Pogoji uporabe

POMEMBNO

Klik na gumb "SPREJMEM" potrjuje, da se strinjate z vsemi določbami v spodnjem sporazumu in da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko se vpišete v storitev PublishWall, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse pogoje veljavnega sporazuma. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitve ni dovoljena in se ne smete registrirati. Registracija in kasnejše vsakokratno logiranje na stran poteka preko sistema Facebook Connect, ali preko spletnega obrazca na sistemu PublishWall.

1. Sporazum - dogovor med ponudnikom in uporabnikom storitve PublishWall

Ponudnik storitve PublishWall, lastnik in skrbnik tehnologije in aplikacije ter z njimi povezanimi storitvenimi dejavnostmi je PublishWall limited, 122­126, Tooley Street, London, SE1 2TU.

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitev PublishWall. Neregistriran uporabnik je vsak obiskovalec ali uporabnik sistema, ki se ne registrira, ampak vsebine na sistemu PublishWall preglejuje.

Registriran uporabnik storitve je vsaka oseba, ki se registrira preko sistema Facebook Connect in obenem potrdi tudi sporazum uporabe Facebooka in Twitterja. Registriran uporabnik se strinja, da se z uporabo storitve publishwall uporabi njegove osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, podatek o državi iz katere prihaja, kraja iz katerega prihaja in njegov domači e-mail naslov), ki jih storitev PublishWall pridobi iz Facebooka. Na podlagi te registracije lahko uporabnik uveljavlja svoje pravice v okviru storitve publishwall, ki so zapisane v tem sporazumu. Registrirani uporabnik lahko išče, si ogleduje profile uporabnikov v sistemu, se z njimi dopisuje, objavlja svoje zapise in komentira določene vsebine. Ta Sporazum o uporabi se nanaša na pogoje uporabe storitve PublishWall ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki storitve. Sporazum je dogovor med ponudnikom in uporabnikom, na pogoje katerega pristanete z registracijo in vsakokratnim vpisom v storitev ter se nanaša na uporabo storitev sistema PublishWall. Vaša pravica do uporabe storitve je predmet vseh morebitnih kasnejših sprememb ali dopolnitev določb, omejitev in pogojev, ki jih določimo po lastni presoji. Določbe dogovora se lahko kadarkoli neomejeno spremenijo, dopolnijo ali razširijo.

Kadarkoli se lahko neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako se lahko vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji vaš dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

S sprejemom teh pogojev se strinjate, da boste redno spremljali in spoštovali določbe verzije, ki bo veljala v času vaše uporabe storitve.

2. Pogoji uporabe storitve

Uporaba storitve PublishWall je namenjena vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb brez njihove izrecne privolitve ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

PublishWall lahko po lastni presoji zavrne registracijo, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno ali drugače nesprejemljivo. Ker je PublishWall skupnost uporabnikov, ki se registrirajo z uporabo sistema Facebook Connect, je uporabnikov facebook prijatelj avtomatično tudi njegov PublishWall prijatelj.

3. Registracija

Neregistriran uporabnik se na podlagi strinjanja z določbami teh pogojev registrira preko sistema Facebook Connect. Čim potrdi te pogoje in tudi pogoje Facebooka, postane registriran uporabnik. S klikom na gumb Registracija, vnosom zahtevanih podatkov in potrditvijo registracije preko Facebook-a postane uporabnik registriran uporabnik storitve in član skupnosti uporabnikov, s čimer izraža strinjanje z vsemi določili in pogoji teh pravil za čas trajanja članstva, razen če je v posameznih določbah teh pravil trajanje določeno drugače. Neregistriran uporabnik se lahko registrira tudi s pomočjo svojega poštnega predala, na katerega prejme aktivacijsko kodo, s katero odpre svoj PublishWall račun. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga zapre svoj PublishWall račun s klikom na gumb zapri račun v nastavitvah. Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve pravil Sporazuma - dogovora o uporabi.

4. Predmet storitve

PublishWall je socialno omrežje, ki združuje uporabnike v lokalne skupnosti, omogoča spremljanje medijev, objavljanje hitrih objav, replik in blogov. Omogoča vam odprtje lastne spletne strani, ki se lahko obnaša na več načinov in sicer kot blog, foto blog ali objavni zid. Na PublishWallu lahko zapise objavljate na svojem spletnem zidu in s pomočjo predhodnih nastavitev hkrati še na izbranih straneh Facebooka, na Twitterju, straneh Vaših prijateljev in na spletnih zidovih slovenskih mest, kjer se zbirajo vsebine, ki so namenjene spodbujanju različnih interesov javnosti znotraj lokalnih skupnosti. Na posebni spletni strani za bloge se bodo na podlagi uredniške presoje izpostavljale izbrane objave blogerjev, s pomočjo avtomatskega beleženja obiska pa bodo tedensko izpostavljeni najbolj obiskani ali komentirani blogi ter posamezne objave! Ozadje in glavo Vašega spletnega zidu s profilno fotografijo oblikujete po svoji želji! Vaša blogerska izkušnja na PublishWallu bo na posodobljen, nadgrajen in enostaven način implementirana v internetno povezovanje, preko česar boste lahko zelo povečali krog Vaših bralcev. Poleg blog zapisov lahko objavljate še: hitre objave (omejene na največ 1000 znakov), replike (na največ 1000 znakov omejene objave s povezavo na prispevke iz drugih medijev, pri čemer lahko uporabljate tudi posebne nastavitve za prejemanje novic izbranih medijev na le Vam dostopnem notranjem spletnem zidu), foto objave. Različnim vrstam objav je na vsakem spletnem zidu možno slediti tudi ločeno s pomočjo klika na gumb za blog, hitro objavo, repliko ali foto objavo, namestite pa lahko še levi meni za razvrščanje zadnjih objav in komentarjev. Poseben meni za blog deluje fiksno (najbolj obiskane objave, zadnje objave, zadnji komentarji, kategorije, arhiv objav po mesecih).

Uporabniki uporabljajo storitev na lastno odgovornost.

Uporabniki so osebno odgovorni za svoje objave, izjave, ali podatke oziroma vsebine, ki so nastale oziroma bile posredovane preko PublishWalla. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, celote ali uporabnosti objavljenih vsebin, nasvetov ali danih izjav in ne odgovarja za kakršnokoli škodo nastalo na podlagi podatkov ali vsebin poslanih na PublishWall.

Podporo uporabnikom PublishWall zagotavlja ponudnik storitve na spletni strani http://www.publishwall.si/tehnicna.pomoc.

Storitev je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti.

5. Način uporabe storitve - pravila

Uporabniki se strinjajo, da bodo storitev uporabljali pod sledečimi pogoji:

5.1. Uporabnik je osebno odgovoren za vsebine, ki jih je objavil na Publishwallu. PublishWall ne sprejema nobene odgovornosti za vsebine uporabnikov, objavljene na portalu.
5.2. prepovedano je javno objavljanje zasebnih podatkov oseb.
5.3. Prepovedan je sovražni govor.
5.4. Prepovedano je spamanje na sistemu. Prepovedano je prikrito oglaševanje na samem zidu in se mora v te namene uporabljati oglasni sistem, namenjen oglaševanju na PublishWallu.
5.5. Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.

6. Pravice uporabe

Med vključena avtorska dela sodi vsa računalniška koda in struktura sistema, ter vse pisno in slikovno gradivo. Objave in slike uporabnikov so izključene. PublishWall ne sprejema nobene odgovornosti za vsebine uporabnikov, objavljene na portalu. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright (c),ampak je to zaščiteno že s samim nastankom in nepooblaščenim osebam prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Blagovne znamke in avtorska dela partnerjev na partnerskih spletnih straneh, so izključna last partnerjev, v kolikor to ni izrecno drugače navedeno pri posameznem delu. Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Z uporabo storitve se uporabnik strinja, da ne bo spreminjal, kopiral ali distribuiral katerihkoli tovrstnih informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika informacij.

7. Vsebine uporabnikov

Z oddajo gradiva (vseh posredovanih podatkov) v okviru storitve dajete ponudniku proti lastni pravici do uporabe storitve, pravico do neizključne in časovno neomejene uporabe posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanje, javnega prikazovanja in predvajanja le-tega gradiva v sistemu PublishWall delno ali v celoti, po presoji ponudnika. Z oddajo gradiva jamčite, da je le-to v celoti brez kakršnihkoli pravnih napak in da gradiva (vsi posredovani podatki s strani uporabnikov), ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine ne boste uporabljali v okviru storitve, ne da bi prej pridobili ustrezno soglasje nosilcev pravic, ali navedli vira, od kje so bile določene vsebine črpane. Ponudnik ni odgovoren za pravne napake na gradivu, ki ga je v dobri veri prejel od uporabnikov.

8. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik bo ravnal zaupno z vsemi osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od vas, podatki se sistemsko razkrijejo samo v primeru namena uporabe. S sprejemom sporazuma in uporabo storitve potrjujete, da razumete, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki jih prenašate preko interneta, pametnega telefona ali elektronske pošte in se strinjate, da nas ne boste imeli za kakorkoli odgovorne v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Obstaja možnost, da drugi uporabniki storitve, vključno z neregistriranimi uporabniki, pošljejo, navežejo ali predajo storitvi oziroma drugim uporabnikom napadalno ali obsceno gradivo in da boste takšnemu gradivu izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo vaše osebne podatke preko uporabe storitve in da jih lahko uporabijo za vznemirjanje ali ogrožanje. S sprejemom Sporazuma o uporabi se strinjate, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošljete vi sami. S sprejemom tega sporazuma se strinjate, da ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali pravne oziroma stvarne napake sporočil, ki jih pošiljate ali prejmete v okviru te storitve. Istočasno se strinjate, da ne boste ponudnika smatrali za odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejmete. Ponudnik ni odgovoren za posledice tovrstnega gradiva, niti za nobeno uporabo ali zlorabo osebnih informacij, ki ste jih pripravljeni razkriti v okviru storitve. Vsak uporabnik je sam odgovoren za vse informacije, ki jih posreduje v okviru storitve. Registrirani profili postanejo del baze uporabnikov, ki se uporablja v vseh delih sistema PublishWall, vključno s partnerskimi spletnimi stranmi.

S pristankom na ta sporazum in z registracijo pristanete na to, da se vaši podatki lahko uporabljajo za naslednje aktivnosti:

8.1. povabila na različne dogodke, ki jih organizira družba PublishWall limited oziroma njeni partnerji za uporabnike portala PublishWall.
8.2. izpostavitev vašega imena in priimka na komplementarnih produktih in v različnih oblikah (partnerske spletne strani, spletni magazini, tiskani mediji, tv mediji, v različnih oblikah, kot so npr.: najaktivnejši uporabniki, najbolj priljubljeni uporabniki, ipd.).
8.3. oglaševanje s strani portala PublishWall oziroma njenih partnerjev.

PublishWall uporabnikom zagotavlja, da varuje vse osebne podatke uporabnikov in da jih ne bo posredovala partnerjem ali drugim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnikov. Podatki se pošljejo v primeru, ko nekoga sprejmete v svoj krog prijateljev v sistemu PublishWall. Vaš prijatelj imam možnost vpogleda v vaše podatke, zato si morate opcije vpogleda v osebne podatke na sistemu nastaviti sami. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na sistemu PublishWall.

9. Nadzor nad uporabo

Z namenom izvrševanja določb tega sporazuma si ponudnik pridržuje pravico do nadzora nad vsemi javnimi objavami in sporočili znotraj storitve. Ponudnik ne more in ne nadzoruje vseh sporočil in vsega gradiva, ki je posredovano v okviru storitve s strani uporabnikov, zato za to ni odgovoren. Ponudnik si pridržuje pravico, vendar se k temu ne zavezuje, da lahko izbriše, premakne ali spremeni katerakoli sporočila oziroma gradivo, ki po njegovem lastnem mnenju kršijo določbe tega sporazuma ali pa se lahko smatrajo kot nesprejemljiva po splošnih načelih. Osebe, ki tovrstno sporno gradivo posredujejo v okviru storitve, so in ostanejo odgovorne za kršitve ne glede na poseg ponudnika.

10. Odgovornost

Strinjate se, da ponudnika, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in partnerje odvezujete kakršnekoli odgovornosti za izgubo, škodo ali druge težave, ki jih lahko utrpite zaradi uporabe storitve. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog. Ponudnik si pridržuje pravico, da v vseh primerih kršitev določb tega sporazuma sproži postopke v lastnem imenu, v imenu prizadetih uporabnikov oziroma se pridruži prizadetim uporabnikom kot sospornik. Ponudniku in njihovim zaposlenim ste za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik lahko skladno z določbami tega sporazuma ali po lastni presoji kadarkoli, z ali brez obvestila in zaradi kakršnihkoli utemeljenih razlogov (npr. kršitve določb tega sporazuma), prekine ali razveže vaše članstvo oziroma dostop do delov ali celotne storitve. V primeru uporabe, ki kaže znake kaznivega ravnanja, si ponudnik pridržuje pravico, da poleg zgoraj navedenih sankcij obvesti ustrezne državne organe.Ponudnik ne jamči, da bo vaša uporaba PublishWalla varna, neprekinjena, vedno na razpolago, brez napak. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave in storitve. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe sistema PublishWall, četudi bi ponudnik o možnosti tovrstne škode vedel ali bil obveščen. Strinjate se, da so določeni primeri nedostopnosti storitve ali napak v objavljenem gradivu lahko posledica višje sile.

11. Zunanje povezave in RSS odjemalci

Storitev lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga internetna spletišča, mobilne aplikacije, posamezne strani ali drugi viri. PublishWall ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav, prav tako ne za RSS odjemalce vsebin.

12. Komunikacija z ponudnikom storitve

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev, se najprej obrnite na e-poštni naslov publishwall.si@gmail.com, Prodajni agent za Slovenijo je Publishwall d.o.o., Zaloska cesta 60, 1000 Ljubljana.

13. Pristojnost v primeru sporov

Ta sporazum je sklenjen v Londonu, v Veliki Britaniji. Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve in v zvezi z družbo PUBLISHWALL LIMITED se uporablja izključno pravo Velike Britanije.

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve in delovanjem storitve je izključno pristojno sodišče v Londonu.

14. Veljavnost sporazuma - dogovor med ponudnikom in uporabnikom storitve PublishWall

Potrjujem, da sem prebral/a sporazum o uporabi PublishWalla in ga sprejemam. S klikom na gumb na Facebook strani, Twitter strani ali s klikom na aktivacijsko kodo, prispelo v moj poštni predal, potrjujem, da bom spoštoval/a in upošteval/a določila sporazuma oziroma izpolnjujem vse pogoje za uporabo.

Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj