Članek
ESČP krši človekove pravice Slovencem
Objavljeno Jul 05, 2018

1. UVOD

Kaj se nam dogaja? Mislite, da se dogaja le meni? Ne, sem le v "prvih vrstah" boja za več pravnega in demokratičnega v Sloveniji, zato lahko računate, da se bo vse to kasneje dogajalo tudi vam. To, kar se dogaja meni, pa se je pred menoj že dogajalo drugim, lahko preverite pri g. Francu Majcnu, ki je zaradi svoje kalvarije ustvaril tudi to fb skupino:  PROTI zlorabam uradnega položaja Ane Vilfan v sprejemni pisarni ESČP

Najprej morate vedeti, da je za večino pritožb na ESČP v resnici odgovorno kar domače Ustavno sodišče, saj svoje funkcije (varovanje Ustave in človekovih pravic) v številnih primerih ne opravlja tako, kot bi jo moralo.

Od leta 2016 sem se z Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) srečal že kar nekajkrat. Samo leta 2016 smo, ko sem še sodeloval z ZSi (Zedinjeno Slovenijo), zaradi sistematičnega kršenja pravice do sodnega varstva s strani Ustavnega sodišča šli na ESČP kar 5-krat.  Enkrat je ESČP "ugotovilo", da Šiško "ni pravni zastopnik ZSi" (?!?), enkrat smo bili prepozni (rok za pritožbo je 6 mesecev), trikrat pa so uporabili trik s "kriterijem nedopustnosti/sprejemljivosti". Slednji je mešanica različnih meril, pri čemer pa pritožniku na ESČP sploh ne pojasnijo, za katerega od njih v konkretnem primeru sploh gre - preberite 35. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

V letu 2017, ko sem prenehal sodelovati z ZSi, in letos sem se na ESČP večkrat podal sam, rezultat je bil povečini enak - nekdo od tamkajšnjih (vedno nekdo drug) - je poskrbel za zavrženje, zdaj iz tega, zdaj iz onega neznanega razloga, vsakič s sklicevanjem na isti 35. člen.

2. ZBIRANJE PODPISOV

Zadnja pritožba, ki sem jo poslal na ESČP, se je nanašala na problem zbiranja ("političnih") podpisov na upravnih enotah. Celotno vsebino lahko preberete tukaj. Pred enim mesecem sem dobil pisni odgovor, ki pa sem ga moral nekoliko prespati, saj so - kot sem že omenil v prejšnjem zapisku - take vsebine tudi miselno in psihično nekoliko naporne.

3. DELNO POJASNILO V SLOVENŠČINI

Sledi pretipkano besedilo, kot so mi ga poslali nepodpisanega in nežigosanega tokrat kar s Sodnega tajništva ESČP:

Obveščam vas (kdo, ni navedeno!), da je ESČP v sestavi sodnika posameznika odločilo, da zgoraj navedeno vlogo razglasi za nedopustno.

Odločbo Sodišča vam pošiljamo v prilogi. (sedaj že pišejo v množini, sebe z veliko začetnico, mene z malo...)

Ta odločitev je dokončna in se nanjo ne morete pritožiti na odbor, senat, ali na veliki senat. Od Sodišča zato ne boste prejeli nobenega drugega dopisa, ki bi se nanašal na to zadevo. V skladu s svojo prakso arhiviranja bo Sodišče spis hranilo največ eno leto od datuma odločitve.

Odločba Sodišča je v enem od uradnih jezikov Sodišča (angleščini ali francoščini). Prevodi v druge jezike niso na voljo.

Takole izgleda prva stran:

4. ODGOVOR V ANGLEŠČINI

Pretipkal pa bom tudi "sodbo" v angleščini, pri čemer naj dodam, da sem po koncu svoje osnovne šole poletne počitnice preživljal na Roški, kjer se je dvignil slovenski narod zato, ker je sodišče sodilo v tujem jeziku!

DECISION

CASE OF BABIČ v. SLOVENIA

(Application no. 19549/18) introduced on 19 April 2018

The European Court of Human Rights, sitting on 31 May 2018 in a single-judge formation pursuant to Articles 24 § 2 and 27 of Convention, has examined the application as submitted.
The application refers to Article 6 § 1 of the Convention and Article 10 § 1 of the Convention.
As concerns the complaints raised under Article 6 § 1 of the Convention, the Court finds that the allegedly breached right is outside the range of rights and freedoms guaranteed by the Convention or the Protocols thereto. Accordingly, these complaints are incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 35 § 3 (a).
As concerns the complaints raised under Article 10 § 1 of the Convention, the Court finds that the applicant was not sufficiently affected by the alleged breach of the Convention or the Protocols thereto to claim to be the victim of a violation within the meaning of Article 34 of the Convention. Acccordingly, these complaints are incompatible ratione personae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 35 § 3 (a).
The Court declares the application inadmissible.

Egidijus Küris
Judge------------------------------------------------------
5. ZAKLJUČEK

Kot ste morda lahko razumeli, ESČP tega, da nam Ustavno sodišče s podlimi triki preprečuje odpiranje in reševanje perečih vprašanj na domačem terenu, ne jemlje kot nekaj "relevantnega". Je pa tokrat vsaj specifiziralo, za katere odstavke 35. člena točneje gre.

Enako kot pri prejšnjem blog zapisku pa me veseli nekaj - recimo, da se je ESČP tokrat lahko izmazalo z izgovorom, češ da se "tokrat ni zgodila velika krivica" (was not sufficiently affected by the alleged breach), pri čemer je tudi jasno, da je ignoriralo dejstvo in navedbe, da se zaradi takšnega zbiranja podpisov že vrsto let masovno kršijo človekove pravice. Tokrat je namreč Vili Kovačič uspel zbrati teh 40.000 podpisov, kljub temu, da je zbiranje omejevano in ovirano, saj mu je pomagala stranka z najbolj aktivističnim članstvom - SDS.

Kar napovedujem, je naslednje. Ko se bo prvič naslednjič ponovno zbiralo podpise, bodisi za referendum, za lokalne volitve (2018) ali evropske volitve (2019), lahko morda celo za ponovne državnozborske letos, in ko komurkoli ne bo uspelo zbrati podpisov, naj bo tako dober in prebere moje pretekle izkušnje, ter se iz njih nauči, kako na ESČP doseči končno spremembo sporne slovenske zakonodaje.

Je pa tudi res, da bi lahko poslanke in poslanci novega sklica DZ že v kratkem - če bi seveda delali to, kar trdijo, da počnejo, namreč delajo v korist ljudi - ustrezno popravili ZRLI in druge volilne zakone, tako da bi končno globoka država prenehala prek izvršilne (MNZ) veje oblasti nadzorovati in se vmešavati v potek postopkov, ki se tičejo zakonodajne veje oblasti.

Še zadnje, kot verjetno veste, je BMZ (Boštjan M. Zupančič) že jasno in glasno obrazložil, da v Sloveniji ne moremo govoriti o prekinitvi s prejšnjim/komunističnim režimom, če pa vnukinja nekdanjega člana Titovega kabineta iz Belega gradu, dandanes opravlja praktično podobno funkcijo v Stražnem gradu. Točneje, skupaj s kolegico, ki se je poročila dovolj arabsko-mednarodno, prestrezata pritožbe, ki bi lahko bile neugodne za vladajočo, glumaško in dejansko diktatorsko vladajočo nelustrirano VIP mrežo.

Skratka, prek taktičnih porazov do končne strateške zmage, osvoboditve slovenskega ljudstva in odprtja poti za politiko ljudovlade, recimo za začetek v obliki neposredne demokracije a la Švica. To bo potrebno urediti slej ko prej, saj EU taka kot je, ne bo več mogla dolgo obstajati kot ječa narodov.

Kot prejšnjič tudi sedaj pozivam korektne in usposobljene pravnike, da se na to odločbo ESČP odzovejo s svojim mnenjem.

Boštjan M. Zupančič (komentar na fb-ju): To, kar navaja g. Blaž Babič, v glavnem drži. To je približno tako, kot če bi triažo na urgentnem oddelku delale medicinske sestre. Pravne sestre odločajo o tem, kdo bo sploh prišel do zdravnika. Egidijus Kuris je odličen sodnik, a prisiljen je podpisati, kar mu sestre podtaknejo. Ne ve pa, kaj je sploh podpisal, ker do spisa zaradi jezikovne bariere nima dostopa. (Zato je treba na ESČP vlagati v angleščini/francoščini.) Omenjena Ana Vilfan Vospernik je dosegla, da jo je predsednik ESČP imenoval za 'non-judicial rapporteur'. Tako ima popolno kontrolo nad vsem, kar iz Slovenije pride do g. Kurisa. Potem pa so tu pravnice (najnižji ešalon), npr. Klara Jesenko, ki došlo vlogo pregledujejo in predlagajo razlog za zavrženje, da se spisa lahko znebijo. Celo operacijo vodi neka Karen Reed. Ta 'abuse of process' pa v glavnem velja za Srednjo in Vzhodno Evropo: tu je najbolj masivni naval na ESČP, a za Slovenijo to več ne velja.