INIS in ministrstva RS so povezani s sporno skupino ljudi

Objavil/a 5G Network, dne 2019-08-23 ob 15:36:34

Tekst v nadaljevanju je bil dne 26.8. 2019 poslan kot pritožba Varuhu človekovih pravic v zvezi s Pobudo za zaustavitev uvajanja omrežja 5g na območju RS.  

Inštitut za neionizirna sevnja- INIS v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in ministrstvom za javno upravo organizira mednarodni strokovni semniar z naslovom "peta generacija mobilne telefonije (5G) in zdravje, ki bo dne 17.10.2019 potekal v Ljubljani. Med povabljenimi sta direktorica WHO EMF Project pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji Emilie van Deventer ter direktor ICNIRP - Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji- Eric van Rongen. INIS pa bo zastopal direktor Peter Gajšek.

Na obe organizaciji, tako WHO EMF Project kakor ICNIRP, ki določa smernice na področju elektromagnetnega sevanja, letijo očitki o netransparentnosti oz, o povezavah z industrijo brezžičnih komunikacij. ICNIRP je zasebna organizacija, v kateri so strokovnjaki, ki niso neodvisni in imajo veliko koncentracijo vpliva in moči. Poleg očitkov, da so ti strokovnjaki povezani z industrijsko panogo in so zaradi tega v konfliktu interesov, jim očitajo tudi navzočnost v mnogih drugih strokovnih telesih. To pomeni, da o smernicah varne izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim poljem odloča majhna, a izjemno vplivna skupina istih ljudi. V nadaljevanju je prevod članka neodvisnih mednarodnih raziskovalnih novinarjev, ki delujejo v okrilju Investigate Europe. 

Glavni Vir: INVESTIGATE EUROPE: https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/ Mednarodna skupina raziskovalnih novinarjev, marec 2019

Nekateri znanstveniki opozarjajo na potencialna zdravstvena tveganja zaradi sevanj mobilnih tehnologij. "To je popolnoma neutemeljeno", zagotavljajo državne agencije za varnost pred sevanji, ker jim svetuje majhen krog ljudi, ki zavračajo opozorila drugih raziskovalcev in postavljajo smernice oz. varnostne zahteve v zvezi s količinsko izpostavljenostjo brezžičnim sevanjem. 

Naslednja slika kaže, kako tesno je povezan krog oz. mreža te majhne in vplivne skupine ljudi. 

ICNIRP kartel

Mrežne povezave Emilie van Deventer, ki bo predavala 17.10 2019 na seminarju INIS-a v Ljubljani: 

- Emilie van Deventer prejema finančno podporo industrije brezžičnih komunikacij, kar pomeni da ni neodvisen strokovnjak pri presoji vpliva elektromagnetnih sevanj na zdravje in je v konfliktu interesov (Vir: Investigate Europe: How much is safe?)

- Emilie van Deventer je od leta 2000 direktorica WHO EMP Project pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji, (op. prev. : za katerega znanstveniki v Mednarodni Agenciji za Raziskave Raka pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji IARC /WHO trdijo, da je skupina pod vplivom industrijske panoge in da deluje netransparentno in pristransko. Vir: https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/)

- Emilie van Deventer deluje kot WHO opazovalka tudi v komisiji ICNIRP, katero je ustanovil Mike Repacholi, ki je ustanovil tudi WHO EMP Project. Ta majhna zasebna organizacija s sedežem v Nemčiji vpliva na ves svet in vsem svetuje varne meje količinske izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju. Zavrača znanstvene raziskave, ki potrjujejo atermični (netoplotni) biološki učinek visokofrekvenčnih elektromagnetnih polj (VF EMP). 

- Emilie van Deventer deluje tudi v okviru SSM- Swedish Radiation Protection Authority

- Emilie van Deventer vodi Radiation Programme pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji (WHO), Ultraviolet INTERSUN Programme  ter International Radon Project

Mrežne povezave Erica van Rongena, ki bo predaval 17.10.2019 na seminarju INIS-a v Ljubljani:

- Eric van Rongen je član International Advisory Committee of the WHO EMF Project, ki ga vodi Emilie van Deventer. Tesno sodeluje s Svetovno Zdravstveno Organizacijo pri razvoju kriterijev monografa o elektromagnetnem sevanju - Environmental Health Criteria. (op. prev.: Znanstveniki v Mednarodni Agenciji za Raziskave Raka pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji IARC /WHO trdijo, da je skupina WHO EMP Project pod vplivom industrijske panoge in da deluje netransparentno in pristransko. Vir: https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/ )

- Eric van Rongen je deloval kot svetovalec pri ICNIRP od leta 2001, bil član Standing Committee II Biology in za člana komisije ICNIRP je bil izvoljen leta 2010. Od leta 2016 je predsednik ICNIRP.

- Eric van Rongen je član uprave SSM - Swedish Radiation Protection Authority

ICNIRP - Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji, katere direktor od leta 2016 Eric van Rongen, je zasebna nemška organizacija, ki jo je ustanovil Mike Repacholi. Člani ICNIRP so Andres Ahlbom (tudi član IARC WHO), Martin Roosli (tudi član IARC WHO), Eric van Rongen (direktor ICNIRP), Gunnhild Oftedal, Emilie van Deventer (direktorica WHO EMP Project in opazovalka WHO pri ICNIRP), Maria Feychting, Michael Repacholi (ustanovitelj ICNIRP in WHO EMP Project), Sarah Lougran, Zenon Sienkiewicz, Anthony Swerdlow, Norbert Leitgeb.

Opomba prev: ICNIRP daje znanstvene nasvete in vodstvo za določanje varnih mej pri vplivu neionizirnih sevanj (NIR) na zdravje in okolje. Ta komisija ima 14 članov. Sedanje varnostne standarde večine evropskih držav je postavil ICNIRP leta 1998, ko je bilo manj znanstvenih raziskav, prebivalstvo pa ni bilo izpostavljeno tolikšni količini elektromagnetnega sevanja. ICNIRP člani zavajajo s trditvijo, da imajo neionizirna sevanja le termalni učinek ter zavračajo netermalne (netoplotne) biološke učinke teh sevanj na telo, kljub številnim dokazom neodvisnih raziskav, ki so dokazale biološke učinke ter vzročno povezavo med sevanjem mobilne telefonije in možganskim rakom. Ta komisija, ki vpliva na standarde in smernice o mejah izpostavljenosti neionizirnim sevanjem tudi v Republiki Sloveniji, deluje netransparetno in zavrača vse neodvisne študije, ki dokazujejo biološki netermični učinek teh sevanj.

Figure thumbnail gr1

Na seminarju INIS-a dne 17.10. 2019 bo Eric van Rongen predstavil nove ICNIRP smernice, za katere pa je znano, da ne nudijo dovolj velike zaščite pred neionizirnimi sevanji, saj ta skupina pravi, da ni dovolj dokazov o netermičnem biološkem vplivu teh sevanj na biološke sisteme. INIS-u, ministrstvu za zdravje in ministrstvu za javno upravo  očitamo, da na ta strokovni seminar v Ljubljani, ki bo zagotovo vplival na uvajanje pete generacije (5G) mobilne telefonije na območju Republike Slovenije in na sprejem novih varnostnih standardov v RS, niso povabili nobenega stokovnjaka iz WHO / IARC- Mednarodne Agencije za Raziskave Raka pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji, ki bi sodelujoče na seminarju dne 17.10 2019 lahko seznanil z drugačnim stališčem, kot ga imata ICNIRP in WHO EMP Project glede vpliva neionizirnih sevanj na zdravje ljudi. 

WHO/ IARC  si namreč prizadeva v okviru Svetovne Zdravstvene Organizacije OZN  doseči zvišanje klasifikcije elektromagnetnega sevanja iz skupine 2B "potencialno rakotvorno" v skupino 2A "verjetno rakotvorno" ali celo v skupino 1 "znani človeški kancerogen". V svetu je bilo namreč opravljenih dovolj znanstvenih raziskav, ki potrjuejo škodljivost neionizirnih sevanj za biološke sisteme, med tem ko predstavniki ICNIRP ter direktor Eric van Rongen večino teh neodvisnih raziskav zavračajo in zmanjušejo dokazano škodljivost neionizirnih sevanj. Ne upoštevajo niti akumulativnega učinka neionizirnih sevanj pri dolgoročni izpostavljenosti, kot se bo to zgodilo z nadgradnjo obstoječega 4G telekomunikacijskega omrežja v 5G. To pa ni v korist javnega zdravja prebivalcev EU ali Slovenije, pač pa je delovanje v korist industrije brezžičnih komunikacij. Zato se lahko upravičeno vprašamo, v čigavem interesu delujejo organizatorji seminarja dne 17.10 2019 v Ljubljani - Inštitut za neionizirna sevanja INIS, Ministrstvo za zdravje RS in Ministrstvo za javno upravo RS?

Stališče neodvisnih znanstvenikov v IARC / WHO glede vpliva elektromagnetnih sevanj na zdravje, je na strani:

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489021/stalisce-whoiarc-o-em-sevanju-in-zdravju

ter v angleškem jeziku na strani: https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/

Konec opombe prev. 

Raziskave

"Je na tisoče raziskav o zdravstvenih učinkih radiofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj 2G, 3G in 4G tehnologij, a se vsi ne strinjajo pri tolmačenju rezultatov. Nenavadno pa je, da ima ena skupina vodilno vlogo pri strokovnem svetovanju glede tveganj v zvezi z elektromagnetnimi sevanji. To pomeni, da se raziskave drugih znanstvenikov zanemarjajo pri oblikovanju politik, zakonodaje in smernic/vodil na področju telekomunikacij. "Obstaja monopol mnenj" pravi Einar Flydal, ki je bil znanstvenik v Telenor podjetju na Norveškem. Napisal je knjigo “Smart meters, the law and health”. On kritizira znanstveno osnovo, na kateri se v večini držav sprejemajo direktive in vodila za varnostne zahteve v zvezi z EM sevanjem. 

“Večino znanstvenikov etiketirajo kot oporečnike in jih enostavno izključijo v procesu, ki ni etičen. Vzrok temu niso rezultati raziskav. Razlogi so politični, rezultat konflikta interesov, kjer so državne agencije za varnost pred sevanji le figure, s katerimi upravljajo drugi." pravi Einar Flydal. 

Njegovemu pogledu nasprotuje Gunnhild Oftedal, izredna profesorica na Norwegian University of Science and Technology, ki je sprecializirana za učinke elektromagnetnih polj na ljudi. Ona je del tiste majhne mednarodne mreže, ki odloča, kateri znanosti moramo zaupati. Ni ji všeč, če raziskovalno polje opišemo kot dva tekmovalna tabora."Problemi, ki imajo lahko daljnosežne posledice za posameznike in družbo, se hitro polarizirajo, tako kot na primer debata o globalnem segrevanju. Na našem področju zlahka ljudi razdelimo v dva tabora, toda možnosti so veliko širše" pravi prof. Oftedal. 

Opomba prev.: Finančno podporo industrije brezžičnih komunikacij prejemajo: Sarah Loughran, Gunnhild Oftedal, Simon Mann, Marta Feychting, Zenon Sienkiewicz, Joachim Schuz, Maria Rosaria Scarfi, Emilie Van Deventer. Zato so v svojih stališčih glede škodljivosti elektromagnetnega sevanja lahko v konfliktu interesov in morda delujejo v korist industrijske panoge in ne v korist javnega zdravja. Vir: https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/  Konec opombe.  

Vladne agencije za telekomunikacijska omrežja ne izvajajo samostojnih raziskav

Na Norveškem odloča o EM sevanju Directorate for Radiation Protection and Nuclear Safety (NRPA), ki je najvišja strokovna avtoriteta na področju elektromagnetnega sevanja in zdravstvenih tveganj. "NRPA ne izjava raziskav" pravi fizik in Direktor NRPA Tone-Mette Sjomoen. "Zanašamo se na strokovno preverjene rezultate raziskav, ki jih pripravlja mednarodna skupina strokovnjakov. Oni preučijo in ocenijo vse znanstvene raziskave ter na podlagi tega pregleda sprejmejo zaključke." Takšno stanje je tipično za vse vladne agencije v Evropi, ki postavljajo varnostne standarde za izpostavljenost sevanjem. Pri tem sprejemajo nasvete iz naslednjih znanstvenih teles: 

- ICNIRP  The International Commission on Non-ionizing Radiation Protection - Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji

- SCENIHR / SCHEER - EU Scientific Committee on Health, Environment and Emerging Risk - Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja v okviru Evropske Komisije: (nepristranskost tega organa je opisana v članku https://www.hop.com.hr/2020/07/27/veza-5g-tehnologije-i-scenihr-znanstvenog-odbora-ek-e/)

- WHO EMF Group - The World Health Organization EMF Group - EMP Skupina pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji

- WHO IARC - The World Health Organization International Agency for Research on Cancer - Mednarodna agencija za raziskave raka pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji

- AGNIR a public UK committee- Advisory Group on Non-Ionising Radiation - Svetovalni odbor za neionizirna sevanja- javni UK odbor, ki je obstajal do leta 2017

Postavljanje standardov

Večje število skupin na določanje EMP standardov bi moralo zagotavljati širok spekter znanstvenih mnenj. Vendar ni tako. 

ICNIRP - Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji je posebno vplivna skupina, ki ocenjuje sevanje, zdravstvena tveganja ter postavlja smernice (vodila) za mejne vrednosti sevanja, ki so sprejete v večini držav. To je zasebna organizacija s sedežem blizu Munchen-a v Nemčiji, v neposredni bližini nemškega Zveznega urada za zaščito pred sevanji. ICNIRP sama odloča, koga bo sprejela med svoje vrste in nima transparentnega procesa izvolitve novih članov. To je samozadostna skupina, ki ne dovoljuje drugačnih mnenj. "Ali ni to sporno?" se sprašuje Louis Slesin, urednik publikacije Microwave News iz New Yorka, ki že desetletja spremlja znanstvene debate o sevanju. "V tej skupini ni dovolj visoko kvalificiranih znanstvenikov" razlaga Mike Repacholi, en prvih raziskovalcev elektromagnetnih polj, ki je leta 1992 ustanovil ICNIRP. Po drugi strani direktor ICNIRP Eric van Rongen trdi, da izločene raziskave ne dosegajo visoko postavljenih standardov. "Mi nismo proti vključevanju znanstvenikov, ki razmišljajo drugače. Toda morajo zadostiti razpisnim pogojem, saj ne morejo biti sprejeti le na osnovi drugačnega mnenja" pravi van Rongen.  

Opomba prev:

248 znanstvenikov na področju raziskav o vplivu elektromagnetnega sevanja na zdravje, ki so pozvali Organizacijo Združenih Narodov k zaustavitvi uvajanja omrežja 5G, pa o ICNIRP skupini pravi naslednje: 

Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO) poziva vse narode, da sprejmejo ICNIRP smernice, da bi spodbudili mednarodno usklajevanje standardov. Leta 2009 je  ICNIRP podal izjavo, da potrjuje smernice iz leta 1998, saj po njihovem mnenju znanstvena literatura, objavljena po tem letu, ni dokazala škodljivih učinkov pod osnovnimi omejitvami in zato ne upravičuje takojšnje revizije smernic o omejitvah izpostavljenosti visoko frekvenčnim elektromagnetnim poljem.  ICNIRP vztraja pri tej trditvi vse do danes, navkljub vse večjim znanstvenim dokazom, ki dokazujejo nasprotno. Naše mnenje je, da smernice  ICNIRP nezadostno ščitijo javno zdravje, ker ne upoštevajo dolgoročne izpostavljenosti in učinkov sevanj elektromagnetnih polj (EMP) nizke intezitete. 

Vir: http://www.stavbnabiologija.si/data/upload/MEDNARODNI_APEL___SLOVENscINA.pdf

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

https://www.emfacts.com/2020/01/former-icnirp-member-advocates-that-wireless-must-get-a-more-stringent-cancer-risk-class/

Konec opombe prev.

V različnih skupinah so isti znanstveniki

ICNIRP komisija je določevalec standardov sevanja v večini držav članic EU, čeprav je to le ena izmed skupin. V različnih skupinah pa je presenetljivo visok delež isith strokovnjakov. Med 13 ICNIRP znanstveniki jih je 6 član vsaj še enega odbora. V skupini Svetovne Zdravstvene Organizacije, pa je 6 od 7 članov sočasno tudi v drugih odborih. Vsak tretji raziskovalec v EU odborih, ki svetujejo o vprašanjih sevanja, je bil v letu 2015 sočasno navzoč tudi v drugih podobnih skupinah. Gunnhild-i Oftedal se to ne zdi nič nenavadnega. Ona je članica ICNIRP komisije, kakor tudi raziskovalne skupine v Svetovni Zdravstveni Organizaciji."Ljudi, ki pokažejo strokovno znanje, povabijo tudi v druge odbore. Poglejte kdo je v nadzornih svetih in upravnih odborih vsepovsod v družbi" pravi ga. Oftedal. Odbori so se med seboj uskladili o naslednji temeljni predpostavki: "Edino dokazano zdravstveno tveganje od sevanja brezžične tehnologije je segrevanje telesnih tkiv. Postavljene so količinske varnostne meje izpostavljenosti, ki naj bi to preprečile. Dokler oseba to upošteva, ni zdravstvenih tveganj." trdijo vsi odbori razen enega. Za večino uporabnikov mobilne telefonije je enostavno ohraniti varnost v skladu s temi omejitvami. Meje so dosežene ali presežene le v primeru, da je oseba oddaljena od bazne postaje manj kot 10 metrov. Ali ni skoraj 5 milijard uporabnikov mobilne telefonije dokaz, da takšen sistem dobro deluje?

Mnoge študije so ugotovile različna tveganja zaradi sevanj

Mnogi znanstveniki menijo, da obstoječi sistem ni dober, saj so ljudje lahko poškodovani, tudi če so izpostavljeni manjšemu količinskemu sevanju mobilne telefonije, kot ga določajo meje, zlasti pri dolgoročni uporabi. Avstralska organizacija Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Organisation je preučila 2.266 študij in ugotovila, da je 68% teh raziskav odkrilo biološke učinke oz. učinke na zdravje. Druga skupina -  Bioinitiative Group je preučila 1.800 raziskav in zaključili so, da biološki učinki sevanj verjetno škodujejo zdravju pri dolgoročni izpostavljenosti. Kajti ti znanstveniki trdijo, da sevanje moti normalne procese v telesu, preprečuje popravilo poškodovanega genetskega materiala (DNK) in povzroča neravnovesje imunskega sistema. Poročilo Bioinitiative Group vsebuje strašljiv seznam možnih poškodb: slabša kvaliteta sperme, avtizem, Alzheimer, rak možganov in otroška levkemija.

Bioinitiative Group: https://bioinitiative.org/conclusions/?fbclid=IwAR3cNFukvQvjrMhCjRxMj8OcK5PehANkbjYXZ381vuNDJrC_VEJJZtMz6sc

Ljudje, ki postavljajo standarde, služijo industrijski panogi 

ICNIRP komisija je v središču soočanja znanstvenih mnenj. Danski biolog Eric van Rongen, Chairman of ICNIRP ne trdi, da sevanje mobilne telefonije nima učinkov pod priporočenimi varnostnimi smernicami za količinko sevanje. "Toda nismo prepričani, da imajo ti učinki škodljive posledice na zdravje." je povedal van Rongen novinarjem Investigate Europe. 

ICNIRP komisija je sredi procesa objavljanja posodobljenih meja za sevanje elektromagnetnih polj (EMP). Stare meje so iz leta 1998. A malo je znakov, da so tisti zaskrbljeni znanstveniki vplivali na postavitev novih mej. Konflikt pri raziskavah elektromagnetnih polj (EMP) ima globoke korenine. Zgodovinsko je bila znanost na tem področju povezana s telekomunikacijsko industrijo in vojsko. "ICNIRP varnostne meje upoštevajo predvsem potrebe telekomunikacijske industrije" trdi Dariusz Leszcynski, bivši dolgoletni raziskovalec pri finski agenciji za zaščito pred sevanji (Finnish radiation protection agency). Leta 2011 je bil v odboru IARC WHO - Mednarodni Agenciji za Raziskave Raka pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji, ko je ta odbor odločil, da je elektromagnetno sevanje "2B potencialno rakotvorno" za ljudi. Zdaj Leszczynski ni v ICNIRP komisiji niti v kakšni drugi vodilni skupini strokovnjakov. " Cilj ICNIRP komisije je postaviti varnostne meje tako, da ne ubijejo ljudi, medtem ko tehnologija deluje- torej nekje vmes med smrtjo in zdravjem" pravi Leszcynski.

Podobno pravi tudi Louis Slesin, urednik Microwave News."Politična odločitev je, kaj se upošteva v raziskavi in kaj se izloči. Na primer: Ni smiselno, da so iz avstralske raziskave o možganskem tumorju  izločili ljudi, ki so starejši od 60 let." pravi Slesin, saj se večina možganskih tumorjev pojavi v skupini starejših ljudi. So-avtorja v tej raziskavi sta dva znanstvenika, ki sta tudi člana ICNIRP komisije. Ta pomanjkljiva raziskava je ugotovila, da ni povezav med sevanjem mobilnih telefonov in možganskim tumorjem, ker naj bi bila stopnja pojavljanja raka možganov med prebivalstvom stabilna več let. Ta ugotovitev pa je v nasprotju z angleško raziskavo, ki kaže podvojitev pojavnosti glioblastoma, najbolj agresivne oblike možganskega tumorja med leti 1995 - 2015. 

Vir financiranja raziskav lahko vpliva na rezultate le teh

Vsaj tri raziskave v zadnjih letih dokazujejo, da je pogosto navzoča povezava med zaključkom študij in virom denarja, s katerim so financirane te študije. Znanost, ki jo financira telekomunikacijska industrija, manj pogosto najde zdravstvena tveganja, kakor tiste raziskave, ki jih financirajo neodvisne organizacije ali državne inštitucije. "Denar za raziskave pogosto dodelijo univerzam in ima varovalni "požarni zid" med posameznim znanstvenikom in denarjem." pravi Lennart Hardell, onkolog in znanstvenik pri univerzitetni bolnišnici v Orebru, Švedska. "Problem pa je, da znanstvenik postane odvisen od tega denarja in večina ljudi ne grize roke, ki jih hrani." meni švedski raziskovalec.  Hardell je preučeval povezave med dolgoročno uporabo mobilnega telefona in možganskim rakom in našel je vzročno povezavo med obema. Leta 2011 je bil član IARC WHO odbora pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji, ko so določili "potencialno rakotvornost 2B" elektromagnetnega sevanja. Ni pa član nobenih drugih odborov. Hardell trdi, da z lastnimi prihodki financira svoje raziskave, pomagajo pa mu tudi sredstva, ki jih zberejo lokalne organizacije za raka in druge švedske organizacije. "Seveda sem za to porabil tudi veliko prostega časa." dodaja Hardell.

Martin Roosli je bil so-avtor raziskave, ki je ugotovila povezavo med virom financiranja in rezultatom raziskave. Izredni profesor na švicarskem inštitutu the Swiss Tropical and Public Health Institute je član ICNIRP komisije in drugih svetovalnih teles. "Raziskave, ki jih financira izključno industrijska panoga, bodo po vsej verjetnosti pristranke" potrjuje Roosli novinarjem Investigate Europe. A rezultati njegove raziskave, ki je bila financirana z mešanimi finančnimi modeli s pravilnimi varovali (požarnimi zidovi), niso bili pristranski in bili so bolj kakovostni. V obeh taborih je lahko navzoča želja po določenem rezultatu. Roosli povdarja: "Raziskovalci lahko ustvarijo nedoločenosti oz.negotovosti zato, da bi pridobili sredstva za svoje razsiakve."

"Nekatere raziskave lahko trajajo 15-20 let in so med in mleko za raziskovalce." pravi Louis Slesin, urednik Microwave News. Nekatere raziskave financira industrijska panoga. "Ali to povzroča konflikt interesov za znanstvenike, ki so vključeni v takšne raziskave?" se sprašuje Slesin in odgovarja: "Zagotovo."

Gunnhild Oftedal ne zavrača dejstva, da vir financiranja lahko vpliva na ugotovitve raziskave, tako kakor tudi močno preprečanje znanstvenika, da bo nekaj našel. "V preteklosti nismo veliko razmišljali o mehanizmu financiranja. A danes smo glede tega zaskrbljeni. Zdi se mi, da so danes znanstveniki veliko bolj previdni pri sprejemanju finančne podpore industrijske panoge oz. vsaj neposredne podpore." pravi Oftedalova.

Industrijska panoga naj plača raziskave

Vsi ne zavračajo denarja iz industrijske panoge. Zenon Sienkiewicz, angleški fiziolog, ki je član ICNIRP in je bil nekoč navzoč tudi v drugih svetovalnih telesih, meni da: "Industrija mora zagotovo plačati raziskave o morebitnih nevarnih posledicah njihovih proizvodov, a takšne raziskave morajo potekati neodvisno od virov financiranja industrijske panoge."

"Raziskave so kritično odvisne od zunanjih virov financiranja." dodaja Norbert Leitgeb, znanstvenik, ki je bil prej član ICNIRP komisije in je profesor na Institute of Health Care Engineering na avstrijski univerzi v Klagenfurtu - the Graz University of Technology, Austria. "Ni vprašanje ali je industrija zagotovila vir financiranja raziskav, saj je dolžna to storiti, če so njeni proizvodi razlog upravičenih skrbi. Pomembno pa je vedeti, ali so postavljena učinkovita varovala (firewalls), ki zagotavljajo, da lastniki delnic podjetij v panogi ne morejo posredovati pri raziskovalcih in vplivati na rezultate oz. zaključke znanstvenih študij." pravi Norbert Leitgeb.

Nova strožja pravila

"Polemika glede morebitne pristranskosti industrijske panoge zanemarja morebitno pristrasnkost nevladnih organizacij in zasebnih skupin, ki izvajajo pritisk." meni Norbert Leitgeb. "Skupine v katerih so ljudje s samooklicano elektromagnetno hipersenzibilnostjo na ta način dobijo nekaj pozornosti."

Mike Repacholi je ustanovil ICNIRP, pa tudi WHO EMF Project pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji. Sprva je ta projekt prejemal veliko finančne podpore od industrijske panoge. Ko je Repacholi zapustil Svetovno Zdravstveno Organizacijo, je postal svetovalec v industriji telekomunikcij. "Bilo je toliko kritik glede finaciranja raziskav s strani industrije, da jih zdaj ne financirajo več. In vendar  industrija povzroča zaskrbljenost glede zdravja. Kdo je potem izgubil v tej situaciji? se sprašuje Repacholi. Ne glede na to, pa sedaj ICNIRP, pa tudi Svetovna Zdravstvena Organizacija WHO izločata raziskovalce, ki so prejemali finančno podporo od industrijske panoge v zadnjih treh letih. 

Viri financiranja Svetovne zdravstvene organizacije 2016-2017

Svetovna Zdravstvena Organizacija in primer tobaka

Eric van Rongen in Gunnhild Oftedal sta globoko vpletena v delo Svetovne Zdravstvene Organizacije (SZO) na področju elektromagnetnega sevanja in zdravja. Osrednja skupina znanstvenikov pri SZO deluje na tem področju od leta 2012 in delo bi moralo biti končano že pred leti. Toda na to skupino letijo trditve o pristranosti. Zato bo zdaj Svetovna Zdravstvena Organizacija sestavila večjo skupino, ki bo ocenila delo osrednje skupine. "Strokovnajki še niso izbrani, toda znano je, da bodo izbrani na podlagi širokega spektra mnenj in strokovnega znanja." je novinarjem Investigate Europe zatrdil predstavnik SZO (WHO). 

Kritiki dominantne vloge skupine EMF Project pri SZO povdarjajo zgodovinske vezi te skupine z industrijsko panogo in situacijo primerjajo s tobačno industrijo, ki je zlahka leta dolgo ohranjala dvom v trditev, da je kajenje nevarno. "Ni mi všeč ta primerjava, ker je pri tobaku jasno da je škodljiv, med tem ko pri elektromagnetnem sevanju še vedno ugibamo, kako velik ali majhen problem je." pravi Louis Slesin (op. prev.:na tisoče neodvisnih raziskav potrjuje škodljivost EMP). Iz primera tobaka se lahko naučimo lekcije, da ni dobro dajajti preveč dostopa in vpliva industrijskim panogam. "Leta 2000 je SZO izdala poročilo, v katerem je priznala svojo krivdo, ker je dovolila tobačni industriji, da je vplivala na odločitve Svetovne Zdravstvene Organizacije. A zdaj se enako dogaja z problemom elektromagnetnega sevanja. In nikoli mi pri Svetovni Zdravstevni Organizaciji niso odgovorili, zakaj je tako." pravi Slesin.

Pri ICNIRP so še vedno negotovi

Večina raziskav o sevanju mobilne tehnologije in vplivu na zdravje je bila narejena na 2G in 3G tehnologiji. V naslednjih letih prihaja super hitro 5G omrežje, ki bo deloma uporabljalo veliko višje frekvence kot 4G. Znanstveno znanje, kaj to pomeni za javno zdravje je še majhno. Individualne projekcije opozarjajo, da tako visoke frekvence lahko segrevajo tkiva v telesu. (op.prev.: znanstveno dokazan je tudi atermični (netoplotni) učinek visokofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja na biološke sisteme). ICNIRP se s tem ne strinja, strinjajo se le s tem, da je potrebno opraviti več raziskav. Direktor ICNIRP Eric van Rongen pravi: "Je še veliko neznanega, premalo vemo o dolgoročnih učinkih mobilne telefonije na pojav možganskega raka, da bi lahko prišli do dokončnih zaključkov. Potrebujemo več informacij." Konec članka Investigate Europe

Virhttps://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/ 

Opomba prev.: Vzročna povezava med sevanjem mobilne telefonije in pojavom možganskega raka je znanstveno potrjena in dokazana, zato si druga agencija pri Svetovni Zdravstveni Organizaciji, ki ima neodvisne znanstvenike, prizadeva zvišati klasifikacijo elektromagnetnega sevanja iz "potencialni kancerogen skupine 2B", v "verjetni kancerogen skupine 2A" ali celo v "znani človeški kancerogen skupine 1. Ko so pri IARC/ WHO Mednarodni Agenciji za Raziskave Raka dosegli takšno zvišanje klasifikacije za zloglasni pesticid glifosat od podjetja Monsanto- Bayer, so oškodovani bolniki z rakom zmagali na sodišču v Kaliforniji ter dobili visoke odškodnine.

Inštitutu za neionizirna sevanja - INIS in državnim institucijam očitamo, da v sredstvih javnega obveščanja prebivalcev ne opozarjajo na potencialno kancerogenost brezžičnega sevanja ter dovoljujejo uporabo wi-fi oddajnikov v vrtcih in šolah, čeprav je znanstveno ugotovljeno, da so otroci najbolj ranljiva skupina. Zaradi tanjše lobanje možgani otrok absorbirajo dva krat več sevanja kakor odrasli, v kostnem mozgu lobanje otrok pa se koncentrira oz. absorbira kar deset krat več elektromagnetnega sevanja kakor pri odraslih. Niso vlade vseh držav tako neodgovorne do svojih državljanov in še posebej otrok. Nekatere druge vlade opozarjajo prebivalce, kot na primer vlada Cipra, ki pravi: "Zaščitimo otroke pred sevanji mobilnih telefonov in brezžičnih Wi-Fi naprav."  

Državni komite za okolje in zdravje otrok Ciprske vlade je objavil videoposnetek, ki ozavešča o nevarnostih sevanj mobilnih telefonov in drugih brezžičnih naprav. Medtem ko je pri nas ta problematika še vedno zapostavljena (oziroma celo subvencioniramo nakup novih brezžičnih naprav v šolah in vrtcih), na Cipru in v mnogih drugih državah že nekaj časa pozivajo k zmanjševanju izpostavljenosti in skušajo v čim večji meri zaščititi otroke in druge ranljive skupine.

Vir: http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?naslov=zascitimo-otroke-pred-sevanji-mobilnih-telefonov-in-brezzicnih-wi-fi-naprav&id=114

Zaradi pomanjkanja opozoril o potencialni rakotvornosti neionizirnih elektromagnetnih sevanj s strani Inštituta za neionizirna sevanja INIS in pristojnih ministrstev RS, je tovrstno obveščanje prebivalcev prepuščeno ozaveščenim državljanom, kot so tisti, ki so se zbrali v Civilni iniciativi EMS. Takšno stanje je nedopustno in vprašamo se lahko: "Kdo je odgovoren za pomanjkljivo obveščanje prebivalcev na območju Slovenije o potencialnih nevarnostih neionizirnih sevanj in kdo bo odgovarjal za to, da so na šolah in v vrtcih dovoljene namestive wi-fi usmerjevalnikov (routerjev), ko pa je znano, da so otroci še posebej ranljiva skupina ter da je kabelska povezava preko optičnih vlaken varna alternativa wi-fi usmerjevalnikom?"

Civilna iniciativa EMS na strani  "Mediji o nas" navaja, da so o njih poročali tudi mediji - Slovenske novice in Ekomagazin. Vir: http://www.ems.si/mediji-o-nas-3/?fbclid=IwAR0vGVm0KzEiSgG4pNuuXExXAkxmdPDox3uRUxC7jtidA_NM4TjoQCmhdeg 

To kaže na bolj skromen odziv medijev, na katere prav tako kakor na INIS in ministrstva RS leti očitek, da imajo medijsko cenzuro in ne poročajo o nevarnostih uvajanja omrežja 5G, med tem ko neprestano povdarjajo domnevne prednosti tega omrežja, kot je hitrejši prenos podatkov.  Vprašamo se lahko: "Ali so mediji v konfliktu interesov, saj so finančno odvisni od oglaševanja industrije telekomunikacij in ali je to razlog, da ne pišejo o potencialnih nevarnostih neionizirnih elektromagnetnih sevanj in zaradi tega ne opravljajo svojega poglavitnega namena - korektnega in nepristranskega obveščanja javnosti?"

Civilna iniciativa EMS opozarja tudi na nevarnosti sevanj baznih postaj na strani: 

http://www.ems.si/nevarne-naprave/elektricni-kabli/?fbclid=IwAR3P-Rg3FP16s4kKCmuzClkh94PNFR8sDGpMH0G296HJB3THOEphRve3HOQ

Informator Cerkno je decembra 2011 objavil članek Mobilne bazne postaje so nevarne, kar prav tako kaže na to, da je obveščanje javnosti prepuščeno lokalnim skupnostim, med tem ko tega ni na nivoju države in javnih občil (televizija, radio, časopisi.) Vir: http://www.ems.si/wp-content/uploads/2011/03/Mobilne-bazne-postaje-so-nevarne-Ukopditi.pdf?fbclid=IwAR2jZeFrKnm6LRBf9EXVKyhx0-HczlA99wfC-NsPK5guYAUEx_-J4DiOqC8

Da takšno stanje pomanjkljivega obveščanja ni navzoče v vseh državah, kaže seznam dobrih praks, ki jih je objavila Civilna iniciativa EMS na strani: http://www.ems.si/knjiga-elektricni-smog/vladne-in-nevladne-org/?fbclid=IwAR2y6jkXDgI75azRkNA1JzOu63D90MY7JwE8g2pnAnhBdWyRvBEV9j4W_u4

Pozivamo Varuha človekovih pravic RS in vse odgovorne institucije RS, zlasti pa organizatorje seminarja dne 17.10 2019 - Inštitut za neionizirna sevanja, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za javno upravo, da si pozorno ogledajo ukrepe in priporočila vladnih in drugih organizacij, ki so navedeni na zgornjem naslovu in odgovorijo na vprašanje: "Zakaj takih priporočil, opozoril in ukrepov ni v Sloveniji in kdo je odgovoren za to?"

***

Leta 2014 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) objavila osnutek monografije o radiofrekvenčnih poljih in zdravju za javne pripombe. Izkazalo se je, da je pet od šestih članov osrednje skupine, zadolženih za osnutek Monograph-a, povezanih z Mednarodno komisijo za zaščito pred neionizirjočim sevanjem (ICNIRP), nevladno organizacijo, ki je lojalna telekom industriji in je zato v resnem navskrižju interesov. Tako kot v ICNIRP tudi v monografiji ignorirajo netermične biološke učinke radiofrekvenčnega sevanja in jih ne upoštevajo kot znanstvene dokaze o škodljivih vplivih na zdravje. To je izzvalo številne pripombe na delo Svetovne zdravstvene organizacije. Vendar pa je bilo na sestanku 3. marca 2017 v uradu WHO v Ženevi zapisano, da Svetovna zdravstvena organizacija nima namena spreminjati osnovne skupine, ki je oblikovala Monograph.

Več o tem:   https://www.saferemr.com/2013/05/upcoming-who-meeting-on-radiofrequency.html

Prizivno sodišče v Torinu je sklenilo: "Večina znanstvene literature, ki izključuje rakotvornost zaradi izpostavljenosti RF, ali trdi, da ni raziskav o tem, ..., je v navzkrižju interesov, ki ni vedno razvidno: glejte na strani 94 poročilo obrambe (ki ga druga stranka ne izpodbija), da so avtorji študij, ki jih je navedel INAIL in so omenjeni po imenu, člani ICNIRP in / ali SCENIHR, ki so neposredno ali posredno prejeli sredstva iz industrije . Str. 33."  Torinsko prizivno sodiče (The Court of Appeal of Turin) navaja: "Manj teže bi bilo treba dati študijam, ki so jih objavili avtorji, ki niso navedli obstoja navzkrižja interesov. V tem primeru se lahko pojavijo situacije navzkrižja interesov v zvezi z oceno vpliva radijskih frekvenc na zdravje, na primer: 1. primeri, ko je avtor študije svetoval telefonski industriji ali je prejel sredstva za študije od industrije telekomunikacij 2. če je avtor član ICNIRP. " https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use?utm_source=Newsletter+Alerte+phonegate&utm_campaign=e0c967c15c-EMAIL_CAMPAIGN_7_9_2018_7_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ddb3deb7bf-e0c967c15c-151603873&ct=t%28Y_COPY_01%29

Joel M. Moskowitz, Ph.D. Director, Center for Family and Community Health -School of Public Health, University of California, Berkeley. Članek z dne 1.1. 2020 : (Vir: https://www.saferemr.com/2018/07/icnirps-exposure-guidelines-for-radio.html

ICNIRP-ove smernice za izpostavljenost radiofrekvenčnim (RF) EM poljem - Revidirane meje izpostavljenosti RF EMP Agencije ICNIRP bodo prezrle strokovna mnenja večine znanstvenikov na področju EMP. 

Kot je povedal Eric van Rongen, predsednik Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), ICNIRP avgusta ali septembra 2020 načrtuje, da bo objavila svoje revidirane smernice o mejah varne izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčnim (RF) elektromagnetnim poljem (EMP) (100 kHz - 300 GHz). 17. aprila 2019 je Van Rongen predstavil revidirane smernice pri francoski nacionalni agenciji za frekvence.  ICNIRP smernice bodo še vedno temeljile le na toplotnih ali ogrevalnih učinkih. Komisija ICNIRP še naprej ignorira več sto strokovno pregledanih študij, v katerih so bili izpostavljeni biološki učinki in učinki na zdravje zaradi izpostavljenosti nizkointenzivni, netermični ravni sevanja radijskih frekvenc (RF). Van Rongen je navedel naslednje trditve (glej diapozitiv 8 predstavitve):

- Ni dokazov, da RF EMP povzročajo takšne bolezni, kot je rak.  Rezultati študij NTP, Falcioni (živali, življenjska izpostavljenost) niso prepričljivi (izjava na spletni strani ICNIRP).

- Ni dokazov, da RF EMP poslabšajo zdravje, razen z učinki, ki so posledica uveljavljenih (termičnih) mehanizmov interakcije. 

Trinajst komisarjev ICNIRP se ne strinja z več kot 240 znanstveniki EMF, ki so podpisali mednarodno pritožbo znanstvenikov na področju EMP. Ti znanstveniki, ki so v strokovnih revijah o EMP in biologiji ali zdravju objavili več kot 2000 prispevkov, so zapisali:

"Različne agencije, ki postavljajo varnostne standarde, niso postavile zadostnih smernic za zaščito splošne javnosti, zlasti otrok, ki so bolj izpostavljeni vplivom EMP. Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirnim sevanjem (ICNIRP) je leta 1998 postavila "Smernice za omejevanje izpostavljenosti časovno različnim električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (do 300 GHz)." Te smernice sprejemajo Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in številne države po svetu. WHO poziva vse države, naj sprejmejo smernice ICNIRP za spodbujanje mednarodnih uskladitev standardov. Leta 2009 je Komisija ICNIRP podala izjavo, v kateri je ponovno potrdila svoje smernice iz leta 1998, saj po njihovem mnenju znanstvena literatura, objavljena od takrat, "ni predložila nobenih dokazov o škodljivih učinkih pod osnovnimi omejitvami in ne zahteva takojšnje revizije njihovih smernic o omejevanju izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim poljem. ICNIRP do danes uveljavlja te trditve, čeprav naraščajoči znanstveni dokazi temu nasprotujejo. Po našem mnenju, ker smernice ICNIRP ne zajemajo dolgotrajne izpostavljenosti in nizkointenzivnih učinkov, niso zadostne za zaščito javnega zdravja. "

V obdobju javnega posvetovanja je približno 120 avtorjev Komisiji ICNIRP posredovalo več kot 1000 pripomb v zvezi z osnutkom smernic. Koliko avtorjev je pozvalo ICNIRP, da sprejemejo smernice za izpostavljenost radiofrekvenčnim sevanjem, ki bi dejansko ščitile ljudi in druge vrste pred zdravstvenimi tveganji zaradi izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem z nizko intenziteto ali netermičnimi učinki? Ali je ICNIRP resno preučil ta javni prispevek pri reviziji smernic? Ali bo ICNIRP objavil te pripombe? Diapozitivi iz predstavitve van Rongen (z oznako "Osnutek - ne citiraj ali citiraj") so na voljo na:https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/workshop-5G/20190417-Workshop-ANFR-ICNIRP-presentation.pdf

ICNIRP kartel

Smernice : http://www.emfwise.com/emf-safety-standards.php?fbclid=IwAR2z5FtqYZiuZHTf0ukgVssdHfm9_EjiIgxi6YRgR6HXzw9fdxBVAT9iP_k

Viri: 

https://www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/ 

https://ehtrust.org/science/whoiarc-position-on-wireless-and-health/

http://www.publishwall.si/5gnetworkslo/post/489021/stalisce-whoiarc-o-em-sevanju-in-zdravju

http://www.stavbnabiologija.si/data/upload/MEDNARODNI_APEL___SLOVENscINA.pdf

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

http://www.ninamvseeno.org/pregled-clanka.aspx?naslov=zascitimo-otroke-pred-sevanji-mobilnih-telefonov-in-brezzicnih-wi-fi-naprav&id=114

http://www.ems.si/mediji-o-nas-3/?fbclid=IwAR0vGVm0KzEiSgG4pNuuXExXAkxmdPDox3uRUxC7jtidA_NM4TjoQCmhdeg

 http://www.ems.si/nevarne-naprave/elektricni-kabli/?fbclid=IwAR3P-Rg3FP16s4kKCmuzClkh94PNFR8sDGpMH0G296HJB3THOEphRve3HOQ

http://www.ems.si/wp-content/uploads/2011/03/Mobilne-bazne-postaje-so-nevarne-Ukopditi.pdf?fbclid=IwAR2jZeFrKnm6LRBf9EXVKyhx0-HczlA99wfC-NsPK5guYAUEx_-J4DiOqC8

http://www.ems.si/knjiga-elektricni-smog/vladne-in-nevladne-org/?fbclid=IwAR2y6jkXDgI75azRkNA1JzOu63D90MY7JwE8g2pnAnhBdWyRvBEV9j4W_u4

 ICNIRP je smernice postavil napačno: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27902455

Smernice ICNIRP so napačne, Sarah J. Starkey:  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016-0060/reveh-2016-0060.pdf

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
5G Network
1
Feb 28, 2020
prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, podkupovanje znanstvenikov s strani industrije je velik problem, tako v industriji azbesta, kakor v industriji telekomunikacij

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak je predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, ki deluje v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Poznamo jo kot strokovnjakinjo, ki se je dolga leta ukvarjala z raziskovanjem posledic izpostavljenosti azbestu in se trudila o rakotvornosti te snovi osveščati strokovno in laično javnost. Je ena izmed tistih pripadnikov stroke, ki na glas pove, ko je zaradi industrijskih in drugih polutantov ogroženo zdravje zaposlenih ali prebivalstva nasploh.

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/02/intervju-225/

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak - Radio Prvi

"Strokovnjaki, ki so na strani industrije, so zelo militantni."
#13
5G Network
1
Jan 10, 2020
Laži dr. Blaža Valiča iz INIS-a v oddaji Svet A Kanal, 9.1. 2020

https://publishwall.si/5gnetworkslo/post/504143/lazi-dr-blaza-valica-iz-inis-a-v-oddaji-svet-a-kanal

Laži dr. Blaža Valiča iz INIS-a v oddaji Svet A Kanal

Vodilni slovenski spletni medij: aktualni dogodki iz Slovenije in tujine, športne novice ter ekskluzivni prispevki iz sv
#12
5G Network
0
Oct 27, 2019
https://www.rtvslo.si/svet/evropa/francija-prepoved-mobilnikov-in-tablic-za-solarje-do-15-let/462002?

Francija: Prepoved mobilnikov in tablic za šolarje do 15 let - RTVSLO.si

Prenosni telefon imajo skoraj vsi francoski najstniki.
#11
5G Network
1
Oct 16, 2019
http://www.publishwall.si/pozareport/post/497472/slovenija-5g-inis-in-nacelo-previdnosti-na-krilih-lds-prijateljev
#10
5G Network
1
Sep 16, 2019
Na pobudo slovenskih pediatrov bo Evropska konfederacija primarnih pediatrov pozvala k ukrepanju proti pretirani uporabi nove tehnologije pri mladostnikih, med drugim si bodo prizadevali za prepoved elektronskih naprav v osnovnih šolah. Kajo tem meni dr. Miha Kramli, vodja edine ambulante za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti pri nas?
V Franciji so denimo njihovo uporabo v šolah že prepovedali z zakonom. Vse več raziskav namreč potrjuje, da pretirana in prezgodnja raba zaslonov slabo vpliva na možgane, vse več je duševnih stisk, da o sevanju in zasvojenosti ne govorimo. Hiperaktivnosti, motenj pozornosti in koncentracije je več kot kadarkoli, ogromno je medvrstniškega nasilja. Otroci so neprespani, utrujeni, do gibanja in druženja jim več ni, raje strmijo vsak v svoj zaslon. Svarila strokovnjakov so zastrašujoča: več časa ko mladostniki preživijo pred zasloni, večja je verjetnost, da bodo zapadli v depresijo. Vrstijo se težave s tesnobo in duševne stiske.
https://revijazarja.si/clanek/zgodbe/5d763a2a0f947/prepovejte-mobitele-v-osnovnih-solah?

Prepovejte mobitele v osnovnih šolah! - Revija Zarja

Slovenski primarni pediatri svetujejo prepoved mobilnikov
#9
5G Network
1
Sep 05, 2019
Citat: "Vsako od teh poročil navaja od 5 do 100 citatov iz primarne znanstvene literature, ki kažejo, da netermična izpostavljenost EMP povzroča učinke, tako kot so navedeni zgoraj. Iz tega sledi, da ni le 11 ali več poročil, ki dokumentirajo te netermične učinke, temveč da obstaja ogromno virov primarne literature, ki prav tako dokumentirajo te učinke. Iz tega sledi, da so smernice ICNIRP, FCC in International Safety Guidelines, ki v celoti temeljijo na termičnih učinkih, neprimerne in da so zato mednarodne skupine znanstvenikov podpisale peticije in druge izjave ter izrazile veliko zaskrbljenost glede tega. To pomeni, da so smernice ICNIRP, FCC in International safety guidelines popolnoma neznanstvene in se na njih ne moremo zanašati pri zagotavljanju naše varnosti."
Zaslužni profesor biokemije in osnovnih medicinskih znanosti pri Washington State University dr. Martin L. Pall v knjigi 5G Risk; The Scientific Perspective, str.23
Videoposnetek:Dr. Martin Pall To The NIH - : "The 5G Rollout Is Absolutely Insane."
https://www.youtube.com/watch?v=kBsUWbUB6PE

Dr. Martin Pall To The NIH: "The 5G Rollout Is Absolutely Insane." - YouTube

During the "Health in Buildings Roundtable" sponsored by the NIH & co-organized by the US CDC and several other organiza
#8
Komentar izbrisal uporabnik
5G Network
1
Sep 02, 2019
Cece Doucette, Technology Safety Educator, je sporočila, da je US National Toxicology Program objavil rezultate 13 mio USD vredne študije, ki je trajala 20 let. Ugotovili so da radiofrekvenčno sevanje povzroča poškodbe DNK in raka. Bruselj pa je sprejel moratorij na 5g tehnologijo, ker ne potrebujemo brezžične telekomunikacijske infrastrukture, saj je na voljo varna in hitrejša kabelska povezava preko optičnih vlaken, katero bo potrebno uvajati zlasti v šolah.

https://www.youtube.com/watch?

Cece Doucette Request for Sen. Markey and Congresswoman Clark to Address Sec. 704 of Telecom Act - Y

August 21, 2019: Technology Safety Educator Cece Doucette discusses the "clear evidence" of DNA damage and cancer report
#6
5G Network
2
Sep 01, 2019
dr. Olle Johansson phD, profesor nevroznanosti na Karolinska Institute na Švedskem, opozarja na tveganja neionizirnih sevanj

https://player.vimeo.com/video/221492864?
#5
5G Network
2
Aug 29, 2019
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/06/24/secondary-schools-introducing-strict-new-bans-mobile-phones/?

Secondary schools are introducing strict new bans on mobile phones 

Secondary schools are introducing strict new bans on mobile phones where all pupils aged up to 16 have to lock them away
#4
5G Network
1
Aug 28, 2019
Obvestilo za javnost: Dne 27.8. 2019 je bila Pritožba Varuhu, ki je objavljena v tej obajvi, poslana v vednost Inštitutu za neionizirna sevanja - INIS, ministrstvu za zdravje RS , Ministrstvu za javno upravo RS ter Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS - AKOS
#3
5G Network
2
Aug 26, 2019
Obvestilo za javnost: ta objava je bila danes poslana Varuhu človekovih pravic kot pritožba na delovanje Inštituta za neionizirna sevanja INIS, ministrstva za delo in ministrstva za zdravje, ki organizirajo strokovni seminar dne 17. 10. 2019, kot dokazno gradivo po 27. členu zakona o Varuhu človekovih pravic, pri Pobudi za zaustavitev uvajanja omrežja 5g na območju Republike Slovenije, ki jo je vložila nevladna okoljevarstvena organizacija- društvo Čisto modro nebo dne 10.8 2019
#2
5G Network
3
Aug 23, 2019
Nekateri znanstveniki opozarjajo na potencialna zdravstvena tveganja zaradi sevanj mobilnih tehnologij. To je popolnoma neutemeljeno, zagotavljajo državne agencije za varnost pred sevanji, ker jim svetuje majhen krog ljudi, ki zavračajo opozorila drugih raziskovalcev in postavljajo smernice oz. varnostne zahteve v zvezi s količinsko izpostavljenostjo brezžičnim sevanjem. V tej objavi je razvidno, kako tesno je povezan krog oz. mreža te majhne in vplivne skupine ljudi.
#1
5G Network
5G Network
Objavil/a 2019-08-23 15:36:34 (Aug 23, 2019)
Starejša objava Novejša objava
UN Staff Member: 5G Is War on Humanity | GreenMedInfo | Blog Entry

The first eight months of WWII with no fighting was called The Phoney War. Using millimetre waves as a fifth-generation or 5G wireless communications technology is a phoney war of another kind

How much is safe? - Investigate Europe

Europe is about to go through a giant technological transformation, one that will bring us “smart homes”, “smart cities” and the much-hyped “internet of things”. The vehicle for this transformation is 5G, the fifth-generation mobile service. 5G will allow countless appliances and everyday objects to be connected to the internet at all times. It will bring driverless cars, hologram images instead of video, smart fridges, nappies, washing machines, electricity circuits, coffee machines, your blood sugar, your medicine intake…

EMS - MOBILNE BAZNE POSTAJE - EMS

MOBILNE BAZNE POSTAJE SO NEVARNE Mobilno omrežje sestavlja večje število »baznih postaj«, naloga katerih je, da ves čas vzdržujejo stik z mobilnimi telefoni. Vsaka bazna postaja pokriva določeno geografsko področje. Več baznih postaj kot vzpostavi mobilni operater, boljša je pokritost signala. Da sistem lahko deluje potrebujemo razvejano mrežo tisočev baznih postaj. Tako kljub relativno manjši … Read more →

EMS - OPOZORILA VLADNIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ - EMS

Na seznamu je vrsta opozoril, ki jo jih izdale vladne organizacije in agencije in ki opozarjajo na nevarnosti elektromagnetnega sevanja, tako od DECT telefonov, do WLAN naprav. Kot je razvidno iz spodnjega spiska, so nekatere države ali regije celo prepovedale uporabo WLAN naprav v šolah, vrtcih … spet druge zgolj priporočajo, da nekaterih najnevarnejših naprav … Read more →

Conclusions from the BioInitiative Report 2012

BIOINITIATIVE 2012 - CONCLUSIONS Table 1-1 Overall, these 1800 or so new studies report abnormal gene transcription (Section 5); genotoxicity and single-and double-strand DNA damage (Section 6); stress proteins because of the fractal RF-antenna like nature of DNA (Section 7); chromatin condensation and loss of DNA repair capacity in human stem cells (Sections 6 and 15);

Odgovor dr. Gorazda Pretnarja na članek dr. Petra Gajška v Večeru

Slovenija, 5G, Inis in načelo previdnosti na krilih LDS & prijateljev

Piše: Gregor KosNamen pričujočega teksta je predstaviti nenavadne sistemske anomalije na področju meritev in interpretacij vrednosti, ...

Electromagnetic Radiation Safety: WHO Radiofrequency Radiation Policy

Health effects of exposure to wireless devices, including cordless & cell phones, cell towers, Wi-Fi & Smart Meters, & harm reduction strategies.

Corporations push dangerous 5G, US gets sued - YouTube

Critics allege that corporate power and control over the institutions like the FCC have led to the suppression of the science of wireless technology and the ...

World Health Organization, radiofrequency radiation and health - a hard nut to crack (Review)

View Affiliations

Prikrivanje Svetovne zdravstvene organizacije, ki nas bo stalo Zemljo - YouTube

Dejstva o 5G in ostalih virov brezžičnega sevanja so bila zelo pretkano izigrana in prikrita prek Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), industrije in vlad...

ZADNJE OBJAVE
Omrežje 5G in COVID-19 cepiva z grafenoksidom in nano kovinskimi delci
Children.s Health Defense toži ameriško Zvezno komisijo za komunikacije, da ustavi novo pravilo, ki bi lahko vodilo do "Brezžičnega divjega zahoda"
Kazenska prijava zoper AKOS zaradi Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom
Požari v Avstraliji in 5G kot energijski vampir dr. Devra Davis
Dopolnitev kazenske ovadbe zaradi Telekom omrežja 5G
Pripombe ZSKZ na Memorandum AKOS-a o podelitvi 5G frekvenc 3,5 GHz in 26 GHz
Pritožba ZSKS Evropskemu Varuhu človekovih pravic zaradi Uredbe Komisije EU o 5G SAWAP
Raziskave o 5G iz arhiva EMF portal
Brezžična tehnologija- razvoj proti človeštvu
Dr. Milorad Milošev: Smrtonosni trikotnik: 5G - COVID-19 - geoinženiring
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
December 2022
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj