Članek
Poissonova Porazdelitev
Objavljeno Mar 16, 2023

Poissonovo Porazdelitev je uvedel francoski fizik, matematik in geometer Siméon-Denis Poisson (1781 – 1840).