KDO SO V SLOVENIJI ŽRTVE PRAVOSODNEGA NASILJA IN KDO NAJ PRIDE NA SHOD?

Objavil/a Društvo CZPNN, dne 2015-02-13 ob 14:08:27

Veliko ljudi nas je na naš sedež poklicalo in se zanimalo za ponedeljkov protest, ki bo na ploščadi pred stavbo Državnega zbora Republika Slovenije, ki se vodi pod imenom "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA !!!"

Med njimi so me mnogi tudi vprašali sledeče:

Kdo se lahko šteje za žrtev pravosodnega nasilja in komu je mesto na protestih z imenom "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA", ki bodo v ponedeljek, dne 16.02.2015 ob 15:00 uri na lokaciji PLOŠČAD PRED DRŽAVNIM ZBOROM REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva št. 4, v Ljubljani ?

Pskusili bom odgovoriti na to navidez enostavno vprašanje, v resnici pa na vprašanje, ki je zelo delikatno.

Žrtve pravosodnega nasilja v resnicni niso samo žrtve slovenskih okrajnih sodišč, pravosodnega ministra mag. Gorana Klemenčiča in nepotrebne Zbornice izvršiteljev Slovenije, ki se lažno predstavljajo kot nadzorniki na delom izvršitelja Marjana Hojsa in njegovih izsiljevalcev iz Kamnika. V resnici pa so zti navedeni vodke kamniškega zla, ki se je polerg dimnikarjev in cele vrste drugih zajedalcev zgrnilo na slovenskega malega človeka.

Te žrtve iz malih ljudi so bile "izdelane" že prej, za to je teror nad njimi, ki se v Sloveniji izvaja preko okrajnih sodišč, z vednostjo pravosdnega ministra in predstavnikov Zbornice izvršiteljev Slovenije le /za/ključni dejavnik za njihovo dokončno zatrtje. Ta dejavnik si je zamislila slovenska gnila, skorumpirana in iztrošena politika za svoje preživetje in za zajedalce slovenskega naroda ustvarila svojo "neverjetno pravično zakonodajo" tako, da si lahko v javnosti lažno prikazuje kako je nasilje nad državljani normalen pojav in kako je izvajanje zločina nad ljudsvom legalno, legitimno, zakonito in celo pravično.

Krog žrtev pravosodnega nasilja je velioko širši in globlji kot si nekateri zmotno mislimo, saj so žrtve pravosodnega nasilja vsi tisti, ki so kakrokoli bili z strani pravosdja oškodovani, teh je pa kar nekaj, po nekaterih podatkih naj bi jih bilo celo več kot milijon.

Bomo poskusil našteti nekaj posameznikov in skupin, ki so dejansko žrtve pravosodnega nasilja, to so vsi tisti:

- ki so jim bile iz sodnih registrov nasilno izbrisane kapitalske družbe /d.o.o./,
- ki so jim bili razveljavlnena vozniška dovoljenja, 
- ki so bili izbrisani iu registrov stlanega prebivalstva pri uoravnih enotah, 
- ki so postali doilžniki za to ker je taki njihov status nekdo poteboval, 
- ki niso mogli plačati sodnih taks, 
- ki niso mogli plačti stroškov za elektriko, vodo in drugih stroškov, 
- ki niso mogli plačati za svoje otroke v šolah in vrtcih malice, 
- ki niso mogli plačati glob, ki so jim jih izrekli policisti in drugi zajedalci, 
- ki niso mogli plačati oskrbnih dni v bolnišnicah, 
- ki niso mogli plačati glob sodnikov za prekrške, 
- ki niso mogli plačati komunalnih stroškov, 
- ki niso mogli plalati dodatnga in obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
- ki niso mogli plačati stroškov, elektru, telekomu, 
- in drugim prodajalcem storitev za debele denarje, 
- ki niso mogli DURS-u plačati negovih izmišljenih terjatev, 
- ki so danes brez zaposlitve in na sramotni socilali, 
- in mnogi drugi, ki jih bomo naštevali nekoliko pozneje ob neki drugi priložnosti.

Potrebno je ob vsem tem vedeti, da je Slovenija, po svoji odcepitvi od bivše Jugoslavije postala "visoka članica Evropske skupnosti", v resnici je postala s tem izgubljena ovca, ki je zašla med lačne volkove ali hijene in se kot taka ves čas neizprosno bori za svoj obstoj.

Ob tem je Slovenija z nesposobno, gnilo, iztrošeno in inkriminorano politiko, ki je obremenjena z staro komunistično ideologijo zavarovala svoje strare komunistično zadojene kadre, pravnike - pozneje notarje, odvetnike, državne tožičce, sodnike in državne pravobranilce, tako da jim je na škodo slovenskega naroda zagotovila nemoteno delo. V letu 1990 je bilo tudi pijanim kuram povsem jasno, da gre v Sloveniji za preobsežen /pravo/sodni aparat, ki ga nebi mogla ali hotela financirati niti kakšna druga bolj velika in resna država kot je naša Slovenija. Pešanje vedno šibkejšega gospodarstva se ni dalo več ustaviti, ali celo se nihjče niti ni hotel angažirati za ohranitev te življanske žile slovenskega naroda. Posledično temu je bilo več ot jasno, da se izpirjena pravosodna kasta v takem obsegu kot je, ne bo mogla pošteno preživeti in da se bo za svoje nepošteno preživetje zateči vzvoidom pravosodnega in splošnega kriminala, me katerima občutno izstopa takoimenova "kriminala belega ovratnika." Za to se je ta kasta raje nagnila k korupciji in kriminalu ter začela zlorabljati svoje represivne vzvode, s katerimi je iz malih ljudi začela izdelavati žrtv pravosodnega nasilja, kot edinega garanta za svoje nadaljnje preživetje.

Kar na enkrat je v Sloveniji med njenim ljudsvom bilo dosti "lpovov", "krimnalcev" in "zločincev"......, da so lahko slovenski policisti, notarji, tožilci. sodniki in državni pravobranilci čez noč imeli obilo "poštenega in zakonitega dela in plačila zanj."

Na ta način so si naredili svoj paradiž, slovenske državljanke in državljane, pa za svoje žrtve, ki jih večno eksploatirajo in si prilaščajo nihovo premoženje kar ga je še sploh ostalo.

Za to menimo, da bi bili zelo koristno, da bi se v ponedeljek dne 16.02.2015 /to je osmi rojstni dan CZPNN/ protesta z imenom "SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA" udeležile vse žrtve pravosodnega nasila, da bi nas bilo na shodi vsaj en milojon, če ne pa naj pride čim več žrtev pravosodnega nasilja, da nas vo vsaj sto tisoč, da lahko čim bolj na glas izrečemo zahteve shoda, ki so:

- odstop pravosodnega ministra, 
- odstop vseh predsednikov slovenskih okrajnih sodišč, 
- razpustitev neprebne Zbornice izvršiteljev Slovenije in 
- odstop šredednika vrhovnega sodišča RS Branka Masleše,

če pa to ne bo zaleglo, pa bomo na naslednih shodih zahtevali odstop celotne nesposobne Vlade Republike Slovenije.

Lep dan še naprej, kolikor je to sploh mogoče.

Vaše CZPNN.

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
KJBNKMN
0
Feb 20, 2015
PRAVILNIK O OPRAVLJANJU SLUŽBE IZVRŠITELJA

Delna prostovoljna izpolnitev obveznosti
54. člen
Če dolžnik ali zanj kdo drug izvršitelju prostovoljno samo delno izpolni obveznost, opravi izvršitelj izvršbo v obsegu, kot je potrebno za kritje neporavnanega dela obveznosti.
Izvršitelj v tem primeru ne sme odložiti ali prekiniti izvršilnih dejanj glede preostalega dela obveznosti.

Izvršba v zaprtem prostoru
42. člen
Če je to potrebno za opravo izvršilnih dejanj, sme izvršitelj preiskati poslovne prostore, skladišča, gospodarska poslopja, stanovanje, v katerem stanuje dolžnik in druge prostore dolžnika. Izvršitelj sme pri tem odpreti zaprta vhodna in sobna vrata, zaprto embalažo in druge zaprte stvari dolžnika ter odstraniti morebitne druge ovire.
Pri opravi dejanj iz prejšnjega odstavka v prostorih pravne osebe mora izvršitelj pred začetkom njihove oprave zahtevati od zakonitega zastopnika te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki bo navzoča pri teh dejanjih.
Kadar pri opravi dejanj iz prvega odstavka tega člena zakoniti zastopnik pravne osebe ni navzoč ali ne določi osebe, ki bo navzoča pri teh dejanjih oziroma če v stanovanju ni navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali odrasel član njegovega gospodinjstva, mora izvršitelj zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju.
Če je opravo izvršilnih dejanj potrebno opraviti v zaklenjenem prostoru in dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, opravi izvršitelj na podlagi odredbe sodišča ali odločbe pristojnega organa, ki je izdal akt o določitvi, nasilen vstop, pri čemer mora zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju oziroma sta kakorkoli drugače udeleženi v postopku izvršbe.
Kadar v primeru iz prejšnjega odstavka dolžnik ni navzoč pri opravi dejanja, lahko izvršitelj zamenja uničeno ključavnico, ključ pa na lastno odgovornost deponira za dolžnika pri osebi, ki je v skladu s predpisi pooblaščena za opravljanje dejavnosti varovanja zasebnega premoženja ter o tem dolžniku pusti sporočilo na vratih. Stroški zamenjave ključavnice in deponiranja ključa so izvršilni stroški.
Pomoč policije
45. člen
Izvršitelj, ki si v skladu z zakonom pri opravi izvršilnih dejanj zagotovi prisotnost in pomoč policije, ostane odgovorni vodja izvršilnega dejanja.
Policija izvršitelja varuje pred dejanskimi napadi in sodeluje pri premagovanju aktivnega in pasivnega odpora zavezanca. Policija sme izvršitelju pomagati tudi pri odprtju zaprtega prostora in odstranitvi ovir za opravo izvršilnih dejanj.

Raje si preberite zakonodajo in ne nasedajte navodilom šarlatanov !
#41
POŠTENJAKAR
0
Feb 20, 2015
To pa je demokracija - kar vam ne odgovarja ko vam napišemo POŠTENI SLOVENCI enostavno preberemo - "Komentar izbrisal Društvo CZPNN " - širite laži in brišete verodostojne informacije - UPAM DA VAS BODO KMALU SPRAVILI TJA KAMOR PAŠETE - NA LUUUNO !!!!!
#40
PIKO
0
Feb 20, 2015

PRAVILNIK O OPRAVLJANJU SLUŽBE IZVRŠITELJA

Delna prostovoljna izpolnitev obveznosti
54. člen
Če dolžnik ali zanj kdo drug izvršitelju prostovoljno samo delno izpolni obveznost, opravi izvršitelj izvršbo v obsegu, kot je potrebno za kritje neporavnanega dela obveznosti.
Izvršitelj v tem primeru ne sme odložiti ali prekiniti izvršilnih dejanj glede preostalega dela obveznosti.

Izvršba v zaprtem prostoru
42. člen
Če je to potrebno za opravo izvršilnih dejanj, sme izvršitelj preiskati poslovne prostore, skladišča, gospodarska poslopja, stanovanje, v katerem stanuje dolžnik in druge prostore dolžnika. Izvršitelj sme pri tem odpreti zaprta vhodna in sobna vrata, zaprto embalažo in druge zaprte stvari dolžnika ter odstraniti morebitne druge ovire.
Pri opravi dejanj iz prejšnjega odstavka v prostorih pravne osebe mora izvršitelj pred začetkom njihove oprave zahtevati od zakonitega zastopnika te pravne osebe, da takoj določi osebo, ki bo navzoča pri teh dejanjih.
Kadar pri opravi dejanj iz prvega odstavka tega člena zakoniti zastopnik pravne osebe ni navzoč ali ne določi osebe, ki bo navzoča pri teh dejanjih oziroma če v stanovanju ni navzoč dolžnik, njegov zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali odrasel član njegovega gospodinjstva, mora izvršitelj zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju.
Če je opravo izvršilnih dejanj potrebno opraviti v zaklenjenem prostoru in dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti, opravi izvršitelj na podlagi odredbe sodišča ali odločbe pristojnega organa, ki je izdal akt o določitvi, nasilen vstop, pri čemer mora zagotoviti navzočnost dveh polnoletnih občanov, ki ne smeta biti osebi, ki sta zaposleni pri izvršitelju oziroma sta kakorkoli drugače udeleženi v postopku izvršbe.
Kadar v primeru iz prejšnjega odstavka dolžnik ni navzoč pri opravi dejanja, lahko izvršitelj zamenja uničeno ključavnico, ključ pa na lastno odgovornost deponira za dolžnika pri osebi, ki je v skladu s predpisi pooblaščena za opravljanje dejavnosti varovanja zasebnega premoženja ter o tem dolžniku pusti sporočilo na vratih. Stroški zamenjave ključavnice in deponiranja ključa so izvršilni stroški.
Pomoč policije
45. člen
Izvršitelj, ki si v skladu z zakonom pri opravi izvršilnih dejanj zagotovi prisotnost in pomoč policije, ostane odgovorni vodja izvršilnega dejanja.
Policija izvršitelja varuje pred dejanskimi napadi in sodeluje pri premagovanju aktivnega in pasivnega odpora zavezanca. Policija sme izvršitelju pomagati tudi pri odprtju zaprtega prostora in odstranitvi ovir za opravo izvršilnih dejanj.

Raje si preberite zakonodajo in ne nasedajte navodilom šarlatanov !
#39
soled
0
Feb 19, 2015
lepi komentarji...kako se lepo ločijo udbovčki od revežev....:D
#38
Komentar izbrisal Društvo CZPNN
Komentar izbrisal Društvo CZPNN
Zlobni
0
Feb 17, 2015
Mene ne motijo izrazi pozornosti, katere mi namenjate. Je pa stvar uredniške politike in odločitve, kateri IPbo še delujoč in primeren za osebke tipa KRETEN.
Sicer pa vabljeni še naprej, pestra predstava iz dežele Štajerske je prav zabavna :-)
#35
Dimitrij
1
Feb 17, 2015
KRETEN,
en sam samcat stavek si napisal, pa šest pravopisnih napak!!!
Neznanje in primitivnost na kvadrat, če sploh veš kaj je to....
#34
KRETEN
0
Feb 17, 2015

DIMITRIJ-jaz sem priznal da sem polpismen(nisi odkril Ameriko) vidava še bolj,ker se zmenoj dopisujeta. KLUB KRETENOV SE ŠIRI sma že tri.
#33
Dimitrij
0
Feb 17, 2015
KRETEN IN
CFGT

to sta en in isti človek, primitvna, polpismena in neizobražena , Zlobni, nista vredna tvojega komentiranja in če sta eden ali drugi (ali pa oba) člana in vernika CZ PNN, potem samo daleč stran od takih imbecilov!
#32
KRETEN
1
Feb 17, 2015
ZLOBNI-Če je glava nora celo telo trpi,Gospe X Women, kar se tiče iniligence nisi niti do gležnja. Ti si v mojem rangu POLPISMENIH samo jaz se tega zavedam ti ne in ti je lepo. Ti še meni nisi kos. GREMO KRETEN NA KRETENA
#31
Zlobni
1
Feb 17, 2015
Dobr jutrček.
Jeza verjetno ni prava beseda za opredelitev mojih izbruhov, sem pa malo v skrbeh zaradi početja ljudi okrog sebe, saj stem tudi mene vlečejo v isti kotel pogube :-)
#30
X woman
0
Feb 16, 2015
CFGT, hvala.

Zlobni hvala za pojasnilo, vsi smo isti, skoraj vsi in hlepimo - smo hlepeli po še več. Kaj hitro si ustvarim mnenje o človeku, že po načinu, obliki in pravilnosti pisanja. Opažam, da si jezen sam nase in naperjen proti vsem tistim, ki so počeli isto kot ti. Naveza na tvoj YouTube link kako banke ponujajo kredite, kaj vse si boste potem lahko kupili, mi pa hitimo v banke po denarce. Študentom dajo 300 EUR limita, celo kredit, pa brez jamstva! Pa saj so ja mladi, enkrat ga bodo že odplačali. Tako ali tako. Pa vzemi še to in to kartico, seveda, bo še več užitkov. Absurd!

Zdaj pa na realna tla. Tudi meni je bilo to omogočeno, ko sem se zavedla, sem dobesedno zrezala vse kartice, razen zlate bančne, ki je ne morem zamenjati za navadno, ker imam pač še limit in še nisem tako daleč. Ampak pri meni firma potegne marsikaj za sabo. Skoraj vsak moj delavec je blokiran, pa jim na lep način prigovarjam naj pazijo, pa žal. Večkrat pokličem njihove upnike in z njimi dogovorim, da jih rešim izvršiteljev, dnevno gotovinsko plačam naročeno malico, ker če bi jim to nakazala, bi rubili tudi to.

Včasih se moram vredu zdrogirat, da uspem funkcionirat v službi. Ampak se ne dam, delamo pošteno! Upam, da bodo zaslužki zadostovali za poplačila, pa nikoli več, res nikoli več reditov,..

Lahko noč!
#29
Zlobni
1
Feb 16, 2015
x ženkica. Prosim ne precenjuj ocen tvojih predhodnikov, glede moje pameti. Te enostavno ni. Malo plonkanja, pa tu in tam kaj navržem za glodanje, sicer bo Publish postal eno partijsko trobilo.
Moja zgodba je dokaj žalostna vsaj glede veseljačenja pri najemanju kreditov. Uspešno sem zatiral želje po imeti več, kot zmorem s svojimi prihodki.
V gospodinjstvu z menoj, bi bila v depresivi od prvega dne, saj lepim očem ne popuščam pri poželjivih pogledih po še in še in še imeti.
Tisto kar zmorem, da, sicer pa čao miška.
#28
CFGT
1
Feb 16, 2015
x women--Tega idijota pustite meni,Jaz sem takih vajen.
#27
CFGT
1
Feb 16, 2015
za-kasncksdn--Tebe je ate na roko spustil , potem z lopato not vrgel, zato si takšen kot si.DEGENERIK
#26
X woman
0
Feb 16, 2015
kasncksdn, ne bom se spuščala na tvojo raven, ker takšne komentarje lahko piše samo nekdo, ki ima hudo pomanjkanje socialnih veščin.
#25
slnlkdn
0
Feb 16, 2015
Državljani ali ste opazili kako nas organizatorji shoda imenujejo – MALI ČLOVEK, KI SE NADVSE ČUDNO VEDE ??????????

PREDZADNJI POZIV K MNOŽIČNEMU PROTESTU Z IMENOM: SHOD ŽRTEV PRAVOSODNEGA NASILJA.
Objavil/a Društvo CZPNN, dne 2015-02-15 ob 23:08:03
................................. čeprav kakšnega posebnega odziva ni pričakovati, saj se naš "mali človek" nadvse čudno vede.
#24
kasncksdn
0
Feb 16, 2015
XX WOMAN TI SI BILA RAZSVETLENA ŠE PREDEN SI SE RODILA - hahaha
#23
X woman
0
Feb 16, 2015
ti Zlobni šaljivec, kaj te je pribilo na to steno?

Da si pameten in marsikaj prebereš sem že ugotovila. Včasih se nagibaš levo, včasih pa tudi malo desno. Zmotilo me je tvoje premo sorazmerje izterjevalec - dolžnik. Če ga nisi doživel ne moreš soditi, lahko samo predvidevaš. Daješ komentarje, tvoje zgodbe pa nisem zasledila. Daj razsvetli nas.

Lp
#22
Pokaži več komentarjev
Društvo  CZPNN
Društvo CZPNN
Objavil/a 2015-02-13 14:08:27 (Feb 13, 2015)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ČUDNO JE TO VSE SKUPA
ODHOD VELIKEGA BORCA
KONČNO USTAVNA PRITOŽBA
NEVERJETEN MAFIJSKI OBRAČUN MED SLOVENSKIMI SODNIKI
NEZNOSNA DVOLIČNOST SLOVENSKE POLITIKE KI BREZ DVOMA VODI K PROPADU SLOVENIJE
MALOUMNI SLOVENSKI SODNIKI IN NJIHOV KONEC (1)
KAKO SO ME DEJANSKO IZGNALI IZ SLOVENIJE
Sodni mlini KOT JARA KAČA PETNAJST LET STARA SODNA ZGODBA DOBIVA NOVA IN NOVA POGLAVJA
SODNI MLINI
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO (3 del)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Marec 2021
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj