Vreme Naročite se
Manj mleka vplivalo na poslovni rezultat
Klara Lovenjak KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Četrtek, 1. december 2022 ob 14:15

Odpri galerijo

Vinko But, direktor Mlekarne Celeia

Mlekarna Celeia je edina mlekarna v slovenski lasti, ki odkupuje in predeluje le slovensko mleko, v celoti brez gensko spremenjenih organizmov. Zadnji dve leti sta bili zanje težki, koronska kriza se je namreč nadaljevala v energetsko. Letos je tako Celeio zaznamovala stalna rast proizvodnih stroškov, izrazito povečana cenovna občutljivost končnih kupcev in posledično zadržanost trgovine pri sprejemanju višjih cen ter pomembno pomanjkanje mleka. K temu je prispeval tudi odhod dveh posameznih lastnic – zadrug, ki sta bili njihovi pomembni dobaviteljici mleka.

Vinko But, direktor mlekarne, ki je hkrati tudi sam kmetovalec – rejec mladega pitanega goveda, pa kot zadružnik kljub vsem težavam verjame v model zadružne mlekarne.

Z vodstveno ekipo zato vse napore vlaga v izboljšanje dobičkonosnosti z bolj trendovskimi mlečnimi izdelki, racionalizacijo proizvodnje ter ohranitev zaupanja rejcev. Priznavajo, da so se leto dni nazaj na rast odkupne cene odzvali zadržano, v tem obdobju pa za mleko nudijo povsem konkurenčno odkupno ceno.

»Mleko predstavlja 70 % vseh naših skupnih stroškov, energenti 6 % – v preteklosti je bil ta strošek 2 %, stroški dela pa slabih 10 %. Najbolj smo občutljivi prav na odkupno ceno mleka.«

 

IZ PRESEŽKOV MLEKA V IZRAZITO POMANJKANJE

Mlekarna je v lasti 16 zadrug, to lastništvo pa verjetno prinaša veliko odgovornosti, sploh v trenutnih tržnih razmerah.

Smo druga največja mlekarna v državi, ki je v lasti slovenskih zadrug. Zato čutim veliko odgovornost do naših 600 kmetij, od katerih odkupujemo mleko, kupcev in potrošnikov ter preko 200 sodelavcev. Mogoče to odgovornost jemljem še toliko bolj osebno, ker sem tudi sam kmetovalec in razmere v dejavnosti poznam z obeh vidikov.

Kaj se dogaja na področju sodelovanja in poslovanja z vašimi posameznimi lastniki? Ob tem nas zanima predvsem prekinitev sodelovanja z vašo največjo posamično lastnico – Koroško zadrugo (KKGZ).

Prvi pogovori so se začeli že pred letom dni in se odvijali v smer postopnega odhoda Koroške zadruge. Takrat se je zgodilo tudi nenadno in izrazito povišanje cen gnojil. Zvišale so se cene žit, krmil ter goriva in v tistem trenutku nihče od nas ni znal predvideti dogajanj na trgu, ki so sledila. Kmetje so bili pod velikim pritiskom, mi pa jih v tistem času nismo znali pomiriti, saj takrat nismo mogli vedeti, da bo tudi na trgu z mlečnih izdelkov prišlo do takšne rasti cen, ki so pozneje z zamikom, pa vendarle, sledile.

Kaj je torej prispevalo k njihovemu odhodu?

Okoliščin in razlogov je verjetno več, o njihovi odločitvi pa ne bom presojal. Dejstvo je, da smo se v prvi polovici leta 2021 v koronskem času soočali s presežki mleka, da ne omenjam leta 2020, ko so bili ti še izrazitejši. Mleko smo takrat nemoteno odkupovali, kar si štejemo v prid, saj je stabilnost mlekarske verige v največji meri odvisna od slovenskih mlekarn. Konec leta 2021 pa smo iz presežkov začeli relativno hitro drseti v izrazito pomanjkanje mleka, česar nihče ni mogel predvideti. Pomanjkanje še nikoli ni bilo tako izrazito, odkupna cena pa še nikoli tako visoka.

Je bila med drugim težava tudi v odkupni ceni mleka?

Takrat si niti približno nismo predstavljali, da bomo leto dni pozneje, oktobra 2022, za liter mleka plačali dobrih 20 centov več kot oktobra 2021. To se v zgodovini naše mlekarne v Sloveniji, EU ali celo po svetu še ni zgodilo.

Kar se tiče odkupnih cen, pa smo bili res zadržani, saj naši kupci niso bili pripravljeni sprejemati višjih cen, pritiski kmetov na upravne odbore zadrug in posledično na direktorje pa so naraščali.

Ob tem se je žal pozabilo, da je mlekarstvo ciklična in dolgoročna dejavnost, še posebej, če gre za zadružen sistem, ki ni zastavljen za delovanje v špekulativnih razmerah.

Posledica tega je bila odločitev Koroške zadruge o odhodu, kar je resda nekoliko nenavadno dojemanje te lastniške vloge. Kljub vsemu lahko dodam, da smo trenutno ponovno v razgovorih in iščemo pot za ponovno vzpostavitev sodelovanja. Mogoče je to obdobje, ki se je žal pač moralo zgoditi, in priložnost za nas, da na nekatere svari gledamo drugače, kot smo prej.

So KKGZ sledili še drugi dobavitelji in kako se soočate s temi izzivi, saj mlekarno zapušča tudi KZ Polzela?

Ta podatek lahko potrdim, o tem sem že seznanil tudi solastnike. S KZ Polzela smo se poskušali pogovoriti in najti rešitve, a neuspešno, zato razloge za odhod težko komentiram, smo pa v obdobju odpovedi. Vendarle pa lahko zatrdim, da nas ne zapušča noben drug dobavitelj, kar pomeni, da ostajamo enotni in homogeni.

Ali to predstavlja oviro pri vašem poslovanju in koliko mleka manj se zato steka v vaše bazene?

Glede na to, da smo prej odkupovali več mleka, kot smo ga potrebovali za lastno predelavo, smo ostali brez presežkov mleka za prodajo. Naredili smo vse za nemoteno predelavo in s tem preprečili zaznavanje pomanjkanja mleka pri kupcih, razen pri UHT trajnem mleku. Za prihodnje leto imamo tako v načrtu manjši primanjkljaj mleka, letos pa predelava ni bila bistveno ogrožena.

Bo kljub manjši količini mleka ostalo pri tem, da boste mleko odkupovali izključno od slovenskih kmetov?

Vsekakor ostajamo zvesti tradiciji, da odkupujemo izključno slovensko mleko in ostajamo edina slovenska mlekarna s certifikatom brez GSO.

Ste v mlekarni že našli rešitev, da vrnete UHT trajno mleko v prodajni program ali se boste raje usmerili v mlečne izdelke z višjo dodano vrednostjo?

Naša partnerska mlekarna na Hrvaškem, ki je imela ustrezno proizvodno linijo, je prenehala z dejavnostjo, zato smo se sprva želeli preusmeriti drugam in ohraniti to mleko na policah. Ker smo se hkrati soočali s prekinitvijo sodelovanja z omenjenima zadrugama, smo se odločili, da se odpovemo delu, ki ga za nas opravlja nekdo drug, in raje ohranimo tisto, kar lahko naredimo in predelamo v naši mlekarni. Temu izdelku smo se zato odpovedali, kar je velika poslovna škoda, saj je povpraševanje po trajnem mleku letos zelo veliko. Verjetno že več desetletij ni bilo takšnega povpraševanja, posledično pa je narasla tudi njegova cena. Prisotnost UHT mleka Zelene doline na policah je odvisna od naših prihodnjih dogovorov o odkupljeni količine mleka. Zagotovo pa nam je v interesu, da ga čim prej vrnemo nazaj na police.

»Iz presežkov smo v pol leta zdrseli v zgodovinsko izrazito pomanjkanje mleka.«

LETOS ZA KAR 13 MILIJONOV EVROV VEČ STROŠKOV

Mlekarno ste pred dobrimi tremi leti prevzeli v rdečih številkah in jo nato v letu 2020 spravili na stabilno poslovanje – z dobičkom, vmes se je zgodila koronakriza in leto 2021 ste zaključili negativno, s čisto izgubo v višini 845.502 evrov, zdaj pa se soočate z izjemno visokimi proizvodni stroški.

Leto 2021 res ni bilo pozitivno. Že lanskega marca in aprila smo čutili trende višanja cen repromateriala. V drugi polovici leta je že začela naraščati tudi cena mleka, šele decembra pa smo uspeli doseči prvi dvig cen naših produktov pri kupcih. Svoje je dodala tudi koronakriza, ki je še vztrajala v prvi polovici lanskega leta, hkrati pa se je že višala cena energentov, vendar ne tako ekstremno kot letos.

Energenti so se nam podražili za 200 %, repromaterial za 25 %, odkupna cena mleka pa za slabih 40 %. Če to združim v eno številko, imamo v tem letu za 13 milijonov evrov več stroškov.

Kaj to pomeni za vaše poslovanje in kaj kažejo letošnji rezultati?

Za vodstvo so poslovni rezultati prioriteta, zato se ves čas ukvarjamo z vprašanjem, kako priti na pozitivno stran. Danes se ne bi ukvarjali s takšnim rezultatom, če bi »izgubljeno« mleko še imeli.

V prvi polovici leta smo bili poslovno manj uspešni, saj trgovci niso bili dovolj prilagodljivi in pripravljeni razumeti podražitve mlečnih izdelkov. V drugi polovici leta smo vendarle uspeli doseči boljše cene z manj zavlačevanja. Na drugi strani pa se je nadaljevala tudi rast cene osnovne surovine in ostalih materialov.

Trenutno že zaznavamo umiritev rasti odkupne cene mleka, saj čutimo določene cenovne pritiske iz tujine.

V Slovenijo že prihajajo cenejši siri, med njimi pa je kakšen trgovec že našel ugodnejše izdelke za svojo blagovno znamko. Govorim seveda o umirjanju cene in ne o tem, da bo jutri odkupna cena mleka padla. Kar je logično in nujno glede na to, da bo na vse te podražitve odreagiral tudi končni kupec. Če se bo poraba zmanjšala, se bo tudi potreba po mleku, kar pomeni, da se bomo vrnili v bolj usklajeno stanje med ponudbo in povpraševanjem. Opažamo torej le konec višanja cen, česar drugega pa ne bi napovedal.

KONKURENČNA ODKUPNA CENA MLEKA

Kako se soočate s pritiskom, ki ga zaradi visokih cen repromateriala, gnojil, krmil in nafte na vas prenašajo kmetje?

Pritiski na mlekarne so povsem normalni in tega smo vajeni.

Kakšna je trenutna osnovna cena, ki jo izplačujete kmetom in ali lahko rečete, da je ta cena realna?

Za liter mleka s 4,2 % maščobe in 3,4 % beljakovin smo v oktobru z vsemi dodatki zadrugam plačali 55 centov.

Cena je konkurenčna, z dodatkom (brez GSO) pa je včasih celo višja od cen pri konkurenci. Zdaj je boljše obdobje za mlekarne, ki mleko predelujejo v mleko v prahu, maslo, kazeine in podobno. Tiste mlekarne, ki smo odvisne bolj od trgovine in svežega programa ter fermentiranih izdelkov, pa nismo mogle tako hitro višati cen izdelkom.

Naj omenim, da mnogo rejcev v tem obdobju dosega 4,4 % maščobe in 3,7% beljakovin v mleku, kar pomeni, da dobijo še precej višjo ceno od navedene. Maščobo namreč v obdobju visoke borzne cene masla plačujemo do 4,4 %.

Se vam zdi, da nekateri dobavitelji razmišljajo preveč kratkoročno in iščejo poti, ki dolgoročno niso dobre za nobenega deležnika v mlekarski verigi?

Vsekakor je pri določeni skupni rejcev opaziti usmeritev v kratkoročne koristi. Ko je mleka začelo primanjkovati, so se pojavili neki novi kupci, za katere prej nihče od nas še ni slišal, in vprašanje je, kaj bo z njimi, če se pojavijo presežki mleka. Večina kmetov sicer razume nastalo situacijo, saj se jim kljub višjim stroškom rentabilnost prireje mleka ni poslabšala. Spet drugi pa pavšalno, na osnovi govoric trdijo, da se nič več ne izplača. Po drugi strani pa je povsem realno njihovo pričakovanje, da se s ceno za mleko približajo povprečni evropski ceni. V decembru 2021 so imele znotraj EU samo tri države nižjo odkupno ceno od slovenske, ki je bila – kot običajno – na repu. Če se z njimi primerjamo z letošnjo oktobrsko ceno, pa je imelo nižjo odkupno ceno že deset držav. Torej smo se krepko pomaknili proti povprečju. Pričakovanja morajo biti realna tudi pri rejcih, saj je odkupna cena usklajena s kupno močjo potrošnika v državi, in mislim, da smo mlekarne v enem letu naredile velik korak naproti rejcem.

Nabavna cena (s stroškom prevoza, itd.) je za mlekarno januarja letos znašala 38,8 centa, oktobra pa 57,2 centa.

Odhajanje velikih dobaviteljev je med kmeti vendarle sprožilo dvome glede zadružnega premoženja, v katerega so sami vložili precej denarja. Jim na tem mestu lahko zagotovite, da ni večjih razlogov za skrb, in, da ob konstantni rasti stroškov vendarle uspešno skrbite za optimizacijo poslovnih procesov?

Optimizacija poslovanja in izboljšanja dobičkonosnosti je stalnica vsake vodstvene ekipe. Dobičkonosnost skušamo povečati z novimi, bolj trendovskimi izdelki, ki omogočajo doseganje višje cene. Trudimo se tudi s povečevanjem učinkovitosti proizvodnje, stroškovno učinkovitostjo, iščemo načine za večje serije izdelkov ter z digitalno preobrazbo in avtomatizacijo te procese še bolj racionalizirati. 

Kmetje, ki so posredno preko kmetijskih zadrug lastniki mlekarne, v njej sicer še vedno prepoznajo določeno varnost in neodvisnost pri nastopanju na trgu, vendar jih v teh negotovih časih vseeno skrbijo najrazličnejši scenariji – tudi glede morebitne spremembe lastniške strukture.

Mlekarna je v takšni lastniški obliki vedno zagotavljala stabilnost in plačilo vsem vpetim v sodelovanje. Mislim, da se zadruge tega zavedajo, saj veliko sodelujemo, skupaj razvijamo poslovni model in iščemo pravo pot za ohranitev tega največjega slovenskega zadružnega podjetja. Veliko naporov vlagamo v ohranitev medsebojnega zaupanja in zaupanja potrošnikov v blagovno znamko Zelene doline. Slednje ostaja na visoki ravni, saj sama blagovna znamka in kakovost izdelkov nista bila nikoli vprašljiva. Treba pa je ves čas iskati rešitve za povečanje dobičkonosnosti, da bo mlekarna kmetom zagotavljala konkurenčno ceno mleka, ostala stabilna in se hkrati razvijala.

Kako se na podražitve mlečnih izdelkov odzivajo končni kupci?

Zagotovo se že čuti zadržanost pri nakupih. Občuti se ohlajanje povpraševanja, vendar za zdaj še ni kritično, saj se na drugi strani zmanjšuje tudi prireja mleka v Sloveniji in v Evropi, kar ohranja ravnovesje. Obenem pa se moramo zavedati, da hrana ne more biti in ne bo nikoli več tako poceni kot je bila, zato je spoštovanje dela kmeta in slovenskega porekla še toliko večjega pomena.

Kljub visoki inflaciji in draginji ves čas vlagate v razvoj, tehnološko posodabljate ter krepite blagovno znamko Zelene doline.

Letos smo vlagali v naložbe, s katerimi bomo v prihodnje privarčevali. Ukvarjamo se z naložbo v sončno elektrarno ter nadgradnjo čistilne naprave za izboljšanje procesa čiščenja vode. S sončno elektrarno sicer ne bomo pokrili velikega deleža porabe, vendar je v teh časih pomemben vsak odstotek energije, ki je ni treba kupiti na trgu.

Kako pa napredujete z razvojem senene linije in odkupom ekološkega mleka?

Seneno mleko predelujemo zgolj v sir, ekološki liniji in odkupu ekološkega mleka pa smo se v letošnjem novembru odpovedali in ta program ukinjamo. Preprosto smo se znašli v obdobju, ko je težko pričakovati, da se bo povečevalo zanimanje potrošnikov za izdelke višjega cenovnega razreda. Z dobavitelji ekološkega mleka smo zato v dogovorih in iskanju sporazumnih rešitev.

»Prepričan sem, da si vsi v verigi želimo bolj stabilnih in predvidljivih razmer. Mlekarstvo je ciklično in trenutno smo res na visoki ravni, vendar je vprašanje, kako dolgo bo trajalo.«

 

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 20. Mar 2023 at 09:46

56075 ogledov

Stop največji črni gradnji v Sloveniji!
V zadnjem času skoraj ne mine teden brez novice, da želi župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković tudi z represijo in uporabo nasilja, do konca zgraditi kanalizacijski kanal C0 na območju ljubljanskega vodonosnika. Gradnja neusmiljeno poteka, kljub vedno novim razkritim nepravilnostim, med drugim tudi zadnjo, da za sporno gradnjo kanala C0 investitor (MOL) potrebuje pravnomočno okoljevarstveno soglasje, vendar ga nima."Nam kradejo, vi jih pa varujete," je odmevalo med kmeti. "Na kateri strani zakona ste policaji?"Minuli teden je tako na izredni seji v Državnem zboru Vesna Kolar Planinšič, vodja sektorja za okoljske presoje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo dejala, da gradnja na spornem odseku kanala C0 ni zakonita. To pomeni, da MOL na kritičnem delu, kjer se nahajajo črpališča 90 odstotkov vse pitne vode za Ljubljančane, ne sme graditi kanalizacije, dokler ne pridobi vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje. Kljub vsem znanim dejstvom pa nihče od pristojnih ne ukrepa in MOL gradnjo nadaljuje, kar je nedopustno. In ker nihče ne ukrepa, so se minuli teden množičneje aktivirali kmetje, ki so že vrsto let glavni branitelji ljubljanske pitne vode in hkrati tudi lastniki zemljišč na Ljubljanskem polju. Kljub temu, da je tako policija kot varnostna služba, ki jo najema MOL, na gradbišču nad njimi že večkrat izvajala nasilje, da jih je ljubljanski župan nezakonito razlastil ter dosegel nezakonito in protiustavno kategorizacijo zasebnih zemljišč poti za namen izgradnje kanala C0, se ne predajajo in vztrajajo pri zaustavitvi gradnje čez sporno ozemlje.Minuli petek so zato na svoji zemlji, ki je trenutno gradbišče kanalizacijskega kanala, organizirali kmečki punt in se tja pripeljali z več kot 70 traktorji, pri njihovi nameri pa jih podprlo veliko, tokrat največje število Ljubljančanov in podpornikov iz drugih krajev. Zbrane je pričakalo veliko število policajev, mestnih redarjev in najetih varnostnikov s strani MOL, ki so protestnikom z zaporo ceste želeli preprečiti dostop do gradbišča. Tam so gradbinci zasedli zemljišča z ograjami, znotraj pa je bilo polno predstavnikov varnostne službe. Zapora protestnikov ni odvrnila, zato so se do lokacije prebili čez travnike, kjer so skupaj s traktoristi na povsem miroljuben način opozorili širno Slovenijo na največjo črno gradnjo, ki trenutno poteka v naši državi. »Ti protesti se bodo ponavljali vsak petek, ker pravna država ne deluje več,« je dejal Brane Grad, lastnik več zemljišč na območju gradnje spornega kanala C0 in ponovno izpostavil, da so kmetom zasedli zemljišča in jim nezakonito odvzeli dostop do svoje lastnine.

Fri, 17. Mar 2023 at 07:46

917 ogledov

Odvzem govedi in prepoved nadaljnje reje
Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan in direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt, sta včeraj predstavila ugotovitve inšpekcijskih nadzorov ter stanje na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem. Ugotovili so več kršitev glede goveda, devet živali je poginilo. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave v soboto, 11. marca 2023 opravila inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem v naselju Podgora, Kotlje. Pri nadzoru so ugotovili več kršitev pri reji in bivanjskih razmerah govedi, ki so jih redili na pregledanem kmetijskem gospodarstvu. Podpečan je dejal, da je bilo higiensko stanje v hlevu zelo slabo, pitne vode in krme v času nadzora govedo ni imelo na voljo. Našli so osem poginjenih goved, kasneje je poginilo še eno. Patolog je pri raztelesbi kadavrov v prebavilih (kapici) našel ostanke folije, kar je eden od možnih vzrokov za pogin. Uradni veterinar je odredil trajni odvzem preostalih trinajstih goved na kmetiji in trajno prepovedal rejo govedi. Živali so s kmetije odpeljali že včeraj, ko bo zaključen upravno inšpekcijski postopek, pa bo uradni veterinar ali izvedel prekrškovni postopek ali pa naznanil kaznivo dejanje.Direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt je dejal, da je Inšpektorat v letih 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki zaradi neoznačenosti govedi, v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter znova v letu 2022 zaradi neoznačenih živali (postopek še vedno traja). Po uradni dolžnosti je kmetijska inšpektorica že 24. novembra lani ugotovila, da je bilo 19 govedi od 22 neoznačenih, tri so bile le delno označene, prav tako nista bili označeni dve teleti. Kmetijska inšpektorica je izdala ureditveno odločbo, da mora stranka do 1. januarja 2023 živali oštevilčiti, uvedla je tudi prekrškovni postopek po Zakonu o živinoreji. 10. marca je kmetijska inšpektorica pri ponovnem ogledu kmetije našla eno poginjeno žival ter obvestila številko 112, upravni postopek pa še ni zaključen.Dr. Branko Podpečan je ob tej priložnosti pozval vse imetnike živali, da so realni in kritični glede zmožnosti ustrezne oskrbe vseh svojih živali. Če ugotovijo, da niso zmožni zagotoviti ustreznih pogojev za rejo zaradi pomanjkanje krme za živali, naj le-te čimprej oddajo oz. poiščejo pomoč. Rejce je tudi pozval, naj vedno pokličejo veterinarja za veterinarsko pomoč, ko zaznajo zdravstvene težave pri živalih, da bi se podobnim dogodkom, kot je bil ta, lahko v čim večji meri izognili. Omenil je tudi, da statistični podatki kažejo, da je tovrstnih primerov od pet do šest na leto, vzroki pa so različni, pogosto zelo osebni, zaradi starosti, invalidnosti, težav z alkoholom, finančnega zloma…, in podobno.

Thu, 16. Mar 2023 at 11:33

680 ogledov

Situacija na trgu z mlekom je "popolna hinavščina"
Presežek mleka na trgu, padajoče odkupne cene mleka in bistveno prenizek dohodek kmetov. Te težave so ponavljajoče se teme, ko gre za dejavnost prireje mleka in označujejo trenutno situacijo.Vhodni stroški se na evropskih kmetijah še niso vrnili na realno raven, zlasti ne pri cenah mineralnih gnojil. Tudi cene elektrike so še vedno nesprejemljivo visoke za kmete, obrestne mere pa še naprej naraščajo.V mlekarnah pravijo, da je padec cene mleka posledica večjih svetovnih zalog in nihanja povpraševanja po mleku in mlečnih izdelkih. Kmetje po vsej Evropi pa odgovarjajo, da je bila lani ob vseh podražitvah, rast odkupne cene mleka veliko bolj postopna, zdaj, ko se stvari dejansko umirjajo in se trg stabilizira, pa je znižanje cene takojšnje in zelo očitno. Prepričani so, da cena pada prehitro in iz popolnoma napačnih razlogov.Mednarodne cene gnojil v zadnjem času padajo, vendar so njihovi prodajalci očitno precej nenaklonjeni to prenesti na stranke. Teh težav oz,. zadržkov pa nimajo pri zniževanju cen mleka, ugotavljajo kmetje, ki trenutno situacijo na trgu z mlekom ocenjujejo kot "popolno hinavščino"."Rejci krav molznic v Evropi so trenutno priča padcu cen, kar ogroža njihove kmetije," je izjavil predsednik EMB Kjartan Poulsen. Po kratkem obdobju cen, ki so skoraj pokrile stroške, sta naraščajoči obseg in vse manjše povpraševanje povzročila škodljivo neravnovesje na trgu.Razmere na trgu so težke, v mnogih evropskih državah - tudi pri nas - pa politični odločevalci dopuščajo trgovcem, da s trgovskih polic počasi potiskajo domače nacionalne blagovne znamke in jih nadomeščajo z izdelki iz tujine, kupljenimi po dampinških cenah. V Evropi že potekajo močni protesti proti nepoštenim trgovskim praksam (Belgija in Francija). Politiki bi morali posredovati in narediti konec temu nepoštenemu vedenju, saj bomo brez ustrezne regulacije kmalu dosegli točko, ko bo že preveč izrinjenih in uničenih, poti nazaj pa ne bo več.Slovenija: Povprečna odkupna cena mleka je v februarju znašala 51,70 EUR/100 kg, medtem, ko je še januarja dosegala 53,73 EUR/100 kg.

Thu, 16. Mar 2023 at 09:03

602 ogledov

Nizozemski kmetje so proteste spremenili v zmago na volitvah
Na Nizozemskem so ustanovili Kmečko državljansko gibanje, ki je po pričakovanjih doseglo visok rezultat na deželnih volitvah. Na Poljskem bodo tožili kmetijskega ministra, ker je zavajal kmete. V treh državah je napovedan splošni protest in oblikovanje skupnega foruma.Evropski kmetje se vse bolj bojijo za prihodnost in preživetje, kar nakazujejo tudi z organiziranjem protestov. Te dni so se podali na bolgarske ulice, ker nasprotujejo uvozu žita in sončnic iz Ukrajine.Kmečka stranka na NizozemskemNa Nizozemskem ima ta oblika odpora tudi politične konotacije. V tej državi so včeraj potekale deželne volitve, ki so določile sestavo senata, med strankami pa je bilo tudi Kmečko državljansko gibanje (Boer Burger Beweging - BBB). Kot pišejo Nizozemski mediji je BBB v sredo pretreslo politično krajino na Nizozemskem in zmagalo na pokrajinskih volitvah, ki določajo sestavo senata. Prvi rezultati kažejo, da je osvojilo kar 15 od skupno 75 sedežev v senatu, s pooblastili za blokiranje zakonov, sprejetih v spodnjem domu parlamenta. Konservativna stranka VVD premierja Marka Rutteja je padla z 12 na 10 sedežev.BBB meni, da je problem onesnaženosti kmetij z dušikom pretiran in da bodo omejitve, ki jih načrtuje sedanja vlada, povzročile zaprtje kmetij in pomanjkanje hrane.Vodja BBB Caroline van der Plas je za The Hague dejala, da so volilni rezultati "neopisljivi".Tožba proti ministruNa Poljskem so kmetje od začetka leta na ulicah. Opozarjajo na težke razmere na trgu, padec cen žita na svetovnih borzah, vojno, ki je povzročila naval blaga čez vzhodno mejo in kmetijstvo v tej državi z nizkimi cenami postavila ob zid.Poudarjajo, da se počutijo izigrane s strani vlade. Podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo in razvoj podeželja Henryk Kowalczy je kmetom svetoval, naj pridelek žit skladiščijo, a so zaradi padca cen zdaj na izgubi in zato razmišljajo o njegovi tožbi."Prešteli smo vsaj šest javnih govorov Henryka Kowalczyka kot podpredsednika vlade in ministra za kmetijstvo, v katerih je trdil, da bi morali kmetje narediti zaloge žita, ker se bodo odkupne cene dvignile. To je rekel kot predstavnik poljske vlade, zavajal je kmete in jih izpostavil strašnim izgubam," je povedal Bronisław Węglewski, predsednik kmetijske zbornice Lodź.Kmetje so razočarani, saj se cene njihovih pridelkov nižajo, povpraševanja po njih pa skorajda ni. Nova setev je pred vrati, vložki pa vse dražji.Tamkajšnji sindikat kmetov Solidarnost je napovedal nadaljevanje protesta proti uvozu sladkorja in perutnine iz Ukrajine, podobnega mnenja pa sta tudi ostali kmečki organizaciji Agrounia in Prevareno selo. Splošni protest v Varšavi je vse bolj verjeten.Združeni kmetjeTudi področne organizacije iz Poljske, Romunije in Bolgarije so napovedale oblikovanje skupnega foruma in vabile tudi druge države, da se jim pridružijo. Njihovo povabilo je bilo naslovljeno na Odbor za kmetijstvo Evropskega parlamenta, ministre za kmetijstvo in evropske poslance. Predstaviti poskušajo probleme, ki ne dosežejo Evropske komisije, katere politika nima nobene povezave z realnostjo na terenu.Ponavljajo, da so največji problem ostanki ukrajinskega žita v teh državah in da pritiska ne zdržijo več. Bolgarija opozarja, da se žita iz EU in Ukrajine ne smejo mešati, ker so pridelana po različnih tehnologijah. Sredstva, ki so v EU prepovedana, so v Ukrajini dovoljena. Upravičeno se sprašujejo, zakaj se jim zapoveduje določeno pridelavo in upoštevanje stroge zakonodaje, ko pa to v tem primeru to sploh ni pomembno.Janusz Wojciechowski, komisar Evropske komisije za kmetijstvo umirja razmere. Napovedal je, da je le vprašanje dni, kdaj bo odobrena pomoč, ki jo pripravljajo za Poljsko, Romunijo in Bolgarijo - države, ki so zaradi uvoza iz Ukrajine najbolj prizadete. Jasno je, da bodo sredstva aktivirana iz kriznih rezerv, vprašanje pa je če je to res prava rešitev.

Wed, 15. Mar 2023 at 09:15

1176 ogledov

Kmečki punt na gradbišču kanala C0
Prvi, “kmečki punt”, se bo odvil na lokaciji gradnje kanalizacijskega kanala v petek, 17. marca 2023, ob 13:45 pri gradbišču kanala C0, ob Obvozni (Nemški) cesti (gradbišče se nahaja po Nemški cesti iz smeri Ježica proti Šentvidu. Približno na sredini Nemške ceste je izvoz na desno na široko makadamsko cesto s tablo “Separacija in betonarna Šuštar”). Kot navajajo navodila organizatorjev bo tam avto s slovensko zastavo. Po približno 700 m makadama parkirajte ob desni strani. Shod bo potekal približno 200 m naprej od mesta za parkiranje. Pot do kraja protesta bo označena, tam bodo tudi ljudje, ki vas bodo usmerili. Obujte primerno obutev za travnik in prinesite slovenske zastave in transparente! Kmetje in drugi, ki jim je mar za čisto pitno vodo vas vabijo, da se jim pridružite in jih podprete.Drugi protest pripravljajo pred vrati mestne občine Ljubljana, v ponedeljek 20. marca 2023, ob 14:30. Protest bo širše narave proti zanemarjanju ljubljanskega zdravstva in ogrožanju čiste pitne vode.

Wed, 15. Mar 2023 at 08:39

658 ogledov

Pisani smrčki
... Vse to so radovedni smrčki pri govedu s katerimi se srečujemo na terenih. Vedno radovedno ovohavajo naše fotoaparate in jih z veseljem tudi obliznejo in tako na njih pustijo svoj pečat.

Zadnji komentarji

Prijatelji

KMEČKI GLASAlen  Osenjak

NAJBOLJ OBISKANO

Manj mleka vplivalo na poslovni rezultat