KMEČKI GLAS Franc Fortuna

Prijatelji (9)
Barbara Remec KMEČKI GLAS
KMEČKI GLAS
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Vlasta Kunej KMEČKI GLAS
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Geza Grabar
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Spremljevalci (2)
Čebelarska Zveza Slovenije
Dajana Babič
Objave - Avgust 2016 - 14 rezultatov
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 02.08.2016 10:01
Ni sira brez mleka
V letu 2015 je bilo na svetovnem trgu sirov ustvarjenih za 80,5 milijarde dolarjev prometa in analitiki v letu 2021 pričakujejo za od 110 do 120 milijard dolarjev prometa, ustvarjenega s sirom. Največje proizvajalke sirov v letu 2013 so bile ZDA (5,4 millijona ton), Nemčija (2,2 mio ton), Francija
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 02.08.2016 10:24
Prve izkušnje striženja ovac
O tem kako so učenci Kmetijskega krožka pri Karlu Celinu v Podgrajah strigli ovce iše naš dopisnik iz Ilirskobistriškega konca v 31. številki Kmečkega glsa. In kaj pišejo ostali naši dopisniki v rubriki Iz naših krajev? Preberite Kmečki glas z dne 3. avgusta 2016
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 09.08.2016 10:03
Ribniški sklad za vzpodbudo razvoju našega podeželja
Prejšnji teden so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada (SRRS) na novinarski konferenci v Ljubljani predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov, s katerimi SRRS razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 09.08.2016 10:12
Na kislo mleko in žgance
Poleti so na Krvavcu znosnejše temperature kot v dolini, za številne obiskovalce pa je Krvavec še posebno privlačen takrat, ko pašnike na planini Jezerca in na Kriški planini zavzamejo krave. Letošnja pašna sezona se je začela 10. junija, ko so kmetje iz Pašne skupnosti Jezerca na južno pobočje Krv
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 12.08.2016 09:30
Padlo že skoraj milijon m3 lesa, ga bo še milijon?
Te dni, tako kot lani, prihajajo alarmantne vesti o izjemni namnožitvi podlubnikov v smrekovih gozdovih, skorajda iz cele Slovenije natančneje iz Območnih enot (OE) Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Gozdarska stroka je sicer za letos pričakovala podoben obseg škode po podlubnikih kot v letu 2015,
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 16.08.2016 09:33
Padlo že skoraj milijon m3 lesa, ga bo še milijon?
Te dni, tako kot lani, prihajajo alarmantne vesti o izjemni namnožitvi podlubnikov v smrekovih gozdovih, skorajda iz cele Slovenije natančneje iz Območnih enot (OE) Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Gozdarska stroka je sicer za letos pričakovala podoben obseg škode po podlubnikih kot v letu 2015,
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 16.08.2016 09:33
Padlo že skoraj milijon m3 lesa, ga bo še milijon?
Te dni, tako kot lani, prihajajo alarmantne vesti o izjemni namnožitvi podlubnikov v smrekovih gozdovih, skorajda iz cele Slovenije natančneje iz Območnih enot (OE) Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Gozdarska stroka je sicer za letos pričakovala podoben obseg škode po podlubnikih kot v letu 2015,
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.08.2016 08:30
Mar­ko Zi­dan­šek: Slo­ve­ni­ja ni samo Ljubljana
Pred 54. sej­mom AGRA, na ka­te­rem je lani Slo­ven­ska ljud­ska stran­ka po­ve­za­la ključ­ne kme­tij­ske or­ga­ni­za­ci­je, da so složno po­zva­le k vr­ni­tvi slo­ven­ske zem­lje v roke slo­ven­skih kme­tov, smo se po­go­var­ja­li s pred­sed­ni­kom SLS mag. Mar­kom Zi­dan­škom. Pra­vi, da je še
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.08.2016 08:47
54. kme­tij­sko-ži­vil­ski sejem AGRA
Na sej­mi­šču Po­mur­ske­ga sej­ma v Gor­nji Rad­go­ni je od pre­te­kle so­bo­te do vključno tega če­trt­ka od­prt se­jem Agra kot naj­večji kme­tij­ski do­go­dek v Slo­ve­ni­ji in v tem delu Evro­pe. Na sej­mu se v vse­bin­skem smi­slu stro­kov­nih pos­ve­tov in pre­da­vanj ob tra­di­cio­nal­nih
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.08.2016 10:02
Dr­žav­no se­ka­ško tekmovanje lastnikov gozdov
V or­ga­ni­za­ci­ji Za­vo­da za go­zdo­ve Slo­ve­ni­je (ZGS) je na sej­mu Agra v Gor­nji Rad­go­ni po­te­ka­lo 18. dr­žav­no se­ka­ško tek­mo­va­nje last­ni­kov go­zdov. Vsa­ko­let­no se­ka­ško tek­mo­va­nje s pred­hod­ni­mi tek­mo­va­nji po po­sa­mez­nih ob­močnih eno­tah ZGS pred­stav­lja vzgled
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.08.2016 14:41
Slovenska sladkorna pesa
»Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren sladkorne pese 'kraljice poljščin'. Bolj ko se leto odmika bolj čutimo negativne posledice izgube te poljščine. Žal je pač tako, da nekatere pravice lahko izgubiš tudi proti svoji volji. Pa čeprav nam je za čas nezmožnosti pridelave
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.08.2016 14:47
Pomen označevanja izvora lesa
V okviru gozdarskega dne na letošnji Agri je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pripravila tudi predavanje Mihaela Koprivnikarja o pomenu certificiranja zasebnih gozdov. Kot je povedal Koprivnikar je kar 15 – 20 % lesa, ki se trguje v EU, nelegalnega izvora ter izvira iz nelegalnih sečenj ozir
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.08.2016 15:04
Sokolje oko in mirne roke
"Primeš v roke motorko in smreka je na tleh" Pa ni tako lahko. Zelo neodgovorno bi se bilo s takšnim razmišljanjem lotiti podiranja drevja. V Gornji Radgoni smo ob priliki državnega sekaškega tekmovanja pri zseku (ena od kategorij v okviru tekmovanja) spremljali Francija Klavžarja iz OE ZGS Brežice.
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.08.2016 15:21
Klopotci
Glavna tema naših dopisnikov iz severo vzhodne Slovenije je v 34. številki (24.avgust 2016) Kmečkega glasa postavljanje klopotca. Iz Dobrovniških goric poroča Geza Grabar, natančneje iz vinograda dobrovniškega župana Marjana Kardinarja. Od kod pa ostali izveste v tiskani izdaji.
Poglej
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj