Članek
Okvirna pogodba, podpisana v okviru programa EU za zdravje, da se zagotovi hiter odziv na prihodnje zdravstvene krize
Objavljeno Jul 13, 2023

Ali vas je kdo vprašal kako bodo uporabili VAŠ davkoplačevalski denar (325 milijonov odmerkov na leto!!!)?

Namesto podnaslova: kako lepo je, ko zapravljaš tuj denar (davčnih obveznikov) in ti ni treba nikomur od njih (davčnih obveznikov) odgovarjati in skoraj nihče izmed njih (davčnih obveznikov) niti ne ve, kdo ti sploh si in kdo te je tja namestil, povrh vsega ti dajo še »mastno« plačo (seveda, iz denarja davčnih obveznikov)


30. junij 2023, Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo


Pandemija COVID-19 je pokazala, da mora biti Evropa bolje pripravljena na prihodnje izredne zdravstvene razmere. Program EU za zdravje dobro odraža to potrebo: zaščita državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje je med prednostnimi nalogami financiranja.

Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) je v imenu organa za pripravljenost in odzivanje na izredne
zdravstvene razmere (HERA) podpisala okvirno pogodbo s štirimi izvajalci, ki vzpostavljajo mrežo EU FAB za zadostne in prilagodljive proizvodne zmogljivosti za različne vrste cepiv (na osnovi mRNA, vektorjev in beljakovin). Te zmogljivosti bodo še naprej delovale in se bodo lahko hitro aktivirale, kar bo zagotovilo skupno 325 milijonov odmerkov na leto v primeru izrednih razmer v javnem zdravju.

Mreža EU FAB vključuje proizvajalce cepiv v EU (Belgija, Irska, Nizozemska, Španija). Ukrepi mreže bodo zapolnili vrzel med proizvodnjo in povečanjem proizvodnje cepiv, hkrati pa zagotovili zmogljivost industrije za proizvodnjo zdravil, ki rešujejo življenja.

Kako deluje EU FAB

EU FAB bo EU pridržala proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo cepiv v primeru izrednih razmer v javnem zdravju. EU FAB bo deloval na naslednji način:

  • Faza pripravljenosti: EU FAB si pridržuje potrebno proizvodno zmogljivost. Objekti EU FAB zagotavljajo njihovo stalno pripravljenost za odzivanje na krizo, tako da posodabljajo svoje zmogljivosti, zagotavljajo usposabljanje osebja in spremljajo njihove dobavne verige, po potrebi vključno s kopičenjem zalog.

  • Krizna faza: Po priznanju izrednih razmer v javnem zdravju se Komisija odloči za nakup cepiv in aktiviranje EU FAB. Objekti EU FAB bodo nato hitro začeli proizvajati in dobavljali cepiva v skladu z roki, določenimi v nakupnih pogodbah.


Proizvajalci cepiv

EU FAB bo zajemala proizvodne zmogljivosti za mRNA, vektorska cepiva in cepiva na osnovi beljakovin. Izbrani proizvajalci cepiv so:

  • Cepiva na osnovi vektorjev: Bilthoven Biologicals B.V.

  • Cepiva na osnovi beljakovin: LABORATORIOS HIPRA S.A; CZ cepiva in Laboratorio Reig Jofre SA

  • cepiva proti mRNA: Pfizer Ireland Pharmaceuticals in Pfizer Manufacturing Belgija


Pregled mreže EU FAB je na voljo v informativnem pregledu.EN•••

Ozadje

HERAEN••• je ključni steber evropske zdravstvene unijeEN••• in temeljno sredstvo za krepitev odzivanja EU na izredne zdravstvene razmere in pripravljenosti nanje. Vzpostavljen je bil za izboljšanje sposobnosti Evrope, da se hitro odzove na takšne krize in da se evropskim državljanom omogoči dostop do cepiv. Organ HERA se je v delovnem načrtuEN••• za leto 2023 zavezal k nadaljnji pripravljenosti na pandemije in druge obsežne zdravstvene krize s poudarkom na razpoložljivosti in dostopnosti zdravstvenih protiukrepov s petimi vodilnimi pobudami, od katerih je ena ustanovitev EU FAB.

Mreža EU FAB je rezultat javnega razpisa EU za zdravjeEN••• , ki je bil v imenu organa HERA objavljen aprila 2022. V razpisu bi lahko sodelovala farmacevtska podjetja in pogodbene proizvodne organizacije, ki zagotavljajo proizvodne storitve drugim podjetjem v farmacevtski industriji.

Program EU za zdravje s proračunom v višini 5,3 milijarde evrov je četrti in največji med zdravstvenimi programi EU. Program EU za zdravje presega ambiciozen odziv na krizo zaradi COVID-19, da bi obravnaval odpornost evropskih zdravstvenih sistemov. Program zagotavlja financiranje nacionalnim organom, zdravstvenim organizacijam in drugim organom z nepovratnimi sredstvi in javnimi naročili, kar prispeva k bolj zdravi Evropi.

HaDEA upravlja veliko večino celotnega proračuna EU za zdravje in izvaja program z upravljanjem razpisov za zbiranje predlogov in javnih razpisov v obdobju 2021–2027.

Oglejte si videoposnetke EU4Health o prednostnih nalogah financiranja.

Preverite informativni pregled poročila o stanju pripravljenosti na zdravje in delovnega načrta organa HERAEN•••.

Vir: https://hadea.ec.europa.eu/news/framework-contract-signed-under-eu4health-guarantee-fast-response-future-health-crises-2023-06-30_en