KMEČKI GLAS Franc Fortuna

Prijatelji (9)
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Alen Osenjak
KMEČKI GLAS
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Geza Grabar
Vlasta Kunej KMEČKI GLAS
Barbara Remec KMEČKI GLAS
Spremljevalci (2)
Čebelarska Zveza Slovenije
Dajana Babič
Objave - leto 2017 - 50 rezultatov
 1 2 > 
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 05.01.2017 08:14
Pomemben ukrep je odvzem
V zvezi s problematiko škod po divjadi smo nedavno obširneje pisali v lanskoletni 49. številki Kmečkega glasa, na to temo pa je bila dan za tem tudi seja odbora za kmetijstvo pri Državnem zboru. Tako v našem članku kot tudi na seji odbora je bilo povedano, da škode po divjadi nastajajo tudi v gozd
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 05.01.2017 08:46
Pušoski Hanzek
Življensko zgodbo o Janezu Podgoršku po domače Pušoskem Hanzku, v 1. številki Kmečkega glasa (4.januar 2017) opisuje naša dopisnica iz Haloz Zdenka Golub.  
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 10.01.2017 09:35
Ne odškodnina, ampak pridelava, prireja in počutje živali
 Nedavno je bila v Državnem zboru RS seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano katere glavna točka je bila obravnavanje problematike škod po divjadi. Ob rob tem škodam, ki jih na lovnih površinah poravnavajo lovske organizacije pa os za kmetijstvo, predvsem za domače živali, še bolj pereče
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 10.01.2017 09:51
Pregon živine s pašnikov
Milan Kaplan, ekološki rejec iz Velikih Lašč ima govedo in konje čez vso leto na pašnikih, v nezimskih mesecih v več čredinkah  na različnih lokacijah po občini Velike Lašče, največ pa na travnikih in pašnikih, ki jih ima večino v najemu v Mišji dolini v bližini Roba. Pred veliko zimo, ponavadi je
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 19.01.2017 11:47
Biomasa kot temelj razvoja kraja
Že kar navadili smo se, da mnogo stvari ali storitev, ki jih v nekem trenutku država na takšen ali drugačen način priporoča in tudi sofinancira državljanom v nekem trenutku kar naenkrat postanejo sporne, nezaželjene. Tu bi lahko izpostavili gradnjo bioplinarn v Sloveniji. Zadnje čase pa je bilo ja
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 19.01.2017 11:54
Z rokodelskimi deli si krajša zimske dneve
Ko so še delovale male kmetije, ki so pridelovale hrano za številčno velike družine,  je bilo v družinah razvito ročno in rokodelsko delo, katerega so največkrat opravljali pozimi, ko na poljih ni bilo dela. Tako so se v prostem času ženske ukvarjale z ročnimi deli, predenjem volne ali prediva, tr
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 02.02.2017 15:56
Kmetje in gozdarji so si enotni
Te dni po Lovsko upravljavskih območjih (LUO) po Sloveniji potekajo javni posveti o sobivanju ljudi in divjadi. Posvete organizira Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri MKGP na pobudo Odbora državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sodelujejo pa še Zavod za gozdove Sloven
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 07.02.2017 08:08
Prenašalke dobre volje in modrosti
Društvom, ki pišejo prepoznavnost Loške Doline, dela Notranjske s prepoznavnimi ostrincami na pokošenimi travniki, so se pred osmimi leti pridružile tudi članice Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina. Novembra 2008, ko se je po opravljenih jesenskih delih narava umirila, so dal
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 16.02.2017 10:06
Licitacija vrednejših gozdnih lesnih sortimentov
Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline vsako leto skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije organizira licitacijo vrednejših gozdnih lesnih sortimentov. Na letošnji, že 11. licitaciji lesa v Slovenj Gradcu je ponovno najvišjo ceno po kubičnem metru dosegel hlod g
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 22.02.2017 07:32
Plemeniti listavci imajo dobro ceno
Prejšnji teden je v Slovenj Gradcu potekal dan odprtih vrat 11. licitacije vrednejših gozdnih lesnih sortimentov. Priprave na licitacijo so organizatorji Društvo lastnikov gozdov (DLG) Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS) in Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) p
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 22.02.2017 07:40
Lastnik divjadi naj prevzame odgovornost
Sindikat kmetov Slovenije (SKS) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) sta prejšnji teden v Hočah pripravila javno tribuno z naslovom Zahtevamo konec škod po divjadi in zvereh ter evropsko primerljivo zakonodajo o gospodarjenju z divjadjo. V uvodu je predsednik SKS Anton Medved opozoril,
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 22.02.2017 07:45
Dan kordeginov
Gostilna Ukmar v osrčju dežele terana, v Dutovljah, ki jo že tretje leta upravlja marljiva gostinka Nada Slijepčević, je bila že drugo leto prizorišče dneva krodeginov (kožaric) Primorske. Osrednji dogodek, kjer so se zbrali ljubitelji dobre hrane, tokrat predvsem jedi iz nekoč zapostavljene in dru
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 28.02.2017 12:00
Še malo in la­stov­ke bodo spet tu
Med mar­čev­ske praz­ni­ke in ro­sne zna­nil­ce pom­la­di sodi tudi gre­gor­je­vo, ki ga je v pe­smi Duma tako lepo opi­sal tudi Be­lo­kra­njec Oton Žu­pan­čič: »Na Gre­gor­je­vo – otec, še veš? – se pti­čki že­ni­li so, za šol­skim vr­tom v me­ji­ci go­sti­li se, pili so; mid­va pre­ko ce­ste sva
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 28.02.2017 12:09
Je 'okoljevarstvenikom' res mar narava
V zadnjih tednih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po celi državi organiziralo 15 posvetov z naslovom »Sobivanje ljudi in divjadi«. Kot nam poročajo udeleženci in organizatorji teh posvetov so vsi posamezni dogodki zelo dobro obiskani in so mesto za demokratičen način izražanja
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 28.02.2017 12:13
Dela so se pričela
Drugi teden v februarju je končno prinesel tudi nekaj spomladanskih dni. Po dolgotrajnem mrazu so prve tople dni izkoristili tisti, ki uživajo pri spomladanskih opravilih, kot je rez sadnega drevja in trte, najbolj neučakani pa si že iščejo delo v vrtovih. Na sliki: Ivan Turnše, doma s Polzele pri
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 08.03.2017 15:41
Pravi čas za pletarstvo
kako so si krajšali zimski čas člani TD Ajda piše naša dopisnica Brigita Ptičar v 10. številki (8.marec 2017) kmečkega glasa. Kaj pa pišejo ostali naši dopisniki si preberite v rubriki Iz naših krajev.
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 21.03.2017 13:05
Gozdovi in energija
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. Tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov je: »Gozdovi in energija«. Les daje ljudem več energije kot sončna,
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 06.04.2017 15:43
Naj iz 'doline' ne uhaja nepredelan les
Nedavno sta v Solčavi potekala predstavitev pobude za vzpostavitev gozdno - lesne verige Gorski les Solčavsko in podpis Pisma o nameri za ustanovitev projektnega konzorcija Gorski les. Člani konzorcija bodo sodelovali pri zasnovi, promociji in izvedbi pilotnega projekta na Solčavskem in v Zgornji
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 06.04.2017 15:52
Sejemska rez vinske trte
Geza Grabar v rubriki Iz naših krajev (14.št. Kmečkega glasa, 5.aprila2017) piše o rezi vinske trte na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni, kjer so pred sejemsko vinoteko že pred dobrima dvema desetletjema zasadili občinski trti – modro kavčino  kot potomka z več kot 450 leti na svetu najstarejše
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 10.05.2017 14:06
Brez namakanja je pridelek pičel
Intenzivna pridelava hmelja na prodnatih področjih Savinjske doline je že davno tega pokazala, da je namakanje hmelja nujno potrebno. Intenzivna gradnja namakalnih sistemov na slovenskih hmeljiščih pa je potekala predvsem v 80. letih prejšnjega stoletja. Kako je z namakanjem hmeljišč danes smo se p
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 10.05.2017 14:17
Pepika iz Čakove
Naš dopisnik Ludvik Kramberger v rubriki Iz naših krajev piše o 97 letni Jožefi, kličejo jo Pepika, Belec iz Čakove. O čem pišejo naši ostali dopisniki si preberite v 19. številki (10.maj 2017) Kmečkega glasa.
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 10.05.2017 14:26
Ju­bi­lej­nih 50 let bla­gov­ne znamke SIP
V pod­jet­ju SIP šem­pe­ter, ka­te­re­ga za­čet­ki se­ga­jo v leto 1954, so  slav­nost­no obe­le­ži­li 50 let bla­gov­ne znam­ke SIP. Obi­sko­val­ci so si lah­ko og­le­da­li pro­iz­vod­njo, no­vo­sti in šte­vil­ne raz­stav­lje­ne stro­je. Da je raz­voj na pr­vem me­stu, do­ka­zu­je­jo s šte­vil­ni
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 25.05.2017 09:15
Odgovornost imetnikov domačih živali
Pred dnevi se je zgodila tragična nesreča ko je motorist trčil v pobeglega konja in pri tem izgubil življenje. Kako naj ravnajo lastniki domačih živali v primerih ko gre za pobeg domačih živali iz varovanih območij (hlev, pašnik ograjen z električnim pastirjem, ali recimo gonja živali na planinske
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 07.07.2017 13:35
300 let vodovoda
"Letos mineva 300 let, ko so v Naklem napeljali skoraj 3 km dolg vodovod. Voda je pritekla po lesenih borovih ceveh, katere so Naklanci zvrtali in položili v dveh mesecih. Tekoča voda je pritekla na korito sredi vasi, del pa je bil napeljan naprej do župnišča in Vogvarjeve rojstne hiše. Pred tem j
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 08.08.2017 13:24
Atrakcija in primer dobre prakse
Nič posebnega ni bilo če si še pred dobrega pol stoletja videl na njivi vprego volov pred plugom, starejši Brkici se še spomnijo kako so iz ledenic z njimi vozili led v Trst, spomin na Bločane kot znane prekupčevalce z živino in živinorejce, še posebej rejce volov, pa tudi še ni povsem zamrl. Ni pa
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 08.08.2017 13:37
Suša godi lubadarju
Smreka je zaradi prepogostih toplotnih udarov oslabljena, izsušena, in zato še bolj ranljiva za napade podlubnikov. Revirni gozdarji opažajo tudi velike razlike glede na lego smrek in težko napovedujejo koliko generacij podlubnikov se bo še razvilo do konca jeseni. Na Postojnskem, Kranjskem in Tolm
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 08.08.2017 13:45
Brez sodelovanja ne gre
Avber je najvišje naselje na Krasu v katerem se domačije vrstijo okrog rodovitnih površin na pobočju avberskega hriba s katerega se razprostira pogled na celoten Kras. Leži na nadmorski višini nad 400 m, okrog njega pa se razprostirajo vinogradi, večinoma posajeni s trto refošk. Ena od domačij je tu
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 08.08.2017 14:05
Pastirske igre
Ob zvokih Kekčeve pesmi je v sprevodu na prireditveni prostor za staro restavracijo Adrija v Senožečah prišlo šest ekip, katerih člani so bili oblečeni v pastirje in so se pomerile v zabavnih pastirskih igrah. S tem se je tudi uradno pričela letošnja že 18. tradicionalna prireditev Pastirske igre, k
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 16.08.2017 12:26
Številčnost jelenjadi z naravnim okoljem naj se uskladi
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so še isti dan, ko smo iz Kmečkega glasa odgovornim na ministrstvu posredovali vprašanja zakaj se čaka s podpisom lovsko upravljavskih načrtov (LUN) za štiri najbolj problematična območja, podpisali še zadnje letne načrte za gospodarjenje
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.08.2017 09:07
Smreke ne bomo popolnoma izgubili
Na področju sanacije podlubnikov je trenutno v Sloveniji stanje podobno kot lani, pri čemer je v večjem delu države trend pozitiven in se število podlubnikov zmanjšuje. Na Koroškem in Kočevskem ter zlasti na območju Bleda pa je situacija slabša. Napadene gozdove in škodo po podlubnikih si je na lok
Poglej
 1 2 > 
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj