Članek
Kazenska ovadba Ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec zaradi mask v šoli
Objavljeno Mar 10, 2021

*

FB 5.4. 2021

*

FB 10.3. 2021

f2tS1pons osreffdoh Obvezno testiranje za študente je nezakonito
LH Kaiser in direktor izobraževanja Klinglmair sta pozvana, naj ustavi to norost
Celovec (OTS) - Veliko število pravnikov je ugotovilo, da so tako imenovani vstopni testi za šolarje nezakoniti. Preskusi, ki jih zahteva uredba, so neprimerni za namen uredbe in so zato nesorazmerni. Tako kršijo ustavno zajamčene pravice in so samovoljne (pri tej kaosni vladi ni nič novega).
Tudi množični preizkusi študentov na Dunaju in v Spodnji Avstriji so pokazali, da ti testi nimajo smisla in so zato brez vrednosti. 470.000 testov ni dalo niti 200 pozitivnih rezultatov.
To je manj od tistega, kar proizvajalec preskusa navede kot pričakovano lažno pozitivno število. LH Kaiser in direktor izobraževanja Klinglmair sta pozvana, naj ustavijo to norost in omogočijo vsem učencem neoviran dostop do svojih šol. Tako prihranjeni denar lahko uporabimo za pomembne socialne projekte na Koroškem.
Starši, ki se želijo braniti pred to preizkusno norostjo, nas lahko kontaktirajo na navedeni elektronski naslov.
*
 
                         FB 6.4. 2021
*

Italijanska študija: Zapiranje šol ne vpliva na širjenje epidemije

Zapiranje ali odpiranje šol ne vpliva na krčenje ali širjenje obsega epidemije. Takšen je zaključek obširne raziskave, ki so jo opravili znanstveniki v Italiji. Še več: otroci so po večini manj kužni kot odrasli ter bistveno redkeje prenašajo okužbo na učitelje, kot pa jo ti prenašajo med sabo. Kot kaže, bodo tudi po zaslugi te raziskave italijanski otroci kmalu spet v klopeh, je za Radio Slovenija poročal dopisnik Janko Petrovec.

Med italijanskimi osnovnošolci je za dve petini manj okužb kot v splošni populaciji, med srednješolci pa za desetino manj. In če je pozitivnih med 5‒7 odstotkov vseh koronskih testov, jih je med šolarji manj kot odstotek. To kaže italijanska študija, ki so jo objavili v ugledni znanstveni reviji Lancet.

Vodja raziskave, epidemiologinja z Državne univerze v Milanu Sara Gandini, dodaja, da je kužnost mladoletnih pol nižja od kužnosti odraslih tudi pri britanski različici virusa.

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/britanska-vlada-nacrtuje-cepljenje-s-tretjim-odmerkom-v-italiji-ukrepi-do-maja/574523

* * *

>>> _____> 6. 04. 2021 12:52 >>>

Pozdravljeni g. Krek,

na Vas se obračam, ker ste direktor Nacionalnega inštituta za javno ZDRAVJE in po tem takem eden izmed odločevalcev, v katero smer peljejo ti vaši ukrepi. Občutek imam, da se ne morete več ničesar drugega spomniti, kakor da se sedaj spravljate še na otroke. Ni bilo dovolj, da ste bolj ali manj prisilno osamili in kasneje precepili starostnike?

Ukrepi, ki veljajo (v bolj ali manj strogi različici), že leto dni, ostajajo enaki, vse pa temelji na omejevanju stikov, če prav razumem, čeprav se do sedaj ta način reševanja ni najbolje obnesel (smo recimo ponovno zaprti, tudi šole) ali pa ukrepi nimajo smisla, ker se borimo proti navidezni epidemiji?

Kolikor je znano, otroci niso skupina, ki bi jo ta bolezen ogrožala. Šole niso glavni viri okužb. Tako se vsaj sliši v medijih. V kolikor to ne drži, je, v dobro naših otrok, potrebno staršem predstaviti dokaze glede tega.

Na vprašanja glede smiselnosti nedavnega ukrepa obveznega nošenja mask za otroke od 6.razreda OŠ do 4.letnika SŠ, starši odgovora s strani odgovornih še nismo prejeli (vprašanja bom še enkrat priložila na koncu tega sporočila). Pa bi morali biti odgovori, po enem letu pridobivanja izkušenj glede obvladovanja aktualnega virusa, odgovornim, ki so se za ukrep odločili, zelo jasni, saj so vprašanja samoumevna.

Pri ukrepih, ki tako močno posegajo v življenja naših otrok in njihove pravice, je dolžnost staršev, da z odgovornimi ljudmi v državi aktivno sodelujemo.

Poleg vseh ukrepov, ki so v zadnjem letu prizadeli naše otroke, pa naj bi se zdaj pripravljalo še obvezno testiranje otrok. Ker konkretnih navodil in razpoložljivih možnosti za nadaljevanje šolanja za otroke, katerih starši tega posega v telo svojega otroka ne bomo dopustili, v primeru takega ukrepa s strani odgovornih seveda še ni, vam pišem že sedaj, da bo naša nadaljnja skupna pot lahko čimbolj učinkovita, ustrezna in za vse z vseh vidikov (tudi pravnega) pravilna.

V primeru, da bo v prihodnje razglašen tudi tak ukrep (obveznost, zahteva), vas seznanjam z mojim jasnim stališčem, da takega posega v telo svojega otroka ne bom dovolila, dokler ne dobim utemeljenih, verodostojnih, jasnih, dokazljivih, smiselnih odgovorov glede testiranja otrok.

Vprašanja, na katera iščem odgovor, so naslednja:

- Zakaj sploh uvesti obvezno testiranje otrok? Komu naši otroci predstavljajo tako grožnjo? Katera raziskava je vodila do take odločitve?

- So tak ukrep uvedli že v kakšni drugi državi? Kaj, kakšna izboljšanja so s takim ukrepom dosegli v državah, kjer so tak ukrep že uvedli?

- Koliko časa in kolikokrat na teden naj bi se otroci obvezno testirali?

- Kako pogosto se take teste lahko uporablja na otroku (človeku), ne da bi to pustilo posledice na njegovem telesu, zdravju?

- Kateri testi bodo za ta namen uporabljeni?

- Imajo ti testi certifikate o varnosti, zanesljivosti, ustreznosti? So bile narejene ustrezne študije? Kaj so študije pokazale glede testov, razloženo "po kmečko", vsem staršem razumljivo?

- Kdo bo te teste izvajal?

- Mora biti oseba, ki bo teste izvajala, za to ustrezno strokovno usposobljena, imeti ustrezen certifikat?

- Kdo bo preverjal, ali se testi izvajajo (uporabljajo) in ali se uporabljajo pravilno?

- Kaj bodo pomenili različni rezultati testov (glede zdravja otroka)? Kaj bodo povedali staršu otroka? Kaj bo moral storiti starš na testu "pozitivnega" otroka?

Pred obveznim testiranjem (rednim?) moramo torej starši s strani odgovornih dobiti pojasnila, odgovore na vprašanja. To določa tudi Zakon o pacientovih pravicah. Pridobiti ta pojasnila je dolžnost staršev. Pridobiti moramo študije o varnosti, zanesljivosti, ustreznosti in ustrezni uporabi testov ter razumljiva pojasnila teh študij. Dobiti moramo pojasnila glede pomena rezultatov testov.

V šolo starši pripeljemo zdrave otroke. Bolni ostanejo doma. Starši želimo in moramo biti vključeni v obvladovanje trenutne epidemije, saj je dolžnost in pravica vseh staršev, da po-skrbimo za svojega otroka/otroke in ga/jih zaščitimo.

Obveznega testiranja ne razumem. V kolikor naši otroci predstavljajo komurkoli grožnjo, želim, zahtevam glede tega trdne dokaze.

Predstavlja pa šolski prostor vedno večjo grožnjo za naše otroke. Na kratko in "po kmečko":

- Razkužila predstavljajo potencialno nevarnost za otroke, za ljudi (sploh tako velika količina le-teh, že tako dolgo časa); na njih je znak, da gre za nevarno snov, strup.

- Maske omejujejo dihanje (pravilno dihanje je pod maskami onemogočeno), njihova pravilna uporaba je v vsakdanjem življenju neizvedljiva. Z daljšanjem njihove uporabe, zlasti več ur dnevno skupaj, več dni zapored, se škodljivost mask zelo povečuje. O tem je že veliko raziskav, sploh pa o vprašljivi smiselnosti, koristih nošenja le-teh (kar še v veliko večji meri velja za otroke).

- Dejstvo, da se bo moral (če se to dejansko uresniči) otrok obvezno testirat, je sporočilo otroku, da ni nujno zdrav, čeprav se tako počuti. Da presoja staršev ni pomembna. Da je potrebno sprejeti vse, brez spraševanj in se o smiselnosti tega ne spraševati.

- Omejevanje športnih aktivnosti, gibanja, druženja, načinov in možnosti sproščanja v tako dolgem časovnem obdobju (več kot leto dni) ima na otroke, njihovo psiho-fizično zdravje, predvsem pa na krepitev njihovih razvijajočih se imunskih sistemov zelo velik, škodljiv vpliv.

Želim, da moj otrok osnovnošolsko šolanje, ki je obvezno, zaključi brez posebnih dodatnih pritiskov. Če je to možno, dostavite na moj dom/šolo toliko testov manj, kot jih boste namenili testiranju mojega otroka in denar porabite za druge načine reševanja človeških življenj.

Brez odgovorov, za katere bom presodila, da so smiselni in ustrezni, mojega otroka ne bo nihče testiral, niti se ne bo testiral sam.

Hvala za razumevanje in vse dobro želim.

Lep pozdrav,

______

P.S. tu prilagam še vprašanja glede obveznih mask v razredih, poslana odgovornim, na katera še nisem dobila odgovora:

1. Lahko mi kot starši dobimo študijo oz. študije (povezavo do študij-e), ki prikazuje-jo, kakšne so bile v tem letu obvladovanja epidemije oz. pandemije KORISTI UKREPA NOŠENJA MASK OTROK - kakšna je povezanost, vpliv tega ukrepa na kazalce, ki prikazujejo, kako kritično je stanje glede okužb in zdravljenja posledic le-teh v naši državi? Kako je ta ukrep pripomogel k izboljšanju oz. ali je kakorkoli pripomogel k izboljšanju epidemioloških razmer v državi v vsem času te epidemije? Prosimo za jasen in razumljiv povzetek teh koristi v enem stavku ali par stavkih.

2. Lahko mi kot starši izvemo, KOLIKO ČASA naj bi ta del ukrepa (obveznih mask ves čas v šolskih prostorih) trajal? Od katerega kriterija/kriterijev je odvisen in kakšna je ta povezanost? Prosimo za jasen in razumljiv povzetek te povezanosti v enem stavku ali par stavkih ter jasno informacijo o trajanju ukrepa.

3. Lahko mi kot starši izvemo, ali ste odgovorni za ta ukrep upoštevali tudi pomen PRAVILNEGA NOŠENJA MASK (menjava na vsakih nekaj ur, vsakič nova maska)? To močno vpliva na to, kakšno škodo povzročijo maske otroku (človeku) in kakšne koristi omogočijo njemu ter vsem ostalim. Tak, bolj ustrezen in varen način uporabe mask, povzroča staršem vsak dan tudi nezanemarljive stroške, na ta način pa nastane tudi veliko (potencialno nevarnih) odpadkov.

4. Razumemo in sprejemamo, da je med nami že več kot leto dni virus. Želimo pa vedeti, kdaj bomo imeli starši v svojih rokah MOŽNOST za zelo pomembno odločitev, ali bolj zaupamo zaščiti svojega otroka z masko (več ur dnevno, več dni zapored) in s tem sprejmemo tveganje morebitnih posledic, ki jih taka zaščita lahko povzroči otroku, ali bolj zaupamo dihanju brez ovir ter sprejmemo tveganje morebitnih posledic, ki jih lahko povzroči otroku morebitna okužba. Ker tveganju okužb se tudi v primeru uporabe mask (sploh neustrezne) ne moremo popolnoma izogniti.

5. Ker starši glede tega, ali naš NIJZ (Inštitut za javno zdravje) maske le priporoča ali jih zapoveduje kot obvezne (in jih morajo otroci (od 12. leta dalje) v šolskih prostorih obvezno nositi), vas prosimo tudi za jasno informacijo glede stališča, vloge NIJZ v zvezi s tem.

Od: Milan Krek <Milan.Krek@nijz.si>

Date: V tor., 6. apr. 2021 ob 16:05

Subject: Re: samotestiranje

To: <___

Hvala za pismo,

- naj vam povem, da nisem odločevalec in tudi NIJZ ni odločevalec, mi samo oblikujemo posamezne predloge za Ministre in včasih tudi za Vlado, odločajo torej drugi in ne mi.

- glede teh testiranj pa tole.

- Testirali bi lahko otroke starši sami doma brez prisotnosti medicinskega kadra, kar bi bilo otrokom veliko bolj prijazno kot sedanje jemanje vzorcev preko nosu.

- po testu bi se lahko z veliko gotovostjo odločili ali je otrok okužen ali ne. Če bi bil pozitiven bi sledil še PCR test in otrok bi ostal doma.

- torej otroci bi na ta način bili izpostavljeni manj agresivnim metodam preverjanja, kar vam je verjetno pozitiven pristop.

- glede tega da otroci niso prizadeti bi vas rad napotil na informacije o sistemskem obolenju, ki se pojavi nekaj tednov po prebolelem Covidu 19 pri otrocih, ki ima lahko tudi hudo obliko. Več o tem vam lahko povedo pediatri na UKC Ljubljana.

- nihče ne govori o obveznem testiranju otrok, bi pa ta način testiranja doprinesel k bolj varni šoli in da končajo otroci šolo letos ob koncu šolskega leta v učilnici, tudi to kot vem podpira večino staršev.  

- na ta način recimo testirajo otroke v Avstriji.

- testirali bi jih vi starši doma. Test je zelo preprost, z vatirano paličico se obriše nosno odprtino in to je vzorec.

- ni potrebno certifikata, nos zna obrisati z vatirano palčko vsak oče ali mama in tudi otroci si sami znajo to narediti.

- teste boste izvajali starši doma ali pa učitelji v šoli, stvar odločitve.

- če bo otrok pozitiven bo ostal doma, z namenom, da ne okuži ostalega dela razreda.

- v šolo žal starši pripeljejo tudi bolne otroke. Okuženi otroci vsaj dva dni ne kažejo kliničnih znakov, pa so vseeno kužni.

- Ja razkužila so nevarne snovi, prav tako tudi pralni prašek in prašek za pranje posode, marsikaj je nevarno, zato je potrebno te snovi uporabljati v skladu z navodili.

- O maskah ne bi zgubljal besed. So potrebne da zaščitijo otroka in tudi druge s katerimi je v kontaktu. Kot veste so maske priporočene samo za otroke nad določeno starostjo.

Milan

*

https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/otroci-si-bodo-sami-brskali-po-nosu-za-virusom-862777

https://www.dnevnik.si/1042955543

Odprto pismo Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik: Oblast ne spoštuje ne ustave ne zakonov

*

Statistični podatki so zgovorni
Statistika govori sama zase. Če pogledamo podatke, lahko vidimo, da smo imeli v Sloveniji 154 dni zaprte šole. Na Irskem so bile šole zaprte 163 dni, na Češkem 166 dni, na Poljskem 171 dni, na Madžarskem 180 dni, na Slovaškem 181 dni, v Latviji 187 dni, v Romuniji 195 dni, v Nemčiji 227 dni, v Italiji pa kar 249 dni. Kot lahko vidimo iz priloženih podatkov, je imela le Danska šole zaprte manj časa kot Slovenija, in sicer 121 dni. Kakorkoli, po svetu so se nuje zaprtja šol, s tem pa omejevanja stikov, prav tako zavedali. Šole so bile tam zaprtje še dlje, v ZDA so bile te zaprte 308 dni, v Kanadi pa 336 dni.

Na podlagi povsem izmišljenih trditev vložili celo interpelacijo
Trditev, da so bile šole v Sloveniji zaprte najdlje v Evropi, je povsem izmišljena, politiki leve opozicije pa so namerno zavajali javnost. Glede na stališče, ki so ga v opozicijskih vrstah zagovarjali na interpelaciji, je očitno, da bi sami šole odpirali prej, čeprav je bila zdravstvena stroka po svetu enotna, da zaprtje šol pomembno prispeva k zmanjšanju števila stikov, s tem pa k zmanjšanju prenosa virusa. Toliko o ponavljanju mantre, kako je nujno prisluhniti stroki. Sami so namreč v preteklosti že dokazali, koliko v resnici dajo nanjo. Stranka SD denimo se je kljub jasnemu stališču stroke zavzemala za šolo brez mask. Glede na to, da je tudi to prispevalo k rasti števila okužb, bi bilo prav, da ima stroka še naprej glavno besedo, ko gre za odgovarjanja na zdravstvena vprašanja.

https://nova24tv.si/slovenija/politika/se-bo-leva-opozicija-opravicila-javnosti-in-ministrici-simoni-kustec-ker-je-dokazano-zavajala-glede-zaprtja-sol/

*

Silvo Kragelj Fb 6.6. 2021
Ministrico Kustec vsak tretji učitelj poziva k ODSTOPU, ker je z rasodbo v Mariboru, ko so oprostili dijake, ki jih je šolska ministrica Kustec obsodila že pred sodiščem izgubila vso kredibilnost in ugled, ker je zopet zaradi Dvojnih meril, poteptala svojo integriteto razumne in poštene osebe, zato bi morala takoj ODSTOPITI, saj je z obsodbo dijakov, ki so protestirali z maskami in na razdalji, popolnoma zgrešila pomen izpostavljenih dijakov, še več rekla je da jih bodo globe izučile v odgovorne osebe, kakšna nesramnost, ko sama ni dojela, da bi ona morala dat pobudo za nadaljevanje šolanja v šolah. Ona bi morala tudi dobiti globo, ko je bila na prireditvi z 100 gosti in ni nosila maske niti bila na razdalji, zato jo je težko razumeti, ko ji je zase namesto odgovornega ravnanja sprijemljivo opravičevanje, za dijake, ki so nosili maske in bili narazdalji pa oglobljenje z400€ in da morajo dijaki prevzeti odgovornostNesprejemljivo je to sprenevedanje ministrice Kustec, če morajo dijaki za manjši prekršek sprejeti odgovornost, jo mora tudi ministrica za nenošenje maske na prireditvi Zaradi dvojnih meril bi morala takoj ODSTOPITI

https://www.mladina.si/204867/interpelacija-ministrice-simone-kustec-neenaka-obravnava-solarjev/%F0%9F%91%88%F0%9F%91%88?fbclid=IwAR2JjrAbC1vZmDrZ53tKepzn6IV8BMYnNoH3kIEB43HjgixNRpRG1upLeMk

*

https://andraz-tersek.si/spostovana-ministrica-dr-simona-kustec-ponudil-bi-vam-dlan-v-pozdrav-tudi-ramo-prizanesljivosti-pa-tudi-vljuden-klepet-a-res-zelo-res-ne-bi-smeli-biti-vec-ministrica-ali-pa-bi-morali-od-prve/?fbclid=IwAR0qTvddJ6RPCZdDHkpCskfuxqenJxnJ9tHW21zWjmkA4fXPwuWayiKGo0s

*

Vladislav Stres 28.8. 2021 FB

ČE KIMAŠ PRIDEŠ VISOKO ali PRAZNOGLAVCI LETIJO V NEBO
Začenja se šolsko leto, za študente pa čez mesec dni.
Kdo ali kaj je Simona Kustec, ministrica za šolstvo?
Mihael Simic; "Ministrica Kustec bo v letošnjem šolskem letu opravljala dodatno službeno obveznost na fakulteti!
V časopisu Delo poročajo: "Kot nam je uspelo neuradno izvedeti, je za študijsko leto 2021/2022 na FDV prijavila 100-odstotno delovno prisotnost."
Ministrica si tako v letošnjem šolskem letu želi opravljati dve službi.
Naj samo spomnimo: Nakupovalna središča so bila v lanskem šolskem letu odprta dlje kot šole.
Veliko učencev je iz pouka na daljavo izpadlo.
Oblast učencem ni zagotovila materialnih pogojev za spremljanje pouka na daljavo.
Povečale so se duševne stiske otrok.
Povečale so se razlike med učenci.
Ministrica je v preteklem mandatu svoje delo opravila katastrofalno, letos pa bo poleg ministrovanja opravljala še poklic profesorice ..."
__
Olimpijskih iger v Tokiu se je od slovenskih ministrov in drugih državnikov udeležila le ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.
__
prof. dr. Simona Kustec, visokošolska učiteljica
1. Simona ne ve, kaže pa da niti Vlada, da šole, zavode lahko zapira samo inšpektorat npr zdravstveni, za šolstvo... pa še to na podlagi odločbe, ki temelji na zakonskih zahtevah. Nikakor pa tega ne more početi Vlada. Inšpektorati so posebne strokovno samostojne inštitucije in ne odločajo po navodilih vlade....
2. Simona ne ve da, ne more opravljati dveh zaposlitev s polnim delovnim časom, torej poleg ministrovanja še profesorice na FDV, saj je pri nas delavnik omejen na 40 ur/teden, samo izjemoma v krajšem časovnem obdobju pa lahko delavec dela z 1/3 večjim obsegu delovnih ur.
Pač nismo v SUŽNJELASTNIŠKEM SISTEMU ampak demokratičnem ki sicer očitno tolerira povsem pravno nepismene do te mere da so del vladne ekipe ministrov.
*
*

Poslanec SAB, Marko Bandelli, FB 20.11. 2021

*

Ministrica za šolstvo Simona Kustec je prestala interpelacijo, čeprav njeno delo v zadnjem letu in pol dokazuje, da ni kos položaju.

Da v kritičnih situacijah popolnoma izgubi kompas pa kaže njen pogovor z osnovnošolsko ravnateljico. Po spletu je zaokrožil posnetek pogovora, v katerem ministrica ravnateljici celo zabiča, naj otrok, ki se ne bodo samotestirali, ne spusti v šolo in jim celo odreče malico in kosilo

Starši ne bodo prišli po svoje otroke, je v pogovoru ravnateljica opozarjala ministrico in od nje terjala jasnejša in predvsem pravočasna navodila. Imajo pravico iti na malico, lahko gredo na kosilo, je želela vedeti in se obenem zgražala na nejasnimi direktivami: »Naj kličem policijo, da jih ne spusti v šolo?«


»Pustite prvo triado pri miru, naj se sami testirajo doma, bodite pametni, saj bomo imeli revolucijo,« je rotila Kustečevo.

Ta je bila neomajna. »Teh otrok ne smete pustiti v šolo, nobene malice, nobenega kosila,« je zabičala ravnateljici in še dodala, da bo imela težave, če tega ne bo naredila.  Vztrajala je, da naj se tako otroci šolajo na daljavo, brez da bi poskrbela, da bi šole in predvsem učitelji to sploh lahko izvajale.

Kljub tem in drugim očitnim kiksom na odgovornem položaju je Kustečeva ponoči prestala že drugo interpelacijo v tem mandatu. Po prvi se ni spremenilo nič, le še slabše je. Ob tem si ministrica, ki ji preostaja še pol leta mandata in ki se menda že pripravlja na vrnitev v akademske vode, po uspešno prestani interpelaciji drzne izjaviti, da bo še naprej ravnala odgovorno ter pripomni, da je več kot očitno potrebna temeljita sprememba na šolskem resorju.

https://reporter.si/clanek/slovenija/ministrica-kusteceva-izgubila-stik-z-realnostjo-netestirani-otroci-ne-smejo-dobiti-za-jesti-je-zabicala-ravnateljici-922105?fbclid=IwAR1TmQDiYJPyRB7oTK_Dwn92Gdg9w_JcksURJ8gpcJyCWozBg2xWr9L1Mec

*

https://www.gov.si/novice/2021-04-06-pripravlja-se-vse-potrebno-za-uvedbo-samotestiranja/?fbclid=IwAR2oo9_c0WVkA29XKjRjS87oLjpNQupCiU_FK-0V2OJtXW3nT-ZDNj12Mxg

12.400 podpisov Pod pretvezo »lažjega« ponovnega odpiranja šol je Ministrstvo za zdravje pričelo s pripravami za testiranje otrok. V namen izvedbe testiranja v prihodnjem tednu napovedujejo celo izobraževanje delavcev v vzgoji in izobraževanju. Janez Poklukar: »Da bi lažje omogočili vrnitev otrok v šole, se na ministrstvu pripravljajo na uvedbo samotestiranja v šolah. V prihodnjem tednu bi potekala izobraževanja zaposlenih v šolstvu, teden kasneje pa bi sledila potem tudi izvedba v šolah, s čimer bi lahko po 11. aprilu ohranili odprte šole.« Naši otroci so naša prihodnost, zato ne smemo dovoliti, da se posega v njihovo svobodo, integriteto, zdravje in psihološko stanje. Šola dokazano ni in ne more biti generator okužb, zato je testiranje otrok prekomeren in neustaven ukrep, ki posega v najgloblje pravice otrok, ki jim mora biti zagotovljena nedotakljivost človeške, telesne in duševne celovitosti. Starši in učitelji smo popolnoma složni. Vladno kršenje temeljnih človekovih pravic, ki se vse bolj zaostrujejo, bomo preprečili! ŠIRIMO VIRUS POGUMA, NE STRAHU! MI SMO NJIHOV GLAS!!! PODPIŠITE PETICIJO, DA SKUPAJ ZAVARUJEMO PRAVICE NAŠIH OTROK! https://otroknedamo.si/testiranja-otrok-ne-dovolimo?fbclid=IwAR1SsPYfbAc-9Epx_3RYzczmgMpUkdcXyk6FMnzVd5PLfd-6ilJHiaOUHRg

SRAMOTA STE STARŠI; KI TO DOVOLITE. DA VAS NI SRAM pravi mama, ki bo šla v tožbo zaradi nošenja maske v šoli https://www.facebook.com/101017414921399/videos/1633431016858825

Mladi forum SD poziva k nujni seji Odbora za zdravje zaradi duševnih stisk mladih https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159078496732485&id=273155307484&sfnsn=mo

Bridget Gita FB 9.4. 2021 Otrok ne damo lm1tSponsc5sore ldh · Simona Kustec, 8. 4. 2021, 24Kur, zvečer: "Šolam bomo v prihodnjih dneh posredovali informativni film, da se boste lahko starši, učitelji, učenci in dijaki podrobneje seznanili s postopkom prostovoljnega testiranja. PROJEKT bo že jutri in v naslednjih dneh in naslednji teden podrobno predstavljen ravnateljem SŠ in naslednji teden OŠ." Ostro zavračamo izvajanje kakršnekoli propagande o testiranju nad otroki!!! Propagandni film se naj posreduje le staršem, ki to želijo in se s tem ne posiljuje otrok!

Renata Filipič FB 7.4. 2021 2tSp2on soruhiedcrrt · Aktivnosti sledijo. APEL PREDSEDNIKU ZDRUŽENJA RAVNATELJEV, G. GREGORJU PEČANU Spoštovani g. Gregor Pečan. Pišemo Vam s strani združenih ljudskih iniciativ ki predstavljajo demokratično družbo. Ob včerajšnjem vašem nastopu v oddaji “24 ur zvečer” smo naravnost zgroženi. Menimo, da ste na temo samotestiranja otrok javno poteptali mnenje skoraj 20.000-ih staršev in delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki se že več kot pol leta trudimo zaščititi ustavne pravice državljank in državljanov, ki so nam v imenu epidemije kršene na vsakem koraku. Starševstvo in otroci so posebej varovane ustavne kategorije, ki jih moramo zaščititi. Vzgojitelji in učitelji moramo biti tisti člen naše družbe, ki se je sposoben kritično oglašati, in to je pomembno zlasti v tem času, ko oblast avtoritarno prestopa svoja pooblastila in v imenu epidemije stopa v področje šolstva. Namesto, da bi se kot najvišji subjekt med odločevalci v VIZ zavzemali za normalizacijo šolstva na vseh ravneh, nekritično spremljate odločitve odločevalcev. Še več, v preteklih dneh, ko smo v času “lockdowna”, preko medijev bili seznanjeni o nameri samotestiranja učencev, niste o sorazmernosti tega ukrepa spregovorili niti ene same besede, pravzaprav navijate in s stavkom “ne vem, če si kdo v državi upa to narediti kot obvezo”, sugerirate obveznost tega nesorazmernega ukrepa in izzivanje oblasti, če si upa. Zdaj že vemo, da si upa čisto vse, in vaša drža zavzame dejstvo, da smo pripravljeni storiti prav vse v imenu ugajanja in farsičnega dejstva, da bodo šole ravno zato ostale odprte! Poglejte izven meja Slovenije, tudi v Nemčiji (ki je mimogrede ena redkih držav, ki v nekaterih zveznih državah izvaja ta ukrep), so se učenci testirali. Rezultat? Šole so v petek zaprli kljub temu, hkrati pa so zaznali le okrog 200 pozitivnih šolarjev v vsem tem času, kar ne dosega niti odstotka, ki je v navodilih opredeljen kot pričakovana napaka lažnih pozitivnih testov. Mar res ne vidite, da gre zgolj za numerično zviševanje številk in izživljanje na naših otrocih? Ali veste, da so v Nemčiji pričeli s testiranjem predšolskih otrok v vrtcih? Se vam tudi to zdi nujno in potrebno? Se vam zdi to prav, da so otroci, na podlagi pozitivnih številk, redno poslani na invazivne PCR-teste? Se vam zdi moralno in etično skorajda navijanje za obvezo testiranja? Veste, da ste bili ravno vi tisti, ki ste odločevalcem preko medijev sugerirali obvezo (ki to ni) testiranja delavcev v VIZ z zakonsko podlago? Ali vaša pooblastila segajo celo v skrb in zdravje naših, lastnih otrok? So sedaj oni vaša last? Staršem mora biti omogočeno, da svojim otrokom zagotovimo vzgojo in izobraževanje v skladu s svojimi verskimi, svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji in se kot takšni morajo spoštovati v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo njuno uresničevanje. Iz tega izhaja tudi materialna, moralna in etična dolžnost nas staršev, da ostanemo budni in opozarjamo vas, ki ste prvi vzgled in vodilo šolskega sistema, na možne posledice stranskih učinkov testiranj z nezanesljivimi antigenskimi testi. Poleg fizičnih stranskih učinkov lahko povzročajo tudi nepovratne psihične pretrese zaradi nedovoljenega posega v telo in doživljanja travm iz razloga trenutne medicinske (ne)strokovnosti. Po Zakonu o družinskih razmerjih je prva naloga staršev, da svoje otroke vzgajajo z vso skrbnostjo in zato pod nobenim pogojem ne moremo dopustiti, da se nad njimi izvajajo neutemeljena in neraziskana medicinska testiranja. Še enkrat poudarjamo, da so naši, slovenski otroci, dijaki in študentje steber razvoja demokratične družbe, zato ne bomo dovolili, da se posega v njihovo svobodo, integriteto, zdravje in psihološko stanje. Šola dokazano ni in ne more biti generator okužb, zato je testiranje otrok prekomeren in neustaven ukrep, ki posega v najgloblje pravice otrok, ki jim mora biti zagotovljena nedotakljivost človeške, telesne in duševne celovitosti. Starši in učitelji smo popolnoma složni. Vladno kršenje temeljnih človekovih pravic, ki iz dneva v dan eskalirajo v nekaj nepojmljivega, bomo preprečili! V kolikor bi testiranje otrok postalo obveza ali celo pogoj za obiskovanje izobraževalnega procesa, je na mestu globoko zavedanje, da ob pogojevanju obiskovanja šole s testom ali zavračanje netestiranega otroka ali nemara celo izključitev iz šole, korak v očitno in osupljivo kršitev veljavne zakonodaje, Ustave in mednarodnega prava. Zanima nas, kdo bo vam takrat pomagal, ko bodo sodišča začela odločati v dobro ljudstva? Vlada RS? MIZŠ? Vlada RS je v imenu epidemije (stanje, ki mu nismo priča le pri nas), temveč po večini držav Evropske unije, globoko zarezala v pore ustavnih in demokratičnih pravic in vsakomur je že jasno, da je pravo postalo zgolj črka na papirju. Zato je treba delovati previdno in zelo jasno. Zdaj že jasno vemo, da podzakonski akti lahko podrobneje urejajo materijo, ki jo določa zakon, a ta “pravica” ne pomeni, da se pravice ožijo in dolžnosti širijo. Hkrati Vas pozivamo, da dobro preberete in ozavestite posledice nošenja mask za otroke in tudi vaše zaposlene, razmislite koliko učiteljev je do sedaj bilo pozitivnih v vsem tem času in sprejmite stališče, da zaščitite delavce in otroke, saj navsezadnje zavzemate držo kot da ste predstavnik vseh. Pa ste res? Koliko ravnateljev ste vprašali za mnenje, koliko staršev ste vprašali za mnenje, koliko mnenj, ki niso identična vašim, ste sprejeli, o njih kritično premislili? Glede na nastope v medijih izražate le lastno mnenje, drugačemisleče, ki svoje trditve zelo strokovno utemeljujejo, pa označujete z nadimki teoretikov zarot, staršem in učiteljem odvzemate pravico do lastnega mnenja in izražanju le tega, jih ponižujete in zasmehujete… Se vam zdi to primerna drža ravnatelja in celo predsednika združenja ravnateljev? Zato je zdaj zadnji čas, da se izjasnite, ali boste na mestu predsednika združenja ravnateljev delali v dobro otrok in zaposlenih v šolstvu. Mnogi starši in pedagogi smo namreč zgroženi, kako arogantno želite ugajati trenutnemu političnemu aparatu. Ker to, da se vam pozivi in podpisi zdijo “nacionalni šport” in ne izražanje volje ljudstva, ki je v teh časih ne moremo izraziti nikakor drugače, je odkrito norčevanje in podpora uničevanju pravne biti demokratične družbe. Dovolj je bilo! Pozivamo vas, da v kolikor niste sposobni zavzeti pokončne drže v dobro otrok, staršev, zaposlenih ter v dobro celotne Slovenije, je čas, da prepustite mesto nekomu, ki mu je mar, ki zmore odločevalcem pokazati pravo pot, pot do kritičnega mišljenja, empatije, pot do logičnih rešitev! S spoštovanjem in vse dobro, Civilna iniciativa Starši za UP mask, Civilna iniciativa Otrok ne damo in Civilna iniciativa Delavci VIZ proti prisili

Kako smo obnemeli Prejšnji teden smo bili precej potihem in po hitrem postopku sodelavci ljubljanske univerze cepljeni proti Covidu 19. Na cepljenje se je prijavila večina pedagoškega, pa tudi strokovnega in tehničnega osebja. Cepljenje na Gospodarskem razstavišču je potekalo brezhibno in brez čakanja, za razliko od starejših občanov, ki so le kak dan za nami - čeprav bi po vseh pravilih morali biti na vrsti precej pred nami - na svoj odmerek čakali ure in ure. Najbrž ni težko razumeti, zakaj smo se na cepljenje prijavili skoraj vsi, ki smo imeli to možnost. Že leto dni naša življenja kroji epidemija, ki si morda zasluži naziv pandemija, morda pa je plod kompleksnega prepleta političnih in kapitalskih interesov - v teh časih je težko vztrajati na kateri koli nekdaj varni poziciji, tudi če je ta pozicija zaupanje v znanost, ki ji tudi sami pripadamo. Povabilo na cepljenje je v okoliščinah, kjer se vsak dan nekoč temeljne pravice in svoboščine rušijo v prah in frustracija zaradi ukleščenosti v skoraj popoln odvzem svobodne volje narašča, vabljiva svetloba na koncu tunela; cepljenim se morda obeta milost prehajanja državne meje, bolj svobodnega gibanja in povratka v "normalo", in večji kot bo delež cepljenih, prej bo vse te more konec. Da univerzitetni učitelji že leto dni sploh nismo videli študentov v živo in da jih do konca študijskega leta skoraj zagotovo ne bomo, sploh ni več predmet razprav, kaj šele upora. Tako smo se univerzitetni učitelji, ki nam je sicer že leto dni odvzeta možnost opravljanja osnovnega poslanstva, to je razvijanja kritičnega in avtonomnega mišljenja pri študentih, pohlevno in sebično pustili uvrstiti med "kritično infrastrukturo", hvaležno zavihali rokav in molče prenesli res zoprne stranske učinke AstraZenece. Ob tem nismo zahtevali odgovorov na vprašanje, kje in kakšna je izhodna strategija za visoko šolstvo, kdaj in pod kakšnimi pogoji nam bo omogočena vrnitev v predavalnice in kdaj se bodo študenti lahko vrnili v študentske domove. Prav tako tega momenta nismo izkoristili za glasno opozarjanje na dejstvo, da visokošolsko izobraževanje na daljavo niti približno ne izpolnjuje vseh ciljev in vlog, ki jih univerza kot družbeni prostor kritične izmenjave med študenti in profesorji sicer opravlja. Morda smo se v letu poučevanja na daljavo opremili z novimi veščinami uporabe videokonferenčnih sistemov in odkrili kako novo funkcijo okolja Moodle, izgubili pa smo praktično vse, kar golo posredovanje študijskih vsebin spreminja v dinamični učni proces. Izgubili smo očesni stik, skupinsko dinamiko, komuniciranje s telesom, gestiko in mimiko, subtilno branje signalov slušateljev in hipno prilagajanje vzdušju v prostoru; izgubili smo škiljenje študentom čez ramo, medtem ko rešujejo nalogo ali delajo na računalniku, sproščujoči smeh ob komičnih situacijah ali neuspešnih vprašanjih, občutek zadovoljstva, ko se po uri in pol intenzivnega seminarskega dela študenti vsujejo iz predavalnice na hodnik, mi pa čez njihove odhajajoče glave kličemo še zadnje napotke za prihodnji teden. Še mnogo več pa so izgubili študenti, ki zdaj ždijo v svojih nekdanjih otroških sobah in jim je odvzeto prav vse: samostojnost, stik z vrstniki, fakulteta kot fizični prostor, ki motivira za učenje, dostop do kavarn, knjižnic in čitalnic, kulture in športa, možnost zaslužka, kreativno prepletanje študijskega in zasebnega, kajti ko si študent, ne nehaš biti študent, ko popoldne zapustiš fakulteto. Po letu dni so njihovi obrazi na Zoomu modrikasto bledi, pogledi pa prazni. Visokošolski učitelji smo se torej cepili predvsem zato, da bomo šli lažje na dopust. Ker smo se v letu dni navadili na stoično sprejemanje vseh abotnih in z zdravo pametjo skreganih ukrepov, ki jih producira naša skorpumpirana vlada, molčimo tudi tokrat. Morda smo tiho od sramu, kajti v dolgem nizu vladnih nedemokratičnih in rušilnih potez se univerza v nobenem trenutku ni pozicionirala kot njeno kritično in glasno ogledalo, niti kot generator prodornih in drznih idej. Naša ustanova, ki na svoji spletni strani kot temljno vrednoto deklarira avtonomijo v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti, je v tem zgodovinskem momentu tragično zavozila, saj je bila in ostaja pasivna opazovalka uničevanja temeljnih človekovih pravic in družbenega odnosa do znanosti, kulture in umetnosti. Kdaj se bomo zbudili in se začeli glasno boriti za varno odprtje univerz in študentskih domov? Za nacionalno strategijo okrevanja po travmatičnem izpadu visokošolskega izobraževanja v času epidemije? Za vzpostavitev mehanizmov pomoči študentom v stiski? In za to, da odgovorni v vseh vladnih strukturah prevzamejo politično, moralno in pravno odgovornost za storjene napake? In kako bomo od študentov kadarkoli pričakovali kritično mišljenje in avtonomnost, če smo v kritičnih trenutkih kot ustanova in njeni posamezniki izbrali pot molka in udobja? Žal odgovore pogrešam tudi v programih novih rektorskih kandidatov. " red. prof. dr. Špela Vintar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (poslano časopisu Delo za objavo med pismi bralcev)

Mimi Zajc FB 4.4. 2021 mtaSp9eons oresdh · SAMOTESTIRANJE OTROK Odločna in pisna zavrnitev ter očitno izražena volja, da samotestiranja svojega otroka ne dovolite, je edina možnost, da zaščitite svoje otroke pred predatorji v osebah ministrov, prvega ministra, zdravnikov, učiteljev, ravnateljev. Obenem se je treba izjasniti, da ne dovolite, da jih testirajo učitelji in ne dovolite, da jim predvajajo videe z navodili. Vsak starš naj na osebna imena vseh, ki so vpleteni v intrigo samotestiranje otrok napiše, da tega ne dovoli. Vsak starš posebej. Če država hoče dobiti podatke, je njena dolžnost, da vsakega starša posebej vpraša osebno na zakoniti način. Zato, ravnatelji, vi ste odgovorni za svoje delo po svojem zakonu, zato je najbolj primerno, da dopis vrnete pošiljatelju (ministrstvu za šolstvo) in mu predlagate, da se o tem predlogu starši izrečejo na ustrezen zakonit način. OPOZORILO STARŠEM: V primeru, da se ne boste odzvali, vam bo režim čez nekaj dni povedal, da bodo testirali vse otroke, ker ste bili tiho. Torej se niste izjasnili. Torej ste se strinjali. Kdor pa je tiho, se strinja. Taka je namreč logika v pravu in predpisih. ČE SI TIHO, SE STRINJAŠ, DA NAM DRŽAVA JEMLJE OTROKE. BOMO TIHO?

Slovenske šole so v četrtek prejele okrožnico, s katero na ministrstvu za izobraževanje preverjajo, ali so se dijaki srednjih šol in učenci zadnjega triletja osnovnih šol s hitrimi testi pripravljeni samotestirati na novi koronavirus. S tem so izzvali buren odziv ne le staršev, ampak tudi ravnateljev, ki temu nasprotujejo. Na spletu tako že kroži peticija, ki jo je včeraj do 18. ure podpisalo več kot 12.000 ljudi. V civilni iniciativi Otrok ne damo sporočajo, da ne bodo dovolili samotestiranja otrok. Opozarjajo, da "šola dokazano ni in ne more biti generator okužb, zato je testiranje otrok prekomeren in neustaven ukrep, ki posega v najgloblje pravice otrok, ki jim mora biti zagotovljena nedotakljivost človeške, telesne in duševne celovitosti". Še vedno obstaja velika možnost, da samotestiranja v šolah sploh ne bo. Na ministrstvu za izobraževanje namreč še čakajo na oceno o tem, koliko dijakov in učencev se je sploh pripravljeno samotestirati. Če bi se zanj odločilo samo nekaj odstotkov dijakov in učencev, ga bodo na ministrstvu po naših informacijah preklicali. https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/otroci-si-bodo-sami-brskali-po-nosu-za-virusom-862777