Kdo je (naj)boljši čebelar ali čebelarka?

Objavil/a Meda Polna Skleda, dne 2018-12-19 ob 12:00:31

Vprašanje je povsem na mestu, odgovor pa v našem prostoru domala nemogoč, saj tradicionalno čebelarimo v vsakem čebelnjaku drugače, vsak čebelar ima svojo čebelarsko prakso, na katero prisega. K temu pripomore še dejstvo, da smo na Slovenskem inovatorji po duši in številu delavnic ali garaž, da skoraj vsak čebelar poleg osnovnega gojenja čebel izdeluje vsaj še čebelje panje, najprej zase, potem še za trg, izdeluje vedno nove različice pitalnikov in vedno nove različice aplikatorjev 'zdravil'.

Rezultat iskanja slik za čebelar slike

Morda bi pri nas lahko definirali za dobrega čebelarja tistega, ki uspešno krmari med svojimi zmožnostmi in veščinami ob več ali manj stalnem številu čebeljih družin, jih v redu opravlja in z njimi zasluži vsaj toliko, da pokrije vse stroške, vključno stroške lastnega dela. Definicija ne odgovarja na tipična čebelarska poizvedovanja med čebelarji: marec/april: imaš zalego, koliko je zalege in/ali avgust/september: si točil, koliko si točil?

Naravna selekcija poteka čisto potiho tudi med čebelarji, navsezadnje tudi med čebelami, čeprav čebelarimo pri nas z najboljšo čebelo, gre za osnove naravnih zakonov borbe za obstanek. Zmagujejo tisti, ki so boljši tako, da obstanejo na dolgi rok. Zato je treba tekmovati, brez prestanka, tako obstanejo vse vrste živih bitij. Tudi med čebelarji so borbe, za paše, za dobre medarice, za kupce … Vsi bi radi spoznali vse skrivnosti tistega, ki je najuspešnejši in najboljši, pa ne zato, da bi se po njem ravnali, ampak zato, da bi ga presegli. Tudi to je v redu, če ni hudobije ob tem, tako napreduje čebelarstvo.

Pozitivna plat nenehne borbe za titulo najboljšega čebelarja je mogoča, če poznamo pravila tekme. Ta se nenehno spreminjajo in so odvisna od stremljenj in vodenja čebelarske politike. V demokraciji se ta reč lahko spremeni preko noči in se ni preveč zanašati na deklarirane opredelitve. Ostane tista tekmovalnost, ki je bila nakazana že zgoraj: tekmovanje s samim seboj! Postaviti je treba pravila, ki jih v prvem koraku stlačimo v letni čebelarski načrt in vgradimo v dolgoročno smer razvoja svojega čebelarstva. Drugi korak obsega množico korakov za vsak dan, treba je voditi evidence, dnevniške zapise, statistike, iz katerih je razvidno, ali čebelarstvo napreduje v smeri začrtanih ciljev. Realizacija načrtov je tista, ki loči dobrega čebelarja od slabega, ki loči zmagovalca od poraženca. Zapiski so lahko zelo različni od čebelarja do čebelarja; eni zapisujejo vse mogoče, kar bi morda nekoč prišlo prav ali pa bi bilo vsaj zanimivo iz retrospektive; drugi zapišejo kar se da malo, zgolj pomembne reči, ali pa še teh ne, češ, saj si lahko zapomnim. Dobro je najti ravnovesje med veliko in premalo.

Čebelja družina, ki je živela v panju letos, nima dosti veze s tisto, ki bo uspešno izzimljena v istem panju naslednjo pomlad. Kakšna bo šele postala ta družina, recimo v marcu, je odvisno od velike množice večinoma vnaprej nepredvidljivih faktorjev. Spomladi, ko ugotovimo perspektivnost čebelje družine, zato vzamemo zanjo nov panjski list in najprej prepišemo bistvene podatke o njej iz prejšnjega leta. Za AŽ panj v čebelnjaku ga pritrdimo zadaj na vrata, za nakladne panje ga vtaknemo pod streho, morda kar skupaj z navadnim svinčnikom.

Čebelnjak vedno opazujemo najprej v celoti in se šele potem posvečamo vsaki posamezni družini. Povprečje celote nam poda kolikor toliko zanesljivo izhodišče, nulto mero za posamezne družine v prihodnji sezoni.

Rezultat iskanja slik za čebelja zalega slike Rezultat iskanja slik za čebelje ličinke slike

Zalega, ki je prisotna v panju ob prvem spomladanskem pregledu (okrog sredine marca), je odraz vseh opravil iz prejšnjega leta, kako so bili posegi v panj uspešni, kakšen je bil uspeh tretiranja proti varozi, kako uspešno je bila čebelja družina zazimljena, je bilo vse v redu izvedeno – ali je morda povprečno stanje zalege v čebelnjaku glede na lansko nižje, ali so družine na isti presečni datum v povprečju zmogljivejše? Rezultat je merljiv v številkah in eksaktno prikaže dobrega ali slabega čebelarja in dovolj realno poda uporaben podatek – o zdravih in močnih družinah.

Dlaka v jajcu se vedno zlahka najde in pri povprečjih so ta dlaka odmrle čebelje družine. Čebelarski strokovnjaki ponavljajo, da je 10 % padlih družin sprejemljivo in še ni panike, zato eminentni čebelarji priznajo od 0 do 10 % izgub. Do absolutnega podatka pridemo tako, da v izračunu upoštevamo tudi število padlih družin z 0 zalege. Absolutni podatek (samo za čebelarjeve oči) zna pomeniti, da čebelarjenje ni bilo tako zelo uspešno, kot bi čebelar želel, torej se preprosto z njim ne strinja, ga zamolči ali 'samo' priredi za javno rabo. Zamolčanje zna delati sive lase mladim čebelarjem oz. začetnikom. Tudi ni preprosto določiti števila zaleženih satov, ker je zalege na enem satu zelo veliko, na drugem malo, da bi pa z metrom šarili po čebeljem gnezdu sredi marca, pa pač ne gre, ni zdravo za čebeljo družino. Zato si mero zalege določi čebelar sam najbolj preprosto s svojo dlanjo z razprtimi prsti – ena taka dlan je en sat zalege, tako bo čebelar vsaj zase vsako pomlad vedel, pri čem je.

V čebelarstvu in med čebelarji živijo tudi pravljice, čarovnije in podobno o podatkih za iztočene količine medu, ki tudi znajo delati sive lase, pa ne le začetnikom temveč tudi sosednjim čebelarjem.

Povprečje donosa na panj je resnično le v primeru, da se upošteva vse panje in ne le tistih, ki so bili deklarirani za pridobitne ali prevažani na pašo. Tukaj pridemo do različnih poimenovanj za družine oz. panje: gospodarske ali ekonomske, pridobitne, pomožne, rezervne in morda še kakšno. Vse te družine v enovitem čebelarstvu prispevajo na različne načine do medu v sodih, saj je bilo treba izbrane gospodarske družine formirati, jih pripraviti na pašo, jih ojačati in pripraviti s pomočjo tistih, ki so oslabljene ostale doma.

Rezultat iskanja slik za med v kozarcih slike

Povprečje donosov na družino pokaže, kako dober je čebelar v aktivnem delu sezone, kako je reševal težave, o čebelarski izkušenosti. Seveda leto ni letu enako, ker je čebelarstvo izrazito odvisno od okoljskih dejavnikov, a ti so v danem času enaki za vse čebelarje.

Že samo ta dva podatka – število zaleženih satov in število kilogramov medu po panju – sta povsem dovoljšnja za oceno opravljenega dela in merjenje napredka čebelarstva po posameznih letih. Brž lahko izpostavimo, da število čebeljih družin ni bistveno, ker se podatke obdela v povprečjih, preračunanih na eno družino.

Zdaj smo se znašli iz oči v oči s svojo podobo dobrega ali slabega čebelarja, seveda, če so bili preračunavani podatki realni. Za sebe torej moremo preračunati svoje čebelarjenje, primerjati z drugimi se je pa nemogoče, ker ni pričakovati, da bodo evidence enake in točne. Zavest dobrega čebelarja pa je dobra tudi v primeru, če številke niso 'dobre', slab čebelar namreč ne vodi statistike svojih (ne)uspehov, govori na pamet in za svoje trditve ali samohvale nima argumentov.

Rezultat iskanja slik za dobra čebelarska praksa slike

Prekopicevanje med zaključki in načrti je bilo to, med željami in rezultati, med zapisi in po selektivnem spominu, ki je praviloma čebelarju prijazen. Pa nič o dobri čebelarski praksi ...

profileimage
Všeč mi je
4
Komentarji
12
Meda Polna Skleda
0
Dec 23, 2018
Me veseli!
#12
Radmila Čučak
0
Dec 23, 2018
#8 ...hvala za pojasnilo....to je pa res zanimivo :)
#11
Meda Polna Skleda
0
Dec 23, 2018
Zim Zelen, samo, da se razumemo, to se mi zdi važno, če se hočemo pogovarjati o isti vsebini, izmenjati poglede.
Poudarek pa je na samoevalvaciji, na samoocenjevanju, ne na tekmovalnosti. Zato je treba voditi čebelarske dnevnike, izpolnjevati panjske liste, planirati in meriti realizacijo. Merili sta postavljeni, kako čim uspešneje naprej, da čebelarstvo ne propade. Veliko je skritih stroškov, ki jih čebelarji vse preradi skrivamo celo pred seboj.
#10
Zim Zelen
0
Dec 22, 2018
#7
Se opravičujem, ker sem dosladkal tvoj prispevek v drugo smer.
Kdo je najboljši čebelar/ka se boste pa stanovski tovariši/ce med seboj zmenili mimo tekmovanj, če vam bo kaj do tega.
#9
Meda Polna Skleda
1
Dec 22, 2018
Radmila Čučak, meritev električne prevodnosti v medu nakaže izvor
medu (nektarni ali manin) in tudi vir nektarja. Preprosto povedano, izmerjena električna prevodnost določa v razponu, kaj sme pisati na nalepki, npr. gozdni med, cvetlični med, akacijev med, hojev med, itd.
#8
Meda Polna Skleda
0
Dec 22, 2018
Zim Zelen, saj pravim, nisem pisala o ocenjevanjih medov, ker je na tem področju inflacija ocenjevanj, 'tekmuje' pa malo čebelarjev. Dogaja se, da v posameznih sortnih medovih ni prijavljenih.
Pravilnik o medu pa je jasen in zavezujoč za vse čebelarje.
#7
Radmila Čučak
0
Dec 22, 2018
Meda polna skleda.....veseli me, da je v Sloveniji tako veliko število čebelarjev, ki skrbite za ohranitev kranjske sivke, najboljše med čebelami, delovne in mirne :)

Zelo cenim delo čebelarjev in seveda pridnih čebelic in menim, da je cena meda prenizka, glede na vloženo delo in skrb ter kilometrino, ki jo naredijo čebele pri nabiranju tega nektarja

V komentarju #5 sem prebrala pravilnik in me zanima, kakšen pokazatelj je meritev električne prevodnosti medu? Kaj pove in kako se razlikuje pri različnih vrstah medu?
#6
Zim Zelen
1
Dec 22, 2018
Nekatere usmeritve so določene.

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Rejne_zivali/Cebele/Priloga3_OP_2013.pdf

Kako urejati merila za ocenjevanje? Dogovorno, da se nebo kogarkoli izpostavilo že v naprej kot najboljšega.
#5
Meda Polna Skleda
1
Dec 22, 2018
Radmila Čučak, čestitkam za najboljši med na ocenjevanju v Semiču se pridružujem! Grdadolnikova zna. Dobro je, da je takih ocenjevanj veliko v Sloveniji in blizu nas, da se lahko slovenski čebelarji potrdijo.
#4
Meda Polna Skleda
2
Dec 22, 2018
Zim Zelen, v članku ni šlo za iskanje zmagovalca, ki ima najboljši med, ampak za razmišljanje o merilih, ki določajo zmagovalca v čebelarjenju. Nič o kvaliteti in varnem medu.
V Semiču se je tekmovanja za najboljši med (po posameznih sortah medu) udeležilo samo 158 čebelarjev iz Slovenije in iz sveta (slovenskih čebelarjev je cca 10.000 - 12.000). Podobnih tekmovalnih ocenjevanj je še veliko v mesecih po zadnjem točenju do konca leta.
Čestitke čebelarki za prisluženo priznanje za najboljši med. Ona že zna!
#3
Radmila Čučak
1
Dec 21, 2018
Tudi na naši tržnici čebelarka Grdadolnik občasno prodaja........nisem vedela, da je prvakinja...čestitke :)..

.je pa povedala, da med hranijo v podzemni shrambi, tako da se tudi poleti ne segreva preveč...in ohrani kvaliteto
#2
Zim Zelen
1
Dec 21, 2018
Na strani 18 (čebelarka Grdadolnik)
https://issuu.com/barjanskilist/docs/barjanski_list_november_2018
#1
Meda Polna Skleda
Meda Polna Skleda
Objavil/a 2018-12-19 12:00:31 (Dec 19, 2018)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZIMSKA RAZMIŠLJANJA
ZA VSAKO BOLEZEN ROŽCA RASE - KAS-81
MEDVED in BUČELE
ZA BUČELE, ZA ČEBELE
MASTI STE VREDNI LESKOVE ...
DZIERZONOVO DIAMANTNO PRAVILO
SUPER JAGODA ali INVAZIVKA
PREUSSOVA METODA
FREJ KOT PTIČEK NA VEJ' JE ČEBELAR POZIMI
POGUM IN TIMOL = TIMIJAN
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
med
(17)
ajda
(3)
ČZS
(2)
tat
(1)
trot
(1)
hoja
(1)
tpč
(1)
voda
(1)
delo
(1)
MOL
(1)
dren
(1)
Vrt
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj