Članek
Objavljeno Aug 14, 2014
Po vaših željah vam izdelamo projekt za vašo bodočo investicijo, bodisi stanovanjsko, poslovno, industrijsko ali katerikoli drugo gradnjo. Uredimo vam kompletno projektiranje - od urbanistične preverbe lokacije, izdelave idejne zasnove objekta do priprave vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije v skladu z Zakonom o graditvi objektov, tehničnimi predpisi in standardnimi normativi. Pri projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja v imenu naročnika pridobimo geodetske posnetke, lokacijske informacije in projektne pogoje ter soglasja. www.pgdprojekti.si info@pgdprojekti.si 041 348 682