Članek
Gradivo: Etnija, narod, nacija [03]
Objavljeno Jan 28, 2019
Na spodnjo, skrajno nevarno vsebino me je pravkar opozoril fb prijatelj, ki želi skromno ostati v ozadju (naj mu bo ta zapis v zadnjo brco pred njegovim lastnim literarnim delovanjem! :) ), me je pa dovolj napenil, da sem se vsebino odločil posredovati naprej. Z lastnimi komentarji, seveda. Še prej pa njegov uvod:

“iz dijakom priporočenega vnaprej pripravljenega gradiva ... rasizem je izključna lastnost bele rase...”

“da se pri raznih seminarskih ne trudijo s pretiranim iskanjem virov in razmišljanjem.. “

Zdaj pa se primite, besedilo si sicer lahko sami (zaenkrat) snamete tukajle, povzetek z mojimi komentarji gre pa takole (aja, imate čas za daljše branje?):

Etnocentrizem je prepričanje o kulturni večvrednosti, superiornosti lastne etnične skupine, ki se kaže v izraziti etnični zavesti in v podcenjevanju ter zaničevanju drugih etničnih skupin. (Problem nastane, ko se neka kultura pretirano poveličuje; evropocentrizem = evropska kultura je pomembnejša od ostalih, druge kulture so manjvredne).

KOMENTAR BB: centrizem nima predznaka, ampak samo smer, ta definicija je napačna v izhodišču in celoti, dodatno se napade izključno evropsko kulturo kot tisto, ki se ima za pomembnejšo... aha, z etnocentrizmom... ajoj... a so ti pisci bili po svetu? Kitajska? Indija? Afrika? Nimajo tam nič od tega?

Etnični predsodki so negativna stališča do ljudi drugih etničnih skupin. Kažejo se kot zavračanje, občutki strahu, odpora, sovraštva, pripisovanje kulturne moralne in psihološke manjvrednosti pripadnikom drugih etničnih skupin.

KOMENTAR BB: Ali so vsi predsodki izključno negativni? Samo filozofsko revolucionarni omejenci bi si dovolili ponovno vrednotenje sicer nevtralnih vsebin. Naštete so same negativne lastnosti, tako da predsodki izpadejo kot popolnoma in brez izjeme neupravičeni. Pa so res? Kaj niso Srbi - recimo - zelo odprti? Italijani so radi glasni, Avstrijci sposobni in Nemci pridni, učitelji pa samo čisto resnico prodajajo.... Že samo po teh dveh odstavkih je jasno, da gre za skrajno manipulacijo in upam, da si bo še kdo vzel časa s tem besedilom. Sam bom nadaljeval “na kratko”, po svoje pač.

Diskriminacija se kaže v drugačnem ravnanju in obnašanju do pripadnikov drugih etn.skupin.

KOMENTAR BB: Pomnite otroci, da se ne bi slučajno drugače obnašali do kogarkoli, ki vam ni podoben! To je skrajno prepovedano. Tudi če vas želi ugrabiti, mu dajte vsaj priložnost za pogovor.

Etnocid je uničevanje kulturnih znamenj posameznih etničnih skupin (spomeniki, kulturne ustanove, cerkve, lahko pa tudi prepoved maternega jezika, nasilno vsiljevanje tujih vrednot, norm, vzorcev vedenja, navad).

KOMENTAR BB: Zakaj v slovenskem učnem gradivu ni pojasnjeno, niti namignjeno, da se uničujejo slovenski običaji, slovenske navade, slovenski vzorci vedenja, da se nasilno (prek zasebnih medijev, gre za t.i. nefizično, torej informacijsko nasilje, otroci pa tega niso sposobni prepoznavati in se temu upreti, programira se jih podpražno) vsiljujejo tuje vrednote? Zakaj se iz volilcev na vsak način želi narediti volivce? So mar kadivci, rušivci, delivci, morivci, jezika dušivci? Kaj je s poukom o Jantarski poti, o vsem slovenskem? Hkrati hoče verjetno besedilo predvsem namigniti v smer, da vsi tisti, ki pridejo sem kot migranti, nimajo povsem nobene dolžnosti prilagajanja, ampak se njim - kot prišlekom - mora omogočati okolje brez “nasilnega vsiljevanja” slovenskih vrednot? To zaenkrat puščajo ob strani, taktika pač, počasi se žaba kuha.

Genocid je fizično uničevanje etničnih skupin (neposredne usmrtitve, koncentracijska taborišča, izgoni, namerno povzročena lakota). Vzroki so ozemeljsko-politične koristi vladajočih elit, ki manipulirajo z etnično zavestjo množic za svoje interese.

KOMENTAR BB: Napačno! Preberite si 100. člen KZ, otroci. Vam, učitelji, pa PM!!**!&!! Vladajoče elite pravkar manipulirajo z etnično zavestjo naših otrok (za svoje interese) s tem presnetim besedilom!!!!

Rasizem je prepričanje in temu ustrezno obnašanje, da so ljudje v kulturnem, psihološkem ali moralnem pogledu več ali manjvredni zgolj zaradi določenih fizičnih znakov, ki jih ponavadi imenujejo rasne značilnosti. Temelji na predsodkih in stereotipih o neki skupini in se lahko izraža v vedenju ali dejanjih (žalitve, norčevanje, nasilje). Rasizem izvira iz 15.stoletja; ko so Evropejci pričeli osvajati svet, naselili so se na vse ostale celine ter si podredili tamkajšnje avtohtone prebivalce. Afričane so celo odpeljali na druge celine, kot sužnje. Velikokrat so 'belci' zatirali in pobijali domorodna ljudstva ter jih izkoriščali v svoj prid.

KOMENTAR BB: Naj nekdo mirnejši analizira, kdaj se je začel rasizem. Niso Arabci in Židje prevladovali v trgovini z ljudmi? Ne, niso... Turki niso odpeljali tisočev naših ljudi v sužnost, tudi s pomočjo Srbov in ostalih podrejenih narodov, če smo zgodovinsko natančni? Ni bilo Italijanov v Sloveniji v 2. sv. vojni? Ni bilo komunistov, ki so preganjali Slovence in slovenstvo? Mar ni imela UDBA ogromnega oddelka za boj proti nacionalistom? Pa nasploh je bila UDBA na Slovenskem izrazito nadpovprečno prisotna, kajne? Rasizem, morda?

				Roman Leljak in Igor Omerza<br>
<br>
SPEČA UDBA in delovanje UDBE na Goriškem, 5.12.2014<br>
<br>
Prikaz številnosti agentov UDBE v Jugoslaviji. Zakaj Slovenija tako zelo statistično odstopa?<br>
<br>
https://youtu.be/Lud8rouyabU?t=1108

Anthony Giddens: pomembno vlogo je imela kulturna simbolika-nasprotje med belim (nedolžnost, čistost, dobro) in črnim (umazanost, zlo, nečistost). Še v začetku 20.stoletja so beli rasi razne teorije pripisovale višjo inteligentnost, moč volje, čustveno stabilnost itd. Te razlage so služile opravičevanju kolonialnega nasilja.

KOMENTAR BB: Človek bi vzkliknil, pa kdo pri Bogu milem je zdaj Gidensov Tona? Pa kaj ja ni to oni, kaj je Klintoni pa Bleri svetoval? (In še kako prav bi imel) In še pri Gadafiju je bil pravi čas. Celi vizionar, vam rečem. Pravi Tona, da je tota bela rasa vun s hudiča... 20. stoletje in kolonialno nasilje. E, moj Tona, gda že se je svet bija pričeja vrteti...

Rasizem danes: Vzroki za ohranjanje in razvrščanje rasizma:
  • priseljevanje (v obdobju gospodarske rasti so priseljenci delovna sila, v gosp. brezposelnosti pa krivi za težave in kriminaliteto v družbi),
KOMENTAR BB: naj samo še povedo otrokom, ali smo zdaj v času gospodarske rasti, ker Merklova je vabila, ti dečki pa predvsem brezdelno postavajo. Oziroma dilajo drogo. In podobno.
  • delovanje množičnih medijev in ustanov (mediji z izbiro dejanj in dogodkov ter načinom, kako o tem poročajo, lahko ustvarijo negativno podobo etničnih skupin),
KOMENTAR BB: Ja, otroci, to je pa tak. Mediji izbirajo kaj prikažejo in kako prikažejo, pa kako o tem poročajo. Enako je z gradivi za srednje šole. Kriminalci jih pišejo in vam perejo glave.
  • delovanje državnih institucij (v statistiki o kriminalu so etnične skupine prikazane z nadpovprečno stopnjo; razlog: pogostejše policijske preiskave etničnih skupin, bolj jih nadzoruje, hitreje osumi, prej pripre),
KOMENTAR BB: V statistiki? Lažni rezultati? Policija prikriva, da je manj kriminala, kot ga je v resnici? Predlagajo avtorji tega gradiva, da se policisti odmaknejo s področij, kjer migranti dilajo drogo?
  • individualni in družbeni problemi, še posebej izraziti v sodobni postindustrijski rizični družbi.
KOMENTAR BB: Uf, pa to ima vsak od nas, je pa res, da ne razumem točno, kaj so avtorji želeli povedati s “sodobno postindustrijsko rizično družbo”, če pa naj bi imeli gospodarsko rast in zato bojda rabimo migrante... čakajte.... kaj ste rekli? da smo rizična družba? .... čakajte, pa vi migrante vodite k nam, v tveganje, v rizik? Kako neodgovorno od vas, naši rasistični protimigrantski vodilni politiki!!!

»Hate groups« so skupine, ki jih družita prepričanje o večvrednosti bele rase ter sovraštvo do drugih skupin (narkomanov, brezdomcev, homoseksualcev itd.). To so dokaj zaprte skupine, v katere se zateka mladina z nizko izobrazbo, problemi doma- nasilje, duševne motnje...

KOMENTAR BB: Otroci, če ste iz bele rase, potem ste največ toliko vredni, kot otroci ostalih ras. Tu ni pardona. Znano je tudi, da ste samo vi iz bele rase sposobni sovražiti homoseksualce. Pa klošarje, ki fehtajo za denar, ki ga nimate. Pa uboge narkomane preganjate s svojih igrišč... Zato vam moramo povedati, otroci, da se ne povezujte v tovrstne skupine sovraštva, sicer boste končali brez naše sijajne izobrazbe, v domačih problemih in z duševnimi motnjami.

Ulrich Beck: razvite moderne družbe je imenoval rizične družbe. Hitri razvoj prinaša posamezniku številne prednosti, vendar je izpostavljen tveganjem, negotovosti in strahu. Pomembno vlogo pri tem ima ksenofobija; sovraštvo in odpor do tujcev in tujega, ki močno prežema različne sloje družbe. Primer rasističnega vedenja je skrajni odsev individualnih in družbenih problemov, sklicevanje na raso in etničnost pa primeren izgovor za izživljanje agresivnosti.

KOMENTAR BB: Kako od Becka do ksenofobije? Nič lažjega, prek Giddensa. Mulcem pa se še naprej pere možgane, ker za mladega Slovenca ali Slovenko v teh “izobraževanjih” ni ničesar uporabnega. Če se bodo namreč počutili utisnjeno, se bodo tako ali tako samo agresivno izživljali zaradi svoje rase ali etničnosti. Aja, mimogrede, Beck se je rodil v Stolpu. To je bila Slovinija, dežela Slovincev (Slowinzen), na Pomorjanskem, na severu Poljske. Slovincev ni več. Izumrli so jih v 2. svetovni vojni. Kako to, da se o genocidu nad Slovinci nič ne govori, vse pa moramo vedeti o “holokavstu”? Vidiš zdaj, kako od Becka do ksenofobije mimo Giddensa?


ZNAČILNOSTI ETNIČNIH SKUPIN

Plemenska skupnost (naravno, domorodno ljudstvo): je etnična skupina, ki ohranja etn.identiteto preko samosvojega jezika, kulture, skupnega ozemlja in družbene organiziranosti, ki temelji na sorodstvenih vezeh. Večina teh ljudstev je kulturno in biološko uničenih, kar se je opravičevalo, da je to cena napredka in razvoja. Danes postajajo ta ljudstva zanimiva kot varuh ohranjanja kulturne in biološke raznovrstnosti, zakladnica znanja o naravi in ekologiji.

KOMENTAR BB: Tej debilnosti zgoraj se ne morem več sam upirati. Prosim za pomoč.

Ljudstva so etnične skupine na višji stopnji družbeno ekonomskega razvoja, kjer sorodstveno povezanost nadomesti teritorialna povezanost z elementi skupne kulture. Značilna so za evropski razvoj: srednjeveška ljudstva fevdalne Evrope- zanje je značilno, da še ni oblikovana etnična zavest, ljudje se prepoznavajo kot pripadniki fevdalnega gospoda, kralja in prebivalci lokalne skupnosti, vasi, ki je zaprta in samozadostna zaradi naturalne proizvodnje; nimajo še standardiziranega jezika.

KOMENTAR BB: Tudi tu samo še bolščim v zaslon in prosim za pomoč :)


Narod je politično ozaveščena etnična skupina, ki zahteva politično samostojnost in lastno državo, da lahko v njej uresniči kulturne, politične, gospodarske in druge interese.
>Moderni narod je etnična skupina, ki se je oblikovala v Evropi z gosp.razvojem pod vplivom političnih sprememb ob koncu 18.stoletja. Ljudje se prepoznajo kot pripadniki naroda s subjektivnim občutenjem lastne narodnosti (ozaveščena etnija).
Značilnosti naroda: razvita etnična zavest, ozaveščenost o skupnem poreklu in usodi, zavest o kulturnih posebnostih, skupen standardiziran jezik, politična ozaveščenost, politična ideologija nacionalizma, gospodarska organiziranost.

KOMENTAR BB: Bom samo tvegal - Slovenci smo vsaj od Jantarske poti do danes. Če smo bili nekoč kultura (kult Ura, babilonskega mesta), civilizacija, srenja, pleme, ljudstvo, narod... tega ti kunšntno lažni opisi ne povedo. Vmes bom preskočil in samo še na koncu nekaj dodal... vi pa mi lahko pomagate... do sedaj sem si pomagal z leksikonom dr. Struka in drugih, seveda le delno :)

Nacija je politično organiziran narod, ki uresničuje svoje politične, gospodarske in kulturne interese z vzpostavitvijo lastne države. Je narod, ki ima suvereno politično oblast nad določenim ozemljem znotraj katerega se odvija avtohtono kulturno in gospodarsko življenje. Pri oblikovanju nacionalnih držav nastopajo problemi določanja etničnih in državnih meja.

KOMENTAR BB:

Družbeno- zgodovinski dejavniki in procesi oblikovanja modernih narodov:
Kulturni dejavniki: oblikovanje enotnega standardiziranega jezika ki ga je omogočila iznajdba tiska; nastanek knjižnega jezika je vzpodbujal protestantizem ki je zahteval branje Biblije v domačem jeziku; velik vpliv so pri oblikovanju enotnega jezika in narodne zavest imele tudi izjemne osebnosti in intelektualna elita.

KOMENTAR BB:

Nacionalizem: lahko je pozitivni ali negativni. Pozitivni: s tem označujemo polit.gibanja za osvoboditev dol.naroda izpod tuje nadvlade Negativni: označuje nasilje do drugih narodov s težnjo asimilacije/uničenja teh narodov zaradi pridobitve dol. ozemeljskih ali ekonomskih koristi.

KOMENTAR BB: Vsaj tu so prekopirali od Sruka, niso pa pojasnili, kaj se nam Slovencem dogaja.

Jaz pravim, da se nam dogaja genocid, tudi s pomočjo pranja možganov otrok, kot je gornje.