Članek
Vloga g.Sandija Češka ob popravku na članek v Demokraciji 3.10.201
Objavljeno Oct 10, 2019

G.Sandi Češkose je odzval na enega od objavljenih člankov pozno, ne takrat na začetku, ko sem mu poslal enako pošto kot g.Julianu Oberndorferju, g.Marku Pilharju, g.Kristjanu Zemljiču in drugim. Z enako vsebino priponk (računom, denarnim nakazilom in potekom posla). Prosil sem ga da glede na povezave vseh ljudi omenjenih v poslu in glede na pogodbene in lastniške povezave s Studiom Moderna, pomaga, meni, ki sem ostal brez svojih 26 letnih prihrankov. Računal sem na njegovo pomoč. Vendar kljub vsemu te ni bilo, čeprav bi svojim direktorjem lahko naročil, da ravnajo skrbno, odgovorno in preudarno in poskušajo najti rešitev.

Dokaz pogodbe in nakazil

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/4a_orig.jpeg

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/4b_orig.jpeg

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/3_orig.jpeg

Odvetnik g.Samo Logar ga v sledečem besedilu Tožbe v Brežicah imenujeinvestitor in podpornik, ki ga je strah za premoženjsko škodo, ki lahko nastane v APOD Technologies. Enako o pogodbenem in lastniškem obvladovanju Studia Modernetrdi tudi slavni svetovni investitor g.dr.Mark Mobius, ki je pri podjetju Templeton Franklinupravljal premoženje in je bil kot skrbnik skladaodgovoren za lastništvo deleža v Studiu Moderni. 

Dokaz.74

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/74b_orig.jpeg

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/74_orig.jpeg

g.Sandi Češkoje meni poslal dne 6.6.2019 elektronsko pošto. Moje sporočilo je označil za Spam in mi prepovedal pošiljati takšno pošto. 

Dokaz.49

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/49a_orig.jpeg

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/49b_orig.jpeg

Iz izvirnega sporočila, ki je sporočilo g.Sandija Češka njej, ge.Tini Osojnik, in je po svojih besedah (kot tudi ostalih omenjenih v pismih, člankih, ki sem jih jaz pisal njemu – g.Češku - in prosil za pomoč), g.Sandi Češko ne pozna.Torej g.Sandi Češko trdi da nikogar od omenjenih v mojih pismih, člankih(prošnje)njemu ne pozna.Niti g.Mrgoleta, ge.Osojnik (čeprav ji daje referenco na njeni strani in je tudi dve leti delala v pravni službi Studia Moderna).

Dokaz 85

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/85b_orig.jpeg

Niti g.Petkovića, ki deluje tudi za APOD Technologies. 

Dokaz 71

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/71_orig.jpeg

Prav tako g.Češko sprašuje, “Kaj nameravate narediti v zvezi s temi obtožbami?”Pošta ge.Tine Osojnik, ki o zadevi sprašuje tudi “... Samo, je kaj novega” (g.Sama Logarja) in “Grega?...” (Gregorja Mrgoleta). Ta pošta je bil povod za to tožbo in očitno vse nadaljne, ki je sledila zelo kmalu za tem. Iz teh povezav je očitno, da se vsi poznajo zelo dobro, po imenih. In da jaz ne bi smel o njih reči čisto nič, kljub njihovim postopkom dela z živimi ljudmi. 

Nerazumljiva se mi zdi navedba odvetnikov o sodelovanju g.Sandija Češka. Sedaj, po 3 mesecih, v širitvi tožbe pravijo, da g.Češko sodeluje le sposlovnim partnerjemtožečih strank. Odvetnik g.Logar pravi tudi, da je “v tožbi pomotoma izpadla ta beseda”.

V Pritožbi zoper Sklep o Začasni odredbi, odvetnika g.Logarja je na 4. strani naslednje besedilonavedeno na začetku tega teksta, kot 

Dokaz 74.

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/74b_orig.jpeg

Odvetnik g.Samo Logar pravi, da g.Češko ne sodeluje s tožečima strankama. Čeprav na skoraj celotni strani Pritožbe zoper Sklep o Začasni odredbi, navaja da je "g.Sandi Češko investitor, ki podpira zagonske projekte, kot gre v konkretnem primeru pri tožečih strankah."

In pravi tudi "Gre za enega od investitorjev tožečih strank, ki se sprašuje, ali lako zaupa tožečim strankam oz. se sprašuje kaj se dogaja. Zaradi tega se lahko zgodi, da pride do prekinitve sodelovanja..."

Govori tudi o "prežeči nevarnosti umika sredstevpri projektu."Torej so v projekt že investirali natanko določena sredstva.

Kako je g.Sandi Češkoinvestiral ta sredstva v APOD Technologies in pred tem ni poznal tožečih strank, niti njihovih direktorjev?

Kako“zaupa tožečim strankam” (kot navaja v sestavku odvetnik g.Samo Logar), APOD Technologies iz Estonije in njihovim direktorjem, če jih sploh ne pozna?

Besedo investitor v tožeči stranki pa g.Logar ne uporablja samo v tistem odstavku, ampak tudi drugje na tej strani.

Ali lahko odvetnik poiskuša tako spreminjati dele svojih lastnih navedb? Tako, da kljub temu ostali deli naprej govorijo o namenu g.Sandija Češka?

Odvetnik, g.Logar ugotavlja, da se g.Sandi Češko boji tudi premoženjske škode, ki pa lahko nastane, predvsem lastniku.

Premoženjska škoda ne bo nastala podjetju, ki je potencialniposlovni partner, tako “novega” izdelka, ker APOD Technologies ni naredil še niti enega izdelkav proizvodnji. Njihovi prihodki se ne morejo zmanjšati in iz tega ne more izvirat nikakršna premoženjska škoda. Potencialniposlovni partner (ki ni lastnik) lahko vselej pridobi tudi posel pri konkurentu, če bi APOD Technologies (zaradi mojih pisanj) propadel in bi AIRPOD izdelek prevzel nekdo drug (ali celo g.Sandi Češko, Studio Moderna). Tukaj ne bi bilo nikakršne premoženjske škode (ravno nasprotno za pridobitelja, ki verjame v izdelek).Vendar g.Sandija Češkavseeno (na več mestih) skrbi premoženjska škoda. Zato, ker odvetnik priznava, da so sredstva že bila investirana v APOD Technologies.

V nadaljevanju odvetnik g.Logar pravtako navaja “da investitorji ne sodelujejo z osebami, ki se jih drži črn madež”. Kako bodo sploh investitorji sodelovali s takšnimi osebami, če jih sploh ne poznajo, kot v svoji elektronski pošti trdi g.Sandi Češko. Ali g.Češko investira svoj denar v podjetja, kjer sploh ne pozna direktorjev?

V proizvodnji takega izdelka, kot je AIRPOD, pa sicer izdelek in design sploh ni v lasti APOD Technologies. Last izdelka AIRPOD in pravice iz oblikovanja so v lasti g.Roberta Kluna. Njegovo podjetje ni prejelo plačila in ni prejelo kapitalskih pravic, obljubljenih s strani APOD Technologies. G.Klun je zato APOD Technologies kazensko ovadil.

Dokaz 76

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/76_orig.jpeg

Poleg vsega napisanega, je ta poslovni partner, dejansko lahko tudi podjetje, ki je v lasti g.Sandija Češka, Studia Moderna in je lastnik APOD Technologiesin podobno.

Tako lahko odvetnik g.Logar prireja resnico po svoje. Ali to lahko počne na sodišču brez posledic?

Kakorkoli, g.Sandi Češko si lasti podjetje APOD Technologies, kar je razvidno tudi iz ostalih priloženih dokazov.

Prav tako odgovornost g.Sandija Češka ni nič manjša, tudi če ne bi bil lastnik APOD Technologies in dejansko (pogodbeno) sodeluje samo s poslovnim partnerjem podjetja.

Zato so moja pisma g.Sandiju Češku utemeljena. V njih sem ga prosil, da bi APOD Technologies in direktorji g.Mrgole, ga.Osojnik in tudi posrednik g.Petković; (ki jih kontrolira v lastniškem ali pogodbenemodnosu) dobavili srebro meni. Oziroma, da preneha poslovati z ljudmi ki ne spoštujejo dela drugega. Vendar ni želel prisluhnit. 

Kakšen človek si, če ljudem, ki jih lastniško ali pogodbeno nadzoruješdovoliš, da človeške odnose urejajo na tak način? 

Vendar po predstavljenih dokazih g.Sandi Češko ali Studio Modernasta udeležena v APOD Technologies, oz. imata lastništvo podjetja APOD Technologies, oz. obstaja neposredna povezavamed njimi kar je jasno povedano v pošti svetovno znanega investitorja g.dr.Marka Mobiusa. 

G.Samo Logar s tem bistveno spreminja pomen cele strani teksta njihove inicialne Tožbe, za nazaj.Vendarspet brez dokazovza realni obstoj kakršnih koli povezav oz. nepovezav.Samo z besedo.Zakaj teh povezav ne dokažejo? Vendar ne z dokumenti, brez neodvisnega pravnega (institucionalnega) vira.

Dodateni dokazi pomoči in podpore o kateri govori g.Logar s strani g.Sandija Češka in Studia Moderna so na voljo v mojih predhodnih odgovorih. Npr. pogovori z veliko letalsko družbo v ZDA konec marca 2019, s katerim je utiral pot APOD Technologies in g.Gregorju Mrgoletu. pred “promocijo” njihovega izdelka AIRPOD, itd. Tudi ta dokaz kaže na vzajemno delovanje v vseh pogledih. (Dokazi, kot doslej) 

In tudi pomoč pri nastopu na mednarodnih finančnih trgih (delnic, Initial Public Offering) ter anagžiranje svetovalca g.Juliusa Csurga, svetovalca AntevortaCapitalPartners Ltd.s pisarnami v Torontu, Londonu, Amsterdamu, Zurichu in Hong Kongu, ter sedežem/i v offshore conah na BVI (British Virgin Islands), Kajmanskih otokih in Hamiltonu na Bermudih. katerega predvsem pravno pomoč bo prav tako potrebno plačati. Nihče od članov vodilnega teama APOD Technologies nima znanj o finančnih zadevah tega ranga in izvedbami tako zahtevnih opravil, kot je pridobivanje večjega števila mednarodnih investitorjev ali varčevalcev. Tukaj zagotovo imajo pomoč lastnikov in drugače lastniško povezanih osebin podjetij, tudi g.Sandija Češka. Dokazi kot doslej.

Podjetje APOD Technologies iz Estonije, katerega direktor je g.Gregor Mrgole krši tudi zakonodajo v Estoniji. Podjetje krši zakon Money Launderin and Terrorist Financing Prevention Act, sprejet 26.10.2017. Po njem bi podjetje moralo prijavit beneficionirane lastnike. A jih ni. To je razvidno iz dokumenta, ki ga je poslal g.Taivo Pork iz Ministrstva za Finance Estonske Vlade. g.Pork omeni tudi, da bo zaradi tega podjetje sankcionirano, kaznovano. Kdo je sploh lastnik APOD Technologies? 

Dokaz 87

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/87_orig.jpeg

Prav enak problem ima tudi podjetje APOD Technologies v Sloveniji, kjer bi moralo prav tako prijavit svoje beneficionirane lastnike, a jih ni. To določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).To je jasno razvidno iz korespondence z Agencijo za trg vrednostnih papirjev, ki jo je imel g.Muldoon. 

Dokaz 78

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/78_orig.jpeg

Tudi druga tožeča stranka, AIRPOD Slo d.o.o. ki v Sloveniji ni prijavila beneficial holders. Kdo so pravi lastniki tega podjetja? Dokazi kot doslej.

Vsa podjetja poleg tega, da sta nas ogoljufala, kršijo tudi pozitivno zakonodajo v več državah. Te kršitve imajo posledice v mnogih odnosih in pravilnem definiranju holdinških podjetij in odnosov med njimi. To je še ena zadeva, podobno kot je pravna osebnost in ne priznavanje, da so nakazila na podlagi računa dejansko prihodki podjetja. Na podlagi različnega/napačnega obravnavanja kapitalskih odnosov so bistvenega pomena tudi vsi nadaljni postopki vseh udeležencev s temi podjetji.Od pravnih do ekonomskih in drugih družbenih.

Dodatno je to način, kako odvetnikig.Logarin tudi poslovodstvo, g.Mrgole predvsem pa pravniki, ga.Osojnik gledajo na te čisto osnovne, a zelo pomebne odnose in definicije.Kapitalska zasnova je osnova na kateri stoji podjetje. In če ni jasna in v tem primeru tudi zavajajoča, je takšna narejena namerno.

Tisti, ki so bili odgovorni za to so imeli več kot 2 letičasa, da to uredijo, a niso. Prav tako zakaj so sploh kapitalsko sestavo želeli tako zakriti.V odprtih in transparentnih gospodarstvih je ravno odprtost prednost.To so naredili tudi v državi (Estoniji), kjer je problem tudi jezikovna pregrada in je njihovo početje še toliko bolj problematično.

Namesto stalnih groženj bi g.Sandi Češko in njegovi direktorji v hčerinskem podjetju APOD Technologies, ki mi je odvzelo srebro (denar) lahko vsaj poskušali najti rešitev, za katero se zavzemam od začetka. Vendar mi je g.Mrgole, direktor APOD Technologies navedel v pisanem dokumentu, da srebra ne morejo dostavit, denarja pa itak več nimam (ker je ostal pri APOD Technologies).Te svoje trditve ne morejo dokazat, ker je laž. Jaz nikomur od navedenih nisem pisal čisto nič! 

Dokaz 42

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/42_orig.jpeg

Takog.Sandi Češko in njegovi direktorji poleg g.Mrgoleta tudi ga.Osojnik in g.Petković (ki prav tako dela za APOD Technologies) še nadaje samo grozijo in pretijo z novimi tožbami.V zadni (od mnogih) poravnav g.Sandiju Češku in njegovim direktorjem je g.Sandi Češko sicer priznal znanstvo z go.Tino Osojnik. Še vedno pa trdi da ne pozna g.Gregorja Mrgoleta in g.Jovice Petkovića. Kako so potem uredili papirje za APOD Technologies, na Registrskem sodišču v Estoniji in kako jim je zupal investiran denar, če jih ne pozna.

Dokaz 88

https://aleksandermokrovic.weebly.com/uploads/7/5/7/3/75735905/88_orig.jpeg

Na drugi strani g.Sandi Češko uporablja vse vzvode proti temu, da resnica pride v javnost. Iz mene želijo naredi nekoga, ki si je vse izmislil in izsiljuje. To ni res.Jaz sem stvari raziskal in za to imam dokumente in trditve institucij. G.Sandi Češko svojih trditev ne dokaže z dokumenti, uporablja besede, ki imajo pomanjkljiv dokazni pomen, skušajo ustavit kapljice, ki postajajo poplava. 

Kako lahko Spoštovano Sodišče upošteva obtožbo in sodi o odškodnini ali zaporni kazni, ki naj bi jo plačal oz. zaslužil jaz. Ljudem, ki so me (in še vsaj 3 ostale osebe in podjetja) naklepno, načrtno okradli v sodelovanju z močno organizirano mednarodno kriminalno združbo, ki izrablja celo delovanje države Slovenije. V kateri skrito posredujejo proti meni ljudje, na najvišjih obveščevalnih pozicijah in zaprti, ljudje iz podzemlja. Teh ljudi, ne prvih in ne drugih ne poznam in jih nikoli nisem srečal.

Kako lahko Spoštovano Sodišče upošteva obtožbo in sodi o odškodnini ali zaporni kazni, ki naj bi jo plačal, odslužil jaz, če ne obstaja niti pravnomočna kazenska tožba proti meni. Na podlagi katere potrjene kazenske tožbe, naj bi plačal omenjeno odškodnino? To tožbo goljufov je potrebno zavrnit, zavreči in pokazat na resen problem, ki je prav nasproten temu. 

Kje je 110 palic srebra, mojih 26 letnih prihrankov? Jaz, žena in moji otroci nimamo stanovanja, hiš, avtomobilov, računov (doma ali v tujini s premoženjem), to so bili edini moji prihranki! Živimo zelo skromno. 

Takšen pristop preferira interese močnih mednarodnih kriminalnih združenj proti preprostim ljudem.Ali je take zakone, če so sploh zares takšni, potrebno upoštevat, jih spoštovat? Ali Sodnik, Senat, kot vrhovna avtoriteta razuma in pravičnosti ne želi, ne more razsodit razumno zaradi zakonskih določil? Ali nismo že na drugi strani razuma in v povsem nelegalnem.Ali ta država temelji na nelegalnem, nepravičnem, nerazumem,nečloveškem sojenju?

Tožniki ves čas trdijo nekaj, za kar nimajo nikakršnih dokazov. Imajo le moje članke, ki so vsi bili umaknjeni že pred 4 meseci ob prvi tožbi v Brežicah (čeprav resnični in podkrepljeni s številnimi dokazi, niso bili uvrščeni nazaj na PublishWall)in sodne dokumente, ki se lahko prosto objavijo. Jaz imam dokumente in dokaze o goljufivem poslovanju teh ljudi, kršenju zakonov in izmikanju odgovornosti. Nikogar nisem užalil, izsiljeval, samo zelo natančno sem raziskal. Vse dokumente, dokaze lahko potrdijo neodvisni viri, državne institucije iz večih držav. Njihove navedbe (tožnikov) so samo besede ali dogovori potrjeni s strani notranje vpletenih, narejeni posebej, ex-post za njihove potrebe, ki nikjer v dokumenih posla (korespondenci, pogodbah, računih, nakazilih; nikjer) niso nikoli omenjeni in posredovani šele sedaj pri Širitvi tožbe proti meni v Septembru 2019. Nikoli prej.

Pisanje Demokracije ni senzacionalistično.Prikazana je Resnica, ki je obrazložena z dokumenti. Nerazumne so navedbe g.Sandija Češka, za katere še zmeraj ne ponudi dokazov.

Te tožbe proti meni so pravno, človeško in razumno neustrezne in Spoštovanu Sodišču predlagam, da jih zavržejo v vseh elementih, ne samo v delu, ki se nanaša na g.Sandija Ćeška.

Lepo Vas pozdravljam, Aleksander Mokrovič