Kolektiv / Kontakti

O MUZEJU
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA


Recepcija
Najava vodenega ogleda za skupine:
telefon: +386 (0)7 306 33 70

Uprava

Direktorica:
Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica, muzejska svetnica
+386 (0)7 306 33 72
e-pošta: andreja.brancelj@guest.arnes.si


Tajništvo:

Ana Plut, poslovna sekretarka
+386 (0)7 306 33 71
e-pošta: belokranjski.muzej@guest.arnes.si

Strokovne službe

Leon Gregorčič, samostojni muzejski tehnik dokumentalist
+386 (0)7 306 33 73
e-pošta: leon.gregorcic@guest.arnes.si

Mateja Černič, samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)7 306 33 74
e-pošta: mateja.cernic1@guest.arnes.si

Kristjan Husič, kustos arheolog
+386 (0)7 306 33 70
e-pošta: kristjan.husic@guest.arnes.si

Jadranka Dančulovič, muzejska vodnica
+386 (0)7 306 33 70

Pedagoška služba

Alenka Misja, kustosinja pedagoginja
+386 (0)7 306 33 76
e-pošta: alenka.misja@guest.arnes.si

Tehnična služba
Anton Vukšinič, vzdrževalec
+386 (0)7 306 33 70

Galerija Kambič
Cesta bratstva in enotnosti 51, 8330 Metlika
Najava vodenega ogleda za skupine:
telefon: +386 (0)7 305 83 32
e-pošta: belokranjski.muzej@guest.arnes.si