Icon bars
Članek
Inštrukcije angleščine Maribor
Objavljeno Mar 25, 2018

Inštrukcije angleščine že v osnovni šoli?

Tekom šolskega leta opažamo, da ima vse več osnovnošolcev težave pri angleščini. Običajno so se težave pojavljale ob prehodu v prvi letnik srednje šole, kjer se je izkazalo, kako kakovostno izobrazbo je otrok pridobil v osnovni šoli. Če je otrok izhajal iz osnovne šole, kjer je bil pouk angleščine na nižjem nivoju, je lahko imel ob prehodu v srednjo šolo težave.

Dandanes pa se zdi, da narašča število osnovnošolcev, ki se bori s tem predmetom. Šestošolci, sedmošolci že potrebujejo inštrukcije angleščine, saj izkazujejo tako velike primanjkljaje v znanju, da več ne razumejo snovi. Tu še niti ne gre za težave s časi (present simple in present continuous), temveč za težave z razumevanjem tvorbe množine in pravilne tvorbe stavkov z glagolom biti, kjer nastopajo osebni zaimki he, she in it. Na tej ravni prihaja tudi do težav s tvorbo trdilnih, nikalnih in vprašalnih oblik.

Različne ravni znanja angleščine

Kompleksnost in raznovrstnost težav pri angleščini kaže na to, da je angleščina eden težjih predmetov. Pogosto so težave odraz zahtevnosti programa (vsaka šola lahko uporablja v osnovni šoli učbenike različne stopnje težavnosti), kar je povsem v domeni učiteljev oziroma aktiva. Nekatere osnovne šole uporabljajo pri poučevanju učbenik Project, nekatere Messages, druge pa Touchstone, če naštejemo najbolj popularne.

Pri tem se pokaže, da so ravni znanja slovenskih otrok različne, četudi vsi otroci hodijo v osnovno šolo. Žal se posledice različnih ravni znanja na različnih osnovnih šolah pokažejo ob prehodu v srednje šole.

Starši naj bodo pozorni pri zgodnjih težavah z angleščino v osnovni šoli, saj je kasnejše krpanje lukenj v znanju zahtevnejše in dolgotrajnejše, predvsem pa dražje.

Inštrukcije angleščine v Mariboru

Inštrukcije angleščine v Mariboru zato izjavajamo pri AMIKUM-u celo šolsko leto. Starši imajo pri nas možnost nakupa inštrukcij angleščine v različnih in cenovno ugodnejših paketih, ki jih lahko koristijo vse šolsko leto. Največja napaka staršev je odlašanje z inštrukcijami in čakanje, da se bodo težave rešile same od sebe. To se skoraj nikoli ne zgodi. O tem si lahko prebere več na anši spletni strani, kjer boste izvedeli več. Preberite si: inštrukcije angleščine Maribor.

Pokličite nas na: 031 530 081

Pišite nam na: info@amikum.si