PRAVOSODNO NASILJE BREZ PRIMERE

Objavil/a Društvo CZPNN, dne 2015-01-27 ob 18:47:45

NUJNO OBVESTILO

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, ki ga zastopa predsednik Rade Stanić /v nadaljevanju besedila CZPNN/ javno objavlja to nujno obvestilo, s katerim obvešča vse člane in članice društva in državljanke ter državljane Republike Slovenije, da je društvo sprejelo svoj sklep, z sledečo vsebino:

CZPNN je na svoji izredni in nujni seji Upravnega odbora, ki je bila na rezervni varovani lokaciji na Gorenjskem dne 24.01.2015 ob 23:00 uri na podlagi prošenj in zahtev več kot 500 oseb - slovenskih državljank in državljanov, ki jih je CZPNN prejelo, po običajni pošti, elektronski pošti z naslovom czpnn1@gmail.com. spletni strani društva z naslovom www.czpnn.si  in na druge načine opravilo sejo svojega Upravnega odbora na kateri je bil sprejet sledeč,

 

U  G  O  T  O  V  I  T  V  E  N  I        S  K  L  E  P

o trenutnem stanju v Republikiu Sloveniji na področju sodstva

s katerim je ugotovilo sledeče:

 1. Da se je preko telefonov društva CZPNN s številko 031 597 488 in drugih telefonov, spletne strani društva z naslovom www.czpnn.si in spletne strani z naslovom http://www.publishwall.si/czpnn, osebno in preko družbenega portala www.facebook.com na sedež našega društvo obrnilo več kot 500 naših članic in članov ter državljank ter državljanov Republike Slovenije, ki so nam zaupali:
  • da so vsa okrajna sodišča v Republiki Sloveniji očitno ostala brez kakršnega koli nujnega nadzora,
  • da so brez kakršnega koli nujnega nadzora ostali izvršitelji, še posebej pa izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi nešteti sumljivi pomočniki,
  • da Ustava Republike Slovenije očitno vedno manj deluje, da se ta akt zlorablja in krši ali se ga sploh ne spoštuje,
  • da ne deluje pravni red Republike Slovenije in da je očitno nedorečen ter skoraj neuporaben,
  • da so napadani v svojih lastnih hišah in stanovanjih in da jih napada izvršitelj Marjan Hojs iz Kamnika in njegovi številni sumljivi pomočniki,
  • da so napadani tudi v stavbah in stanovanjih, ki jih imajo v najemu,
  • da se jim pleni tudi njihov denar v drobižu,
  • da se jim pleni tudi druge njihove dobrine in celo zlato,
  • da izvršitelj Marjan Hojs vsakodnevno na njihove domove pošilja svoje sumljive pomočnike, ki jih nenajavljeno obiskujejo na njihovih domovih in jih ustrahujejo tako, da jim osebno grozijo z vlomom v njihove domove ter s policijo in z državnimi tožilstvi,
  • da jim sumljivi pomočniki izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika brez njihovega dovoljenja nasilno vstopajo v njihove stanovanjske hiše in stanovanja ter v stanovanjske prostore, jih preiskujejo in brez njihovega dovoljenja fotografirajo njihovo premično premoženje,
  • da, fotografirajo tudi nepremično premoženje, ki je v lasti tretjih oseb, ki niso dolžniki oziroma nikomur nič ne dolgujejo,
  • da brez potrebnega sodnega naloga opravljajo hišne preiskave,
  • da brez dovoljenja prizadetih oseb fotografirajo njihove pomanjkljivo oblečene otroke in druge člane družine kot so stari in onemogli jih ustrahujejo,
  • da to počnejo na celotnem ozemlju Republike Slovenije,
  • da otroke prizadetih tudi mučijo tako, da jim rubijo njihove otroške igrače in druge stvari iz tega naslova,
  • da jim kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine, ki jim jih zagotavlja Evropska konvencija za človekove prave in svoboščine in vedno bolj pomanjkljiva Ustava Republike Slovenije, med katere sodi tudi človekova pravica do zasebne lastnine ter človekova pravica do mirnega užitka in posesti lastnine,
  • da se izvršitelj Marjan Hojs in njegovi sumljivi pomočniki v postopkih ne sklicujejo na upnike in na njegove terjatve ampak od njih izsiljujejo od vsakega denarni znesek v višini 300,00 EUR, kar kaže na to, da delajo za svoj račun in da grabijo tam kjer se da še kaj ugrabiti ter to za vsako ceno tudi za ceno perverznega nasilja in kršenja moralnih načel, Ustave RS in Evropske konvencije za človekove pravice,
  • da, ljudje zaradi strahu bežijo s svojih domov in da s seboj odnašajo svoje otroke in da se potepajo iz kraja v kraj na območju Republike Slovenije,
  • da zaradi napadov izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika in občasno drugih izvršiteljev odvzemov denarnih sredstev last državljanov, državljani vključno z mladoletnimi otroci nimajo hrane in oblačil in da so v zimskem času izpostavljeni nizkim temperaturam, zmanjkuje pa jim tudi za obveznosti iz naslova plačevanja tekočih stroškov za stanovanje in drugih stroškov,
  • da nepismeni ali komaj pismeni sumljivi pomočniki izvršitelja Marjana Hojsa določajo cene za premičnine last svojih žrtev – državljank in  državljanov Republike Slovenije in članov CZPNN pod vsako razumno ceno,
  • da se zaradi pravosodnega nasilja in boleni kot posledice tega mnogi ljudje v Republiki Sloveniji po pomoč zatekajo v ustanove splošnega zdravstva in zaradi psihičnih težav v psihiatrične bolnišnice kjer so praviloma hospitalizirani, ali so poslani domov v tako imenovano domače zdravljenje,
  • da mnogi ljudje mislijo na edino rešitev . samomor   

G  L  A  V  N  I       S  K  L  E  P:

o začetku organizacije in izvedbi množičnih protestov

 1. Proti Okrajnim sodiščem v Republiki Sloveniji in proti izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika ter njegovim pomočnikom se takoj začnejo organizirati množilni protesti.
 1. Ime protestov je: "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA."
 1. Lokacija protestov: Pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva št. 3, v Ljubljani.
 1. Protestni shod se zaradi njegove legalnosti najpozneje tri dni pred njegovo realizacijo prijavi pristojni policiji, ki je v tem primeru Policijska postaja Ljubljana – Center.
 1. Protesti se fizično izvedejo dne 16.02.2015 ob 15:00 uri.
 1. Protesti bodo trajal do 5 ur.
 1. Shod bo miren in spodoben – organizirano varovanje protestov se ne predvideva.
 1. Pridobi se soglasje lastnika prostora na katerem bodo protesti.
 1. Pridobi se dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom.
 1. Pridobijo se potrdila o tehnični brezhibnosti ozvočenja shoda.
 1. Pridobi se dovoljenje za zaporo ceste oziroma prometa s prometno tehniko.
 1. Na poziv upravnega organa se plača morebitna upravna taksa.
 1. Na shod se povabijo žrtve pravosodnega nasilja, članice in člani CZPNN in drugi zainteresirani državljanke in državljani RS, ter opazovalci iz tujine, domači in tuji mediji.
 1. Prodovi se soglasje Ministrstva za promet Republike Slovenija k zahtevi Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc za dovolitev brezplačnih javnih prevozov za protestnike, ki velja za javni avtobusni in železniški promet.
 1. Po potrebi se javni protest večkrat ponovi.

Glede na resnost te problematike Članice in člani CZPNN in državljanke ter državljani RS, ki jih CZPNN zastopa bodo za ustavitev nasilja, ki ga trpijo z strani Okrajnih sodišč v Republiki Sloveniji in izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika ter njegovih številnih sumljivih pomočnikov, v znak zavarovanja sebe in svojih družin ter svojega premoženja postopali odločno.

To pomeni, da bodo za dosego svojih namenov izrabili vsa razpoložljiva legalna pravna  sredstva, če ta sredstva ne bodo dala pravih rezultatov, pa bodo prisiljeni poseči tudi po nelegalnih sredstvih. 

O   b   r   a   z   l   o   ž   i   t   e   v: 

Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc se na žalost njegovih članic in članov in na žalost slovenskih državljank in državljanov srečuje z sila perečim problemom, ki se je zgrnil na pleča slovenskega malega človeka in na njegovo premoženje kar mu ga je sploh še ostalo. Za to se je naše društvo bilo prisiljeno odločiti za organizacijo in izvedbo javnih protestov, ki bodo v ponedeljek dne 16.02.2015 ob 15:00 uri pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, na naslovu Župančičeva ulica št. 3, v Ljubljani.

Javni protesti so naperjeni proti Okrajnim sodiščem v Republiki Sloveniji in priti slovenskim izvršiteljem, zlasti proti izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika in njegovim številnim sumljivim pomočnikom. Za to se je CZPNN odločilo takoj začeti priprave na javne proteste in na njihovo dejansko izvedbo. Razlogi za to pa so razvidni iz vsebine ugotovitvenega sklepa CZPNN. Kot je razvidno iz uvoda te vloge je ime protestov je: "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA." Lokacija protestov, je pred stavbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva št. 3, v Ljubljani. Zaradi legalnosti navedenih protestov bo njihov organizator proteste prijavil pri pristojni policiji, ki je Policijska postaja Ljubljana – Center, ki je bila o tem danes dne 27.01.2015 tudi podrobno obveščena po telefonu. Protesti bodo fizično izvedeni v ponedeljek dne 16.02.2015 ob 15:00 uri in bodo trajali predvidoma do 5 ur. Shod načrtujemo kot miren in spodoben, za to ne predvidevamo organiziranega varovanj shoda oziroma protestov. Organizator bo za svoje proteste od lastnika prostora na katerem bodo protesti pridobil potrebno soglasje. Predvideva se, da bodo protesti primerno ozvočeni, za to bo organizator pridobil tudi od pristojnega organa potrebno dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom in potrebna potrdila o tehnični brezhibnosti ozvočenja shoda. Ker se predvideva, da se bo protestov udeležila večja masa žrtev pravosodnega nasilja bo organizator pridobil potrebno dovoljenje pristojnega organa za zaporo ceste oziroma prometa s primerno prometno tehniko. Organizator bo na poziv upravnega organa plačal morebitno upravno takso. Zaradi dosega cilja množičnih demonstracij bo organizator na proteste povabil žrtve pravosodnega nasilja, članice in člane CZPNN in druge za proteste zainteresirane državljanke in državljane Republike Slovenije, domače in tuje medije in drugi zainteresirane ljudi, ter več domačih in tujih opazovalcev ter tuje in domače medije

Glede na neverjetno bedo in revščino slovenskega naroda, zlasti tistega s podeželja, pa bo organizator od Ministrstva za promet Republike Slovenije zahteval, da bodo za udeležence protestov dne 16.02.2015 javni prevozi z avtobusi in vlaki brezplačni.

Glede na naravo razlogov za proteste z dne 16.02.2015 ob 15:00 uri, organizator predvideva potrebo večkratni ponovitvi protestov z istim ciljem in namenom. Če bo taka potreba izkazana bodo protesti izvedeni na isti lokaciji večkrat.

S tem je sklep utemeljen.

CZPNN: Predsednik: Rade Stanić

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
sulti
0
Jan 29, 2015
Sodnica Darinka Pušenjak: Disciplinski postopek zaradi laganja policistom?torek, 23.09.2014
Predsednik Okrožnega sodišča Murska Sobota Branko Palatin bo podal pobudo za uvedbo disciplinskega postopka zoper predsednico tukajšnjega okrajnega sodišča Darinko Pušenjak, ki je v postopku s policisti 28. avgusta v lokalu Rock Caffe dajala lažne osebne podatke. Policiste je v lokal zvabila prijava, da se nekdo glasna zabava, čeprav je že potekel obratovalni čas. Pušenjakova se je med preverjanje identitete zlagala policistom in jim je dala podatke svoje upokojene stanovske kolegice.
»Po tehtni analizi dogodka, do katerega je prišlo, ne najdem nobenega sprejemljivega razloga, zakaj je sodnica posredovala policistom neresnične osebne podatke oziroma osebne podatke druge osebe. Za takšno ravnanje ni opravičila. Okrožna sodnica Darinka Pušenjak, ki je tudi predsednica Okrajnega sodišča v Murski Soboti, je s tem, ko je policistom podala neresnične osebne podatke, ravnala v nasprotju s kodeksom sodniške etike ter na ta način negativno vplivala na ugled sodstva ter dostojanstvo sodniškega poklica,« je povedal Branko Palatin, predsednik murskosoboškega okrožnega sodišča.

Predsednica okrajnega sodišča Darinka Pušenjak je priznala, da je bila takrat z družbo iz službe v murskosoboškem lokalu Rock Caffe. Potrdila je, da se je, ko so policisti opravljali postopek, predstavila za svojo upokojeno sodelavko, ki sicer stanuje v isti ulici kot ona. Svoje početje je obžalovala, saj je dejala, da je z lažnim predstavljanjem storila napako: »Iskreno obžalujem in se opravičujem za svoje in ravnanje vseh drugih. Doslej še nisem prejela plačilnega naloga, ga bom pa prav gotovo poravnala. Za ravnanje sem se že opravičila tudi policiji. Prosim vas, da navedeno ravnanje naj ne vpliva na ugled sodnikov in sodišča, saj se to kaže predvsem v zakonitem, poštenem in marljivem delu.«

Kot sledi iz Zakona o sodniški službi, disciplinski postopek zoper sodnika, če bo seveda uveden, pomeni, da pristojni začnejo preiskavo ali pa neposredno vložijo predlog za izrek disciplinske sankcije, ki je lahko pisni opomin, ustavitev napredovanja, znižanje plače, premestitev na drugo sodišče ali prenehanje sodniške funkcije.

O primeru sodnice in predsednice okrajnega murskosoboškega sodišča Darinke Pušenjak smo poročali prvi, nato so naše pisanje povzeli številni slovenski mediji. Zaradi velike medijske pozornosti primera je pojasnila od mariborskega višjega sodišča zahtevalo tudi ministrstvo za pravosodje, ki ga po novem vodi nekdanji šef protikuropcijske komisije Goran Klemenčič.

#12
Dajana Babič
0
Jan 28, 2015
Tako to delajo Hrvati

https://www.facebook.com/zivizidd/photos/a.298780476893658.57725.291638950941144/624681390970230/?type=1&theater;

Živi zid - Timeline Photos | Facebook

Čini se da je sud odustao od deložacije pod pritiskom javnosti, pozivamo sve građane kojima prijeti deložacija da nam se
#11
Zlobni
1
Jan 28, 2015
konrad
Dimnikarska služba ima v Sloveniji res črno dušo, uspešno se skrivajo za dejstvom, da skrbijo za požarno in siceršnjo varnost, tudi okoljevarstveno. Pritisk na zakonodajalca je uspel, saj ljudje vse plačamo, malo pogodrnjamo in vse je v redu :-)
#10
konrad
1
Jan 28, 2015
Tuti nekateri dimnikarski lastniki niso nič bolši
DCI Malečnik >> ABD dimnikarstva. Katero je neupravičeno zaračunavalo prevozne stroške in na ta način pridobilo proti pravno premoženjsko korist v višini 46.248.00€, Kar je ugotovljeno s strani Okrožnega sodišča v Murski Soboti kjer je bilo oškodovanih čez 12.000 uporabnikov v devetih pomurskih občinah. Prav tako je omenjeno podjetje vpisovalo iste serijske številke izstavljenih računov večim uporabnikom, kakor tudi so ročno vpisovali te serijske številke, tako, da je očitno šlo za večjo utajo davkov. Velika krivda je tudi na davčni inšpekciji v Murski Soboti saj smo okrog nepravilnosti pri zaračunavanju dimnikarskih storitev več let opozarjali in dokazovali na določene nepravilnosti, dokazane večje utaje DDV saj se je v zaseženi mapi ki so jo kriminalisti PP Murska Sobota zasegli nahajalo veliko računov z istimi serijskimi številkami in zgodilo se ni nič,po naših izračunih bi naj omenjeno podjetje od leta 2004 pa do zasega računov zatajilo čez 1.000.000 € DDV. O nepravilnostih je bila večkrat obveščena območna tržna inšpektorica , saj sta ji ob prijavi bila izročena kot dokaz dva računa na katerih so bile serijske številke na računih ročno napisane,izročeni je bil tudi izdani račun ki sploh nima serijske številke. Inšpektorica pri pregledu računov tega najbrž namerno ni zaznala in je zapisala, da se prijavitelj ni točno opredelil kaj bi naj bilo narobe. Privilegirani gospodarji so imeli koncesije, ki so jim zagotavljale dohodek. Milijoni so se stekali v žepe lastnikov, direktorjev novodobnih dimnikarskih podjetij. Bogateli so, kupovali nepremičnine. Pa jim ni bilo dovolj in pričeli so zaračunavati še potne stroške. Oblikovale so se civilne iniciative, ki so opozarjale ne nemogočo situacijo. Odzvali so se mediji, ki so poročali o v nebo vpijočih nepravilnostih. Toda država je ostala gluha za vse pritožbe uporabnikov.Datum: 03.04.2013, rubrika: Marica
Dovrtelovih 124 grehov
Ekskluzivni podatki o početju
Dimnikarstvo Dovrtel je danes na kranjskem sodišču nadaljevalo tožbo za 1,2 milijona evrov odškodnine od župana Bogataja oziroma občine oziroma vseh nas. Zagotovo v tem sporu čaka Kranj še mučno pravdanje in tudi končni - poraz. Kajti župan je samovoljno prekinil pogodbo, Dovrtel pa si zaradi tega obeta korist od Kranjčank in Kranjčanov.
Toda Dimnikarstvo Dovrtel naj bi storilo kar 124 kaznivih dejanj kjer so opetnajstili tiste, ki so jih spustili v hišo kot pooblaščene dimnikarje! Osumljen je Simon Dovrtel, odgovoren za tehnični del in nadzor. In vsebina vseh tek početij? Preprosto: napačni računi na škodo strank, jasno! In zato se je redno dogajalo, da so dimnikarji zaračunavali po svoje, da o zlorabi vloge koncesionarja sploh ne pišemo! Pri tem so prekoračili pooblastila in zavajali za povrh še zdravstveni inšpektorat z napačnimi podatki. Izplen? Neupravičena premoženjska korist, računi pa so se razlikovali za deset in več evrov. Malo? Ob dejstvu, da Dovrtelovi dimnikarji delajo veliko, niti ne.
Očitki iz kazenske ovadbe so toliko hujši, če pomislimo, da so dimnikarji "napadali" starejše ljudi. Tako je Uršula K. stara 87 let plačala po navedbah kriminalistov kar 30 evrov preveč kar samo dokazuje kako samopašno je bilo početje Dimnikarstva Dovrtel. Za povrh pa je bilo početje dimnikarje "stimulirano", ker so bili plačani od prometa - dimnikarji so prejeli 15% od mesečnega iztržka, ki so ga ustvarili....Oktobra lani so pri Dovrtelu izvedli hišno preiskavo,zasegli podatke in našli (v kazenski ovadbi) vsaj 124 oškodovancev....

Dokler bomo imeli take inšpekcijske službe se nam ne obeta nič dobrega.#9
Zlobni
1
Jan 28, 2015
Od strani opazujem, kako se del prebivalstva zavzema za pravice malega človeka, tudi na drugih področjih življenja.
Najbolj so zvesti sami sebi na primer, ko gre za dvig plač "naj slabše" plačanim delavcem.

Poudarja se, ljudje ne morejo preživeti ( pa ni nobenega množičnega umiranja ). To propagirajo ljudje s plačami nad 3000 € z namenom, da pridobijo lastno korist, kajti plače se lahko dvignejo le na linearni način. Dvig za 10% pomeni, pri 600 € celih 60€ pri 3000€ pa samo 300 €.

Podobno je pri malih dolžnikih! Izbojevati nekatere ugodnosti za tiste, na primer do 2000€ in s tem odpreti vrata odpisov, tistim, ki imajo dolgove neverjetnih razsežnosti.

Ne verajamem v iskrenost in pravičnost, ko je to povezano z denarjem.

V ozadju so vedno politični, tudi kriminalnega značaja, interesi, da se preko tako imenovanega malega človeka dosega, njim lastne cilje.

Revežu taco, bogatunu pa kračo :-)
#8
Rado K.
0
Jan 28, 2015
o.k.
#7
Društvo CZPNN
0
Jan 28, 2015
Rado, popravljamo, mislili smo na tiste v mestih in po stanovanjskih blokih.
#6
Rado K.
1
Jan 28, 2015
. . . se pa strinjam. Hojs je zoprna rihta!
#5
Rado K.
0
Jan 28, 2015
Lahko, da je kdo obubožal, a govoriti o "bedi slovenskega naroda" je bebavo. To je lahko kvečjemo literarni termin slovenskih pisateljev 19. stoletja. In jokavih piscev iz CZPNN.
#4
trol
0
Jan 27, 2015
Rado, kje pa ti živiš?
#3
kirbibundi
0
Jan 27, 2015
Groza
#2
Rado K.
1
Jan 27, 2015
"Glede na neverjetno bedo in revščino slovenskega naroda, zlasti tistega s podeželja, pa bo organizator od Ministrstva za promet Republike Slovenije zahteval, da bodo za udeležence protestov dne 16.02.2015 javni prevozi z avtobusi in vlaki brezplačni."
????
Beda in revščina?
Ste hapnjeni? Le kakšna beda?
#1
Društvo CZPNN
Društvo CZPNN
Objavil/a 2015-01-27 18:47:45 (Jan 27, 2015)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ODHOD VELIKEGA BORCA
KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA
SODNI MLINI
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO (3 del)
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO .... (2. del)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj