Predstavitev PRO

PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA ZA KRANJSKO ČEBELO  - PRO

MKGP je potrdilo ČZS za PRO za kranjsko čebelo. Sestavni del vloge za priznanje ČZS kot PRO, je bil tudi poimenski seznam čebelarjev (rejcev) in število čebeljih družin (»živali«), ki jih le ti posedujejo oz. s katerimi vstopajo v priznano rejsko organizacijo.
 
Število članov in število čebeljih družin je pomembno zaradi zagotavljanja rejskih ciljev in je zato pomembno tako za ČZS, kot za včlanjene čebelarje, saj so nekateri ukrepi v čebelarstvu vezani na to »moč« PRO. Članstvo se dopolnjuje vsako leto in traja do preklica. ČZS na podlagi članskih evidence izdajala potrdila o včlanjenosti čebelarjev.
 
Dolžnosti članov PRO je izvajanje osnovne odbire, v skladu s priznanim Rejskim programom, ter pripravljenost, da v 5-tih letih najmanj 2 x pokliče terenskega svetovalca s katerim pregledata izvajanje osnovne odbire.
 
Obnavljanje članstva in vpis novih članov je najintenzivneje potekalo na občnih zborih ČD.
 
Če tega še niste storili, je spodaj prijavnica, ki jo izpolnite z vsemi podatki in podpisano pošljite na naslov: ČZS – PRO, Brdo 8, 1225 Lukovica.
 
K vstopu v PRO vabimo vse čebelarje!
 
Priloga: Pristopna izjava
Priloga: Rejski program


Zakoniti zastopnik rejske organizacije:
 
Boštjan Noč, Predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Brdo pri Lukovici 8
1225 Lukovica
 
Strokovni vodja rejske organizacije:
Dr. Peter Kozmus
 
Kontaktni podatki rejske organizacije:
Čebelarska zveza Slovenije, Priznana rejska organizacija v čebelarstvu
Brdo pri Lukovici 8
1225 Lukovica
Tel: 01/ 729 61 16, gsm: 041/ 352 997
Elektronski naslov: peter.kozmus@czs.si