Splošni pogoji

Spoštovani uporabnik!

Preden začnete uporabljati naše storitve si vzemite čas za pregled spodnjih splošnih pogojev. Splošni pogoji določajo dostop in uporabo družbenega omrežja Publishwall in veljajo za vse uporabnike družbenega omrežja Publishwall. Vsak uporabnik se z uporabo družbenega omrežja Publishwall strinja z uporabo splošnih pogojev ter sprejema njihovo veljavo. Z uporabo družbenega omrežja Publishwall uporabnik potrjuje, da razume vsebino in določbe veljavnih splošnih pogojev. V kolikor se uporabnik ne strinja z uporabo in veljavnosti teh splošnih pogojev storitev podjetja Publiswall ne more uporabljati. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku uporabe družbenega omrežja Publihwall.


1. Kontaktni podatki podjetja in dostopnost informacij:

Ponudnik storitve PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o.
Sedež: Gradišče VI/15, 1291 Škofljica
Davčna številka: 7178042000
Matična številka: 20620942
Elektronski naslov: info@publishwall.si
Telefonska številka: 031 796 888
Spletna stran: publishwall.si


2. Uporabljeni izrazi

Ponudnik storitve: Ponudnik storitve je PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o.

Družbeno omrežje Publishwall: Družbeno omrežje, ki ga zagotavlja ponudnik storitve PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o., na vseh domenah Publishwall.

Uporabnik: Vsaka fizična ali pravna oseba, ki na kakršenkoli način uporablja družbeno omrežje Publishwall.

Registriran uporabnik: Pravna ali fizična oseba, ki je na družbenem omrežju registrirala svoj osebni uporabniški račun.

Registracija uporabniškega računa: Je postopek registracije uporabniškega računa na družbenem omrežju Publishwall in je namenjena preverjanju identitete Uporabnika storitve in je pogoj za uporabo za uporabo družbenega omrežja Publishwall kot registriran uporabnik. Ob registraciji uporabnik izbere določi uporabniško ime in varno geslo.

Uporabniški račun/profil: Uporabniški račun Publishwall je račun, ki si ga uporabnik ustvari po postopku registracije uporabniškega računa in ga uporablja ob vsaki prijavi v družbeno omrežje Publishwall.

Hujša kazniva dejanja: Kazniva dejanja za katera je v skladu s kazenskim zakonikom zagrožena kazen več 3 leta zapora ali več.


3. Varovanje podatkov in informacij

Publishwall se zavezuje k zakonitemu varovanju in upravljanju vseh osebnih podatkov uporabnikov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1. Podrobne informacije o tem kako obdelujemo osebne podatke uporabnikov, o pravicah, ki jih zagotavljamo, načinu uveljavljanja pravic na področju varstva osebnih podatkov in druge pomembne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so navedene v politiki zasebnosti, ki je dostopna na tem mestu.

Uporabnik z uporabo storitve dovoljuje ponudniku zbiranje in uporabo določenih osebnih podatkov o uporabniku, kot so npr. ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, starost, IP naslov.

Publishwall zagotavlja, da bo z vsemi zaupnimi informacijami, ki jih bo prejel s strani uporabnikov ravnal z ustrezno stopnjo zaupnosti. Osebnih podatkov uporabnikov in drugih zaupnih informacij, ki se neposredno navezujejo na identiteto uporabnikov (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, naslov…) in so jih uporabniki posredovali, ponudnik ne bo prodal ali drugače delil z oglaševalci in tretjimi osebami, razen če uporabnik to izrecno dovoli na podlagi izrecne privolitve.

Ponudnik si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov in zaupnih informacij zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov in zaupnih informacij. Osebni podatki uporabnikov so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse osebne podatke in druge zaupne informacije varoval kot poslovno skrivnost. Uporabnikove osebne podatke in druge zaupne informacije bo ponudnik zbiral izključno za potrebe izvajanja storitve zagotavljanja družbenega omrežja, pripravo njegovih izboljšav in analiz ter podatkov ne bo posredoval v druge namene ali tretji osebi, razen ob pridobitvi soglasja uporabnika oziroma na upravičeno zahtevo sodnega ali državnega organa ali v primeru zavarovanja pravnih interesov ponudnika v morebitnem sodnem sporu ali upravnem postopku pred državnim organom.

Vsak uporabnik družbenega omrežja Publishwall se mora zavedati, da Publishwall ni odgovoren za zagotavljanje varnosti in zasebnosti v zvezi s podatki, ki jih uporabniki sami javno objavijo in samoiniciativno pošiljajo preko družbenega omrežja Publishwall. Uporabniki se morajo zavedati, da lahko drugi registrirani in neregistrirani uporabniki, oglaševalci ali druge osebe javno objavljene podatke ali zaupne informacije uporabijo, shranijo, pošljejo, navežejo stik z uporabniki, prodajo ali drugače obdelajo ter bodo uporabniki lahko deležni obdelave objavljenih osebnih podatkov na način, ki jih vznemirja, ogroža ali je drugače neprimeren. Za podatke ali zaupne informacije, ki jih uporabnik sami objavijo oziroma pošljejo preko družbenega omrežja Publishwall je uporabnik odgovoren sam.

Publishwall ni odgovoren za zlorabe podatkov in vsebin, ki so jih uporabniki v okviru uporabe družbenega omrežja Publishwall pripravljeni razkriti drugim uporabnikom ali tretjim osebam ali so jih uporabniki s strani drugih uporabnikov ali tretjih oseb pripravljeni sprejeti.


4. Uvodne določbe

Vsebina teh splošnih pogojev uporabe družbenega omrežja Publishwall se nanaša na pogoje uporabe naših storitev na družbenem omrežju Publishwall, urejanje dostopa do naših storitev, in vse pomembne informacije v zvezi z upravljanjem in uporabo naših storitev. Z uporabo naših storitev se vsak uporabnik strinja, da ga zavezujejo ti veljavni splošni pogoji.

Z namenom, da bi svojim uporabnikom družbenega omrežja Publishwall zagotovili najboljšo možno izkušnjo, se omrežje neprestano posodablja in izboljšuje. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja družbeno omrežje Publishwall, občasno spreminja brez predhodnega obvestila uporabniku.


5. Storitve, ki jih zagotavljamo

Naš cilj je povezovanje uporabnikov in ustvarjanje povezane skupnosti med uporabniki družbenega omrežja Publishwall. Za namen doseganja našega cilja zagotavljamo naslednje storitve:

Oblikovanje osebnega uporabniškega računa
Družbeno omrežje, kot je npr. pregledovanje vsebin, člankov, javnih profilov, javno objavljenih slik in video vsebin ipd. lahko vsak uporabnik uporablja brez registracije uporabniškega računa oziroma profila, vendar pa v primeru, da uporabniki želijo izkoristiti celotno njim prilagojeno izkušnjo oziroma sodelovati v razpravah bodo morali kreirati osebni uporabniški profil. Svoj osebni profil in svoj osebni spletni zid (ozadje in glavo spletnega zidu s profilno fotografijo) lahko uporabniki oblikujejo po svoji želji. Več o kreiranju, uporabi in izbrisu uporabniškega računa najdete v točki 8 teh splošnih pogojev.

Objava, pregledovanje, kreiranje in upravljanje vsebine na družbenem omrežju
Na družbenem omrežju Publishwall uporabnikom omogočamo kreiranje, pregledovanje in objavo vsebine, ki jih zanima ter jo želijo pregledovati in objavljati. Preko družbenega omrežja Publishwall si lahko ogledujejo ali kreirajo objave, zgodbe, dogodke, slike, video vsebine, podajajo replike ali odgovore na objave drugih uporabnikov. Preko družbenega omrežja lahko uporabniki postavijo lasten blog, spletno stran, foto blog ali objavni zid. Omogočamo možnost hitrih objav in replik ter foto objav. Uporabniki lahko sledijo svojim objavam ali objavam drugih uporabnikov. Na družbenem omrežju Publishwall lahko zapise objavljate na osebnem spletnem zidu in s pomočjo predhodnih nastavitev hkrati še na izbranih straneh Facebooka, Twitterja, straneh prijateljev in drugih uporabnikov. Katerim objavam in uporabnikom bo posamezni uporabnik sledil in katero vsebino ali objave bo pregledoval je popolnoma prepuščeno uporabnikom samim, paziti morajo le, da so objave skladne s temi splošnimi pogoji.

Uporaba digitalnih produktov
Na našem družbenem omrežju Publishwall omogočamo uporabo digitalnih produktov kot je npr. postavitev lastne spletne trgovine, lastnega bloga, anket, sistema za dogodke, nagradnih iger, spletnih referendumov, peticij in pozivov. V spletnem okolju Publishwall smo omogočili, da uporabniki sami na enostaven način kreirajo digitalni produkt in ga tudi tržijo. Pri uporabi digitalnih produktov v okolju Publishwall vsem uporabnikom nudimo tudi podporo. Omogočamo prilagoditev digitalnih produktov zahtevam in željam uporabnikom, ter omogočamo povezavo z digitalnimi produkti, ki uporabnike zanimajo oziroma predstavljajo njihove interese. V skladu z interesi uporabnikov, ki jih bodo izrazili bomo predlagali oglase ponudnikov, predloge blog objav, predloge anket, peticij, dogodkov, nagradnih iger, referendumov in pozivov. Preko uporabniškega profila omogočamo prijavo na druge spletne strani in portale.

Povezovanje uporabnikov družbenega omrežja
V družbenem omrežju Publishwall omogočamo, da na več različnih načinov komunicirate z drugimi uporabniki, prijatelji ali znanci o vsebinah, ki so za uporabnike pomembne. Omogočamo objavo fotografij in video vsebin, pisanje člankov, objav, osebnih statusov, pošiljanje osebnih sporočil, anket, peticij, objavo bloga, povezovanje z drugimi uporabniki z istimi interesi, ustvarjanje dogodkov, pisanje mnenj, kolumn in druge vsebine. Uporabnikom omogočamo, da se povežejo s tistimi uporabniki, ki delijo interese z vami, jim sledite ali jih povabite v zaprte ali odprte skupine.

5.1 Pogoji uporabe storitev

Za uporabo naših storitev so uporabniki odgovorni sami, saj sami ustvarjajo in objavljajo vsebine, sledijo drugim uporabnikom ter obiskujejo druge strani in podstrani. Katero vsebino bodo objavili, katerim uporabnikom in stranem bodo sledili ter katere strani bodo obiskovali je popolnoma svobodna odločitev uporabnikov.

Pri objavljanju vsebine so uporabniki sami odgovorni, da je uporaba storitev in vsebina objav skladna z veljavno zakonodajo, pravili in načeli. Uporabniki morajo objaviti le tisto vsebino za katero so prepričani, da jo lahko delijo z drugimi uporabniki.

Vsa vsebina, ki je objavljena na družbenem omrežju Publishwall, je kreirana s strani uporabnikov družbenega omrežja. Publishwall same vsebine objav ne preverja zato je vsakršna uporaba ali zanašanje uporabnikov na katero koli objavljeno vsebino na družbenem omrežju Publishwall na lastno odgovornost uporabnikov. Publishwall v nobenem primeru ne podpira ali nadzira nobene vsebine ali mnenja, ki je na družbenem omrežju Publishwall izraženo ali objavljeno s strani uporabnikov družbenega omrežja.

Publishwall nikakor ni odgovoren, ne podpira, zastopa, preverja ali jamči za popolnost, resničnost, natančnost, avtorstvo ali zanesljivost katerekoli vsebine ali sporočil, ki jih uporabniki preko družbenega omrežja Publishwall objavijo.

Vsak uporabnik, ki uporablja družbeno omrežje Publishwall se zaveda in sprejema, da je z uporabo družbenega omrežja Publiswall lahko izpostavljen vsebini, ki je zanj žaljiva, škodljiva, netočna ali drugače neprimerna ter zavajajoča.

Za vso vsebino, ki je objavljena na družbenem omrežju Publishwall d.o.o. je izključno odgovorna oseba, ki je takšno vsebino ustvarila. Publishwall d.o.o. nikakor ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino objavljeno s strani uporabnikov.

V primeru, da Publishwall izve za objavljeno vsebino ali dejanja uporabnikov, ki kršijo zakonske obveznosti ali te splošne pogoje, zaznamo zlorabo naših izdelkov ali druge kršitve lahko uporabnika opozori naj vsebino spremeni ali odstrani, lahko pa tako vsebino brez opozorila odstrani sam.

5.2 Uporaba in zagotavljanje storitev

Uporaba družbenega omrežja Publishwall je na voljo kadarkoli 24 ur na dan in 365 dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve posamezne ali vseh navedenih funkcionalnosti družbenega omrežja.

Ponudnik omogoča storitev v okviru svojih tehničnih in tehnoloških možnosti in ne daje nikakršnih zagotovil in garancij za nemoteno in neprekinjeno delovanje storitve. Ponudnik za nedelovanje storitve, ki je posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del na družbenem omrežju, višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja.

V primeru onemogočitve posamezne ali vseh navedenih funkcionalnostih bo ponudnik uporabnike preko družbenega omrežja obvestil.

Vso potrebno opremo za dostop do družbenega omrežja (omrežna povezava, ustrezen mobilni telefon ali druga naprava) si zagotovi uporabnik sam.

V primeru nenadnih tehničnih težav ali višje sile se lahko zgodi, da funkcionalnosti družbenega omrežja določen čas ne bomo zagotavljali. V takem primeru se bomo trudili težave odpraviti v najkrajšem možnem času, o težavah pa uporabnike obvestili.

Na družbenem omrežju Publishwall so lahko vsebovane povezave na različne zunanje povezave ali strani, kot so na primer druge spletne strani, mobilne aplikacije, spletne trgovine ali drugi viri. Publishwall ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav, prav tako ne za RSS odjemalce vsebin.


6. Kdo lahko uporablja družbeno omrežje Publishwall

Težimo k viziji, da družbeno omrežje Publishwall omogočamo vsem uporabnikom, ki se naši skupnosti želijo pridružiti in deliti svoja mnenja, razmišljanja, vizije oziroma uresničevati svoje cilje na preko družbenega omrežja Publishwall.

Pri uporabi družbenega omrežja Publishwall morajo vsi uporabniki upoštevati naslednje:

 • Pri registraciji uporabniškega računa morate uporabljati vaše pravo ime, ki ga uporabljate v vsakdanjem življenju.
 • Vedno navesti točne in resnične podatke o sebi.
 • Na družbenem omrežju Publishwall uporabljajte en lastni uporabniški račun in ne ustanavljajte lažnih računov. Publishwall si pridržuje pravico vse lažne račune brez predhodnega obvestila izbrisati.
 • Svojega gesla ali drugih varnostnih in pomembnih podatkov ne zaupajte nikomur, drugim ne omogočite dostopa do svojega računa ali prenesite vašega osebnega računa na drugega uporabnika.
 • Zavedajte se, da ste za uporabo in varovanje vašega osebnega računa na družbenem omrežju Publishwall odgovorni sami.

 • Pri družbenem omrežju Publiswall omogočamo uporabo naših storitev vsem uporabnikom, ki so lahko pravne ali fizične osebe in ki to želijo. Da bi lahko zagotavljali ustrezen nivo komunikacije in spoštovanja medsebojnih pravic na družbenem omrežju, prepovedujemo uporabo družbenega omrežja:

 • Osebam, ki so obsojeni spolni prestopniki ali storilci hujših kaznivih dejanj.
 • Osebam, katerim smo v preteklosti onemogočili račun iz naslova kakršnihkoli kršitev naših pogojev uporabe družbenega omrežja in pravilnikov.
 • Osebam, ki jim veljavna zakonodaja prepoveduje uporabo naših storitev.

 • 7. Način uporabe naših storitev

  Zavedamo se, da je naše družbeno omrežje toliko kvalitetno kolikor so kvalitetne vsebine, ki jih naši uporabniki objavijo, zato morajo uporabniki skrbeti, da ne objavijo vsebin, ki škodujejo drugim uporabnikom ali skupnosti družbenega omrežja Publishwall. Vsak uporabnik se z uporabo družbenega omrežja Publishwall strinja, da ne bo ravnal na načine kot so zapisani v nadaljevanju:

  Uporabnik družbenega omrežja Publishwall ne sme uporabljati na način s katerim bi:

 • Kršil te pogoje uporabe družbenega omrežja Publishwall ali katerega koli pravilnika oziroma pogojev objavljenih s strani Publishwall.
 • Objavil vsebine s protipravno, nezakonito, diskriminatorno, zavajajočo, goljufivo ali žaljivo vsebino ali vsebino v nasprotju z javnim redom in moralo.
 • Objavil vsebino s katero bi kršil ali nezakonito posegal v pravice drugih uporabnikov družbenega omrežja Publishwall ali drugih oseb.
 • Pri svoji komunikaciji ali v svojih objavah uporabljal grožnje ali sovražni govor, se slabšalno, poniževalno ali žaljivo izražal.
 • Pri svoji komunikaciji ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb (ustvarjal lažnih profilov).
 • Pri uporabi družbenega omrežja Publishwall ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin za katere nima dovoljenja imetnika avtorskih pravic ali vsebin, ki so v lasti druge fizične ali pravne osebe.
 • Na družbeno omrežje Publishwall nalagal virusov ali druge zlonamerne kode ali storil karkoli, kar bi onemogočilo, preobremenilo, oviralo in povzročilo nedelovanje sistema družbenega omrežja Publishwall ali poskusil dostopati do podatkov in zaupnih informacij in podatkovnih zbirk do katerih nima dovoljenja za dostop.
 • Ob uporabi storitev družbenega omrežja Publishwall (npr. Spletna trgovina) le to ne bo uporabljal za ponujanje storitev in proizvodov, ki jih v skladu z zakonodajo ne sme ponujati ali opravljati, prodajal ponaredkov blaga blagovnih znamk.
 • Brez izrecnega predhodnega dovoljenja Publishwall kopiral, posredoval, shranjeval celih ali delov vsebine družbenega omrežja Publishwall ali uporabljal logotipov, celovite grafične podobe, dizajna in druge vsebine vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami, katere ima v lasti ali upravljanju Publishwall.
 • Omogočal dostopa do nezakonitih kopij avtorskih del ali varovanih podatkovnih zbirk.
 • Oglaševal svojih proizvodov in storitev na način, ki bi pomenil zavajajoče oglaševanje.
 • Publishwall si pridržuje pravico da brez predhodnega obvestila vso vsebino, ki kakorkoli krši navedene splošne pogoje, veljavno zakonodajo ali druga pravila poslovanja Publishwall, odstrani in blokira brez da bi o tem obvestil uporabnika.

  Publishwall si pridržuje tudi pravico, da objavljeno vsebino odstrani ali omeji v primeru, da ugotovi, da je sprememba ali odstranitev potrebna, da se izognemo negativnim pravnim posledicam za Publishwall.

  V primeru kršitve določb teh splošnih pogojev s strani uporabnika, lahko Publishwall uporabnika zaradi kršitev začasno ali trajno iz družbenega omrežja odstrani ali mu prepove uporabo družbenega omrežja Publishwall ali storitev, ki jih Publishwall zagotavlja.

  V primeru, dejanj uporabnika, ki bi za Publishwall pomenila nastanek škode bo Publishwall od uporabnika zahteval povračilo nastale škode v celoti.


  8. Registracija uporabnika in uporabniškega računa ter upravljanje z uporabniškim računom

  Družbeno omrežje Publishwall lahko uporabljate tudi brez registracije, vendar, da lahko uporabniki vse storitve izkoristijo v celoti omogočamo registracijo osebnega uporabniškega računa v družbenem omrežju Publishwall.

  Registracija uporabniškega računa je enkratna in brezplačna.

  Uporabniški račun lahko kreirajo vsi uporabniki, ki so starejši od 15 let.

  Uporabnik svoj osebni uporabniški registrira na način, da na družbenem omrežju Publishwall izbere gumb registracija. Z vnosom zahtevanih podatkov, strinjanjem s temi splošnimi pogoji in potrditvijo registracije postane registriran uporabnik našega družbenega omrežja. S potrditvijo registracije uporabniškega računa pod materialno in kazensko odgovornostjo poda izjavo, da je ob registraciji navedel resnične podatke in podatke s katerimi ima pravico do razpolaganja.

  S svojim uporabniškim računom uporabnik upravlja sam preko nastavitev uporabniškega računa. Pri uporabi uporabniškega računa je zato uporabnik sam odgovoren za varnost svojega računa. Priporočamo, da vsak uporabnik vedno uporablja varno personalno geslo, gesla uporabniškega osebnega uporabniškega računa nikakor ne zaupa tretji osebi ali ga javno razkriva. Publishwall ni odgovoren za nobeno izgubo podatkov, zlorabo podatkov ali nastalo škodo v primeru, da uporabnik ni ravnal v skladu s temi priporočili.

  Nastavitve svojega uporabniškega računa uporabniki upravljajo sami v skladu s svojimi interesi. Tako je popolnoma od posameznega uporabnika odvisno katerim uporabnikom in stranem bo sledil, katero komunikacijo izvajal in katere strani obiskoval.

  Od časa do časa bomo vsem uporabnikom z naše strani posredovali sistemska sporočila in obvestila, ki so pomembna z vidika delovanja in upravljanja družbenega omrežja Publishwall. Taka sporočila so pomemben del zagotavljanja nemotenega delovanja družbenega omrežja Publishwall in se od prejemanja taki sporočil uporabnik ne more odjaviti.

  Uporabniški račun lahko registrirani uporabniki uporabljajo neomejeno časa in brezplačno.

  Uporabniški račun lahko vsak uporabnik kadarkoli deaktivira ali izbriše in preneha uporabljati. Izbris ali deaktivacijo uporabniškega računa in vsebine uporabnik stori na način, da v nastavitvah izberete možnost izbris ali deaktivacija uporabniškega računa.

  V primeru deaktivacije ali izbrisa računa lahko uporabnik osebni uporabniški račun ponovno registrira ali aktivira.

  Publishwall si v primeru, da s strani uporabnika ugotovi kršitev veljavne zakonodaje, teh splošnih pogojev in moralnih ter etičnih načel pridržuje pravico do ukinitve in izbrisa uporabniškega računa uporabnika ali ga začasno oziroma trajno onemogočiti. Uporabnik v primeru, da mu ponudnik storitve začasno ali trajno onemogoči uporabo uporabniškega profila ali le tega ukine ali izbriše, nima pravice zahtevati povračila morebitne škode, ki bi uporabniku nastala zaradi izbrisa ali ukinitve uporabniškega računa ali njegove začasne ali trajne onemogočitve.


  9. Financiranje

  Uporaba našega družbenega omrežja je brezplačna. Zato pa nam za naše delovanje plačujejo oglaševalci, ki družbeno omrežje uporabljajo za oglaševanje svojih proizvodov in storitev. Z uporabo družbenega omrežja Publishwall uporabniki soglašajo, da jim bomo ob uporabi družbenega omrežja prikazali njim prilagojene oglase. Da bi prikazali ustrezne oglase v skladu interesi uporabnikov bomo ob pridobitvi predhodne privolitve uporabili osebne podatke uporabnikov kot so npr. podatki o interesih. Oglaševalcem lahko posredujemo podatke o skupinah in interesih ljudi npr. oglaševalcem bomo posredovali podatke o tem, da si uporabniki skupine od 35-45 let ogledujejo določene proizvode ali storitve. Oglaševalcem podatkov o vaši identiteti brez vaše izrecne in predhodne privolitve ne bomo razkrili.


  10. Omejitev in zavrnitev odgovornosti

  Stremimo k temu, da zagotavljamo vse naše izdelke in storitve varne za uporabo. Vsi podatki, vsebina in informacije, ki jih uporabniki na družbenem omrežju Publishwall objavljajo so javni, razen če uporabnik sam, kjer je to mogoče, označi, da so podatki zaupne narave in ne dovoli njihovega razkritja.

  Vse informacije, ki jih Publishwall objavi na družbenem omrežju so pripravljene z ustrezno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja in tehnologij. Kljub ustrezni skrbnosti pa pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na družbenem omrežju Publishwall ni mogoče v celoti zagotoviti, zato Publishwall uporabniku ne daje nobenih zagotovil glede primernosti, zanesljivosti, razpoložljivosti ali pravočasnosti storitev, odsotnosti virusov ali drugih škodljivih programov v zvezi s storitvijo. Družbeno omrežje je uporabnikom na voljo v vsakokrat objavljeni obliki in brez kakršnegakoli jamstva.

  Publishwall ni odgovoren za nobeno škodo, izgubo prihodka ali dobička, izgubo podatkov ali drugo škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi:

 • Uporabe ali nezmožnosti uporabe družbenega omrežja in storitev na družbenem omrežju Publishwall.
 • Nedelovanja ali nepravilnega delovanja družbenega omrežja, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe s strani uporabnika.
 • Nedelovanja ali nepravilnega delovanja družbenega omrežja iz naslova uporabe neustrezne ali nedelujoče tehnične opreme s strani uporabnika.
 • Zanašanja na vsebine in informacije, ki so na družbenem omrežju Publishwall objavljene z naše strani ali s strani drugih uporabnikov.
 • Zaznave ali uporabe objavljene vsebine na družbenem omrežju Publishwall s strani drugih uporabnikov ali tretjih oseb, ki bi bila za uporabnika žaljiva, nezakonita ali drugače neprimerna.
 • Škodljivega ali nezakonitega ravnanja drugih uporabnikov družbenega omrežja Publishwall.
 • Katerekoli druge napake, motnje, vzroka ali posledice, ki izhajajo iz uporabe storitev Publishwall.
 • Publishwall je omejeno odškodninsko odgovoren in skladno z zakonsko omejitvijo jamči zgolj in samo za škodo oziroma škodne zahtevke, ki temeljijo na napaki, ki je bila s strani Publishwall neposredno povzročena namerno ali iz hude malomarnosti. V nobenem primeru in/ali ne glede na razlog nastanka škodnega dogodka v povezavi z izvajanjem storitev ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček.

  Morebitna v prejšnjem odstavku navedena odgovornost Publishwall je omejena na trikratni znesek, ki ga je posamezni uporabnik v zadnjih 12 mesecih plačal za uporabo storitev Publishwall, vendar največ na skupni znesek 150,00 EUR (z besedo: sto petdeset evrov) za posameznega uporabnika.

  Vsak uporabnik je sam odgovoren za kakršnekoli posledice nastale zaradi izdaje uporabniškega imena in gesla katerikoli tretji osebi ali drugemu uporabniku.

  Pridržujemo si pravico, da v vseh primerih kršitev teh splošnih pogojev s strani uporabnikov, ki bi s svojim ravnanjem Publishwall povzročili škodo, s strani takega uporabnika uveljavimo povračilo celotne škode in izgube dobička.


  11. Pravice intelektualne lastnine

  Koda, dizajni, CGP in vse storitve družbenega omrežja Publishwall so varovane s pravicami intelektualne lastnine. Vsa objavljena vsebina, ki jo je objavil Publishwall je zaščitena z avtorskimi pravicami. Publishwall je lastnik in imetnik vseh pravic intelektualne lastnine na in v povezavi s storitvami, ki jih zagotavlja in nosilec avtorskih pravic, razen če ti splošni pogoji določajo drugače. Varstvo zajema zlasti, a ne izključno, naziv storitev, podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo, izvorno kodo, celovito grafično podobo, logo, produkte… Prepovedano je vsako kopiranje, reproduciranje, spreminjanje ali prilagajanje storitve s strani uporabnikov brez dovoljenja Publishwall.

  Blagovna znamka Publishwall in vse blagovne znamke, ki se pojavljajo v zvezi s storitvami, ki jih zagotavlja Publishwall so registrirane znamke, katerih imetnik ali lastnik je Publishwall. kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja Publishwall.

  Uporaba storitve s strani uporabnika ne pomeni prenosa lastništva na storitvi in/ali prenosa lastništva pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo in prenosa kakršnihkoli drugih pravic v zvezi s storitvijo na uporabnika ali na kogarkoli drugega.

  Z objavo ali prikazovanjem vsebine na družbenem omrežju Publishwall uporabniki podeljujete brezplačno, izključno in neomejeno pravico za uporabo, kopiranje, reproduciranje, obdelavo, prilagajanje, spreminjanje, prikazovanje, prenos in distribucijo take vsebine. S podelitvijo te pravice nam omogočite, da objavljeno vsebino damo na voljo in vpogled tudi drugim podjetjem, posameznikom ali organizacijam ter jo uporabljamo za izvajanje promocije družbenega omrežja Publishwall. Vsa uporaba vaše objavljene vsebine na predhodno navedene načine s strani Publishwall se izvede brez nadomestila oziroma možnosti zahtevati kakršnokoli nadomestilo s strani uporabnika do ponudnika.


  12. Komunikacija, reklamacije in spori

  V primeru obstoja vprašanj, pripomb, reklamacij ali pritožb v zvezi z uporabo storitev družbenega omrežja Publishwall se lahko vedno obrnete na našo službo za tehnično podporo in pomoč uporabnikom, ki je dostopa na e-poštnem naslovu _________________________. Svoja vprašanja, pripombe, ali pritožbe lahko posredujete tudi po pošti na naslov ____________________________________.

  Vsa vaša vprašanja, pripombe ali pritožbe bomo obravnavali nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času, ko bo to mogoče. Na vaša vprašanja, pripombe ali pritožbe bomo praviloma odgovorili najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve. V primeru priprave daljšega odgovora ali zbiranja dodatnih informacij ali mnenj bomo za pripravo odgovora lahko potrebovali daljši čas, o tem vas bomo v roku 30 dni od prejema vprašanja obvestili.

  V primeru, da uporabnik posreduje vprašanje, pripombe ali pritožbe na elektronski način preko elektronske pošte, lahko ponudnik svoj odgovor na vprašanje ali pripombo oziroma odločitev o pritožbi pošlje po elektronski pošti na naslov, s katerega je uporabnik vprašanje, pripombo ali pritožbo poslal oziroma na elektronski način, ki ga je uporabnik navedel v svojem elektronskem sporočilu oz. dal ob svoji privolitvi.

  12.1 Zahteva za odstranitev vsebine iz družbenega omrežja Publishwall

  Pri Publishwall verjamemo in spoštujemo pravico do svobode izražanja uporabnikov družbenega omrežja. Vsak uporabnik pa se mora zavedati, da je pri svojih pravicah omejen s pravicami drugih uporabnikov.

  V primeru, da uporabnik na družbenem omrežju Publishwall zazna vsebino, ki bi bila za njega žaljiva, škodljiva ali sporna lahko uporabnik o taki vsebini obvesti službo za tehnično podporo in pomoč uporabnikom ter zahteva odstranitev vsebine iz družbenega omrežja.

  Zahteva uporabnika za odstranitev žaljive, škodljive ali sporne vsebine objavljene na družbenem omrežju Publishwall mora:

 • Biti posredovana v pisni obliki (lahko formalni dokument s podpisom uporabnika v pdf obliki).
 • Nedelovanja ali nepravilnega delovanja družbenega omrežja, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe s strani uporabnika.
 • Uporabnik se mora ustrezno identificirati kot imetnik pravic, ki naj bi mu bile kršene.
 • Uporabnik mora podrobno navesti vse podatke o vsebini, ki naj bi njegove pravice kršila.
 • Uporabnik mora navesti: Ime ali uporabniško ime uporabnika, ki je vsebino objavil, čas objave vsebine, podrobno obrazložitev v čem in kako objavljena vsebina krši pravice uporabnika.
 • Publishwall bo prejeto zahtevo najprej z vso dolžno skrbnostjo preučil ter se o sporni vsebini oziroma zahtevi za izbris izjavil. Publishwall bo ob prejemu zahteve za odstranitev vsebine s strani uporabnika storil vse kar je razumno potrebno za preprečitev nadaljnjega razširjanja sporne vsebine ter v razumnem času glede na okoliščine posameznega primera presodil ali je tako vsebino potrebno iz družbenega omrežja odstraniti oziroma onemogočiti.

  V primeru spora med uporabnikom, ki je sporno vsebino objavil in uporabnikom, ki zahteva njeno odstranitev lahko Publishwall vsebino začasno odstrani ali onemogoči do rešitve spora in jo nato ponovno objavi.

  12.2 Spori in veljavno pravo

  Uporabnik in Publishwall soglašata, da bosta vse morebitne spore poskušala najprej rešiti sporazumno z medsebojnim dogovorom. V primeru, da sporazuma za rešitev spora, kljub resničnim poskusom ne bo mogoče doseči, bo za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  Za razreševanje sporov iz ki bi izhajali iz pogodbenega razmerja med Publishwall in uporabnikom, se uporablja slovensko pravo.


  13. Veljavnost splošnih pogojev

  Če se katero od določil teh splošnih pogojev izkaže za neveljavno, nično, nezakonito ali neuporabljivo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati željenemu namenu.

  Publishwall obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo družbenega omrežja.

  Uporabnik z registracijo uporabniškega računa ali vstopom na družbeno omrežje Publishwall potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami splošnih pogojev strinja.

  Vsaka sprememba teh splošnih pogojev bo objavljena na tej spletni strani.

  Verzija: 1.0 z dne 15. 3. 2021
  PublishWall, podjetje za digitalni marketing d.o.o.,
  Dolenjska cesta 242,
  1000 Ljubljana
  e-naslov: info@publishwall.si

  Zapri predvajalnik
  Prikaži seznam predvajanja
  Prestavi predvajalnik
  Povečaj