Člani (20)
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Alenka Naglič
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
ZALOŽBA KMEČKI GLAS
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Geza Grabar
Barbara Remec KMEČKI GLAS
Spremljevalci (32)
Knjiznica Fkbv
Kimberlyfinancegroup Karen
REFLEKSOTERAPIJA TANJA KOPRIVEC Delavnice "Dobro Sem :) Pa Ti?" Čas Je Za Pozitivne Spremembe!!V Prekmurju ;)
Viljem Sindičič
Nikolina Riz.
Dolar Nusa
Geza Grabar
Dragica Heric KMEČKI GLAS

Kategorija: izjava.tedna

avtorji

Marinka Marinčič Jevnikar
Geza Grabar
Darja Zemljič
Franc Fortuna
Vlasta Kunej
Barbara Remec
Dragica Heric
Kristijan Hrastar
Intranet Kmečki Glas
kategorije

Kmetijstvo Podravja in Pomurja
Dom in družina
Zelenjadarstvo
Sadjarstvo
Kmetijska zemljišča
Poljedelstvo
Kmetijska mehanizacija
Živinoreja
Kmetijska politika
Zadružništvo
Kultura
Turizem na podeželju
Kmečke žene
Gozdarstvo
Lesarstvo
Čebelarstvo
Iz naših krajev
Skupna EU politika
Vinogradništvo
Vinarstvo
EKO kmetijstvo
Mladi in podeželje
Ekonomika poslovanja
revije

Moj mali svet
Marjetka Hrovatin
REVIJA O KONJIH
Manca Mirnik
založba

Založba Kmečki glas
Karmen Gostinčar
Alen Osenjak
Tanja Žgajnar Novak
Savina Dreu
KMEČKI GLAS
Jan 24, 2023

Izjava tedna: Jernej Redek, Sindikat kmetov Slovenije

1

Ali naj kmetje pričakujemo celo idejo, da moramo svoje pridelke prodati živilsko-predelovalni industriji po določeni ceni, ki bo po vsej verjetnosti nižja od stroškov pridelave, da bodo imeli lahko Slovenci poceni hrano, vsi med kmetom in kupcem pa bajne dobičke. Kmetje takšnega početja vsekakor ne bomo dovolili. Jernej Redek, Sindikat kmetov Slovenije Fotografija je simbolična, Can Stock Photo

KMEČKI GLAS
Jan 18, 2023

Izjava tedna: Mateja Kopar, mlada prevzemnica kmetije in podpredsednica ZSPM

4

Kdaj so ljudje stopili skupaj in se borili? Takrat, ko so pristali na kritični točki in niso videli drugega izhoda. To je bila njihova rešilna bilka, ko niso imeli kaj več izgubiti. Dokler dobimo kmetje nekaj denarne pomoči, ki gasi dim, ne pa ognja, očitno še nismo prišli do te kritične točke, ki bi nas predramila. Mateja Kopar, mlada prevzemnica kmetije in podpredsednica ZSPM

KMEČKI GLAS
Jan 11, 2023

Izjava tedna: Janez Pirc, direktor KGZS

1

Zmanjšuje se število kmetij, živali, intenzivnih in trajnih nasadov ter njiv. Graf je pozitiven le pri zaraščanju. Janez Pirc, direktor KGZS

KMEČKI GLAS
Jan 05, 2023

Izjava tedna: Damjan Zore, kmet iz Medvod

1

Vse bolj očitno je, da slovensko kmetijsko politiko vodijo uvozniki hrane. Posledično temu je nastal strateški svet za prehrano. Damjan Zore, kmet iz Medvod

KMEČKI GLAS
Dec 16, 2022

Izjava tedna:Brane Grad, eden od več kot 100 lastnikov in solastnikov travnikov, njiv in gozdov, ki so

1

 Kmetje svoja kmetijska zemljišča uporabljamo kot orodje, s katerim branimo čisto pitno vodo. Na naših zemljiščih – najbolj varovanih glede podtalnice, še ni zgrajenega 3-kilometrskega povezovalnega C0 kanala za odvajanje odpadnih in industrijskih vod, in naredili bomo naredili vse, da se to tudi ne bo zgodilo. Brane Grad, eden od več kot 100 lastnikov in solastnikov travnikov, njiv in gozdov, ki

KMEČKI GLAS
Dec 06, 2022

Izjava tedna: dr. Mario Lešnik, Fakulteta za kmetijstvo Maribor

1

Če bodo sprejete predlagane spremembe direktive o FFS, se nam obetajo velike podražitve hrane, tudi do 40 %. O teh podražitvah nihče ne govori. Podražitve hrane bodo tako neznosne, da bodo po moji oceni ljudje na ulicah bolj protestirali zaradi podražitev hrane kot bi zaradi morebitnih ostankov pesticidov v hrani. Dr. Mario Lešnik, Fakulteta za kmetijstvo Maribor

Dragica Heric KMEČKI GLAS
Nov 28, 2022

Izjava tedna: Patricija Pirnat, KZ Agraria Koper

5

Sprašujem se, kje v Sloveniji so kmetije, ki predstavljajo statistične podatke o 60-odstotnem dvigu pridelave zelenjave v zadnjih 10 letih. Na terenu je situacija povsem drugačna, pridelovalcev je vse manj, opuščanj pridelave pa vse več. Če bo šlo tako naprej, čez 5 let ne bo več pridelave zelenjave. Patricija Pirnat, KZ Agraria Koper

KMEČKI GLAS
Nov 16, 2022

Izjava tedna: Uroš Braček, mladi kmet iz Hvaletincev

1

Z nakupom mineralnih gnojil še čakamo in upamo na kakšno pozitivno spremembo. Nekdaj smo plačali 5.000 evrov za gnojila za eno sezono, letos pa smo za isto količino plačali 25.000 evrov – kar je neverjetno. Dobro, da mladi v teh težkih časih še vedno vztrajamo, se trudimo in borimo za obstanek. Očitno je mladost res norost!  Uroš Braček, mladi kmet iz Hvaletincev Fotografija: Klara Lovenjak

KMEČKI GLAS
Nov 10, 2022

Izjava tedna: Roman Žveglič, predsednik KGZS

2

Pridelava hrane je danes gospodarska panoga, pri kateri gre za vsakodnevni neizprosen boj na trgu, brez vsakršne romantike, kot jo prikazujejo pri promociji slovenske hrane. Roman Žveglič, predsednik KGZS                                                                                                                     

KMEČKI GLAS
Nov 04, 2022

Izjava tedna: Maria Mia Grilc, Ambrož pod Krvavcem

1

Ali se država zaveda, koliko bi stali komunalni delavci, če bi želeli vzdrževati krajino, ki jo sedaj vzdržujemo kmetje? Bodo tuji turisti še hodili gledat naše lepe hribe, bo turizem še edina dodana vrednost, če ne bo več kmetov, ki zdaj delajo v hribih?  Maria Mia Grillc, Ambrož pod Krvavcem Fotografija je simbolična, Can Stock Photo. 

KMEČKI GLAS
Oct 19, 2022

Izjava tedna: Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, ob svetovnem dnevu kmetic

1

Ko bo bregove preraslo robidovje, najboljše ravnine pa bosta prekrila asfalt in beton, bo ta dragoceni dar narave izpuhtel. Da se to ne bo zgodilo, nismo dovolj le kmetice in kmetje, temveč tudi domoljubni potrošnik, ki je za čudovit razgled skozi okno pripravljen kupiti hrano od okoliških kmetov. Ko se zgodijo nesreče, naravne ali po človeški nespameti, bomo jedli samo tisto, do česar lahko prid

KMEČKI GLAS
Oct 12, 2022

Izjava tedna: Magda Ferlan, spletni odgovor na objavo Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov

1

Za 18 ha smo dobili 120 evrov, naša letna poraba goriva za te površine pa se meri v tisočakih. To so prave številke, ne pa to, da nam je država podarila cela 2 milijona. Hvaležni smo za vsak evro, ampak če ti nekdo na njivo po 8 urah dela pri na 40 °C prinese 2 dl mlačne vode, ga pa tudi nekam pošlješ. Magda Ferlan, spletni odgovor na objavo Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov

KMEČKI GLAS
Oct 04, 2022

Izjava tedna: Igor Pate, 3. na svetovnem prvenstvu v oranju z obračalnim plugom na Irskem

1

Vesel sem, da sem končno premagal urok 4. mest in da se je ples točk naposled le obrnil meni v prid. Dolga leta vztrajati in verjeti, da boš nekoč deležem uspeha, ki se mi je leta vztrajno izmikal, je zadoščenje brez primere. Slovenci to znamo in zmoremo! Igor Pate, 3. na svetovnem prvenstvu v oranju z obračalnim plugom na Irskem Fotografija: Zveza za tehnično kulturo Slovenije

KMEČKI GLAS
Sep 13, 2022

Izjava tedna: Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS

1

Zadružništvo je kot gozd – v njegovem zavetju uspevajo najbolj mogočna in največja drevesa, zunaj njega pa osamelci sicer preživijo, vendar redko sežejo v višave. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS                                                                                                    

KMEČKI GLAS
Sep 07, 2022

Izjava tedna: Marija Kalan, KGZ Kranj, o posledicah zaradi primanjkljaja krme

2

Zaradi pomanjkanja krme naši pridelovalci povprašujejo po silažni koruzi in senu v drugih regijah, kjer pa cene rastejo, kot bi bila koruza zlata.  – Marija Kalan, KGZ Kranj                                                                                                                                                                                                                               

KMEČKI GLAS
Sep 02, 2022

Izjava tedna: Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije 

1

Kmet mora preživeti iz dneva v dan, preživeti mora svojo družino in kmetijo, ob tem pa se sooča z vse več prepovedmi pri pridelavi in prireji. A iz nič ne zraste nič! Od zraka je samo balon debel! Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije  Fotografija je simbolična, Can Stock photo.

KMEČKI GLAS
Aug 03, 2022

Izjava tedna: dr. Rajko Bernik, prof. na Biotehniški fakulteti

1

Ob prebiranju člankov o uporu kmetov na Nizozemskem, Švedskem, Nemčiji nehote pomislim, kako razmišljajo v nevladnih okoljskih organizacijah in kako razmišljajo okoljevarstveniki. Pravijo: "Saj smo siti, zato kmeta ne potrebujemo". Dr. Rajko Bernik, prof. na Biotehniški fakulteti     Fotografija je simbolična, Can Stock Photo. 

KMEČKI GLAS
Jul 15, 2022

Izjava tedna: Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije

1

Ne bo dovolj, da politika le govori, kako pomembna je prehranska varnost. Bo treba tudi konkretno poskrbeti, da bo slovenski kmet lahko še naprej kmetoval in prideloval kakovostno hrano. Po možnosti na tak način, da ne bo celo leto brezobrestno financiral države, kot jo sedaj s sistemom vračila trošarine. Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije

KMEČKI GLAS
Jul 07, 2022

Izjava tedna: Boltežar Trček, v spletnem odgovoru na objavo 18.540 kmetij smo izgubili v 20 letih

1

Propadanje kmetiji je delo ‘pridnih glav’, ki vztrajajo v hipotezi, da bi bilo naše kmetijstvo uspešno edino po vzoru ruskega kolhoza po 2. svetovni vojni: ena pisarna in četrt zaposlenih doma, ki bi v svoje žepe basali denar, pridobljen iz evropskih subvenciji. Se razume, da v tem primeru mali kmet ne obstaja! Boltežar Trček, v spletnem odgovoru na objavo 18.540 kmetij smo izgubili v 20 letih

Dragica Heric KMEČKI GLAS
Jun 21, 2022

Janez Okorn, pridelovalec žit, krompirja, čebule in česna ter dobavitelj javnim zavodom

1

Na območju Šenčurja nimamo idealnih pogojev pridelave, manjka namakanje, imamo pa dobre pogoje in pridelamo kakovostne pridelke, s katerimi dosegamo realne in zadovoljive cene v tistih javnih zavodih, ki podpirajo kratke dobavne verige in lokalno pridelano in predelano hrano. Janez Okorn, pridelovalec žit, krompirja, čebule in česna ter dobavitelj javnim zavodom  

Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj