Združeni Narodi ne upoštevajo opozoril glede obveznega cepljenja, vključno za COVID-19

Objavil/a naravno zdravje, dne 2020-10-06 ob 10:14:36

Organizacija združenih narodov ne upoševa opozoril nevladnih organizacij glede obveznega cepljenja 

https://www.technocracy.news/the-un-ignores-ngos-warnings-about-mandated-vaccines/

Uradna nevladna organizacija, povezana z OZN, Planetarno združenje za čisto energijo (the Planetary Association for Clean Energy -PACE inc.), je opozorila Odbor za človekove pravice pri Združenih narodih zaradi politik obveznega cepljenja,  ki zajemajo svet in je izpostavila ogromno hinavščino Organizacije Združenih Narodov pri sledenju svojim predpisom, politikam in smernicam. To poročilo je objavljeno na lastni spletni strani OZN! Zakaj bi OZN kršila lastno politiko? Ker je polna tehnokratov, ki so posvečeni popolnemu nadzoru vseh ljudi na planetu Zemlja. Tehnocracy News je že razpravljal o popolnem pomanjkanju etike in morale v tej miselnosti tehnokratov, kjer cilji upravičujejo sredstva. 

Obvezno cepljenje krši Pravico do informiranega soglasja

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 11. marca 2020 razglasila status pandemije za COVID-19, bolezen, ki jo povzroča hud akutni respiratorni sindrom 2 (SARS-CoV-2). Vlade so se na to odzvale z globalnimi ukrepi brez primere - z zaklepanjem (lock-down), brez jasne strategije izstopa, razen navedenega cilja hitrega razvoja cepiva. Hkrati so zagovorniki te hipotetične rešitve pozvali zakonodajalce, naj cepljenje proti COVID-19 uvedejo kot obvezno.

Vendar obvezno cepljenje krši pravico do informirane privolitve, ki je ena najbolj temeljnih etičnih praks v medicini in človekovo pravico, priznano v mednarodnem pravu, vključno z Mednarodno konvencijo Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 (United Nations International Covenant on Civil and Political Rights), Splošno deklaracijo o bioetiki in človekovih pravicah iz leta 2005 (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights), Konvencijo o pravicah invalidov in njen neobvezni protokol iz leta 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ter druge mednarodno priznane sporazume, kot so Mednarodne etične smernice za biomedicinske raziskave, ki vključujejo človeške subjekte Sveta za mednarodne organizacije medicinskih znanosti iz leta 2002 (Council for Internstional Organizations of Medical Sciences International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects) in Helsinško izjavo Svetovnega zdravniškega združenja iz leta 1964, revidirano leta 2013.

Združeni narodi (OZN) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) so zakonsko dolžni spoštovati pravico do informirane privolitve, vendar so namesto tega sodelovali pri njeni kršitvi.

Otroški sklad Združenih narodov (UNICEF) je na primer pohvalil vlado Maldivov, ker je novembra 2019 sprejela zakon, ki je dejansko prepovedal uresničevanje pravice do informirane privolitve, tako da je staršem zagrozil s pregonom zaradi nespoštovanja javne politike cepiv.

Januarja 2020 sta dva članka v The BMJ (prej British Medical Journal) razkrila, da je Svetovna zdravstvena organizacija sponzorirala preskus cepiva proti malariji, ki je vključeval 720.000 otrok v treh afriških državah, ne da bi zagotovila pridobitev predhodnega soglasja staršev. Najbolj grozljivo je, da starši niso bili obveščeni, da so prejšnja preskušanja pokazala, da je cepivo povezano s povečanim tveganjem za smrtnost v otroštvu, zlasti med dekleti.

Svetovna zdravstvena organizacija tudi promovira cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DTP) v svetovnih kampanjah cepljenja, kljub najboljšim razpoložljivim znanstvenim dokazom, ki kažejo, da je povezano s povečano stopnjo umrljivosti otrok. Čeprav lahko cepivo ščiti pred ciljnimi boleznimi, se zdi, da škodljivo vpliva na imunski sistem, tako da so otroci bolj ranljivi za druge bolezni. Ugotovljeno je bilo, da ta „nespecifični učinek“ na splošno velja za neživa cepiva.

Svetovna zdravstvena organizacija je seznanjena z dokazi, vendar jih je zavrnila z obrazložitvijo, da izhajajo iz opazovalnih študij, ki so nagnjene k izbiri. Medtem pa Svetovna zdravstvena organizacija sprejema ugotovitve opazovalnih študij, ki kažejo koristne nespecifične učinke cepljenja proti ošpicam.

Poleg tega so imeli člani odbora Svetovne zdravstvene organizacije, ki je zadolžen za pregled dokazov, navzkrižje interesov, vključno s tremi osebami, ki so povezane z družbo GlaxoSmithKline (GSK), enim od proizvajalcev cepiv proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DTP) in proizvajalcem eksperimentalnega cepiva proti malariji.

Svetovna zdravstvena organizacija tudi prejema sredstva od proizvajalcev cepiv, vključno z GlaxoSmithKline, Sanofi in Merckom. Trenutno največji vir financiranja Svetovne zdravstvene organizacije je fundacija Billa in Melinde Gates, ki promovira cepiva in hkrati vlaga v proizvajalce cepiv, vključno z GlaxoSmithKline, Sanofi in Merckom.

Uradniki na področju javnega zdravja in mediji javnosti večkrat zagotavljajo, da so "cepiva varna in učinkovita", vendar v odsotnosti randomiziranih s placebom nadzorovanih preskušanj, ki bi primerjali dolgoročne zdravstvene izide, vključno s smrtnostjo, med cepljenimi in necepljenimi posamezniki, ta trditev ni upravičena. Cepiva pred licenciranjem niso preizkušena. Tudi programi obveznega cepljenja niso preučeni.

V zvezi z rednim programom cepiv za otroke, ki so ga priporočili Centri za nadzor in preprečevanje bolezni Združenih držav Amerike (CDC), je Medicinski inštitut leta 2013 ugotovil, da „študij, namenjenih preučevanju dolgoročnih učinkov kumulativnega števila cepiv ali drugih vidikov programa imunizacije niso izvedli."

Poleg nespecifičnih učinkov obstaja še veliko utemeljenih pomislekov glede cepiv. Oblikovalci politike ne upoštevajo oportunitetnih stroškov cepljenja, kot je na primer superiornost naravno pridobljene imunosti, v primerjavi s cepljenjem.

Študije so na primer pokazale, da bi vsakoletno cepivo za gripo lahko povečalo tveganje za okužbo z novimi sevi gripe, pa tudi z virusi gripe, deloma zaradi izgubljene možnosti za pridobitev navzkrižno zaščitne imunosti, celične imunosti, ki se razvije z okužbo. Komplementarna hipoteza je pojav »prvotnega antigenega greha«, pri katerem prva izkušnja imunskega sistema z antigenom določa prihodnje odzive. Priprava imunskega sistema z antigenimi komponentami cepiva proti gripi bi lahko povzročila neusklajen odziv protiteles proti sevom, pred katerimi cepivo ni zasnovano, s čimer bi se povečalo tveganje za okužbo v primerjavi z imunskim odzivom, kjer celice T in B dobijo navodilo za boj proti infektivnemu virusu. Ta pojav bi lahko razložil povečano tveganje za resno okužbo z denga mrzlico med filipinskimi otroki, ki so prejeli cepivo proti mrzlici denga in pred tem še niso bili okuženi. Ta ugotovitev je Filipine pripeljala do umika cepiva, ki ga je vlada na priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije uvedla v svoj program cepljenja za otroke, kljub predhodnim podatkom, da bi lahko cepivo povzročilo ravno tak rezultat.

S tem povezana hipoteza je tudi "okrepitev povezana s protitelesi" (Antibody dependent enhancement-ADE), pri čemer protitelesa, ki jih povzročajo cepiva, namesto da posameznika zaščitijo pred poznejšo okužbo, povečajo okužbo in s tem povečajo tveganje za hudo bolezen.

Poskuse razvoja cepiva proti hudemu akutnemu respiratornemu sindromu koronavirusu (SARS) je oviral ta pojav, pri čemer je bilo ugotovljeno, da imajo cepljene živali večje tveganje za virusno okužbo. Te pretekle izkušnje so vzbudile pomisleke glede možnosti ADE pri cepivih, ki se razvijajo za SARS-CoV-2. 

Drug primer oportunitetnih stroškov je naravno preživetje ošpic, ki je povezano z zmanjšano stopnjo umrljivosti zaradi vseh vzrokov pri otrocih in zdi se, da ta korist za preživetje več kot kompenzira smrtnost zaradi ošpic v populacijah z nizko stopnjo umrljivosti zaradi akutne okužbe z ošpicami.

Poleg tega so opazili, da naravna okužba z ošpicami povzroča regresijo raka pri otrocih in je bila povezana z zmanjšanim tveganjem za številne bolezni pozneje v življenju, vključno z degenerativno boleznijo kosti, nekaterimi tumorji, Parkinsonovo boleznijo, alergijsko boleznijo, kronično limfoidno levkemijo, ne- Hodgkinov limfom in Hodgkinov limfom ter bolezni srca in ožilja.

Druge okužbe so bile povezane tudi z zdravstvenimi koristmi, na primer z manjšim tveganjem za levkemijo pri otrocih, ki se v zgodnjem otroštvu srečujejo z naravno okužbo s Haemophilus influenzae tipa b. Obstaja tudi možnost, da množično cepljenje povzroči evolucijski pritisk na patogene, kot smo videli pri cepivu proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju (DTaP) ter pojavu sevov oslovskega kašlja, ki nimajo pertaktina, ključnega antigena v sestavi cepiva. Po mnenju Centra za nadzor bolezni (CDC) imajo takšni sevi "lahko selektivno prednost pri okužbi oseb, ki so prejele DTaP cepivo."

Učinke cepljenja na prebivalstvo je treba upoštevati poleg učinkov na posameznike. Podatki kažejo, da cepivo proti noricam (noricam) ni bilo stroškovno učinkovito, ampak je precej povečalo stroške zdravstvene oskrbe zaradi manjvredne imunosti, pridobljene s cepivom. To je zato, ker se zdi, da je množično cepljenje breme tveganja preusmerilo z otrok, pri katerih je to na splošno benigna bolezen, na mladostnike in odrasle, pri katerih obstaja večje tveganje za zaplete. Zaradi izgube imunološkega spodbujanja pri ponavljajočih se izpostavljenosti okužbam, so starejši ljudje, ki niso v otroštvu preboleli noric, v večji nevarnosti zaradi pasavca. Toda oblikovalci politike namesto, da bi ponovno preučili obstoječa priporočila, na to težavo odgovorijo s priporočilom cepiva proti pasavcu za starejše

V ZDA je veliko staršev zaskrbljenih, da proizvajalci cepiv, ki jih Center za nadzor bolezni priporoča za rutinsko uporabo v otroštvu, uživajo pravno imuniteto pred tožbami zaradi poškodb, kar odvrača farmacevtska podjetja v smislu razvoja varnejših in učinkovitejših načinov preprečevanja bolezni. Program odškodnin za poškodbe zaradi cepiva (Vaccine Injury Compensation Program - VICP) ameriške vlade dejansko preusmeri finančno breme poškodb cepiv z industrije na potrošnike, ki plačujejo davke.

Druga velika težava je, da oblikovalci politike cepljenje obravnavajo kot enotno rešitev za preprečevanje bolezni, vendar pa znanost nedvoumno ugotavlja, da je treba za vsako cepivo in vsakega posameznika opraviti analizo tveganja in koristi. Niso vsi izpostavljeni enakemu tveganju zaradi ciljne bolezni in vsi nimajo enakega tveganja za poškodbe zaradi cepiva. Na primer, pri otrocih z mitohondrijsko motnjo obstaja večje tveganje za poškodbe od cepiva. V enem primeru, ki je bil razsojen po VICP, je ameriška vlada priznala, da lahko cepljenje povzroči poškodbe možganov, ki se kažejo kot simptomi avtizma.

(op. prev.: Odvetnica Mary Holland navaja, da je bilo v ZDA izplačanih 83 odškodnin za poškodbo po cepljenju, ki je avtizem) 

V intervjuju leta 2018 je direktor urada za varnost imunizacije v Centru za nadzor bolezni (CDC) priznal možnost, da bi lahko cepiva povzročila avtizem pri gensko občutljivih otrocih, vendar je izjavil, da je "težko napovedati, kdo bi lahko bili ti otroci."

Zakonodajalci nimajo posebnega znanja, potrebnega za izvedbo potrebne analize koristi in koristi posameznika. To znanje ima samo posameznik ali v primeru otroka starši. Vsa cepiva nosijo tveganja. Obvezno cepljenje pomeni hudo kršitev pravice do informirane privolitve. Vlade morajo nujno usmeriti zdravstvene politike v zaščito in ne v kršenje te človekove pravice.

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Zim Zelen
1
Oct 12, 2020
Amerika, ki slovi po strogih preverjanjih zdravil, cepiv se je zgodilo:
GOOGLE
"GEJTS IZGUBIO NA SUDU: SZO i Vakcine su velika prevara!
By
Vesti
11 oktobra, 2020"

https://nasaborba.com/gejts-izgubio-na-sudu-szo-i-vakcine/

#3
Tihana
1
Oct 08, 2020
NAPOVEDNIK ZA 10-delni izobraževalni DOKUMENTAREC
Official Trailer - The Truth About Vaccines 2020 | COMING OCTOBER 13, 2020 (3:14 - The Truth About Vaccines •Premiera zaključena 1. okt. 2020)
- na >
P.S.: Brezplačni spletni ogled bo možen od 13. (1. del dok.f.) do 23. oktobra, vsak del od skupaj 10 si bo možno ogledati le v roku 24 ur...
Za ta ogled se je potrebno predhodno registrirati - pri tem paziti, da izbereš registracijo BREZ dodane telefonske številke (da ne bi s tem bi privolil v avtomatski prejem v naprej posnetih klicev in/ali sms!)
#2
Komentar izbrisal naravno zdravje
naravno zdravje
naravno zdravje
Objavil/a 2020-10-06 10:14:36 (Oct 06, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Študija: Lockdown ukrepi ne delujejo -tudi če je karantena vsiljena z vojsko
Celeste Solum: Pomen novega COVID testa, kodiranje življenja in umetna transformacija človeka
Francija: Poročilo zveze rezervnih oficirjev o COVID-19 plandemiji
World Freedom Alliance
Izolacija in sekvencioniranje koronavirusa SARS CoV-2
Bivši podpredsednik Pfizer dr. Michael Yeadon o cepivu za COVID-19: sem šokiran
Svetova zdravstvena organizacija in prof. Ionnidis: smrtnost zaradi COVID-19 je pri osebah mlajših od 70 let samo 0,05%
ZDA: dr. Atlas vodja kriznega štaba: imamo epidemijo pozitivnih primerov, brez povečanja smrti zaradi COVID-19
Velika Britanija: možne so alternative ukrepom zaklepanja - lockdown je škodljiv
World doctors alliance: Odprto pismo vladam in državljanom sveta
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
December 2020
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj