Članek
Poziv ravnateljem k spoštovanju pooblastil glede mask, testiranja otrok in propagandnih sporočil
Objavljeno Apr 12, 2021

Ljubljana, 12.04.2021

POZIV K SPOŠTOVANJU POOBLASTIL

V ZVEZI S POTEKOM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA od 12.04.2021 DALJE

V POVEZAVI S SAMOTESTIRANJEM OTROK TER PREDVAJANJEM PROPAGANDNIH SPOROČIL

Spoštovani gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj,

Na Vas se obračamo v povezavi z Obvestilom o poteku vzgojno-izobraževalnega dela od 12.04.2021 dalje, ki izhaja iz prejetega Obvestila Okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (št. 603-1/2021/30 z dne 01.04.2021) in določa Informativno zbiranje podatkov o dijakih, ki bi se želeli prostovoljno samotestirati in predvsem v zvezi z načini in izvedbo testiranja otrok ter predvajanje propagandnih sporočil, ki jih o samotestiranju pripravljata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vezano na ravnanje Vas in zaposlenih v Vašem zavodu, ko zapovedujete in grozite s sankcijami zaradi odklonitve testiranja ter omogočate predvajanje propagandnih sporočil, ki jih o samotestiranju pripravljata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Vas, kot odgovorno osebo vzgojno-izobraževalnega zavoda in predvsem z namenom, da se izognemo morebitnim nevšečnostim, obveščamo, da je izvedba kakršnegakoli testiranja ali samotestiranja otrok, kakor tudi predvajanja kakršnihkoli propagandnih sporočil v zvezi s to temo nezakonita in nedovoljena.

Naj Vas v začetku seznanimo z ugotovitvami Dr. Gatti, Italijanske bio-inženirke, ki je v laboratoriju pod mikroskopom analizirala sestavo 4-ih tipov vatiranih palčk (za jemanje brisa iz nosne sluznice ali žrela), prisotnih na tržišču in se uporabljajo pri testih za ugotavljanje prisotnosti okužbe na SARS-COV-2.

Njene ugotovitve so sledeče: le ena vrsta testa/palčk (starejšega datuma proizvodnje) ima mehko glavo iz med seboj tesno ovitih karbonskih vlaken, poleg karbonskih vlaken pa je bilo zaznati pod mikroskopom tudi prisotnost kalcija in majhne delce nekaterih drugih elementov, kot na primer železa in aluminijevega silikata. Ni znano, zakaj bi ti elementi bili sploh prisotni v konici, niti to ali vplivajo na rezultat testa. Pri drugi palčki, ki ima konico nekoliko drugače oblikovano in deluje kot nekakšna 'ščetkica', je mikroskop pokazal zelo razcefrano konico, ki ni iz mehkih vlaken, temveč iz zelo trdih, grobih vlaken, ki praskajo po sluznici, da bi se z njo pridobil testni biološki material. Gre za zelo čvrsta in trda vlakna, v katerih so prisotni tudi nano delci cirkonija oz. cirkonijevega silikata (konice so očitno izdelane s posebno tehnologijo); ta groba vlakna lahko popraskajo sluznico do krvi, ob večjem pritisku pa se lahko celo zlomijo in delci vlaken s temi elementi ostanejo v sluznici nosa oz. žrela. Tretja testna palčka, kot je pokazal mikroskop, ima konico z zelo neurejenimi, ščetinastimi vlakni; gre za steklena vlakna, na katerih je prisoten aluminijev silikat, titanij, kalcij, kalij, železo idr. Ni znano ali ob drgnjenju sluznice s tem tipom palčk ti elementi ostanejo izključno na konici palčke ali pa ostanejo v določeni meri tudi na sluznici testirane osebe. Četrta palčka ima na prvi pogled vlakna precej podobna drugi palčki, a se je pokazalo, da so na njeni konici prisotni tudi nano delci srebra in nano delci cirkonijevega silikata, titanija, aluminija ter zelo velika količina žvepla. Popolnoma nejasno je, zakaj so na konici testne palčke prisotni vsi tej nano delci vseh naštetih elementov, zlasti srebra.

Po besedah strokovnjakinje je zelo nenavadno, da se pri izdelavi vatiranih testnih palčk sploh uporabljajo vsi tej elementi, saj se običajno uporabljajo pri izdelavi raznih medicinskih naprav in razvijanju nano tehnologij, a je njihov namen tam jasen in utemeljen. Testne palčke/testi za ugotavljanje prisotnosti okužbe na SARS-COV-2 torej glede na uporabljeno posebno (in ne neko navadno) tehnologijo izdelave predstavljajo pravzaprav medicinsko napravo (medical device). Kar je po njenem mnenju še bolj nenavadno, pa je to, da na ovitku testov/palčk ni naveden noben od teh ugotovljenih elementov, kar seveda zbuja dvom, saj so na embalaži običajno vedno navedene vse sestavine in vsi elementi, ki so prisotni, tudi če so prisotni le v sledovih.

Če povzamemo njene nadaljnje ugotovitve: za teste oz. testne palčke, ki so novejšega datuma proizvodnje in so trenutno pretežno dobavljivi na tržišču, se večinoma uporabljajo steklena vlakna; konice testnih palčk torej niso iz mehkih vlaken, kot bi se pričakovalo za jemanje brisa iz zelo mehkega in občutljivega tkiva kot je nosna/žrelna sluznica, temveč iz zelo grobih, trdih vlaken. Te novejše testne palčke oz. konice zelo dobro postrgajo testni biološki material (vzorec sluznice), a s tem, ko se jih potisne v nosno votlino in jih nato še nekajkrat zavrti, da se postrga sluznico in pridobi vzorec, lahko izzove krvavitve in poškodbe sluznice ali pa celo predre membrano, ki loči nosno votlino od možganov ter zlomi etimoidno kost, ki leži za to membrano (kar je nato potrebno operirati – znan je primer ženske iz Texasa, ki se ji je to zgodilo pred dvema mesecema). Poleg tega so ta izredno trda vlakna na testnih palčkah hkrati tudi zelo krhka – lahko se zdrobijo, odlomijo, delci vlaken pa ostanejo v sluznici in povzročijo fibroze, granulomatoze ter razne poškodbe žrelnice. Zaradi tega bi smel testiranja izvajati le nekdo, ki dobro pozna anatomijo človeške lobanje, torej nek specialist/ORL, ne pa nekdo, ki tega znanja nima.

Nenazadnje vemo, da je anatomija otrok drugačna kot anatomija odraslih, zato so zanje ti testi popolnoma neprimerni. Še toliko večji problem pa je večkratno ponovljeno testiranje (enkrat ali celo večkrat tedensko), saj to zelo razdraži občutljivo mehko sluznico, če pa pride do poškodbe sluznice, se ta v parih dneh ali enem tednu ne more ponovno zaceliti, zato vsako nadaljnje testiranje povzroči še dodatne poškodbe. Zato je po mnenju dr. Gatti za otroke redno tedensko testiranje zelo tvegano z medicinskega vidika.1

Pri tem nadalje poudarjamo, da v Sloveniji ni ustrezne pravne podlage za izvajanje obveznega ukrepa testiranja oziroma samotestiranja oseb. Kakor je tudi Vam znano, so priporočila NIJZ le priporočila in niso zavezujoče narave. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS- -2 (Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 4.3.2021) pa je podzakonski predpis, ki nima pravne podlage v zakonu. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06, s spremembami) namreč z nobeno določbo ne določa samotestiranja, kot obveznega ukrepa za preprečevanje širjenja okužb pri nalezljivih boleznih. Noben podzakonski predpis, naj bo Sklep, Odlok ali Odredba, nima pravne narave predpisa, ki bi lahko formalno in/ali vsebinsko širil domet zakonske določbe. Podzakonski predpisi lahko skladno s ustavnopravnim načelom zakonitosti, zakonsko materijo le podrobneje urejajo (to je njihova funkcija in namen), pri čemer pa to ne sme pomeniti, da se dolžnosti širijo in pravice ožijo.

Odloka Vlade RS, ki seveda ni zakon, torej ni mogoče šteti za pravno podlago za odreditev in izvedbo samotestiranja otrok kakor tudi za predvajanje kakršnihkoli propagandnih sporočil v zvezi s to temo. Na tem mestu pa izrecno navajamo še, da privolitev posameznika ne bi bila ustrezna pravna podlaga, saj vsekakor manjka element prostovoljnosti.

Skladno z navedenim tudi kakršnokoli sankcioniranje na podlagi neupoštevanja tega ukrepa, nima pravne podlage v zakonu.

Pri tem gre opozoriti vodstvo šole, da kot vzgojno-varstveno in izobraževalni zavod nima zakonske podlage (kljub morebitnim navodilom in okrožnicam MIZŠ ali drugih institucij) za zbiranje in vodenje evidenc z osebnimi podatki otrok, ki bi bile kakorkoli povezane s tem ukrepom. Glede tega je svoje stališče in pravno mnenje podala tudi Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije gospa Mojca Prelesnik, katero je tudi javno objavljeno in dostopno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, pri čemer je slednja v tej zadevi uvedla tudi inšpekcijski nadzor.2

Posledično vzgojno-izobraževalni zavod tudi nima nikakršnih pristojnosti, pravic ali dolžnosti, onemogočanja šolanja otrokom v šoli v primeru odklonitve testiranja.

Nenazadnje in najpomembneje pa je, otroci uživajo posebno ustavno varstvo in skrb, zaščiteni so pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem (56. člen Ustave RS). Izobraževanje otrok je prav tako ustavna kategorija (57. člen Ustave RS). Pravice otrok pa se kažejo kot nasprotni izraz dolžnosti staršev, ki izvirajo iz starševske skrbi (54. člen Ustave RS). Varovanje otrokove koristi je namreč dolžnostno upravičenje, katerega nosilci so v prvi vrsti starši. Pri tem tako otroci kot tudi starši ne smejo biti neutemeljeno in protipravno prikrajšani. Gre namreč za posebej ustavno varovane kategorije, kar pomeni, da je še bolj poudarjen tako negativni, kot pozitivni značaj teh pravic in dolžnosti. Na tem mestu negativni značaj pravic pomeni, da nihče, predvsem pa ne država in javne institucije (torej tudi vzgojno-izobraževalni zavodi) v te pravice ne smejo posegati, če to ni izrecno predpisano z zakonom.

Istočasno pa iz pozitivnega značaja pravic izhaja, da mora država in javne institucije (ponovno tudi vzgojno-izobraževalni zavodi) storiti vse, kar lahko storijo in, kar je od njih mogoče razumno pričakovati, da bomo nosilci teh pravic tudi v praksi lahko te pravice učinkovito uresničevali.

Verjamemo, da je tudi vaše mnenje, da je sodelovanje med otroci in Vami potrebno zgraditi na zaupanju ter spoštovanju pravic in dolžnosti tako staršev, otrok, kot tudi Vas in Vašega zavoda. Prav tako smo prepričani, da ste seznanjeni s tem, da je v pristojnosti staršev, da se o zadevah, ki se nanašajo na njihove otroke in starše same, odločajo slednji, v kolikor seveda ne gre za zadeve programa in funkcije Vašega zavoda ter strokovnih pedagoških vprašanj.

Glede na to Vas pozivamo, da pri izvajanju vašega dela ohranite strokovnost in, da se ne poslužujete metod in tehnik s katerimi prihaja do prekoračitve pooblastil pedagoške stroke in posledično ravnanj, ki pomenijo poseg v vse zgoraj navedene in druge pravice otrok in staršev.

Prav tako vas pozivamo, da opravljate javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, častno in v mejah spoštovanja človekovega dostojanstva, politično nevtralno in nepristransko.3

S tem, ko se posega se v ustavno pravico do obveznega šolanja, osebnega dostojanstva in varnosti, pravico do varstva zasebnosti in osebnostnih pravic, pravico do svobode vesti, tako otrok, kot staršev, namreč ta določena ravnanja predstavljajo razloge za sum storitve enega ali celo več kaznivih dejanj.

Vse to se počne na podlagi navodil, smernic in podzakonskih predpisov, ki nimajo pravne podlage v zakonu ter ob odsotnosti strokovno-medicinske prepričljivosti, ki bi utemeljevala nujnost, primernost in sorazmernost zapovedanega ukrepa, skratka, ob odsotnosti pravno formalne in vsebinske podlage, kar je nedopustno in tudi v izrecnem nasprotju z Odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-83/204 in delno Odločbo in sklepom Ustavnega sodišča RS, št. U-I-445/205.

Naj Vas za konec seznanimo še s sodbo Družinskega sodišča v Weimarju (R Nemčija), s katero je sodišče 8. aprila 2021 razsodilo, da je od učencev prepovedano zahtevati, da nosijo med poukom kakršne koli maske, se držijo socialne distance ter opravljajo hitre teste za SARS-CoV-2. Sodišče je presodilo tudi, da je treba poučevati šolarje v razredih (in ne online).6

V zgoraj navedem postopku je sodišče presojalo v t.i. postopku zaščite otrok in njihovih pravic, v katerem je sodišče prišlo do zaključka, da sedanji ukrepi predstavljajo tveganje za duševno, fizično ali čustveno dobrobit otroka do te mere, da bo nadaljevanje teh ukrepov brez intervencije z veliko verjetnostjo pripeljalo do znatne škode. Ne samo, da je ogroženo predvsem otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje zaradi obveze nošenja mask, vzdrževanja socialne razdalje med seboj in do drugih oseb, temveč je že poškodovano. S protipravnimi ukrepi se istočasno kršijo številne pravice otrok in njihovih staršev po zakonu, ustavi in mednarodnih konvencijah, kakor tudi pravica do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti ter pravice in dolžnosti staršev, ki se navezujejo na vzgojo in skrb staršev za svoje otroke. Sodišče je v predmetni sodbi ugotovilo: "Otroci so poškodovani fizično, psihično in vzgojno, njihove pravice pa so kršene, ne da bi to koristilo otrokom samim ali tretjim osebam." V sodbi je še zapisano, da se upravitelji šol, učitelji in drugi ne morejo sklicevati na državnopravne predpise, na katerih temeljijo ukrepi, ker so ti protiustavni in s tem nični, saj kršijo načelo sorazmernosti, na kateremu temelji pravna država. Po tem načelu morajo biti ukrepi, predvideni za dosego zakonitega namena, primerni, nujni in sorazmerni v ožjem smislu – pretehtati je potrebno prednosti in slabosti, ki se z njimi dosežejo. Ukrepi, ki ne temeljijo na dokazih in so v nasprotju s tem načelom, so tako neprimerni za dosego legitimnega namena, ki ga zasledujejo in sicer za preprečitev preobremenitve zdravstvenega sistema ali zmanjšanje stopnje okužbe s SARS-CoV- 2. Poleg tega je sodišče pojasnilo, da niso prizadete osebe tiste, ki morajo upravičevati protiustavnost posega v svoje pravice, temveč bi moral organ, ki s državnopravnimi predpisi posega v pravice državljanov, s potrebnimi znanstvenimi dokazi (stroke) dokazati, da so ukrepi, ki jih je predpisal, primerni za dosego predvidenih namenov in, da so sorazmerni. Do sedaj se to še ni zgodilo.

Kar se tiče nošenja obraznih mask, je sodišče sledilo mnenju sodne izvedenke, da učinkovitost mask za zdrave ljudi v javnosti ni podprta z znanstvenimi dokazi. V sodbi je zapisano še, da se mednarodne zdravstvene oblasti sicer zavzemajo za nošenje mask v javnih prostorih, a tudi pravijo, da za to ni dokazov iz znanstvenih študij. Vsi trenutno dostopni znanstveni rezultati kažejo, da maske nimajo vpliva na proces okužbe. Maske niso le neuporabne, temveč tudi nevarne, je presodilo sodišče. Kot še pojasnjuje izvedenka, je treba vsako masko pravilno nositi, da je načeloma učinkovita (kar pa ne pomeni, da preprečuje prenos virusa/okužbe). Če se jih dotaknete, lahko maske postanejo nevarne za okužbo. Ljudje maske ne nosijo pravilno, prav tako se jih zelo pogosto dotikajo z rokami. Tveganje za okužbo se ne zmanjša z nošenjem maske, temveč se celo poveča z nepravilnim ravnanjem z masko, "nerealno" pa je pričakovati in doseči, da bi prebivalstvo ustrezno uporabljalo maske.

Glede ohranjanja vsesplošne razdalje je sodišče sledilo oceni izvedenke in sicer, da vzdrževanje razdalje približno 1,5 m - 2 m, kadar nobeden od prisotnih ne kaže znakov prehlada, ni podprto z znanstveni podatki. Sožitje ljudi in predvsem brezskrben stik med otroki je s tem ukrepom zelo močno okrnjen, ne da bi bilo mogoče opaziti kakršno koli korist v smislu zaščite pred okužbami. Po njenih izjavah so presimptomatski prenosi sicer možni, ne pa nujni. Vsekakor pa so po mnenju izvedenke bistveno nižji pri ocenjevanju resničnih kontaktnih scenarijev, kot pri matematičnem modeliranju. V resničnosti gre za izredno nizko stopnjo prenosa pri asimptomatskih primerih, le 0,7%. Možnost, da bi asimptomatske osebe, ki smo jih prej opisovali kot zdrave, množično prenašale virus, je torej nesmisel. Tudi ob morebitnem povečanju stopnje okužbe z novo različico virusa, v obsegu, predvidenem v študijah, se pričakuje, da se širjenje virusa v šolah ne bo znatno povečalo. Tej neznatni koristi stojijo naproti številni možni neželeni učinki, povezani s telesno, psihološko in socialno blaginjo otrok, zaradi česar trpijo mnogi otroci, da bi preprečili eno samo okužbo. Izvedenka jih je med drugim podrobno predstavila na podlagi registra neželenih učinkov, objavljenega v reviji Pediatric Journal.

Pri vprašanju samotestiranja učencev in uporabe PCR ter hitrih antigenskih testov za ugotavljanje prisotnosti okužbe s SARS-Cov-2, je sodišče upoštevalo mnenje izvedenca, ki v svojem poročilu poudarja, da je s PCR testom mogoče zaznati le genski material, ne pa tudi ali RNA prihaja iz virusov, ki so sposobni razmnoževanja in okužbe. Prav tako je druga sodna izvedenka v svojem strokovnem molekularnem biološkem izvedenskem mnenju potrdila, da PCR test - tudi če je bil pravilno izveden - ne more dati nobene potrditve o tem, ali je oseba okužena z aktivnim patogenom ali ne. Tudi če je pri izvajanju PCR testa vse narejeno "pravilno", vključno z vsemi pripravljalnimi koraki in je test pozitiven, tj. da je zaznano zaporedje genoma, ki obstaja v enem od korona virusov ali celo v konkretnem SARS-CoV-2 virusu, to v nobenem primeru še ne pomeni, da je oseba, ki je pozitivno testirana, zares okužena in zato posledično nevarna/kužna. Rezultati PCR testa so, tako sodna izvedenka, odvisni od številnih parametrov, ki po eni strani povzročajo precejšnje negotovosti, po drugi strani pa je z njimi mogoče ciljno manipulirati tako, da se doseže veliko ali pa le nekaj (na videz) pozitivnih rezultatov. Izpostaviti je treba dva očitna vira napak. Najprej je to število genomov, ki jih je treba testirati. Ta se je v skladu s smernicami WHO zaporedoma zmanjšal s prvotnih treh zaporednih na enega. Izvedenka je izračunala, da pri uporabi samo enega ciljnega gena pri mešani populaciji 100.000 testov z nobeno dejansko okuženo osebo in s povprečno stopnjo napak, dobimo rezultat 2.690 napačno pozitivnih. Če bi uporabili 3 ciljne gene, bi bilo le 10 lažno pozitivnih rezultatov. Drugi vir napak pa je tako imenovana vrednost ct (ciklov), to je število korakov amplifikacij/podvojitev, ob katerih je test še vedno ocenjen kot "pozitiven". Sodna izvedenka poudarja, da po soglasnem znanstvenem mnenju vsi "pozitivni" rezultati od 35 cikla dalje, nimajo znanstvene (tj. utemeljene z dokazi) podlage. Test za odkrivanje SARS-CoV-2, ki so ga s pomočjo WHO razširili po vsem svetu, pa je bil (in tudi vsi ostali testi, ki temeljijo na njem) nastavljen na 45 ciklov, ne da bi določili, kje je vrednost ct "pozitivna". Tudi antigenski hitri testi, ki se jih uporablja za masovno testiranje, ne morejo zagotoviti nobenih informacij o okužbi ali nalezljivosti, saj je z njimi mogoče odkriti le določene beljakovinske sestavine, ki niso povezane z virusom, ki ima zmožnost razmnoževanja. Na koncu je izvedenka poudarila še, da nizka specifičnost testov povzroča visoko stopnjo lažno pozitivnih rezultatov, ki imajo nepotrebne osebne (karantenske) in socialne (npr. zaprte šole, "poročila o izbruhih") posledice. Napake oz. veliko število lažno pozitivnih rezultatov je še posebej veliko pri testih na zdravih ljudeh.7

Glede na vse zgoraj navedeno Vas še pozivamo, da otroci, ki bodo morebiti odklonili nošenje maske in samotestiranje, pri zasledovanju njihove najvišje koristi, ne bodo deležni kakršnihkoli pritiskov, prisiljevanj, izločevanj, sankcioniranj in stigmatizacije, kar neposredno in neizogibno vodi v nedopustno diskriminacijo.

Pri čemer Vas pozivamo, da navedeno spoštujete tudi v odnosu do staršev.

V izogib nadaljnjim ukrepom in nepotrebnemu zaostrovanju odnosov, v luči zaščite duševne in telesne integritete otrokov ter staršev in v pričakovanju, da nadaljnji koraki za zaščito starševskih in otrokovih pravic in koristi ne bodo potrebni, Vas pozivamo, da spoštujete napisano in se vzdržite nadaljnjih pritiskov, prisiljevanj, izločevanj, sankcioniranj in stigmatizacije.

Prav tako Vas pozivamo, da na to temo komunicirate izključno s starši in ne z otroci.

V pričakovanju razumnega in spoštljivega obravnavanja predmetnega poziva Vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Odvetniki za človekove pravice

Civilna iniciativa Delavcev v vzgoji in izobraževanju

Civilna iniciativa Otrok ne damo

Starši za ustavno presojo obveznega nošenja mask za otroke od 6.razreda do 4. letnika SŠ

Civilna iniciativa Maske dol

Civilna iniciativa Združeni gostinci

Sindikat taksistov Slovenije

Gibanje Triglav

Civilna iniciativa Odprimo Slovenijo

Civilna iniciativa za nadzor nad delom uradnih oseb

Odbor za človekove svoboščine

Poslano naslovniku po:

- e pošti,

- priporočeno s povratnico.

1 Povzetek govora dr. Antoniette Gatti, ki je rezultate svojih raziskav predstavila Italijanskemu parlamentu na seji dne 31.3.2021. Dostopen na povezavi: https://webtv.camera.it/evento/17855

3Navedeno ste nenazadnje dolžni spoštovati tudi na podlagi Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (UR. l. RS, št. 8/01)

5Delna odločba in sklep sta dostopni na tej povezavi: https://www.us-rs.si/odlocitev/?id=115421

7Sodba Družinskega sodišča v Weimarju (R Nemčija) z dne 8. aprila 2021 dostopna na tej povezavi: https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/

* * *

Renata Filipič, učiteljica: V civilnih iniciativah nas je že več kot 100.000. Novinarska konferenca z 21.000 podpisi proti samotestiranju otrok


https://www.facebook.com/101017414921399/videos/925527114656346

Renata Filipič: Ob vpeljevanju novega ukrepa ne moremo mimo konstantnega spreminjanja retorike in spreminjanje situacije v zvezi s samo izvedbo testiranja otrok. Vse skupaj je rezultiralo v nesprejemljivo situacijo. Vladni predstavniki govorijo o prostovoljnem samotestiranju in v isti sapi sporočajo ali samotestiranje ali pouk na daljavo. Gre za dikcijo prikrite prisile, ki je nesprejemljiva in vsem že poznana praksa. Hkrati je ta dikcija v popolnem nasprotju s svobodno ali prostovoljno odločitvijo za samotestiranje.

Kronologija spreminjanja vladne dikcije glede uvedbe novega ukrepa samotestiranja

Izjava za javnost Ministra za zdravje, g. Poklukarja v Mariboru, dne 1. 4. 2021 je vznemirila javnost:
"Da bi lažje omogočili vrnitev otrok v šole, se na ministrstvu pripravljajo na uvedbo samotestiranja otrok v šolah." Ob tem je najavil je tudi izobraževanje zaposlenih o samotestiranju teden kasneje, nato izvedbo po šolah.

Glede na prakso, ki se izvaja nad učitelji in je od prostovoljnega testiranja vodila do obveznega in prisilnega testiranja, posledica pa je izguba službe, je peticija nastala kot pobuda za varovanje ustavnih pravic staršev in otrok in navsezadnje tudi učiteljev, ki naj bi po prvih informacijah to testiranje tudi izvajali. Peticija je odraz naše skupne jasne odločitve za svobodo odločanja.

Opis del in nalog učiteljev je jasno opredeljen in zagotovo take vrste delo ni med njimi.
Testiranje otrok s prikrito prisilo je neustaven ukrep, ki posega v najosnovnejše pravice otrok in njihovih staršev. 
Uvajanje testiranja v šole poteka (kot večina ukrepov) neargumentirano, nedorečeno, v javnost lansirano praktično čez noč, predvsem pa manipulativno.

5. 4. 2021 minister navaja (vir: 24ur.com)

"Na poti 300.000 neinvazivnih testov za testiranje šolarjev na domu."
Napoved ministra, da se bodo otroci samotestirali doma ne v šolah in da gre za neinvazivno metodo z odvzemom brisa iz sprednjega dela nosu.

Nekaj dni kasneje, natančneje 9. 4. 2021, minister preseneti s spremenjeno odločitvijo

Na sestanku ravnateljev srednjih šol z vlado in NIJZ so šolnike seznanili, da bo treba samotestiranju enkrat na teden posvetiti čas v šoli. Učenci se bodo testirali sami, rezultate bo odčital učitelj.

Ne le dijaki, v šoli se bodo testirali tudi učenci tretjega triletja OŠ:"Ni zadržkov, da ne bi mogli izvesti tega ukrepa v šolah."
Minister za zdravje Janez Poklukar je na novinarski konferenci potrdil, da se bodo dijaki samotestirali v šoli. S samotestiranjem in poučevanjem o njem bodo začeli v petek, 16. aprila. Dejal je, da se bodo v šoli samotestirali tudi učenci tretjega triletja.

Izjave za javnost, ki si sledijo in so vedno bolj inovativne:

13. 4. 2021 Hitri testi za šolarje so primerljivi z vrtanjem po nosu

Hitri testi dobro prepoznajo najbolj kužne, niso neprijetni in jih lahko primerjamo z vrtanjem po nosu, je prihod testov za samotestiranje v šolske klopi komentiral Marko Pokorn, strokovni direktor pediatrične klinike. Izenačil jih je z uporabo hitrih antigenskih testov na Pediatrični kliniki."Na Pediatrični kliniki imamo dobre izkušnje z uporabo hitrih antigenskih testov …"

Opomba laične javnosti: verjetno na Pediatrični kliniki hitre antigenske teste v primernem okolju opravlja zato primerno usposobljeno zdravstveno osebje in ne otroci sami.

Odlična rešitev tudi za šole

Pokorn testiranje v šolah zelo podpira in v njem vidi same pozitivne vrednote. Opozarja, da je testiranje preprosto in ga celo šaljivo primerja z vrtanjem po nosu:“Testi za samotestiranje otrok so varni, primerni in tudi 6-letni otrok ga lahko pravilno izvede ob nadzoru odrasle osebe. V primerjavi z brisom nosno-žrelnega prostora je tudi neprimerno bolj prijeten in primerljiv z vrtanjem po nosu.”

“Izobraževanje v šolah mora potekati na varen način in samotestiranje otrok je korak v pravo smer. Otroke postavlja v aktivno vlogo pri soočanju z epidemijo, otroci sami zagotavljajo varnost lastnega šolanja,”je še izpostavil.

Otroci sami zagotavljajo varnost lastnega šolanja??? Kdo mora poskrbeti za varnost in dobro zdravstveno stanje otrok? Mi odrasli in prav zagotovo je neprimerno in moralno sporno obremenjevanje otrok s takšno odgovornostjo.

Sledila je zaostrovalna dikcija:

13. 4. 2021 Mladina (STA)

Franc Vindišar (državni sekretar na ministrstvu za zdravje):"Za šolarje in dijake, ki se ne bodo samotestirali, obstaja možnost šolanja na daljavo."

Testiranje bo prostovoljno, osnovnošolci in mladoletni dijaki bodo potrebovali dovoljenje staršev."Če tega soglasja ni, se to ne bo izvajalo, soglasje staršev do polnoletnosti potrebujemo. Obstaja tudi možnost šolanja na daljavo, odvisno od podatkov, kakšni bodo podatki o okuženosti v posameznih skupinah."

Sekretar Vindišar zagotavlja, da gre za prostovoljno testiranje, osnovnošolci in mladoletni dijaki bodo za izvedbo testiranja potrebovali dovoljenje staršev. Praktično v isti sapi sporoča, da obstaja možnost, da bo za tiste šolarje in dijake, ki se ne bodo samotestirali, šola potekala na daljavo.

Beseda prostovoljno je močna in enoznačna. Pogojevanje in prostovoljnost se izključujeta.

"Čim večja količina virusa je v dihalih prisotna, tem večja je verjetnost, da bo hitri test pozitiven, kar na nek način tudi govori v prid temu, da ti testi dobro prepoznajo tiste osebe, ki so kužne in s tem nevarne za okolico."
Marko Pokorn, strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike

Vladni strokovnjaki s svojo retoriko vede ali nevede povzročajo tiho diskriminiranje in sejejo nestrpnost. Besedna zveza"kužne in nevarne za okolico" je retorika strahu in krivde.

https://www.planet-lepote.com/predstavniki-zdruzenj-in-iniciativ-predali-peticijo-s-preko-21000-podpisi-proti-testiranju-otrok?fbclid=IwAR1yGB72JWhVuEjTv9aLc-7bw5sI6yh1vuX5fhZMDSGTb5RRSX1ThZ_Ztmw

* * *

Opozorilo pred nepreverjenimi testi za samotestiranje

Testi za dokazovanje okužb z novim koronavirusom, ki jih je v zadnjem času mogoče dobiti prek spleta, so lahko nepreverjeni in lahko pokažejo lažno pozitivno reakcijo, opozarjajo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.Skupina za spremljanje novosti na področju zdravil in cepiv pri okužbi z novim koronavirusom na tej fakulteti je sporočila, da testiranje prisotnosti virusnega genoma ali prisotnosti specifičnih protiteles v krvi bolnika po preboleli okužbi spada v pristojnost strokovnjakov, ki imajo dostop do potrebnih aparatur oziroma do certificiranih in preverjenih testov.

Težava različnih spletnih ponudb za samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom je namreč njihova premajhna specifičnost, saj test brez certifikatov in rigoroznih preverjanj lahko pokaže lažno pozitivno reakcijo oziroma reagira s protitelesi, ki so nastala zaradi okužb z drugimi nenevarnimi koronavirusi pred časom sars-cov-2. Tako dobi posameznik, ki se samotestira z neustreznim testom, napačno informacijo, da je prebolel okužbo z novim koronavirusom, ki povzroča bolezen covid-19, opozarjajo na fakulteti za farmacijo.

Vir: https://www.dnevnik.si/1042926756

Še zadnje ljubezensko pisemce
Zahtevala sem podpis izjave, da ne dovolim nikakršnega poseganja v telo moje rojenke. Dobila sem odgovor, da mi nihče na šoli ne bo podpisoval nobene izjave in da bodo vsi ravnali v skladu s slovenskim pravnim redom, ki velja za srednje šole. Ravnatelj mi je poslal dolg seznam linkov zakonodaje s pripisom " Če imate kakšno konkretno pritožbo na ravnanje šole, to zapišite in bomo zapis obravnavali v skladu s pravili."
Spoštovani gospod ravnatelj
Sem si vzela čas in na srečo imam zelo pismeno ekipo, ki se spozna na zakonodajo. Pa smo staknili glave skupaj in natančno pregledali gradivo, ki mi je bilo iz vaše strani poslano. Od zakona do zakona. Od člena do člena. Podrobno smo pregledali vse in nismo našli niti enega zakona, niti enega člena, ki bi določal, utemeljeval ali kakorkoli dovoljeval način dela v vaši instituciji od 13.3.202o naprej. Nikjer nismo zasledili, da se pouk v javnih srednjih šolah izvaja digitalno. Nikjer nismo zasledili, da je dijak lahko fizično prisoten pri pouku le pod pogojem, da nosi masko na obrazu. Nikjer nismo zasledili, da se med vzgojno izobraževalnim procesom dijaki ne smejo družiti, in da morajo držati varno razdaljo. V zakonih tudi jasno piše, da šole niso zdravstvene institucije, kjer bi se smelo izvajati kakršno koli testiranje ali zdravstveni pregledi.
Zato vas še enkrat prosim, da mi izpišete zakone, po katerih se ravnate. Na vse zadnje se mi zdi neumno, da moram jaz brati vašo zakonodajo. Ali niste vi vodja vaše institucije? Ali niste vi tisti, ki bi moral morda še enkrat natančno prebrati slovenski pravni red? Sama se odgovornosti do svoje mladoletne rojenke zavedam. In tega se tudi držim. Sprašujem pa se, ali se vi, kot uradna oseba zavedate, da lahko izvajate samo uzakonjeno? Kdo prevzame odgovornost za mojo rojenko, ko ona prestopi prag vaše institucije? Sem to še vedno jaz? Ali ste to vi?
Iz vsega prebranega lahko sklenem le to, da vse kar že od lanskega marca izvajate v vaši instituciji, nima nobene pravne veljave. Da za vzgojno izobraževalni program, kot ga trenutno izvajate, nimate nobenih pravno ustavnih pooblastil. Ali lahko to razumem tudi kot sodelovanje pri zlorabi zakonodaje? Če se motim, me prosim popravite. Vi ste strokovnjak svojega področja. Vi ste vodja, ki je odgovoren, da vzgojno izobraževalni program na vaši šoli poteka v skladu z zakonodajo. Ne vem, če se zavedate, da ste brez pravne podlage osebno odgovorni za vse, kar počnete. Jaz sem samo starš - roditelj, ki je po zakonu odgovoren za svojega rojenca do njegove polnoletnosti.
V pričakovanju vašega odgovora vas prijazno pozdravljam. 15.4. 2021 FB
*
Spoštovani ravnatelj_________________________(ime in priimek)
V najinem dopisovanju po e-pošti ste me pozvali, naj kakršnokoli pritožbo na ravnanje šole zapišem, da boste zapis obravnavali v skladu s pravili. V vašem zapisu trdite, da je edina zahteva, ki ste jo kot šola zahtevali od dijakov od 13. 3. 2020, le nošenje mask in razkuževanje rok, in da ima oboje podlago v hišnem redu šole, ki je avtonomija šole. Pravite tudi, da zelo dobro vem, na koga naj se obrnem, če se mi zdi izvajanje šolskih programov v javnih šolah po navodilih državnih organov v času epidemije vprašljivo. Ne, ne vem. Obrnila sem se na NIJZ, Ministrstvo za šolstvo, Predsednika vlade, Predsednika države, Varuha človekovih pravic. Vedno dobim isti odgovor. Oni dajo samo navodila, ravnatelj je pa tisti, ki odloča o izvajanju le teh in njihovi prilagoditvi učnemu procesu v šoli. Torej ste po navodilih države sprejeli ukrepe, ki sploh nimajo pravne podlage v vzgojno izobraževalni ustanovi. Ali naj to razumem kot prelaganje odgovornosti iz ene javne institucije na drugo, od enega državnega organa na drugega?
Ne morem se strinjati z vami, da je edina zahteva, ki ste jo kot šola zahtevali od dijakov od 13. 3. 2020, le nošenje mask in razkuževanje rok. Ali ste morda pozabili, da pouk že več kot eno leto poteka v moji spalnici. Za nekatere učitelje niti ena kamera ni dovolj. S tem, ko s poukom na daljavo vdirate v naše domove, rušite vse naše družinske postavitve. Starši nismo podpisali nobene družbene pogodbe, da je po novem šolska normala proizvajanje računalniških odvisnikov, ki se pogovarjajo sami s seboj in z zaslonom na mizi. Ko pa otroke spustite v šolo, le ta bolj spominja na umobolnico. Odmore, ki so bili nekoč namenjeni gibanju in druženju, zdaj otroci presedijo izolirani znotraj svoje razredne skupnosti. Na hodnikih pa varnostna služba, ki na vsakem koraku otroke preverja, ali so razkuženi, z masko na obrazu in na socialni distanci. Žal ne zmorem mimo dejstva, da ste ob vsem tem pozabili na svojo pedagoško strokovnost in prosvetno poslanstvo. Pozabilo se je na vse dobre pedagoške prakse, ki so delale v korist psihodinamike otroškega in mladostniškega razvoja ter odraščanja. Pozabilo se je na najpomembnejše naloge vzgojno-izobraževalnega sistema, ki so bile nekoč usmerjene k pripravljanju in spodbujanju mladih za dejavno vključevanje v družbeno in kulturno življenje ter vzgoji omikanih in kritično razmišljujočih posameznikov. Še vedno menim, da se protikoronskih ukrepov ne da umestiti v pedagoški proces, kot je tudi nemogoče dosegati zastavljene pedagoške cilje. Prav tako sem še vedno mnenja, da z maskami, razkužili, testiranji, fizično distanco, prepovedjo gibanja, digitalizacijo in z vsemi ukrepi, ki nimajo pravne podlage v vzgojnoizobraževalni ustanovi kršite pravice in temeljne svoboščine tako otrok, kot tudi nas staršev. Vi očitno še vedno menite, da imate za svoja izvajanja, s katerimi že več kot leto dni vodite šolo, vse potrebne pravne podlage in paragrafe. Ob tem pa pozabljate, da so vsi odloki in podzakonski akti še vedno pod Ustavo.
Vsi vemo, da obstaja velika razlika med zakonodajo, legitimnostjo in etiko. Predvidevam, da so vas na poslovni šoli učili razliko med legitimnostjo in legalnostjo. Absolvirali pa razlike očitno še niste. Mogoče je čas za osnovni seminar. Zakon močnejšega še ne pomeni pravice! In črka zakona nikoli ne more nadomestiti človeškega razumevanja, sočutja in zdrave kmečke pameti. Vlada že vse leto sprejema sporne pravne akte brez ustrezne strokovne razprave in izdelanega enotnega mnenja epidemiološke, imunološke in drugih strok ter predvsem brez sodelovanja javnosti, kamor sodimo tudi starši. Ne pozabite, da šole niso vaše, ampak so last ljudstva. Zato ste za vse, kar počnete, v prvi vrsti odgovorni nam, staršem. Menimo, da je prva naloga šol oziroma vodstva šol, da našim otrokom nudite varno in spodbudno okolje v odsotnosti staršev. Šola naj bi bila otrokom drugi dom! Na tem naj bi slonelo splošno zaupanje staršev v naše šole. Nikoli in nikakor pa ne sme biti vloga učiteljstva, da kot nekakšen podaljšek trenutne politike in ustanov, ki niti ne spadajo v isti resor, izvajajo nad svojimi učenkami in učenci trpinčenje v obliki javnega opozarjanja, izsiljevanja, sramotenja in drugih prijemov, s katerimi poskušajo izsiliti njihovo poslušnost. Zato se upravičeno sprašujem, kako vi sedaj vodite šolo – kot kaznilnico? Za otroke smo odgovorni starši, kar ste do sedaj na šolah vedeli. Življenje otrok namreč poteka prvenstveno izven šole. Ali imamo pri tem starši sploh kakšno pravico izbire? Ali moramo zdaj starši poznati vso goro zakonov in predpisov, sicer smo kaznovani oziroma moramo drago plačevati pravnike, da nam razložijo, kaj naj bi bilo prav in kaj narobe?
V kolikor NIJZ meni, da naj se v šolah upoštevajo ukrepi, izvajanje te naloge ne more podtakniti šolskemu kadru. Za izvajanja spornih protikoronskih ukrepov namreč učiteljice in učitelji nimajo niti službenih pooblastil niti poklicnih kompetenc, še najmanj pa soglasja staršev! Ni dolžnost učiteljic in učiteljev, da s svojimi zgolj pedagoškimi pristojnostmi in kvalifikacijami izvajajo takšne naloge. In ni naloga otrok, da poslušno prevzemajo nase breme konflikta interesov trenutne sporne zdravstvene politike in istočasne nezmožnosti pedagoškega sektorja, da bi se v imenu svojega poslanstva in zaščite pravic otrok enotno uprl parcialnim, nestrokovnim, političnim in povsem nesmiselnim zahtevam, ki so utemeljene zgolj na psihologiji izsiljevanja in strahu pred globami ter morebitno izgubo delovnega mesta v primeru kadrovske 'neposlušnosti'. Ali ravnateljice in ravnatelji sodelujete tudi pri tem?
V Ustavi in v ZOFVI-ju še ni zapisanega pogoja/zakona, da lahko pouk poteka digitalno. Kot tudi nikjer ne piše, da bi se otroci za obiskovanje pouka morali testirati ali nositi maske. Prav tako profesorji in ostali zaposleni v VIZ. Zapisani so samo v odlokih, ki pa še vedno spadajo pod ustavo. A ni potem to diskriminacija zaradi drugačnih prepričanj? Nismo pred Ustavo vsi enaki? Nam niso vsem omogočeni popolnoma enaki pogoji, tudi za izobraževanje? Tudi, če srednja šola ni obvezna. Očitno bo potrebno počakati na ustavno presojo predloga o nezakonitosti protikoronskih odlokov. In ko bo (če bo) Ustavno sodišče odločilo po vesti in sledilo pravici in resnici, bodo vsi odloki "padli", ker so dejansko neustavni. Sploh je kršen člen o nedotakljivosti človeškega telesa, kar siljenje oziroma pogojevanje obiskovanja šole z maskami, razkuževanjem in testiranjem zagotovo je. Problem bo rešen, ko boste izvrševalci neustavnih odlokov klicani na osebno moralno in materialno odgovornost, saj ste kot uradne osebe dolžni poznati Ustavo in se po njej ravnati. Vidim kako delujete. Še vedno po starih sodbah. Verjamete, da lahko vlada spreminja zakone in piše podzakonske akte, oža pravice in širi obveznosti, mimo volje ljudstva. Ljudem pa ostane le ustavno sodišče, ki je v rokah politike in interesa in odloča, če in ko se jim tako zazdi in kakor se jim zazdi. Ali mi želite povedati, da lahko eni čez noč kršijo pravice milijonov ljudi, ko drugi skorajda nimajo vzvoda? Boste za posledice tega prevzeli tudi kazensko in odškodninsko odgovornost?
Kot zakoniti zastopnik in starš sem odgovorna in dolžna poskrbeti in zavarovati zdravje in pravice svojega otroka. Vaša odgovornost pa je, da otroci ob šolanju ostanejo zdravi, in da jim ponudite tak vzgojno izobraževalni program, kot ste ga po ustavi RS dolžni izpeljati. Kot starš tudi nisem vpisala otroka v šolo, kot jo sedaj ponujate, kot tudi nisem dala nobenega soglasja k taki družbeni pogodbi. Menim, da se dogovorjenih kurikularnih in vzgojnih ciljev z protikoronskimi ukrepi ne da dosegati. Če se je po novem ustavilo spoštovanje ustave, potem lahko ustavite tudi šolanje, ki ga trenutno izvajate. In smo na šolskih počitnicah, dokler se vsak ukrep ne utemelji z multidisciplinarnimi znanstvenimi študijami, kot se za 21 stoletje in laično šolo spodobi.
Prosim vas, da me v 8 dneh seznanite o vaših namerah reševanja navedene problematike v korist otrok.
S spoštovanjem,
starši ________________ Dne: _____________
*
Odvetnica za človekove pravice o prepovedi eksperimentiranja na otrocih z gensko terapijo za COVID-19
*

Strokovno mnenje o izvajanju posebnega presejalnega programa (SARS-CoV-2) v VIZ

Avtor:Iniciativa slovenskih zdravnikov25. 01. 2021

Naše otroke med epidemijo zlorabljamo v imenu solidarnosti. Z ukrepi, ki smo jim jih naložili na ramena, da bi zaustavili širjenje epidemije, jim škodimo. Dokazali smo, da smo z izolacijo zavrli njihov motorični in kognitivni razvoj, jim oslabili imunski sistem, jim povzročili psihične stiske in jim onemogočili pridobivanje znanja. Kot njihovi starši, učitelji in ravnatelji smo jih dolžni zaščititi in breme spopadanja z epidemijo prevzeti na svoja ramena. Omogočimo jim, da se vrnejo v šole. Takoj.

S preprostim ukrepom, vrnitvijo otrok in mladostnikov v vrtce, šole in univerze, bomo otrokom ponovno omogočili za njihov razvoj nenadomestljivo pomembno vrstniško interakcijo, s prekuževanjem in zadostnim gibanjem si bodo okrepili imunski sistem, učili se bodo veščin socializacije, optimalen razvoj, pridobivanje znanja in jim vrnili nasmeh na obraz. Naučili jih bomo, da sta znanje in sočutje vrednoti, ki jih v življenju ne smemo žrtvovati.

Zdravniki združeni v iniciativi Slovenskizdravniki.si ostro nasprotujemo Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in morebitnemu podobnemu presejalnemu programu za otroke. Razlogi nasprotovanju so številni:

 • ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) priporoča testiranja ljudi s simptomi, ki bi lahko pomenili okužbo s SARS-CoV-2 (in ne asimptomatskih ljudi) in morda oseb, ki so imele rizičen stik (1).
 • SZO (Svetovna zdravstvena organizacija) ne priporoča testiranja otrok in učiteljev pred vrnitvijo v šole, še manj obveznega testiranja (2).
 • Presejalni program mora biti podprt z znanstvenimi dokazi, mora imeti dokazano korist in ne sme škodovati posamezniku in populaciji ter mora biti ekonomsko vzdržen (SZO) (3).
 • S presejalnimi programi skušamo najti bolezen pri ljudeh, ki imajo zvišano tveganje zanjo, z njim ne postavljamo diagnoz (SZO) (3).
 • Postavljanje diagnoz na podlagi diagnostičnega testa brez anamneze (poizvedbe o težavah bolnika) in kliničnega pregleda je do sedaj veljalo kot strokovna napaka.
 • Smiselno je testiranje ljudi s simptomi in tesnih stikov, kot je praksa in navodilo švedskega inštituta za javno zdravje (18).
 • Poseganje v telo osebe brez njenega svobodnega informiranega soglasja je pravno in moralno nevzdržno (17).
 • Asimptomatski (tudi PCR pozitivni) zelo redko ali sploh ne prenašajo virusa (4,5).
 • Otroci so manj sprejemljivi za okužbo in jo redkeje prenesejo na starejše (1).
 • Učitelji in vzgojitelji niso nič bolj izpostavljeni tveganju za okužbo, kot ljudje v drugih poklicih (1).
 • Naše spomladanske izkušnje z vračanjem otrok v vrtce in šole ter začetek šolskega leta dokazujejo, da vračanje otrok v šole ni vplivalo na širjenje virusa med populacijo (graf 1,2).
 • Tudi izkušnje iz tujine potrjujejo zgornjo navedbo (1,6).
 • Tudi nedavno uvedeno splošno testiranje populacije ni potrdilo, da z omenjenimi ukrepi lahko preprečimo širjenja virusa (graf 1).
 • V javnih medijih (7) se je pojavila informacija o morebitnem testiranju otrok, opisana kot inovativen pristop, kjer bi mlajše otroke po prihodu v šolo testirali starši, starejši pa bi se testirali sami. Ideja o inovativnem testiranju je strokovno sporna. Testiranje, analizo testov in poročanje o rezultatih mora izvajati za to usposobljeno zdravstveno osebje (1). Iz strokovne literature je možno razbrati, da lahko v redkih primerih tudi testiranje s strani izkušenega osebja privede do poškodb ali celo hudih zdravstvenih zapletov (8,9,10).
 • Iz javnega medija je bilo možno razbrati, da bodo za testiranje učiteljev uporabljeni tudi nedavno uvoženi kitajski HAGT (11). Iz dokumentacije proizvajalca (12) izhaja, da test lahko zazna viabilne in ne-viabilne antigene novega koronavirusa. Iz protokola testiranja učiteljev (13) razberemo, da bo na testu pozitivna oseba obravnavana kot aktivno okužena. Na osnovi kakšne strokovne utemeljitve bo zdrava oseba ob navedbi proizvajalca, da test zaznava tako viabilne kot neviabilne antigene obravnavana kot aktivno okužena?
 • Proizvajalec tudi navaja, da uspešnost testa morda ni v korelaciji s celično kulturo, opravljeno na istem vzorcu. Na osnovi česa se bo potem zaključevalo o uspešnosti testa? Ali se je v Sloveniji opravila validacija omenjenega testa na celični kulturi?
 • Iz javnega medija (11) tudi povzemamo, da bo učiteljem ponujeno dvojno testiranje, prvo s HAGT in drugo s PCR metodo. V prispevku piše ”na NLZOH so nam pojasnili, da z dvojnim testiranjem le nadaljujejo analizo oziroma vzorčenje hitrih testov, saj je bil dosedanji vzorec prenizek za pravo analizo, kako zanesljivi so hitri testi podjetja…. Za zdaj še ne morejo trditi, v kolikšni meri so ali niso zanesljivi”. Sprašujemo se, kako je možno zahtevati obvezen poseg v telo zdravega človeka in izvajati masovno testiranje s testom, ki po navedbah proizvajalca ne loči med viabilnim in neviabilnim antigenom, niti še ni bila izvedena njegova validacija? Kakšne so strokovne utemeljitve?
 • Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznana revizija PCR testov s strani 22. uglednih strokovnjakov (14) in priporočila SZO iz januarja 2021 (15,16) povezana z njimi? Ali in kdaj se bodo nova znanstvena spoznanja začela uporabljati v Sloveniji?
 • Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznano priporočilo ECDC, da se kot možna sprejemljiva alternativa ob sumu na okužbo s SARS Cov 19 testira vzorec sline testirane osebe ob uporabi PCR testa (1)? Ali se temu priporočilu sledi tudi v Sloveniji?

Trdimo, da je uvedba obveznega testiranja zdravih učiteljev in vzgojiteljev pred vračanjem otrok v vrtce in šole (in morebitno testiranje zdravih otrok) strokovna napaka. Zato ocenjujemo, da je omenjen ukrep zloraba medicine z namenom škoditi telesnemu in psihološkemu zdravju posameznikov in družbe.

 1. Covid 19 pri otrocih in vloga šol pri prenosu
 2. SZO protokol pri ponovnem odpiranju šol
 3. SZO Kratek vodič za presejalne programe
 4. Presejanje nukleinske kisline za Sars-cov-2  pri skoraj 10 milijonih prebivalcev Wuhana po zaprtju države
 5. Raziskava o kužnosti asimptomatskih prenašalcev Sars-cov-2
 6. Covid 19 pri šolarjih – primerjava Finske in Švedske
 7. V šolah kmalu tudi testiranje otrok?
 8. Iztekanje likvorja po testiranju z brisom za Covid 19
 9. Bris za Covid 19 povzročil iztekanje likvorja pri dveh ljudeh
 10. Bris žrela za Covid 19: Pravilna tehnika odvzema je pomembna za preprečitev poškodb in zapletov
 11. Učitelje bodo prihodnji teden testirali dvakrat
 12. Deklaracija za uporabo Sars-cov-2 kompleta za antigensko testiranje
 13. Ministrstvo za zdravje: Protokol testiranja za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost
 14. Zunanja strokovna presoja RTPCR testa za odkrivanje Sars-cov-2 je odkrila 10 velikih znanstvenih napak na molekularnem in metodološkem nivoju: razlogi za lažno pozitivne rezultate
 15. Posodobitev SZO smernic: previdnost pri prekomernem zaupanju PCR testov
 16. SZO navodila za uporabnike medicinskih naprav za in-vitro diagnostiko 2020/05
 17. Zakon o pacientovih pravicah (26.člen)
 18. NIJZ Švedske: priporočila za Covid testiranje

Graf 1

Za Iniciativo:

 • Matjaž Figelj, dr. med., spec. int. med., PgDip and MSc PallMed
 • Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije
 • Tatjana Pfeifer, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
 • Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt
 • Gregor Knafelc, dr. dent. med.
 • Živan Krevel, dr. med., univ. dipl. biol.
 • dr. Uroš Dobnikar, dr. med., spec. travmatologije
 • mr. (HR) Sebastijan Piberl, dr. med., spec. splošne in urgentne medicine
 • Marko Novak, dr. med., specialist kirurg
 • mag. Stanko Pušenjak, dr. med., ginekolog in porodničar 

https://www.slovenskizdravniki.si/strokovno-mnenje-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-sars-cov-2-v-viz/

*

V Avstriji z novim, prijaznejšim načinom testiranja za najmlajše. Kdaj se bo začelo samotestiranje učencev pri nas?

https://www.vecer.com/svet/v-avstriji-z-novim-prijaznejsim-nacinom-testiranja-za-najmlajse-kdaj-se-bo-zacelo-samotestiranje-ucencev-pri-nas-10241583

*

Samotestiranje – še en epski polom

Naši najstniki se morajo sami testirati s testi, ki jih niso preverili še nikjer v Evropi. Le kako se lahko odgovorni zjutraj pogledajo v ogledalo?

Vse skupaj se je pričelo z novim ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem, dr. med., specialistom interne medicine, in njegovo predstavitvijo pred parlamentarci. En dan pred zaslišanjem je s podjetjem Majbert Pharm sklenil pogodbo za dobavo skoraj 30.000 testov, ki naj bi jih uporabljali za testiranje zaposlenih in po vsej verjetnosti tudi bolnikov. Testirajo jih s testi, ki so po poročilu in zagotovilih NLZOH in njegove direktorice Tjaše Žohar Čretnik, dr. med., specialistke klinične mikrobiologije, v skladu z smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Te smernice namreč določajo, da morajo imeti antigenski testi za novi koronavirus vsaj 80-odstotno občutljivost in vsaj 97-odstotno specifičnost. 

A realnost je drugačna. Državni hitri testi UD-Bio, ki jih je dobavilo podjetje Majbert Pharm, imajo po poročilu NLZOH manj kot 70-odstotno občutljivost in po izjavah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) manj kot 70-odstotno specifičnost. Uporabljamo torej teste, ki ne izpolnjujejo minimalnih standardov WHO in ECDC, kaj šele standardov strokovne skupine za odobritev testov na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., specialistka klinične mikrobiologije. Minister Poklukar je na zaslišanju javno obljubil, da ne bo ponovil poloma, ki si ga je privoščil z imenovanjem vršilca dolžnosti predstojnika Ortopedske klinike Vaneta Antoliča, ki je bil par dni za tem spoznan za krivega koruptivnega ravnanja. Toda z delovanjem njegovega državnega sekretarja mag. Franca Vindišarja, dr. med., specialista splošne kirurgije, ponovno brede v kalnem. 

Hitri testi Joysbio, ki jih zdaj v Sloveniji uporabljamo za samotestiranje, niso del nakupa Evropske komisije. Na evropskem razpisu sta bili kot dobavitelja testov izbrani podjetji Roche in Abbot. Testov Joysbio ni preizkusil Paul Ehrlich inštitut, kar pomeni, da smo ponovno verjeli lepim besedam na navodilih proizvajalca, ko smo uvajali test, neznan za evropske uradne inštitucije, ki jih preverjajo. Testov, ki smo jih kupili v Sloveniji, niso preverili še nikjer v Evropi. Zanimivo je, da se na svoji spletni strano Joysbio ne hvali s tem, da bi zmagal na evropskem razpisu, čeprav bi bila to odlična referenca. Mogoče samo konfucijska skromnost.

Imamo lep filmček in slabe teste 

S tako popotnico smo začeli testirati najstnike - populacijo, ki jo je koronavirus najmanj prizadel in ki ne predstavlja velike nevarnosti za širjenje virusa, če se giblje znotraj mehurčka svojega razreda. Na srečo so starši in dijaki prepoznali nekaj gnilega v tej zgodbi in so se v manj kot 20 odstotkih odločili za samotestiranje. Zanimivo je, da samotestiranja niso ponudili tudi necepljenim učiteljem, kar bi bilo edino smiselno, če ga ponujajo najstnikom. A vprašljivo je, koliko učiteljev si sploh želi biti poizkusnih zajčkov še enega – prosto po Mariu Fafanglu - "epic faila"*. Zaupajo lokalnim zdravstvenim ustanovam, ki ne uporabljajo več UD-Bio testov, ker jih je zmanjkalo. 

https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/samotestiranje-se-en-epski-polom-869899

*

Odvetniki za človekove pravice in Skupnost civilnih iniciativ in gibanj (SCIG) so danes na ravnateljska vodstva šol poslali zahtevo za takojšnjo ukinitev prisilne uporabe mask v šolah, kot navajajo:

danes smo vse ravnateljice in ravnatelje seznanili z dejstvi glede prisiljevanja uporabe mask v šolah, enako velja tudi za testiranje.

Ravnateljice in ravnatelji imajo moč, lahko delujejo v naše skupno dobro. Odvetniki za človekove pravice in Skupnost civilnih iniciativ in gibanj (SCIG) smo jim poslali dokument v priponki.

Izpostavljamo:

V kolikor otrok ne želi nositi zaščitne maske oz. je starši otrokom ne dovolijo nositi, ravnatelji, inšpekcije in ostali državni organi staršem grozijo, da bodo morali na podlagi 14. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o nalezljivih boleznih plačati globo v višini med 400 in 4.000 evrov, na učence in starše pa se izvajajo tudi različni protipravni pritiski iz pozicije moči, z grožnjami, zasmehovanjem, diskreditacijami,... Kar vse lahko predstavlja tudi kaznivo dejanje.

Opozarjamo vas, da je Višje sodišče v Kopru z odločbo opr. št. Prp 24/2021, in več sodišč prve stopnje, npr.  Okrajno sodišče v Celju s sklepom PR 1513/2020, odločilo, da predpis, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask, ni bil izdan v okviru napotitve iz 39. člena ZNB in v posledici ne gre za prekršek iz 14. točke prvega odstavka 57. člena ZNB. Domnevni kršitelji v navedenih zadevah so bili oproščeni, ker je sodišče ugotovilo, da niso storili očitanega prekrška. V kolikor torej učenec ne nosi zaščitne maske, ne stori nobenega prekrška in zato tudi kakršnokoli sankcioniranje nima pravne podlage v zakonu. Od učencev je torej protipravno zahtevati, da uporabljajo zaščitno masko proti njihovi volji, saj za to ni zakonske podlage (kljub morebitnim navodilom in okrožnicam MIZŠ ali drugih institucij).

Ker takšen ukrep nikakor ni sorazmeren z zasledovanim ciljem Vas opozarjamo da v primeru, če (ko) boste od otrok zahtevali uporabo mask, ali/in zaradi odklanjanja uporabe mask nad njimi izvajali kakršnekoli sankcije, pritisk, ali drugo vrsto posledic, bomo od vas zahtevali odškodnino ter podali kazenske ovadbe zoper vse odgovorne osebe.

Prisilna uporaba maske predstavlja neutemeljen, nedovoljen in protipraven poseg v telo, in hkrati predstavlja neposredno grožnjo za fizično in psihično zdravje otroka, ter mučenje učenca – poudarjamo, da so bila ta dejstva ugotovljena v sodnih postopkih sodišč v EU, s sodnimi izvedenci, in da ugotovitve teh sodišč veljajo tudi v Sloveniji.

Naj bo konec tedna namenjen poglobljenemu razmisleku o delovanju vnaprej.

Odvetniki za človekove pravice 

Skupnost civilnih iniciativ in gibanj (SCIG):

Civilna iniciativa delavci VIZ proti prisili

Civilna iniciativa Otrok ne damo

Civilna iniciativa Maske dol

Civilna iniciativa Odprimo Slovenijo

Starši za ustavno pobudo proti uporabi mask v OŠ in SŠ

Civilna iniciativa Združeni gostinci

Združenje za naravni razvoj otrok

Odbor za človekove svoboščine

Gibanje zdrava družba

Civilna iniciativa za nadzor nad delom uradnih oseb

https://www.docdroid.net/TMcThLB/zahteva-maske-in-testiranje-starsi-zahteva-docx#page=2

https://www.valeriekchm.com/blog/2021/5/21/zahteva-za-takojsnjo-ukinitev-prisilne-uporabe-mask-v-solah?fbclid=IwAR1_Si5XJu-cCjDJE3mo37EQGHgzUk7HBRWfjCwdsqOxwJMf8ZhWue-r2Xg

*

Odprto pismo Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik: Oblast ne spoštuje ne ustave ne zakonov

https://www.dnevnik.si/1042955543

*

*

https://www.aier.org/article/masking-children-tragic-unscientific-and-damaging/

*

Corona children studies "Co-Ki": First results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children

https://europepmc.org/article/PPR/PPR254916

https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/130480/face-mask-obligation-in-school-major-threat-to-childrens-development-doctors-say/

*

Danes sem g. Pečanu poslala spodnje pismo. Morda je čas, da od vseh nas dobijo pisma on in drugi ravnatelji šol...
***
Spoštovani g. Gregor Pečan,
berem vaš intervju v Delu, ki me je spodbudil, da vam pišem.
Časi, v katerih živimo, so zahtevni in vznemirljivi za vse nas, še posebej za otroke. Pa sploh ne gre pri tem toliko za c19, saj se z izbruhi različnih bolezni v vrtcih in šolah srečujemo vsako leto.
Gre za naš odziv nanjo ali še bolje na odziv na posredovane nam ukrepe, tudi te, ki veljajo/naj bi veljali v šolah.
Razumem, da ravnatelji, tako kot vrsta drugih državljanov, niste pravniki in ustavni sodniki, vendar pa imate možnost vsak ukrep pravno in ustavno preveriti, tako kot mi vsi. Pa tudi, če pustimo to možnost ob strani, ne morete mimo tega, da danes vsi vemo, da so ukrepi, ki jih nalagajo, prej politični kot strokovni, večinoma neučinkoviti, nezakoniti in protiustavni. To danes vemo, saj se je Ustavno sodišče RS že izjasnilo in ne morete reči, da ravnatelji tega ne veste.
Opozarjam vas tudi na Weimarsko sodbo nemškega družinskega sodišča, sprejeto 8.4. 2021. Weimarska sodba je pravnomočna sodba nemškega sodišča, ki je obravnavala ukrepe, kot so nošenje mask, testiranje in socialna distanca prav v šoli. S to sodbo je sodišče na podlagi strokovnih izvedenskih mnenj odločilo, da ti ukrepi ne preprečujejo širjenja c19, so prekomerni, škodljivi za otroke in nezakoniti. Glede na to, da je naša država podpisnica t.i. Bruseljske uredbe iz 2001, ta sodba pravnomočno velja tudi za našo državo in našo sodno prakso. Torej tudi za nas in vas.
Če smo starši lahko seznanjeni s to sodbo, bi z njo zagotovo morali biti seznanjeni tudi ravnatelji. Saj ima to lahko pravne posledice tako za šolo in njene odgovorne. To pa niso občine in župani, niti ne MIZŠ, ministrica ali vlada. Dobronamerno vam predlagam, da se z njo seznanite. Če ne veste kako, se lahko v zvezi s tem obrnete na odvetnico, ga. Brigito Petek.
Živimo v časih, ko nihče izmed nas ne more več opravičevati svojega nedelovanja ali slepega sledenja nesmiselni in nezakonitim navodilom s tem, da samo opravlja svoje delo. Nihce od nas. Za svoje nedelovanje ali slepo sledenje nezakonitim navodilom bo vsak od nas moral prevzeti svojo odgovornost. Tudi ravnatelji.
V svojem intervjuju pravite, da so šole v lasti obcine/države in da ste ravnatelji dolžni spoštovati navodila svojega delodajalca. Vas sprašujem, kdo pa je država? Kdo pa je občina? Država smo državljani in občina smo občani. Do nas in našiih otrok imate odgovornost! To je tudi neodtujljiv del poslanstva vsakega učitelja, vzgojitelja in tudi ravnatelja. Ni vaša naloga, da ubogljivo upognete hrbet nesmiselnim in nezakonitim navodilom. Vsak učitelj in ravnatelj, ki tega ne čuti (več) ali ne zmore, bi moral resno razmisliti ali potem sploh še lahko opravlja svoje delo.
Za konec naj še povem, da podobno misleči starši nismo v manjšini. To, da se nekateri nismo odzvali prej, ampak se oglašamo zdaj, ne pomeni, da smo bili ali da smo zadovoljni z dogajanjem in delovanjem v šolah. Res je tudi, da smo tudi starši raznoliki, a to ne spremeni dejstev, ki jih morate v šolniki upoštevati. Pa ne le za dobrobit otrok. Gre tudi za vašo dobrobit, dobrobit učiteljev in vseh drugih zaposlenih v šoli.
Torej, kaj boste storili, g. Pečan?
Lepo vas pozdravljam,
Željka Toplek Luzar

Andrej Kociper

Spoštovana Zeljka. Vaš dopis g. Pečanu je za moje védenje nekoliko "pristransko".
S tem sicer ni nič narobe, če se vzame v obzir, kako starši doživljate trenutno situacijo v šolstvu.
Preden presojate ravnatelje pa morate nekaj več vedeti o tej "funkciji". V glavnem gre za učitelje, ki izpolnjujejo formalne pogoje za ravnatelja in so imeli pred tem veliko željo, da to postanejo. Večina njih prava na začetku ne pozna, niti ga ne razume, ampak se ga učijo "sproti". Ustanovitelj osnovnih šol so občine, srednjih šol pa država. Kadar se kakšen ravnatelj "upre nekaterim željam" ali "opozarja" na nezakonitosti in sporna ravnanja, na koncu največkrat ostane SAM! Minister se skrije in obnemi. Rožljajo v glavnem župani in nekateri "prepričani" in županu pripadni starši. Torej ne vsi starši.
Ravnateljeva prihodnost v tistem trenutku postane odvisna od političnega okolja in ne od njegovega dela, truda in uspehov, ki ga je dosegel s kolektivom.
Da je "fijasko" varnih zaposlitev ravnateljev še večji lahko preberete v časopisih in družbenih omrežjih.
Če se ravnatelj "zameri" nekomu,
ki ima moč delegiranja članov v Svet zavoda je njegova zaposlitev potencialno ogrožena. Da je takšna zakonodaja ni kriva sedanja oblast,
ampak vsi bivši ministri, ki so tako v "ozadju" lažje kadrovali svoji stranki zveste ljudi. Da ne bo pomote. Tudi SVIZov tajnik se je vključeval pri "prevratih", pa tega nobena starševska organizacija ni obsodila niti kritizirala.
Precej ravnateljev je po medijskem linču storilo samomor, pa tudi to ni nobenega "zmotilo". Ali je bila "napaka", zmota ali odločitev vredna tega dejanja"?
Ravnatelji so torej samo ljudje z običajno ambicijo ostati ravnatelj čim dlje. Ni vse zlato kar se sveti. Je pa dostop in vpogled v šolsko polje nekoliko drugačno, kot če si učitelj. V manjših krajih to pomeni tudi nek "ugled".
Le redki ravnatelji se upajo izpostaviti za "višje cilje".
Avtonomije glede vladnih ukrepov nima, saj nad ravnatelji visijo številni zakoni, po katerih ga lahko dokaj hitro "odstavijo".
Groziti s kazensko in odškodninsko odgovornostjo ravnateljev je torej samo še ena oblika pritiska na človeka, ki se že tako boji za svoje delovno mesto.
Imejte realna pričakovanja od ravnateljev. Predpisi so nad vsemi ravnatelji.
Vse dobro vam želim pri iskanju rešitve za bolj uspešno in varno vključevanje otrok v izobraževanje. 15.8. 2021

*

Zapiranje šol NE deluje: Nova študija ugotavlja, da zaprtje učilnic na Japonskem spomladi 2020 ni zaustavilo širjenja okužbe z virusom Covid
Nova študija je preučila občine na Japonskem, ki so spomladi leta 2020 med prvim valom okužbe z virusom Covid zaprle šole in tiste, ki jih niso.
Raziskovalci niso ugotovili statistične razlike v številu primerov na 100.000 prebivalcev med območji, ki so ali niso zaprla učilnic
V prejšnjih študijah je bilo ugotovljeno, da je bila šola na daljavo slaba novica tako za učne sposobnosti učencev kot za njihovo duševno zdravje
*

Zapiranje in maske so otroke prizadeli še bolj, kot smo mislili https://brownstone.org/articles/lockdowns-and-masks-hurt-kids-even-worse-than-we-thought/?fbclid=IwAR3bwQUDv-UK2TcThfbEJY0pYz-IscJkaZkPd2RXccxg__YV0-J1NnxvS2M

Mateja Žlogar, predsednica društva Bellis: Opozorilo ravnateljem o osebni odgovornosti https://www.facebook.com/miahel.bellis/videos/10158888665071195/?notif_id=1618665385488870¬if_t=live_video&ref=notif

Odprto pismo z Gimnazije Poljane: Upamo na zdravo pamet! Zaradi degradacije načel vladavine prava in ustavne demokracije, ki je izbila sodu dno ob protestu mariborskih dijakov 9. 2. 2021, se oglašamo v bran razumnosti. https://www.dnevnik.si/1042952441/slovenija/odprto-pismo-z-gimnazije-poljane-upamo-na-zdravo-pamet

Osnovna šola z Vrhnike piše: »Nam je dovolj! Pa vam?« Predsedniku republike Slovenije Borutu Pahorju, predsedniku vlade Janezu Janši, ministru za zdravje Janezu Poklukarju, ministrici za šolstvo Simoni Kustec, direktorju NIJZ Milanu Kreku, direktorju pedagoškega inštituta Žagarju Žnidaršiču, direktorju ZRSŠ Vinku Logaju, predsedniku sindikata Sviz Branimirju Štruklju, dekanu pedagoške fakultete v Ljubljani g. Vogrincu in v Mariboru g. Fošnariču, varuhu človekovih pravic Petru Svetini in medijem. Podpisani učitelji OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika se pridružujemo aktivnostim pedagoških delavcev Gimnazije Bežigrad in Poljane ter kolegom v dijaških domovih in vsem drugim pedagoškim delavcem ter delavcem Civilne iniciative Otrok ne damo in Civilne iniciative Delavci VIZ proti prisili in jih v celoti podpiramo. https://www.dnevnik.si/1042953394?fbclid=IwAR1l4p_xVW1by4XHP4JUJPyoboQzh8FRPCRkrxqIP-3RqboQo1btjFWYrFc

https://www.mladina.si/206609/za-solarje-in-dijake-ki-se-ne-bodo-samotestirali-obstaja-moznost-solanja-na-daljavo/?fbclid=IwAR083r1ZfzUaHZ4OPZCsophy-P3o6fqVvoyt7NLXz8WuK0LtLNFijz_JZ-k

https://www.slovenskizdravniki.si/strokovno-mnenje-o-izvajanju-posebnega-presejalnega-programa-sars-cov-2-v-viz/

Renata Filipič, učiteljica: V civilnih iniciativah nas je že več kot 100.000 Novinarska konferenca z 21.000 podpisi proti samotestiranju otrok https://www.facebook.com/101017414921399/videos/925527114656346

https://www.gorenjska-online.com/odvetniki-za-clovekove-pravice-s-podporo-stevilnih-iniciativ-danes-poslali-poziv-ravnateljem-naj-ravnajo-skladno-s-svojimi-pooblastili/?fbclid=IwAR2pd_XA15_zps9sO0Y0v0iW7vs5IwtuxrtkJwj2x5d_VRDzNm9IMhrAnnw

Sporočilo za javnost: poslano ravnateljem 12.4. 2021