Geza Grabar

Dopisništvo za severovzhodno Slovenijo

Prijatelji (14)
Vlasta Kunej KMEČKI GLAS
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
KMEČKI GLAS
Barbara Remec KMEČKI GLAS
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Uros Neudauer
Flexo Eco
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Spremljevalci (3)
SAATBAU SLOVENIJA
Maja Palatin
Vsi rezultati - November 2016 - 30 rezultatov
Geza Grabar 01.11.2016 19:53
Komasacija v Dobrovniku in Žitkovcih
Prekmurska občina Dobrovnik je za katastrski občini Dobrovnik in Žitkovcih na lendavsko upravno enoto vložila predlog za začetek uvedbe dveh komasacijskih postopkov, saj je bil za omenjeno zemljiško operacijo doseženo 67-odstotno soglasje lastnikov zemljišč. Ta delež je po novem mejen, da se postope
Poglej
Geza Grabar 02.11.2016 15:37
O prehrani domačih živali že 25. v Radencih
KGZ Murska Sobota bo prihodnji konec tedna , 10. in 11. novembra v Kongresni dvorani hotela Radin v Radencih organizator mednarodnega znanstvenega posvetovanja o prehrani domačih živali, 25. Zadravčevih-Erjavčevih dnevov 2016. Priznani domači in tuji strokovnjaki na področju prehrane domačih živali
Poglej
Geza Grabar 03.11.2016 21:29
Pomurski sadjarji ne popuščajo
V Sadjarskem društvu Pomurja, ki je z  več kot 200 člani največje sadjarsko društvo v pokrajini ob Muri, nadaljujejo s pestrim programom dela. Po praznovanju 25. obletnice, ki so ga pripravili v okviru letošnjega februarskega občnega zbora, so bili s številnimi praktičnimi prikazi dela v sadovnjaku
Poglej
Geza Grabar 04.11.2016 21:15
Potrditev odlične letine koruze
Na njivi kmetije Franca Štivana iz Šalamencev je danes semenarsko podjetje Agrosaat pripravilo še zadnji dan polja koruze. Letos jih je bilo tako za koruzo za silažo kakor koruzo za zrnje po vsej Sloveniji nekaj čez 70.   Na Štivanovi njivi pri Vaneči je bilo požetih sedem hibridov žlahtnitelja LG (
Poglej
Geza Grabar 05.11.2016 21:31
Kako do več mleka in razstave govedi?
Strokovni posvet  Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije (Zveza), ki bo v petek, 18. novembra ob 10. uri v občinski dvorani občine Oplotnica (med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico) bo skušal poiskati odgovor, kako pridelati veliko mleka iz osnovne krme. Slednje vprašanje je tu
Poglej
Geza Grabar 06.11.2016 19:55
Ta torek bo ustanovljena nova zadruga Kristal z.o.o.
Po zaprtju edine tovarne sladkorja na Slovenskem, v Ormožu, kar se je zgodilo v začetku leta 2007 in kar je bila posledica reforme trga s sladkorjem EU, si slovenski kmetje prizadevajo za popravo te velike napake. Za večinska tuja lastnika tovarne – nizozemski COSUN in italijanski S.F.I.R., ki sta
Poglej
Geza Grabar 07.11.2016 20:40
3. redna seja murskosoboške enote KGZS
Na današnji seji Sveta KGZS OE Murska Sobota so imeli njeni člani na dnevnem redu vrsto aktualnih točk. Najprej so obravnavali poročilo o podanih predlogih za kandidate območnih izpostav Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona in Murska Sobota in jih vanje tudi imenovali. Potem je Franc Režonja, direktor
Poglej
Geza Grabar 08.11.2016 23:05
Ustanovljena zadruga Kooperativa Kristal
  Danes je 21 prisotnih članov v Ormožu ustanovilo specializirano zadrugo, katere dejavnost bo v prihodnje med drugim  organizacija setve in odkupa sladkorne pese. Zadruga, ki  jo bo kot predsednik vodil Miroslav Kosi (doslej je predsedoval tudi Združenju pridelovalcev sladkorne pese Slovenije,
Poglej
Geza Grabar 09.11.2016 13:29
Družinska delavnica tudi med jesenskimi počitnicami
Da bi se Pomurski muzej Murska Sobota kot inštitucija regijskega in nacionalnega pomena, saj med drugim skrbi za varovanje kulturne dediščine Pomurja, kar najbolj umestil v prostor in postal središče negovanja snovne in nesnovne dediščine, pripravljajo tudi številne delavnice. Tako otroške, kakor tu
Poglej
Geza Grabar 10.11.2016 22:12
25. Zadravčevi-Erjavčevi dnevi
V organizaciji KGZ Murska Sobota se je danes  v Kongresni dvorani hoteli Radin v Radencih začelo 2-dnevno mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali, 25. Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2016. 130 slušateljev je prvi dan prisluhnilo 16 strokovnim referatom priznanih domačih in tujih stro
Poglej
Geza Grabar 11.11.2016 21:13
Martinovanje v Soboti
 Zavod za kulturo, turizem in šport iz Murske Sobote je v sodelovanju s tamkajšnjim javnim komunalnim podjetjem Komunala na Slovenski ulici, ki velja za osrednjo mestno ulico, danes med 11. in 20. uro pripravil veliko martinovanje. Marsikateri organizator pri izvedbi tega ljudskega praznika, ki jih
Poglej
Geza Grabar 12.11.2016 20:28
KGZ Murska Sobota podelil zahvalne listine in priznanje
Tradicionalna večerja, ki jo prvi dan vsakoletnega znanstvenega simpozija o prehrani domačih živali, Zadravčevih-Erjavčevih dnevov, prireja KGZ Murska Sobota kot glavi organizator posveta, je bila letos zaradi 25. izvedbe še posebej svečana. Ob tem jubileju so na njej namreč v četrtek zvečer najbol
Poglej
Geza Grabar 13.11.2016 18:35
Male živali v Murski Soboti
Društvo gojiteljev pasemskih malih živali Murska Sobota je včeraj in danes v prostorih OŠ I uspešno izvedlo svojo osrednjo letno društveno razstavo, letos že 29. po vrsti.  Tudi tokratna je bila ocenjevalna. Ne vodimo ravno statistike, katere društvene prireditve imajo v nesojenem regijskem središč
Poglej
Geza Grabar 14.11.2016 14:56
Kmetijski stroki manj administracije
Franc Režonja, direktor KGZ Murska Sobota,  ob odprtju 25. Zadravčevih-Erjavčevih dnevov, strokovnem posvetovanju o prehrani domačih živali, ki jih vsako leto v Radencih prireja prav omenjeni zavod: »Nenehno spreminjanje statusa strokovnih služb, ki so v največji meri vpete v prenos znanja do uporab
Poglej
Geza Grabar 15.11.2016 17:50
človek in jabolko
Jabolko ne pada daleč od drevesa, bi lahko zapisali ob pričujočih posnetkih. Zakaj? Enoletna Alma je namreč vnukinja znanega prekmurskega sadjarja Vlada Smodiša iz Otovcev na Goričkem, kije na posnetku ob njej, in kot kaže je od njega podedovala gene, ki se jim pravi ljubezen do sadja. Najbolj ji na
Poglej
Geza Grabar 16.11.2016 20:31
Na Ptuju podprli predlog kmetov, ki v začetku oktobra niso uspeli oddati vloge na razpisa
Na današnji, 3. seji ptujske obočne enote KGZS so po pričakovanju največ pozornosti namenili zapletom v zvezi z razpisom iz podukrepa 4.1 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev in kolektivne naložbe. Kot je znano, tedaj blizu 40 kmetov z območja KGZ Ptuj ni uspelo pravočasno (do 10. oktobra do poln
Poglej
Geza Grabar 17.11.2016 20:20
Spravilo sladkorne pese
Po natanko desetih letih smo bili danes zopet priča spravilu sladkorne pese. Kot je znano, jo je aprila letos kmetovalec Franc Küčan iz Tešanovcev, sicer znan kot drugi kmečki sindikalist, v prizadevanjih za ponovno vrnitev sladkorne pese na naše njive (pa tudi njeno predelavo v sladkor) simbolično
Poglej
Geza Grabar 18.11.2016 20:31
Dvorana v Oplotnici pokala po šivih
Kako željni znanja in novosti na področju prireje mleka iz osnovne krme ter drugih področij so tudi slovenski govedorejci, je pokazal današnji strokovni posvet, ki ga je pod Pohorjem pripravila Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, soorganizator letos že 8.  vsakoletnega posveta Zveze
Poglej
Geza Grabar 19.11.2016 20:33
Ormoške gospodinje spet ocenjevale potice
V okviru  nedavnega martinovanja v Ormožu so k pestremu spremljevalnemu dogajanju tudi letos viden pečat pustile tamkajšnje članice društva kmečkih žena. Pripravile so namreč razstavo pod naslovom Izpod pridnih rok DKŽ Ormož. Ob bogati  razstavi ročnih del ter izdelkov iz koruze so namreč članice, 2
Poglej
Geza Grabar 20.11.2016 22:09
Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov nizka tudi septembra
Nizke odkupne cene tako v skupini poljedelstvo, kakor tudi v sadjarstvu z vinogradništvom in v  živinoreji kljub količinsko višjih odkupom – zlasti poljščin ter mleka in mesa, se kažejo v nižji kumulativni vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov. Ta je bila po poročanju uradne statistike (Statistične
Poglej
Geza Grabar 21.11.2016 20:08
Nagrajeni tudi mladi iz Sv. Jurija ob Ščavnici
Z namenom povezovanja mladih na podeželju,v skrbi za napredek in razvoj njihovih kmetij in za prenos primerov dobre prakse na naslenje generacije mladih gospodarjev, je bilo leta 1993 ustanovljeno Društvo podeželske mladine (DPM) Sv. Jurij ob Ščavnici. Gre za eno najaktivnejših in na različnih pod
Poglej
Geza Grabar 22.11.2016 14:35
Bo BOM končalo na sodišču?
  V zvezi z varstvenim Biosfernim območjem Mura (BOM), ki bo po sklepu Vlade RS - to se je zgodilo na 106. njeni redni seji 19. oktobra, uvrščeno na seznam Unescovega programa Človek in biosfera in ki v treh conah ob reku Muri obsega kar 29 tisoč hektarjev, se prah še vedno ni polegel. Na vidiku
Poglej
Geza Grabar 23.11.2016 20:13
Rekorderji po varovanih območjih
Ni iz trte izvita trditev, da je kmetovati in gozdariti oz. se razvijati v tej smeri v Sloveniji težko tudi zaradi različnih varovanih območij. Po podatkih z ministrstva za okolje in prostor namreč samo območje Natura 2000 zajema kar 37,2 % površine Slovenije, kar je med 28 državami, članicami EU n
Poglej
Geza Grabar 24.11.2016 20:00
O prehrani, gibanju in zdravju
Raziskovalno izobraževalno središče (RIS) Dvorec Rakičan pri Murski Soboti je organizator in v svojih prostorih tudi gostitelj VII. Mednarodne znanstvene konference Prehrana, gibanje in zdravje, ki se je začela danes. Gre za najboljše obiskani tovrstni dogodek doslej. V dveh dneh bo 101 strokovni i
Poglej
Geza Grabar 25.11.2016 17:56
Dijaki so se prvič sešli po 38 letih
Včasih nižje obletnice končanja srednje šole ne bi bile nič posebnega, kakor tudi morda v primeru dijakov 2-letnega programa kmetovalca Srednje kmetijske šole Rakičan, ki so končali šolanje v šolskem letu 1977/78. A če se večina dijakov prvič snide po 38 letih, je to vendarle vredno pozornosti. Temb
Poglej
Geza Grabar 26.11.2016 21:25
Adventna sobota
Pred jutrišnjo prvo adventno nedeljo je tudi v številnih krajih ob Muri potekalo nešteto adventnih tržnic oziroma razstav simbola adventnega časa – adventnih venčkov. Le-ta je spleten iz zimzelenega rastlinja in ima štiri svečke – vsako za eno adventno nedeljo, po četrti pa nekaj dni zatem – odvisno
Poglej
Geza Grabar 27.11.2016 16:32
Predbožični družinski delavnici v muzeju
Pomurski muzej iz Murske Sobote trdno spoštuje tradicijo, ljudske šege in običaje ter te skušajo s kar najbolj širšo javnostjo obujati in bogatiti z različnimi ustvarjalnimi delavnicami. Tako so v muzeju včeraj, v soboto pred prvo adventno nedeljo pripravil prvo od dveh družinskih delavnic, vezani
Poglej
Geza Grabar 28.11.2016 12:21
Jožica in njena ustvarjalnosti
Jožica Tkalec je priljubljen turistični informator v Turistično informacijskem centru v Moravskih Toplicah. A ne samo to: pred slehernim praznikom na informacijskem pultu pisarne, pa tudi sicer, preseneti s številnimi domiselnimi in tematskimi dekoracijami, ki kar jemljejo sapo. Tako je tudi letos
Poglej
Geza Grabar 29.11.2016 20:56
Kmetje v občini Hoče-Slivnica bodo ob sto hektarjev zemlje
Že več kot mesec dni je v tej primestni občini v zaledju Maribora znana informacija, da naj bi kanadsko-avstrijski avtomobilski velikan Magna Steyr z Dunaja  do leta 2018 tam postavil tovarno (lakirnico), v njej pa naj bi dobilo zaposlitev od 1.500 do 3.000 ljudi. Vse lepo in prav, če s tem ne bi bi
Poglej
Geza Grabar 30.11.2016 14:00
Katerim poljščinam smo letos namenili največ hektarjev?
Po začasnih podatkih Statističnega urada RS (SURS), ki bodo dokončni šele po novem letu in so sicer možne manjše korekcije, smo v Sloveniji tudi letos največ površin  zasejali in pospravili z žiti za zrnje (koruza in pšenica, 96.538 hektarjev. Dobri dve tretjini od teh površin, so namenjena za krmo
Poglej
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj