Mešanje pojavnosti in umrljivosti - zavajanje in laganje Dajane Babič

Objavil/a G Z, dne 2020-11-17 ob 08:12:02

Trditve v knjigi Mateje Černič. "Tako v laični kot v strokovni javnosti je močno zasidrano prepričanje o tem, da smo s cepivi (natančneje, s precepljenostjo večinskega dela populacije) izkoreninili ali vsaj pomembno zmanjšali pojavnost nalezljivih bolezni. Ali, če čisto nič drugega, omilili resnost bolezni. Cepljenje naj bi bilo primarni ali celo edini dejavnik zmanjšane umrljivosti in določenih bolezni … Pojavnost sama po sebi nam o bolezni kot taki ne pove prav ničesar (stopnja umrljivosti nam pove vsaj to, kako smrtonosna je, kar je precej bistven podatek) … " Iz zgornjih podatkov je jasno razvidno, da cepljenje ni igralo prav nikakršne, niti minimalne vloge pri zmanjšanju umrljivosti zaradi ošpic. Prav pri vseh kategorijah je umrljivost upadla za več kot 99% oz. za 125-161-krat že pred uvedbo rutinskega cepljenja. Trditi ali namigovati, da je cepljenje igralo kakršnokoli vlogo pri zmanjševanju umrljivosti zaradi ošpic, je navadna laž.« (str. 75-104)

Že skozi celotno zgodovino cepljenje spremljajo tudi nasprotovanja, ki pa pogosto izvirajo iz strahu in nepopolne priprave ter razumevanja znanstvenih prispevkov. V številnih člankih oz. izjavah nasprotnikov cepljenja pogost problem predstavlja zamenjava pojmov oz. mer, kot je razvidno tudi iz citata zgoraj.

Pojavnost bolezni je omenjena v prvem stavku, nato pa je zamenjana z umrljivostjo, o kateri je govora preostanek poglavja. S tem je argument speljan z dejanske trditve, ki jo postavlja medicinska stroka (»cepljenje je močno zmanjšalo pojavnost določenih bolezni«) na trditev, ki je medicinska stroka ni nikoli postavila in je sploh ne zagovarja (»cepljenje je primarni ali celo edini dejavnik, ki je vplival na velik padec umrljivosti zaradi nalezljivih bolezni v začetku 20. stoletja«).

Tovrstno zavajanje lahko nepozornega bralca pripelje do popolnoma napačnega sklepanja o učinkovitosti in uporabnosti cepljenja. Za pravilno interpretacijo statističnih podatkov moramo razumeti, kaj posamezen pojem oz. mera dejansko pomeni.

Umrljivost

Umrljivost je mera, ki nam pove, kakšen delež populacije za neko boleznijo umre. Je mera, ki je odvisna od pojavnosti (kakšen delež populacije za neko boleznijo zboli) in preživetja (kakšen delež obolelih bolezen preživi*). Cepljenje zniža pojavnost bolezni in s tem le posredno vpliva na umrljivost. Če pa se v nekem obdobju močno poveča preživetje, bo umrljivost seveda že zaradi tega drastično upadla.

Kot ugotavlja že avtorica, so v obdobju prvega uvajanja cepljenja različni dejavniki močno izboljšali preživetje in s tem vplivali na umrljivost. V začetku 20. stoletja so se med drugim izboljšale prehrana, socialne razmere in higiena. Predvsem pa je velikanske premike doživela medicina, katere razcvet je pomenil veliko izboljšanje preživetja.** Zdravniki so se naučili bolje zdraviti komplikacije bolezni, ki so prej pomenile visoko verjetnost za smrt.

S tem ko se avtorica osredotoča le na umrljivost in druge vplive nanjo, cepljenje predstavi kot povsem nepomembno. To seveda ne drži. Zmanjšana umrljivost še ne pomeni, da ljudje za boleznimi niso obolevali. Cepljenje pa učinkovito preprečuje prav to. S cepljenjem torej primarno vplivamo na pojavnost bolezni.

Pojavnost

Pojavnost je mera, ki nam pove, kakšen delež populacije za neko boleznijo zboli. V zvezi s cepljenjem je pojavnost najpomembnejša in najbolj ilustrativna mera, ki jo lahko spremljamo. Cepljenje je namreč ukrep, s katerim želimo v prvi vrsti preprečiti pojavljanje bolezni pri posamezniku. Na pojavnost seveda vpliva tudi npr. higiena, vendar je pri večini bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, higiena postranskega pomena. Ti virusi se namreč pogosto prenašajo na način, ki ga zgolj s higieno ni mogoče preprečiti.

S tem, ko preprečimo, da bi se z določeno boleznijo ljudje sploh okužili, ne zmanjšamo le števila smrtnih izidov. Zmanjšamo tudi zaplete bolezni, ki lahko kvaliteto življenja hudo poslabšajo. Pri otroški paralizi je vsem znana invalidnost, pri ošpicah in oslovskem kašlju je pogosta pljučnica, pri drugih boleznih se lahko pojavljajo vnetje možganov, nevrološke težave, avtoimunske bolezni, trombocitopenija, slepota, gluhost, kongenitalne okvare srca in možganov, neplodnost, rak, artritis in še mnogi drugi zapleti, ki ali podaljšajo čas okrevanja ali pa dolgoročno zmanjšajo kakovost življenja. (1–8)

Sklep in grafični prikaz

Umrljivost se je zaradi zgoraj naštetih vzrokov v 20. stoletju izrazito zmanjšala. Umrljivost je tako boljši prikaz učinkovitosti zdravstvenega sistema pri preprečevanju smrti pri obolelih in ni primerna za prikaz učinkovitosti cepljenja. To moramo namreč spremljati preko pojavnosti bolezni zaradi okužb. S tem ko preprečimo okužbo, preprečimo tudi možnost hudih komplikacij zaradi bolezni.

Če primerjamo graf umrljivosti, ki ga avtorica uporablja v knjigi, z grafom, ki kaže pojavnost bolezni in s tem dejansko učinkovitost cepljenja, je razlika očitna.

Graf umrljivosti zaradi ošpic v ZDA v 20. stoletju, podoben grafom v knjigi; črna puščica označuje letnico uvedbe cepiva proti ošpicam

Graf umrljivosti zaradi ošpic v ZDA v 20. stoletju, podoben grafom v knjigi; črna puščica označuje letnico uvedbe cepiva proti ošpicam 
© www.globalresearch.ca

Graf pojavnosti ošpic v ZDA v 20. stoletju, ki dejansko kaže učinkovitost cepljenja; črna puščica označuje datum uvedbe cepiva proti ošpicam

Graf pojavnosti ošpic v ZDA v 20. stoletju, ki dejansko kaže učinkovitost cepljenja; črna puščica označuje datum uvedbe cepiva proti ošpicam 

Preživetje

Dodatni pomislek je, da avtorica ves čas govori o umrljivosti (delež ljudi, ki umre za boleznijo v populaciji), zanemarja pa preživetje (delež obolelih ljudi, ki bolezen preživi). Ko avtorica na grafih prikazuje stopnjo smrti, se ta nanaša na število umrlih na 100.000 oseb v splošni populaciji. To lahko bralca zavede k misli, da je bolezen manj nevarna, kot je v resnici. Avtorica na primer za tetanus navaja, da je (v določenem obdobju) stopnja smrti 0,01, kar se zdi izjemno malo. Kategorija, ki jo opazuje, pa je celotna populacija, ne le število okuženih. Vzame torej vse primere tetanusa v določenem letu in jih deli s številom vseh ljudi v populaciji. Tako se stopnja smrti zdi na grafu izjemno nizka, čeprav bi, če bi spremljala kategorijo okuženih ljudi, videla, da za tetanusom kljub primerni moderni medicinski oskrbi umre vsak deseti oboleli.

Glede na to, da avtorica opravičuje izbiro umrljivosti namesto pojavnosti z argumentom, da umrljivost bolje kot pojavnost pokaže, kako nevarna je bolezen, se zdi to v tem konkretnem primeru nesmiselno. Če stopnjo smrti gledamo glede na celotno populacijo, nam namreč ne pove ničesar zelo relevantnega, le koliko ljudi je za določenim vzrokom umrlo v celotni populaciji. Ne vemo pa, koliko ljudi se je okužilo in kakšen delež okuženih je umrl. Ne pove niti koliko je bilo hospitaliziranih, pri kolikih so se pojavili zapleti in koliko jih bo do konca življenja trpelo za posledicami bolezni.

Zaključek

Pri interpretaciji statističnih podatkov moramo biti torej zelo pazljivi, saj si sicer ustvarimo povsem napačno predstavo o nekaterih metodah, v tem primeru npr. o cepljenju. To lahko vodi v upad precepljenosti, kar pa lahko povzroči ponovne izbruhe nalezljivih bolezni. Cepljenje dokazano zmanjša število okuženih ljudi, posledično jih manj doživi hude zaplete zaradi bolezni, seveda pa jih manj tudi umre. V kombinaciji z drugimi uveljavljenimi praksami (kot je npr. higiena) se lahko pred nalezljivimi boleznimi izjemno dobro zaščitimo, s tem pa izboljšamo kvaliteto življenja.

Viri:

1. DE G. Measles Virus. Fields Virol. 2013;1042–69. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html)

2. The Center for Disease Control and Prevention. Mumps. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 2015. p. 247–60. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/mumps.html)

3. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S. Rubella Virus. [Internet]. Vol. 2, Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases: The pink book. 2015. p. 325–40. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/rubella.html)

4. Centers for Disease Control and Prevention. Poliomyelitis. Epidemiol Prev Vaccine-Preventable Dis. 2015;53:160. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/polio.html)

5. Centers for Diseace Control and Prevention. Hepatitis B. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 2015. p. 149–74. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hepb.html)

6. CDC. Pertussis. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, The Pink Book. 2015. p. 81–100. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pert.html)

7. Murphy JR. Corynebacterium Diphtheriae. Med Microbiol. 1996;107–18. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/dip.html)

8. Centers for Disease Control and Prevention. Haemophilus Influenzae Type B. Epidemiol Prev Vaccine-Preventable Dis. 2015;101–13. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hib.html)

9. Gorham J. A medical triumph: the iron lung. Respir Ther [Internet]. 9(1):71–3. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10297356)

10. Prevention NRC (US) D of HP and D. Vaccine Supply and Innovation [Internet]. Vaccine Supply and Innovation. 1985. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25032425)

11. REPORT OF The Lancet Special Commission ON THE RELATIVE STRENGTHS OF DIPHTHERIA ANTITOXIC SERUMS. Lancet [Internet]. 2018 Jan 20;148(3803):182–95. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(01)72399-9(http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)72399-9/abstract)

12. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 2015. p. 279–96. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pneumo.html)

13. Centers for Disease Control and Prevention (U.S.). Influenza. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. 2015. p. 187–208. (https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/flu.html)

14. Podolsky SH. The changing fate of pneumonia as a public concern in 20th-century: America and beyond. Vol. 95, American Journal of Public Health. 2005. p. 2144–54. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449499/)

*Poroča se npr. kot delež bolnikov, ki so še živi določeno število let po diagnozi. Lahko pa govorimo tudi o smrtnosti (delež bolnikov, ki za določeno boleznijo umre), vendar tega pojma ne uporabljamo, da ga ne bi zmotno zamenjali z umrljivostjo.

**V zgodnjem 20 . stoletju so v rabo prišla železna pljuča, mehanski aparat, ki omogoča dihanje (9). Pred tem so pacienti, ki so imeli zaradi poliomielitisa paralizirane dihalne mišice, praviloma umrli, z železnimi pljuči pa so lahko živeli še desetletja, čeprav je bila njihova kvaliteta življenja močno zmanjšana. Odkar cepimo proti poliomielitisu, smo bolezen skoraj izkoreninili, zato tudi železna pljuča niso več potrebna.

V poznem 19. stoletju je v rabo prišel antitoksin davice (10) – protitelesa, izolirana iz krvi okuženega konja. Čeprav je imelo zdravilo samo mnogo stranskih učinkov, zaradi česar se ga v Evropi sploh ne dobi več, v ZDA pa samo s posebno prošnjo, je bil ta antitoksin najboljša možnost, ki so jo ljudje imeli pred cepljenjem in je močno znižal število smrti za davico v 20. stoletju. To odkritje je bilo imenovano za največji dosežek v boju z akutnimi nalezljivimi boleznimi (11) v 19. stoletju. V zgodnjem 19. stoletju je v rabo prišel tudi antitoksin tetanusa, ki je bil pridobljen na enak način in je močno znižal umrljivost zaradi tetanusa, čeprav ta še vedno ubije vsakega 10. obolelega.

Za pljučnico zboli vsak 20. okuženi z ošpicami (1), vsak 20. okuženi z oslovskim kašljem (6) in vsak 10. s pneumokokno okužbo (12), ki je glavni vzrok pljučnice. Med vodilne vzroke spada tudi okužba s Hemophilius influenzae b (8). Je tudi najpogostejša komplikacija gripe (13). Pred 20. stoletjem je bila pljučnica eden izmed vodilnih vzrokov smrti v populaciji (30-40% smrtnost) (14). Daleč največji vpliv pa so imeli antibiotiki, ki so jih začeli uporabljati v 20. stoletju. Ti so močno zmanjšali umrljivost zaradi bakterijskih bolezni, kakršni sta tuberkuloza in bakterijska pljučnica.

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
2
G Z
0
Nov 18, 2020
#1

Si dovolj nabrusil kremplje in zobe, da se boš bodel z mano? Dokler ne boš argumentirano odgovarjal, se komentarjev vzdrži.

Velja?
#2
grizzly
1
Nov 17, 2020
dajana babić ,ne zavaja in ne laže,je samo dajana(retardo)
#1
G Z
G Z
Objavil/a 2020-11-17 08:12:02 (Nov 17, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
gverilski upornik Mihael Bellis je nekdanji župnik in oče, ki je do smrti izstradal svojega otroka!
Lekcija iz Brazilije
Teoretiki zarote Qanon izgubili vero v velikega vodjo
Nebuloze gredo dobro v denar
Ste proti Janši? Nosite maske
Se bomo prej cepili ali pocepali?
Na teorije zarot je treba odgovoriti z znanstvenimi dejstvi
Kaj je v cepivu proti covid19?
Kokakola in test za covid-19: nevarna igra avstrijskega poslanca
Rad bi živel brez nagobčnika, tako da oprosti, stari, svoboda pa to
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2021
PTSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj