Politika zasebnosti

V družbi PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti zasebnosti ter varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov na družbenem omrežju Publishwall ter nudi vse pomembne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov. Vedeti morate za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, katere vrste osebnih podatkov obdelujemo, katere so pravice, ki jih zagotavljamo, in temelji obdelave osebnih podatkov.

Publishwall izvaja obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), nacionalno zakonodajo in najnovejšimi smernicami ter standardi varstva osebnih podatkov.

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo ter bi z vami lahko ustrezno sodelovali, bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo od vas zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami lahko sodelujemo ter vam nemoteno zagotavljamo kvalitetno uporabniško izkušnjo. Vaše osebne podatke bomo uporabili skladno z nameni, za katere ste nam podatke zaupali.

Pred podajo privolitve v obdelavo vaših osebnih podatkov to izjavo skrbno preberite. Zavedajte se, da imate prav vi vsa potreben nadzor nad obdelavo vaših osebnih podatkov.


1. Upravljavec osebnih podatkov

Polni naziv upravljalca: PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o.
Sedež: Gradišče VI/15, 1291 Škofljica
Davčna številka: 7178042000
Matična številka: 20620942
Elektronski naslov:info@publishwall.si
Telefonska številka: 031 796 888
Spletna stran: publishwall.si


2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblačene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO):

Telefonska številka: 031 796 888
Elektronski naslov: info@publishwall.si


3. Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

Da vam lahko nemoteno zagotavljamo naše storitve in z vami sodelujemo ter vam omogočamo kvalitetno uporabniško izkušnjo obdelujemo določene vrste osebnih podatkov. Katere vrste vaših osebnih podatkov obdelujemo je odvisno od vrste naših storitev, ki jih uporabljate.

Upravljavec v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:


A. Kreiranje in avtentikacija uporabniškega profila na družbenem omrežju Publishwall: Našo vsebino, kot je npr. pregledovanje vsebin, člankov, javnih profilov ipd… lahko uporabljate tudi brez kreiranja uporabniškega računa oziroma profila. V primeru, da se odločite za kreiranje uporabniškega računa pa nam boste morali posredovati naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • spol
 • IP naslov
 • naslov
 • fotografija
 • telefonska številka
 • elektronski naslov

 • B. Objava in kreiranje vsebine na družbenem omrežju Publishwall
  Kreatorji vsebine na našem družbenem omrežju ste uporabniki sami. Ko kreirate vsebino, ki jo objavite na družbenem omrežju Publishwall nam s tem omogočite dostop do naslednjih vrst osebnih podatkov:

 • vsebina objav
 • komunikacija in drugi podatki v objavah
 • ime in priimek
 • fotografije
 • video vsebine
 • ključniki
 • metapodatki vsebine
 • lokacija
 • datum in čas objave
 • IP naslov vašega računalnika

 • C. Obveščanje, oglaševanje
  Na družbenem omrežju Publishwall uporabnikom omogočamo oglaševanje svojih produktov ter obveščanje svojih strank, prav tako našim uporabnikom sami pošiljamo razna obvestila in oglasna sporočila. Pri tem bomo s strani uporabnikov obdelovali naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • naslov
 • datum rojstva
 • spol
 • elektronski naslov
 • telefonska številka

 • D. Priprava peticij, pozivov, spletnih referendumov, nagradnih iger, anket in vzpostavitev sistema za dogodke.
  Na družbenem omrežju Publishwall uporabnikom omogočamo pripravo peticij, pozivov, spletnih referendumov, nagradnih iger, anket in vzpostavitev sistema za obveščanje o dogodkih. Prav tako bomo tudi sami pripravili peticije, pozive, spletne referendume, nagradne igre, ankete in vzpostavili sistem za obveščanje o dogodkih. Pri tem bo upravljavec obdeloval naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • spol
 • naslov
 • davčna številka
 • telefonska številka
 • elektronski naslov

 • E. Analitika uporabe družbenega omrežja Publishwall
  Ob uporabi našega družbenega omrežja zbiramo določene podatke za namen izvajanja analitike za potrebe izboljšanja našega družbenega omrežja. V tem primeru zbiramo podatke o:

 • Načinu uporabe našega družbenega omrežja
 • vrsti vsebine, ki si jo ogledujete ali na katero se odzovete
 • straneh, ki jih preko družbenega omrežja Publishwall obiskujete
 • o uporabljenih funkcijah
 • izvedenih dejanjih
 • osebah ali računih, s katerimi ste v interakciji
 • o času, pogostosti in trajanju vaših aktivnosti na družbenem omrežju Publishwall.

 • F. Izvajanje plačil in transakcij
  Ob uporabi našega družbenega omrežja boste lahko izvajali nakupe izdelkov in storitev (primer. nakup izdelkov v spletnih trgovinah, ki delujejo na našem družbenem omrežju). V takem primeru bomo obdelovali naslednje vrste osebnih podatkov:

 • številka TRR
 • številka bančne kartice
 • ime in priimek
 • naslov

 • G. Uporaba digitalnih produktov na družbenem omrežju Publishwall
  Na našem družbenem omrežju omogočamo objavo različnih digitalnih rešitev s strani uporabnikov na našem družbenem omrežju. V primeru uporabe digitalnih rešitev bomo lahko dostopali do vaših osebnih podatkov, ki jih boste pri uporabi digitalne rešitve posredovali. Pri uporabi digitalnih rešitev z vaše strani bomo lahko obdelovali naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • spol
 • IP naslov
 • naslov
 • telefonska številka
 • elektronski naslov
 • številka bančnega računa

 • 4. Na katerih zakonitih podlagah obdelujemo vaše osebne podatke

  Vaše osebne podatke upravljavec obdeluje na podlagi ene od naštetih zakonitih podlag:

 • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe PUBLISHWALL d.o.o., razen kadar nad interesom družbe prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

 • 5. V katere namene obdelujemo vaše podatke

  Upravljavec obdeluje osebne podatke zaradi sklenitve in izvajanja pogodb ali na podlagi zahtev, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja, v naslednje namene:


  Kreiranje in avtentikacija uporabniškega profila na družbenem omrežju Publishwall

  Rok hrambe: Za čas uporabe vašega uporabniškega profila na družbenem omrežju Publishwall oziroma do izbrisa/ukinitve vašega uporabniškega profila na družbenem omrežju Publishwall.

  Opis: Za uporabo naših storitev v celoti, ki jih preko družbenega omrežja ponujamo boste morali kreirati svoj uporabniški profil, ki vam bo omogočal neomejeno uporabo družbenega omrežja Publishwall pri čemer bomo v navedeni namen obdelovali posredovane osebne podatke.


  Objava in kreiranje vsebine na družbenem omrežju Publishwall

  Rok hrambe: Osebne podatke vsebovane v objavah in kreiranih vsebinah na našem družbenem omrežju bomo hranili do prejema zahteve za izbris vsebine z vaše strani, s strani pristojnih sodnih in drugih upravnih organov ali v primeru izbrisa objavljene vsebine zaradi kršitve določb veljavnih splošnih pogojev (prepoved objave določenih vsebin.)

  Opis: Kreatorji vsebine na družbenem omrežju Publishwall ste uporabniki sami. Ko kreirate vsebino, ki jo objavite na družbenem omrežju Publishwall nam s tem omogočite dostop in s tem obdelavo objavljenih osebnih podatkov. Vedno pa morate biti pazljivi, da objavljate le take vsebine, ki so skladne s pravili veljavnih in objavljenih splošnih pogojev Publishwall d.o.o. V primeru kršitev bomo določene objavljene vsebine lahko izbrisali brez, da bi vas s tem seznanili ali vas obvestili.


  Obveščanje in oglaševanje

  Rok hrambe: Podatke za namene obveščanja, oglaševanja in anketiranja bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena izvajanja obveščanja in oglaševalskih aktivnosti oziroma do pridobitve preklica vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov za namen izvajanja navedenega namena.

  Opis: Namen obdelave osebnih podatkov obveščanja, oglaševanja in anketiranja obsega predvsem:

 • pošiljanje obvestil v zvezi z uporabo družbenega omrežja Publishwall,
 • pošiljanje obvestil uporabnikov družbenega omrežja Publishwall,
 • pošiljanje raznih oglasnih sporočil in sporočil komercialne narave,
 • oglaševalske aktivnosti uporabnikov družbenega omrežja Publishwall.

 • Priprava peticij, pozivov, spletnih referendumov, nagradnih iger, anket in vzpostavitev sistema za dogodke

  Rok hrambe: Podatke, ki jih bomo obdelovali za namen izvedbe spletnih anket, pozivov, spletnih referendumov, nagradnih iger in sistema za obveščanje o dogodkih, bomo obdelovali do zaključka posameznega dejanja do prejema preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov v ta namen. Podatke o davčni številki, imenu in priimku nagrajencev v nagradni igri bomo hranili še 10 let od podelitve nagrade.

  Opis: Na družbenem omrežju Publishwall uporabnikom omogočamo pripravo peticij, pozivov, spletnih referendumov, nagradnih iger, anket in vzpostavitev sistema za obveščanje o dogodkih. Prav tako bomo tudi sami pripravili ter vam posredovali peticije, pozive, spletne referendume, nagradne igre, ankete in vzpostavili sistem za obveščanje o dogodkih. Sodelovanje oziroma uporaba navedenega bo mogoča le na podlagi pridobitve ustrezne privolitve posameznika.


  Analitika uporabe družbenega omrežja Publishwall

  Rok hrambe: Podatke, ki jih obdelujemo za namene raziskave trga in izboljšanja naših storitev bomo obdelovali izključno do poteka namena izvajanja raziskave trga in ugotavljanja pomembnih dejstev za izboljšanje naših storitev.

  Opis: Ob uporabi našega družbenega omrežja zbiramo določene podatke za namen izvajanja analitike za potrebe izboljšanja našega družbenega omrežja. Vaše osebne podatke uporabljamo za namene izvedbe analiz zaradi izboljšanja naših storitev, ugotovitve morebitnih napak v naših sistemih in družbenemu omrežju, ugotovitve učinkovitosti delovanja naših spletnih strani ter zagotavljanju večje kakovosti storitev in delovanja spletnih strani. V podjetju izvajamo splošno statistično obdelavo podatkov (osnovna Google analitika) o generalnem obnašanju uporabnikov.


  Izvajanje plačil

  Rok hrambe: Podatke na računih bomo obdelovali 10 let od dneva na katerega se izdani račun nanaša.

  Opis: Vaše osebne podatke obdelujemo za namen obračunavanja storitev in izdaje računov.


  Uveljavljanje lastnih sodnih zahtevkov

  Rok hrambe: Podatki v sodnih spisih se hranijo do poteka namena obdelave za katerega so bili zbrani (razrešitve sodnega spora in uveljavitve rednih in izrednih pravnih sredstev.

  Opis: Vaše osebne podatke podjetje obdeluje v sodnih postopkih, ki tečejo zoper vas ali v zvezi z vami.


  Preprečevanje in ugotavljanje zlorab in dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanja

  Rok hrambe: Podatki se hranijo do poteka namena obdelave za katerega so bili zbrani (prijave in razrešitve varnostnega dogodka, kaznivega dejanja, uveljavitve odškodninske odgovornosti in uveljavitve pravnih sredstev).

  Opis: Vaše osebne podatke podjetje obdeluje za namen preprečevanja zlorab uporabe družbenega omrežja Publishwall in ugotavljanja dejanj, ki imajo znake kaznivega dejanja ter poročanja podatkov pristojnim organom in službam (tožilstvo, policija…)


  Uporaba digitalnih produktov na družbenem omrežju Publishwall

  Rok hrambe: Za čas uporabe vašega uporabniškega profila na družbenem omrežju Publishwall oziroma do izbrisa/ukinitve vašega uporabniškega profila na družbenem omrežju Publishwall.

  Opis: Vaše osebne podatke bomo obdelovali ob uporabi različnih digitalnih rešitev (npr. spletne trgovine), ki bodo na našem družbenem obrežju objavljene oziroma bodo delovale s strani naših uporabnikov oziroma pogodbenikov. V primeru uporabe digitalnih rešitev bomo lahko dostopali do vaših osebnih podatkov, ki jih boste pri uporabi digitalne rešitve posredovali.


  6. Pridobivanje vaših osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke bo upravljavec pridobival:

 • od vas samih: če nam boste vaše osebne podatke sami posredovali za določen namen obdelave ob uporabi naših storitev.
 • s strani drugih uporabnikov družbenega omrežja, ki vaše podatke dajo v skupno rabo, objavijo na družbenem omrežju ali nam jih posredujejo,
 • s strani naših pogodbenih partnerjev s katerimi sodelujemo in s strani katerih pridobivamo vaše osebne podatke.

 • 7. Varovanje vaših osebnih podatkov

  Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas bodisi ob uporabi družbenega omrežja Publishwall, bodisi na podlagi vašega izrecnega soglasja ali s strani naših partnerjev, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno zavarovane s tehničnimi, organizacijskimi in logično-tehničnimi ukrepi. Do zbirk osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe.

  Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na strežnikih podjetja. Upravljavec sodeluje izključno z vodilnimi ponudniki takšnih orodij. Prav tako preverjamo, ali imajo ponudniki s katerimi sodelujemo ustrezno urejene mehanizme varovanja podatkov in zagotovila, da sami nikoli ne bodo uporabili nobenega podatka naših strank.

  Upravljavec si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov, zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.


  8. Pogodbena obdelava in posredovanje osebnih podatkov

  Narava in dejavnost našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi upravljavci in pogodbenimi obdelovalci, ki pri razvijanju naše zgodbe sodelujejo z nami. Vaši podatki se zato posredujejo drugim upravljavcem in obdelovalcem v naslednjih primerih:

  Ponudniki in razvijalci tehničnih rešitev
  Da se lahko razvijamo in zagotavljamo storitve moramo sodelovati z različnimi ponudniki, ki za nas ponujajo in razvijajo različne proizvode in storitve. Sodelujemo s ponudniki tehnične infrastrukture, ponudniki oblačnih storitev, ponudniki plačilnih storitev, analitiki in ponudniki računovodskih storitev.

  Državni organi, odvetniki, drugi sodelujoči v pravnih postopkih
  V primerih, ko to od nas zahtevajo zakonske zahteve, pristojni državni organi na temelju zakonskih pooblastil ali v primeru uvedbe pravnih postopkov, bomo vaše osebne podatke lahko posredovali državnim organom, policiji, pooblaščenim odvetnikom ali drugim pristojnim organom z namenom zagotovitve varovanja pravic in svoboščin posameznikov kot so npr. varovanje integritete posameznikov na naši platformi, nastopanje v potencialnih odškodninskih postopkih, kazenskih postopkih, preprečevanje prevar…

  Oglaševalci
  V primeru pridobitve vaše privolitve bomo vaše osebne podatke posredovali različnim ponudnikom, ki preko našega družbenega omrežja oglašujejo svoje produkte.

  Uporabniki družbenega omrežja Publishwall
  V primeru kreiranja uporabniškega računa in podaje vaše privolitve bomo vaše podatke lahko posredovali uporabnikom, ki svoje izdelke ponujajo v spletnih trgovinah s pomočjo našega družbenega omrežja Publishwall. V primeru nakupa v spletni trgovini, ki deluje na našem družbenem omrežju bomo vaše podatke lahko posredovali ponudniku za namen izvedbe nakupa, izvedbe plačila, dostave ali komunikacije med vami in prodajalcem.

  Publishwall d.o.o. sodeluje le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

  Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

  Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.


  9. Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

  Družba Publishwall d.o.o. vaših zbranih podatkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije.


  10. Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov

  Družba Publishwall d.o.o. vam zagotavlja naslednje pravice na področju varstva osebnih podatkov:

  1. Pravica do preklica privolitve
  Pri uporabljanju našega družbenega omrežja vas bomo večkrat povprašali za podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov v različne namene. V primeru, da ste kot posameznik podali privolitev v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, lahko podano privolitev v enega ali v vse namene kadarkoli prekličete.

  Preklic privolitve v obdelavo osebnih podatkov lahko urejate v nastavitvah svojega uporabniškega računa, ali v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejmete z naše strani.

  Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

  Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

  2. Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami
  V primeru, da ste upravljavcu kadarkoli posredovali določene osebne podatke imate od upravljavca pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami ter naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, kadar je mogoče predvideno obdobje hrambe vaših osebnih podatkov in vir osebnih podatkov.

  V primeru pridobitve zahteve za dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami bo upravljavec na vašo zahtevo odgovoril najkasneje v 30 dneh od pridobitve zahteve.

  3. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami
  V primeru, da ste svoje osebne podatke spremenili ali opazili, da ste se pri vnosu osebnih podatkov zmotili, lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravite in spremenite v svojem uporabniškem računu katerega upravljate sami. Od upravljavca pa imate kadarkoli pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

  Upravljavec bo vaše osebne podatke popravil v skladu z vašo zahtevo ter vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

  4. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
  Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov kadar:

 • 1) oporekate njihovi točnosti, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveritev točnosti podatkov in njihove poprave.
 • 2) je obdelava nezakonita in oporekate izbrisu osebnih podatkov ter zahtevate njihovo omejitev obdelave.
 • 3) upravljavec osebnih podatkov sicer ne potrebuje več za namene obdelave ampak jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • 4) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za časovno obdobje dokler se ne preveri utemeljenost zakonitega interesa.
 • 5. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)
  V primeru, ko vaši osebni podatki niso več potrebni za dosego namenov obdelave, ste privolitev v obdelavo osebnih podatkov v določene namene preklicali in ne obstoji druga zakonita podlaga za njihovo obdelavo, ali so bili osebni podatki obdelavi nezakonito imate od upravljavca pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

  V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil. Upoštevajte, da določenih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo zaradi zahtev zakonov ali pogodbenega zakonitega namena ne bo mogoče izbrisati. O nezmožnosti izbrisa podatkov vas bo upravljavec obvestil.

  6. Pravica do ugovora
  Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje obdelave vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

  7. Pravica do prenosljivosti podatkov
  Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo, ste podali privolitev v obdelavo takih podatkov in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.


  11. Uveljavljanje pravic

  Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravico lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki. Zahtevo za uveljavitev pravic pošljete po pošti na naslov PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o., Gradišče VI/15, 1291 Škofljica ali na elektronski naslov: DPO@publishwall.si


  12. Pravica do pritožbe

  Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.


  13. Izbris podatkov

  Zahtevek za izbris vaših uporabniških podatkov lahko oddate na elektronski naslov info@publishwall.si.


  13. Veljavnost politike

  Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

  Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani.

  Verzija: 1.0 z dne 15. 3. 2021

  PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o.,
  Dolenjska cesta 242,
  1000 Ljubljana

  e-naslov: info@publishwall.si

  Zapri predvajalnik
  Prikaži seznam predvajanja
  Prestavi predvajalnik
  Povečaj