Članek

Kažnjavanje logoraša i u miru

Vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini ne žele riješiti problem logoraša iz proteklog rata, koji su zbog toga primorani da plaćaju više hiljada maraka, ili im se oduzima imovina, jer su svoje pravo

Vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini ne žele riješiti problem logoraša iz proteklog rata, koji su zbog toga primorani da plaćaju više hiljada maraka, ili im se oduzima imovina, jer su svoje pravo zatražili na sudu. U rješavanje problema uključen je i Sud u Strasbourgu, piše BIRN, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Nekoliko stotina logoraša u BiH je, na osnovu sudskih odluka, primorano platiti od 2.000 do 10.000 maraka zbog podnošenja tužbi za naknadu nematerijalne štete za boravak u logorima, ili im se oduzima imovina, koja je ionako minimalna.

U udruženjima logoraša su zgroženi ovakvim sudskim odlukama, gdje se tužbe proglašavaju zastarjelim a sudski troškovi padaju na leđa pojedinca koji je i u ratu bio izložen traumi.

S druge strane, postoje i presude u korist logoraša, ali dosuđene iznose nemoguće je naplatiti od Federacije BiH (FBiH), za koju kažu da izbjegava obaveze tako što mijenja transakcijske račune koji bi mogli biti blokirani.

U Ministarstvu finansija FBiH naveli su da mijenjaju račune zbog “disperzije rizika novčanih sredstava”, ali ne pojašnjavaju zašto ne isplate sredstva bivšim logorašima”.

Rješenje problema naknade nematerijalne štete za logoraše vide u donošenju Zakona o žrtvama torture na državnom nivou ili da Sud u Strasbourgu riješi pitanje zastare, kako su tužbeni zahtjevi bivših logoraša okvalificirani u presudama koje su donijeli sudovi u Republici Srpskoj.

Pola plate za sudske troškove

Zbog nerješavanja pitanja nematerijalne štete, većina logoraša u BiH je podnijela tužbe u parničnim postupcima protiv entiteta. Postoji oko 1.000 nepravosnažnih presuda koje su dosuđene u korist logoraša, ali je samo jedan od njih uspio naplatiti odštetu.

Samir Pojskić je polovinom 2012. godine naplatio odštetu u iznosu od 3.200 maraka za 16 dana boravka u logoru Kaonik u Busovači.

Logoraš Suljo Topčić, koji je bio 14 mjeseci u logorima Sušica (općina Vlasenica) i Batković (Bijeljina), tužbu je podnio pred sudom u RS-u i u presudi je zaključeno da je riječ o zastari. Topčić je obavezan da isplati sudske troškove u iznosu od 2.625 maraka.

“Pola plate prebacuje se RS-u do izmirenja sudskih troškova”, kaže Topčić.

S obzirom da nema novca da plati sudske troškove, Hasanu Čelikoviću su 9. novembra došli izvršitelji da popišu imovinu – prema presudi suda iz RS-a u kojoj je njegova tužba zbog boravka u logoru okvalifikovana kao zastara.

“Nije im bilo dosta torture 17 mjeseci, sada me ponovno terorišu u mojoj kući”, kazao je Čeliković, dodavši da mu sudski troškovi iznose oko 1.500 maraka, plus zatezne kamate.

Hasan Rizvanović također nema sredstava da plati sudske troškove zbog zastare tužbe iako je 13 mjeseci proveo u logorima Sušica i Batković. Novac mu, kako kaže, skupljaju prijatelji koji žive u Americi.

Adrijana Hanušić, pravnica u Asocijaciji protiv nekažnjivosti (TRAIL), pojasnila je da za krivično gonjenje za ratne zločine, pa samim time i za zahtjeve za naknadu štete koji su proistekli iz tih krivičnih djela, ne bi trebala nastupati zastara.

Sudovi u RS-u sve tužbe proglašavaju zastarjelim jer je rok za podnošenje prošao 2001. godine. U Federaciji BiH, iako su sudovi rješavali presude u korist logoraša, ipak je u zadnjim mjesecima došlo do previranja da li se radi o zastari ili ne.

Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša u BiH, kazao je da je do sada podneseno 30.000 tužbi, od čega je 90 posto pred sudovima u RS-u.

Promijeniti zakon

Zbog presuda da se radi o zastari, Mešković kaže da će logoraši zatražiti svoja prava na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

“Mi tražimo zaštitu, pravilan i human pristup žrtvama od Evropskog suda za ljudska prava. Ako kažu da ne zastarijeva ratni zločin, a logoraši su u većini slučajeva svjedoci, kako može zastarjeti potraživanje logoraša, odnosno reparacija za nematerijalno obeštećenje”, pojašnjava Mešković.

Prema njegovim riječima, potrebno je ujednačiti sudsku praksu na cijelom prostoru BiH.

U vezi s naplatom sudskih troškova, Mešković je, kako kaže, ispred Saveza logoraša u BiH pisao svim institucijama, Evropskoj komisiji, međunarodnoj zajednici...

“Cilj nam je da se ove stvari zaustave, kako logoraši ne bi plaćali sudske troškove”, kaže Mešković.

Sa Meškovićem se slaže i zastupnica logoraša Nedžla Šehić, pojašnjavajući da je potrebno što hitnije promijeniti zakon, da se svi podnosioci tužbenih zahtjeva oslobode sudskih troškova.

S druge strane, ako je riječ o presudama koje idu u korist logoraša, gotovo ih je nemoguće naplatiti od Federacije BiH. Ipak, u Federalnom ministarstvu finansija kažu da nemaju razloga da izbjegavaju izvršenje rješenja pravomoćnih presuda logorašima, ne pojašnjavajući zašto to već godinama rade.

 

#BiH