Informacije javnega značaja

O MUZEJU
KOLEKTIV / KONTAKTISEZNAM ČLANOV SVETA BELOKRANJSKEGA MUZEJA METLIKA
ZA OBDOBJE 2019 - 2024         


Občina Metlika

Člani sveta BMM kot predstavniki ustanovitelja:

- Janko Bračika, predsednik
- Janja Jakljič
- Tomaž Žugelj

Članica sveta BMM kot predstavnica uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:

- Anica Kopinič


Občina Črnomelj

Člana sveta BMM kot predstavnika ustanovitelja: 

- Janez Jakša
- Mira Radojčič, podpredsednica

Članica sveta BMM kot predstavnica uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:

- Vita Jankovič


Občina Semič

Članica sveta BMM kot predstavnica ustanovitelja:

- Irena Plut

Član sveta BMM kot predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti:

- Miha Henigsman


Belokranjski muzej Metlika

Član sveta BMM kot predstavnik strokovnih delavcev:

- Leon Gregorčič

Članica sveta BMM kot predstavnica vseh delavcev:

- Ana Plut
Odlok BMM - Uradni list RS (pdf dokument)