KMEČKI GLAS Franc Fortuna

Prijatelji (9)
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Barbara Remec KMEČKI GLAS
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Vlasta Kunej KMEČKI GLAS
KMEČKI GLAS
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Alen Osenjak
Spremljevalci (2)
Čebelarska Zveza Slovenije
Dajana Babič
Objave - 1000 rezultatov
 1 2 3 >  Last ›
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.04.2015 11:04
Potrebujemo prožno birokracijo
Dnevi odprtih vrat Mehanizacije Miler Podjetje Mehanizacija Miler iz Prevalj na Koroškem, ki je nastalo leta 2001 in na našem tržišču zastopa vrhunske proizvajalce kmetijske mehanizacije, je imelo nedavno v poslovni enoti PSC Slovenska Bistrica dneve odprtih vrat. Ob tej priliki smo se pogovorili z
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.04.2015 11:16
Prihodnost mlečnega sektorja v alpskih območjih ogrožena
V Strasbourgu je prejšnji mesec potekala okrogla miza o prihodnosti prireje mleka v alpskem svetu po ukinitvi mlečnih kvot. Okrogla miza je potekala v organizaciji evropskih poslancev EPP Herberta Dorfmanna iz Italije (južna Tirolska), Elisabeth Köstinger iz avstrijske Koroške in Michela Dantina iz
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.04.2015 11:30
Doslej je razvoj kmetij zaviral trg, odslej ga zavira zelena kmetijska politika
Živinoreja na območju kraškega travinja Društvo rejcev drobnice Ilirska Bistrica je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica, društvom rejcev drobnice Krasa in Istre, rejci drobnice občin Pivka in Postojna ter Občino Pivka organiziralo okroglo mizo z naslovom Živinoreja na območju k
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 05.05.2015 11:36
Slovenski čebelarji v evropskem parlamentu
Odbora EU parlamenta AGRI in ENVI naslovila pobude slovenskih čebelarjev na vseh  751 poslancev v Evropskem parlamentu. Vsi slovenski evropski poslanci in poslanke, dr. Milan Zver, mag. Tanja Fajon, Alojz Peterle, Ivo Vajgl, Romana Tomc, dr. Igor Šoltes, Franc Bogovič in Patricija Šulin so 16. apr
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 05.05.2015 11:39
l začetnik modernega čebelarstva Anton Janša. Na uradni predstavitvi slovenskega čebelarstva na skupni seji Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) ter Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu (ENVI), sta poleg naših
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 15.05.2015 10:18
Strokovna ekskurzija sadjarjev in zelenjadarjev v Belgijo
Z namenom večjega povezovanja med slovenskimi kmeti in možnostjo ustanovitve prve slovenske organizacije proizvajalcev na področju zelenjadarstva in sadjarstva je evropski poslanec Franc Bogovič 11. in 12. maja organiziral strokovno ekskurzijo ključnih slovenskih deležnikov s področja sadjarstva i
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 19.05.2015 15:32
Gozdarstvo in lesarstvo - Možnost hribovskim kmetijam
Po Sloveniji trenutno teče kar nekaj aktivnosti, nekaj celo že dolgoletnih, ki naj bi vodile v ustanavljanje t.i. gozdno lesnih centrov, npr. Šentrupert, Straža, Kočevje, Gomilsko,… Za vzpostavitev enega od podobnih centrov ob povezovanju in posodabljanju že obstoječih proizvodnih zmogljivosti, vk
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 19.05.2015 15:56
Novinarska konferenca MKGP ob zaključku subvencijske kampanje 2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v letošnjem letu začelo izvajati reformo Skupne kmetijske politike, kar prinaša veliko novosti na zakonodajni in izvedbeni strani ter pri izvajalcih in uporabnikih. Uspešnost letošnje kampanje so v ponedeljek na novinarski konferenci pred
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 06.07.2015 12:08
Rdeči alarm v gozdovih
Po poročanju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) daljša obdobja toplega in sušnega vremena v letošnjem letu in prisotnost poškodovanih in oslabljenih iglavcev, ki so ostali v gozdovih po lanskem žledolomu povzročajo dramatično povečanje ogroženosti slovenskih gozdov zaradi podlubnikov. Za enkrat se
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 21.07.2015 08:20
Ne vemo kam z listavci, se bo to zgodilo tudi z iglavci
Kako se rešiti lubadarja je težava gozdarjev kam z lesom po lubadarju pa bo težava lastnikov Po lanskem katastrofalnem žledolomu, ki je vso svojo moč pokazal v največji meri v notranjskih gozdovih, smo letos priča katastrofalnemu napadu podlubnikov. Nadaljnjo širitev le teh in z vsakim dnem večjo
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 03.08.2015 13:59
Primanjkuje sekaških ekip in vsaj redne prodaje če že ne boljših cen
Lastnike gozdov v letošnjem letu, po mnenju stroke bo rekordno kar se tiče napadenosti drevja po podlubnikih, ne pestijo le nizke cene lubadaric, temveč tudi skoraj nemogoče najetje sekačev. V prejšnjem tednu pa se je k splošnemu razvrednotenju lubadaric pridružilo še dodatno razvrednotenje lesa z
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 02.10.2015 13:19
Posvet brkinskih sadjarjev
Brkinsko sadjarstvo nujno potrebuje svetovalca specialista in razvojno strategijo z opredeljenimi cilji za naslednjih 10-15 let Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v sklopu prireditve Kmetijska tržnica 2015 v sodelovanju z občino Ilirska Bistrica in Društvom za razvoj podeželja med Snežniko
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 21.10.2015 11:45
Nega za kakovosten gozd, kakovosten les, nova delovna mesta in boljši zaslužek
Letošnje leto je v gozdarstvu zaznamovano predvsem z lanskoletnim žledolomom in letošnjo katastrofalno namnožitvijo podlubnikov ter njuno sanacijo. V tej povezavi pa je gozdarska stroka letošnjim temam svojega delovanja še posebno pozornost namenila negi gozda, katere izvedba nam zadnji dve desetl
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 27.10.2015 14:18
1. konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu
Potrebno bo močnejše horizontalno povezovanje med pridelovalci in vertikalno povezovanje med členi v agroživilski verigi   Svetovni slovenski kongres je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmečko zvezo iz Italije
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 27.10.2015 14:21
Otvoritev novih proizvodnih prostorov Uniforesta
Za človeku prijazno izrabo gozdov Sredi oktobra je družinsko podjetje Uniforest v Latkovi vasi odprlo nove poslovne prostore. Ob tem so po otvoritvenem dnevu pripravili še hišni sejem s predstavitvijo podjetja in njihovega proizvodnega in prodajnega  programa. Podjetje Uniforest ima več kot 20 let
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 03.11.2015 10:38
Pričakovanja so postala zahteve
Brez ustrezne politike in vzpodbud bo naš kmet in lastnik gozda pristala v kolonialnem odnosu   Cene za pomembne kmetijske pridelke kmetom padajo že več mesecev zaporedoma. Del vzroka temu je dejstvo, da naša živilsko predelovalna industrija (ŽPI) teh pridelkov ne zmore predelati na konkurenčen na
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 03.11.2015 13:30
Priložnosti in izzivi slovenskih gozdnih lesnih verig
Nepovezanost po celotni gozdno lesni verigi, še posebej nepovezanost lastnikov gozdov, vodi v neokolonializem Smo v Evropskem tednu gozdov, prireditve namenjene ozaveščanju javnosti o pomenu gozdov v Evropi in o nujnosti sonaravnega, trajnostnega in mnogonamenskega gospodarjenja z njimi. Osrednje
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.11.2015 14:18
Pogovor z dr. Jožetom Podgorškom varuhom odnosov v verigi preskrbe s hrano
Dokler bo funkcija varuha pozitivno sprejeta v javnosti, toliko časa bo uspešen, toliko časa se ga bodo izvajalci nepoštenih praks bali   Na nedavnih protestnih shodih so kmetje, pridelovalci slovenske hrane, v večjih slovenskih  mestih opozorili javnost o nepravičnih razmerjih v verigah preskrbe
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 09.12.2015 12:26
Pogovor z Mihom Marenčetom državnim sekretarjem za gozdarstvo
Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti V Državnem zboru teče zakonodajni postopek sprejemanja zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti republike Slovenije, ki za namen gospodarjenja predvideva ustanovitev državnega gozdarskega podjetja, doslej je namreč država s svojimi gozdovi
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 07.01.2016 10:14
Ponovno ogrožena najboljša kmetijska zemljišča
Suhi zadrževalnik vzhodna Ložnica se gradi ob velikem nasprotovanju kmetov Na Lipovcu pri Škofji vasi so 22. decembra lani kmetje pripravili protestni shod, v neposredni bližini kraja gradnje suhega zadrževalnika Ljubečna – vzhodna Ložnica. Kmetje z območja Ljubečne, Šmiklavža in Lipovca pri Škof
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 01.02.2016 08:31
Nekoč obdelane zemlje preprosto ne smemo nikoli pozabiti
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po besedah ministra Židana želi v letu 2016 povečati kmetijsko proizvodnjo, uvajati nove tehnologije in povečati število zaposlenih v kmetijstvu ter zmanjšati administracijo in birokracijo. Več o tem kaj naj pričakuje slovenski kmet v bodoče pa v 5
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 12.02.2016 13:18
10. licitacija vrednejših sortimentov lesa
V četrtek, 11. februarja, je v Slovenj Gradcu potekal dan odprtih vrat letošnje 10. licitacije vrednejših sortimentov lesa. Osrednjo prireditev sta spremljala razstava Dotik lesa v organizaciji ŠC Slovenj Gradec-Muta in študentov Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane, ter  strokovna konferenca Dvig
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 29.02.2016 11:29
Kot odkupovalec in prodajalec lesa se lahko zaneseš le na svojo iznajdljivost
Kmetje pričakujejo, da se jim les odkupi po konkurenčni ceni in da se ga plača v dogovorjenem roku Kmetijsko-gozdarska zadruga Pivka s sedežem v Pivki je bila ustanovljena leta 1992 in trenutno združuje 64 članov. Kot nam je v pogovoru povedal njen direktor Matej Biščak zadruga vsa leta do sedaj
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 10.03.2016 14:42
43. letni posvet slovenskih zadružnikov
Letošnji že 43. letni posvet zadružnikov v organizaciji Zadružne zveze Slovenije je bil tokrat predvsem osredotočen na spremembe na kmetijskih trgih in njihove posledice. Kot je uvodoma poudaril predsednik zveze Peter Vrisk večina zadrug kljub težkim razmeram, ki prvenstveno izhajajo iz padca cen
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2016 14:44
Škode po divjih prašičih
Osnutek letnega lovsko upravljavskega načrta za 2. Gorenjsko lovsko upravlavsko območje za leto 2016, ki so ga pripravili na  Zavodu za gozdove Slovenije OE Kranj pravi: »V preteklem  letu  so  ovrednotene  odškodnine  za  povzročeno  škodo  od  rastlinojedih  parkljarjev,  divjega  prašiča  ter m
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2016 14:46
Škode po divjih prašičih
Osnutek letnega lovsko upravljavskega načrta za 2. Gorenjsko lovsko upravlavsko območje za leto 2016, ki so ga pripravili na  Zavodu za gozdove Slovenije OE Kranj pravi: »V preteklem  letu  so  ovrednotene  odškodnine  za  povzročeno  škodo  od  rastlinojedih  parkljarjev,  divjega  prašiča  ter m
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2016 14:48
Škode po divjih prašičih
Osnutek letnega lovsko upravljavskega načrta za 2. Gorenjsko lovsko upravlavsko območje za leto 2016, ki so ga pripravili na  Zavodu za gozdove Slovenije OE Kranj pravi: »V preteklem  letu  so  ovrednotene  odškodnine  za  povzročeno  škodo  od  rastlinojedih  parkljarjev,  divjega  prašiča  ter m
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2016 14:50
Škode po divjih prašičih
Škode po divjih prašičih Osnutek letnega lovsko upravljavskega načrta za 2. Gorenjsko lovsko upravlavsko območje za leto 2016, ki so ga pripravili na Zavodu za gozdove Slovenije OE Kranj pravi:»V preteklem  letu  so  ovrednotene  odškodnine  za  povzročeno  škodo  od  rastlinojedih  parkljarjev,  di
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 30.03.2016 09:25
S kmetijo podedovan tudi Kmečki glas
Pred dnevi smo obiskali Marjana Černilca iz Srednje vasi, ki je prejel drugo nagrado naše nagradne ankete 'Vaše mnenje šteje'. Srednja vas leži na pobočju pod Dobrčo kjer se ob cesti, ki povezuje Begunje z Bistrico pri Tržiču, v bregu stiska nekaj domačij. Glede na to, da se ima Marjan za 'kmeta v
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 11.05.2016 14:55
Sečnja je najnevarnejše opravilo v gozdu
»Na moškega je padlo drevo, umrl je na kraju nesreče. Delavca pri delu v gozdu je poškodovala bukev. Smrt v gozdu: ni mu bilo več pomoči. Poškodovanemu niso mogli več pomagati, saj je zaradi hudih poškodb umrl.  Me podiranjem je nanj padlo hrastovo drevo, ponesrečeni je zaradi hudih poškodb glave
Poglej
 1 2 3 >  Last ›
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj