Članek

Logoraši u BiH se protiv kulture nasilja bore kulturom sjećanja

Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini se nalazi na marginama političkih i javnih interesa, a koje pogoduju stvaranju napetosti, zaborava i ponavljanja zločina iz prošlosti, objašnjavaju iz Saveza log

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini će u hotelu Europa u Sarajevu u ponedjeljak održati okrugli sto u sklopu sedmice sjećanja “Kulturom sjećanja protiv kulture nasilja“ koju Savez obilježava od 22 – 26. februara, prenosi agencija Patria.

Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini se nalazi na marginama političkih i javnih interesa, a koje pogoduju stvaranju napetosti, zaborava i ponavljanja zločina iz prošlosti, objašnjavaju iz Saveza logoraša BiH.

Zbog toga, navode bivši logoraši, Bosni i Hercegovini je potrebno sistematsko upoznavanje sa politikama sjećanja, praksama obilježavanja mjesta zločina i komemorativnom kulturom. Potrebno je poticanje javnog dijaloga o kulturi pamćenja kao i osnaživanje stručnih timova zainteresiranih za suočavanje s prošlošću.

Historijska interpretacija zločina koji su obilježili 20. stoljeće, kao i s njima povezana mjesta sjećanja i komemoracije, često su bili predmet političkih manipulacija te su služili kao opravdanje za nove cikluse nasilja.

Povod za odabir 22. februara, kao datum na koji Savez logoraša u BiH kreće u kampanju podizanja svijesti o kulturi sjećanja, jeste 15. godišnjica od presude MKSJ (22.02.2001.) kojom su Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković osuđeni na 28, 20 i 12 godina zatvora zbog silovanja i porobljavanja Bošnjakinja (žena i djevojčica) u Foči, od juna 1992. do februara 1993. godine.

U presudi za silovanje u Foči, koja predstavlja svojevrstan presedan, prvi je put jedan međunarodni sud, djelo silovanja i sekusalnog porobljavanja kvalificirao kao zločin protiv čovječnosti, te je njome i pravno razjašnjeno šta znači seksualno porobljavanje.

U ulozi izlagača u ponedjeljak će govoriti akademik Abdulah Sidran, Savjetnik za kulturu i vjeru Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Eli Tauber, nekadašnji član Parlamentarne skupštine BiH Irfan Ajanović, prof. dr. Aladin Veledar, prof. dr. Džemal Najetović, prof. dr. Zemir Sinanović, primarijus doktor Fehma Kovač, kulturolog Srđan Šušnica, režiser Avdo Huseinović, predsjednica Udruženja «Žena – žrtva rata» Bakira Hasečić.

Prisutvo na skupu potvrdili su i predstavnici sudske, izvršne i zakonodavne vlasti, kao i nevladinog sektora na nivou Bosne i Hercegovine, oba bh. entiteta i Brčko Distrikta.

 

#BiH