Članek
Zakaj kandidatka za predsednico RS ne želi upoštevati Ustave RS ... ?
Objavljeno Aug 06, 2022

Če se pogleda na spletni strani EMA (European Medicines Agency) lahko ugotovimo, da so, med ostalimi, objavljeni POSODOBLJENI dokumenti glede cepiv proti COVID-19 vseh proizvajalcev, ki so dobili ZAČASNO dovoljenje za uporabo in to v 24 JEZIKIH (povezave so spodaj - za ilustracijo glej sliko).

V vsakem od teh dokumentov obstaja nekaj podobnega temu "SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA IZPOLNITEV UKREPOV PO PRIDOBITVI POGOJNEGA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM" in v tem delu se nahaja tabela z roki za določene zadeve:

Pfizer:

Moderna:

J&J:

AstraZeneca:

Glede na napisano v dokumentih smiselno je zaključiti, da še vedno gre za EKSPERIMENTALNO obdobje in, če je temu tako vsaka prisila (v kakršnojkoli obliki) je direktna kršitev vsaj 18. člena Ustave RS.

--------

Vir: Ustava Republike Slovenije - http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1

17. člen
(nedotakljivost človekovega življenja)
Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.


18. člen
(prepoved mučenja)
Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižojočem kaznovanju ali ravnanju.
Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.
-------

-------- kot dodatek --------
Vir: Kazenski zakonik (KZ) -  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050

17. člen
(1) Kaznivo dejanje je lahko storjeno s storitvijo ali opustitvijo.
(2) Kaznivo dejanje je lahko storjeno z opustitvijo samo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.
(3) Z opustitvijo je lahko storjeno tudi kaznivo dejanje, ki ga zakon ne določa kot opustitveno kaznivo dejanje, če storilec ne prepreči prepovedane posledice. V takem primeru se storilec kaznuje za opustitev samo, če je moral preprečiti nastanek prepovedane posledice in če je opustitev za nastanek take posledice enakega pomena kot storitev.

20. člen
(1) Storilec kaznivega dejanja je vsak, ki ga stori osebno ali z izrabljanjem in vodenjem ravnanj drugega (posredni storilec).
(2) Storilec kaznivega dejanja je tudi vsak, ki skupaj z drugim stori kaznivo dejanje, tako da zavestno sodeluje pri storitvi ali kako drugače odločilno prispeva k storitvi (sostorilka oziroma sostorilec (v nadaljnjem besedilu: sostorilec)).
--------


(Vir za sliko https://www.facebook.com/esmeralda.vidmar)

Glede na zgornjo izjavo (glej sliko):

  • če je v Ustavi RS zapisano kot je v 18. členu, kako je to gospa ugotovila, da "... pravica do necepljenja ne obstaja ..." ?
  • ali to pomeni, da gospa ne pozna najvišjega pravnega dokumenta RS ?
  • če je seznanjena s vsebino Ustave RS, ali to pomeni, da je ne želi upoštevati ?
  • ...

Pa še:

Glede na to kar je napisano v dokumetih ter Ustavi RS, ali to pomeni, da v zvezi s cepivi proti COVID-19 noben člen ZNB-(od A do D) ne velja ?

Ker gre za eksperiment v teku, bi moral obstajati protokol o izvajanju klinične študije, v katerem so med drugim navedeni tudi izvajalci - raziskovalno osebje in ustanove, kjer študija poteka. Je naše cepilno osebje seznanjeno, s protokolom oz. da sodeluje pri izvedbi eksperimenta ?

Če je osebje seznanjeno, kolikim pacientom je ustrezno predstavilo navodila proizvajalca, da bi le-ti lahko podali informirani pristanek za vključitev v klinično študijo ?

Ali bo nekdo in kdaj kazensko odgovarjal za cepljenje ljudi v Sloveniji v zadnjih deh letih, ki je bilo v nasprotju z Ustavo RS ter na podlagi širjenja lažnih informacij, da so cepiva preverjena, varna in učinkovita ter nepopolnega informiranja ljudi, ki so prišli na cepljenje ?

Vsa postavljena vprašanja so bolj za pravno kot za medicinsko stroko in bi od njih pričakovali odgovore - ali, celo, dodatna vprašanja.

Vir za originalne dokumente: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section

Dodatne povezave za dokumente v slovenskemu jeziku:

Pfizer https://cutt.ly/hZDgMlX

Moderna https://cutt.ly/UZDhwDT

J&J https://cutt.ly/LZDhpKd

AstraZeneca https://cutt.ly/fZDhnCV