Godba Slovenskih železnic

To je godba Zidan' Most, naša godba Zidan' Most, na križišču prog živi, nas zabava radosti..