Vojko Bernard

Prijatelji (6)
Woodicinvestment Company
Bojan Ahlin
Leon Kralj
Anton Komat
Alpe Adria Green
Ernest Skrjanec
Spremljevalci (1)
SVLO ZA SLOVENIJO

O zidu:

Lastnik zidu: Vojko Bernard

Tip zidu: Osebni zid

Kreiran: 10.04.2014 16:58 (Apr 10, 2014)

glava aagPredogled slikeNamen ustanovitve ALPE ADRIA GREEN  org. je bil povezovanje pri reševanju skupnih ekoloških problemov na tem območju. AAG orje ledino na novih povezavah in novem načinu dela na ekološkem področju. Z tem načinom poskušamo tudi zbliževati ljudi iz različnih jezikovnih in etičnih skupin na drugačen način, ki ni vezan samo na gospodarstvo in denar, da bi v praksi povezali narode v evropski skupnosti pa tudi izven nje.

Smo asociacija nevladnih organizacij, društev, zelene industrije, posameznikov in podjetnikov, ki imajo skupne okoljevarstvene interese. Delujemo v vseh državah bivše Jugoslavije in Italiji, kjer imamo svoje podružnice, v Sloveniji pa delujemo kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju narave in na področju okolja.

Jedro sodelovanja organizacij in posameznikov v AAG pri odločanju glede okoljske politike in varovanja narave leži že v samih demokratičnih načelih, na poudarjenem širšem konsenzu vseh članov upravnega odbora z upoštevanjem pripomb članov AAG, ki vsi skupaj tvorijo celoto. Če so tudi člani neposredno vključeni o postopek odločanja že od samega začetka, je riziko nastajanja asociacij in sporov občutno zmanjšan. V organizaciji pa je ustvarjeno širše soglasje o skupnih problemih.

Mehanizmi udeležbe javnosti pogosto zahtevajo temeljite analize in študije proizvodnih postopkov podjetij in morebitnih dolgoročnih vplivov dovoljenih poseganj v okolje. Slovenija je na tem področju šele v začetni fazi, zato se AAG vključuje v postopke pridobivanja okoljevarstvenih dovoljen in soglasij, če je zato zaprošena bodi si od svojih članov ali društev in civilnih iniciativ, ki delujejo zunaj asociacije AAG. Takšno delovanje omogoča sodelovanje najširše javnosti v teh postopkih, saj si sami ne bi mogli pridobiti statusa stranke v postopku.

Ne gre tudi pozabiti, da so državljani bližje svojemu okolju in se dnevno srečujejo z ekološkimi problemi v svoji okolici, jih poznajo in lažje predvidijo nadaljne posledice. Njihov glas je dobro upoštevati, ne le z vidika pravice sodelovanja pri odločanju v privatni ali lastnini države, pač pa tudi zaradi optimalnejših rešitev pri posegih v okolje. S tem načinom pomembni stranski učinki načrtovanih projektov in sprejetih okoljevarstvenih posledic le teh niso spregledani.

AAG deluje učinkovito tudi na področju kurative saj je v državi nezadostni inšpekcijki nadzor, zato delujemo javno, saj predvsem preko razkrivanja v medijih o odtritjih naših EKO PATRULJ sili podjetja, organizacije in posameznike k spoštovanju okoljskih predpisov in standardov.

Možnosti za udeležbo javnosti so v Sloveniji šele v povojih in se velikokrat srečujemo z kršitvami AARHUS-ke konvencije po drugi strani pa so združevanja javnosti zelo raznolike in sicer od formalnih do neformalnih. Ne glede na različne možne variante sodelovanja javnosti, pa je ne nazadnje najpomembnejši končni cilj, ki je pri vseh enak – zagotoviti zdravo in za kvalitetno življenje primerno bivalno okolje.

Prvi uspehi so zelo obetavni saj smo povezali Italjane in Slovence, da so se združili in pričeli z pritski na obe vladi in na evropsko unijo z istimi zahtevami  za dosego istega cilja. V preteklosti so se trudili proti izgradnji plinskih terminalov vsak zase, ker pa niso internacionalizirali problema so jih vlade gladko zavrnile in podprle z lažnimi dokumenti investitorje.

Naj navedemo samo en primer dobre prakse pri takem delovanju:

Plinski terminali – mednarodni primer

V Alpe Adria Green smo se organizirali na svojevrsten način, saj naše delovanje ne omejuje delovanja priključenih organizacij in posameznikov na drugih področjih, ko pa naletimo na skupen problem, pa začnemo delovati kot celovita organizacija, kot se vidi na primeru plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. V tem primeru smo organizirali svoje delovanje na istem prostoru mednarodno. V kolikor bi bil plinski terminal v Žavljah postavljen bi bili vplivi na okolje tako v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Z skupnim nastopom nevladnih organizacij smo dosegli v prvi fazi, da se je v EU parlamentu pričela razprava o vplivih na okolje v kolikor bi postavili ta objekt. Žal so plinski lobiji željni zasluška obšli EU parlament in so želeli zavesti javnost. Italijanska vlada in investitorji so delali povezano. Prva poteza vlade v Italiji je bila, da je zamrznila okoljevarstveno dovoljenje za ta objekt, istočasno pa so investitorji pričeli s povezavo Italijanskih EU poslancev pričeli lobirati v Nemčiji, Avstriji, Madžarski,… da bi uvrstili ta projekt na EU prednostno energetsko listo PCI, ki jo projektno in finančno podpira EU komisija. To jim je tudi uspelo. V pričetku februarja letos, smo od prijateljske nevladne organizacije iz Anglije dobili opozorilo, da se je projekt uvrstil na PCI listo. V istem mesecu smo to obvestilo posredovali tako slovenski vladi, kot javnosti vendar nam na naše razočaranje nihče ni verjel, saj so nasedli Italijanski vladi o zamrznjenem okoljevarstvenemu dovoljenju za ta objekt. Vseeno smo sami pričeli z akcijo »prisluhni školjki« v katero je bila vključena tudi peticija proti plinskim terminalom namenjeno EU komisiji. To peticijo so brez pomisleka podpisale vse tri priobalne slovenske občine ter občina Milje na Italijanski strani. Zaradi zmanjšanja prometa v primeru izgradnje plinskega terminala je peticijo podpisala tudi Luka Koper. Peticijo smo poslali v Bruselj v vednost pa tudi vsem državnim organom v Sloveniji.

Tudi na podlagi naših pritiskov na slovensko vlado se je želela slovenska vlada pri prvem glasovanju vzdržati, vendar smo izvedli bliskovito dvodnevno akcijo obveščanja slovenske, predvsem priobalne javnosti, da smo skupno prisilili vlado, da je glasovala proti PCI listi, kar se je v EU zgodilo prvič. V tem primeru smo dosegli skupaj z pomočjo naše vlade, polovični uspeh, saj je na listi še vedno vpisan namesto ŽAVELJSKI, KOPENSKI PLINSKI TERMINAL NA SEVERNEM JADRANU. AAG bo na tem primeru delovala naprej z ciljem, da se izbriše ta objekt iz PCI liste. Kot mednarodna organizacija bomo uporabili vsa pravna sredstva v skrajnem primeru pa se bomo poslužili državljanske neposlušnosti v vseh državah EU na katere bi bili vplivi na okolje veliki in bi bila ogrožena tudi varnost ljudi.

AAG izvaja meritve imisij z sodobno merilno napravo,več na: http://imisije.wordpress.com/

Projekti v izvajanju ali v pripravi:

  • Vzorčenje reke Save od izvira (Zelenci) do izliva v Donavo
  • Ustanovitev regiskih okoljskih centrov
  • Peti koridor -  problematično načtovana trasa -  uničenje kraških vrtač
  • Plinovod južni tok -  načrtovana trasa skozi Slovenijo je neprimerna, preveč posega v okolje
  • Širitev AAG na države na območju bivše države Jugoslavije
  • Reševanje bremem preteklosti:

Jezovi hidroelektrarn

Odlagališča odpadkov

Prekomerna onasnaževanja

z CO2 in težkimi kovinami

Barja

Reke,.....

Celoten naš program dela si lahko ogledate na: http://alpeadriagreen.wordpress.com/program-aag/


ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ALPE ADRIA GREEN


AAG dela izljučno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.Podprite naše delo za prihodnost naših otrok.Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije:

SI56- 9067-2000-0636-284.

Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja 

PRISTOPNA IZJAVA

SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

SPOŠTOVANI:
Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:
-članarin
- od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi
NAMENITE 0,5% DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPROFITNA ORGANIZACIJA, BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Predogled slike

http://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/10/aag-reklama.jpg?w=620

 

Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj