Članek

Impressum

Novinska agencija Patria sa radom je počela 12. februara 2014. godine.

Osnivač: PUBLIC NET d.o.o. Ljubljana, Slovenija

Direktor: Amina Čorbo-Zećo

Glavni i odgovorni urednik: Amina Čorbo-Zećo (amina@nap.ba)

Redakcija:

Amra Vrabac (amra@nap.ba)

Rasim Belko (rasim@nap.ba)

Delvin Kovač (delvin@nap.ba)

Vanjska politika

Armin Sijamić

Saradnici

Nevena Kovačević (Crna Gora)

Filip Lobo

Kolumnisti

Muharem Cero

Enver Išerić

Esad Duraković

Nermin Tursić

Sead Alić (Hrvatska)

Bojan Šošić


Sjedište: Sarajevo, Hasana Kikića 13

Telefoni:

00 387 33 267 686, glavni urednik

00 387 33 267 687, redakcija

00 387 33 267 685, redakcijaE-mail: redakcija@nap.ba

URL: www.nap.ba

#impressum #Nap.ba #NovinskaAgencijaPatria