KMEČKI GLAS Franc Fortuna

Prijatelji (9)
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Barbara Remec KMEČKI GLAS
Alen Osenjak
KMEČKI GLAS
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Geza Grabar
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Spremljevalci (2)
Čebelarska Zveza Slovenije
Dajana Babič
Objave - Marec 2021 - 31 rezultatov
 1 2 > 
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 11:42
Avgust Pungartnik
Gospod Avgust Pungartnik je gozdno posest na območju Območne enote Brežice Zavoda za gozdove Slovenije pridobil z nakupom. Kot dober gospodar je zgled ostalim lastnikom gozdov na območju. Vsa dela opravlja v skladu z nasveti revirnega gozdarja in gozdnogojitvenim načrtom. Gozdove je odprl z gozdnimi
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 11:46
Češnje pa ne zmoremo pojesti sami
Da imamo v Sloveniji za razliko od sosednjih držav, ki intenzivneje gospodarijo z gozdovi, kljub vremenskim ujmam in drevesnim škodljivcem še vedno veliko lesa nadpovprečne kakovosti, dokazuje iz leta v leto več kupcev na vsakoletni dražbi vrednejših gozdnih lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu. Leto
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 11:52
Gorsko-hribovskim kmetom so potrebne izdatnejše vzpodbude
Od celotne površine Slovenije (2.027.100 hektarjev) več kot dve tretjini ozemlja sodi v gorsko- hribovska območja. Kar 86,9 % ali 1.761.262 hektarjev pa sodi v t. i. območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Kmetijska dejavnost na teh območjih temelji na družinskih kmetijah, ki se ukvarj
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 12:04
Gornja Radgona
Ob vhodu v znamenito Lisjakovo strugo v Gornji Radgoni, kjer se nahaja Ribiški dom Ribiške družine Gornja Radgona, stoji poslopje nekdanjega mlina, ki ga je poganjala voda iz potoka, ki priteka iz smeri Črešnjevec. Da je ta zgradba služila mlinu, jo izdajajo zazidane odprtine ob steni, ki poteka ob
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 12:07
Bučkovci pri Mali Nedelji
Med že pozabljene obrti na kmetih spada tudi pletenje iz šibja pintovca ali vrbe. Veščina pletenje košar se je nekoč prenašala iz roda v rod, danes pa je pri mladih za tovrstno opravilo vse manj zanimanja. Kljub temu so košare, ki so spletene iz šibja, prava umetnost, kajti v vsak izdelek je treba v
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 12:10
Darko Uratnik
Najbolj skrben lastnik gozda z območja ZGS OE Celje za leto 2020 je Darko Uratnik, ki z gozdovi gospodari na pobočjih gore Oljke v bližini Polzele. Darko je že od rojstva neločljivo povezan s kmetijo in gozdom. Od svojega osemnajstega leta je zaposlen na domači kmetiji v zaselku Podvin, kjer skupaj
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 12:17
Sorško polje
Ker se je začela sezona sprehodov in kolesarjenja, smo primerjali izgled poti in cest po škofjeloškem in kranjskem delu Sorškega polja. Ugotovili smo, da so skoraj vse poti oziroma ceste med polji od Žabnice naprej po škofjeloškem delu Sorškega polja asfaltirane, medtem ko je na kranjskem asfaltiran
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 12:22
Žužemberk
V žužemberškem gradu so v nedeljo, 21. februarja, člani Društva vinogradnikov Suha krajina slovesno opravili ceremonialen obrez najstarejše trte. Trto z mariborskega Lenta so člani po besedah predsednika društva Antona Koncilje svečano zasadili leta 2014 in jo že vsa leta skrbno negujejo. V vseh teh
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 13:18
Vzpodbud, ne obsodb
V svetu je živinoreja glavni razlog za krčenje gozdov, porabo vode in onesnaževanje. Živinoreja je odgovorna za 18 % proizvodnje toplogrednih plinov. Zaradi mikrobne prebave v vampu nastane tam precej metana, iz gnojišč in gnojničnih jam, pa tudi na kmetijskih zemljiščih zaradi gnojenja z živinskimi
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 13:22
Izjemna drevesa
Generalna skupščina Združenih narodov je konec leta 2013 razglasila 3. marec za svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Letos je bil posvečen gozdovom s temo Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta. Poudarek je bil na osrednji vlogi gozdov, gozdnih vrst in ekosistemov za
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 13:29
Humanitarna akcija slovenskega lesnega združenja SLOLES
Zavod SLOLES, ki zastopa in predstavlja združenje podjetij, ki skupaj pokrivajo okrog 60 % celotne predelave lesa v Sloveniji, je med svojimi člani v preteklih dneh pripravil akcijo zbiranja pomoči za prizadete na potresnem območju Petrinje v Republiki Hrvaški. Akciji so se pridružili tudi državno p
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 17.03.2021 13:44
Bled
V zimskem času blejski pletnarji vsako potegnejo pletne iz jezera, da se posušijo, nato pa jim odstranijo staro barvo in lak ter na novo prebarvajo in prelakirajo. Pri vleki pletne iz vode se uporabljajo traktor in posebej narejeni vozovi za prevoz pletne. »Barvanje je potrebno vsako zimo, ker zarad
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2021 13:14
Ozaveščen potrošnik raje kupi manj, a tisto kakovostno
Pred dobrimi 25 leti je Milivoj Božeglav po svojih starših v Štorjah pri Sežani podedoval majhno posest, na kateri sta z ženo Nives iz ruševin na noge postavila kmetijo. Kmetovati sta začela leta 1996 z zgolj šestimi hektarji lastne kraške zemlje. Za delo pa takrat niti grabelj nista imela. Oba sta
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2021 13:39
Stražišče, Kranj, Cerklje, Škofja Loka
Predsednik uredniškega odbora 12. Kranjskega zbornika Miha Mohor, s katerim MO Kranj označuje 60-letnico njegovega izhajanja, je prepričan, da ga bo marsikdo prebral na dušek. Urednica mag. Barbara Ravnik dodaja, da le-ta na več kot 300 straneh, tokrat tudi v elektronski obliki, razkriva zanimive vs
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2021 13:44
Kočevje
Kočevje je bilo v listini oglejskega patriarha Ludovika della Torre s 1. maja 1363 prvič omenjeno z imenom Kočevje, in sicer v nemški obliki Gotsche. »Po turškem vpadu, v katerem je bilo naselje močno poškodovano, je cesar Friderik III. z ustanovno listino ukazal preselitev oziroma zgraditev nove ut
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2021 13:53
Klanec pri Kozini
Občina Hrpelje – Kozina z obnovo stare vodne črpalke in bližnjega objekta dobiva novo pomembno turistično točko v okviru Krajinskega parka Beka. Ta se nahaja na meji z Italijo in se na italijanski strani nadaljuje naravno v zavarovano območje naravnega rezervata doline Glinščice. S sporazumom o zago
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 23.03.2021 13:57
Hrpelje
Čeprav je bila severna obvoznica, ki bi Hrpelje in Kozino razbremenila gostega prometa, v državni lokacijski načrt umeščena že leta 1998 v sklopu gradnje avtoceste, so aktivnosti za njeno izgradnjo intenzivneje začele teči v zadnjih treh letih. Na 1,5 kilometrov dolgi trasi severne obvoznice bodo dv
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 11:54
Gaberke
Na gradbišču hitre ceste tretje razvojne osi (3RO) v Gaberkah, kjer predvidevajo zaključek del konec letošnjega leta, so izvajalci del pred dnevi seznanili povabljene župane iz sosednjih mejnih občin, MO Slovenj Gradec, občine Mislinja, MO Velenje ter občine Šoštanj, da potekajo načrtovana gradbena
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 11:58
Štravberk pri Otočcu
Polde Piletič iz Štravberka pri Otočcu zelo rad dela z lesom. Iz lesa naredi tudi vrata, okna, stole, vrtno ograjo. Lotil se je tudi pletenja košar iz domačega šibja. Je samouk. To kmečko opravilo je bilo nekoč potreba, kmetje so jo uporabljali za preživljanje družine. Pletene košare so uporabljali
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 12:03
Bogojina
Prav gotovo se bodo predvsem starejši ljudje spomnili časov, ko so se kmetje ob pomanjkanju morali znajti vsak po svoje, da so z dopolnilnim delom preživeli družino. Predvsem vsega vešči kmetje, rokodelci, so za domačo uporabo ročno izdelovali najrazličnejše izdelke. Tudi gospodinje niso držale roke
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 12:06
Rožički Vrh
V Rožičkem vrhu, ki sodi v Občino Sv. Jurij ob Ščavnici, se večina imetnikov zemljišč posveča vinogradništvu. Mi smo srečali družino, ki se je posvetila ljubiteljski reji ovc. Rekli bi – nič nenavadnega! Nam pa je bilo, saj smo obiskali rejko ovc, Marjeto Lorber, pri kateri je ovca Lunca povrgla čet
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 12:17
Pečarovci
Združenje slovenskega reda vitezov vina, omizje za Pomurje, je v četrtek, 11. marca, v Pečarovcih pri tamkajšnji cerkvi pri sv. Sebeščanu pripravilo viteško rez vinske trte, ki raste tam že od leta 2003. Zaradi epidemije covida-19 je rez vinske trete potekala v okrnjeni obliki. Zbrali so se predstav
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 12:51
Markovščina
Voda je od pradavnine služila tudi kot surovina za ledenice in je bila poleg pitja nujno potrebna tudi za delovanje apnenic ter za gradnjo bivališč, gospodarskih in javnih objektov. Vodnjaki, predvsem tisti skupni, so predstavljali kraj za srečevanje in druženje prebivalcev. Občina Hrpelje – Kozina
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 12:54
Kočevje
V krogu svojih najbližjih (previdno zaradi epidemije), snahe, sina, vnuka, pravnukov in pra-pravnukov, je 5. marca 105. rojstni dan praznovala Metka Fink. Rodila se je leta 1916 v Dolenjih Lazih pri Ribnici. Mlada leta je kot pomočnica na domu preživela v Ljubljani, kjer je spoznala tudi Urha, svoje
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 13:11
Čirče pri Kranju
Pred 58 leti, ko je bil star tri leta, se je Franci Fajfar sosedom takole predstavil: »Sem Molov Franci, ko bom velik, bom kmet.« Tako je tudi bilo, žal pa je letos Franci Fajfar (1959–2021) nenadoma in mnogo prezgodaj odšel. Njegovi bližnji, sosedje in prijatelji vedo, da je želel uresničiti še mar
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 13:18
Podlehnik
Obrezovanje trte je eno od najpomembnejših strokovnih opravil v vinogradu, saj sta od njega močno odvisna rast in pridelek. V začetku meseca marca so tudi člani Turističnega društva Podlehnik opravili rez potomke Stare trte z mariborskega Lenta. Društvo je potomko Stare trte posadilo lanskega junija
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 13:22
Podsreda
Med prvimi opravili v zimskem in zgodnjepomladanskem času je rez sadnih dreves v sadovnjakih. Temu opravilu v Kozjanskem parku posvečamo še posebno pozornost. Zavedamo se, kako pomembno je, da iz sadike vzgojimo drevo, ga ohranjamo v polni rodnosti ali pa ga kljub njegovemu slabemu fiziološkemu stan
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 13:27
Pragersko Gaj
Zima se počasi poslavlja in začenja se topla pomlad. Sv. Gregor je poleg Valentina prvi pomladni svetnik. Ljudsko izročilo pravi, da se za valentinovo ptički snubijo, na gregorjevo pa poročajo … pa da imajo v grmovju prave ptičje ohceti in polno sladkih dobrot, ki so jih otroci svoj čas pridno iskal
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 13:31
Starši za sina, sin za otroke
V Brjah pri Komnu, tik ob italijanski meji, se nahaja domačija Smodin, na kateri gospodari mladi Primož Kosmina s starši in svojo družino. Na dvorišču kmetije kraljujeta kraška kostanja, ki dajeta senco in zavetje gostom izletniške kmetije in najstarejše osmice na Krasu. Kmetija ima več kot 150-letn
Poglej
KMEČKI GLAS Franc Fortuna 24.03.2021 13:43
Mednarodni dan gozdov 2021
V Sloveniji obnova gozdov poteka večinoma po naravni poti – velika večina dreves zraste iz semen lokalnih odraslih dreves. Kjer ta način obnove ni mogoč, pa je potrebno sajenje ustreznih drevesnih vrst. Z izvajanjem predpisanih negovalnih del v vseh razvojnih fazah gozda krepimo stabilnost in vredno
Poglej
 1 2 > 
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj