Članek

Crni april u Bijeljini: 24 godine od formiranja logora Batković

Iako su na samom početku agresije na BiH, na ovim prostorima počinjeni najmonstruozniji zločini, do sada su osuđena samo četvorica zločinaca na ukupno 32 godine zatvora.Logor Batković zatvoren je tek

Koncentracioni logor Batković formiran je 1. aprila 1992. godine. Prema procjenama preživjelih logoraša, u njemu je svakodnevno bilo zatvoreno oko 2.500 civila, muškaraca, djece, staraca koji su dovođeni iz različitih dijelova BiH, piše novinska agencija Patria.

Okrugli sto u Janji kod Bijeljine koji je održan danas imao je za cilj da javnost ponovo podsjeti na okupaciju Bijeljine prije 24 godine, kao i formiranje logora Batković, jednog od 657 koliko ih je bilo u BiH tokom agresije.

U logoru Batković ubijeno je više od stotinu logoraša, a veliki broj njih ubijen je u živom štitu ili pri kopanju rovova na prvim borbenim linijama.

Iako su na samom početku agresije na BiH, na ovim prostorima počinjeni najmonstruozniji zločini, do sada su osuđena samo četvorica zločinaca na ukupno 32 godine zatvora.Logor Batković zatvoren je tek nakon što je potpisan Dejtonski sporazum. 

#BiH