Vse o točenju kmetijskega goriva

Objavil/a Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS, dne 2023-01-22 ob 08:58:50

Z gorivom za kmetijstvo (skrajšano GK) se od 1.1.2023 naprej omogoča uveljavljanje znižane trošarine za gorivo, ki se uporablja za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev, že ob samem nakupu goriva. S tem se je nadomestilo uveljavljanje pravice do vračila plačane trošarine za gorivo s predložitvijo zahtevka za vračilo trošarine, kar je bilo v Sloveniji omogočeno okoli zadnjih 20 let, je povedal mag. Marjan Dolenšek, KGZ Ljubljana na spletni predstavitvi, ki ga je organiziral KGZ Maribor, vodil pa Andrej Šuvak. Posnetek predavanja bo na voljo na youtube kanalu tega zavoda in na spletnih straneh strojnih krožkov. (Vir fotografij: Marjan Dolenšek).

Kaj je gorivo za kmetijstvo (GK) in njegove lastnosti (kakovost)

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje iz tarifne oznake 2710 19 43. V Sloveniji se plinsko olje iz te tarifne oznake prodaja kot »dizelsko gorivo« za pogon ali se je prodajalo kot »kurilno olje ekstra lahko« oz. skrajšano KOEL za ogrevanje. To pomeni, da je izdelek po lastnostih enak, le v primeru dizelskega goriva davčno neoznačen in v primeru KOEL davčno (rdeče) označen (slika 1). S 1.1.2023 se je začelo davčno (rdeče) označeno plinsko olje uporabljati tudi kot gorivo za kmetijstvo oz. skrajšano GK. Gorivo za kmetijstvo tudi ne vsebuje do 7 % biodizla, ki pa ga dizelsko gorivo lahko vsebuje.

Berite KMEČKI GLAS. Vse o naročniških ugodnostih izveste s klikom na pasico. 

Gorivo za kmetijstvo se od dizelskega goriva loči po tem, da je obarvan z rdečo barvo in da nima dodatka biodizla.

Gorivo za kmetijstvo torej ni (»staro«) kurilno olje, ki je namenjeno izključno za ogrevanje. Razlika je v vsebnosti žvepla na katerega so zelo občutljivi sistemi za vbrizg goriva pri dizelskih motorjih. »Staro« kurilno olje lahko vsebuje do 1 g žvepla/kg gorivo, plinsko olje za ogrevanje in pogon, torej tudi gorivo za kmetijstvo ali pa dizelsko gorivo pa le 10 mg žvepla/kg goriva, kar je 100-kratna razlika.

Gorivo za kmetijstvo in temperature v letnih obdobjih

Nizkotemperaturne lastnosti goriva za kmetijstvo morajo biti prilagojene letnim obdobjem uporabe, tako kot je to za dizelsko gorivo. To je pomembno upoštevati pri nakupu goriva na zalogo, da v letnem času ne kupujemo goriva za zimski čas, za obratno pa ni ovir. Pri znižanju temperatur se goriv začne zgoščevati zaradi izločanja kristalov parafinov, ki je sicer nujen sestaven del plinskega olja. Z dodatki proizvajalci gorivu povečajo odpornost na zgoščevanje in v preglednici so navedena letna obdobja in laboratorijske meritve do katerih temperatur mora gorivo ostati tekoče, kar merimo s filtrirnostjo. V praksi je odpornost lahko za kako stopinjo slabša.

Letno obdobje   Filtrirnost (CFPP)

od 15. aprila do 30. septembra (poletno obdobje)            največ 0°C

od 1. oktobra do 15. novembra (jesensko obdobje)          največ -10°C

od 16. novembra do 29. februarja (zimsko obdobje)        največ -20°C

od 1. marca do 14. aprila (spomladansko obdobje)          največ -10°C

Znižanja trošarine za bencin ni več

Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje, ki se uporablja za pogon dizelskih motorjev. Znižanja trošarine za pogonska goriva za bencinske ali motorje na motorni petrolej, ki je bilo mogoče pri vračilu trošarine do vključno leta 2022, od 1.1.2023 ni več. Npr. za motorne žage, motorne kosilnice z bencinskimi motorji, nahrbtni pršilniki itn.

Silvan Simčič, področje za tehnični razvoj, kakovost in varnost pri Petrolu:

Pojavljala so se številna vprašanja, da smo novo gorivo za kmetijstvo enostavno nalili na stare zaloge kurilnega olja. To seveda ni res, vsi rezervoarji so bili prej popolnoma očiščeni, prav tako izvajamo redna čiščenja vseh rezervoarjev. Da točimo kakovostno gorivo potrjuje tudi kontrola kakovosti vseh prodajnih točk.

»Zavedamo se, da so traktorji dragi stroji in naša dolžnost je, da ponudimo kakovostno in v skladu z navedenimi standardi, ki jih zahtevajo proizvajalci traktorjev. Kupci goriva za kmetijstvo imajo zagotovilo do jamstva, če temu ne bi bilo tako. Tudi pomisleki glede aditivov barve naj jih ne skrbi. Ta dodana sredstva v ničemer ne škodujejo strojem. Indikatorji se dodajajo v majhnih količinah od 6 do 9 ml na liter goriva za kmetijstvo. Dodatna prednost je, da v gorivu za kmetijstvo ni biodizla, kateremu se kakovost skozi čas počasi poslabšuje, po več kot enem letu starosti takega goriva, lahko pride tudi do zmanjšanega delovanja motorja.

Oznake točilnih mest

Naprave za točenje goriva za kmetijstvo na bencinskih servisih morajo biti označene v skladu s standardom SIST 1011. Vsebovati mora napis »Kurilno olje ekstra lahko – GK« ali skrajšano verzijo »KOEL – GK« ter oba standarda, ki ju mora izpolnjevati gorivo za kmetijstvo.

Kje je/bo na voljo gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo bo po trenutnih podatkih Finančne uprave na voljo na 262 bencinskih servisih (od skupaj 558 bencinskih servisov v Sloveniji). Nekateri trgovci z gorivi že od 1.1.2023 ponujajo gorivo za kmetijstvo, pri drugih pa to pričakujemo v najkrajšem možnem času. Kar nekaj informacij o prodajnih mestih je najti na spletnih mestih trgovcev z gorivi, tudi o dostavi na dom.

Višina trošarine, cena goriva za kmetijstvo in DDV

Drobnoprodajna cena goriva za kmetijstvo vsebuje enak znesek trošarine kot velja za plinsko olje za ogrevanje (ELKO – ekstra lahko kurilno olje), oz. 24 % od višine trošarine za dizelsko gorivo. To pomeni znižanje trošarine za 76 %, kar je še nekaj več od dosedanjih 70 % pri vračilu trošarine.

Drobnoprodajna cena goriva za kmetijstvo je torej enaka drobnoprodajni ceni plinskega olja za ogrevanje. V cenikih trgovcev zapisano je kot »Kurilno olje ekstra lahko« ali kot »Ekstra lahko kurilno olje«. Od 17.1.2023 najmanj 14 dni naprej je ta cena 1,115 €/l. Sicer pa je cene goriv mogoče spremljati na spletu, npr. na https://goriva.si/. Ta cena zajema tudi DDV, ki ga zavezanci za DDV obračunajo kot vstopni DDV, oz. si ga povrnejo ob obračunu DDV.

Kdo lahko kupuje gorivo za kmetijstvo na bencinskem servisu?

Gorivo za kmetijstvo lahko kupuje nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik in član oz. člani kmetijskega gospodarstva ter člani agrarnih skupnosti. Vse te davčni organ do 1. januarja tekočega leta v informacijskem sistemu davčnega organa uvrsti v seznam in jim dodeli enolično identifikacijsko oznako (EIO). To je 11 mestna številka, ki je sestavljena iz davčne številke in zadnjih treh številk enotne matične številke občana (EMŠO).

Fizične osebe upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo za tekoče leto preverijo prek odprtega portala eDavki z vnosom enolične identifikacijske oznake v iskalnik.

Izkazovanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo na bencinskem servisu

Oseba, ki izpolnjuje pogoj za nakup goriva za kmetijstvo pred nakupom goriva za kmetijstvo trgovcu predloži enolično identifikacijsko oznako in osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto. Enolično identifikacijsko oznako lahko trgovcu pove ali pa mu jo predloži v obliki natisnjene QR kode, ki si jo lahko stika ob preveritvi upravičenosti za nakup goriva na odprtem portalu eDavki.

Trgovec po preveritvi upravičenosti osebi dovoli nakup goriva za kmetijstvo oz. mu odklene ročko (točilno pipo) na točilnem mestu. Trgovec mora do 31. januarja tekočega leta predložiti podatke o prodaji goriva za kmetijstvo davčnemu organu za preteklo leto. Prvič do 31. januarja 2024 za leto 2023.

Za pogon katerih strojev in vozil se sme uporabljati gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je navedena v »Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije« (priloga 1 tega pravilnika) in za pogon vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev, ki so kot vozila za posebne namene, opredeljena v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (priloga I, Opredelitev kategorij vozil, stran 6).

Goriva za kmetijstvo ni dovoljeno uporabljati v vozilih, ki se sicer uporabljajo tudi na kmetijah (kombinirana vozila, poltovornjaki oz. pick up, terenska vozila, osebna vozila, tovorna vozila, štirikolesniki itn.), a niso vključeni v zgoraj omenjeni pravilnik.

 

Za katera dela in katere dejavnosti se sme uporablja gorivo za kmetijstvo?

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati za vse dejavnosti in za vsa dela, ki jih upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo izvaja s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo iz seznama v pravilniku navedenem v prejšnji točki. Torej za vsa dela v kmetijstvu, gozdarstvu in drugih dejavnostih, ki jih lahko izvaja s to mehanizacijo, npr. pluženje snega, košnja brežin, čiščenje jarkov itn.

Gorivo za kmetijstvo se sme uporabljati tudi za prevoze čebeljih panjev s tovornimi vozili navedenimi v prejšnji točki.

Kje se sme uporabljati gorivo za kmetijstvo?

Upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo sme le to uporabljati tako na lastnih površinah oz. površinah, ki jih ima v uporabi, kot tudi za izvajanje storitev drugim oz. naročnikom storitev.

Koliko goriva za kmetijstvo lahko kupi upravičenec?

Količina kupljenega goriva za kmetijstvo navzgor ni omejena. Upravičenec ga lahko kupi, kolikor ga potrebuje. Normativna poraba omenjena na začetku tega besedila služi le za ugotavljanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo (vstopni pogoj).

Uporaba goriva za kmetijstvo pri izvajanju storitev

Upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo sme le to uporabljati tudi pri izvajanju storitev. Količina kupljenega goriva za kmetijstvo navzgor ni omejena in tako upravičenec to gorivo uporablja kjerkoli.

Če pa izvajalec storitev ni upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo (ne dosega vstopnega pogoja ali sploh nima kmetijskih in/ali gozdnih površin v lasti oz. v uporabi), tega goriva sam ne more kupiti. Mu pa ga lahko kupi in ga da v uporabo naročnik storitve, ki je sam upravičenec za nakup goriva za kmetijstvo, kot pojasnjujejo na Finančni upravi. Logično je, da lahko to gorivo uporablja le na površinah oz. za dela, ki jih opravlja za navedenega naročnika (upravičenca za nakup goriva).

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Kristijan  Hrastar KMEČKI GLAS
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Objavil/a 2023-01-22 08:58:50 (Jan 22, 2023)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Argentina: Chango za male njivice in vrtičke
Nov začetek termina za vnos subvencijskih vlog
Švica: traktorska nesreča zaradi pluga
Nebodigatreba - živinoreja  
XXL sistemski traktor s 1110 KM
Vse o točenju kmetijskega goriva
Solidna cena bikov in telic
Anglija: Vegani kupujejo kmetijsko zemljo
Trosilniki mineralnih gnojil Exacta GeoSpread
Nemške napovedi: dizelsko gorivo naj bi se zelo podražilo
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
novost
(29)
Claas
(12)
govedo
(12)
Fendt
(12)
kmetje
(11)
biki
(5)
same
(5)
meso
(4)
8S
(2)
test
(2)
CNH
(2)
ViJa
(2)
ZZS
(2)
tuš
(2)
vino
(2)
Toty
(2)
agco
(2)
agra
(2)
ZDA
(2)
TTV
(2)
JCB
(2)
FPT
(1)
CVT
(1)
bale
(1)
Urea
(1)
Tony
(1)
tlak
(1)
E100
(1)
Sdf
(1)
8R
(1)
T6
(1)
case
(1)
MX
(1)
les
(1)
T7
(1)
tele
(1)
BCS
(1)
meja
(1)
X7
(1)
MT
(1)
mraz
(1)
boč
(1)
auga
(1)
EIMA
(1)
spor
(1)
BMF
(1)
cene
(1)
top
(1)
IGEL
(1)
koze
(1)
SKP
(1)
furs
(1)
Ovce
(1)
MKGP
(1)
sdh
(1)
peha
(1)
CS
(1)
smrt
(1)
rast
(1)
K10
(1)
585
(1)
Fram
(1)
7R
(1)
bala
(1)
Kuhn
(1)
cena
(1)
krma
(1)
Tup
(1)
bik
(1)
Plug
(1)
kmet
(1)
prp
(1)
SIP
(1)
7S
(1)
boks
(1)
INOX
(1)
ffs
(1)
puma
(1)
AGT
(1)
reja
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2023
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj