Članek
Nemčija: Weimar sodba: brez mask, brez socialne razdalje in brez testiranja dijakov
Objavljeno Apr 14, 2021

https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/

Senzacionalna sodba Weimarja: brez mask, brez socialne razdalje, brez testiranja dijakov

8. aprila 2021 je družinsko sodišče v Weimarju razsodilo, da je na dveh Weimarskih šolah od učencev prepovedano zahtevati, da nosijo med poukom kakršne koli maske (zlasti maske, kot so FFP2), se držijo socialne distance ter da opravljajo hitre teste SARS-CoV-2. Hkrati je sodišče presodilo, da je treba poučevati v razredih.

Na nemškem sodišču so bili prvič predstavljeni znanstveni dokazi o smiselnosti in nujnosti predpisanih protikoronskih ukrepov. Pričali so izvedenci -strokovnjakinja za higieno prof. dr. med. Ines Kappstein, psiholog prof. dr. Christof Kuhbandner in prof. dr. Ulrike Kämmerer.

V sodnem postopku je šlo za tako imenovani "postopek zaščite otrok v skladu § 1666 1 in 4 odst. BGB", ki ga je na okrajnem sodišču (družinsko sodišče) vložila mama za svoja dva sinova, stara 14 in 8 let. Trdila je, da bodo njeni otroci fizično, psihološko in vzgojno oškodovani brez koristi za otroke ali tretjo osebo. S tem bi bile kršene tudi številne pravice otrok in njihovih staršev po zakonu, ustavi in ​​mednarodnih konvencijah.

Postopek v skladu s § 1666 BGB lahko sproži urad, lahko pa ga predloži katera koli oseba, lahko pa tudi brez nje, če sodišče meni, da je intervencija potrebna zaradi otrokove dobrobiti v skladu s § 1697a BGB.

Po preučitvi dejanskega in pravnega stanja ter oceni izvedenskih mnenj je družinsko sodišče v Weimarju prišlo do zaključka, da sedanji ukrepi predstavljajo tveganje za duševno, fizično ali čustveno dobro počutje otroka do te mere, da bo nadaljevanje brez intervencije z veliko verjetnostjo pripeljalo do znatne škode.

Sodnica je razložila tako: »Glede tega obstaja tveganje. Ne samo, da je ogroženo predvsem otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje zaradi obveze nošenja mask, vzdrževanja socialne razdalje med seboj in do drugih oseb, temveč je že poškodovano. Tako se istočasno krši številne pravice otrok in njihovih staršev po zakonu, ustavi in ​​mednarodnih konvencijah. To velja zlasti za pravico do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti iz 2. člena ustave ter za pravico iz 6. člena ustave, ki se navezuje vzgojo in skrb staršev (tudi glede zdravstvenih ukrepov) ...

Sodnica je ugotovila: "Otroci so poškodovani fizično, psihološko in vzgojno ter so kršene njihove pravice, ne da bi to koristilo otrokom samim ali tretjim osebam."

Po sodbi sodišča se ravnatelji šol, učitelji in drugi ne morejo sklicevati na državnopravne predpise, na katerih temeljijo ukrepi, ker so protiustavni in s tem nični. Razlog: krši se načelo sorazmernosti, ki temelji v pravni državi (20., 28. člen ustave).

»Po tem načelu, ki je znano tudi kot prepoved presežka, morajo biti ukrepi, predvideni za dosego zakonitega namena, primerni, nujni in sorazmerni v ožjem smislu – pretehtati je potrebno prednosti in slabosti, ki se z njimi dosežejo. Ukrepi, ki ne temeljijo na dokazih in so v nasprotju s § 1 odst.2 IfSG, so tako neprimerni za dosego legitimnega namena, ki ga zasledujejo, in sicer za preprečitev preobremenitve zdravstvenega sistema ali zmanjšanje stopnje okužbe s SARS-CoV- 2 virusom. Vsekakor so nesorazmerni v ožjem pomenu, saj precejšnje slabosti / kolateralno škodo, ki jih povzročajo, ne izravnajo nobene opazne koristi za otroke same ali tretje osebe, «je dejal sodnik.

Njegovo pojasnilo: "Kljub temu je treba poudariti, da niso udeleženci tisti, ki morajo upravičevati protiustavnost posega v svoje pravice, temveč bi to morala storiti dežela Turingija, ki s državnopravnimi predpisi posega v pravice tistih, ki sodelujejo v svojem državnem pravu. S potrebnimi znanstvenimi dokazi bi morala dokazati, da so ukrepi, ki jih je predpisala, primerni za dosego predvidenih namenov in da so sorazmerni. Do zdaj se to še ni zgodilo. "

1. 1. Pomanjkanje koristi za otroke same in za tretjo osebo zaradi nošenja
maske in upoštevanja predpisov glede razdalje
Da bi prepričala sodišče, je sodna izvedenka prof. Kappstein glede na oceno celokupnih mednarodnih podatkov o maskah izjavila, da učinkovitost mask za zdrave ljudi v javnosti ni podprta z znanstvenimi dokazi.

V sodbi piše: „Prav tako »zaščita drugih« in »neopazen prenos«, s katerima je RKI utemeljila svojo »aktualno oceno “, nista podprta z znanstvenimi dejstvi. Verjetnost, matematične in subjektivne ocene ne morejo nadomestiti klinično-epidemioloških študij populacije. Eksperimentalne študije o delovanju filtra mask in matematične ocene niso primerne za dokazovanje učinkovitosti v resničnem življenju. Mednarodne zdravstvene oblasti se zavzemajo za nošenje mask v javnih prostorih, a tudi pravijo, da za to ni dokazov iz znanstvenih študij. Vsi trenutno dostopni znanstveni rezultati kažejo, da maske nimajo vpliva na proces okužbe. Prav tako se tega ne da sklepati iz vseh publikacij, ki so navedene kot dokaz učinkovitosti mask v javnih prostorih. To velja tudi za tako imenovano študijo Jena, kot je sodna izvedenka podrobno razložila v poročilu. V študiji Jena ostaja - tako kot v veliki večini drugih študij, ki temeljijo na zgolj matematični oceni ali študiji modeliranja in nimajo realnega kontakta z avtorji s področja makroekonomije brez epidemiološkega znanja- , kot je podrobno razložila sodna izvedenka, odločilno epidemiološko dejstvo neupoštevano, saj se je vrednost okužb že pred uvedbo mask v Jeni z dne 06.04.2020 (približno 3 tedne kasneje po vsej Nemčiji) znatno zmanjšala in že konec marca 2020 ni bilo v Jeni nobenega relevantnega infekcijskega dogajanja.

Maske niso le neuporabne, temveč tudi nevarne, je presodilo sodišče: »Kot še pojasnjuje izvedenka, je treba vsako masko pravilno nositi, da je načeloma učinkovita. Če se jih dotaknete, lahko maske postanejo nevarne za okužbo. Ljudje maske ne nosijo pravilno, prav tako se jih zelo pogosto dotikajo z rokami. To je mogoče videti tudi pri politikah na televiziji. Ljudi niso naučili, kako pravilno uporabljati maske, ni bilo razlage, kako si umivati ​​roke na poti ali kako učinkovito razkužiti roke. Prav tako jim ni uspelo pojasniti, zakaj je higiena rok pomembna in kako paziti, da se z rokami ne dotaknete oči, nosu in ust. Ljudje so bili tako rekoč prepuščeni samim sebi. Tveganje za okužbo se ne zmanjša z nošenjem maske, temveč se celo poveča z nepravilnim ravnanjem z masko. V svojem poročilu izvedenka to podrobno pojasnjuje, prav tako tudi, da je in iz kakšnih razlogov je "nerealno" pričakovati in doseči, da bi prebivalstvo ustrezno uporabljalo maske. "

Prenos SARS-CoV-2 preko„ aerosolov “, torej po zraku, je medicinsko neverjetno in znanstveno nedokazano. Predstavlja hipotezo, s katero se ukvarjajo predvsem fiziki, ki po mnenju izvedenke razumljivo ne morejo oceniti zdravstvenih odnosov v povezavi s svojo stroko. Teorija o „aerosolih“ je izjemno škodljiva za sobivanje ljudi in pomeni, da se ljudje ne morejo več v nobenem prostoru počutiti varne, nekateri pa se celo bojijo okužbe preko „aerosolov“ zunaj stavb. Skupaj z „neopaženim“ prenosom teorija „aerosolov“ vodi do dejstva, da vsak človek predstavlja nevarnost vira okužbe.

Spremenjene izjave politike o maskah, najprej maske iz blaga leta 2020, nato pa od začetka leta 2021 bodisi kirurške maske bodisi maske FFP2, ne dajejo jasne slike. Tudi če so kirurške maske in maske FFP medicinske maske, imajo različne funkcije in zato niso zamenljive. Ali politiki, ki so sprejemali te odločitve, sami niso razumeli, katera vrsta maske je v bistvu primerna, ali pa jim je bilo pomembna le simbolična vrednost maske. Z vidika izvedenke so odločitve o maski, ki jih sprejema politika, nerazumljive in jih je, milo rečeno, mogoče opisati kot neverjetne.

Izvedenka tudi poudarja, da ni znanstvenih študij o ohranjanju razdalje razen tistih za zdravstveno oskrbo pacientov. Če povzamemo, bodo po njenem mnenju sodišče verjetno prepričala le naslednja pravila:

1. Za smiselni ukrep se lahko šteje ohranjanje razdalje približno 1,5 m (1 - 2 m) pri osebnem stiku, če ima eden od obeh simptome prehlada. V znanstvenem smislu pa ni dokazano, da gre morda za učinkovit ukrep, ko se zaščitimo pred stikom s povzročiteljem preko kapljic dihalnih izločkov takrat, ko ima kontaktna oseba znake prehlada.

2. Ohranjanje vsesplošne razdalje ali celo samo oddaljenosti približno 1,5 m (1 - 2 m), kadar nobeden od prisotnih ne kaže znakov prehlada, ne podpirajo znanstveni podatki. Posledično pa je sožitje ljudi in predvsem brezskrben stik med otroki zelo močno okrnjeno, ne da bi bilo mogoče opaziti kakršno koli korist v smislu zaščite pred okužbami.

3. Tesni stiki, torej manj kot 1,5 m (1 - 2 m) med učenci ali med učitelji in študenti ali med kolegi na delovnem mestu itd. ne predstavljajo tveganja, tudi če ima ena od dveh kontaktnih oseb znake prehlada, ker je trajanje takih stikov v šoli ali celo z odraslimi nekje v javnosti prekratko, da bi prišlo do prenosa kapljic. To kažejo tudi študije iz gospodinjstev, kjer kljub tesnemu življenju s številnimi stiki s kožo in sluznico le redki člani gospodinjstva zbolijo, če ima kdo izmed njih okužbo dihal. "

Glede stopnje prenosa simptomatskih, presimptomatskih in asimptomatskih ljudi sodišče sledi oceni prof. Kappsteina. Zapisalo je tako:

»Po njenih izjavah so presimptomatski prenosi možni, ne pa nujni. Vsekakor pa so po njenem mnenju bistveno nižji pri ocenjevanju resničnih kontaktnih scenarijev kot pri matematičnem modeliranju.

V sistematičnem pregledu z metaanalizo o prenosu korone v gospodinjstvih, objavljeno decembra 2020, je primerjala sicer višjo, vendar še vedno ne previsoko stopnjo prenosa pri simptomatskih primerih (18% ), z izredno nizko stopnjo prenosa pri asimptomatskih primerih- le 0,7%. Možnost, da asimptomatske osebe, ki smo jih prej opisovali kot zdrave, prenašajo virus, je torej nesmisel. "


V povzetku je sodišče navedlo: „Ni dokazov, da bi obrazne maske različnih vrst lahko sploh ali celo znatno zmanjšale tveganje za okužbo s SARS-CoV-2. Ta izjava velja za ljudi vseh starostnih skupin, vključno z otroki in mladostniki, pa tudi za asimptomatske, presimptomatske in simptomatske ljudi.

Nasprotno, pa obstaja verjetnost, da pogostejši stik z roko in obrazom pri nošenju mask poveča tveganje za stik s povzročiteljem. Za splošno prebivalstvo ni nevarnosti okužbe, bodisi v javnosti bodisi v zasebno, k čimer bi pripomoglo nošenje obraznih mask (ali drugih ukrepov). Ni dokazov, da lahko spoštovanje predpisov o razdalji zmanjša tveganje za okužbo. To velja za ljudi vseh starostnih skupin, vključno z otroki in mladimi. "

Tudi po obsežnih ugotovitvah izvedenca prof. dr. Kuhbandnerja „zaenkrat še ni nobenega kakovostnega znanstvenega dokaza, da lahko nošenje obraznih mask znatno zmanjša tveganje za okužbo. Po ugotovitvah izvedenca priporočila RKI in smernice S3 strokovnih združenj temeljijo na opazovalnih študijah, laboratorijskih testih učinka filtra in študijih modeliranja, ki zagotavljajo le nizke in zelo nizke stopnje dokazov, ker iz takšnih študij ne more nobena metodologija dati resnično veljavne sklepe o učinku mask v vsakdanjem življenju in v šolah. Poleg tega so rezultati posameznih študij raznoliki, novejše opazovalne študije pa dajejo tudi nasprotujoče si rezultate. "

Sodnik je izjavil: »Poleg tega je obseg, do katerega je mogoče zmanjšati tveganje za okužbo z nošenjem maske v šolah, zelo majhen, saj se okužbe v šolah zelo redko pojavljajo tudi brez mask. Skladno s tem je absolutno zmanjšanje tveganja tako nizko, da se na takšen način proti pandemiji ni mogoče boriti.... Po mnenju izvedenca je trenutno domnevno vse večje število okužb pri otrocih v resnici posledica dejstva, da se je število testov pri otrocih v preteklih tednih močno povečalo. Ker je tveganje za okužbo v šolah zelo majhno, tudi ob morebitnem povečanju stopnje okužbe z novo različico virusa B.1.1.7 v obsegu, predvidenem v študijah, se pričakuje, da se širjenje virusa v šolah ne bo znatno povečalo. Tej neznatni koristi stojijo naproti številni možni neželeni učinki, povezani s telesno, psihološko in socialno blaginjo otrok, zaradi česar trpijo mnogi otroci, da bi preprečili eno samo okužbo. Izvedenec jih je med drugim podrobno predstavil na podlagi registra neželenih učinkov, objavljenega v reviji Pediatric Journal. "

2. Neprimernost PCR testov in hitrih testov za merjenje incidence okužbe

Glede testa PCR je sodišče zapisalo: »Že izvedenec prof. dr. med. Kappstein v svojem poročilu poudarja, da je z uporabljenim testom PCR mogoče zaznati le genski material, ne pa tudi, ali RNA prihaja iz virusov, ki so sposobni okužbe in se zato lahko razmnožujejo (= sposobni razmnoževanja).

Sodna izvedenka prof. dr. Kämmerer v svojem strokovnem molekularno biološkem izvedenskem mnenju potrjuje, da test PCR - tudi če je bil pravilno izveden - ne more dati nobene izjave o tem, ali je oseba okužena z aktivnim patogenom ali ne. Saj test ne more razlikovati med "mrtvo" snovjo *, npr. popolnoma neškodljivim fragmentom genoma, ki je ostal v boju z lastnim imunskim sistemom telesa proti prehladu ali gripi (takšne fragmente genoma lahko najdemo še mnogo mesecev po tem, ko je imunski sistem »rešil« problem), in »živo snovjo«, torej "aktivnim" virusom zmožnim razmnoževanja.

PCR se n.pr. v forenziki uporablja tudi tako, da se iz ostankov las ali drugih materialov s pomočjo PCR ostanke DNA tako razmnoži, da se lahko prepozna genski izvor storilca (-v) ("genetski prstni odtis").

Tudi če je pri izvajanju PCR vse narejeno "pravilno", vključno z vsemi pripravljalnimi koraki (načrtovanje in vzpostavitev PCR, odvzem vzorca, priprava in izvedba PCR) in je test pozitiven, tj. da je zaznano zaporedje genoma, ki obstaja v enem od korona virusov ali celo v konkretnem SARC-CoV-2 virusu, to v nobenem primeru še ne pomeni, da je oseba, ki je pozitivno testirana, okužena z replicirajočim se SARS-CoV-2 in je zato posledično nalezljiva za ljudi = nevarna.

Za določitev aktivne okužbe s SARS-CoV-2 je treba uporabiti dodatne, konkretne diagnostične metode, kot je izolacija virusov, ki se lahko razmnožujejo.

Ne glede na to, da v bistvu ni možno ugotoviti okužbe z virusom SARS-CoV-2 s PCR testom, so rezultati PCR testa glede na izjavo sodne izvedenke prof. dr. Kämmerer odvisni od številnih parametrov, ki po eni strani povzročajo precejšnje negotovosti, po drugi strani pa je z njimi mogoče ciljno manipulirati tako, da se doseže veliko ali nekaj (na videz) pozitivnih rezultatov.

Izpostaviti je treba dva vidna vira napak.

Po eni strani to vključuje število genov, ki jih je treba testirati. Ta se je v skladu s smernicami WHO zaporedoma zmanjšala s prvotnih treh zaporedij na eno.

Izvedenka je izračunala, da pri uporabi samo enega ciljnega gena pri mešani populaciji 100.000 testov z nobeno dejansko okuženo osebo in z povprečno stopnjo napak, dobimo rezultat 2.690 napačno pozitivnih. Če bi uporabili 3 ciljne gene, bi bilo le 10 lažno pozitivnih rezultatov.

Če bi opravili v 7 dneh 100.000 reprezentativnih testov pri 100.000 prebivalcev nekega mesta / okrožja, bi že to zmanjšanje ciljnih genov povzročilo glede na »dnevno incidenco« 10 lažno pozitivnih rezultatov v primerjavi s 2690 napačno pozitivnimi, od česar je odvisna resnost omejitev svobode državljanov.

Če bi za analizo PCR uporabili korektno »ciljno število" treh ali boljše (kot na primer na Tajskem) do 6 genov, bi se stopnja pozitivnih testov in s tem "7-dnevna incidenca" približala nuli.

Po drugi strani pa je eden od virov napak tako imenovana vrednost ct, to je število korakov amplifikacij / podvojitve, do katerih je test še vedno ocenjen kot "pozitiven". Sodna izvedenka poudarja, da po soglasnem znanstvenem mnenju vsi "pozitivni" rezultati od 35 cikla dalje, nimajo znanstvene (tj. utemeljene z dokazi) podlage. V območju vrednosti ct 26-35 je test mogoče oceniti kot pozitiven le če se primerja s kulturo virusov. Test RT-qPCR za odkrivanje SARS-CoV-2, ki so ga s pomočjo SZO razširili po vsem svetu, pa je bil (in tudi vsi ostali testi, ki temeljijo na njem) nastavljen na 45 ciklov, ne da bi določil, kje je vrednost CT "pozitivna".

Poleg tega je treba pri uporabi testa RT-q-PCR upoštevati obvestilo SZO za uporabnike IVD 2020/05 (št. 12 -pravni nasveti sodišča). Nato je treba, če se rezultat testa ne ujema s kliničnimi ugotovitvami preiskovane osebe, odvzeti nov vzorec in opraviti nadaljnji pregled ter opraviti diferencialno diagnostiko; šele potem lahko test štejemo kot pozitivnega v skladu s temi specifikacijami. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information- notice-for-ivd-users-2020-05.

Tudi antigenski hitri testi, ki se jih uporabljajo masovno testiranje, ne morejo zagotoviti nobenih informacij o nalezljivosti, saj je z njimi mogoče odkriti le beljakovinske sestavine, ki niso povezane s celim virusom, ki ima zmožnost razmnoževanja.

Da bi omogočili oceno nalezljivosti testiranih oseb, bi bilo treba vsak opravljen pozitivni test (podobno kot pri RT-qPCR) primerjati s kulturo virusov iz testnega vzorca, kar je zaradi izjemno spremenljivih in ​​nepreverljivih preskusnih pogojev nemogoče.

Na koncu je izvedenka poudarila, da nizka specifičnost testov povzroča visoko stopnjo lažno pozitivnih rezultatov, ki imajo nepotrebne osebne (karantenske) in socialne (npr. zaprte šole, "poročila o izbruhih") posledice, dokler se ne izkažejo za lažno pozitivne. Napak oz. veliko število lažno pozitivnih rezultatov, je še posebej veliko pri testih asimptomatskih ljudeh.

Opozoriti je treba, da PCR testi kot tudi hitri antigenski testi, kot so dokazali izvedenci, načeloma niso primerni za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega obstajajo v poročilu opisane napake z resnimi učinki, tako da ustrezna določitev okužbe s SARS-CoV-2 v Turingiji (in po vsej državi) ni niti približno na razpolago. V vsakem primeru državni zakonodajalci zlorabljajo izraz "incidenca". Ker "incidenca" dejansko pomeni pojav novih bolezni pri določeni skupini ljudi (ki se jih vedno znova testira in morda medicinsko pregleda) v določenem časovnem obdobju, glej št. 11 pravnih informacij sodišča. Dejansko pa se nedefinirane skupine ljudi testirajo v nedoločenih časovnih obdobjih, tako gre pri tem, kar se poroča kot "incidenca", preprosto za poročane primere.

Glede na metaštudijo medicinskega znanstvenika in statistika Johna Ioannidisa, enega najbolj citiranih znanstvenikov po vsem svetu, objavljenega v biltenu SZO oktobra 2020, je stopnja smrtnosti zaradi okužb 0,23% in zato ni višja kot pri zmernih epidemijah gripe. // www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Ioannidis je tudi v študiji, objavljeni januarja 2021, prišel do zaključka, da lockdowni niso imeli pomembnih koristi.

3. Kršitev pravice do informacijske samoodločbe glede hitrih testov v šolah

Pravica do informacijske samoodločbe kot del splošne osebnostne pravice v 1. odstavku 2. člena ustave je pravica posameznika, da sam določi o razkritju in uporabi njegovih osebnih podatkov. Ti osebni podatki vključujejo tudi rezultat testa. Takšen je tudi osebni zdravstveni "podatek" v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki v bistvu nikogar ne briga.

Ta poseg v temeljne pravice je tudi protiustaven. Pri konkretnem poteku testiranja na šolah je neizogibno, da številni ljudje (sošolci, učitelji in drugi starši) izvedo za npr. »pozitiven« rezultat testa.

To velja tudi, če so postavljene podobne ovire, kjer se testira, pri dostopu do trgovin ali kulturnih prireditev.

Poleg tega morebitna testna obveznost šolarjev po državni zakonodaji še ni zajeta v Zakonu o nalezljivih boleznih - ne glede na to, da je to posledično izpostavljeno precejšnjim ustavnim pomislekom.

V skladu s § 28 IfSG lahko pristojni organi sprejmejo potrebne zaščitne ukrepe, če se ugotovijo »bolniki, osebe s sumom na bolezen ali s sumom na prenašanje ali prenašalci«. V skladu z oddelkom 29 IfSG jih je mogoče opazovati, nato pa je potrebno opraviti preiskave.

Bavarsko upravno sodišče je v svoji odločbi z dne 2. marca 2021, AZ.: 20 NE 21.353 zavrnilo, da bi zaposlene v domovih za ostarele obravnavali kot bolne ali s sumom na bolezen oz. prenašalce. To bi moralo veljati tudi za šolarje. Prav tako ne pride v poštev, da bi šolarje uvrstili med osebe, ki se jih sumi za prenos bolezni.

V skladu s sodno prakso Zveznega upravnega sodišča po § 2 št. 7 IfSG se za vsakogar, ki je bil z zadostno verjetnostjo v stiku z okuženo osebo, sumi, da je prenaša bolezen; zgolj majhna verjetnost ne zadostuje. Potrebna je močna predpostavka, da se je oseba okužila z virusom. Edini odločilni dejavnik za sum okužbe je verjetnost predhodnega infekcijskega procesa, glej sodbo z dne 22. marca 2012 - 3 C 16/11 - sodna številka 31 ff, BayVGH, a.a.O. Enako velja tudi za študente.

5. Pravica otrok do izobraževanja in pouka

Za šolarje ne velja le obvezno šolanje, ki ga ureja državni zakon, ampak imajo tudi zakonsko pravico do izobraževanja in šolanja.

To izhaja tudi iz členov 28 in 29 konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki velja v Nemčiji. V skladu z njo se vse države pogodbenice obvezujejo ne le, da je osnovna šola obvezna in brezplačna za vse, temveč morajo tudi spodbujati razvoj različnih oblik nadaljnjega splošnega in poklicnega izobraževanja in jih omogočiti vsem otrokom (!) ter sprejeti ustrezne ukrepe, kot sta uvedba brezplačne pomoči in zagotavljanje finančne podpore za pomoči potrebnim. Upoštevati je treba izobraževalne cilje iz 29. člena konvencije ZN o otrokovih pravicah. "

5. Zaključek

Sodnik svojo odločitev strnil tako:

»Prisila, ki je šolarjem naložena, da nosijo maske in vzdržujejo razdaljo med seboj in do tretjih oseb, škoduje otrokom pri fizičnem, psihološkem, vzgojnem in v njihovem psihosocialnem razvoju, ne da bi pri tem bila vsaj majhna korist za otroke same ali tretje osebe. Šole pri "pandemiji" nimajo velike vloge.

Uporabljeni PCR testi in hitri testi že načeloma in sami po sebi niso primerni za ugotavljanje "okužbe" z virusom SARS-CoV-2. To izhaja iz navedb in izračunov izvedeniških mnenj Inštituta Robert Koch. Po izračunih RKI, kot je sodni izvedenec prof. dr. Kuhbandner pojasnil, znaša ne glede na simptome verjetnost pozitivnega rezultata oz. dejanske okužbe pri množičnem testiranju s hitrimi testi verjetnost dejanske okužbe pri incidenci 50 (specifičnost testa 80%, občutljivost testa 98%) le dva odstotka. To bi pomenilo, da na vsaka dva dejansko pozitivna rezultata pri hitrih testih pride 98 lažno pozitivnih rezultatov, ki bi jih bilo nato treba ponovno testirati s testom PCR.

Nemogoče je določiti prisile za (redno) množično testiranje brez vzroka pri asimptomatskih, torej zdravih ljudeh, za katere že tako primanjkuje medicinskih znakov, ker je nesorazmerna z učinkom, ki bi ga naj dosegli. Hkrati pa redna prisila testiranja postavlja otroke pod psihološki pritisk, ker je njihova sposobnost šolanja nenehno na preizkušnji. "

V zaključku sodnik ugotavlja: »Na podlagi raziskav v Avstriji, kjer v osnovnih šolah mask ne nosijo, ampak se trikrat na teden izvajajo hitri testi, pojasnjuje sodni izvedenec prof. dr. Kuhbandner tako: 100.000 osnovnošolcev bi moralo teden dni prenašati vse stranske učinke nošenja maske, da bi preprečili le eno samo okužbo na teden.

Če bi ta rezultat opisali samo kot nesorazmeren, bi bil to popolnoma neustrezen opis. Vse kaže na to, da se je državni zakonodajalec, ki ureja to področje, zelo oddaljil od dejstev, ki so očitno dobila zgodovinsko razsežnost. "

** *

Kot je 2020News pravkar ugotovil, je bila danes opravljena hišna preiskava sodnika na Weimarskem okrožnem sodišču Christiana Dettmarja. Preleteli so njegovo pisarno, dom in avto. Sodnici je policija zasegla mobilni telefon. 8. aprila 2021 je sodnik sprejel senzacionalistično odločitev, ki je bila zelo neprijetna za vladno politiko ukrepov.

Na predlog matere je sodnik v postopku za zaščito otrok odločil v skladu s 1666 BGB na Az.: 9 F 148/21, da je dvema veimarskim šolam s takojšnjim učinkom prepovedano predpisovati ustne in nosne obloge vsem vrstam. učenci (zlasti v kvalificiranih maskah, kot so maske FFP2), upoštevajo najmanjše razdalje AHA in / ali sodelujejo v hitrih testih SARS-CoV-2. Hkrati je ugotovil, da je treba ohraniti poučevanje iz oči v oči ( presoja celotnega besedila,  vključno s tremi strokovnimi poročili).

Prvič so bili pred nemškim sodiščem izvedeni dokazi o znanstveni smiselnosti in nujnosti predpisanih protikoronskih ukrepov. Higienski zdravnik prof. Dr. med Ines Kappstein, psihologinja prof. dr. Christof Kuhbandner in biolog prof. Dr. rer. biol. brenčanje Slišana je bila Ulrike Kämmerer.

Po preučitvi dejanskega in pravnega stanja ter oceni poročil je sodnik ugotovil, da ukrepi, ki jih je prepovedal, predstavljajo trenutno nevarnost za duševno, fizično ali čustveno dobro počutje otroka do te mere, da nadaljnji Razvoj brez posredovanja bi skoraj zagotovo napovedal znatno škodo.

Zapisal je: »… Otroci niso ogroženi samo v duševnem, fizičnem in duhovnem počutju, temveč jih trenutno tudi oškoduje obveznost, da v času šolanja nosijo obrazne maske in se držijo med seboj oddaljeni. To krši številne pravice otrok in njihovih staršev po zakonu, ustavi in ​​mednarodnih konvencijah. To velja zlasti za pravico do prostega razvoja osebnosti in do telesne integritete iz 2. člena temeljnega zakona ter za pravico iz 6. člena temeljnega zakona do izobraževanja in oskrbe staršev (tudi glede zdravstvenih ukrepov in "predmeti", ki jih morajo nositi otroci.)… "

Sodnik je sledil oceni strokovnjakov, da maske niso primerne za zaščito pred virusi, da test PCR ne more s potrebno gotovostjo dokazati patogene okužbe in da asimptomatski prenos epidemiološko ne igra dokazljive vloge pri SARS-CoV- 2. Nasprotno, maske bi negativno vplivale na zdravje otrok zaradi kontaminacije zaradi ravnanja z njimi. Testiranje v šolskih razredih bi bilo nepotrebno, škodljivo in tudi zelo problematično v smislu zakonodaje o varstvu podatkov.

Sodnik s svojo sodbo potrdi oceno matere: "Otroci so poškodovani fizično, psihološko in vzgojno ter kršene njihove pravice, brez koristi za otroke same ali tretje osebe."

Sodnica je zaključila: »100.000 osnovnošolcev bi moralo teden dni sprejeti vse stranske učinke nošenja maske, da bi preprečili samo eno okužbo na teden. Če bi ta rezultat opisali kot nesorazmeren, bi bil popolnoma neustrezen opis. Namesto tega kaže, da se je državni zakonodajalec, ki ureja to področje, zelo oddaljil od dejstev, ki so dobila razsežnosti, ki se zdijo zgodovinske.

Odločitev, ki jo je 2020News tukaj podrobneje analiziral , je povzročila senzacijo. Samo s spletnega mesta 2020News so ga prenesli približno dva milijona krat.

V razveljavitvi ob robu postopkov z drugimi vpletenimi stranmi je Weimarsko upravno sodišče zadevno odločbo označilo za nezakonito brez razumljive utemeljitve.

Kmalu zatem je v podobni zadevi leipziški sodnik samohranilki naložil sodne stroške v višini 18.654,00 EUR za sporno vrednost 4.120.000,00 EUR - omejeno na 500.000,00 EUR - in hkrati v podobnem primeru Zavrnitev vaše zahteve pravna pomoč. Zdi se očitno, da so leipziškega sodnika verjetno določili stroški, ki so tako očitno odstopali od dejanske vrednosti spora v višini 2500 EUR. Če bi se zakon uporabljal pravilno, bi bilo treba plačati le 59,50 EUR sodnih stroškov. Razlika v višini 18.594,50 € (!).

Preiskava hiše sodnika Dettmarja, čigar neodvisnost zagotavlja člen 97 I GG - "Sodniki so neodvisni in podrejeni le zakonu" - je bila očitno iz političnih razlogov.

Sodnika Dettmarja zastopa hamburški zagovornik dr. hc jur. Gerhard Strate .

https://2020news.de/hausdurchsuchung-bei-weimarer-sensationsrichter/

https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/

*

https://2020news.de/en/house-warrant-executed-on-weimar-judge-for-political-reasons/

*

https://amp.focus.de/politik/ermittlungen-wegen-rechtsbeugung-razzia-bei-masken-richter-aus-weimar-haus-durchsucht-handy-sichergestellt_id_13234593.html

Srečko Šorli: Sporočilo sodnikom https://www.bitchute.com/video/p3swDjYoR36X/

Kaj pa naša sodišča?