Predavanje o medenih pijačah z degustacijo ter tečaj »Od medu do medice«

Seminar o računovodstvu in tudi o dobri praksi pridobivanja sredstev od občin

V februarju in marcu si želimo še predavatelje iz Nemčije, Madžarske in Slovaške

Zahvala podpredsedniku ČZS g. Francu Šmercu, novi podpredsednik ČZS g. Anton

Eden ciljev v 2017 - prepričati pristojne v EU, da je čebela ogrožena!

SREČNO 2017

Povabilo ponudnikom za izvedbo dela programa za promocijo shem kakovosti

Novo na ČZS- priročnik- Moja čebelarska praksa

Objavljamo prosto delovno mesto - Računovodja

Predsednik

Mednarodni izobraževalni center za čebelarstvo

Dejan Židan: Z ministrico sva ustanovila delovno skupino za ustanovitev mednarodnega izobraževalnega centra za čebelarstvo. Ustanovitev pričakujeva v letu 2017. Skupino vodi Tanja Strniša, namestnica pa je Andreja Lakota. V delovni skupini so še strokovnjaki MIZŠ, MKGP, ČZS, CPI, KIS in UK BF. Vir; https://www.facebook.com/dejan.zidan?fref=nf

MKGP leto zaključil s prepevanjem čebelarja!

MKGP vam s pesmijo Čebelar želi vesele praznike in srečno novo leto 2017.https://www.facebook.com/bostjan.noc.1/posts/640261712812832?pnref=story povezava

Na spletu ČZS vzpostavljena povezava do VF NVI

ČZS je z današnjim dnem na prvo stran svoje spletne strani dala zelo vidno povezavo na VF NVI. http://www.czs.si/ Sedaj imamo  čebelarji tudi preko naše spletne strani dostop  do vseh navodil glede zdravstvenega varstva čebel objavljenih na straneh VF NVI

4. in 5. marca čebelarski sejem v Beogradu

Čebelarska zveza Srbije tudi v 2017 organizira čebelarski sejem. Program - http://spos.info/ix-drzavni-pcelarski-sajam-konacni-program/

Seminar o računovodstvu in tudi o dobri praksi pridobivanja sredstev od občin

Čebelarska zveza Slovenije bo tudi v letošnjem letu organizirala seminar o računovodstvu za čebelarska društva, ki bo zajemal informacije o novostih oz. spremembah s področja predpisov, pripravi letnih poročil in poročanju na AJPES / DURS. Poleg že omenjenega »ustaljenega« seminarja, ki ga enkrat letno organiziramo za čebelarska društva, bomo srečanje nadgradili še s predstavitvijo primera dobre prakse pridobivanja finančnih sredstev iz proračuna občine za delovanje čebelarskega društva. Na seminar ste vabljeni vodstva čebelarskih društev. Seminar bo izveden na sedežu ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica v četrtek, 09. 02. 2017:15.30 – 16.00: Primer dobre prakse pridobivanja finančnih sredstev iz proračuna občine za delovanje čebelarskega društva  (primer dobre prakse sofinanciranja ČD v občini Žirovnica bo predstavil župan g. Pogačar)16. do 19.15: Seminar o računovodstvu za čebelarska društva (ga. Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek) Boštjan Noč, predsednik ČZS

V februarju in marcu si želimo še predavatelje iz Nemčije, Madžarske in Slovaške

Čebelarska zveza Slovenije pospešeno išče predavatelje iz tujine na temo "varoje". Kot ste bili že obveščeni bo prva predavala gospa iz Poljske,. Trenutno se pogovarjamo s predavatelji iz Nemčije, Slovaške in Madžarske.

Zahvala podpredsedniku ČZS g. Francu Šmercu, novi podpredsednik ČZS g. Anton

Zahvala podpredsedniku ČZS g. Francu Šmercu, novi podpredsednik ČZS g. Anton TomecKot ste čebelarji v večini že seznanjeni, je z koncem leta 2016 dolgoletni tajnik ČZS g. Anton Tomec odšel v »penzijo«. Slovenskemu čebelarstvu je v teh letih dal veliko in njegove sledi bodo dolgotrajne. Sam imam štiri podpredsednike, ki odlično opravljajo naloge, za katere jih zadolžim. Že ob nastopu tega mandata je moj dolgoletni podpredsednik g. Franc Šmerc povedal, da sprejema vlogo podpredsednika samo za eno leto, saj mu zdravstveno stanje ne dopušča opravljanja te odgovorne naloge. G. Franc Šmerc je vsa ta leta odlično opravljal to delo in se mu iz vsega srca globoko zahvaljujem. Franci, bil si enkraten, postala sva kolega, prijatelja. Tvoje sledi na področju, ki si ga pokrival, bodo ostale in na to si lahko ponosen. Hvala ti!Prav zaradi zgoraj napisanega sem UO ČZS na seji decembra predlagal, da zamenjam dosedanjega podpredsednika g. Šmerca z Antonom Tomcem. UO je moj predlog podprl. Tako bo v naslednjem obdobju eden od mojih podpredsednikov tudi dosedanji tajnik g. Anton Tomec. Izvajal bo naloge, za katere ga bom pooblastil, predvsem s področja čebelarskega turizma, kulturne dediščine, področje pravnih aktov ČZS in bedel nad shemo kakovosti Slovenski med.Boštjan Noč, predsednik ČZS

Eden ciljev v 2017 - prepričati pristojne v EU, da je čebela ogrožena!

Čebelarjenje je iz leta v leto težavnejše. Danes čebela brez čebelarja skoraj ne more več preživeti. Ena mojih prioritet leta 2017 je, da skušamo preko vseh možnih "kanalov" priti do tega, da pristojne inštitucije v Evropi priznajo, da so čebele ogrožene in s tem pridemo čebelarji do podpor na čebeljo družino - za ohranjanje čebel. Če nam končno to uspe, bodo do podpor za čebelje družine upravičeni vsi čebelarji EU preko programov EU !Boštjan Noč, predsednik ČZS

SREČNO 2017

Živeti pomeni ustaviti se tam, kjer sije sonce. Čim več sonca v prihajajočem letu!SREČNO 2017!Boštjan Noč, predsednik ČZS

KOLEDAR DOGODKOV

Tajništvo

Povabilo ponudnikom za izvedbo dela programa za promocijo shem kakovosti

Čebelarska zveza Slovenije vabi k oddaji ponudbe za izvedbo dela programa za promocijo kmetijskih proizvodov, za Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, Kočevski gozdni med z zaščitenim poreklom in Kraški med z zaščitenim poreklomPREDMET JAVNEGA NAROČILA je:1. Priprava idejne zasnove in komunikacijske strategije, ki bo zagotavljala načrtno in učinkovito komuniciranje ter prispevala k uresničevanju ciljev programa.2. Oblikovanje prepoznavne celostne grafične podobe in komunikacijskih gradiv (vključno z izdelavo spletne strani), ki bodo temelj za opaznost promocijskih sporočil in uspešno nagovarjanje širše javnosti.3. Javnomnenjska raziskava trga in spremljanje učinkov za evidentiranje doseženih rezultatov na začetku, na sredini in na koncu projekta ter primerjalna analiza.Pri izvedbi se morajo upoštevati vse zahteve in smernice razpisa Enjoy it`s from Europe (http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_en.htm), še posebej za produkcijo gradiv in splošna pravila za izvajanje evropskih projektov.Razpisna dokumentacija obsega:1. Povabilo ponudnikom2. Dodatna pojasnila za pripravo ponudbe3. Priloga 1: Prijavni obrazec4. Priloga 2: Predračun5. Priloga 3: Vzorec pogodbeDokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v prilogah sporočila.

Novo na ČZS- priročnik- Moja čebelarska praksa

Na Čebelarski zvezi Slovenije je možno kupiti priročnik - Moja čebelarska praksa, Avtor: Boštjan Noč. Naročila sprejemamo: barbara.dimc@czs.si ali 041/370-409 Žirovnica, 12. januarja 2017 -  Danes je  izšel prvi v seriji čebelarskih priročnikov izpod peresa Boštjana Noča; knjižica z naslovom Moja čebelarska praksa 1.Avtor v priročniku na poljuden,  a še vedno strokoven način razkriva svojo tehnologijo čebelarjenja. V prvem priročniku, ki nosi podnaslov Prekinitev zaleganja – za več donosa  in enostavnejši obračun z varojo , se osredotoča zlasti na prekinitev zaleganja za več donosa medu (za do 50 % več donosa medu)  in na lažje obvladovanje varoje. Knjižica na 48 straneh v besedi in sliki nazorno prikazuje postopke, ki so plod znanja in izkušenj Boštjana Noča, ki čebelari z več sto panji, obenem pa je aktualni predsednik Čebelarske  zveze Slovenije. Priročnik stane v prosti prodaji 6.90 evra in ga je mogoče naročiti na naslovu barbara.dimc@czs.si  . Avtor Boštjan Noč je ob tem povedal: »Ni še minilo leto od izdaje moje prve knjige Boštjan Noč - Rojen za čebele. Že takrat sem obljubil, da ta knjiga ne bo zadnja in da se bom lotil pisanja novih knjig, ki bodo namenjene predvsem predstavitvi moje čebelarske prakse«. Izid priročnika bodo pospremila terenska predavanja s konkretnimi odgovori na vprašanja slušateljev; prvo se bo odvilo 12. januarja ob 18h  bo v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici. Urednica priročnika je Karolina Vrtačnik, strokovni recenzent pa dr. Peter Kozmus. Dodatne informacije -  parfum.noc@gmail.com

Objavljamo prosto delovno mesto - Računovodja

Čebelarska zveza Slovenije  razpisuje  prosto delovno mesto - Računovodja M/Ž. Zahteve in pogoji za zasedbo navedenega delovnega mesta so v prilogi.

Varna hrana

Predavanje o izsledkih raziskav

Označba hranilne vrednosti

Zmanjšajmo ostanke akaricidov v čebeljem vosku

V panju je vosek prva posoda za med, zato napak, ki jih naredimo na tej stopnji, pozneje ne moremo popraviti. Če je vosek, namenjen za pridobivanje medu, onesnažen z akaricidi, tj. s kemičnimi sredstvi, ki jih uporabljamo za zatiranje varoj, se ti lahko pojavijo tudi v medu in drugih čebeljih pridelkih. Prehod ostankov iz voska v med in druge čebelje pridelke je odvisen od vrste akaricida in njegove količine, zato moramo poskrbeti, da v panju ne bo voska z ostanki teh sredstev.Da bi kar najbolj zmanjšali ostanke akaricidov v čebeljih pridelkih, moramo poleg izogibanju njihovi uporabi (checkmite, perizin …) iz panjev odstraniti z akaricidi obremenjen vosek, vanje pa vnašati čist, neobremenjen vosek (satnice). To velja tudi za satje v plodišču, saj čebele vosek prenašajo po vsem panju. Skrb za neobremenjen vosekNaša naloga je, da akaricide čim prej odstranimo iz voska, to pa lahko naredimo samo z uporabo satnic z minimalno vsebnostjo ostankov. Tako lahko v čebelarskih trgovinah kupimo ekološko pridelane satnice (njihova cena je pribl. 2,4 EUR za AŽ-satnico) ali pa svoj vosek pred predelavo v satnice oddamo v zahtevnejše čiščenje.Podjetje Samson iz Kamnika je v svoje postopke predelave voska v satnice vključilo tudi njegovo čiščenje. Tako iz njega v precejšnji meri (ne pa popolnoma) izločijo ostanke kumafosa in klorfenvinfosa. Za čiščenje 1 kg voska je treba odšteti 4 EUR, vendar pri tem od skupne mase prinesenega voska odštejejo 15 % (to so nečistoče in vosek, ki ostane na filtrirnem sredstvu). Tako npr. čebelar, ki prinese 10 kg voska, dobi 8,5 kg prečiščenega voska, za čiščenje pa mora odšteti 40 EUR. Na prečiščenem vosku bo opravljena analiza vsebnosti kumafosa in klorfenvinfosa. Če bi čebelarji želeli, da bi njihov vosek predelali v satnice, bi morali poleg 4 EUR za čiščenje voska doplačati še 2 EUR za izdelavo enega kg satnic. Na voljo so AŽ-, LR- in 2/3 LR-satnice. Iz enega kilograma voska dobite približno 11 kosov AŽ- oz. LR-satnic ali 16 kosov 2/3 LR-satnic. Način zbiranja voskaČebelarska društva obveščamo, da lahko vosek še vedno dostavijo v podjetje Samson v Kamnik. Vosek mora biti očiščen mehanskih nečistoč, ne sme biti plesniv, biti mora rumene barve s tipičnim vonjem po vosku … Pri taljenju ga je treba precediti skozi cedilo (platno, gaza…) z največ 0,1 mm velikimi luknjicami. V čiščenje ne bodo sprejeli plesnivega in neprečiščenega voska. Proces zamenjave voska ni enoleten projekt, saj bo trajal kar precej časa, zato je prav, da se naloge vsi lotimo odgovorno. Kontakt podjetja: SAMSON KAMNIK d.o.o.Kovinarska cesta 28, 1240 Kamnik, SlovenijaTel: +386  1 83 17 255,  +386 1 83 19 260, +386 1 83 19 265  Fax: +386 1 83 17 179samson@samson-kamnik.si  Komisija UO ČZS za tehnologijo čebelarjenja in varno hrano

Izzid knjižice

Ob prvi številki revije Slovenski čebelar boste čebelarji prejeli tudi knjižico povzetkov raziskav, ki smo jih opravljali v zadnjih nekaj letih z naslovom Kakovostni in varni čebelji pridelki-čebelarjeva trajna skrb in odgovornost. Želimo vam prijetne praznike.Andreja Kandolf Borovšak

Označevanje hranilne vrednosti

Od 13. decembra 2016 bo obvezna označba hranilne vrednosti na živilih. V primeru čebeljih pridelkov so izjeme glede označbe hranilne vrednosti vsi primarni čebelji pridelki  (med, cvetni prah, matični mleček, surov propolis) in pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % alkohola. Izjema so tudi obrtno proizvedena živila, ki jih proizvajalec majhnih količin proizvodov dobavlja neposredno končnemu potrošniku ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno, ta pa jih dobavljajo neposredno končnemu potrošniku. Obrtno proizvedena živila so živila, ki jih v okviru svoje živilske dejavnosti dajejo na trg posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ali mikro družbe v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, katerih povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10. Označevanje hranilne vrednosti tako ni obvezno za med, cvetni prah, matični mleček, surov propolis in pijače, ki vsebujejo več kot 1,2 vol. % alkohola in za živila, ki jih dajejo na trg (tudi v trgovino) neposredno (brez posrednika) čebelarji posamezniki, ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ali mikro družbe. Pri dodajanju ostalih čebeljih pridelkov ali suhega sadja, oreščkov itd. v med, moramo biti pazljivi pri poimenovanju izdelka. Če dodamo v med orehe, lahko izdelek poimenujemo s svojim imenom npr. orehko, če pa želimo poudariti, kaj je v izdelku, pa ga lahko označimo kot orehi z medom in ne med z orehi, saj se medu ne sme ničesar dodati. V slednjem primeru morajo biti označene količine sestavin, v primeru imena orehko pa samo naštete po padajočem vrstnem redu glede na maso.

Državni prvak je gozdni med čebelarstva Krese iz Dolenjskih Toplic

V sklopu 1. Festivala čebelarske pesmi smo v petek 2.12.2016 v Kulturnem domu v Lukovici podelili tudi licence novim preskuševalcem medu, ki so uspešno zaključili tečaj na Biotehniški fakulteti.  Novi preskuševalci, ki bodo z novo pridobljenim znanjem lahko sodelovali tudi na senzoričnih ocenjevanjih medu, ki se organizirajo po celotni Sloveniji so Eva Cukjati, Mojca Ferjančič Podbregar, David Kozamernik, Mitja Nakrst, Aleksandra Podboj Ronta, Tomaž Staniša, Ljubica Šparovec Čadonič in Katja Stankovič. Po podelitvi licenc novim preskuševalcem medu pa je sledila razglasitev rezultatov državnega senzoričnega ocenjevanja medu. V letošnjem letu so se na državno senzorično ocenjevanje medu uvrstili 2 vzorca cvetličnega medu ter po en vzorec akacijevega, lipovega, kostanjevega in hojevega medu ter 3 vzorci gozdnega medu. Ker so pravila glede izvedbe državnega senzoričnega ocenjevanja jasna lahko ocenjevanje izvedemo le pod pogojem, da so v ocenjevani kategoriji minimalno 3 vzorci. Temu pogoju je v letu 2016 zadostila le kategorija GOZDNI med. Strokovni komisiji za senzorično oceno je predsedovala doc. dr. Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete. Pri ocenjevanju pa so sodelovali tudi dr. Jasna Bertoncelj, mag. Malči Božnar, mag. Andreja Kandolf Borovšak, Marinka Jan, Primož Božnar in Tomaž Staniša. Najboljše vzorce iz slovenskih ocenjevanj v kategoriji gozdni med je bilo potrebno razvrstiti od tistega z najmanj do tistega z najbolj tipičnimi senzoričnimi lastnostmi za ocenjevano vrsto. Nominiranci, ki so se potegovali za naziv državnega prvaka 2016 v kategoriji gozdni med so bili gospa Tatjana Grdadolnik, gospod Jožef Knez in Čebelarstvo Krese. 3. mesto je letos pripadlo čebelarki iz Brezovice pri Ljubljani gospe Tatjani Grdadolnik, 2. mesto je osvojil gozdni med čebelarja Jožefa Kneza iz Spodnje Vižinge, Radlje ob Dravi, 1. mesto in s tem naziv državnega prvaka v senzoričnih lastnostih v kategoriji gozdni med za leto 2016 pa je prejelo Čebelarstvo Krese iz Podturna pri Dolenjskih Toplicah. Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in želimo še naprej veliko uspeha pri pridelavi slovenskega medu.Nataša Lilek

Predstavitveni film Apimondia 2021 HD

MKGP leto zaključil s prepevanjem čebelarja!

Varoja

Slovenian Beekeeping initiative for The European Honey ...

S čebelo do medu

Čebelarske turistične poti

ApiSlovenija

Tehnologija

Vabilo na predavanje Virusne okužbe čebeljih družin: včeraj, danes, jutri

Odkritje nove bakterije, ki ubija čebele

Izobraževanje

Javni razpis za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK čebelar

V skladu z 19. členom Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09)  in 2. odstavka 6. člena Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 37/2010) Državni izpitni center objavlja JAVNI RAZPIS za izbor 24 kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za NPK Čebelar/čebelarka, do zapolnitve mest, in sicer:8 mest za kandidata za člana komisije po prvi alineji navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti,8 mest za kandidata za člana komisije po drugi alineji navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti,8 mest za kandidata za člana komisije po tretji alineji navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.1. Naziv in sedež naročnika:Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:- 19. člen Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09)- 6. člen Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 37/2010).3. Predmet javnega razpisa:Izbira kandidatov za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij za NPK Čebelar/čebelarka.4. Prijava in pogoji za prijavoDokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc , ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, Ric pridobi sam.Dokumentacija javnega razpisa, ki jo predloži kandidat za člana komisije:- Prijavo na javni razpis, v obliki vloge za izdajo licence, za NPK za katero želijo pridobiti licenco. Obrazec je objavljen na spletni strani: http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/.- Dokazila o kvalifikaciji, ki jo določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti v točki 9. Kadrovski pogoji in dokazila o delovnih izkušnjah v zadnjih petih letih v stroki, oz. dokazila o delovnih izkušnjah kot jih določa katalog standardov strokovnih zanj in spretnosti v točki 9. Kadrovski pogoji.Katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Čebelar/čebelarka.Kandidat za člana komisije predloži dokazila o kvalifikaciji in dokazila o delovnih izkušnjah po prvi ali drugi ali tretji alineji, navedeni v točki 9. Kadrovski pogoji standarda strokovnih znanj in spretnosti.Če katalog določa več kot 5 let izkušenj v stroki, je potrebno priložiti tudi dokazilo, ki dokazuje delovne izkušnje določene v katalogu.- Izjavo o samo izločitvi člana komisije, na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani: http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/.V kolikor bo predložena dokumentacija formalno in vsebinsko ustrezala pogojem javnega razpisa, bo kandidat za člana komisij napoten na usposabljanje k izbranemu izvajalcu.Vso potrebno dokumentacijo kandidat pošlje po pošti na naslov: Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana.5. Rok za predložitev vlog:Rok za prijavo je neomejen oziroma do zapolnitve mest.6. Postopek in način izbire:Postopek in način izbire kandidatov za člane komisij se izvede v skladu s Poslovnikom o postopku izdaje, dopolnitve, obnovitve in odvzema licence – http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/pridobitev/.Kandidati za člane komisij bodo izbrani do zapolnitve mest.Dr. Darko Zupanc, Direktor Državnega izpitnega centraVir: http://www.ric.si/kvalifikacije/licence/javni_razpis/

Predavanje o medenih pijačah z degustacijo ter tečaj »Od medu do medice«

ČZS v sodelovanju s čebelarstvom Oder organizira predavanje o medenih pijačah z degustacijo. Predavanje je namenjeno vsem, ki se z izdelavo medenih pijač že ukvarjajo, ali pa se želijo tega lotiti v prihodnje. Obenem je to predavanje tudi uvod v kasnejši 12 urni praktični tečaj »Od medu do medice« v katerega bomo lahko sprejeli do 20 kandidatov. Na predavanju bodo udeleženci pod vodstvom Franca Odra spoznali vrste medenih pijač, zgodovino izdelave medenih pijač ter pogled na današnje stanje in možen razvoj v bodoče, tehnologijo izdelave medenih pijač, predstavitev trženja medenih pijač v (darilnih) embalažah ter degustacija medenih pijač (medica – suha, polsladka, sladka, medeno žganje, medeni liker, medeni kis, peneča medica – polsladka, sladka), kot tudi informacije o tečaju, ki sledi februarja in marca 2017 za tiste, ki se bodo za to odločili. Samoplačniško predavanje z degustacijo bo potekalo v soboto 21. 1. 2017 v Čebelarskem centru Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica od 9.00 do 13.00 ure. Cena za udeležbo na predavanju znaša 18 EUR/osebo. Prijave za predavanje zbiramo do 17. januarja 2017 na e-naslov: "marko. borko (a) czs. si", tel.: 051/637 204, že sedaj pa se lahko prijavite tudi na tečaj. Točen strošek tečaja (cca. 217 EUR/osebo, cena vključuje tudi enološka sredstva in osnovne pripomočke za izdelavo in stekleničenje medice) bo objavljen v SČ 1/2017. Že sedaj pa tudi napovedujemo načrtovan začetek praktičnega tečaja o izdelavi peneče medice »Od medu do peneče medice« za oktober 2017 za katerega so potrebne predhodne izkušnje in znanje o izdelavi medice. O tem vas bomo še obvestili na spletni strani in v SČ.ČZS

Čebelarska knjižnica Janeza Goličnika v januarju

Čebelarska knjižnica Janeza Goličnika je odprta vsak prvi četrtek v mesecu od 15. do 19. ure, tudi 5. januarja. Dobrodošli!V Čebelarski knjižnici Janeza Goličnika hranimo publikacije s področja čebelarstva, visokošolske naloge, mednarodne čebelarske revije, videoposnetke o življenju čebel in druge drobne tiske. V knjižnici ČZS je za prebiranje literature na voljo deset čitalniških mest. Prosto dostopna je tudi zbirka čebelarskih revij iz različnih delov Evrope in sveta. Gradivo si lahko izposodite na dom, članstvo je brezplačno. Knjižni katalog z 2.300 zapisi je dosegljiv prek svetovnega spleta: www.cobiss.si, revija Slovenski čebelar pa je v digitalizirani obliki do predzadnjega letnika trajno arhivirana v Digitalni knjižnici Slovenije: www.dlib.si.David Ožura, knjižničar Čebelarske knjižnice Janeza Goličnika

Predavanje o medenih pijačah z degustacijo ter praktični tečaj »Od medu do medice«

ČZS v sodelovanju s Čebelarstvom Oder pripravlja predavanje o medenih pijačah z degustacijo. Namenjeno bo vsem, ki se z izdelavo medenih pijač že ukvarjajo, in vsem, ki se želijo tega lotiti v prihodnje. Udeleženci bodo spoznali vrste medenih pijač, zgodovino izdelave tovrstnih pijač, pridobili bodo vpogled v zdajšnje stanje in možnosti za prihodnji razvoj, predstavljena bosta tehnologija izdelave medenih pijač in njihovo trženje v različnih (darilnih) embalažah, poleg tega pa bodo različne vrste teh pijač lahko tudi pokušali (medica – suha, polsladka, sladka, medeno žganje, medeni liker, medeni kis, peneča medica – polsladka, sladka). Predavanje g. Franca Odra bo hkrati tudi uvod v 12urni praktični tečaj z naslovom »Od medu do medice«, ki se ga bo lahko udeležilo največ 20 slušateljev. Tisti, ki se bodo odločili za udeležbo na tečaju, ki bo potekal februarja in marca 2017, pa bodo dobili vse informacije tudi o tem.Predavanje z degustacijo bo v soboto, 21. 1. 2017, od 9. do 13. ure, v prostorih Čebelarskega centra Slovenije, Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica. Kotizacija za predavanje je 18 EUR/ osebo. Prijave zbiramo do 17. januarja 2017 na enaslov: marko . borko # czs . si, tel.: 051/637 204, že zdaj pa se lahko prijavite tudi na tečaj. Cena tečaja (pribl. 217 EUR/osebo, znesek vključuje tudi enološka sredstva in osnovne pripomočke za izdelavo in stekleničenje medice) bo sporočena prijavljenim kandidatom v času do predavanja.Že zdaj pa napovedujemo, da za oktober 2017 načrtujemo tudi začetek praktičnega tečaja o izdelavi peneče medice z naslovom »Od medu do peneče medice«. Opozorimo naj le, da je za udeležbo na tem tečaju potrebno tako znanje izdelave medice kot tudi izkušnje s tega področja. O tem tečaju vas bomo sicer še obvestili na spletni strani in v SČ.ČZS

Vabilo izvajalcem čebelarskega usposabljanja k licenciranju

ČZS želi med predavatelje oz. izvajalce čebelarskih usposabljanj pritegniti večje število čebelarjev oz. poznavalcev čebelarstva. Vsi zainteresirani kandidati lahko več informacij in navodila za izpolnitev potrebnih obrazcev za licenciranje dobite pri g. Borku (051/637 204, marko . borko # czs . si). OBRAZEC ZA LICENCIRANJE SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI. Kandidate za predavatelje lahko predlagate tudi čebelarji sami, povabilo k vključitvi pa jim bo na vaš predlog posredovala ČZS. Prijave bo pregledala komisija UO ČZS za izobraževanje ter izbrane povabila k sodelovanju in jih licencirala.ČZS

Usposabljanja v januarju

Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Iz objektivnih razlogov bo urnik lahko naknadno spremenjen in dopolnjen. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani www.czs.si. Na usposabljanja o apitehničnih ukrepih, Smernicah dobrih higienskih navad (osnovne in obnovitvene) s seboj obvezno prinesite veterinarski dnevnik. POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ do dne 23. 12. 2016V Slovenskem čebelarju 1-2017 je objavljen napačen datum predavanja "Predstavitev rezultatov aplikativnih raziskav ČZS" mag. Andreje Kandolf Borovšak in Nataše Lilek, ki bo potekalo v Parku vojaške zgodovine, Kolodvorska 51, Pivka (kontakt: g. Dolgan 040/757 694). Predavanje bo potekalo v četrtek 26. januarja 2017 ob 18.00.V Slovenskem čebelarju 1-2017 je objavljena napačna kontaktna trelefonska številka za predavanje "Predstavitev rezultatov aplikativnih raziskav ČZS" mag. Andreje Kandolf Borovšak in Nataše Lilek, ki bo potekalo na OŠ Leskovec pri Krškem, dne 01.02.2016 ob 16.00 uri. Prava kontaktna številka je 051 671 763 (g. Šiško). Prosimo za razumevanje! URNIK USPOSABLJANJ ZA MESEC JANUAR 2017 SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI

Ekonomika

Vprašalnik o izgubi čebeljih družin

Izdelava razvojnih načrtov

Načrtovanje in strategije v čebelarstvu

Predstavitev ukrepa: Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Čebelarska zveza Slovenije

Jan 18, 2017
Javni razpis za člane komisij za preverjanje in ...
V skladu z 19. členom Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno ...
(0)
Jan 18, 2017
Predavanje o medenih pijačah z degustacijo ter ...
ČZS v sodelovanju s čebelarstvom Oder organizira predavanje o medenih pijačah z degustacijo. Predavanje je ...
(0)
Jan 18, 2017
Predavanje o izsledkih raziskav
Vabimo vas v Čebelarski center Slovenije, vabimo na predstavitev izsledkov raziskav, ki jih je v zadnjih petih letih ...
(0)
Jan 18, 2017
Označba hranilne vrednosti
Od 13. decembra 2016 je obvezna označba hranilne vrednosti na živilih. V primeru čebeljih pridelkov so izjeme ...
(0)
Jan 18, 2017
Mednarodni izobraževalni center za čebelarstvo
Dejan Židan: Z ministrico sva ustanovila delovno skupino za ustanovitev mednarodnega izobraževalnega centra za ...
(0)
Jan 18, 2017
MKGP leto zaključil s prepevanjem čebelarja!
MKGP vam s pesmijo Čebelar želi vesele praznike in srečno novo leto ...
(0)
Jan 18, 2017
Na spletu ČZS vzpostavljena povezava do VF NVI
ČZS je z današnjim dnem na prvo stran svoje spletne strani dala zelo vidno povezavo na VF ...
(0)
Jan 18, 2017
4. in 5. marca čebelarski sejem v Beogradu
Čebelarska zveza Srbije tudi v 2017 organizira čebelarski sejem.Program ...
(0)
Jan 16, 2017
Vprašalnik o izgubi čebeljih družin
V povezavi: 
(0)
Jan 16, 2017
Seminar o računovodstvu in tudi o dobri praksi ...
Čebelarska zveza Slovenije bo tudi v letošnjem letu organizirala seminar o računovodstvu za čebelarska ...
(0)