Icon bars
Članek
Obvestilo uslužbencem Okrajnega sodišča Piran
Objavljeno Mar 25, 2023

Danijel Mivšek, Izola

22.3.2023

OKRAJNO SODIŠČE V PIRANU
TARTINIJEV TRG 1
6330 Piran


(0325I22/2023)


Zadeva: Obvestilo uslužbencem OSP


Neznanega izdajatelja sklepa o izvršbi (nihče se ni nikjer podpisal, kar lahko pomeni zlorabo položaja neke druge osebe, ki ni izdajatelj sklepa ali lahko tudi pomeni da izdajatelj sklepa, ki se ni podpisal tudi ni seznanjen z okoliščinami zadeve P74/2021) kot tudi celotno Okrajno sodišče Piran seznanjam z okoliščinami v zvezi z naslovnim sklepom o izvršbi v korist SKZGRS:


PIRANSKO SODIŠČE je po več uslužbencih tega sodišča v sumljivih okoliščinah izpeljalo več izvršb v korist SKZGRS (sočasno z odločanjem v korist Občine Izola) v mojo škodo po izvršitelju z izrazito nezakonitim položajem pri sami izvedbi teh izvršb po tem, ko je na osnovi več kaznivih dejanj več uslužbencev SKZGRS zlorabilo položaj in sodni sistem za nasilno poseganje po mojih številnih pravicah in ob zlorabi korporativiziranega javnega aparata RS - slovenskih paradržavnih podtalno prestrukturiranih - NIČ VEČ JAVNIH - javnih struktur.

Po mnogokratni zlorabi instituta izvršbe, policije, sodstva in večletni neodzivnosti podrobno obveščenih pristojnih ministrstev, je bilo spomladi 2021 na DTRS vloženih več tisoč (!!!) dokumentov dokaznega gradiva v tej in povezanih zadevah, ki se nanašajo na organiziran kriminal državnih ovratnikov vseh vej oblasti in uprave ter posameznih fizičnih oseb. Očitno je bil SKZGRS seznanjen z namero ovadbe in vložitvijo dokaznega gradiva na pristojni organ. Takoj po vložitvi dokumentacije po elektronskem mediju in elektronski pošti, je vložil pri vašem sodišču naslovno zadevo P74/2021. SKZGRS je tudi v 9 letih zavrnil najmanj 5 predlogov poravnave, podanih z moje strani, ob celem arzenalu krivdnih podlag na strani SKZGRS njegovih zaposlenih in funkcionarjev, drugih služb, javnih institucij in funkcij v RS.

Sodišče je v odgovoru na tožbo v tej zadevi prejelo precejšen del dokaznega gradiva o kriminalnem ozadju naštetih v tej zadevi, ki so privedle do izčrpavanja mene, naklepnega uničenja moje dejavnosti, poskusa kraje in izvedene kraje mojega premoženja in mnogovrstnih drugih oblik zlorabe položaja državnih uradnikov in povezanih fizičnih oseb v mojo vsestransko škodo, kot tudi do nezakonito nastalih terjatev in nezakonito povzročene insolventnosti moje dejavnosti po naklepu naštetih zgoraj in podrobneje v ovadbi, ki je bila vložena naknadno in objavljena 2x na BPW. Objavljena je bila zato, ker DTRS in SDT po dveh letih (700dni) nista uvedla nobenega postopka na osnovi vložene dokumentacije, zdaj pa SDT trdi, da ne ve, kje so dokumenti.

Specializirano tožilstvo je po svojem tožilcu zavrnilo obravnavo dejanj hudodelske združbe z udeležbo več sodnikov naslovnega sodišča, "izgubilo" je dokumente in poskusilo zreducirati resnost in obseg deliktov ter zasedbe hudodelske združbe, zato je bila vložena dopolnitev ovadbe na pristojni organ. SDT tudi ni želelo vpogledati v ovadbo, niti v to zadevo.

SDT je izvajalo postopek po - v isti zadevi organiziranega kriminala - večkrat predhodno udeleženi osebi policije in nato kriminalistične službe, kar je bilo opisano v dodatni dopolnitvi ovadbe pri pristojnem organu.

V zadevi iz naslova, o kateri je bila podana dopolnitev ovadba - ta izvršba - izdajam obvestilo neznanemu izvajalcu izvršbe pri SKZGRS in OSP. Oba se skrivata in se ne podpisujeta. Če je to splošna praksa, potem to ni slučaj, pač pa modus operandi globoke države. Ta dopolnitev je ravnokar tudi vložena na pristojni organ, gre pa za dopolnitev ovadbe zoper sodnico, referentko in izvršitelja v tej zadevi in hkrati za dopolnitev ovadbe v zadevi SKZGRS v ožjem smislu. Širši okvir sledi.

Vsako nadaljnje dejanje v tej zadevi izvršbe in v povezavi z zadevo P74/2021 pri tem sodišču, ki ga v ovadbi prijavljam kot enega od sedežev hudodelske združbe, v zadevi organiziranega kriminala državnih ovratnikov v tem primeru, bo podlaga za dopolnitev ovadbe.

Ne vem kdo prejema pri vas pošto, in niti ni pomembno kdo vodi OSP, pomembno je, da je vaša "hiša" zdaj obveščena in da je pristojni organ seznanjen s tem dejstvom po tem obvestilu s pošiljanjem v vednost.



Danijel Mivšek





Poslano v vednost pristojnega organa za preiskavo kriminala državnih uslužbencev v naši Državi.