Prof. dr. Tomislav Terzin o PCR testu in cepivu za COVID-19

Objavil/a naravno zdravje, dne 2020-12-28 ob 12:35:38

https://www.youtube.com/watch?v=UFk-cpzOcRw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mn_IvQ-M2Y78nijXSu70LQuYcLIvdzkHY0Y7UUHpAyGEsVoUiu9hWQuE

Povzetek: 

Prof.dr. Tomislav Terzin je profesor genetike, molekularne biologije in biologije razvoja na Unverzi Alberta v Kanadi. Preučeval je viruse in molekularno genetiko. Opazil je sinhronizacijo držav med pandemijo in verjame, da obstaja načrt in tisto, kar so imenovali teorija zarote, se zdaj javno govori- banke so izčrpane in omenjajo nov ekonomski sistem The Great Reset. SARS CoV-2 se ne obnaša tako kot ostali koronavirusi, ki povzročajo trebušno girpo, prehlade in druge respiratone bolezni. Povzroči lahko avtoimunsko reakcijo z odpovedjo organov. Pri nekaterih ljudi povzroča trajne posledice, kot so nespečnost, motnje spomina ...povzroča pa majhno smrtnost in zato je čudno, da so ukrepi tako drastični in nesorazmerni, zlasti na področju šolstva, glede na to da otroci niso rizična skupina. Napovedujejo potni list na podlagi cepljenja, kar pomeni nadzor globalne vlade. Če se 90 % ljudi ne upre načrtom tega zasužnjevanja, nam bodo odvzeli vse človekove pravice. V Franciji poteka upor in umaknili so uredbo, da ljudje ne smejo snemati policistov med njihovim delom. 

Nekateri verujejo, da celice proizvajajo viruse. Res je, da se virusi razmnožujejo znotraj celic gostiteljic. Vendar nekateri verujejo, da so virusi odpadni produkt celice imenovan eksosom, kar ni res. Dr. Terzin je napisal članek o biomimikriji, kot načinu preprečevanja pandemij. 

https://www.ualberta.ca/augustana/news/2020/04/biomimicry-can-be-used-to-decrease-or-prevent-the-impact-of-future-outbreaks-of-viral-diseases-says-augustana-biology-professor.html

Premalo se govori o preventivi in krepitvi odpornosti na okužbo. Dr. Terzin se z RT-PCR testom ukvarja že 20 let in že aprila 2020 je napisal, da je ta test nezanesljiv. Centralna dogma molekularne biologije pravi, da imamo v celicah jedro z deoksiribonukleinsko kislino DNK - ki je naš genom, ki ima 3,6 milijarde črk v eni kopiji, medtem ko imamo dve kopiji DNK, eno od očeta in drugo od matere. Gre za kombinacijo štirih črk ali nukleinskih baz, ki kodirajo informacije v DNK, ki povejo, kako se gradi človeško telo. Te informacije so linearne in informacije iz genov se prepišejo v ribonukleinske kisline- RNK molekule, ki imajo tudi 4 črke ali nukleinske baze. RNK je enovijačna, med tem ko je DNK dvojna vijačnica. RNK iz jedra potuje v citoplazmo celice, kjer daje navodilo za izgradnjo beljakovin v ribosomih, ki so podobni 3D printerju. RNK navodila ribosom prevede v verigo aminokislin, ki se zložijo skupaj v funkcionalne beljakovine. Tok teh informacij teče od DNK preko RNK do beljakovine. Protein naj ne bi mogel vplivati na spremembo DNK v jedru celice, vendar obstaja nekaj izjem. Nekateri virusi nimajo DNK, ampak RNK genetiko. Koronavirus SARS CoV-2 ni retrovirus, kot je HIV, ki se vgradi v DNK z reverzno transkriptazo. To je beljakovina, ki je človek nima, ampak jo imajo retrovirusi, ki se lahko preko reverzne transkriptaze prepišejo v DNK človeka. To pomeni, da retrovirus HIV postane del človeškega genoma. Dejansko ima človek 8% DNK retrovirusov, kar pomeni gensko manipulacijo v daljni preteklosti. Korona virus SARS CoV-2 ni retrovirus, je pa RNK virus in ta RNK je precej nestabilna.

Virus povzroči, da celica na osnovi RNK genske informacije virusa začne proizvajati viruse, ko je okužena. Virus nima sposobnosti reprodukcije izven celice, nima svojega metabolizma, pač pa ugrabi metabolizem celice in zato ni živ, ima pa genetske informacije in je kot računalniški program. Nekateri virusi imajo dvojno DNK, dvojno RNK, enojno DNK ali enojno RNK. To pomeni, da virusi niso naravni produkt naših celic, ker človeško telo nima takšnih genov, kot jih imajo virusi. Virusi niso exosomi, kot trdijo nekateri. Zelo možno je, da je pred Velikim potopom obstajala razvita civilizacija, ki je uporabljala molekularno biologijo in je lahko naredila v laboratoriju te različne viruse, kot se to počne danes. 

Vsi koronavirusi imajo antigene- spike beljakovinske bodice, ki napadejo celico. Imunski sistem prepozna te beljakovine in zato cepiva vsebujejo ta del virusa. Membrana virusa je narejena iz naših celic, v notranjosti virusa pa so RNK in virusne beljakovine. RNK virusa v citoplazmi celice predstavlja mRNK (informacijsko RNK), ki ustvarja znotraj človeške celice virusne beljakovine. Koronavirusi napadajo predvsem sesalce. Človeške mRNK imajo neko glavo in rep iz nukleinske baze A (adenin). Koronavirusi to kopirajo in naši ribosomi prepoznajo virusno mRNK kot lastno mRNK in začnejo proizvajati virusne beljakovine. Na srečo pa se SARS CoV-2 ne vgrajuje v jedro v človeško DNK, kot se vgrajujejo retrovirusi (op. prev.:HIV, retrovirus mišje levkemije itd....)

RT PCR test  zaznava del virusne informacije. 

Genetika SARS CoV-2 koronavirusa je znana od januarja 2020. Kitajci so dali te sekvence v mednarodno bazo podatkov. Vsebuje 29.674 genov, geni za spike beljakovinski bodici S1 in S2 se nahajajo na mestu od 21.563 do 25.384 nukleotidov ali črk, kar pomeni da bodici S1 in S2 kodira 3.821 nukleotidov. Ima relativno velik genom med virusi, kar pomeni, da je virus s kompleksno strukturo. Obstaja na milijarde sekvenc, ki jih prepozna BLAST program in so lahko podobni sekvancam SARS CoV-2. Nenavadno je, da so v novembru 2020 našli skrivne gene. Do tega pride, ker je virus majhen, ima pa veliko število genov. Sekvenca virusa je takšna, da se linearno berejo po tri črke, da bi se določil tip beljakovin. Zaradi majhnega prostora, se nekateri geni SARS CoV-2 prekrivajo. Mnogi virusi imajo tako dvojne informacije, tako da se ne berejo samo linearno po tri črke, ki kodirajo beljakovino, ampak se berejo te črke tudi z zamikom in takrat se lahko najde še gen za kodiranje dodatne beljakovine, za katero se prej ni vedelo. Mogoče je to razlog, da se SARS CoV-2 obnaša drugače kot ostali koronavirusi. Nobelov nagrajenec Luc Montaigner je povedal, da ima SARS CoV-2 tudi (4 gene) retrovirusa HIV. Vendar obstaja o tem cenzura in to imenujejo teorija zarote. Dr. Terzič verjame, da je pretekla predpotopna civilizacija ustvarila viruse, tako kot danes države razvijajo viruse kot biološka orožja. 

Življenjski ciklus SARS CoV-2 koronavirusa

*

Čeprav virus ni živo bitje, oziroma je na meji med živim in neživim, deluje aktivno kot živ znotraj celice. V celico vstopa preko receptorja celice, ki se nahaja v mebrani celice. Spike beljakovinska bodica vstopi v receptor in se zlije s celico, kjer se virus razlije in sprosti virusno mRNK. Replikaza virusna beljakovina prepiše pozitivno verigo mRNK v negativno in v golgijevem telesu se proizvajajo virusne beljakovine in virusna mRNK.

Cepiva imajo del virusne mRNK za beljakovnske bodice in naše celice bodo proizvajale spike beljakovnske bodice in ne celega virusa in ni znano, kaj se bo zgodilo po tem. 

RT PCR testi so strokovno področje dr. Terziča in ne more verjeti, da ga zdaj uporabljajo za diganosticiranje. Namen PCR testa je sinteza virusne DNK ali RNK in vitro v epruveti. DNK polimeraza (kopirni stroj) bere črke razdvojene DNK in dodaja nukleinske baze. S tem iz ene DNK dobijo dve DNK. Pred tem morajo DNK segrevati nad 90 C, da bi se dvojna vijačnica razcepila v enojno. V vsakem ciklusu se DNK polimeraza skuha na visoki vročini, zato so izumili test z DNK polimerazo s termično stabilno beljakovino. V vročih jezerih v Yellowstone parku so našli bakterije, ki živijo na 90C. Imenujejo se termophilus quatilus in živijo na 90 C. Njihovo polimerazo (tac beljakovina) dajo v PCR stroj skupaj z vzorčno DNK, katero bodo razdvojili in kopirali na različnih temperaturah. Potrebno je zelo natančno kontrolirati temperaturo v PCR stroju. Najprej dajo 90C, da se dvojna vijačnica DNK razcepi v enojno. Da bi potem naredili kopijo te DNK, potrebujejo eno majhno DNK vijačnico, ki se imenuje "primer" in ki je specifično zaporedje 20 črk ali nukleinskih kislin tistega dela virusa, ki ga želite razmnožiti. Polimeraza potem sintetizira DNK. To je en ciklus in iz dveh verig DNK dobimo 4 verige DNK. Potem spet dajo na 90C in ponovijo ciklus. Pri 30 ciklusih imajo tako umetno narejenih na milijarde teh virusnih sekvenc, ki naj bi potrdile, da je v vzorcu prisotna virusna DNK ali RNK. Bistvo RT PCT je v tem, da se s ciklusi množijo sekvence DNK ali RNK. Doda se tudi reverzna transkriptaza iz retrovirusa, ki RNK prepiše v DNK, zato se to imenuje test PCR z reverzno transkriptazo. Tako s RT PCR testom pomnožijo začetno sekveco virusne RNK molekule v milijrade umetno narejenih sekvenc.

*

Prikaz, kako se v PCR stroju ena dvojna vijačnica DNK razcepi v dve verigi in primer virsuna sekvenca (rdeče obarvana) naredi v enem ciklusu RT PCR testa 4 nove verige DNK (dve dvojni vijačnici DNK)

*  

RT PCR je tako občutljiv, da zazna tudi eno samo molekulo RNK virusa in jo potem pomnoži v milijarde virusnih molekul DNK. V laboratorijih je možna kontaminacija, saj lahko ena molekula RNK SARS CoV-2 lebdi v zraku in lahko pade v epruveto. V zraku pa je lahko veliko teh virusnih molekul. Zato delajo pozitivno in negativno kontrolo, da bi portdili rezultat, a to samo v teoriji, v praksi ponavadi ne delajo kontrol. RT PCR test ne zaznava živega, aktivnega virusa, ampak samo en delček virusa, tako da ljudje, ki so pozitivni na RT PCR tesu, niso bolni, niti ne prenašajo okužbe. Le test protiteles pokaže, ali so bili res okuženi prenašalci virusa. Tako se RT PCR test zlorablja v politične namene in žalostno je, da preganjajo znanstvenike zato, ker povejo resnico o tem. 

*

*

prikaz, kako se RNK virusa spremeni v DNK v PCR stroju

Oprema v laboratorijih se ponoči obseva z UV svetlobo, da bi se razgradile molekule virusov v zraku in na opremi. Ker se uporablja ena pipeta za vse vzorce, tako da je tudi tu možna kontaminacija znotraj PCR testa. Zato imajo filter tips, ki preprečuje kontaminacijo znotraj PCR stroja (thermal cycler). A tehniki niso vsi enako usposobljeni in lahko kontaminirajo vzorce. Vsi laboratoriji ne delajo enako kvalitetno in po pravilnem postopku. Sistemi so pokvarjeni, mediji širijo laži in dr. Teržič nima zaupanja v pozitivne rezultate RT PCR testov. Obstaja veliko različnih testov, RT PCR test je zelo občutljiv in možno je, da je tudi testna palčka kontaminirana. Za to ni dokazov, možno pa je. Ljudje dajo svoj genetski material, vprašanje je, kaj se dogaja s temi DNK in ali kdo zbira te genetske informacije. Ni dokaza, da se to res dogaja, a pomembno je, da ljudje vedo, da s PCR testom dajejo svoj genetski material, kar je cilj globalističnega nadzornega sistema, ki želi vse bolj zasužnjiti ljudi. Poteptali so človekove pravice, kot je pravica do dela, šolanje, svoboda gibanja. 

PCR stroj se lahko programira za določeno temperaturo in število ciklusov. Obravnava po navadi 96 vzorcev. Sinteza DNK poteka na 72 C in poteka nekaj ur. "Primeri" virusne sekevnce so obeleženi s flourescentno barvo in laser lahko vidi, ali je test pozitiven. 

Razlogi za lažno pozitivne RT PCR teste:

- PCR test je zelo senzitivna metoda za pomnožitev DNK na osnovi samo ene molekule ali dela virusa

- vzorec je lahko negativen, a se kontaminira v laboratoriju preko molekul virusa, ki lebdijo v zraku

- enoverižni "primer", ki ima 20 črk, potrebuje ustrezno temperturo 62C za "aniling", ker če je temperatura previsoka, se "primer" sekvenca ne bo združila z DNK verigo in test bo lažno negativen. Če pa je temperatura 58C ali manj, bo nastala nespecifična amplifikacija DNK, ki je iz naše lastne DNK. Mi imamo v naši DNK neke podobne sekvence, na katero se bo *primer* virusne sekvence nepopolno vezal, čeprav ne gre za virusno RNK, ampak za našo DNK iz vzorca in bo test lažno pozitiven

- pri 30 ciklusih imamo milijarde virusnih DNK in pri 40 imamo na trilijone, kar pomeni, da se lahko "primer" virusna sekvenca napačno veže in daje lažno pozitivne rezultate. 

Zato je popolna narost, da se uvajajo ukrepi za zaustavitev gospodarstva na podlagi teh RT PCR testov. Ljudem ne povejo resnice, da niso okuženi, če so pozitivni na PCR testu, ki zazanava samo genetski material in ne infektivnega materiala. To pomeni, da niste okuženi, kot lažno prikazujejo mediji in politiki.  

9.aprila 2020 so v Nature News objavili, koliko vrst COVID-19 cepiva razvijajo. 

*

Nature News- COVID-19 cepiva

*

Pfizer, Moderna, Astra Zeneca in Johnson in Jonson so končali 3 klinično fazo. Vidimo, koliko različnih metod cepiv so razvijali že aprila 2020. Nekatere so imele oslabljene žive SARS CoV-2 viruse ali deaktivirane viruse, kar je klasična metoda cepljenja. Dr. Terzič ni proti cepljenju, a je zaskrbljen zaradi mRNA cepiva. Nekatera cepiva imajo umetne vektorje sekvence virusa. Ruska in kitajska cepiva so na osnovi klasične metode, za kar je potrebna izolacija živega koronavirusa SARS CoV-2, ki je bil izoliran le v malo laboratorijih v svetu. Mogoče je rusko cepivo manj nevarno, ker je klasična metoda z neaktivnim koronavirusom. Astra Zeneca uporablja genetsko rekombinacijo proteina bodice koronavirusa in še enega proteina. To je potem antigen in Astra Zeneca je imela na testiranju veliko ljudi, ki so poročali o bolečinah po cepljenju.

mRNK cepiva Pfizer in Moderna naj bi bila 95% uspešna. Vendar gre za zelo majhno število testiranih ljudi. Poleg tega cepljene ljudi testirajo s RT PCR testom, ki ni zanesljiv. Testiranje cepiv izvajajo raziskovalci, ki so na plačilnem seznamu teh velikih farmacevtskih korporacij in vprašanje je, koliko so neodvisni pri svojem delu. Ta testiranja so izvajale same korporacije in ne neodvisni raziskovalci. Čas testiranja je prekratek, zato ni mogoče trditi, da je cepivo varno, zlasti za nosečnice. Naša pravica je, da mi odločamo o tem, kaj do šlo v naše telo na podlagi informiranega soglasja. Farmacetvske korporacije nimajo nobene pravne odgovornosti za odškodnine zaradi poškodb po cepljenju. 

*

*

Pfizer mRNA cepivo je nova tehnologija, ki ima umetno narejeno genetsko informacijo za virusno spike beljakovinsko bodico, kar dajo v lipidne nanodelce. Ali bo ta nanodelec ostal v celični citoplazmi, ali pa bo šel tudi v jedro celice- to ni znano. Ta beljakovinska bodica bo narejena v celici in šla bo na zunanjo površino membrane celice, kjer jo bo imunski sistem prepoznal in napadel. Če bi bilo to varno, bi bila to inovacija na področju cepiv, pravi dr. Terzin, ki ni nasprotnik cepljenja.

Korporacije niso povedale, kako bodo mRNK vstopile v celico, to pomeni da imajo cepiva tajne sestavine, ki so poslovna skrivnost. Lipidni nanodelci, znotraj katerih je del virusne mRNA, vstopajo v celico in tam se izlije sintetična genetska sekvenca za koronavirusno beljakovinsko bodico, iz katere se v ribosomih naredijo nove beljakovinske bodice. Naravni korona virus SARS CoV-2 napada predvsem epitelne celice v pljučih, med tem ko lipidni nanodleci niso specifični za pljučne celice in lahko vstopijo v katero koli celico v telesu. Kako pride virusna beljakovinska bodica v zunanjo membrano celice?

V virusu je še nekaj drugih beljakovin, zaradi katerih virus pride ven iz celice na površino kot antigen, ki ga prepozna imunski sistem. Ni pa znano, kako bo celica izločila virusno beljakovinsko bodico, ki jo je naredila z gensko sekvenco koronavirusa SARS CoV-2 iz mRNK cepiva. Imunski sistem ima celice, ki prepoznajo antigen virusa in cepiva mRNK lahko izzovejo avtoimunski napad imunskega sistema na lastne celice, ker bodo antigeni virusa na katerikoli človeški celici. Ljudje, ki so nagnenji k avtoimunskim boleznim, bodo ogroženi zaradi možnosti nastanaka avtoimunskega napada in alergičnih reakcij, kar je tudi že primer pri nekaterih prejemnikih cepiva.  

*

Elsevier je 28.10. 2020 objavil študijo, da koronavirus SARS CoV-2 lahko povzroči avtoimunsko bolezen pri ljudeh, ki imajo genske predispozicije. Zaradi katerega koli cepiva, ki ima beljakovinske bodice SARS CoV-2, imajo nekateri ljudje za posledico hudo avtoimunsko bolezen, ko imnuski sistem napade lastne celice, zlasti po prejemu drugega odmerka cepiva proti COVID-19. Ljudje, ki že imajo avtoimunske bolezni, bi se morali posvetovati z zdravnikom pred prejemom cepiva. Več o cepivu je na strani:

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/89998

Že prej so razvijali cepivo za zika virus in za virus stekline (rhabdo virus). Mediji nočejo poročati o tem, da mRNK cepiva lahko povzročijo avtoimunske bolezni, čeprav so o tem objavljene študije. Drugi problem so lipidni nano delci, ki imajo v sebi mRNA. Vežejo se na receptorje v celični membrani, ki je prav tako maščobna in se bo nanodelec mogoče raztopil na površini celice, tako da se bo del mRNA vsrkal v celico, del pa bo lahko ostal v izven celični matrici (op. prev.. intersticiju). Pri naravnem virusu pa se mRNK virusa sprosti vedno samo znotraj celice in ne kroži po krvnem ali limfnem obtoku. Če počijo nekateri maščobni nano delc iz cepivai, bo virusna mRNK iz njih krožila po telesu izven celic, kar lahko povzroči edeme in avtoimunske reakcije. Zato bom še nekaj mesecev razmišljal, ali bom prejel takšno mRNK cepivo ali ne, ker ni znano, kakšne bodo dolgoročne posledice, pravi dr. Terzin. 

Časopis Science iz leta 2002 je pisal o mRNA. Odkrili so, da imamo informacijsko RNK (mRNA), poleg njih pa še celo vrsto drugih tipov informacijskih RNK. Metabolizem celice tako ne temelji le na beljakovnah, ampak na informacijskih RNK molekulah. Mi ne poznamo regulatornih mehanizmov, ki nadzirajo sintezo, degradacijo in različno regulacijo informacijskih RNK. Zato ni sprejemljivo, da je človeštvo postalo poskusni zajček za to novo tehnologijo mRNA cepljenja. 

Vladam je všeč, da čedalje bolj nadzirajo prebivalstvo in napovedujejo že COVID-21. Če se človeštvo ne bo odzvalo, bomo imeli novo normalnost. Vsako leto imamo mutirane viruse gripe, a nismo imeli teh ukrepov. Že prej so ljudje umirali zaradi virusov, a se o tem ni vsak dan poročalo v medijih. Vlade namenoma strašijo ljudi in zato bi morale pravno odgovorjati. Najbolje je ne gledati poročil in se boriti za svoje človekove pravice. Bog nam je dal telo in naša odločitev je, ali bomo prejeli cepivo na podlagi informiranega soglasja. Zdaj pa mediji oblikujejo javno mnenje in izvajajo propagando. Človek naj se obrača k odrešeniku Jezusu Kristusu in Bogu, ki nam lahko daje mir in modrost za pravilno odzivanje v tej situaciji. 

*

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/89998

"A possible concern could be that some mRNA-based vaccine platforms induce potent type I interferon responses, which have been associated not only with inflammation but also potentially with autoimmunity," they wrote. "Thus, identification of individuals at an increased risk of autoimmune reactions before mRNA vaccination may allow reasonable precautions to be taken."

The authors also noted that extracellular RNA could contribute to edema, and cited a study that showed it "promoted blood coagulation and pathological thrombus formation."

*

Dr. Tomislav Terzin o cepivu za COVID-19

https://www.facebook.com/PobuniteSe/videos/2530054817288017

*

Dr. Terzin o CRISPR CAT9 tehnologiji za spreminjanje genov, o gensko spremenjenih otrocih, o himerah: 

https://www.youtube.com/watch?v=F2gYH4WHw4g

*

Ni skrivnost, da velesile od konca 2. sv. vojne razvijajo biološka orožja, kajti biološka vojna je cenejša kot jedrska. Zadnja prava pandemija je bila španska gripa. SARS CoV-2 ima določene sekvence virusa Ebola in retrovitrusa HIV. To ne more biti naravno, ampak je že razvita bio-tehnologija, ki lahko združuje genetiko različnih virusov. Na več mestih v svetu so razvijali koronavirus, ne samo v Wuhanu. 

https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/502177767475812

*

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
naravno zdravje
naravno zdravje
Objavil/a 2020-12-28 12:35:38 (Dec 28, 2020)
Starejša objava Novejša objava
Genetički izmijenjene ljudske bebe – Prof. Dr. Tomislav Terzin, 14.5.2019 - YouTube

Prijetnja novih biotehnologija – Prof. Dr. Tomislav Terzin, 16.5.2019 - YouTube

Matične stanice, kloniranje čovjeka i GMO – Prof. Dr. Tomislav Terzin, 15.5.2019 - YouTube

ZADNJE OBJAVE
VAED- s cepivom povezano pospeševanje bolezni
Strokovno mnenje o neprimernosti cepljenja otrok proti COVID-19
Nečistoče in nevarne snovi v COVID-19 cepivih
Prevara z DELTA varianto SARS CoV-2: umirajo predvsem cepljeni za Covid-19
Kardiolog dr. Richard Fleming razkriva kako so naredili SARS CoV-2 in napačno zdravili COVID bolnike
Zakaj se magneti lepijo na kožo cepljenih s COVID-19 cepivi?
COVID-19 cepiva so eksperimentalna cepiva: demant izjave prof. dr. Alojz Ihana
Norveška, Anglija, Francija: Vlada je obtožena za zločin proti človeštvu zaradi COVID-19 ukrepov
Webinar: Odvetniki R. Kennedy, R.Fuellmich, L. de Miguel in znanstvenica A. Gatti o COVID-19 totalitarnem režimu
COVID-19 cepiva kot biološko orožje in prenos okužbe iz cepljenih na necepljene
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2021
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj