Članek
Slovenija: Kazenska ovadba odgovornih zaradi ukrepov zaklepanja (lockdown)
Objavljeno Jan 07, 2021

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

KAZENSKA OVADBA

Anica Bidar Lesično, 16. 11. 2020

Lesično 40

3261 Lesično

Telefonska številka: 031/681/593

El. naslov: anica.bidar@gmail.com

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije

Trg Osvobodilne fronte 13

1000 Ljubljana

KAZENSKA OVADBA

I.

Pristojnost:

Spodaj podpisana Anica Bidar (v nadaljevanju: oškodovanka) uvodoma povem, da je podana

pristojnost specializiranega državnega tožilstva v skladu s 6. odstavkom v povezavi z drugo alinejo 2.

odstavka ter 1. odstavkom 192. člena Zakona o državnem tožilstvu (v nadaljevanju: ZDT).

II.

Splošna naznanitev utemeljenega suma storilcev kaznivega dejanja

1. Povem, da je Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada RS), kot izvršilna veja oblasti

sprejela več podzakonskih aktov 1 , na podlagi katerih je sprejela nezakonite ukrepe, kateri

vsebujejo vse zakonske znake kaznivega dejanja hudodelstva zoper človečnost po 11.

alineji 101. člena Kazenskega zakonika – 1 (v nadaljevanju: KZ – 1 ) 2 .

2. Za omenjeno kaznivo dejanje, kot sledi v nadaljevanju, je neposredno odgovoren

predsednik Vlade RS, in sicer Janez Janša ob sostorilstvu Krek Milana zakonitega

zastopnika NIJZ, notranjega Ministra Aleša Hojsa, Ministra za zdravje Tomaža Gantarja,

1 Podzakonski akti, dosledneje Odloki o kratenju temeljno ustavnih človekovih pravic in svoboščin so bili

sprejeti v začetku aprila vse do danes, kateri se stopnjujejo v omejevanju zgoraj navedenih človekovih pravic in

temeljnih svoboščin.

2 Smiselno enak opis kaznivega dejanja je naveden v točki k 1. odstavka 7. člena Rimskega statuta

Mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral dne 22. novembra

2001. Kot mednarodna pogodba, se slednja uporablja neposredno, v skladu z 8. členom Ustave Republike

Slovenije.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

6

Jelka Kacina, vladnega govorca in Bojane Beović, vodja svetovalne skupine v okviru

Ministrstva za zdravje.

3. Predsednik države RS Borut Pahor je odgovoren za opustitev ovadbe kaznivega dejanja

ali storilca po 1. odstavku 281. člena KZ – 1, kot sledi v točki XIV te kazenske ovadbe.

III.

Splošno o kršitvah in akcesorna povezava o nastanku bolezenskega stanja

1. Ukrepe, ki jih vsebujejo Odloki, kot so omejitev gibanja iz ene občine v drugo, omejitev gibanja, ki

je časovno omejena (t. i. policijska ura), obvezno nošenje mask, zaradi virusa, ki nima dokazane

smrtnosti, vse navedeno povzroča strah med prebivalstvom, povzroča občutek tesnobe,

pojavljajo se depresivne, anksiozne in druge duševne motnje, ogrožena je varnost za življenje in

zdravje ljudi zaradi omejene možnosti dihanja.

2. Takšno strokovno mnenje je podala strokovna svetovna zveza zdravnikov oktobra 2020.

Dokaz:

a) izvedba dokaza s sodnim izvedencem ustrezne medicinske stroke po odredbi sodišča,

b) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3798006980210709&id=100000043325535.

IV.

PCR test (test za odkrivanje virusa Covid - 19)

1. PCR testi so lažni, saj ni rigoroznega znanstvenega pristopa, in sam izumitelj Prof. dr. Kary

Mullis, dobitnik Nobelove nagrade za izum testa PCR je pojasnil, da ni primeren za

diagnosticiranje bolezni. 3 Vsak človek nosi takšen virus v sebi kot del njegove endogene flore.

Zato PCR test ne more razlikovati med živim virusom in kratkim zaporedjem RNA. Takšen test je

neprimeren za pridobivanje zanesljivih in znanstveno verodostojnih informacij. Zaradi visoke

stopnje lažno pozitivnih rezultatov in nizke stopnje prevelance je skoraj vsak pozitiven test - t. i.

primer – lažno pozitiven. Tako ni lažna samo četrtina ali polovica pozitivnih PCR testov, temveč

celo 90% takšnih testov. Test PCR za 10x poveča število primerov za Covid-19. V skladu z

omenjenim se mora PCR test takoj umakniti za iskanje novo okuženih primerov. Z zgoraj

navedenim je bil v celoti seznanjen predsednik Vlade RS, saj ga je o svojih ugotovitvah seznanil

predhodno že dr. Srečko Šorli ter v javnem pismu Vladimir Pirnat, dr. med in spec. int. med. in

diplomirani psiholog.

2. Prof. dr. Jean-Francois Toussaint (direktor inštituta za biomedicino in epidemiologijo v Parizu in

sodelavec Univerze Harvard) je pojasnil, da je epidemija Covid – 19 v Evropi končana, sedanja

histerija pa je posledica večanja PCR pozitivnih oseb. Večina od njih je brez kliničnih znakov ali

so le blago bolni, le redki so oziroma bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje.

3 Prof.dr.Kary Mullis:«PCR metoda omogoča pomnožitev in dokaz DNA, ni pa dokaz infekcije oziroma

obolenja«.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

7

3. V Republiki Sloveniji praktično vsi javni mediji enoglasno strašijo prebivalce z vsakodnevnim

poudarjanjem števila PCR lažno pozitivnih oseb, ne da bi navajali podatke o pridruženih

boleznih in starosti vseh hospitaliziranih in umrlih PCR pozitivnih oseb. Naraščanje števila

dnevno pozitivnih PCR oseb je v predvsem posledica večanja števila dnevno opravljenih PCR

testiranj. Na osnovi teh laboratorijskih rezultatov Vlada RS po priporočilih svetovalne skupine pod

vodstvom prof.dr. Bojane Beovič, NIJZ in odločevalcev v zdravstvu, sprejema škodljive restriktivne

ukrepe. Slovenske bolnišnice strašijo z napovedjo neobvladljivega navala presežnih bolnikov,

kljub temu, da ves čas pandemije Covid-19 še zdaleč niso zdravile toliko respiratornih virusnih

okužb kot prejšnja leta, npr. 20.2.2020 je bilo zaradi virusnih okužb (gripe) hospitaliziranih več kot

700 ljudi.

4. Množična testiranja in vsakodnevno poudarjanje števila PCR pozitivnih oseb strašijo ljudi in

služijo kot opravičilo za škodljive omejitvene ukrepe. Vsi ukrepi bazirajo na dnevno lažnem

porastu primerov za Covid -19. Tako so vsi ukrepi, ki so bili že omenjeni, nelogični, pravno

nesprejemljivi, nemoralni in zastrašujoči. Ljudje doživljajo hudo stisko, moten je dostop do nujnih

zdravstvenih storitev, ljudje obolevajo zaradi pljučne infekcije, kar sledi v nadaljevanju. Vse to pa

je namen (oziroma naklep) Vlade RS, dosledneje predsednika Vlade RS skupaj s sostorilci pri

izvedbi kaznivega dejanja hudodelstva zoper človečnost.

Dokaz:

a) zaslišanje oškodovanke,

c) zaslišanje dr. Srečka Šorli (vabiti na naslov priče),

d) zaslišanje Vladimir Pirnata, dr. med in spec. int. med. in diplomirani psiholog (vabiti na naslov

priče),

e) javno pismo,

f) zaslišanje dr. Yeadon Michaela (videokonferenca),

g) zaslišanje prof. dr.prof.dr. Jean-Francois Toussaint (direktor inštituta za biomedicino in

epidemiologijo v Parizu in sodelavec Univerze Harvard - videokonferenca),

h) sodni prevod po tolmaču,

i) prispevek izumitelja testa (prevod po sodnem tolmaču)- Prof.dr.Kary Mullis, dobitnik Nobelove

nagrade za izum testa PCR,

j) https://www.mojvideo.com/video-kaj…/d349f996f5f439d866a1 ,

k) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4466330470075895&id=100000969581998,

l) https://www.24ur.com/…/opazamo-zaplete-ob-prebolevanju…

V.

Zaprtje države (t. i. »lockdawn«) ne vpliva na širjenje virusa 4

1. To lahko ugotovimo, ker je interval med ujetim virusom in smrti pri tistih, ki niso preživeli,

daljši od intervala med zaprtjem in vrhom dnevne smrti. Zaprtje (oziroma ukrep omejitve

gibanja) pa je ubilo več ljudi, kot virus sam. Motene so bile, in so še vedno, nujne zdravstvene

storitve bolnikov, kar samo po sebi niti ni sporno. Na Švedskem (brez zaprtja in obveznih mask) je

4 Enako velja za omejitev gibanja na občine in t. i. policijska ura.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

8

z ali zaradi virusa SARS Cov-2 umrlo manj ljudi kot v nekaterih evropskih državah, kjer izvajajo

“lock down” in druge restriktivne ukrepe.

2. V skladu z navedenim profesorji infektologije in epidemiologije iz najbolj cenjenih Medicinskih

fakultet v svetu Stanford, Yale, Harward in Oxford poročajo, da so Covid-19 ukrepi nekoristni,

povzročajo pa enormno in nepopravljivo škodo javnemu zdravju v bodoče.

3. Prof.dr.Karina Reiss in mikrobiolog prof.dr. Sucharid Bhakdi (emeritius prof. Univerze Mainz)

sta navedla, da je klinična slika in smrtnost Covida-19 primerljiva s srednje težko vsakoletno

epidemijo gripe.

4. Prof.dr.Carl Heneghan (klinični epidemiolog, director of the University of Oxford’s Centre for

Evidence-Based Medicine), preferira Švedski model. Z začetkom šole v jeseni je kot vsako leto 3-

4 x več respiratornih infektov, ni pa zato potrebno zapirati šol in družbe, ne pa tako kot zavajajo

slovenski mediji.

5. Notranji minister, Aleš Hojs pa je napovedal, da šesti protikoronski paket prinaša tudi višje kazni

za tiste, ki se bodo med prepovedjo druženja zbirali na javnih krajih. Globe segajo do 10 tisoč

evrov. Slednji celo predlaga Vladi RS spremembo KZ-1, s katero bi tiste, ki bi pozivali h kršenju

vladnih odlokov, lahko za tri mesece celo zaprli.

6. Vladni govorec Jelko Kacin je izpostavil: «kljub večjemu deležu okužb nam reprodukcijsko število

(koliko jih naprej okuži okuženi) še naprej pada, kar je dragocen in zelo spodbuden, predvsem pa

zelo pomemben podatek.«

7.  Kljub »spodbudnim številkam« Minister za zdravje Tomaž Gantar meni, da se lahko v prihodnjih

10 do 14 dneh število bolnikov, ki potrebujejo akutno obravnavo ali intenzivno posteljo, še poveča.

Zato je javnost ponovno opozoril na spoštovanje ukrepov za zajezitev koronavirusa.

8. Jelko Kacin in Tomaž Gantar sta podala navedbi in 6. in 7. točke dne 4. novembra 2020. Nelogični

in nesprejemljivi so zato ukrepi t. i. totalnega zaprtja države, ob predpostavki, da na intenzivni negi

na dan vložitve kazenske ovadbe še zdaleč ni niti polovična zasedenost bolnikov, ki bi potrebovali

intenzivni poseg zdravljena za Covid – 19. ( glej VI. poglavje 2. točke te kazenske ovadbe).

Dokaz:

a) zaslišanje Vladimir Pirnata, dr. med in spec. int. med. in diplomirani psiholog (vabiti na naslov

priče),

m) zaslišanje dr. Yeadon Michaela (videokonferenca),

n) sodni prevod po tolmaču,

o) https://m.youtube.com/watch?v=LrRijSa8494,

p) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4625804574128483&id=100000969581998

q) zaslišanje prof. dr. Karine Reiss in mikrobiologa prof.dr. Sucharid Bhakdi (emeritius prof.

Univerze Mainz - videokonferenca),

r) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4036276516400866&id=100000556724707

s) zaslišanje Prof.dr.Carl Heneghan (videokonferenca)

t) https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=nHqz-Wk3hus.

u) https://www.24ur.com/novice/korona/hojs-za-tiste-ki-pozivajo-h-krsenju-vladnih-odlokov-

predlagal-tudi-zapor.html,

v) https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/jelko-kacin-nekateri-ukrepi-bodo-morali-

trajati-dlje-casa-367008.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

9

VI.

Smrtnost s COVID 19

1. Kolikšna je smrtnost s Covid 19 je izkrivljena v tem pomenu besede, »da če nekdo umre in

ni jasno diagnosticirano vzrok njegove smrti, vzrok smrti pripišejo COVID 19. Takšno izjavo

je podala dr. Bojana Beović, vodja svetovalne skupine v okviru Ministrstva za zdravje z dne 6. 9.

2020.

2. Da je podana izkrivljenost smrtnosti, pa so podatki iz NIJZ in podatki, ki jih sporoča RTV SL

popolnoma kontradiktorni in prihajajo sami s sabo v nasprotje.

Tako je po podatkih NIJZ od dne 1. 11. 2020 do dne 10. 11. 2020 bilo število smrtnih primerov za

covid-19 113 smrti. RTV SL, pa je za isto obdobje navedla, da je 282 smrtnih primerov. Razlika

med navedenima podatkoma oziroma dosledneje napaka je kar 250%. Če že delajo izračune, naj

bodo ti vsaj enaki. Pri tem pa ne smemo zanemariti, da v primeru nedokazanosti vzroka smrtnosti,

je pokojna oseba umrla zaradi Covid – 19 (glej zgoraj prvo točko).

3. V zvezi z zgoraj navedenim je Prof.dr. Klaus Puschel – vodja sodne medicine Univerze v

Hamburgu, kateri je obduciral preko 100 umrlih z diagnozo Covid-19 zatrdil: »Nevarnost virusa

SARS Cov-2 je močno pretirana. Vsi umrli so bili povprečno stari 80 let in vsi so imeli pred

okužbo Covid-19 življenjsko nevarne bolezni. Nihče ni umrl zaradi virusa SARS Cov-2.

Spremembe na organih so bile pogosto podobne kot pri bolnišničnih okužbah«.

4. Enako stališče je zavzel akademik molekularni biolog prof.dr. Miroslav Radman, ki je dejal: »V

Hrvaški je v 8 mesecih letos umrlo 1967 oseb manj kot v enakem obdobju lani«.

5. Navedenim znanstvenim stališčem pritrjuje tudi prof. dr. John Ioannidis (Medicinska fakulteta

Stanford), kateri na osnovi metaraziskav in uradnih podatkov zaključuje, da je smrtnost Covid-19

bolezni 0,15% inficiranih oz. podobna smrtnosti srednje težke epidemije gripe (kljub cepljenju

prebivalstva proti gripi).

6. Prof.dr. Ursel Heudorf (spec. za javno zdravje v Frankfurtu), prof.dr. Torsten Bauer (vodja

pljučne klinike v Berlinu), prof.dr. Henrik Streeck (direktor Inštituta za virologijo Medicinske

fakultete v Bonnu) v skladu s svojo medicinsko doktrino navajajo, da je kljub strmo naraščajočemu

številu PCR pozitivnih oseb ostaja število Covid-19 obolelih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo

majhno.

Dokaz:

a) zaslišanje Vladimir Pirnata, dr. med in spec. int. med. in diplomirani psiholog (vabiti na naslov

priče),

w) videoposnetek dr. Bojane Beović, vodja svetovalne skupine v okviru Ministrstva za zdravje z

dne 6. 9.2020,

x) zaslišanje prof. dr. Klaus Puschel – vodja sodne medicine Univerze v Hamburgu

(videokonferenca),

y) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4597933620248912&id=100000969581998,

z) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2739374453047836&id=1840597172925573,

aa) zaslišanje molekularnega biologa dr. Radman Miroslava (videookonferenca),

bb) zaslišanje prof. dr. John-a Loannidis (Medicinska fakulteta Stanford - videokonferenca),

cc) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4643444335697840&id=100000969581998,

dd) zaslišanje Prof.dr. Ursel Heudorf (spec. za javno zdravje v Frankfurtu), prof.dr. Torsten Bauer

(vodja pljučne klinike v Berlinu), prof.dr. Henrik Streeck (direktor Inštituta za virologijo

Medicinske fakultete v Bonnu- videokonferenca),

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

10

ee) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4098832676811916&id=100000556724707.

VII.

Maske

1. Delavci, ki so v delovnopravnem razmerju, in kateri so zdravi, morajo pri opravljanju svojega

dela nositi masko na delovnem mestu 8 oziroma več ur. Nikoli v zgodovini človeštva se kakršna

koli »zdravstvena kriza» ni omejevala z dihanjem, saj je dihanje osnovna fiziološka funkcija

življenja.

2. Vlada RS je pri tem storila dve kaznivi dejanji, ki se kumulirata, in sicer opustitveno kaznivo

dejanje, saj ni opozorila na stranske učinke nošenja mask, pri čemer bi slednja takšno ravnanje

morala storiti. 5 Maska je pomožno medicinsko sredstvo. Stranski učinek dolgotrajnega nošenja

maske povzroča pljučno infekcijo, saj med izdihavanjem izdihamo floro, ki se ne nahaja v pljučih,

ampak v ustih in jo zadržujemo v maski 6 . Tako se v masko nalagajo mikroorganizmi, ki ne sodijo v

pljuča in nam škodujejo. Z vdihanjem zraka vdihnemo ustno floro nazaj v pljuča. Takoj ko

zapustimo področje nevarnosti, jo moramo sneti. Zato je obvezno nošenje mask 7 v javnem okolju,

torej na prostem, ob takšnem medicinskem dognanju, nesprejemljiv in gre za načrtno povzročanje

bolezni pri vseh prebivalcih v RS, kot tudi povzročanje nepotrebne panike. V skladu s splošno

znanstveno doktrino je Prof.dr. Jay Batacharya (Univerza Stanford) pojasnil, da so ukrepi kot so

PCR testiranje in evidentiranje stikov, predpisano obvezno nošenje mask napaka, ki povzročajo le

neželjeno paniko.

3. Vlada RS tako namerno (naklepno) ni opozorila ljudi na kontraindikacije. Po več ur nošenja

mask, se pljuča dejansko sesedejo, ob predpostavki, da je delovnih aktivnih skoraj 900.000

populacije ter obveznega nošenja mask na javnem mestu, in ne več samo v zaprtih

prostorih.

4. Omejitev gibanja, obvezno nošenje mask in drugi Covid ukrepi niso imeli pomembnega

vpliva na širjenje infekcije, predstavljajo pa neutemeljeno kratenje človekovih pravic in

povzročajo enormno zdravstveno, socialno in gospodarsko škodo.

Dokaz:

a) izvedba dokaza z sodnim izvedencem po odredbi naslovnega sodišča,

ff) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4578637602178514&id=100000969581998,

gg) zaslišanje prof.dr. Jay Batacharya (Univerza Stanford – videokonferenca).

VIII.

Medicinsko osebje

5 Maska je medicinski pripomoček. Za vse medicinske pripomočke je značilno, kot tudi velja za zdravila, da

pojasni kaj zdravi, in kakšni so morebitni stranski učinki takšnega medicinskega pripomočka.

6 V maski se nahajajo mikroorganizmi, ki škodujejo pljučem.

7 Po definiciji medicinske znanosti, masko nosi okuženi, da ne bi okužil zdravih.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

11

1. Nesprejemljivo je stališče, da je Vlada RS objavila televizijski posnetek, da lahko bolne zdravijo

tudi medicinsko osebje, ki so okuženi s Covid-19, vendar ne kažejo simptomov virusa.

Direktor NIJZ Milan Krek je v pogovoru za STA pojasnil, da »samo z izolacijo okuženih se

onemogoči širjenje virusa«. V kolikor bi resnično bil virus tako agresiven, bi seveda slednji

delavci morali biti »a priori« izločeni iz poteka zdravljenja. Vlada RS niti ne pove, koliko pa je

takšnih primerov, ko so ljudje samo okuženi, ne kažejo pa simptomov virusa. Vse slednje kaže na

izredno sistematični in prefinjen način zastraševanja prebivalstva RS. Vlada RS daje, oziroma

vzbuja videz, kako ji je »mar za prebivalce RS« pod pretvezo znanosti, pri tem pa sama sebe

izpodbija v ključnih in pomembnih vprašanjih. Če pa že vztraja, da lahko medicinsko osebje

kljub okužbam izvaja potek zdravljenja, pa je slednja odgovorna za kaznivo dejanje povzročitve

splošne nevarnosti iz 1. odstavka 314. člena KZ-1, oziroma poskusa povzročitve splošne

nevarnosti saj je takšen poskus kazniv po KZ-1. 8

Dokaz:

a) videoposnetek z dne 12. 11. 2020 (Nova 24 TV – Tina Bergant),

hh) https://siol.net/novice/slovenija/krek-miselnost-da-je-epidemije-konec-je-lazna-526589.

2. Na podlagi zgoraj navedenega je dr. Rainer Fullmich vložil mednarodno tožbo glede pandemije

Covid-19 – zločin proti človeštvu, v kateri je izpostavil ključna t. i. dejstva, ki bazirajo in rezultirajo

na zločin proti človečnosti in sicer:

- PCR laboratorijski testi ne dokazujejo števila okuženih in obolelih oseb ter njihove kužnosti

- množična testiranja in vsakodnevno poudarjanje števila PCR pozitivnih oseb strašijo ljudi in

služijo kot opravičilo za škodljive omejitvene ukrepe,

- virus SARS Cov-2 ni nov virus, temveč varianta že poznanih Corona virusov, ki povzročajo

vsakoletni gripi podobne respiratorne infekte,

- pandemija bolezni Covid-19 je glede umrljivosti oz. ogrožanja zdravja ljudi enako nevarna kot

sezonska gripa,

- omejitev gibanja, obvezno nošenje mask in drugi Covid ukrepi niso imeli pomembnega vpliva

na širjenje infekcije, predstavljajo pa neutemeljeno kratenje človekovih pravic in povzročajo

enormno zdravstveno, socialno in gospodarsko škodo.

Dokaz:

a) https://ceflix.org/…/crimes-against…/goodgospelplaylist,

b) https://ceflix.org/…/crimes-against…/goodgospelplaylist,

ii) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4107537519274765&id=100000556724707.

3. Tudi v kolikor bi držale njihove lažne informacije, da je število okuženih takšno, kot ga poročajo

mediji v slovenskem prostoru, pa takšno dejanje ne opraviči obveznega nošenja mask za

zdravo populacijo ljudi.

IX.

Dostop do informacij javnega značaja

Na podlagi 1. odstavka 4. člena in drugega odstavka 22. člena Zakona o dostopu do informacij

javnega značaja, je upravičenka naslovila na Urad Vlade RS dne 2. 11. 2020 naslednja vprašanja z

zahtevo kot sledi:

8 Glej 1. odstavek 34. člena KZ – 1.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

12

- znanstveno raziskavo, dokaz(e), da je Covid- 19 nedvomno nalezljiv, ter znanstvene dokaze,

da se virusna okužba širi po zraku;

- dokaze znanstvene raziskave, da so medicinske maske koristna zaščita pred Sar-Cov-2;

- dokaze o izolaciji virusa Sars-Cov-2 v skladu s Kochovimi postulati in študije, ki bi dokazala

vzročno zvezo med Sars-Cov-2 in domnevno nalezljivo boleznijo Covid-19;

- certifikat o ustreznosti PCR testa za odkrivanje okužbe s Sars – Cov 2;

- podatke o številu amplifikacijskih ciklov, ki se jih uporablja v Sloveniji od začetka testiranja do

danes po mesecih, število amplifikacijskih ciklov za marec 2020, april 2020 in november 2020;

- podatke o tem, koliko odstotkov od števila pozitivnih testiranj na Sars -Cov-2 je

a) asimptomatskih,

b) ima blage simptome kot pri prehladu

c) ima hudo, življenjsko nevarne simptome,

d) jih umre zaradi pridruženih bolezni,

e) jih umre zaradi Covid -19 (prosila je za prilogo izvedenskega mnenja o spremembi tkiv

zaradi Covid- 19 in o odsotnosti vseh drugih pridruženih bolezni);

- zahtevala je znanstvene dokaze, da je medicinska maska primerna, potrebna in neškodljiva

zaščita za nošenje 8 ur med opravljanjem službe, glede na dejstvo, da prodajalci ne delajo v

sterilnem okolju in z odprtimi ranami, kot je izvorni namen medicinske maske pri delu kirurgov.

- dokaze, da so medicinske maske, ki so v prodaji pri nas neoporečne, da ne vsebujejo zdravju

škodljivih snovi in so sterilne. Prosila je za deklaracijo o sestavi mask (material s kakšnimi

snovmi so obdelane). Zahtevala je podatek, kdo v RS preverja neoporečnost mask, če jih

zahteva od nas Vlada RS. Zahtevala podatke o pojavnosti gripe v grafični obliki tudi za

Slovenijo

Zahtevana vprašanja je Vlada RS v 1. točki izreka upravne odločbe zavrnila in ne zavrgla 9 , ker

takšne informacije ne obstajajo.

Dokaz:

a) upravna odločba (urad Vlade RS) z dne 9. 11. 2020.

4. S takšnim hudim ravnanjem Vlada RS povzroča veliko trpljenje za človečnost na sploh

oziroma za prebivalstvo RS, ob izpadih dohodka, do izgub služb, do prepovedi uveljavljanja

temeljnih ustavnih pravic namenjenim prebivalcem RS, kot so svobodno gibanje, pravice

do svobodnega združevanja, pravica do dela in drugih ustavno zagotovljenih človekovih

pravic in temeljnih svoboščin.

Dokaz:

a) kot doslej.

X.

Prištevnost (krivda)

9 Odločbe upravnega organa, kot tudi druge sodne odločbe se zavržejo, če niso izpolnjene procesne

predpostavke za obravnavo, kar pomeni, da se o vsebini zahtevka sploh ne odloča. V danem primeru je Vlada RS

odločbo zavrnila, to pomeni, da je vsebinsko presojala zahtevo, vendar na podlagi zgoraj navedenih zastavljenih

vprašanj ni zmogla dokaznega bremena, ker s takšnimi podatki ne razpolaga.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

13

Storilec in sostorilec je dejanje storil z direktnim naklepom, to pomeni, da se je zavedal oziroma da

se je mogel zavedati svojega protipravnega ravnanja, ter takšno ravnanje hotel izvršiti in ga še izvršuje

– trajajoče kaznivo dejanje.

XI.

Opis kaznivega dejanja

1. Na podlagi navedenega so podani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja hudodelstva zoper

človečnost po 11. alineji 101. člena KZ-1 10 , ki določa, da kdor ukaže ali stori dejanja, ki so

sestavni del velikega ali sistematičnega napada na civilno prebivalstvo 11 ob vednosti storilca, da

gre za tak napad, ali druga podobna nečloveška ravnanja, s katerimi se naklepno povzroča veliko

trpljenje ali hude telesne poškodbe ali okvaro duševnega zdravja ali telesnega zdravja, se

kaznuje z zaporom najmanj 15 let.

2. Tako je podan utemeljen sum, da so:

a) predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša, kot storilec skupaj s sostorilci 12 kaznivega

dejanja hudodelstva proti človečnosti, inkriminirano po 11. alineji 101. člena KZ-1, in sicer

b) Aleš Hojs, minister za notranje zadeve,

c) Tomaž Gantar, minister za zdravje,

d) Milan Krek, zakoniti zastopnik NIJZ,

e) Jelko Kacin, vladni govorec,

f) Bojana Beović, vodja svetovalne skupine v okviru Ministrstva za zdravje,

storili kaznivo dejanje hudodelstva proti človečnosti, pri čemer so vedeli oziroma morali vedeti,

da je takšno njihovo ravnanje kaznivo in si prizadevali za storitev takšnega kaznivega dejanja, ki

še traja.

3. Kaznivo dejanje zločina proti človečnosti so storili na način, da je storilec, skupaj s sostorilci

trajajočega kaznivega dejanja, povzročil protipravno stanje, katerega še izvršuje na način, da je

z Odloki, kot podzakonskimi predpisi, omejili oziroma prepovedali uveljavljanja temeljnih

človekovih pravic in svoboščin, kot so pravica do dela, pravica do združevanja in drugih

temeljnih človekovih pravic, da je slednji vedel oziroma je moral vedeti, da je nošenje mask

škodljivo, da prihaja oziroma da bi lahko prišlo do pljučne infekcije večjega števila populacije, ter

da je obvezno nošenje mask zdravih ljudi nesprejemljivo in škodljivo za celotno

prebivalstvo RS. 13

4. Prav tako je storilec, skupaj s sostorilci vedel oziroma bi mogel vedeti, da so PCR testi

nesprejemljivi, zato so vsi ukrepi, ki bazirajo na ukrepih, kot so zaprtje državne meje, prepoved

gibanja, policijska ura in vsi drugi ukrepi, ki jih je Vlada RS izvršila in jih namerava izvrševati v

prihodnje, nezakoniti.

10 Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča (v nadaljevanju: statut MKS) iz leta 1998 hudodelstvo zoper

človečnost opredeljuje v prvem odstavku 7. člena statuta.

11 Napad na civilno prebivalstvo je ravnanje, ki vključuje večkratno izvršitev dejanj iz prvega odstavka 7. člena

statuta, zoper civilno prebivalstvo pri izvajanju ali v podporo politiki kašne države ali organizacije, ki imata takšne

cilje (glej drugi odstavek 7. člena statuta MKS).

12 Storilec kaznivega dejanja je tudi vsak, ki skupaj z drugim stori kaznivo dejanje, tako da zavestno sodeluje pri

storitvi ali kako drugače odločilno prispeva k storitvi (sostorilka oziroma sostorilec – v nadaljevanju: sostorilec –

glej 2. odstavek 20. člena KZ – 1).

13 Varuh RS stoji na stališču, da posameznik ne more biti kaznovan za prekršek v primeru neupoštevanja v

Odloku določene obveznosti nošenja mask v zaprtih javnih prostorih. Četudi je ukrep ubeseden kot obveznost,

gre za primer t.i. nepopolne pravne norme (lex imperfecta), za kršitev katere ni predpisana sankcija in s tem

podlaga za morebitno ukrepanje inšpekcijskega organa zoper kršitelja.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

14

5. Storilec in sostorilci so nedvomno vedeli, da je umrljivost ljudstva za Covid -19 izkrivljena, saj

je posredno sam povedal, da se število smrti, pri katerih se ne ugotovi smrtnost, vzrok smrti

pripišejo Covidu - 19.

6. Tako se tudi ukrep prepovedi gibanja oziroma omejitve gibanja, ki so v akcesorni povezavi s PCR

testom, storjeni z direktnim naklepom, saj se je storilec skupaj s sostorilci moral in mogel

zavedati svojega protipravnega ravnanja.

S takšnim ravnanjem je storilec skupaj s sostorilci storil dejanja, ki so sestavni del velikega in

sistematičnega napada na prebivalstvo RS, pri čemer se je tako storilec kot tudi sostorilci

zavedal, da gre za tak napad, pri tem pa naklepno povzročil in še povzroča veliko trpljenje,

okvaro duševnega in telesnega zdravja za vso civilno prebivalstvo RS.

XII.

Priporni razlogi

1. Ustava RS določa splošne pogoje za odreditev pripora 14 , ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, in

sicer:

- odločba sodišča,

- utemeljenost suma

- neogibna potreba za potek kazenskega postopka ali za varnost ljudi.

2. Tako so izpolnjeni vsi pogoji za odreditev pripora zoper storilca in sostorilca, kot je: utemeljen

sum, ki je pogoj sine qua non za veljavnost odvzema prostosti, in neogibna potrebnost za

varnost ljudi, saj protipravno stanje še traja in se takšna protipravnost samo še povečuje.

Ustavno sodišče je v odločbi Up-160/95 z dne 26. 2. 1996 zavzelo stališče, da v primeru, kadar

gre za kazniva dejanja, ki hudo ogrožajo varnost ljudi, kar je v konkretnem primeru plastično in

nazorno prikazano in dokazano, za odreditev pripora zadošča »nižja stopnja verjetnosti«,

njihove ponovitve kot v primeru, ko gre za nevarnost ponovitve kaznivih dejanj, s katerimi varnost

ljudi ni tako hudo ogrožena.

3. Na podlagi navedenega so podani priporni razlogi pred vložitvijo obtožnega akta

(obtožnice) na stvarno krajevno pristojno sodišče.

XIII.

Zaseg predmetov

Zaseg predmetov je ukrep procesne prisile z dvojno naravo. Po eni strani je namenjen zagotovitvi

varnosti ljudi, po drugi strani pa je tudi ukrep za zagotovitev dokazov.

Na podlagi navedenega se upravičeno indicira o neupravičenost cepiva za Covid – 19, ki bo na voljo

v Republiki Sloveniji že v sredini decembra 2020. Na podlagi vseh priloženih dokazov se vzpostavlja

utemeljen sum, da so v cepivu za Covid 19 nedovoljene snovi (glej točko e dokaznega predloga), ki

14 Podrobnejša opredelitev pripornih razlogov je sistemsko razčlenjena v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP).

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

15

so škodljive za prebivalce RS, zato se predlaga zaseg cepiva za Covid – 19, dokler ne bo izvedena

izredna analiza v neodvisnem laboratoriju.

Dokaz:

a) zaslišanje prof.dr.Beda Stadler (prof. emeritus imunologije Medicinske fakultete v Bernu v

Švici): 70-80% ljudi na Covid-19 zelo verjetno že imunih

jj) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4597929703582637&id=100000969581998

kk) Zaslišanje prof.mikrobiologije dr.Sucharid Bhakdi: v učinkovito in varno cepivo proti Corona-19

je zgrešen projekt:

ll) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2754677394810553&id=1977684662509834

mm) https://www.facebook.com/101017414921399/videos/1017620225415185

XIV.

Odgovornost za opustitev kaznivega dejanja

Z zgoraj navedenimi ugotovitvami (kršitvami o hudodelstvu zoper človečnost) je bil neposredno

seznanjen predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v t. i. odprtem pismu, pri čemer je slednji

opustil naznanitev kaznivega dejanja kot tudi storilce in sostorilce kaznivega dejanja, zato so

podani vsi znaki kaznivega dejanja opustitve ovadbe kaznivega dejanja, kot tudi storilca in sostorilcev

kaznivega dejanja po 1. odstavku 281. člena KZ – 1.

Dokaz:

a) odprto pismo,

nn) zaslišanje Vladimir Pirnata, dr. med in spec. int. med. in diplomirani psiholog (vabiti na naslov

priče).

Kaznivo dejanje opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca po prvem odstavku 281. člena KZ – 1

stori storilec, ki ve, da za storilca kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen

najmanj petnajstih let zapora ali dosmrtnega zapora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno,

pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije,

se kaznuje z zaporom do treh let.

O navedenih kršitvah Vlade RS je bil predsednik RS Borut Pahor seznanjen v začetku septembra

2020 v odprtem pismu, ki ga je nanj naslovil mag. Vladimir Pirnat, dr. med in spec. int. med. in

diplomirani psiholog. O navedenih ugotovitvah se predsednik države RS Borut Pahor niti ni izrekel.

Tako je Borut Pahor storil kaznivo dejanje opustitve kaznivega dejanja in storilca po prvem odstavku

281. člena KZ-1, saj je vedel, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja hudodelstva

zoper človečnost po 11. alineji 101. člena KZ-1, in de facto opis kršitev storilca in sostorilcev

navedenih v točki (opis kaznivega dejanja), pa tega ni naznanil ne organom pregona in odkrivanja

kaznivega dejanja, ne državnemu tožilstvu, od slednje osebe pa je bilo odvisno, da se storilec (kot

tudi sostorilci) pravočasno odkrije, tako da se preprečijo nadaljnje kršitve veliko trpljenja, okvaro

duševnega in telesnega zdravja za vso civilno prebivalstvo RS, pa tega ni storil, je ravnal z direktnim

naklepom storitve zgoraj navedenega kaznivega dejanja. Prav tako je storilec ob opustitvi kaznivega

dejanja bil prišteven, pri čemer je vedel oziroma bi moral vedeti, da je takšno njegovo ravnanje –

opustitveno kaznivo dejanje - kaznivo dejanje.

»DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS«

16

XV.

»Da mihi factum, dabo tibi ius«

Na podlagi vsega navedenega naprošam pristojno specializirano državno tožilstvo za hitro in

prednostno obravnavo. Menim da je skrajni čas, da se »kipu pravičnosti« tudi v kazenskem

pravu znova zavežejo oči ob izhodiščnem rimskopravnem citatu »da mihi factum, dabo tibi

ius»– daj mi dejstva in dal ti bom pravico.

S spoštovanjem, Anica Bidar

*

21.4. 2021: Okrožni državni tožilec je zavrnil kazensko ovadbo: https://www.facebook.com/101017414921399/videos/513225806722273

*

Kazenska ovadba št.2 z dne 24.5. 2021

https://www.dropbox.com/s/r56n43etabgqfgp/Kazenska-ovadba_kon%C4%8Dano_E_240521-3-1.docx?dl=0&fbclid=IwAR1RngrUUUpoucEUk5x3iWB80vKPZlUZ4PD2if8qQReDb3-npCK0HDzRC9c

*

https://www.gorenjska-online.com/kazenska-ovadba-ljudstva-proti-akterjem-kreiranja-nastale-situacije/?no_cache=1621339157&amp&fbclid=IwAR2AFj0hbvwUwSUFNPtaVdd0twDlhDHNeHn6VLXS7ea1iFpXQWJ7DIe9JAk

*

https://topnews.si/2021/06/06/video-kam-je-izginila-anica-bidar-tako-kot-janez-jansa-se-ukvarja-s-tozilstvom-le-da-v-razkosju-zasebnosti-skupaj-s-tako-imenovanimi-zanikovalci-virusa-zbira-podpise-pod-skupinsko-kazensko-ov/?fbclid=IwAR25HLP5fr4l7buUyqWFPL-0f6-flyKPhLLDQUMgREYs6Ta56jYISEUN0CY

*