Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS

Prijatelji (11)
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
Marinka Marinčič KMEČKI GLAS
Dragica Heric KMEČKI GLAS
Vlasta Kunej KMEČKI GLAS
ZUPAN D.o.o
Barbara Remec KMEČKI GLAS
Geza Grabar
Darja Zemljič KMEČKI GLAS
Objave - Julij 2017 - 17 rezultatov
70 let kleti Vinakras Sežana
Klet Vinakras Sežana je 70-letnico delovanja obeležila s slavnostno sejo, minuli petek na sejmišču Lipov list v Sežani. Marjan Colja, direktor KZ Sežana, je zbranim gostom opisal prehojeno pot zadruge in v nagovoru poudaril, da mnogih nekdaj dobičkonosnih podjetij ni več, ostale pa so zadruge, tud
Poglej
Uspešna prireja mesa je možna tudi na travinju
Uspešno pitanje govedi se začne že s pravilno vzrejo telet. Ko kupujemo odstavljena teleta, pričakujemo, da so ta že prežvekovalci. Takšna teleta so že dobro razvila predželodec, da lahko uspešno prebavljajo tako voluminozno kot koncentrirano krmo. Žal pa pogosto rejci govejih pitancev kupijo tele
Poglej
Merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov
Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi v gospodarskem smislu izjemno pomembni. Gospodarjenje s slovenskimi gozdovi je, ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij, usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je osnova za razvoj lesne industrije, dohodek iz gozdarsk
Poglej
Sonja Anadolli, predsednica uprave Deželne banke Slovenije
Živahno dogajanje na področju bančništva v Sloveniji in številni premiki, ki jih je spodbudila kriza na področju konsolidacije bank, so nas napotili, da pogledamo v poslovanje Deželne banke Slovenije, ki je ena najpomembnejših bank za slovensko kmetijstvo in podeželje. Pogovarjali smo se s Sonjo
Poglej
Dan kmetijske tehnike za učinkovito in okolju prijazno varstvo vinogradov
Minulo soboto so se na kmetiji Žaren v Nemški vasi pri Krškem zbrali vinogradniki iz Posavja, Dolenjske in drugih koncev Slovenije. V organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto ter ob sodelovanju Biotehniške fakultete, Kmetijskega inštituta Slovenije in občine Krško je tam potekal odličn
Poglej
Odkupna cena govejega mesa
Odkupne cene mladega pitanega goveda so v Evropi junija dosegle dno, kot smo ga že nekaj let navajeni, sedaj pa se pričakuje ponovno počasna rast. V Avstriji in predvsem v Nemčiji je meso mladega pitanega goveda plačano po 3,55 do 3,65 evra za U3 oziroma deset centov manj za R3 tržni razred za kilo
Poglej
Žetev pšenice 2017
Že na sestanku deležnikov v žitni verigi v začetku minulega tedna v mlinsko-pekarskem Mlinopeku v Murski Soboti, kjer so govorili o izhodiščnih kriterijih in o letošnji odkupni ceni, so se potrdila naša predvidevanja in napovedi nekaterih poznavalcev, da naj bi bila tokrat cena pšenice nekoliko viš
Poglej
25. let Rejskega društva za lisasto pasmo Gornja Radgona
Med najuspešnejšimi na področju kontrole in selekcije govedi lisaste pasma tako v pomurskem kakor slovenskem prostoru je govedoreja na širšem območju Gornje Radgone. Tam je bilo lani v kontrolo vključenih 2.151 živali s povprečno mlečnostjo 6.448 kg (4,15 % mlečnih maščob (MM) in 3,36 % mlečnih belj
Poglej
Porast interesov po prevzemu Deželne banke Slovenije
Deželna banka Slovenije je po 27 letih dela za slovensko podeželje, pri večini slovenskih kmetij postala prva izbira, je njihov dolgoročni partner, ki skrbi za finančno varnost celotne družine. Banka je tudi ves čas usmerjena k mladim kmetom. Znano je, da je slovenski kmet v Deželni banki Slovenije
Poglej
Brez slovenskega semena, ni slovenske hrane
Dan odprtih vrat Semenarne Ljubljana na Selekcijsko poskusnem centru na Ptuju je letos potekal v znamenju ohranjanja slovenskih avtohtonih in udomačenih sort semena, s katerim želijo poudariti pomen avtohtonih in udomačenih sort za lokalno pridelavo hrane. Interes vseh, predvsem pa države mora biti,
Poglej
Prvi del prisilne poravnave Pomurskih mlekarn pod streho
Tako, kot so napovedovali akterji v skladu s scenarijem prisilne poravnave (terjatve so morale biti z odločitvijo vodstva z 10-odstotnim diskontom navadnim ali nezavarovanim upnikom poplačane v enem letu od pravnomočnosti sklepa prisilke, to je do 11. julija letos), so že štiri dni pred tem datumom
Poglej
Premierna predstavitev KRPAN-ovih gozdarskih dvigal na Švedskem
Podjetje Pišek – Vitli KRPAN je na največjem gozdarskem sejmu na svetu Elmia Wood premierno postavilo na ogled popolnoma novo gozdarsko dvigalo, ki se zlaga v obliki črke Z. Tako se je sedaj seriji klasičnih gozdarskih dvigal GD K pridružila serija GD Z z modeloma GD 7,2 Z in GD 8,4 Z. Vsa dvigala o
Poglej
Uporaba polnomastne soje v prehrani krav molznic
Setev soje se v zadnjih letih v Evropi zelo povečuje. Strokovnjaki navajajo več razlogov. Eden izmed teh je setev novih sort, ki so manj občutljive na nizke temperature in zahtevajo manjšo temperaturno vsoto za pridelavo. Zelo pomemben razlog je tudi načrtno vzpodbujanje tako mlekarn, kot tudi drža
Poglej
Poplačanih 300 navadnih upnikov v skupni višini 5,1 milijona
Tako, kot so napovedovali akterji v skladu s scenarijem prisilne poravnave (terjatve so morale biti z odločitvijo vodstva z 10-odstotnim diskontom navadnim ali nezavarovanim upnikom poplačane v enem letu od pravnomočnosti sklepa prisilke, to je do 11. julija letos), so že štiri dni pred tem datumom
Poglej
Dr. Tatjana Košmerl o skrivnostih dobrega vina
Vino je med 7000 in 8000 tisoč let stara pijača, pa vendar ostaja pot do dobrega vina za marsikaterega pridelovalca še vedno skrivnost. V naravi, ki ima odločilni, ne pa edini vpliv na kakovost grozdja in vina, so edina stalnica le spremembe, le-te pa je veliko lažje premagovati s pomočjo znanja in
Poglej
Letošnja žetev pšenice se počasi končuje
Spomladanska suša ter vročinski valovi vse od marca, ki so v »pšeničnem severovzhodu« trajali kar nekaj daljših časovnih obdobij, je pripomoglo, da se je letošnja žetev pričela tudi do 10 dni pred običajno. Tako je sedaj žetev pšenice tudi na težjih tipih tal v zaključni fazi in če bo služilo vreme
Poglej
Predstavitev podjetja Zupan d.o.o. iz Malečnika pri Mariboru
Podjetje Zupan d.o.o. iz Malečnika pri Mariboru je že dolga leta podjetje za proizvodnjo strojev in naprav za varstvo in nego rastlin. Pravijo, da je njihova prednost v proizvodnji strojev po meri in željah za znanega kupca. Samo na tak način proizvodnje se lahko zadovolji potrebe najbolj zahtevnih
Poglej
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj