TRETJE OSTRO ULTIMATIVNO PISMO PREMIERU JANEZU JANŠI IN VLADI RS

Objavil/a 5G Network, dne 2020-05-04 ob 11:22:45

ZDRUŽENJE SONARAVNIH KMETOV SLOVENIJE (ZSKS) KOPER

 

RS – PREMIER g. JANEZ JANŠA

RS – MZI MINISTRICA ga. SIMONA KUSTEC

RS – MZ MINISTER g. TOMAŽ GANTAR

RS – MDSD  MINISTER g. J.C. KRALJ

RS – VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC g. PETER SVETINA

RS – RAČUNSKO SODIŠČE g. TOMAŽ VESEL

 

 

ZELO OSTRO IN ALARMANTNO JAVNO OPOZORILO IN PRITOŽBA  ZARADI SUMA OGROŽANJA ZDRAVJA LJUDI po členu 314. KZ  RS IN ZARADI SUMA NAPADA NA PREBIVALSTVO po členu 101. KZ RS (– zadnja alineja)

 

Pozdravljeni naslovniki oz. odgovorne osebe na zelo visokih položajih izvršne in druge  oblasti v RS !

 

1.      Vsi ste zelo dobro, tudi osebno, pisno seznanjeni in opozorjeni z naše strani (tudi s strani drugih civilnih skupin), nekateri celo  že večkrat, da gre v RS za nedopustno in sankcionirano postavitev oz. namestitev   WI-FI zelo nevarnih mikrovalovnih naprav v javnih prostorih (v učilnice v osnovnih šolah – OŠ, v vrtce, v bolnišnice, v domove za ostarele – DSO, tudi v mnoge druge javne ustanove), celo  naprav, ki niso znanstveno potrjene kot varne za zdravje ljudi,so pa že več let široko znanstveno potrjene kot zelo škodljive za zdravje ljudi, zlasti šibkejših  skupin kot so otroci in starejši v RS.

 

2.      Tudi prejšnji minister na MZI je ŽE 23.12.19 prejel od nas in drugih več pisnih vlog oz. zahtevkov za izključitev in odstranitev nevarnih WI-FI naprav iz učilnic v OŠ in iz vrtcev, z opozorilom, da bo sledila prijava suma KD (kaznivega dejanja) zoper odgovorne osebe, če ta nevarnost ne bo izključena do 23.1.20.

Zaradi popolne ignorance in arogance je bila vložena KD. Enako je bila že 25.3.20 pisno opozorjena na vse te nevarnosti za zdravje in za varen razvoj naših nad 100 tisoč najmlajših tudi nova ministrica na MZI, celo 48 strani dolg dokazni zahtevek za izključitev… z mnogimi  znanstvenimi  študijami in opozorili o teh nevarnostih je prejela, tudi z drugimi dokazi. Tudi z jasnim opozorilom, da je zelo velika verjetnost in sum, da je to zimo nepričakovano in na čudenje mnogih zdravnikov ter učiteljev, zbolelo (po lansko jesen postavljenih in vključenih ogromno število novih WI-FI naprav v učilnice v OŠ v vrtce v RS), celo 5,5 krat toliko otrok za gripo ( z mnogimi  komplikacijami ob gripi), kot je to bilo običajno ob zimah v preteklosti. Pa ni nihče uradno razglasil epidemije in nobenih prepovedi ter omejitev, niti ni nihče ugotavljal vzroka za tako hudo (450 % več torej…) epidemijo, čeravno smo mi trem zdravnikom na IK v LJ, tudi  predstojnici,  poslali gradivo in študije o vplivih WI-FI na izgubo imunosti in na gripo…

 

3.      Pa se nova ministrica na MZI očitno gladko požvižga na naše zelo resno opozorilo in dokaze o nevarnostih…  Tudi na zdravje otrok v OŠ v RS se očitno požvižga, saj nam ni na naš vljudni dopis – opozorilo s 25.3.20, kljub naši prošnji za njen odgovor,  niti odgovorila, niti z eno besedo, kaj šele, da bi sporočila, da so to nevarno pogubo izključili.

Pa absolutno morajo to takoj izključiti, že na podlagi 8/1 člena  ZVO-1, torej zaradi nevarnosti in dvomov v varnost teh naprav – tudi zaradi nepojasnjenega radikalnega 4,5  kratnega povečanja števila obolelih otrok v OŠ za gripo, po namestitvi WI-FI v učilnice zadnjo zimo, nujno mora tudi ona uporabiti »načelo previdnosti« iz člena 8/1 – ZVO 1 in sprožiti vsaj moratorij na delovanje  teh naprav, dokler ne bodo te predpisano znanstveno – tudi zdravstveno preverjene …, kot je to storil pravilno pogumni minister na MJU g. Rudi Medved v prejšnji oblasti dne 5.12.19 za nevarno 5G telefonijo. Tudi 18. člen Ustave RS  prepoveduje tovrstne eksperimente na ljudeh brez svobodnega soglasja ljudi. 

 

Ona torej kljub vsem – večkratnim pisnim  opozorilom in kljub jasnim mnogim študijam o nevarnostih teh naprav za zdravje otrok, katera je prejela od nas in od drugih… , s svojo opustitvijo dolžnega  ravnanja, kot sumimo, dopušča nov množični napad na zdravje  in na zdrav razvoj nad 100 tisoč naših najmlajših v OŠ in v vrtcih v RS. Tudi zoper novo odgovorno na MZI, bo  pravna država RS vodila predkazenski postopek… zaradi suma KD, saj  nihče ne sme zavestno dovoliti ponovnih poškodb, bolezni in trpljenja naših najbolj ranljivih generacij, kot je to že bilo zelo hudo – že prvo zimo z WI-FI nad glavami...  Ali gre morda   celo za naklepno dejanje oz. opustitve, bodo ugotovili pristojni organi RS.

Pristojni so celo izjavili, da bodo  že 18. maja poslali učence prvih treh razredov OŠ v  RS, torej več desettisoč ubogih nič slabega slutečih in nemočnih otrok, nazaj v učilnice pod uničujoče mikrovalovne peči – brez vrat – na stropih učilnic, ki bi jim takoj – tudi po 6 – 8 učnih ur na dan, od zgoraj na glavi uničevale njihov krhki imunski sistem in bi nato spet nalahko podlegli  gripi ali korona virusu (KV) ali podobnim boleznim ali celo okvaram najbolj vitalnih funkcij, ki so v glavah človeka in tudi otrok. Enako nameravajo 18.5.20 poslati pod WI-FI tudi otroke v vrtec RS.

Kaj imajo takšni najvišji odgovorni v svojih glavah ? Kaj imajo v srcu ? Ali nimajo niti najmanj milosti, usmiljenja ter sočutja do teh ubogih najmlajših in najbolj ranljivih v vrtcih in v prvih treh letnikih OŠ, ki bi zagotovo zboleli – prej ali slej in doživeli  tudi resne poškodbe  vitalnih funkcij v  glavi in telesu ? Ali nimajo usmiljenja niti do staršev teh otrok ? Zakaj ministrica ne prebere in ne upošteva študije na 48 straneh in druge dokaze v priponkah, ki smo jih poslali njej in na MZI že celo v marcu in še prej na MZI ?

 

4.      Podobno neodgovorno je tudi ravnanje oz. opustitve ministra za delo, ki dopušča še naprej delovanje zelo nevarnih WI-FI naprav v DSO po Sloveniji, kjer je umrlo največ  starejših  doslej v RS, s korona virusom, zlasti v Ljutomeru.

Enaka kritika neodgovornosti velja tudi za premiera RS oz. predsednika vlade RS, če ni ukrepal naprej na pristojna ministra... Tudi on je namreč od nas že v marcu prejel dolgo pismo z mnogimi opozorili, tudi s študijami na 48 straneh tudi našo prošnjo, da preučijo nevarnosti WI-FI v OŠ in v DSO.  Tudi preiskavo vzrokov za 4,5 krat več gripe otrok v OŠ to zimo, tudi za primerjavo s prejšnjimi leti smo prosili in predlagali premieru, za ministra  na MZ g. Gantarja.

Premier je bil in je dolžan naše študije – dokaze  - priponke v zvezi s tem poslati tudi ministrom za delo … in na MZ, da preučita stanje in vzroke za tako hudo povečanje gripe pri otrocih… pa tudi za tako trdovratno obolevanje in veliko umrlih v teh DSO, kjer je tudi ogromno WI-FI naprav nad starejšimi varovanci.

 

5.      Premiera opozarjamo in pozivamo, da ministroma na MZI na MZ in  ministru za delo… naloži takoj  uporabo »načela previdnosti« (in 8/1 člen ZVO-1) in sprožitev moratorija na uporabo WI-FI v OŠ,  v DSO in v vrtcih ter bolnišnicah v RS oz. izklop teh ubijalskih mikrovalovnih naprav, dokler ne bo to preučeno znanstveno (in nato zagotovo zavrnjeno za uporabo,  zaradi nevarnosti za zdravje ljudi).

Morebitni izgovori, da ni možno, ker so pogodbe sklenjene za 2 oz. 3 leta neprekinjenega delovanja teh naprav po namestitvi … da bi morali vračati sredstva komisiji EU itd., ne pridejo v poštev, ker ste odločilna in pomembnejša zdravje in življenje ljudi in je takšen posel škodljiv in ničen, če gre za prenevarne tehnologije – stroške pa nosi dobavitelj in sofinancer, ker je nudil nepreverjeno in netestirano nevarno blago. Predpisi RS nepreverjenih nevarnih naprav za takšne primere ne dopuščajo !

 

MORATE SE VSI UPRETI TEJ PREVARI IZ TUJINE ZA OBVAROVANJE ZDRAVJA IN ŽIVLJENJ NAŠIH DRŽAVLJANOV – NIKAKOR NE SMETE VEČ RAVNATI KOT IZDAJALCI NAJMLAJŠIH IN NAJSTAREJŠIH SODRŽAVLJANOV, SAJ VAS TUDI IN PREDVSEM PLAČUJEMO ZA VAŠE USTAVNO IN ZAKONSKO ZAGOTAVLJANE PRAVICE DO  ZDRAVJA IN MIRNEGA TER VARNEGA ŽIVLJENJA VSEH LJUDI V RS, NE PA ZA INTERESE TUJIH UNIČEVALCEV LJUDI.

 

Te nevarne in pogubne naprave  morajo biti izključene najkasneje do 18.5.20 ( in nato v najkrajšem času tudi odstranjene) v vrtcih in OŠ absolutno pred vrnitvijo otrok v OŠ in vrtce, tudi za prve 3 letnike !!!  V nasprotnem primeru bodo sankcije za odgovorne zelo hude.

Tudi v DSO morajo te pogubne naprave biti izklopljene in odstranjene čimprej, da ne bodo ti ubogi ljudje, ki so gradili in ustvarjali skoraj vse v RS po 1945, v svojih zadnjih letih in mesecih žrtve kratkovidnih in neodgovornih politikov oz. ministrov, zlasti najbolj neodgovornih na MZI v prejšnjih mandatih, ki so sprejeli sporni pravilnik, ki dovoljuje zelo sporno  postavitev in uporabo takšnih nevarnih naprav v RS (bivši minister Pikalo iz SD, ki je totalno prekoračil pooblastilo, saj je v vlogi ministra za šolstvo izdal mimo vseh predpisov, pravilnik za postavitev  elektrokomunikacijskih naprav po celi RS (tudi za WI-FI, tudi za mobilno telefonijo 2G – 5G) brez preverjanja, vse  to pa spada v druga ministrstva, nikakor pa v šolsko oz. MZI. Ta nadvse sporni pravilnik mora vlada RS takoj preklicati in nas o tem pisno obvestiti, tudi o izklopu nevarnih WI-FI v navedenih  javnih ustanovah. Enako morajo uničujoče WI-FI biti čimprej izključene tudi v bolnišnicah RS !

 

Ti množični napadi na  prebivalstvo RS, celo najbolj na najmlajše (ki bi naj bili naša prihodnost in naj bi tudi delali za naše in vaše pokojnine) in na najstarejše v RS, se morajo takoj končati, še  posebej, ker so očitno zavestno organizirani od strani oblasti, katero narod plačuje v dobri veri, oblast pa nato odgovarja oz. vrača z mikrovalovnimi napadi na ljudi. PREBUDITE SE KONČNO IN RAVNAJTE Z OTROKI V VRTCIH IN OŠ TER S STAREJŠIMI V DSO V RS KOT Z LJUDMI. VAŠE MOREBITNO NEZNANJE ALI PODCENJEVANJE NEVARNOSTI…  TEH MIKROVALOVNIH UBIJALSKIH NAPRAV VAS NE ODREŠUJE VAŠE ODGOVORNOSTI ZA SUM KD…

 

Skrbno preberite teh 48 strani, druge priponke – dokaze poslušajte oz. preberite in končno v najkrajšem času ravnajte človeško, ustavno, zakonito za kar ste tudi edino plačani ter zaustavite in odstranite te pogube iz vrtcev, OŠ in DSO ter bolnišnic v RS. Samo to želimo in pričakujemo ter zahtevamo mi državljani od vas, to ste nam  vi tudi dolžni !

 

Vi in vaši kolegi v vladi ne vesti niti tega, da smo Slovenci najbolj občutljivi na vse nenaravno nevarno, tudi na mikrovalove, povrh smo pa ljudje na to… vsak dan bolj občutljivi ! Ne veste ali pa se ne zavedate dovolj kako velike in pomembne spremembe so v teku na planetu Zemlja.

 

6.      Mimogrede še nekaj besed o neupravičeni oz. »umetno« razglašeni epidemiji s korona virusom (KV) v RS v režiji Billa Gatesa in njegovih gospodarjev. Splošno znano je, da država razglasi epidemijo neke bolezni, ko ta za 20 – 30 % preseže  povprečje te bolezni v tej državi. Pri nas pa je tega letos manj kot lani ali predlani, manj okužb dihal in še manj smrti. Ali se zavedate  velikanske škode v RS zaradi te KV prevare?

Pri nas pa je že dr. Logarjeva – direktorica Infekcijske klinike (IK) v UKC večkrat javno povedala, da je ta bolezen pri nas v enakem obsegu kot 2018 in 2019. Enako je pred kratkim tudi minister na MZ g. Tomaž Gantar javno povedal, da je stanje te bolezni pri nas v RS v enakem oz. podobnem obsegu, kot prejšnji dve leti. To sta dve najbolj pristojni strokovni in odgovorni osebi v RS, ki sta najbolj merodajni za to področje. To in še veliko o tej »KV-prevari« v RS dokazuje video-44 min. prof. Irma Ogorevca … v priponki!!!

To pa pomeni, da pri nas po uradno veljavnih podatkih epidemije KV sploh ni in je zato že čas, da postopoma politiki nehate izvajati ta nepotreben in škodljiv cirkus, ki ima že hude posledice za gospodarstvo in za proračun RS, ki najema preveč posojil, namesto, da bi oblast preudarno in načrtovano pripravila nujno potrebne družbene – ekonomske spremembe (spontano), katere bi morali že davno začeti in že izpeljati, brez nepotrebnih situacij, da ljudje doma zgubljajo čas, namesto, da bi koristno delali na spremembah  v gospodarstvu in družbi in ne bi trebalo jemati novih velikih posojil tudi za to, da ljudje  ne bodo doma na silo »počivali«. Zlobne tuje bankirske elite pa bodo nova posojila državam pogojevale z zavezo držav dolžnic, da morajo cepiti in čipirati vse državljane in da morajo postaviti ubijalsko 5G, vse to pa je v nasprotju z našo Ustavo RS.

Pa tudi sam  spoštovani državni poslanec v DZ RS iz vrst SDS – g. Branko Grims je že večkrat javno povedal in zapisal, da je KV biološko orožje in velika nevarnost za RS. Pa tudi vi g. premier ste vsaj enkrat javno povedali, da smo v  vojni s KV. Jasno ste tudi kritizirali delovanje WHO in se javno strinjali s predsednikom ZDA g. Donaldom Trampom,  ko je kritiziral WHO in napovedal neplačevanje donacij ZDA za WHO zaradi njihovih nepravilnosti… ter tudi že ustavil nakazila za WHO.

WHO ni hotela razglasiti epidemije KV (ker nikakor niso niti danes izpolnjeni pogoji za to), dokler ni Bill Gates (BG) nakazal novih 100 milijonov $ za njih. Takoj na drugi dan po tem je WHO razglasila epidemijo, torej gre  za trgovino med BG in WHO, ki je sedaj najmočnejši njen financer, ko so ZDA –ustavile denar za njih. V ZDA tečejo postopki zoper BG in zoper dr. Faucija – zaradi hude korupcije in hudih spornosti ter prevar z »epidemijo« KV.

Za več podrobnosti na to temo je škoda časa, saj tudi vi naslovniki o  tej prevari že zagotovo tudi precej veste, saj že ptički čivkajo o tem.

Svetujemo vam torej-začnite čimprej načrtovati in pripravljati našo slovensko »novo osamosvojitev«:  gospodarsko - s čimvečjo samooskrbo, denarno - s svojim ponovnim tolarjem, tudi politično - z mnogimi pravilnimi spremembami v družbi,  v odnosu do ljudi in do okolja, do narave itd., saj sami že veliko veste, imate že izkušnje nekateri iz 1990/91.  

Sprenevedanje se izteka, čas je za odkrite pogovore in pošteno iskreno sodelovanje z ljudmi – sodržavljani. Saj tudi sami vidite, da je skoraj 30 letna lažna »demokracija« po diktatu prevarantov in uničevalskih elit iz NSR v RS uničila že skoraj vse kar je bilo možno.

Že samo odnos oblasti oz. politikov do pitne vode v RS in do hrane pove vse. Ko je RS RS (Tomaž Vesel) za leto 2015 in 2016 ugotovilo lani pomladi, da so slovenske (pitne) vode prekomerno onesnažene s pesticidi in nitrati na Dravsko – Ptujskem polju, so nekateri oblastniki dovoljeno mejo za pesticide enostavno prevarantsko povečali z 0,1 mikrograma na liter, po novem na 0,5 mikrograma na 1 liter vode, torej pesticide so v vodi dovolili na 500 % oz. za 400 % več kot prej, namesto, da bi šli v sanacijo zemlje in vode oz. v prestrukturiranje preveč intenzivnega kmetijstva v bolj pošteno naravno oz. sonaravno kmetovanje, samo, da se ne bi »zamerili« kmetom v RS, katerih je v RS zaposlenih samo 2 % od vseh zaposlenih v RS. Tako so šli raje na  400 %  več zastrupljanja, še ostalih 98 % prebivalstva, KAR JE NEVERJETNA NEDOPUSTNA PREVARA NAD LJUDMI V RS IN SUM KRIMINALA  in podobnih prevar je v RS ogromno, vsak dan več.  Tudi  ta prevara  s predrago plačanimi in v  zelo prevelikem obsegu nabavljenimi »maskami«, (za katero pričakujemo državljani, da bo odnesla  vsaj glavnega - Ali Babo) je tipična za korupcijo v RS, ki je že tako rekorderka v korupciji v svetu po zadnji anketi. Premier, če ne boste v tem  primeru ravnali pošteno in odločno (odstop oz. razrešitev odgovornih) bo zelo predčasno spodneslo tudi vas in SDS, kot je lani spodneslo hitro tudi LMŠ in MŠ, zaradi grehov istih »partnerjev«. Ene  prognoze že kažejo na konec te koalicije decembra 2020 oz. januar 2021, če ne boste dovolj pošteni in odločni, to pa je prehitro,  za alternativo…kot smo pojasnili v našem drugem pismu na vas osebno.

 

7.      Na odgovorne ministre in premiera v RS naslavljamo naslednja vprašanja in zahtevamo odgovore (in pozitivno ravnanje) na njih v 30 dneh:

a)      Ali je na vas, ko ste bili zelo mladi – otroci v vrtcih ali OŠ, kdo kadarkoli izvajal več dnevne, več mesečne ali celo večletne  napade z zelo nevarno mikrovalovno tehnologijo oz. pečjo, brez  soglasja vas in vaših staršev ter vam pri tem hudo ogrožal zdravje in vaš razvoj ? Ali vam je kdo s tem morda povzročil  skoraj petkratni  porast gripe ? Če vam ni tega storil nihče takrat, zakaj hočete to sedaj počenjati vi našim otrokom, vnukom itd. (tudi moja vnukinja hodi v OŠ v Kopru), kljub temu, da ste bili uradno opozorjeni že večkrat in nekateri celo prijavljeni za sum KD v zvezi s tem ?

b)      Zakaj ne uporabite končno  »načelo previdnosti« in zakaj končno ne izklopite te nevarnosti ?

c)      Zakaj si ne naročite postavitev teh nevarnih WI-FI nad vaše glave na stropih vaših pisarn (če menite, da sploh niso nevarne) in zakaj pod njimi ne sedite cel delovni dan,  kot ubogi otroci, ki jih sploh ne potrebujejo ?

d)      Zakaj kljub že doživeti skoraj petkrat obsežnejši gripi otrok to zimo v OŠ in v vrtcih to zimo v RS, kljub številnim pisnim opozorilom in kljub številnim dokazom – študijam o nevarnostih … še vedno trmasto, nerazumno in nerazsodno vztrajate pri nadaljnjem ogrožanju zdravja in razvoja od 100 – 200 tisoč otrok v RS od 1. Leta pa do 15. leta starosti  - torej 15 generacij hkrati ?

e)      Ali nimate nič sočutja, milosti in usmiljenja do teh nič krivih (za vašo aroganco in ignoranco) in nič slabega slutečih najbolj  ranljivih  otrok v RS ?

f)       Ali nihče od vas nima razvitih oz. aktivnih »zrcalnih« nevronov, da bi čutil,  kot   da je v njihovi koži pod WI-FI ?

g)      Kje je vaša morala, vaša etika, vaša vest, vaša svečana prisega v začetku mandata  pred DZ RS in pred cca pol milijona gledalci TV – sodržavljani, ko ste v vlogi, ki jo danes imate, prisegli za ministra (-ico) in obljubili, da boste delovali najprej po Ustavi RS in po zakonih RS ?

h)      Ali vas resnično več ne briga niti ustavna pravica otrok do  zdravega življenjskega okolja (72. člen) in ustavna prepoved, da nihče ne sme izvajati znanstvenih in medicinskih eksperimentov na ljudeh, brez njihove svobodne privolitve (18. člen Ustave RS) ?

i)       Iz katere človeštvu tako zelo sovražne civilizacije prihajajo vaše duše, če jih sploh imate, s takšnim vašim neusmiljenim odnosom do otrok in onemoglih starejših v DSO?

j)       Vse našteto velja tudi za ministra – odgovornega za DSO oz. za starejše ljudi – varovance v DSO, ki pa ležijo lahko tudi 20 – 24  ur pod WI-FI pogubo oz. noč in dan, kaj čaka novi minister ? Ali tudi on nima nič usmiljenja do teh zelo šibkih ljudi v poznih letih, ki si zaslužijo mir in počitek v zadnjih letih in mesecih svojega življenja, ne pa mikrovalovno peč – brez vrat, nad glavo, da ga čimprej spravi na drugi svet ? Do kdaj bo čakal ta minister s to edino pravilno človeško odločitvijo za načelo previdnosti in za izklop WI-FI pogube v vseh DSO v RS ?

k)      Podobno velja za ministra na MZ, kateri je tudi dolžan preprečiti nedopustno ogrožanje zdravja pacientov v bolnišnicah in v ambulantah v RS. Minister Tomaž Gantar je celo zdravnik specialist – urolog in je po šolanju, pred začetkom dela zagotovo tudi stopil pod Hipokratovo prisego – da bo storil vse kar je v njegovi moči za dobro pacienta – smiselno. Torej ga prosimo, da to stori v najkrajšem možnem času, najprej naj posluša 13. minutno priponko – video posnetek s predavanjem  prof. dr. Martina Palla – trikratnega doktorja bio - medicinskih znanosti, ki v prvih 5 minutah zelo na kratko in jasno pove vse najpomembnejše o nevarnostih WI-FI na zdravje ljudi, še posebej otrok in starejših. Ali bi vi in ostali ministri želeli, da z vami država ravna tako nečloveško v vaših starih letih ? Minister na MZ je celo specialist – urolog, dela z UZ preglede, po par minut samo na pacienta… ker je UZ tudi nevaren, WI-FI pa je    5 tisoč krat bolj nevaren za človeka, pa deluje na ljudi v DSO vseh 24 ur dnevno, zakaj še to dopuščate ???

 

Zoper  ministra  za delo in na MZ še ni vložena prijava suma  storitve KD. Bo pa v 30 dneh po tem dopisu, če ne bo zakonitega ukrepa – izklop te pogube. Nihče naj ne računa več na korupcijo pri policiji in tožilstvu, da »itak iz tega ne bo nič«, ker se takšni časi iztekajo. Minister na MZ ali boste pravočasno ukrepali kot ste prisegli – za dobro pacientov ?

l)       Tudi  premier je ob prisegi povedal, da bo storil vse kar je v njegovi moči za blaginjo Slovenije – torej tudi državljanov  RS, torej tudi otrok v vrtcih in šolah in najstarejših v DSO, kaj čakate ???

 

Sprašujemo vas premier ali vaša javna beseda ni nič vredna ?

Zakaj še do danes, več kot mesec dni po našem pismu in vlogi za izklop WI-FI in za nadaljevanje moratorija na 5G niste poskrbeli za izklop WI-FI kot najodgovornejši v vladi RS ?

Zakaj s to opustitvijo  dolžnega ravnanja omogočate nadaljevanje ogrožanja zdravja otrok in starejših pod WI-FI, kar sankcionira KZ RS v členu 314. In v členu 101. ?

 Ali niti vi nimate milosti in sočutja do otrok in starejših niti toliko, da bi po »načelu previdnosti« iz člena 8/1 ZVO 1 sprožili moratorij in če že ne verjamete nam  in študijam, ki ste jih prejeli od nas, da bi vsaj za vsak slučaj – za preprečitev nove škode oz. bolezni in prizadetosti razvoja otrok – vseeno naročili izklop WI-FI v OŠ in v vrtcih, ki je podtaknjen iz tujine in je prevara z veliko nevarnostjo za ljudi v RS, zakaj ne storite vsaj tega za te šibkejše in najbolj ranljive otroke oz.  duše ?

Zakaj predlagate in ste sprejeli na vladi sklepe o nabavi »opreme za varnostne sisteme  za obrambo pred vdori v 5G omrežje v RS« (kar zagotovo stane milijone € iz proračuna RS in je nedopustno), ko pa dobro veste,  da je v RS moratorij na 5 G?

Zakaj ste na vladi sprejeli tudi usmeritve za AKOS za razpis… frekvenc do 79o MG Hz, ki so podlaga za frekvence za nevarno mobilno tehnologijo 5G ?

Zakaj še niso razpisane raziskave o nevarnosti 5G na živa bitja… kot določajo predpisi po sprejetem moratoriju 5.12.2019 ? Že 5 mesecev je minilo, kaj vi osebno čakate ???

Zakaj je iz vaše SOJ po našem 8 strani dolgem 2. pismu   na vas osebno prišel samo kratek stavek, »da ste vzeli na znanje naše skrbi za zdravje ljudi v zvezi s 5G«, istočasno pa naprej osebno kot predsednik vlade sprejemate sklepe s katerim odpirate pot za 5G, ki nima pogojev za delovanje v RS in povzročate nedopustne stroške za RS pri tem ?

Ali nas nesebična aktiviste za ohranitev zdravja ljudi  v RS (tudi zdravja vas osebno in vaših bližnjih) imate res za tako slaboumne  in  zakaj nas tako zelo podcenjujete ?

Portret

 By European People's Party - EPP Helsinki Congress in Finland, 7-8 November 2018, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74342564

-

-

-

m)    Ali se vi osebno g. Janez Janša  zavedate oz. ali vam je znano, da je za vas osebno, že pred cca 7 leti, vsaj ena slovenska zelo znana jasnovidka javno (pisalo je v časopisu – verjetno ali možno tudi vi veste za to, saj ste rojeni v devici – zelo »natančni« ste torej) napovedala, da boste v primeru, da še tretjič pridete na oblast v RS za prvega v vladi, v takšnem primeru umrli. Tega vam nismo napisali ne v prvem, ne v našem drugem pismu na vas osebno v vlogi premiera…

Tokrat pa je že prišlo  napačno in negativno dogajanje v RS tako daleč, da je ta napoved vse bolj realna, za vas pa seveda najslabša.

Mi smo samo posrednik in »sopotnik« v tem vašem življenju, tudi neke vrste »pozitivni korektor«. Znano vam je  zagotovo, da vse v življenju teče po strogem kozmičnem in  naravnem zakonu, ki določa: kar seješ – to žanješ. Na tem zakonu morajo temeljiti tudi Ustava in vsi zakoni v vsaki človeški družbi. V RS pa je to že zelo zelo prekršeno,  ravno zaradi nepoštenih in napačnih dejanj politikov na oblasti, to potrjuje tudi zelo sveže dejstvo, da  je RS uradno na 1. mestu v svetu po korupciji, celo »pod« vami že tretjič, ki ste tudi obljubili vse dobro za ljudi v RS…

Verjetno se še dobro  spomnite, kako je na enem velikem partijskem srečanju na Kosovu, na TV smo to videli, takratni predsednik ali sekretar ZK iz Kosova, ki je zelo  »sodeloval« s predsednikom Srbije – S. Miloševičem (za kar so njegovi sodržavljani iz Kosova bili zelo jezni nanj in sovražni), sredi svojega izdajalskega javnega nastopa oz. govora padel skupaj oz. na tla, v nezavest, kako mu je takoj priskočil na pomoč takratni predsednik predsedstva SFRJ – Raif Dizdarević, ga na tleh prijel in objel z namenom pomagati mu in je takoj nato tudi on padel v nezavest in na tla, torej oba je zadela kap, so naknadno sporočili in ju takoj odpeljali s helikopterjem iz Prištine v BG v bolnišnico. Dizdarevića so »prebudili«, kosovski pred. ali sekretar pa je bil  mrtev, seveda  zaradi energije  jeze in sovraštva »njegovih« na Kosovu, ker jih je izdal, kot so bili oni prepričani. Ni bil potreben niti metek, niti nož, niti strup.  Negativna energija  naroda ga je ubila zaradi njegovih negativnih dejanj do naroda Kosova.

Vi se morda lahko  pred takšnim koncem rešite z  izključno pravilnimi in pozitivnimi dejanji za veliko večino ljudi v RS. Torej ODSLEJ ZELO PAZITE NA SVOJE  MISLI, BESEDE IN DEJANJA, DOKLER STE ŠE NAJVIŠJA OBLAST.  Svetujemo vam, da storite vse potrebno (tudi zahtevamo enako) za čimprejšnjo in  pravočasno zaustavite delovanja WI-FI in za popolno spoštovanje moratorija na 5G v RS ter za začetek oz. razpis neodvisnih znanstvenih raziskav o škodljivih vplivih 5G na živa bitja.

V primeru, da bi odgovorni iz SMC (na MJU in na MZ) na čelu s predsednikom SMC, vztrajali na teh uničevalskih tehnologijah (WI-FI in 5G) proti svojim državljanom in s tem vse bolj  nadaljevali svojo uničevalsko politiko do ljudi, enako tudi minister na MZ in minister za delo, jim  postavljamo javno odkrito vprašanje – ALI RES HOČEJO POSTATI SLOVENSKI HITLERJI. Tudi Hitler je zgodovinsko znano sežigal najprej svoje politične nasprotnike v državi, nato pa še več milijonov Judov in tudi več tisoč Slovencev, sicer v krematoriju. Slovenski nerazsodneži pa očitno nameravajo to opravljati z nepreverjeno in z dokazano škodljivo zelo nevarno tehnologijo WI-FI in 5G oz. z mikrovalovnimi pečmi brez vrat, širom naše domovine – kljub mnogim opozorilom, tudi z naše strani, ki opravljamo delo oblastnikov, brezplačno, v tem primeru že cca 1 leto, plače za to pa prejemate vi, ki na žalost v teh primerih delate proti Ustavi in zakonom RS.

 

n)      Slišali smo, da ste vi premier sklicali sejo razširjenega organa za nacionalno varnost za ponedeljek 4.5.20. Točka je korona… in varnost delovanja 5G v RS pred kibernetskimi vdori…

V zelo kratkem pismu nam pred dnevi ste zapisali, da ste našo skrb za zdravje… zaradi 5G… vzeli na znanje.  Iz 2. točke sestanka 4.5.20 pa je jasno, da imate skrb za varno delovanje 5G, nikakor pa nimate skrb za varnost in zdravje ljudi pred 5G, kot ste nam na žalost lažno pisno sporočili v pismu vaše Službe za  odnose z javnostjo (SOJ).  Bivši premier Marjan Šarec pa na žalost javno ne upa niti omeniti moratorij na 5G iz njegovega mandata, ki ga je uveljavil njegov pogumni in pošten minister na MJU.

Najkasneje do tega sestanka na katerem pričakujemo  vsekakor, da obravnavate tudi to našo pritožbo – opozorilo, pa se morate odločiti in tudi skleniti pravilno: ZA NACIONALNO VARNOST – TOREJ ZA VARNOST LJUDI – OD NAJMANJŠIH DO NAJSTAREJŠIH PRED POGUBNO WI-FI IN 5G- IN ZA OHRANITEV ABSOLUTNEGA MORATORIJA NA 5G TER ZA POŠTENE RAZISKAVE …  ali za (Bognedaj) nadaljevanje mikrovalovnih napadov na zdravje  in življenja svojih sodržavljanov, skupaj z neodgovornimi  iz SMC,  ki bi se tudi po tem sestanku še morda odločili  za prepovedano nadaljevanje teh napadov … na nas ljudi z nevarnimi mikrovalovi, torej za VLOGO SLOVENSKIH HITLERJEV  IN ZAHRBTNIH IZDAJALCEV SVOJEGA NARODA. UPAMO ISKRENO, DA VI OSEBNO IN SDS NE BOSTE V TEJ VLOGI, četudi vas nekateri v RS na grafitih že rišejo v tej osovraženi sliki.

 

o)     Že v zgodnjih začetkih prebujanja … in osamosvajanja RS … ste vi osebno imeli zelo pozitivno vlogo… škoda, da bi sedaj vse to uničili in tudi samega sebe, zaradi tujih interesov in uničujočih načrtov nekaterih vaših zelo negativnih partnerjev v koaliciji.

 

Sam osebno in moji sodelujoči nimamo nič, nobenega sovraštva do vas osebno, ker dobro  vemo, da ste skoraj vsi oblastniki po 1991 vedno bolj ujetniki tujih  - nam sovražnih, bančnih, vojaških, vladarskih in podobnih inštitucij oz. organizacij, tudi zato bo kmalu potrebna nova osamosvojitev oz. osvoboditev naše domovine, tudi vi to že dobro veste…

Še najbolj neodvisen od teh tujih uničevalcev  je verjetno vaš g. Branko Grims.

 

Tudi »vašega« ministra na MNZ g.  Hojsa, ki je tako na veliko  sporno izjavil oz. prejudiciral odločitev kriminalistov in ODT, ko je izjavil, da pri protestih ljudi 27.4.20 gre za KD ogrožanje zdravja ljudi (314. člen KZ RS) opozarjamo, da naj ima takšna zares utemeljena pričakovanja do tistih, ki so že ali še hočejo zares ogroziti zdravje slovenskih otrok  - najstarejših (WI-FI) in se je že »zgodila« to zadnjo zimo – gripa otrok s 450 % povečanim obsegom obolelih otrok…

Naj torej minister v uradnem nadzoru… pregleda potek postopkov…. na podlagi vloženih prijav suma…  v spornem primeru WI-FI in 5G.

 

Toliko za enkrat. Upamo, da smo bili dovolj jasni in prosimo tokrat za  drugačen - vaš  osebni in popolni odgovor v 8 dneh.

 

KDOR PA BI ŠE VEDNO PO TEJ SEJI V PONEDELJEK 4.5.20 VZTRAJAL PRI WI-FI IN 5G- PRI KUHANJU IN CVRENJU OTROK IN STAREJŠIH S SMRTNONEVARNIMI MIKROVALOVI IN PROTI NAJVIŠJIM NACIONALNIM INTERESOM, PA NAJ TAKOJ PO TEJ PRELOMNI SEJI… ODSTOPI S SVOJE FUNKCIJE, KER JE NI VEČ VREDEN.

 

 

Koper, 3.5.2020                                                                                                             ZSKS- predsednik Jožef Horvat

 

Prosimo in pričakujemo, da boste vsi prebrali oz. poslušali dokaze v priponkah o nevarnostih pri teh sovražnih tehnologijah, ker povedo vse kar je potrebno. Zelo zanimiva je tudi tista iz Španije…ki dokazuje povezave med 5G omrežji in KV, saj je razvidno, da je v območjih z gosto 5G mrežo tudi 4-8 krat več KV, kot v območjih, kjer ni 5G omrežij. Pa tudi ruski video pove vse potrebno o uničevalskih načrtih zlobnih elit do naivnega človeštva.

Srbski video z govorom pogumne zdravnice in profesorice Nade Kostić- tudi državne poslanke, pa prikaže tudi prikrita dogajanja v ZDA in po svetu, kjer sedaj pozitivne sile predsednika ZDA čistijo in onesposabljajo najbolj nečloveške zlorabe nad otroci in ljudmi in obračunavajo- tudi ogromno aretacij- z »uglednimi« pri tej najbolj nečloveški prevari v zgodovini človeka na Zemlji. Informacije o  teh dogajanjih bodo kmalu  tudi uradno v RS.   
Priloge:
Poslano 3. 5. 2020:
Od: Jozef Horvat <pravicna.slovenija@gmail.com>
Date: V ned., 3. maj 2020 ob 12:56
Subject: TRETJE OSTRO ULTIMATIVNO PISMO PREMIERU JANEZU JANŠI IN VLADI RS
To: Predsednik vlade RS <gp.kpv@gov.si>, <janez.jansa@gov.si>, <gp.mzi@gov.si>, <gp.mz@gov.si>, <gp.mdsz@gov.si>, <info@varuh-rs.si>, <tomaz.vesel@rs-rs.si>, (STA) <desk@sta.si>, tv.dnevnik@rtvslo.si <tv.dnevnik@rtvslo.si>, teletext@rtvslo.si <teletext@rtvslo.si>, TV Planet <uredniki@planet-tv.si>, 24ur.com@pop-tv.si <24ur.com@pop-tv.si>, POP TV <urednistvo@24ur.com>, Finance <desk@finance.si>, Dnevnik <desk@dnevnik.si>, Delo <centralna@delo.si>, Delo <internet@delo.si>, ognjišče <desk@ognjisce.si>, desk@vecer.com <desk@vecer.com>, <lara.jelen@gmail.com>, Tatjana Svete <svete.tatjana@siol.net>, <dejan.ladika@rtvslo.si>, <marjan.sarec@gov.si>, <marjan.sarec@dz-rs.si>, <rudi.medved@dz-rs.si>, <branko.grims@dz-rs.si>, <mojca.skrinjar@dz-rs.si>, <generalni@rtvslo.si>, <erika.panjtar@dt-rs.si>, <gdtrs@dt-rs.si>
Za komentiranje morate biti prijavljeni.
5G Network
1
May 04, 2020
Poslano naslovnikom 3.5. 2020
#1
5G Network
5G Network
Objavil/a 2020-05-04 11:22:45 (May 04, 2020)
Starejša objava Novejša objava
Kritičen pogled na KORONAVIRUS (Kakšna je resnica o koronavirusu?) - YouTube

Opomba: v spodnjem levem kotu je napaka, saj piše "prof. Irma Ogorevc". Govoril pa je seveda prof. Igor Ogorevc. V videu prof. Ogorevc predstavi svoje mnenje...

Pobuda za odstranitev Wi-FI usmerjevalnikov iz vzgojno izobraževalnih zavodov.pdf - Google Drive

ZADNJE OBJAVE
Children.s Health Defense toži ameriško Zvezno komisijo za komunikacije, da ustavi novo pravilo, ki bi lahko vodilo do "Brezžičnega divjega zahoda"
Kazenska prijava zoper AKOS zaradi Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom
Požari v Avstraliji in 5G kot energijski vampir dr. Devra Davis
Dopolnitev kazenske ovadbe zaradi Telekom omrežja 5G
Pripombe ZSKZ na Memorandum AKOS-a o podelitvi 5G frekvenc 3,5 GHz in 26 GHz
Pritožba ZSKS Evropskemu Varuhu človekovih pravic zaradi Uredbe Komisije EU o 5G SAWAP
Raziskave o 5G iz arhiva EMF portal
Brezžična tehnologija- razvoj proti človeštvu
Dr. Milorad Milošev: Smrtonosni trikotnik: 5G - COVID-19 - geoinženiring
Prof. dr. Tom Butler o tveganjih za otroke zaradi RF sevanja Wi-Fi in pametnih telefonov
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2021
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj