Poročilo o delu AAG - društva s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja ter varstv

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2013-03-21 ob 11:02:32

 

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave, ki deluje v javnem interesu. Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za december 2012

LETO 2012

Januar 2012

 • 1.1.2012 zaposlitev generalnega sekretarja za zagotovitev nemotenega delovanja društva
 • Zahvala vsem, ki so namenili del dohodnine za delovanje društva
 • Pritožba na zavrnitev udeleženca v postopku pridobivanja okoljskega dovoljenja v vezi Harsco Minerali
 • 23.1 poziv k urejenosti uredb o emisijah kogeneracij in trigeneracij
 • Predstavitev mobilne naprave za merjenje zraka Cerex UV Hound
 • 31.1. o alternativnih virih energije
 • 31.1. odgovori na novinarska vprašanja o terminalih v Žavljah
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Februar 2012

 • 13.2 Javno pismo ministru za zdravje v vezi s tržaško sežigalnico
 • 14.2 pritožba zoper nenajavljeno športno prireditev na letališču Lesce
 • Stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenj za akumulacijski bazen Rudnem polju – ARSO ni izdal okoljevarstvenega dovoljenja
 • Udeležba posveta in sestanka z g. Potočnikom v Ljubljani
 • 20.2. AAG postane stranka v postopku Harsco Minerali d.o.o.
 • 22.2 Poziv poslancem, da ne dajo poroštva projektu TEŠ6
 • 23.2. javno opozorilo, da ministrstvo vzpodbuja lov zaščitenih vrst rakov
 • 27.2 Protestni shod pred sežigalnico v Trstu
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Marec 2012

 • 1.3. kazenska ovadba_ Zlitje smrdeče tekočine v Zgornjih Pirničah
 • 14.3 Meritve onesnaženosti zraka pri sežigalnici odpadkov v Trstu in v kraju Milje
 • 14.3 protest proti plinskim terminalom v Trstu
 • 15.3 Odgovor na poziv MOP v zvezi z pritožbo Smučarske zveze Slovenije v zadevi – povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem Polju
 • 15.3. objavljeno poročilo o delu AAG za leto 2011
 • Odziv Ministrstva na Izjavo za javnost o vodah
 • 24.3 PROTEST PROTI ODPADKOM IZ KAMPANJE V TRSTU
 • Aktivnosti v zvezi z informiranjem in osveščanjem o delovanju Bioplinarne v Pirničah
 • 31.3: javni poziv – Ugasnimo luč – sodelovanje v sklopu svetovne akcije
 • Saša Mlakar postala članica strateškega sveta NVO gorenjske regije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

April 2012

 • 23.04.2012 po sestanku med ministrstvom za Kmetijstvo in Okolje ter NVO, predal ministru g. Francu Bogoviču
 • Izjava: O nestrinjanju s prakso delovanja Zveze ekoloških gibanj Slovenije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Maj 2012

 • 5.5. protest proti podnebnim spremembam (TCKTCKTCK)
 • 9.5 – zavrnitev pritožbe smučarske zveze za povečanje akumulacijskega Jezera Rudno Polje – s strani MKO
 • Črna lista AAG – Vlada RS
 • 10.5 izjava za javnosti – Kriminal pod krinko prispevkov za energente
 • Pobuda – pijte vodo iz vodovoda
 • DOPIS Z ZAHTEVAMI VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE o ureditvi zakona s področja smradu in škodljivih izpustov v ozračje
 • 16.5 pismo Vladi RS_ odpadki iz Neaplja ogrožajo tudi Debeli rtič
 • 17.5 – utrinki iz svetovne protestne akcije proti podnebnim spremembam
 • JESENIŠKA RAZGLEDNICA 18/05/2012
 • 21.5 – obvestilo – Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji – kot svinja z mehom
 • 22.5 Vojvođanska zelena iniciativa –postala del AAG
 • 22.5 okrogla miza- pot mestne občine Kranj v energetsko samostojnost
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Junij 2012

 • 1.6. dan Reke Save – začetek projekta Varuhi reke Save
 • 2.6. odprto pismo ministru MKO
 • 3.6 sodelovanje v akciji odstranjevanja tujerodnih rastlin – Koritno Bled
 • 5.6. novinarska konferenca_ Predlog sprememb zakona o gradnji objektov
 • 5.6. izjava kako nekaterim politikom pride prav delo AAG
 • 7.6 javni poziv poslancem državnega zbora
 • 12.6 odprtje mednarodnega okoljskega centra AAG – odprtje pisarne
 • 19.6 Izjava za javnost – Dnevu voda na rob
 • Podpora Društvu Moja Mura
 • 23.6 pritožba AAG zoper okoljevarstveno dovoljenje za bioelektrarno v Zgornjih Pirničah
 • 5 izvod publikacije v Sožitju z naravo-priprava
 • 26.06.2012 udeležba na 7. sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo,prehrano in okolje v Ljubljani
 • 27.06.2012 udeležba na 8. sejo istega odbora v Zagorju
 • V Juniju smo se pridružili projektu Zero Trade, ki ga organizira in vodi Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Julij 2012

 • 4.7 – drugo ime na črni listi - ARSO
 • 9.7 izdaja polletnega izvoda publikacije V sožitju z naravo
 • Izjava za javnost v zvezi z sestankom o plinskih terminalih v Trstu na deželni ravni, dne 13.07.2012
 • 23.7 obvestilo javnosti_ ITALIJANSKA KEMIJSKA OROŽJA V ZAPUŠČENIH VOJAŠKIH SKLADIŠČIH, POD MORJEM IN POD ZEMLJO TRŽAŠKE POKRAJINE?
 • 25.7 IZJAVA ZA JAVNOST v zvezi z izjavami Italijanskega ministra g.Corrada Passera-ja o nujni izgradnji plinskega terminalu Žavlje
 • Prijava AAG, kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za primer SIA Anhovo
 • Izjava za javnosti_ Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje samo sebi razpisalo razpis za NATURO 2000
 • DREVESNI PARK v Celju
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Avgust 2012

 • 3.8 K rušitvam v triglavskem parku na rob
 • Čudni koruzni mutanti – prijava na VURS in obvestilo javnosti, prijava ministrstvu
 • 7.8 – objava nove preglednice rezultatov glede ravnanja z odpadki
 • 11.8. poziv na temo TNP
 • Tržaška železarna, že vrsto let zastruplja okoliške prebivalce in zaposlene v njej z Benzenom – članek
 • meseca avgusta dali na EU ( parlamentu in komisiji) pritožbo v zvezi z negativnimi vplivi na okolje zaradi sežigalnice v Trstu in septembru zaradi terminalov - Saveso direktiva
 • PRIPOMBE AAG NA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTJUR
 • Izjava za javnost – podpora g. Šuštarju
 • 21.08 EKO PATRULJA AAG – Sodi v rodiškem premogovniku ne sevajo
 • 27.08. Udeležba protesta proti plinskim terminalom v Žavljah - Trst
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

September 2012

 • Aktivnosti kot stranka v postopku – pridobivanje okoljevarstvenega dovoljena Harsco- za predelavo bele žlindre
 • Podpis sporazuma med AAG, Harsco in Acroni
 • posvet v DS, 13.9.2012 na temo TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZAŠČITA PRIOBALNEGA PASU
 • pritožba na komisijo EU zaradi terminalov - Saveso direktiva
 • 15.9. Ozaveščevalne aktivnosti za potrošnike – v okviru Zero trade projekta_ izvedba dveh ozaveščevalnih dogodkov – Igric za otroke (Fuj smrdi) in deljenje lokalno pridelanih jabolk z nasveti za zmanjšanje CO2
 • 22.9 – v okviru tedna mobilnosti – ozaveščevalne aktivnosti na temo mobilnosti, trajnostnega transporta in opazovanja okolice, v Kopru za otroke vrtca Semedela (izvedba igrice Nika in promet, animacija, govor o trajnostnem transportu, igra z električnimi avtomobilčki, razdelitev slovenskih jabolk)
 • 17.9. vročitev dokumenta ministru Bogoviču o tržaškem zalivu in plinskih terminalov v Izoli (izpostava AAG Koper)
 • v četrtek, 13. septembra 2012, ob 10.00 uri udeležba seje Državnega sveta
 • Meritev onesnaženosti zraka na Reki (na podlagi prošnje za pomoč društva EkoKvarner)
 • Merjenje kakovosti zraka v Občini Jesenice
 • Sestanek v Pirničah – tema bioplinarna in predstavitev ideje o tehnološkem parku
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Oktober 2012

 • 1.10 – izjava za javnost – stališča do sprememb zakona o gozdovih
 • 3.10. – podpisan tripartitni sporazum med AAg, Acroni Jesenice in Harcso Minerali o skupnem delovanju na področju sanacije
 • 5.10 osveščanje o pomenu samooskrbe v okviru projekta Zero Trade – predavanje g Komata v Kolpernu na Jesenicah
 • Izjava za javnost – poziv k finančni podpori za tožbo priti terminalom v Žavljah
 • 9.10 – predavanje člana AAG v okviru projekta Zero Trade – Učinkovita raba energije v vašem domu v Domači vasi v Kranju
 • Črna lista – tretje ime v letu 2012 – NEZNANA ODGOVORNA OSEBA, KI JE ODGOVORNA ZA NELEGALNO ODVRŽENE SODOVE V RODIŠKEM RUDNIKU
 • 19.10 – AAG postal stranka v postopku v zadevi SIA
 • 19.10 – Izjava za javnost ob srečanju okoljskih ministrov SLO in Italije na Brdu
 • 20.10 Dogodek – osveščanje otrok o pomembnosti varovanja narave v okviru projekta Zero Trade – predstava Fuj Smrdi v Mercator centru savski otok, z deljenjem jabolk iz Resja ( poudarjanje lokalne samooskrbe)
 • 25.10 Okrogla miza v okviru projekta Zero Trade
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

November 2012

 • 1.11. ob 30 letnici TNP na rob- izjava za javnost s slikovnim prikazom
 • 3.11 – odprta peticija za zaprtje bioplinarne Ilirska Bistrica
 • 5.11 – objavljen članek: 40 letnica terorističnega napada – Spomini na prihodnost
 • 8.11 – italijanska podružnica AAG posnela nalaganje radioaktivnih odpadkov v Kopru in Trstu
 • 14.11 – opozorilo na ignoranco stanja na temo ogrevanja javnih objektov, predložitev odgovora MIPa
 • 14.11 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja v primeru bioplinarne Sobetinci
 • Geosonda postala donator AAG
 • 15.11 – AAg se je udeležil ustne obravnave na Arso v primeru SIA
 • 16.11 – Harsco pridobil okoljevarstveno dovoljenje za predelavo Bele žlindre
 • 20.11– meritve kakovosti zraka v Kranju
 • 22.11 – Podano nestrinjanje s traso južni tok – poudarek na Gornjesavski dolini – in območjem Zelenci
 • 23.11 – Ozaveščevalni dan za otroke v vrtcu na Jesenicah z Igrico Fuj smrdi, deljenjem jabolk iz Resja ter prikazom ločevanja odpadkov skupaj z strici smetarji –iz komunalnega podjetja Jeko-in Jesenice.
 • 28.11 – podana zahteva za odblokado vseh pritožb s strani AAG v vezi Plinski terminali Žavlje
 • 29.11 Novinarska konferenca v Kopru – Plinski terminali – Ne Hvala, udeležila sta se jo tudi župana Kopra in Izole
 • 29.11 – javni poziv Slo Vladi – AAG zahteva tožbo proti Italiji zardi plinskega terminala Žavlje
 • 29.11 – Izjava Paola Parovela – O plinskih terminalih i
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

December 2012

 • 1.12 – udeležba novinarske konference v Korupcija v nevladnih organizacijah (Črna gora)
 • 6.12 Italijanska vlada dala zeleno luč za izgradnjo Plinskih terminalov Žavlje
 • 12.12 AAG pridobil status društva v javnem interesu na področju narave
 • 20.12 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Kater- organica
 • 28.12 novinarska konferenca Plinski terminali Žavlje, predstavitev novih dejstev
 • 29.12 pripombe in predlogi na osnutek načrta upravljanja TNP
 • 29.12. –prejeto vabilo odbora za peticije pri EU parlamentu za udeležbo na sejo 22.1.2013
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Vse informacije o delovanju Alpe Adria Green so na spletnih straneh društva, nanizane so datumsko po izvedenih aktivnostih.

www.alpeadriagreen.wordpress.com

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2013-03-21 11:02:32 (Mar 21, 2013)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj