Članek
NEKAJ ZAKONODAJE ...
Objavljeno Sep 18, 2021

Vir: https://www.facebook.com/robin.turk.581

Zakonodaja.com

Kazenski zakonik (KZ-1-NPB4); čistopis

Neupravičena osebna preiskava
136. člen

(neuradno prečiščeno besedilo)

(1) Kdor neupravičeno preišče drugega ali stvari, ki jih ima ta na sebi ali s seboj, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena  je kazniv.

(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena  se začne na predlog.

Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 136. člen KZ-1

Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15: KZ-1-NPB4