Članek
Ali PCR test za coronavirus SARS CoV-2 zaznava tudi človeško DNK?
Objavljeno Aug 31, 2020

Primarna sekvenca PCR testa za detekciju coronavirusa prirodno je sastavni dio ljudske DNK

Istraživanje baze podataka NCBI za nukleotidne sekvence dovelo nas je do zapanjujućeg otkrića. Jedan od objavljenih sljedova za detekciju kornavirusa u PCR testu za virus SARS-CoV-2 ustvari je jedna od bazičnih nukleotidnih sekvenci svakog čovjeka, identičan slijed znakova ljudske DNK (deoksiribonukleinske kiseline)!

Slijed „CTCCCTTTGTTGTGTTGT“ je primarna sekvenca (Primers) početnih slova od 18 znakova koja se nalazi u dokumentu protokola Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)  PCR testa za otkrivanje koronavirusa.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf

Protocol: Real-time RT-PCR assays for the detection of SARS-CoV-2

Primarna sekvenca je ono što se PCR postupkom pojačava kako bi se otkrilo i označilo kao „pozitivan“ rezultat testa za coronavirus SARS-CoV-2, a to je isti slijed od 18 znakova koji se prirodno nalazi u svakom čovjeku, Homo Sapiens kromosomu 8!

Ovdje je dokaz da Ljudski kromosom 8 ima potpuno isti slijed od 18 znakova koji je u protokolu Svjetske zdravstvene organizacije označen kao slijed znakova po kojem se prepoznaje virus SARS-CoV-2.

Homo sapiens chromosome 8, GRCh38.p12 Primary Assembly
Sequence ID: NC_000008.11 Length: 145138636
Range 1: 63648346 to 63648363 is “CTCCCTTTGTTGTGTTGT

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NC_000008.11?report=genbank&log$=nuclalign&from=63648346&to=63648363

https://dokumentarac.com/novosti/zapanjujuce-otkrice-primarna-sekvenca-pcr-testa-za-detekciju-coronavirusa-prirodno-je-sastavni-dio-ljudske-dnk/

*

https://gustirna.wordpress.com/2021/02/08/prevara-je-bila-potrjena-pcr-ne-zazna-sars-cov-2-temvec-endogena-genska-zaporedja/?fbclid=IwAR18Rg7ecORNdbt-Fo542g7-gkKhapBZc7HmP9T1IIZ1CUwvDv2Hk8M1SrI

*

avtorja Jesus Garcia Blanca

Genetska zaporedja, ki se uporabljajo v PCR za odkrivanje suma na SARS-CoV-2 in za diagnosticiranje primerov bolezni in smrti, pripisanih Covid-19, so prisotna v več deset zaporedjih samega človeškega genoma in v približno sto mikrobih. Sem spadajo tudi pobudniki ali začetniki, najobsežnejši fragmenti, naključno vzeti iz njihovega domnevnega “genoma” in celo tako imenovani “ciljni geni”, domnevno specifični za “novi koronavirus”. Test je brez vrednosti in vse do zdaj pridobljene “pozitivne” rezultate je treba znanstveno razveljaviti in sporočiti prizadetim; in če so pokojni, svojim sorodnikom. Stephen Bustin, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za PCR, pravzaprav pravi, da je pod določenimi pogoji vsak lahko pozitiven!

Od marca vas opozarjamo: ne morete opraviti posebnih testov za virus, ne da bi poznali komponente virusa, ki jih poskušate odkriti. In komponent ni mogoče poznati, ne da bi predhodno izolirali / očistili virus. Od takrat še naprej zbiramo dokaze, da nihče ni izoliral SARS-CoV-2 in, kar je še pomembneje, da ga nikoli ni mogoče izolirati iz razlogov, ki smo jih pojasnili prejšnji mesec (preberite poročilo “Ali lahko dokažete, da obstajajo patogeni virusi?” na naši spletni strani -www.dsalud.com-). V tem poročilu bomo ponudili nove podatke, ki kažejo, da RT-PCR ne zazna tako imenovane SARS-CoV-2, kot je znana, temveč fragmente človeške RNA in številnih mikrobov.

Razložili smo že številne težave, ki jih predstavlja RT-PCR, ki so jih priznale organizacije ali vlade, kot sta WHO ali CDC, in ugledni mednarodni strokovnjaki, kot je dr. Stephen Bustin, ki upošteva samovoljnost določitve meril za rezultate in izbiro število ciklov je neumnost, ker lahko vodijo k pozitivnemu testiranju. V to poročilo bomo dodali rezultate določene raziskave, ki smo jo opravili na podlagi podatkov, objavljenih o domnevnem SARS-CoV-2, in o protokolih, ki jih je SZO potrdila za uporabo RT-PCR, ter podatkov, ki ustrezajo preostalim “človeškim koronavirusom”. In zaključki so izredno resni: nobeden od sedmih “človeških koronavirusov” dejansko ni izoliran in vsa zaporedja začetnikov njihovih PCR-jev ter zaporedja velikega števila fragmentov njihovih domnevnih genomov najdemo na različnih področjih človeški genom in v genomih bakterij in arhej, kot so te: Shwanella marina JCM, Dialister succinatiphilus, Lactobacillus porcine, Lactobacillus manihotivorans, Leptospira sarikeiensis, Bizionia echini, Sanguibacteroides justesenil, Bacteroidisrixespirus mascinolispirus mascinolispirus undariae, Acetobacterium puteale, Chryseobacterium hispanicum, Paenibacillius koleovorans, Tamiana fuccidavovorans, Fontibacillua panacisegetis, Ru bacter ruber, Skemania piniformis, Chryseobacterium shigense, Caloramator peoteoluicoisumicum ruotioluicoisumicum perumiolasticumum.

Po korakih bomo razložili raziskavo, ki nas je pripeljala do tako nenavadnega zaključka.

ALI SO BILI IZOLIRANI KATERIH LJUDSKI KORONAVIRUSI?

V prvi polovici aprila, ko je prva raziskava, ki smo jo izvedli, pokazala, da SARS-CoV-2 ni bil izoliran in ker so se tisti, ki so trdili, da so se opirali na “izolate” prejšnjih “človeških koronavirusov”, začeli izvajati temeljit pregled navedenih trditev izolatov. Natančneje smo pregledali domnevno izolacijo domnevnih človeških koronavirusov 229E (izolirani naj bi bili leta 1965), OC43 (leta 1967), SARS-CoV (leta 2003), NL63 (leta 2004), HKU1 (leta 2005) in MERSCoV (leta 2012). In to so bili rezultati:

Koronavirus 229E

Referenčni članek: Dorothy Hamre in John Procknow Nov virus, izoliran iz človeškega dihalnega trakta . Zbornik Društva za eksperimentalno biologijo in medicino, 121: 1: 190-193. 1. januarja 1966.

Ker se avtorji za razlago metode izolacije, ki ji pravijo dopolnitev fiksacije, sklicujejo na druge članke, smo za to metodo preučili referenčni članek: Janet W. Hartley et al . Analiza dopolnitve in analiza tkivne kulture za viruse mišiče levkemije PNAS, 53 (5): 931-938, maj 1965. To je postopek, ki je že v uporabi, in uporablja reakcijo antigen-protitelo za odkrivanje enega ali drugega. V primeru, s katerim se ukvarjamo, je bil cilj odkriti antigene domnevnega novega virusa, toda, kot smo že pojasnili, so potrebna posebna protitelesa, ki jih ni mogoče dobiti ob prvem odkritju virusa.

Koronavirus OC43

Referenčni članek: Paul Lee. Molekularna epidemiologija človeškega koronavirusa OC43 v Hong Kongu . Diplomsko delo na Oddelku za mikrobiologijo Univerze v Hongkongu, avgust 2007. HKU Scholars Hub.

Kar se je štelo za virusno RNA, so izvlekli iz kultur, ne da bi bilo treba dokazati, da RNA pripada virusu . Uporabljeno orodje – komplet QIAamp – odstranjuje reagente, zaviralce in kontaminante, vendar ne more ugotoviti, od kod prihaja ekstrahirana RNA. In ni nadzora . Nato se s PCR ojači in sekvencira ob predpostavki (!), Da gre za genetske informacije virusa. Nazadnje avtor domneva o mutacijah, rekombinacijah, genotipih, molekularni evoluciji, sevih in drugem žargonu, ki sporoča, da ni dokazano, da se z “virusom” dela.

SARS-CoV Koronavirus

Referenčni članek: JSM Peiris in drugi Koronavirus kot možen vzrok za SARS . Lancet 361: 1319-25, april 2003.

V ni nobene omembe prečiščevanja članku . O filtraciji ali centrifugiranju niti ni omenjene. Navedeno je le, da ” so bili virusi izolirani v celicah fetalnih opic iz nazofaringealnih aspiratov in biopsij pljuč dveh bolnikov “. Ni nadzora . Omenjena je le “citopatski učinek”, ki se pripisuje virusu, in da je bila PCR opravljena za znane viruse in retroviruse, ne da bi bili doseženi rezultati. Nazadnje je bila RT-PCR opravljena z “naključnimi iniciatorji” in zaznano je zaporedje “neznanega izvora”, pri katerem je ugotovljena ” šibka homologija z družino koronaviridij “. Nato so oblikovali primerje za to zaporedje in pri testiranju 44 vzorcev bolnikov z SARS je bilo le 22 pozitivnih.

Koronavirus NL63

Referenčni članek: Lia van der Hock in drugi Identifikacija novega človeškega koronavirusa . Nature Medicine, 10. april 2004.

Avtorji navajajo, da je ” identifikacija neznanih patogenov z orodji za molekularno biologijo težavna, ker ciljno zaporedje ni znano, zato ni mogoče oblikovati pobudnikov, specifičnih za PCR “. Uporabili so orodje, ki so ga sami razvili, imenovano VIDISCA in za katerega trdijo, da ne zahteva predhodnega znanja o zaporedju! Je to mogoče? Poglejmo, kako deluje: najprej se pripravi kultura in domneva se, da je prisoten virus zaradi dokazov o “citopatskem učinku”. Novost, ki jo uvaja ta metoda, je, da se dodajo “restrikcijski encimi”, encimi, ki molekule nukleinske kisline režejo na določenih mestih in vedno z enako dolžino. Na ta način, če po delovanju teh encimov opazijo veliko fragmentov DNA ali RNA, ki so enaki ali zelo podobni, ugotovijo, da prihaja iz virusa, saj bi gostiteljski genom predstavljal naključne reze, medtem ko virusni genom predstavlja veliko število kopij, ki so enake zaradi razmnoževanja virusa. In ali je tak odbitek pravilen? Seveda ne! Ta predpostavka (ki doda prejšnji predpostavki, da obstaja virus) ne upošteva, da obstajajo “virusom podobni delci”, “retrovirusu podobni delci”, “endogeni retrovirusi”, “eksosomi”, “zunajcelični” delci in celo mitohondrijska DNA. V zanikanju je veliko delcev, ki imajo enake reproduktivne lastnosti v velikih količinah kot “virusi” in zato lahko ponarejajo rezultate z ustvarjanjem velikega števila enakih kopij, ko jih razrežejo encimi, kot je priznano v članku o tehniki VIDISCA z naslovom Okrepljeni proSling knjižnic VIDISCA za odkrivanje in odkrivanje virusov. Objavljen je bil v zvezku 263 Raziskave virusov 2. aprila 2019 , njegovi avtorji – Cormac M. Kinsella et al. -priznati, da ” v vložku VIDISCA iz gostiteljske nukleinske kisline ozadju gostitelja ni pričakovati odvečnosti, v razen v primeru” virusom podobnih ” značilnosti , tj. velikega števila kopij kot v mitohondrijski DNA.”

Koronavirus HKU1

Referenčni članek: Patrick CY Woo in drugi Karakterizacija in celotno zaporedje genoma novega koronavirusa, Coronavirus HKU1, od bolnikov s pljučnico . Journal of Virology, 79, 2. januar 2005.

Članek se neverjetno začne s temi besedami: ” Kljub obsežnim raziskavam pri bolnikih z okužbami dihalnih poti pri pomembnem deležu bolnikov ni bil ugotovljen noben mikrobiološki vzrok . RNK se pridobiva iz neprečiščenih kultur.” Uporablja se PCR z geni za koronavirus. Za zaporedje uporabljajo dve beljakovinski zbirki podatkov, organizirani v družinah, domenah in funkcionalnih mestih – PFAM in INterProScan – v kombinaciji z dvema računalniškima programoma, ki izvajata “napovedi” o tem, kako je treba kombinirati nukleotide. Besedilo dodaja: ” Zaporedja so bila ročno sestavljena in urejena, da so ustvarili končno zaporedje virusnega genoma “. In spet ni nadzora .

MERS-CoV koronavirus

Referenčni članek: Ali Moh Zaki in drugi Izolacija novega koronavirusa od človeka s pljučnico v Savdski Arabiji . New England Journal of Medicine, 367: 19, november 2012.

Genski material se ekstrahira neposredno iz supernatanta kulture in vzorca izpljunka z orodjem, imenovano High Puré Virus Nucleic Acid Kit, nato pa se z različnimi PCR testira na različne znane mikroorganizme. O čiščenju ni nobene omembe in ni nadzora . Skratka, , tisto kar je bilo storjeno s prvimi koronavirusi – in s številnimi drugimi domnevnimi virusi – je gojiti domnevno okužena tkiva – kakršen koli “citopatski učinek” je bil pripisan samo prisotnosti virusa – in potem je bilo pridobljenih tudi nekaj beljakovin, ki brez kateri koli test se šteje za “virusni antigen” in ko se ti “antigeni” odkrijejo v kulturah, se to razlaga kot “izolacija” ali pa se izločijo fragmenti nukleinskih kislin ob predpostavki, da pripadajo virusu .

V članku, objavljenem v prejšnji številki revije, smo že pojasnili, da po besedah dr. Stefana Lanke je tako imenovani “citopatski učinek” dejansko učinek, ki ga povzročajo razmere (zastrupitev in stradanje) same kulture. To je na primer prepoznano v članku Sproščanje majhnih zunajceličnih veziklov (eksozomov) s površinsko povezano DNA, povzročajo antibiotiki, ki ga objavljeno 15. avgusta 2017 na spletni strani Nature in podpisano z Andrea Németh in drugimi https: //www.ncbi .nlm.nih.gov / td / članki / PMC5557920 / pdf / 41598_2017_Article_8392.pdf ) pojasnjuje, da nekatere snovi -such kot antibiotics- dodan v in vitro poskusih lahko poudarjajo celične kulture, ki bodo ustvarjali novih sekvenc, ki niso bile predhodno zaznano. To je opazil že nihče drug kot dr. Barbara McClintock leta 1983 med svojim predavanjem o Nobelovi nagradi, kot je razvidno na https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/mcclintocklecture.pd f

V bistvu NI ENA OD SEDMIH PREDLOŽENIH LJUDSKIH CORONAVIRUSA RES NI IZOLIRANA . Edino, kar se med njimi razlikuje, so laboratorijski postopki in tehnike, ki so postajali postopoma bolj izpopolnjeni, kar v tem primeru pomeni večjo natančnost, temveč večjo zmožnost zavajanja in samozavajanja, ki je dosegla vrhunec v virtualni izdelavi SARS-CoV-2.

Očitna posledica pomanjkanja dokazov o njegovi izolaciji je, da takšni “koronavirusi” ne morejo biti odgovorni za nobeno bolezen . Poleg tega so vsi testi – ne glede na to -, ki temeljijo na domnevnih sestavinah teh “virusov” (nukleinske kisline ali beljakovine), popolnoma diskvalificirani kot “testi okužbe” in še bolj kot “diagnostika” bolezni.

VEČ NEODGOVORENIH ZAHTEV

V prejšnji številki smo že zbrali odgovore avtorjev več člankov, ki naj bi opisovali izolacijo SARS-CoV-2, v katerih so priznali, da niso bili “prečiščeni”, kar implicitno pomeni priznanje, da virus ni bil izoliran. In zdaj bomo dodali še en dokaz: odzivi različnih organov – političnih in zdravstvenih – iz različnih držav o čiščenju in izolaciji SARS-CoV-2.

James McCumiskey avtor – knjige Najnovejša zarota: biomedicinska paradigma – nam pove, da je Irski državni referenčni laboratorij za viruse podatke o tem zahteval od dublinske univerze, ta pa je odgovoril, da ” nima zapisov, ki bi lahko dali odgovor na njihovo prošnjo “. Direktor pravne službe laboratorija je vztrajal pri njegovi zahtevi do univerze, univerza pa je odgovorila takole: ” Stališče univerze je, da gradivo akademske razprave ne more biti predmet zakona o svobodi informacij “. Iz zahteve NVR izhaja, da SARS-CoV-2 niso gojili ali prečiščevali . Priznajo le, da so ” v diagnostičnih vzorcih odkrili RNA SARS-CoV-2. 

Skupina strokovnjakov je 22. junija poslala posvetovanje v podobnem smislu britanskemu premieru Borisu Johnsonu . Pismo so podpisali dr. Kevin Corbett, Piers Corbyn – profesor na Imperial College London -, inženir in neodvisni raziskovalec – s katerim smo se takrat pogovarjali v reviji – David Crowe, dr. Andrew Kaufman , edinburški profesor biologije Roger Watson in biolog in kemik David Rasnick – in do danes še vedno niso prejeli odgovora!

Druga podobna zahteva – v tem primeru Nacionalnemu raziskovalnemu svetu Kanade – je prejela naslednji odgovor: ” Nismo mogli izvesti popolnega iskanja evidenc NRC, zato vas obžalujemo, da vas obvestimo, da niso bili najdeni nobeni zapisi, ki bi odgovorili . na vašo zahtevo “bomo dodali, da sta bili novinarji pošiljanje podobne zahteve – na podlagi zakona o svobodi informacij – na različne institucije v Kanadi, Novi Zelandiji, Avstraliji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike, in od 5. septembra so dvanajst institucije odzvale, vse kaže na isto stvar: da imajo nobenega zapisa dela, ki opisuje osamitve virusa, ki naj bi povzročila Covid-19 . podrobnosti in odgovore si lahko ogledate na https: //www.fluoridefreepeel .ca / uk-dept-of-health-and-social-care-has-no-record-ofcovid-19-virus-isolation /

IŠČE POREKLO LAŽNEGA GENOMA

Vprašanje, ki smo si ga zastavili takrat, je bilo: če objavljena zaporedja ne pripadajo – kot trdijo – novim virusom, od kod prihajajo? In da bi poskusili odgovoriti na to vprašanje, smo se odločili za iskanje z računalniškim programom, imenovanim Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) , orodjem za iskanje poravnave zaporedja, ki nam omogoča primerjavo določenega zaporedja z vsemi zaporedji, shranjenimi v Nacionalnih inštitutih. Health of United States (je javen in ga je mogoče dobiti na https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi . Korak za korakom razložimo, kaj smo storili, da lahko bralci ponovijo iskanje sami in preverite rezultate.

Najprej smo zbrali vse pobudnike PCR-jev, opisane v protokolih, ki so bili takrat gosti na spletni strani SZO:

  • Kitajski protokol CDC: za tarčo uporablja gene ORF1ab in N.
  • Protokol Pasteurjevega inštituta (Francija): uporablja dva fragmenta RdRP (ki naj bi bil specifičen za SARS.CoV-2).
  • Protokol CDC ZDA: uporablja tri fragmente gena N.
  • Protokol Japonskega nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni: je edini, ki ima za cilj gen S skupaj z drugimi geni, ki naj bi jih delili z drugimi koronavirusi.
  • Charite Protocol (Nemčija): uporablja gene E, N in RdRP. – Hongkongški univerzitetni protokol: uporablja ORF1b-nsp14 in gen N.
  • Tajski protokol Nacionalnega inštituta za zdravje: uporablja gen N.

Nato smo v vnesli zaporedje primerjev – tisto, ki označuje začetek zaporedja, ki ga je treba zaznati (naprej), in tisto, ki označuje končno (obratno) – v BLAST BLAST , da jih lahko išče v dveh zbirkah podatkov: a zbirka genomov mikrobov in tista, ki ustreza človeškemu genomu.

POSLEDICE TAKO KLAČENEGA SARS-COV-2 SO NAŠLI OB ČLOVEKIH IN V ŠTEVILNIH MIKROBAH!

Podrobneje si oglejmo postopek, ki za primer vzame pobudnike francoskega protokola. Ko smo bili na BLAST spletni strani , smo izbrali Microbes za iskanje podatkovnih baz mikrobnih genomov in se preselili na naslednjo stran. Nato se je pojavil obrazec, v katerem smo vnesli zaporedje naprej pobudnika francoskega protokola – to je ATGAGCTTAGTCCTGTG -, izbrali smo možnost Zelo podobna zaporedja in pritisnili tipko BLAST . Le nekaj sekund kasneje so se pojavili rezultati – naredili smo posnetek zaslona ( slika 1 ) – in pokazali so nam 100 zaporedij mikrobov – zlasti bakterij in arhej – s sovpadanjem med 77% in 100% z odstotkom identitete 100%.

Nato smo se vrnili na domačo stran in takrat, ko smo drugič izbrali človeka za iskanje človeškega genoma, smo ponovili isto operacijo in po nekaj sekundah se je prikazal rezultat, ki smo ga znova zajeli na zaslon (slika 2). In izkaže se, da vneseno zaporedje sovpada s 74 zaporedji človeškega genoma s sovpadanjem med 66% in 100% in odstotkom identitete 100%.

In to kaže, da zaporedje tistega začetnega PCR primerja, ki naj bi bilo specifično za SARS-CoV-2, dejansko ustreza 74 fragmentom človeškega genoma in sto mikrobnim fragmentom !

Nato smo se odločili, da operacijo ponovimo, vendar s končnim ali obratnim osnovnim premazom – to je CTCCCTTTGTGTGTGT – in rezultati so bili podobni.

Ker gre za zelo kratka zaporedja – približno dvajset genskih črk ali nukleotidov -, smo se odločili, da poskusimo znova, vendar s ciljnim zaporedjem, ki ga definirata ta dva začetnika, tj. Zaporedje domnevnega genoma SARS-CoV-2, ki je med začetnim začetnikom in končni temeljni premaz . Očitno je bilo za to potrebno zaporedje, za katero se uradno trdi, da je “genom SARS-CoV-2”, in čeprav tisoči laboratorijev trdijo, da so ga izolirali in sekvencirali – napačna trditev, kot smo pojasnili v prejšnjih poročilih, smo se odločili, da pojdite na Nacionalnega centra za biotehnološke informacije spletno mesto : Ko smo tam, smo našli “ciljno zaporedje”, fragment 108 nukleotidov, ki se nahajajo med položaji 12.690 in 12.797 v “genomu”, ki je ta:

ATGAGCTTAGTCCTGTTGCACTACGACAGATGTTGTGCCGGTACACAAACTGCTTGCACTGAT GACAATGCGTTAGCTTACAACAACAAAGGGAG .

S tem smo ponovili prej opisane korake in rezultati so bili spet presenetljivi, saj se je znova pojavilo sto zaporedij mikrobov z odstotkom ujemanja 100% in štiri zaporedja človeškega genoma z odstotkom identitete med 83% in 95% . Ujemanja so bila zato nižja, a pomembno je, da še naprej najdemo drobce domnevnega “ciljnega zaporedja” SARS-CoV-2 tako v mikrobih kot v lastnem genomu .

Resnično osupnila smo še en korak in preizkušen z genom velja v tistem času kot najbolj specifičnosti SARS-CoV-2, E gena, ki naj bi ustvarila proteinov ovojnice in se nahaja med položajema 26,245 in 26,472: 

ATGTACTCATTCGTTTCGGAAGAGACAGGTACTACGTTAATAGTTAATAGCGTACTTCTCTTGCTTTCGTGGTATTCTTGCTAGTTACACTAGCCATCCTGCTTCGATTGTGCGTACTGCTGCAATATTGTTAACGTGAGTCTTGTAAAACCTTTACGTTTACTCGTGTTAAAATCTGAATTCTTCTAGAGTTCG ATTCTGGTCTAA .

Z njim smo ponovili že opisane korake in rezultat je bil še bolj presenetljiv, ker se je kljub njegovi dolžini pojavilo še sto zaporedij mikrobov s 100-odstotno identiteto in 10 zaporedij človeškega genoma z odstotkom identitete med 80% in 100% . In podobni rezultati so bili pridobljeni z naključno izbranim fragmentom in z genom N, za katerega pravijo, da ustreza beljakovinam nukleokapsida SARS-CoV-2 .

Končno smo se odločili, da bomo testirali z genom S, ki naj bi ustvaril strukturne “spike” beljakovine, ki so ključne za vstop v celico, nato pa je veljal za najbolj specifičen gen SARSCoV-2. Ker gre za gen, katerega zaporedje je veliko daljše – 3821 nukleotidov med položajema 21.563 in 25.384 – smo testirali z dvema naključno izbranima fragmentoma znotraj tega gena, prvi – TTGGCAAAATTCAAGACTCACTTTC ustvaril – pa je še sto zaporedij mikrobov in 93 zaporedij človeškega genoma in drugi – CTTGCTGCTACTAAATGCAGAGTGT – sto mikrobnih sekvenc in 90 človeškega genoma.

Na koncu smo se odločili, da preizkusimo s pobudniki Japonskega protokola, edinega, ki vključuje ciljna zaporedja gena S in, kot je bralec že uganil, so bili rezultati spet podobni: sto zaporedij mikrobov in 93 zaporedij človeka genom z odstotkom identitete med 94,12% in 100% !

ZAKLJUČKI

Posledica vsega, kar smo pravkar razložili, je jasna in neposredna: NI VELJAVNEGA TESTA ZA ODKRIVANJE SARS-COV-2 , niti testov na protitelesa niti antigene niti RT-PCR. In vključili smo tiste, ki temeljijo na domnevnem genu, ki kodira protein S1 ali spike. To pa pomeni, da VSE ŠTEVILE “PRIMEROV”, “OKUŽENIH”, “BOLEZNIH”, “Asimptomatskih” ALI “MRTVIH zaradi COVID-19” POMANJUJO ZNANSTVENO OSNOVO IN VSE “POZITIVE” SO LAŽNI POZITIVI , kar bi bilo treba sporočiti takoj prizadetim in odgovorni bi morali biti odgovorni.

Na koncu dodamo, da niti SZO sama v te teste res ne verjame. Preberite dokument, objavljen lani 11. septembra kot laboratorijski vodnik za SARS-CoV-2 z naslovom Diagnostični testi za SARS-CoV-2 – na voljo je na https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1302661/ pridobiti – in na strani 5 dobesedno piše: ” Kadar je mogoče, je treba sumi na aktivno okužbo preizkusiti s testom ojačanja nukleinske kisline (NAAT), kot je RT-PCR. NAAT testi naj bi ciljali na genom SARS-CoV-2 ni znan svetovni obtok SARS-CoV-1 in zaporedje Sarbecovirus (domnevno vključuje vsaj pet človeških in živalskih koronavirusov, vključno s SARS-CoV-1 in SARS-Cov-2), tudi ni razumen cilj “. To pomeni, da se SZO strinja, da bo uporabila nespecifična zaporedja za odkrivanje SARS-CoV-2 .

To še ni vse, ker priročnik kasneje navaja: ” Optimalna diagnoza je sestavljena iz testa NAAT z vsaj dvema od genoma neodvisnima ciljema SARS-CoV-2; vendar je na področjih, kjer je prenos razširjen, preprost algoritem z enim ciljem. lahko uporabljate 

V priročniku WHO piše: ” Eden ali več negativnih rezultatov ne izključuje nujno okužbe s SARSCoV-2 . Obstajajo številni dejavniki, ki lahko pri okuženem posamezniku povzročijo negativen rezultat, vključno s slabo kakovostjo vzorca, poznim odvzemom vzorca, neustrezno ravnanje ali tehnični razlogi, ki so značilni za test, na primer mutacija virusa ali zaviranje PCR. «Kaj sodniki čakajo, da bodo ukrepali samoiniciativno?

Kaj čakajo sodniki, da bodo ukrepali samoiniciativno?

https://www.dsalud.com/reportaje/la-estafa-se-constata-la-pcr-no-detecta-el-sars-cov-2/

* * *

Naslednji članek nasprotuje ugotovitivi, da PCR test lahko zaznava to sekvenco človeške DNK:

Če povzamemo, čeprav je zaporedje CTCCCTTTGTTGTGTTGT prisotno v človeškem kromosomu 8, le eden od dveh primerov, uporabljenih v testu za SARS-CoV-2, lahko prepozna to zaporedje. Test bi torej vedno dal negativen rezultat, če bi bila prisotna le človeška DNA. Zato je trditev, da bi test RT-PCR ustvaril lažno pozitiven rezultat zaradi prisotnosti človeške DNA - in posledica tega, da je število pozitivnih rezultatov testa SARS-CoV-2 umetno napihnjeno iz tega razloga, napačna in zavajajoča .

Poleg tega je iz statističnih podatkov o testih razvidno, da vsi testi ne dajejo pozitivnih rezultatov; po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni COVID Data Tracker je do 9. avgusta 2020 le 9% vseh testov, opravljenih v ZDA, pozitivnih

https://healthfeedback.org/claimreview/human-dna-alone-does-not-produce-a-positive-result-on-the-rt-pcr-test-for-sars-cov-2/

ALI SO DRŽAVE ŽE LETA 2018 NAROČILE TESTE ZA COVID-19?, dve leti pred pandemijo 2020???

https://www.youtube.com/watch?v=8rEqGWia86o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR168SvKfpROv12U4wmEdcLGN0OTAZ3mWwtzOqAD9YzbDLrwFwBK0RtxFXI

https://www.facebook.com/Svjesnost/videos/981420675665189

Dakle u ovim online dokumentima Svjetske banke stoji kako je Hrvatska vlada 2018 godina kupila testove za KOVID-19??? 2018 godine!!! Godinu dana prije "pojave virusa"!!!
WITS - Svjetsko integrirano trgovinsko rješenje je trgovinski softver koji nudi Svjetska banka za korisnike na upit za nekoliko međunarodnih baza podataka o trgovini.

COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus (902780) exports by country

 in 2018

Additional Product information: Instruments used in clinical laboratories for In Vitro Diagnosis. Colorimetric end tidal CO2 detector, sizes compatible with child and adult endotracheal tube. Single use.
Category: COVID-19 Test kits/ Instruments, apparatus used in Diagnostic Testing

Change selection (Reporter, Year, Trade Flow, Partner and HS 6 digit Product)
In 2018, Top exporters of COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus are European Union ($2,885,620.49K ), United States ($2,474,886.39K , 3,008,040 Item), Germany ($2,282,319.47K ), Japan ($1,292,837.58K ), Singapore ($1,125,969.91K , 62,765,200 Item).

COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus imports by country in 2018
Download Excel Sheet
ReporterTradeFlowProductCodeProduct DescriptionYearPartnerTrade Value 1000USDQuantityQuantity Unit European UnionExport902780COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus2018World2,885,620.49 United StatesExport902780COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus2018World2,474,886.393,008,040Item GermanyExport902780COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus2018World2,282,319.47 JapanExport902780COVID-19 Diagnostic Test instruments and apparatus2018World1,292,837.58 SingaporeExport902780COVID-19 Diagnostic Test instruments and 
KAKO TO POJASNITI? TU JE URADNA RAZLAGA
Razlaga podatkov o Sloveniji in COVID-18 je naslednja:
WITS namreč ponuja informacije o trgovini za več kot 5700 izdelkov. Za poenostavitev dostopa do obstoječih trgovinskih podatkov o medicinskem blagu, pomembnem v tej krizi, so zgradili dva nova modula za raziskovanje teh informacij, so še zapisali. Se pravi, da so za nazaj spremenili skupine podatkov, ki omogočajo državam, da dobijo jasno sliko izvoznih držav in da lahko spremenijo ali ukinejo carinjenje oziroma tarife, s tem pocenijo izdelke in olajšajo uvoz. Ti podatki zajemajo nekaj let, vsaj do 2017, da dobijo najnovejšo sliko o glavnih izvoznicah.
*
*

Razlaga podatkov o Sloveniji in COVID-18 je naslednja: WITS namreč ponuja informacije o trgovini za več kot 5700 izdelkov. Za poenostavitev dostopa do obstoječih trgovinskih podatkov o medicinskem blagu, pomembnem v tej krizi, so zgradili dva nova modula za raziskovanje teh informacij, so še zapisali. Se pravi, da so za nazaj spremenili skupine podatkov, ki omogočajo državam, da dobijo jasno sliko izvoznih držav in da lahko spremenijo ali ukinejo carinjenje oziroma tarife, s tem pocenijo izdelke in olajšajo uvoz. Ti podatki zajemajo nekaj let, vsaj do 2017, da dobijo najnovejšo sliko o glavnih izvoznicah. Vir: https://www.24ur.com/novice/korona/so-drzave-ze-leta-2017-in-2018-trgovale-s-testi-za-covid-19.html

Iztok Goles 4 h ·FB Na spletni strani Svetovne banke (World bank) so objavljene države, ki naj bi v letu 2018 nabavile teste za Covid-19. Objavljen je tudi Excelov dokument, kjer je vse lepo urejeno. Če je ta link verodostojen, potem to celotno "korona krizo" postavlja v drugačno perspektivo… v perspektivo pLandemije! -Nekdo je v vseh vladah sveta moral vedeti, da prihaja virus Covid-19. - Nekdo je pripravil dokumentacijo. - Nekdo je odobril budget za nabavo. - Nekdo je potrdil nabavo. - Nekdo JE VEDEL, da bomo zaprti doma. - Nekdo JE VEDEL, da bodo 6 let stari otroci prisiljeni nositi maske. - Nekdo je moral vedeti, da se planira ZLOČIN NAD ČLOVEŠTVOM! -Kateri MEDIJ bo to raziskal? - Kje so RAZISKOVALNI NOVINARJI? Slovenija: 4137 USD https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/SVN/year/2018/tradeflow/Exports/partner/ALL/nomen/h5/product/902780?fbclid=IwAR329g7tnL8YcRuTm_NLKdP93LmHiufUXvY6FMfUJDQluc-iVWTyfsbiVsk

Papaje morajo v karanteno, ker so pozitivne na PCR testu za koronovirus, se je hecal Predsenik Tanzanije, ki je zelo hitro ugotovil, da so PCR testi neuporabni https://www.facebook.com/Svjesnost/videos/706074346884636

Zim Zelen, tu lahko prebereš, zakaj je PCR test neuporaben. Čedalje več ljudi je, ki bodo razkrinkali teorijo zarote Svetovne zdravstvene organizacije, Fundacije Bill in Melinda Gates in Svetovnega Ekonomskega Foruma in z njimi povezanih vlad in Big Pharma, ki so plandemijo načrtovali že pred časom in jo simulirali oktobra 2019, nekaj tednov pred izbruhom koronavirusa na Kitajskem (Event 201)