Članek
VAED- s COVID-19 cepivom povezano pospeševanje bolezni
Objavljeno Jul 17, 2021

S cepivom povezano pospeševanje bolezni (VAED) – tveganje, o katerem se ne govori in ne poroča


Avtor:
Iniciativa slovenskih zdravnikov
16. 07. 2021

… kljub opozorilom EMA-e in procepilnih znanstvenikov

V EPAR (European public assessment report – Evropsko javno poročilo o oceni zdravila) je VAED naveden kot pomembno potencialno tveganje (important potential risk), ki ga je potrebno spremljati in o njem poročati. Ne eno in ne drugo se v Sloveniji ne izvaja, ker zdravniki o njem na izobraževanjih (in tudi kasneje) nismo bili obveščeni.

VAED (Vaccine associated enhancement of disease – s cepivom povezano pospeševanje bolezni) je bil glavna prepreka v razvoju koronavirusnih cepiv proti SARS-u in MERS-u, cepiva proti RSV (respiratorni sincicijski virus) in nekaterih drugih cepiv proti povzročiteljem nalezljivih bolezni.

Gre za imunološki pojav, posredovan s protitelesi ali z imunskimi celicami, ki povzroči, da cepljena oseba po stiku z divjim virusom zboli, velikokrat še huje, kot necepljena oseba.

Zaradi tega fenomena so v preteklosti obolevale in poginjale laboratorijske živali. Cepivo proti RSV je konec sedemdesetih let povzročilo hudo zbolevanje in tudi smrt cepljenih otrok.

Tega imunološkega fenomena proizvajalec Pfizer-BioNTech ni dovolj raziskal, ker:

a) v predkliničnih študijah na živalih ni uporabljal avtentičnega SARS-CoV-2 virusa, temveč nadomestni virus – s pojasnilom, da nima BSL3 (Biosafety Level – laboratorij 3. stopnje biološke varnosti) (EPAR, stran 43). Ocenjevalec EMA-e je v poročilo zapisal, da o uporabi nadomestnega namesto avtentičnega virusa SARS-CoV-2 (v raziskavah cepiva) sploh niso razpravljali (!!!). Prav tako proizvajalec iz tehničnih razlogov (!!!) ni določil razmerja med nevtralizacijskimi in ne-nevtralizacijskimi protitelesi – kar je bilo marca 2020 priporočeno tudi s strani znanstvenikov, ki so se zbrali pod okriljem CEPI, s pojasnilom, da gre za pomemben ‘indikator’ možnosti nastanka VAED pri cepljenih ljudeh.

b) klinično testiranje faze 2/3 je v glavnem potekalo v času, ko je bila prisotnost virusa SARS-CoV-2 v naravnem okolju majhna ali odsotna (registracijska študija za pridobitev začasnega dovoljenja je vključila podatke od maja do prve polovice oktobra 2020); zato večina cepljenih ljudi ni mogla priti v stik z virusom SARS-CoV-2, kar bi edino lahko omogočilo preverjanje možnosti razvoja VAED pri njih. Na problem testiranja cepiva zaradi odsotnosti virusa v naravnem okolju so poleti 2020 opozarjali tudi znanstveniki

c) iz strokovnega in znanstvenega vidika bi bilo, glede na znano problematiko zgodovine koronavirusnih cepiv, zato edino pravilno v registracijsko študijo (na osnovi katere je cepivo prejelo začasno dovoljenje za promet) zajeti podatke tudi iz obdobja povečane prisotnosti virusa v naravnem okolju, torej pozno jeseni in pozimi 2020/2021, ko so se ponovno začele pojavljati koronavirusne okužbe in so cepljeni imeli možnost priti v stik z avtentičnim (divjim) virusom SARS-CoV-2 in z drugimi koronavirusi.

Vendar, kot je zgoraj povedano, registracijska študija teh podatkov ni zajela, temveč se je v obdobju ponovne povečane prisotnosti virusa že začelo masovno cepljenje prebivalstva povsod po svetu.

V EPAR je VAED uvrščen na seznam pomembnih potencialnih tveganj (stran 115). Navedeno je, da se bo tudi po prejemu začasnega dovoljenja za promet še naprej spremljala morebitna pojavnost tega zapleta.

V planu farmakovigilance (stranskih učinkov produkta) je navedeno, da se bo stranskim učinkom cepljenja s Comirnaty Pfizer-BioNTecha sledilo preko posebnega vprašalnika, ki bo vključeval tudi preverjanje neučinkovitosti cepiva ali pojavnost VAED (stran 116). V poglavju o dodatnih aktivnostih glede farmakovigilance (stran 118, tabela, študija C4591001) je navedeno, da bi pojav neravnovesja med cepljeno in kontrolno (necepljeno) skupino glede števila obolelih, zlasti za težjo obliko bolezni kovid 19, lahko sugeriral na VAED. Možnost pojava VAED naj bi se spremljalo 2 leti po prejetem drugem odmerku cepiva, piše v EPAR.

Da gre za pomemben imunološki fenomen, ki lahko slabo vpliva na zdravje cepljenih, je možno razbrati tudi iz strokovne literature.

Marca 2020 se je pod pokroviteljstvom CEPI (Coalition for epidemic preparedeness innovation – koalicija za inovacije na področju pripravljenosti na epidemije), financirane tudi s strani kapitala in filantropije, zbrala skupina strokovnjakov iz področja imunologije cepiv in koronavirusov z namenom, da preuči razmere ter možnosti in ovire pri razvoju varnega cepiva za bolezen kovid 19. Kot problem pri razvoju cepiva proti bolezni kovid 19 so izpostavili možnost pojava VAED, pri katerem cepivo povzroči težjo obliko bolezni, če se cepljena oseba kasneje okuži z divjim virusom. Zapisali so, da je bil VAED najprej opažen v 60-tih letih prejšnjega stoletja v povezavi z inaktiviranim cepivom proti RSV. Udeleženci srečanja so opozorili na primer, ko cepivo proti RSV ni preprečilo okužbe in je 80% cepljenih otrok po stiku z divjim virusom tako hudo zbolelo, da so potrebovali bolnišnično zdravljenje; 2 od 35 otrok sta celo umrla.

Opozorili so, da je bila podobna patologija opisana pri kandidatih za cepiva proti virusu SARS CoV-1 (povzročitelju pandemije SARS 2002/2003) in da obstaja bojazen, da bi se podobna patologija (predvsem v smislu Th2 imunopatologije) lahko pojavila pri ljudeh, cepljenih proti virusu SARS-CoV-2 (povzročitelju bolezni kovid-19). Navedli so tudi možnost pojava ADE (antibody disease enhancement), drugega imunološkega mehanizma, ki je direktno povzročen z ne-nevtralizacijskimi ali sub-nevtralizacijskimi protitelesi, ki omogočajo učinkovitejši vnos virusa v celice.

Zapisali so, da naj bodo njihove ugotovitve usmeritev za proizvajalce cepiv pri razvoju in testiranju cepilnih kandidatov z namero, da se preprečijo nevarnosti za ljudi pri uporabi cepiv proti bolezni kovid-19. Podali so tudi zelo natančna navodila za pravilno izvedbo predkliničnih in kliničnih študij in preverjanja razvoja VAED.

Aprila 2020 so znanstveniki tudi v strokovnih revijah razpravljali in opozarjali o možnem pojavu VAED po uporabi cepiva proti bolezni kovid 19. Razpravljali so o možnosti pospeševanja bolezni tako po mehanizmu humoralne (protitelesa – ADE) kot celične (Th2 imunopatologija) imunosti. Epidemiolog in poznavalec koronavirusne problematike, prof. Baric je takrat menil, da bo večji problem predstavljala Th2 imunopatologija, ki je na živalskih modelih pokazala, da so ogrožene predvsem starejše živali; izrazil je zaskrbljenost, kaj bi to lahko pomenilo, če bi cepivo uporabili pri starejših ljudeh.

Zdaj vemo, da so cepivo proti kovid 19 najprej uporabili ravno na starejši populaciji; iz EPAR proizvajalca pa je razvidno, da je bilo v registracijsko študijo med nekaj več kot 18000 cepljenimi vključeno vsega 5 oseb starih nad 85 let ter vsega 804 osebe v starosti nad 75 let, kar predstavlja 4.4% vseh cepljenih (stran 76, tabela). Tudi nekateri drugi znanstveniki so bili mnenja, da ADE patologija ne bi smela predstavljati večjega problema in da tudi poročanja iz Kitajske v zvezi s ponovno okuženimi ljudmi ne sugerirajo na ADE problematiko.

Prav tako je izvršni direktor centra za razvoj cepiv pri NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Disease), dr. Graham omenjal predvsem možnost Th2 imunopatologije, pritrjeval mu je tudi dr. Peter Hotez, raziskovalec cepiv, ki je med drugim delal tudi na razvoju cepiva proti virusu SARS-CoV-1. Dr. Graham je glede Th2 imunopatologije izrazil zaskrbljenost, da bi napačen odgovor T celic spodbudil nastanek alergijsko pogojenega vnetja in privedel do nastanka slabo funkcionalnih protiteles s posledičnim formiranjem imunskih kompleksov, kar bi privedlo do aktivacije komplementa in škode, ki lahko zaradi tega nastane.

Dr. Hotez je opozoril na možnost izdelave cepiva na samo del virusnega S-proteina, tj. na del, ki se veže na celični receptor (RBD – receptor binding domain), kar bi morda lahko zmanjšalo neugoden imunski odziv. Iz EPAR Pfizer-BioNTecha je razvidno, da je proizvajalec preverjal tudi cepilnega kandidata na RBD komponento S proteina, ki pa ga je kasneje opustil (stran 58). Dr. Graham, ki je z Moderno sodeloval pri razvoju cepiva, je aprila 2020 povedal: ‘Do naslednje zime moramo dobiti nekaj odgovorov, da bi bili vsaj boljše pripravljeni na zimo 2021-2022‘. No, ‘cepivo’, tudi Modernino, se je začelo masovno uporabljati že 1 leto prej, veliko bolj zgodaj, kot je dr. Graham pričakoval, da ‘bo dobil nekaj odgovorov’.

Prof. Perlman, imunolog in mikrobiolog, je povedal, da je bila pri WHO ustanovljena posebna komisija z namenom, da prouči problematiko VAED. Aprila 2020 je pričakoval, da bo komisija poročilo lahko podala čez nekaj mesecev. Aprila 2020 so tudi WHO in drugi zdravstveni strokovnjaki poudarili, da bo trajalo vsaj leto in pol, preden bo cepivo temeljito preverjeno tako na živalskih modelih kot na ljudeh, in bo šele potem morda dano v širšo, komercialno uporabo. V realnosti so bile zadeve pospešene; v dobrem letu dni po njegovi izjavi je precepljenih okoli 3 milijarde ljudi, s slabo preverjenim produktom, imenovanim ‘cepivo’.

Kljub opozorilu EMA-e, da je VAED uvrščen na seznam pomembnih potencialnih tveganj ter da je potrebno spremljati in sporočati glede obolevanja s simptomi kovida 19 po cepljenju, zdravniki o tem na izobraževanjih o cepivih za kovid 19, ki so potekala od decembra 2020 dalje, nismo bili seznanjeni, nismo o tem prejeli nobenega (naknadnega) obvestila, niti ne obstaja formular za prijavo tega imunološkega fenomena, ki lahko, kot kažejo izkušnje iz preteklosti, škodi ali celo ogrozi zdravje cepljenih.

Zdravniki smo aprila 2020 na e-pošto prejeli članek prof. Tomažiča z naslovom ”Covid 19: kaj je dobro, da ve vsak zdravnik.” V članku, ki je sedaj objavljen na spletni strani NIJZ, na strani 7 prof. Ihan navaja: ”Ni še jasno, kakšno vlogo imajo protitelesa pri zaščiti pred boleznijo. V nekaj študijah so bolniki z večjo produkcijo protiteles imeli slabši izid – to bi lahko kazalo na možnost pospeševanja bolezni s protitelesi (ADE: antibody dependent enhancement). Podoben pojav so opisovali že pri MERS-u, tam so nevtralizacijska protitelesa (usmerjena proti virusnemu receptorju) pospeševala vstop virusa v celice. Dokler ne bomo poznali mehanizmov imunosti proti SARS-CoV-2, bo razvoj cepiva bolj kot ne ugibanje.”

Problem VAED je torej poznan tudi cepilnim strokovnjakom v Sloveniji. Vendar nas na izobraževanjih o kovid cepivih na njega niso opozorili, niti nam ni bila predstavljena problematika razvoja preteklih koronavirusnih cepiv. Zakaj temu tako, se sprašujemo že nekaj časa. Zakaj se v Sloveniji ne beleži pojav VAED nam tudi ni jasno. To je vendar predpisano v EPAR, ki ga je izdala EMA. Kljub pozivu ISZ, naslovljenem na JAZMP in NIJZ, se v beleženju tega fenomena ni nič spremenilo.

Način preverjanja VAED je v registracijski študiji proizvajalca izveden zelo nestrokovno. Zakaj? Se je proizvajalec ‘bal’ zastoja v razvoju cepiva, kot smo mu bili priča pri ostalih dveh koronavirusnih cepivih za SARS in MERS? Zakaj je EMA pristala, da proizvajalec pri testiranju učinkovitosti in varnosti cepiva uporablja nadomestni virus (VSV – virus vezikularnega stomatitisa z ‘vgrajeno informacijo’ za S – protein; EPAR, stran 43)? Kako je možno, da nekdo lahko proizvaja milijarde cepiv proti pandemskemu virusu, ne da bi ga uporabljal v predkliničnih raziskavah o delovanju in stranskih učinkih ‘cepiva’ proti virusu, ki to pandemijo povzroča? In to z banalnim izgovorom, da nima BSL3? In kako je možno, da je regulatorju (EMA) to sprejemljivo? In da se, kot navaja poročevalec EMA-e, o uporabi nadomestnega virusa, sploh ni razpravljalo? In kako je možno, da je to sprejemljivo (tudi našim) strokovnjakom za cepljenje, med katerimi so nekateri tudi zdravniki?

Raziskava cepiva z nadomestnim virusom je lahko vsaj tako nevarna in neodgovorna, kot če bi proizvajalec avtomobilov testiral delovanje zavor z aparaturo, ki meri npr. optiko koles. Oboje, zavore in optika, imata sicer skupni imenovalec, kolo avtomobila, ampak zelo dobro vemo, kdo je odgovoren za zaviranje. Tudi oba mikroorganizma SARS-CoV-2 in virus vezikularnega stomatitisa imata skupni imenovalec, tj. oba sta virusa; kdo od njiju je odgovoren za kovid-19, pa tudi zelo dobro vemo.

Iz domače in tuje prakse vemo, da ljudje po cepljenju zbolevajo z znaki kovida. Začelo se je lansko zimo z zbolevanjem cepljenih v DSO-jih po Evropi. Po začetnem zanikanju tega fenomena so se kasneje začele pojavljati razlage, da so starostniki zboleli, ker so se cepili v fazi, ko so že bili okuženi, vendar še brez simptomov (asimptomatski); da cepivo potrebuje čas, da zaščiti cepljenega; da cepivo ni 100% učinkovito. Poslušali smo zatrjevanja, da je cepivo narejeno tako, da ne more povzročiti kovida, saj ne vsebuje virusa. Slednje drži, ni pa bilo povedano, da lahko zbolevanje povzroči imunološki mehanizem, ki se lahko sproži po stiku cepljenega z divjim virusom. VAED bi lahko pri cepljenih starostnikih sprožila tudi kasnejša okužba z navadnim koronavirusom, je razložil priznani imunolog in mikrobiolog prof. Bhakdi. Spomladi, ko so po cepljenju začeli zbolevati mlajši, se je seznamu krivcev za obolevanje po cepljenju pridružila še britanska (alfa) različica virusa. Zdaj vidimo, da je kljub njeni prisotnosti v ponekod tudi do 90% analiziranih vzorcih bolezen kovid -19 v upadanju.

V zadnjem času slišimo, da se iz Indije k nam vse bolj širi varianta delta; ponekod pa že klijejo tudi ideje, da so za porast okužb krivi kar necepljeni. Pa vendar, uradni EPAR navaja, da v kolikor bi se po cepljenju povečalo število obolelih, bi to lahko nakazovalo na razvoj VAED ali pa morda na neučinkovito cepivo. Ali se to sploh raziskuje?

Poslušamo razlage, da bodo jeseni ljudje zbolevali za kovidom in ‘vsak, ki bo sprejet v bolnišnico, bo zato, ker se ni cepil‘. Kaj pa VAED pri cepljenih, gospe in gospodje profesorji? Ste pozabili nanj? O tem imunološkem fenomenu ste pisali vi, o tem so pisali in nanj opozarjali mnogi, ki delajo na razvoju cepiv, o tem piše EMA v svojem EPAR.

EMA navaja, da je potrebno spremljati in beležiti stranske učinke, tudi VAED. Zakaj se torej VAED ne spremlja in ne beleži v Sloveniji? Zakaj NIJZ nima podatkov koliko oseb, ki so se cepile proti kovid 19, je kasneje zbolelo za kovidom? Zakaj ni možno videti podatka, kolikšen delež med hospitaliziranimi bolniki, zbolelimi za kovid-19, predstavljajo cepljeni? Vse to bi nam dalo pomembno informacijo o morebitnem s cepivom povzročenem pospeševanju bolezni, ki ga je potrebno poročati dalje regulatorju EMA. Saj gre vendar za varnost naših ljudi, naših bolnikov!

Zakaj se o VAED molči? Se bo obolevanje z znaki kovida po cepljenju pripisalo novi varianti delta, za katero se najavlja, da se bo pri nas zelo razširila meseca avgusta? Bo zamolčano povečano zbolevanje cepljenih zaradi VAED morda opravičevalo zapiranje šol oziroma zapiranje ljudi v njihove domove prihodnjo jesen in zimo?

Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki so se cepili spomladi, ki se cepijo sedaj ali se bodo jeseni? Kaj se bo zgodilo po tem, ko bodo prišli jeseni/pozimi v stik z virusom SARS-CoV-2 ali z drugimi koronavirusi? Ob poznanem imunološkem fenomenu je možno pričakovati, da bi lahko cepljeni jeseni/pozimi zboleli za kovidom. Se je to dogajalo že lansko zimo, najprej po cepljenju starostnikov? Bo letošnjo zimo za to kriva varianta delta? Bo kriv epsilon ali kakšna druga različica, ki je na ‘listi opazovanja’ WHOja?

Profesor Ihan, v Delu ste navedli, da bo v primeru večjega obolevanja med cepljenimi, potreben dodatni, tretji odmerek cepiva. Kaj pa VAED, gospod profesor? Omenjali sta ga (variantno s protitelesi) v članku aprila 2020? In tudi EMA v EPAR pravi, da bi povečano obolevanje cepljenih lahko pomenilo, da gre za VAED, tako značilen za vsa dosedanja neuspešna koronavirusna cepiva. Predlagamo, da smo pozorni in strokovno ter znanstveno ovrednotimo morebitno pojavljanje VAED pri cepljenih. Spoštovani gospe in gospodje profesorji Ihan, Beović, Tomažić, Jerala in Štrukelj: z vašim pristopom in interpretacijami se epidemija ne bo končala; to jesen in zimo bo na primer delta sev, v prihodnje pa morda kateri drugi sev? Koliko časa tako? Dokler ne precepimo 7 milijard ljudi, kot poslušamo plane že od poletja 2020 (2:20 min)?

Gospe in gospodje profesorji: je to znanost? Je to medicina s svojim načelom: predvsem ne škoditi? Govorite nam, da sta zdravje in življenje najpomembnejša. Zagotavljate nam, da so vsi ukrepi izključno v dobro ljudi. Zato zbirajmo podatke glede VAED! Vsi si želimo, da bi ljudem ponudili varno cepivo.

Domnevno so proizvajalci cepiv dobili dovoljenje, da po šestih mesecih necepljenim v registracijski študiji razkrijejo podatke (unblinde) in ponudijo cepljenje (crossover). Obstaja torej velika možnost, da ob predvidenem zaključku raziskave 3 klinične faze v maju 2023 v kontrolni skupini (necepljeni) ne bo ostalo dovolj ljudi, da bi lahko izvedli objektivno primerjavo med cepljeno in necepljeno populacijo glede stranskih učinkov in torej tudi glede VAED. Ali bomo potem leta 2023 dobili razlago, da zaradi pomanjkanja kontrolne skupine rezultati veljajo le za obdobje 6 mesecev po zadnjem odmerku cepiva? Tudi zaradi velike možnosti ‘izginevanja’ kontrolne skupine, je še toliko bolj pomembno, da se VAED spremlja in beleži sedaj, ko poteka masovno cepljenje prebivalstva.

Kako bomo, v skladu z navodili EMA-e, spremljali cepljene v Sloveniji in poročali glede razvoja VAED po cepljenju, če pa o možnosti VAED niste seznanili ne zdravstvenega osebja in ne ljudi, ki so se cepili? Slednjim niti niste dali v podpis informiranega soglasja z obvestilom, da obstaja možnost, da kljub cepljenju zbolijo in to morda še huje kot necepljeni – ker gre za pojav, ki ga že dolgo časa poznamo in o katerem so na začetku razvoja koronavirusnih cepiv razpravljali strokovnjaki.

Vsi dobro vemo, da je spremljanje tudi najmanjših stranskih učinkov, ki bi lahko bili časovno ali vzročno povezani s cepljenjem, zelo pomembno, tudi VAED.

Toliko bolj, če se spomnimo, da je proizvajalec svoje zaključke o varnosti in učinkovitosti produkta izpeljal na osnovi vsega 170 kovid primerov (0.47%) med poročanimi 36423 udeleženci klinične študije (EPAR, stran 89, tabela). V skupini necepljenih je namreč zbolelo 0.884% (162/18325) oseb, v skupini cepljenih pa 0.044% (8/18198) oseb. Razlika med obolevnostjo necepljenih in cepljenih, izražena z absolutnim rizikom, je bila vsega 0.84%. Za težko obliko kovida je med cepljenimi zbolela 1 oseba, med necepljenimi 3 osebe; daleč premajhna razlika, da bi na osnovi tega lahko delali pomembne zaključke. In nekatere osebe so bile po drugem odmerku cepiva opazovanje vsega 4 tedne (EPAR, stran 90, tabela 13). Tudi zato moramo izboljšati sisteme poročanja, slediti navodilom EMA-e in o VAED obvestiti zdravstvene delavce, negovalce v DSO-jih in cepljene.

Zdravniki smo. Ne zanima nas politika, ne interesi farmacije. Naš zapis in mnenje ni mnenje proti, temveč mnenje in glas za; za varnost naših ljudi in za varna zdravila, ki jih naj prejmejo. Produkt je imenovan cepivo, vendar sodi med gensko terapijo. Pomembna je varnost naših bolnikov in naših prebivalcev; in za to smo v veliki meri odgovorni zdravniki. Previdnost po eni in dvom po drugi strani, predvsem pa medsebojna izmenjava informacij in odkrita komunikacija, so bili v zgodovini znanosti in medicine vedno temelj napredka in izboljšav, v dobro ljudi in bolnikov. In tega si želimo tudi v tej situaciji.

Iniciativa slovenskih zdravnikov

*

Letak: 12 resnic o cepljenju: https://worldfreedomalliance.org/wp-content/uploads/2021/04/12-vaccine-truths.pdf

*

Ali so cepiva preverjena? https://www.youtube.com/watch?v=l-zKQ8sHc-c

*

Dr. Mercola: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/07/27/covid-vaccine-failure.aspx?ui=ed4e0d6f2099effe288564c9e36b085b8d16a8cf31a91d8440bab3019033b936&sd=20150611&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210727&mid=DM947292&rid=1219223337&fbclid=IwAR1wjoJ-iEZm63Xn-2iXFChgK12js1ABUlCvUiEALRzMA-N4AkZ2HWPSrSk

*

Dr. Robert Malone, izumitelj mRNA tehnologije: cepiva povzročijo, da je koronavirus SARS CoV-2 bolj nevaren: https://rumble.com/vkfz1v-the-vaccine-causes-the-virus-to-be-more-dangerous.html?fbclid=IwAR0e4Wgbqg9y2HlkyE4a5fPCxgCD918SAgZ3g6AzRtQGiaXFlSjqeAHSWRg

*

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/notice/bbec3a9a-168a-46c5-a71d-990c2a8a8212?origin=SearchResults&p=1

Vlada Velike Britanije nabavlja antikoagulante: 

*

Rezultati študije: COVID-19 cepiva, zasnovana tako, da izzovejo nevtralizacijska protitelesa, lahko prejemnike cepiva senzibilizirajo za hujšo bolezen, kot če ne bi bili cepljeni. Cepiva za SARS, MERS in RSV še nikoli niso bila odobrena, podatki, pridobljeni pri razvoju in testiranju teh cepiv, pa kažejo na resno mehanistično skrb: da lahko cepiva, zasnovana empirično z uporabo tradicionalnega pristopa (sestavljena iz nemodificiranega ali minimalno modificiranega koronavirusnega virusa, ki izzove nevtralizacijska protitelesa), naj bodo sestavljena iz beljakovin, virusnega vektorja, DNA ali RNA in ne glede na način dostave, poslabšajo bolezen COVID-19 zaradi od protiteles odvisnega povečanja (ADE). To tveganje je v protokolih kliničnih preskušanj in obrazcih soglasja za preskušanja cepiva COVID-19, ki so v teku, dovolj prikrito, da je malo verjetno, da bi ga bolniki ustrezno razumeli, kar onemogoča resnično informirano privolitev udeležencev v teh preskušanjih.

 

Zaključki študije in klinične posledice: Posebno in pomembno tveganje COVID-19 za ADE bi moralo biti in bi moralo biti vidno in neodvisno razkrito preiskovanim osebam, ki so trenutno v preizkušanjih cepiva, pa tudi tistim, ki se nabirajo za poskuse, in prihodnjim bolnikom po odobritvi cepiva, da se izpolnijo standardi medicinske etike o razumevanju bolnikov za informirano privolitev.

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

*

https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-safety/antibody-dependent-enhancement-and-vaccines?fbclid=IwAR3NADrk6NejztT4qOsGfpIvzq_ErGTQDsVbcAEQJSowkAeYn9FISiZDmQw

*

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext?fbclid=IwAR2yuQE0jYgfURVAUa6tKXt5avZkVAEK2U26Y0m02Enq--X6qFM-bXSQ9gY

Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination ?

https://sharylattkisson.com/2021/08/study-why-so-many-vaccinated-people-are-getting-sick/?fbclid=IwAR1cn8COXvNs4t5fqh-gCHFs5R24XmxsGXIChgMzt3wDhpFzapK9GNJjgpw

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/breaking-news-urgent-we-have-a-literal-catastrophe-antibody-dependent-enhancement-detected-with-covid-19?fbclid=IwAR3NADrk6NejztT4qOsGfpIvzq_ErGTQDsVbcAEQJSowkAeYn9FISiZDmQw

*

https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5

Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies

*

Tjaša Vuzem 18.8. 2021: VEČ KOT 23.000 NEMŠKIH ZDRAVNIKOV JE IZSTOPILO IZ CEPILNE KAMPANJE

Očitno je, da se zdravniki vse bolj umikajo iz kampanje cepljenja proti koroni. To dokazujejo podatki iz Inštituta Robert Koch (RKI). Med 02. in 8. avgustom je le 29.300 zdravnikov cepilo bolnike proti KOVIDU-19, kar je precej manj kot na začetku, ko je sodelovalo več kot 52.600 ordinacij. veliko zdravnikov nehalo cepiti ker je precej ljudi ze pocepljenih in ni vec potrebe po tem. iz istega razloga se zapirajo tudi številni cepilni centri

https://www.welt.de/wirtschaft/article233146801/Impfkampagne-Mehr-als-23-000-Aerzte-sind-ausgestiegen.html?fbclid=IwAR3R-imfDatHQN1xwtJj3Xw6j5J83ZzFpSyn37-Qup2Unk1-JNAL3NKEx0g

*

Dr. Anthony Fauci opozarja, da cepljenje zaradi ADE lahko poslabša bolezen: https://brandnewtube.com/watch/dr-fauci-bombshell-explains-ade-from-coronavirus-vaccines_hKcjgyxMei83rbB.html?fbclid=IwAR1FxtEI28e7ywT0YzgJ2KQ3W206d0mJuKe8DvrPfTy3_SYKFkcXvKNUhJ4

*

https://theexpose.uk/2021/08/21/study-finds-vaccinated-are-at-real-risk-of-suffering-antibody-dependent-enhancement/

*

*

https://www.logicno.com/politika/slijedi-li-uskoro-veliki-pomor-cijepljenih.html

*

Povzetek

Od protiteles odvisna okrepitev okužbe (ADE) je varnostni problem pri strategijah cepljenja. V nedavni objavi so Li in drugi (Cell 184 :4203-4219, 2021) poročali, da protitelesa za krepitev okužbe, usmerjena proti N-terminalni domeni (NTD) beljakovinske bodice SARS-CoV-2, omogočajo okužbo z virusom in vitro, ne pa tudi in vivo. Vendar je bila ta študija izvedena z originalnim sevom Wuhan/D614G. Ker pri pandemiji Covid-19 zdaj prevladujejo različice Delta, smo analizirali interakcijo protiteles z NTD teh različic. S pristopi molekularnega modeliranja smo pokazali, da imajo protitelesa, ki okrepijo okužbo,  večjo afiniteto do različic Delta kot do NTD Wuhan/D614G. 

 

Pokazali smo, da ojačevalna protitelesa okrepijo vezavo beljakovinske bodice na membrano gostiteljske celice tako, da NTD pritrdijo na lipidne mikrodomene. Ta stabilizacijski mehanizem lahko olajša konformacijsko spremembo, ki povzroči demaskiranje receptorske vezavne domene. Ker je NTD tudi tarča nevtralizacijskih protiteles, naši podatki kažejo, da je ravnovesje med nevtralizacijskimi in protitelesi, ki okrepijo okužbo pri cepljenih posameznikih v prid nevtralizaciji za izvirni sev Wuhan/D614G. Pri različici Delta pa imajo nevtralizirajoča protitelesa manjšo afiniteto do beljakovinske bodice, medtem ko imajo protitelesa, ki okrepijo okužbo presenetljivo večjo afiniteto. Zato je ADE lahko zaskrbljujoča za ljudi, ki prejemajo cepiva, ki temeljijo na originalnem zaporedju beljakovinske bodice seva Wuhan (cepiva mRNA ali cepiva z virusnimi vektorji). V teh okoliščinah je treba razmisliti o cepivih druge generacije s formulacijami beljakovinske bodice, ki nimajo strukturno ohranjenih epitopov, povezanih z ADE.

 

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext#relatedArticles

*

https://dailyexpose.uk/2022/01/02/german-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/

*

Operacija Iztrebljanje. Načrt za uničenje človeškega imunskega sistema s patogenom, ustvarjenim v laboratoriju
»Če bi kdo želel v naslednjih nekaj letih pobiti pomemben del svetovnega prebivalstva, bi sistemi, ki so zdaj vzpostavljeni, to dovolili. " Dr. Mike Yeadon, nekdanji podpredsednik Pfizerja.

»To pa je duh antikrista, čigar prihod ste slišali in ki je že na tem svetu. «  1 Janez 4:2-3

Vprašanje – Ali cepivo Covid-19 poškoduje imunski sistem?

Odgovor - Da. Zmanjša sposobnost telesa za boj proti okužbam, virusom in boleznim.


Vprašanje – Če je to res, zakaj potem ni več ljudi, ki so umrli po cepljenju?

Odgovor - ne vem, kaj misliš? Cepivo je ubilo več ljudi kot katero koli drugo cepivo v zgodovini. »Do zdaj je v Združenih državah število smrti trikrat večje od skupnega števila vseh cepiv v zadnjih 35 letih. " To je preprosto neverjetno. Opazili smo tudi stalno povečevanje umrljivosti zaradi vseh vzrokov in presežne umrljivosti v državah, ki so začele množične kampanje cepljenja v začetku leta. Včasih je povečanje 20 % nad petletnim povprečjem. To je ogromen porast smrti, kar je v veliki meri posledica cepiva. Torej, kaj mislite, ko rečete "zakaj ni bilo več smrti"? Ste pričakovali, da boste po cepljenju videli, da se bodo ljudje stresli in umrli? To je zelo naivno razumevanje, kako deluje injekcija. (Glejte: "Smrti zaradi bolezni COVID-19 pred in po programih cepljenja" , You Tube; 2 minuti)

Vprašanje – Vse kar pravim je, da je odstotek umrlih zelo nizek v primerjavi z desetinami milijonov ljudi, ki so bili cepljeni.

Odgovor- In vse, kar pravim, je, da če je cepivo laboratorijsko ustvarjen patogen – in mislim, da je – potem zagotovo ni bilo zasnovano za ubijanje ljudi na kraju samem. . Zasnovan je bil tako, da povzroči zapoznelo reakcijo, ki postopoma, a neizprosno ruši zdravje cepljene osebe. Z drugimi besedami, polni vpliv krvnih strdkov, krvavitev, težav z avtoimunostjo in drugih poškodb, ki jih povzroča cepivo, bo mogoče čutiti šele pozneje, in sicer s povečanjem števila napadov srca, možganske kapi, žilnih bolezni in celo raka. (Oglejte si najnovejši trend srčnih posegov škotske reševalne službe – ta številka je 'preveč'višji od standarda 2018/19. Ogromen vrh poleti, 500 klicev reševalnih vozil na teden več kot običajno, predvsem 15-64 letniki. Umirilo se je, nato pa od konca oktobra spet doseglo vrhunec. Scottish Unity - Edinburgh Group)

Odgovor - Zgornji graf prikazuje, zakaj so težave s srcem v zadnjem času posvečene veliko pozornosti, vendar je poškodba imunskega sistema še toliko bolj zaskrbljujoča.

Vprašanje- Ali lahko razložite, kaj mislite, ne da bi se spuščali v podrobnosti?

Odgovor - zmorem bolje kot to. Lahko vam dam kratek izvleček iz članka, ki zajema najnovejše raziskave. Posvetujte se:

Švedska laboratorijska študija (z naslovom "SARS-CoV-2 Spike moti popravilo DNK in preprečuje rekombinacijo V (D) J in vitro" , NIH), objavljena sredi oktobra, razkriva, da spike protein ... vstopi v jedro celic in znatno moti s funkcijami popravljanja poškodb DNK, s čimer ogrozijo človekovo prilagodljivo imunost in morda spodbujajo nastanek rakavih celic ... " Mehansko smo ugotovili, da se spike protein lokalizira v jedru in zavira popravilo poškodb DNK," pišejo. "Naši rezultati razkrivajo potencialni molekularni mehanizem, s katerim bi lahko spike protein motil prilagodljivo imunost in opozorili na možne stranske učinke cepiv polne dolžine. " ( " Virusni protein Covid in cepiva oslabi imunski sistem in bi jih lahko povezali z rakom: švedska študija " , LifeSite News)
Raziskovalci so ugotovili, da spike protein blokira proizvodnjo encimov, potrebnih za popravilo zlomljene DNK, in preprečuje "proliferacijo" celic B in T, potrebnih za boj proti okužbi.

Vprašanje - Ali lahko to razložite v preprostem jeziku?

Odgovor - Seveda. To pomeni, da cepivo zaobide vaš imunski sistem, ki je osnova za okužbo, bolezen in zgodnjo smrt. Morda mislite, da lahko imate dolgo, srečno življenje z disfunkcionalnim imunskim sistemom, vendar mislim, da se motite. Imunski sistem je ščit, ki vas ščiti pred vsemi vrstami virusov, bakterij in smrtno nevarnih okužb. To ni samo prva obrambna linija, je edina. Brez popolne zaščite celic B in T za boj proti tujim vsiljivcem so možnosti za preživetje v najboljšem primeru majhne.

Če želite to ugotoviti, si oglejte ta videoposnetek britanskega pogrebnega direktorja Johna O'Looneyja, ki 10 mesecev po začetku cepljenja redno posodablja, kaj vidi na terenu. To je zaskrbljujoč opis katastrofe, ki se odvija pred našimi očmi:

(pri 30 sekundah) »Vidimo nenormalno veliko število smrti zaradi srčnih napadov, kapi, anevrizme, ki so vse posledica tromboze ... Embolije v pljučih, nogah, na različnih lokacijah, ki povzročajo te smrti, so dobro dokumentirane s strani lokalnih mrliških oglednikov in dobro dokumentirana po vsej državi. In zdi se, da nikogar ne zanima zaskrbljujoče povečanje (krvnih strdkov). Letos sem videl več kot v zadnjih 14 letih.... To je ena od vrst smrti, ki jo vidimo, druga pa so ljudje, ki zbolijo zdaj, ko je njihov imunski sistem končno odpovedal. Pred 6 ali 8 meseci so bili cepljeni, njihov imunski sistem je bil požgan in zdaj se borijo z boleznimi, kot je prehlad. Torej, zima je, prehladi in gripa so okoli in ti ljudje se z njimi ne morejo boriti. Vlada je zelo hitro označila ta "Omicron" ... vendar so siti od prehlada. Njihov imunski sistem je uničen. To je kot bolnik z rakom, ki je podvržen kemoterapiji in čigar imunski sistem je uničen. Pri tem morajo biti zelo previdni, saj jih lahko ubijeta navaden prehlad ali gripa. In to je tisto, kar vidimo zdaj ... Od prvih cepiv je minilo že skoraj 12 mesecev, zato se njihov imunski sistem ruši; to je realnost in to vidim ... in ne prenesejo več prehlada. … Ko sem septembra šel na sestanek v Westminstru, je znanstvenik predvidel, da se bo to zgodilo in tako je. Ljudje zbolijo in umirajo … Strašno je. ( "Omicron, to je 'poškodba zaradi cepiva'; ni nič drugega kot to." John Looney, Rumble)
ima prav? Ali povečanje števila smrtnih primerov NI še en val Covida, ampak učinki citotoksične injekcije, ki cilja na imunski sistem, zaradi česar so milijoni ljudi brez obrambe pred pogostimi okužbami in boleznimi?

Zdi se mogoče in zagotovo ustreza programu depopulacije, ki zahteva hibridno biološko zdravilo, ki ne ubije popolnoma svojega cilja, ampak razstavi kritične obrambne sisteme, ki omogočajo preživetje človeka. S prikrivanjem "morilske beljakovine"V obliki neškodljivega antigena so naši uradniki za pandemijo lahko dostopali do krvnega obtoka milijonov ljudi, kar jim je omogočilo, da vstavijo časovno bombo, ki uničuje kritične populacije T in B celic, zaradi česar so žrtve ranljive za vse mikrobe, ki krožijo v populaciji. . Kot ugotavlja Looney, so znanstveniki opozorili na ta izid, ko je bilo prvič ponujeno množično cepljenje. Seveda so bila nasprotna stališča prezrta in cenzurirana. Tukaj je več informacij iz raziskovalne naloge, ki je bila vnaprej natisnjena na strežniku medRxiv. Pomaga razložiti vpliv cepiva na imunski sistem:

"Raziskovalci iz Nizozemske in Nemčije so opozorili, da cepivo Pfizer-BioNTech ... (COVID-19) povzroča kompleksno reprogramiranje prirojenih imunskih odzivov, ki jih je treba upoštevati pri razvoju in uporabi cepiv za osnovo mRNA ... .. Po cepljenju se prirojeni imunski odzivi imunske celice so pokazale zmanjšan odziv na TLR4 (toll-like receptor 4), TLR7 in TLR8 – vse ligande, ki igrajo pomembno vlogo pri imunskem odzivu na virusne okužbe… .. Več študij je pokazalo, da se lahko dolgotrajni prirojeni imunski odzivi povečajo (izurjena imunost) ali zmanjšajo (prirojena imunska toleranca) po določenih cepivih ali okužbah. Ti rezultati skupaj kažejo, da učinki cepiva BNT162b2 presegajo prilagodljivi imunski sistem. Cepivo BNT162b2 sproži tudi reprogramiranje prirojenih imunskih odzivov, kar je treba upoštevati. "... ( " Raziskava kaže, è najem Pfizer-Biontech Covid-19 reprograms R cepivo é imunske odzive gostilna ed es " Net New Medical)
Koliko ljudi bi bilo cepljenih, če bi vedeli, da bo cepivo reprogramiralo njihov imunski sistem?

Verjetno nihče in zato naši javni zdravstveni uradniki tega nikoli ne omenijo. Vse, kar vsaj nekoliko odstopa od retorike »cepiva so dobra za vas«, je izpuščeno iz medijskega poročanja in izbrisano na družbenih omrežjih. Toda ali nimajo ljudje pravice vedeti, kaj se dogaja, kaj se vbrizga v njihovo telo in kakšen vpliv bo to imelo na njihovo življenje in zdravje? Ali ni to mišljeno z "privolitvijo po poučevanju" ali gre za še eno žrtev naglice cepljenja prebivalcev planeta Zemlja? Tukaj je izvleček iz kratkega intervjuja s patologom dr. Ryanom Coleom:

»Ko naredimo te injekcije, lahko vidimo vrste belih krvnih celic v telesu ... in imate širok nabor imunskih celic, ki sodelujejo v boju proti virusom in preprečujejo raka. V laboratoriju že opažamo znake zmanjšanja esencialnih celic T, ki jih potrebujete ... v vašem prirojenem imunskem sistemu. To so vojaki v vašem telesu, ki se borijo proti virusom in raku… .. Toda tisto, kar vidimo v laboratoriju, potem ko ljudje dobijo te injekcije, je zelo zaskrbljujoče nizek in zaklenjen profil teh pomembnih T celic ubijalk, ki jih potrebujete v svojem telesu. (Celice CD8) In kar počnejo, je preprečiti vse druge viruse. Kaj vidim v laboratoriju? Opažam porast virusov iz družine herpesa, skodle, mononukleoze, ogromen porast humanega papiloma virusa… Dobesedno slabimo imunski sistem teh ljudi. Najbolj zaskrbljujoče je, da v telesu obstaja vzorec teh vrst imunskih celic, ki preprečujejo raka. Od 1. januarja (v laboratoriju) sem opazil 20-kratno povečanje raka endometrija v primerjavi s tem, kar vidim na letni ravni. ( "Patolog klinike Mayo Ryan N Cole govori o tem, kaj vidi v laboratorijskih rezultatih , " Rumble; 2 minuti)
"Herpes, skodle, mononukleoza in celo rak!" " Ampak kaj se zgodi? To ne more biti res, kajne?

Če je res; imunosupresija ima vse vrste strašnih zdravstvenih posledic. Nekateri bralci se morda spomnijo, da je kanadski cepivolog dr. Byram Bridle pred nekaj tedni v intervjuju dal podobne izjave. Evo, kaj je rekel:

»Prepogosto sem videl ljudi, katerih rak je bil v remisiji ali dobro nadzorovan; njihov rak je po prejemu tega cepiva popolnoma ušel izpod nadzora. In vemo, da cepivo povzroči padec števila T celic in te T celice so del našega imunskega sistema in del bistvenega orožja, ki ga ima naš imunski sistem za boj proti rakavim celicam; Torej obstaja potencialni mehanizem. Lahko rečem le, da me je s temi poročili kontaktiralo preveč ljudi, da bi se počutil udobno. Rekel bi, da je to moja zadnja velika varnostna skrb in je tudi tista, o kateri bodo najmanj poročali v bazi neželenih učinkov, ker če bi nekdo imel raka pred cepivom, uradniki za javno zdravje se nikakor ne bodo povezali s cepivom. ("Dr Byram Bridle govori" , Bitchute, 55. sekunda)
Še enkrat, koliko ljudi bi se odločilo za cepljenje, če bi vedeli, da lahko to sproži izbruh mirujočih virusov ali raka v remisiji? Kdo bi prevzel to tveganje?

A ne vedo, da tvegajo, kajne, ker jim resnice niso povedali. In razlog, da jim niso povedali resnice, je, da so tarča v vojni iztrebljanja, ki se vodi proti njim. Včasih je ljudem zelo težko priznati, kar vedo, da je resnica, a resnica je očitna. Voditelji pandemije in njihova pehota v medijih, javnem zdravstvu in vladi nam želijo škodovati, nam vbrizgati skrivnostno snov, ki bo uničila naš imunski sistem in skrajšala naša življenja. Ne gre le za boj za osebno svobodo ali telesno avtonomijo, je boj za preživetje. Zagovarjamo svojo pravico do življenja. Evo, kaj pravi virusna imunologinja dr. Jessica Rose:

"Študije so v postopku objave, podatki o neželenih učinkih pa izredno kažejo, da ti izdelki (cepiva proti Covidu) ne le imunomodulirajo imunski sistem in povzročajo hipervnetje, ampak tudi zelo negativno vplivajo na populacijo CD8 T celic. . Za tiste, ki ne vedo, je to zelo slaba novica. Zaenkrat je le nekaj ljudi, a podatki zaenkrat ne izgledajo dobro. Te T celice so tako imenovane "celice ubijalke". Njihova naloga ... je uničiti celice, okužene z virusom, ki imajo tuje označevalce na svoji površini. Torej, če so te populacije izčrpane, je to zelo slaba novica, Začenjajo se pojavljati jasni znaki, da se zaradi teh izdelkov (cepiv) pojavi "sindrom pomanjkljive imunosti". Zaradi hiperstimulacije… (zmanjšane) celice T in stalne prisotnosti ponavljajočih se injekcij citotoksičnega proteina… Nikoli, nikoli ne bi priporočil, da se oseba z oslabljenim imunskim sistemom loti teh stvari, saj lahko skoraj jamčim, da bo vaše stanje poslabšati. Druga stvar, ki jo vidimo pri VAERS, je rak, ki prihaja iz remisije in veliko zdravnikov poroča o tem na terenu. In mimogrede, to se še nikoli ni zgodilo, ne v tem obsegu, daleč od tega ... Torej se tukaj dogaja nekaj, kar zahteva nadaljnjo preiskavo, in ne izgleda dobro. "("Dr. Jessica Rose, virusna imunologinja, pojasnjuje moteče informacije, ki se pojavljajo o oslabljeni imunosti cepljenih, " , Odysee)
Ali že vidite diagram? Vidite, da vsi govorijo isto? Zakaj tako misliš?

Ker je resnica, čista resnica, neolepšana.

Tega, ki ga poskušamo izpostaviti, ni mogoče preceniti: cepivo je laboratorijsko ustvarjeno biološko orožje, ki ga je izdelal človek, ki deaktivira kritični obrambni sistem telesa in poveča dovzetnost osebe za to bolezen več vrst velikosti. Z vsako dodatno injekcijo ste manj sposobni organizirati zadosten odziv na rutinske okužbe, gripo ali viruse. To bo povzročilo cunami bolezni, ki bo verjetno preplavil naš javni zdravstveni sistem in državo potisnil globlje v krizo. Je to načrt? Ali nas naši globalistični gospodarji rezervirajo?

Bomo videli. Zdaj si oglejte ta zadnji posnetek iz videoposnetka cepivologa Geerta Vandena Bosscheja:

»Prva stvar, ki bi jo rad poudaril, je, da Covid-19 ni bolezen zdravih ljudi. Zdravi ljudje imajo zdrav prirojen imunski sistem, ki se lahko brez težav spopade s številnimi respiratornimi virusi. Ti ljudje niso le zaščiteni pred boleznimi, ampak lahko v mnogih primerih celo preprečijo okužbo. To so ljudje, ki lahko prispevajo k sterilizaciji imunosti in čredne imunosti, kar je zelo, zelo pomembno. Zato poslušajte: nikoli, nikoli ne dovolite, da bi kdorkoli ali karkoli vplivalo na vaš prirojeni imunski sistem ali ga zaviralo. Z nezdravim življenjskim slogom lahko naredite slabo delo, kar bo zaviralo vašo prirojeno imuniteto, a kar je še huje, protitelesa, ki jih proizvaja cepivo, zavirajo vašo prirojeno imunost. In ta protitelesa cepiva ga ne morejo nadomestiti, ker izgubijo svojo učinkovitost proti virusu in postajajo vse manj učinkovita. Za razliko od prirojenih protiteles ne morejo preprečiti okužbe, niti ne morejo sterilizirati virusa. Zato ne prispevajo k kolektivni imuniteti ... .. Če pri otrocih zatremo ta prirojena protitelesa, bi to lahko povzročilo avtoimunske bolezni. To je absolutna prepoved. S temi cepivi ne moremo imunizirati naših otrok. Zatiranje prirojene imunosti je pri cepljencih že težava in res bodo težko obvladovali številne bolezni, ne le Covid-19, ampak tudi druge bolezni ... in to bo zahtevalo zelo veliko spremembo. radikalno v strategije za pomoč cepljenim – in z vsem srcem sem z njimi – ker bodo v mnogih primerih potrebovali intenzivno zdravljenje… … Stimulirati jih – kar pomeni dati jim tretji odmerek – je popolnoma noro, saj bo povečalo imunski pritisk protiteles iz cepiva na njihovo prirojeno imunost. Okrepitev je torej absolutni nesmisel; je nevarno in se ga ne sme izvajati.... Kaj nam torej pove znanost? Pravi nam, da nas bo zaščitila prirojena imuniteta in ne cepivo. ( "Geert Vanden Bossche o cepivih in zatiranju prirojene imunosti" , Rumble)
Tako zdaj vemo, da je cepivo poleg krvnih strdkov, krvavitev, srčnih napadov, možganske kapi in nevroloških napadov zasnovano tudi za odstranjevanje drobovja sistema, ki nas ščiti pred boleznimi in smrtjo, imunskega sistema. Moramo biti potopljeni v zanikanje, da ne bi videli zla, ki je zdaj med nami.

Glejte tudi: Dr. Nathan Thompson – Cepivo Covid in avtoimunost, Odysee

In to: Sindrom imunske pomanjkljivosti pridobljene s cepivom (VAIDS): 'Pričakovati bi morali, da bomo to imunsko erozijo videli pogosteje'. Americas Frontline Zdravniki


Mike whitney

https://lesakerfrancophone.fr/operation-extermination-le-plan-pour-decimer-le-systeme-immunitaire-humain-avec-un-agent-pathogene-genere-en-laboratoire?fbclid=IwAR3S771WjR69qeqsj-SH7RknaApWV1a3CZYURUT-C6cYlKUlWsDgVqFWyI4*

https://dailyexpose.uk/2021/10/30/gov-reports-show-fully-vaccinated-and-children-developing-ade/

*