Članek
CHD/Robert F Kennedy: Tožba proti Predsedniku ZDA Bidenu in Univerzi Rutgers zaradi obveznega Covid-19 cepljenja
Objavljeno Aug 23, 2021
Sep 2021: Državni tožilec Arizone je v torek vložil tožbo, s katero želi razveljaviti najnovejše zahteve predsednika Bidena glede cepiva COVID-19 za zvezne uslužbence in velika podjetja ter tako postal prva država, ki je pravno izpodbijala najnovejša pravila administracije.
Generalni državni tožilec Mark Brnovich je v 14-stranski tožbi, vloženi na zveznem okrožnem sodišču v Arizoni, trdil, da Bidnove nove zahteve glede cepiva protiustavno diskriminirajo ameriške državljane, saj za nedokumentirane priseljence, ki so jih prijeli zvezni organi pregona, ne velja zvezna zahteva glede cepljenja.
*
*
Children.s Health Defense toži univerzo Rutgers zaradi obveznosti cepljenja COVID
V tožbi je med drugim navedeno, da univerza Rutgers sodeluje s podjetji Pfizer, Moderna in Johnson & Johnson pri preučevanju in razvijanju njihovih cepiv v tekočih kliničnih preskušanjih in da bo imela finančne koristi, če se bo moralo cepiti več ljudi.
    * * *
Organizacija Children's Health Defense (CHD) je skupaj z 18 študenti v ponedeljek na zveznem sodišču vložila tožbo proti univerzi Rutgers, njenemu upravnemu odboru, predsedniku univerze Rutgers Jonathanu Hollowayu in drugim zaradi odločitve univerze, da študentom, ki bodo jeseni obiskovali šolo, naloži cepivo COVID.
V tožbi je navedeno, da je Rutgersova zahteva po cepivu "žalitev človeškega dostojanstva in osebne svobode, saj krši našo osnovno pravico do nadzora nad lastnim telesom".
V tožbi je navedeno, da imajo v svobodni družbi "vsi ljudje pravico, da sami odločajo o svojem zdravljenju - zlasti o tem, kaj si bodo vbrizgavali v telo. In vsaka oseba ima pravico, da to odločitev sprejme prostovoljno, brez prisile kogar koli, in da je v celoti obveščena o koristih in zlasti tveganjih te odločitve."
Tožba navaja, da Rutgersova politika krši pravico do informiranega soglasja in pravico do zavrnitve neželenega zdravljenja.
V tožbi je navedeno tudi, da je politika kršitev pogodbe, saj je univerza januarja 2021 študentom zagotovila, da cepiva COVID ne bodo potrebna za obiskovanje šole. Le dva meseca pozneje se je Rutgers premislil in izdal nove zahteve za cepljenje pred obiskom pouka.
*
Odvetnica dr. Renate Holzeisen: pri tožbi zoper obvezno cepljenje je potrebno uporabiti dokumente Evropske agencije za zdravila in Evropske komisije za pogojno odobritev COVID-19 cepiv, kjer je v aneksu zapisano, da ta cepiva ne preprečujejo okužbe s koronavirusom SARS CoV-2.
Dr. Holzeisen ima informacije, da so na intenzivnih oddelkih večinoma cepljeni s težkimi stranskimi učinki zaradi cepiv.
*
*
*
*

"Šok" podatek dneva: v Lombardiji cepivo zavrača 10.000 negovalcev, v Venetu 5000. Oblasti se soočajo s tveganjem izgube klinik in bolnišnic.

Po poročilih, objavljenih ta teden v italijanskem tisku, je resnično število italijanskih negovalcev, ki po začetku veljavnosti odloka št. 44, ki naj bi jim jih naložil, zavrnilo tako imenovane injekcije "proti covidu", izjemno impresivno.

Če je v Lombardiji in Venetu zavrnitev injekcij velika, je to resnično v vseh regijah Italije. Na Sardiniji 700 negovalcev to zavrača, od tega jih je bilo 57 suspendiranih.  Od 10.000 nasprotnikov v Lombardiji je bil proti 2500 uveden postopek odloga.

Nacionalna zveza zdravniških ordinacij, kljub svoji vnemi za cepljenje priznava, da je odlok slabo pripravljen, medtem ko obstaja dokazano tveganje, da se z odpovedjo oskrbovalcev ali ustvarjanjem zdravstvenih praznin ne izvajajo celotne storitve. V Cervarese Santa Croce pri Padovi je eden in edini splošni zdravnik, zadolžen za zdravljenje 1.300 bolnikov, čez noč prenehal delati, da se mu ne bi bilo treba podrediti cepljenju. Enako se dogaja v številnih "medicinskih ustanovah". Poleg tega, ker pogodbe o zaposlitvi ne določajo obveznosti cepljenja, je pravna podlaga obveznega cepljenja zelo krhka.

Vsak skrbnik pa ima pravico izpodbijati odložitev pred upravnimi sodišči. Tako profesorica ustavnega prava in odvetnica Daniele Granara zastopa 10.000 negovalcev pred petnajstimi deželnimi sodišči, pa tudi okoli 2000 učiteljev iz šol in univerz. Še en specialist za skupinske tožbe,  odvetnik Mauro Sandri je sprožil tožbe  proti "Green Pass", proti Evropski agenciji za zdravila in zastopa številne zaposlene, ki so bili poškodovani zaradi obveznosti cepljenja.

*
*
Meryl Nass, dr. med.: Dve pomembni dejstvi o zdravilih in cepivih z dovoljenjem za uporabo v sili (EUA)
Vemo, da obstaja nekaj pomembnih razlik med zdravili in cepivi EUA ter zdravili in cepivi, ki so v celoti licencirana.
Cepiva EUA so po ameriški zakonodaji označena kot eksperimentalni ali raziskovalni izdelki. Kot taka ne morejo biti predpisana kot obvezna. Imate pravico, da jih zavrnete, ne da bi pri tem utrpeli posledice.
Cepiva EUA imajo ogromen ščit pred odgovornostjo, ki pred tožbo ščiti vse, ki sodelujejo pri izdelku. Če ste poškodovani s cepivom EUA, je edini način za pridobitev odškodnine za škodo prijava v program CICP (Countermeasures Injury Compensation Program), ki lahko krije le neplačane stroške zdravljenja in izgubljeno plačo. Vendar je bila odškodnina izplačana le za 3 % vloženih zahtevkov, program pa doslej ni odobril nobenega zahtevka za poškodbe s cepivom COVID.
Nekateri pravijo, da CICP, ki ga vodi ameriško ministrstvo za zdravje in socialne zadeve ter vlagateljem ne daje pravice do sodnika ali porote, oškodovanim Američanom onemogoča pravičen postopek.
Vendar je to edina pot, po kateri lahko oškodovanec po prejemu cepiva ali zdravila EUA poišče pomoč.
To je zapisano v informativnem listu - Uprava za hrano in zdravila (FDA) pravi, da je to "vaša izbira".
Po zakonu mora biti cepivo v celoti odobreno, da bi ga lahko predpisali kot obveznega. Ko pa cepivo za uporabo pri odraslih preide iz izdelka EUA v vsakdanji izdelek z dovoljenjem, izgubi zaščito pred odgovornostjo.
Menimo, da je agencija FDA verjetno dobila navodilo, da najde način, kako pridobiti licenco za Pfizerjevo cepivo, da bi bila obveznost pravno podprta, in hkrati ohraniti zaščito pred odgovornostjo za cepivo.
Agencija FDA ni mogla najti načina, da bi to storila v skladu z obstoječo zakonodajo. Kot smo poročali 24. avgusta v reviji The Defender, se je namesto tega odločila ustvariti zmedo glede pravnega statusa dveh cepiv Pfizer-BioNTech. V dokumentu, ki ga tukaj prvič obravnavamo - informativnem listu, ki ga je treba dati prejemnikom cepiva Comirnaty ali Pfizer-BioNTech COVID - FDA priznava dejstva, ki smo jih pravkar predstavili.
Vendar je FDA dodala tudi nekaj novega - zadnji stavek informativnega lista navaja:
"Ta EUA za cepivo Pfizer-BioNTech COVID-19 in COMIRNATY preneha veljati, ko minister za zdravje ugotovi, da okoliščine, ki upravičujejo EUA, ne obstajajo več, ali ko se status odobritve izdelka spremeni tako, da EUA ni več potrebna."
V skladu s tem informativnim listom je FDA tudi licencirano cepivo Comirnaty označila kot izdelek z EUA. S tem je FDA cepivu Comirnaty zagotovila enako zaščito pred odgovornostjo kot cepivu EUA podjetja Pfizer-BioNTech.
Vendar to pomeni, da cepiva Comirnaty ni mogoče predpisati. FDA to priznava v informativnem listu, kjer navaja:
"Kaj če se odločim, da ne bom prejel cepiva COMIRNATY (COVID-19 VACCINE, mRNA) ali cepiva COVID-19 podjetja PFIZER-BIONTECH?
"V skladu z EUA se lahko sami odločite, ali boste prejeli cepivo ali ne. Če se odločite, da ga ne boste prejeli, to ne bo spremenilo vaše standardne zdravstvene oskrbe."
V informativnem listu je v drobnem tisku skrito priznanje FDA, da trenutno v ZDA ni mogoče nikomur predpisati obveznega prejemanja cepiva za COVID, saj za vsa cepiva še vedno velja EUA.
Ta informativni list za prejemnike cepiva je ključnega pomena, da ne bi bili prisiljeni sprejeti eksperimentalnega cepiva.
*
Zoran Milanovič, Predsednik Hrvaške proti obveznemu cepljenju: https://www.facebook.com/andre.zibert/videos/3156415287907753
*
Tanja Fajon SD: ukrepi vlade si bili katastrofalni in ljudje ne zaupajo vladi, zato ima RS eno najnižjih stopenj cepljenja (43%)
*
*
*
*
*
*
10.a člen
(1) Ne glede na prvi odstavek 5. člena tega odloka mo rajo zaposleni v organih državne uprave, zaradi zagotavljanja 
nemotenega delovanja države, za opravljanje nalog na de lovnem mestu, v prostorih delodajalca ali v prostorih drugega 
organa državne uprave izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali 
cepljenja.
(2) Organ državne uprave iz tega odloka je ministrstvo, 
organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota.
(3) Predstojnik organa državne uprave lahko izjemoma 
določi, da zaposleni v organu državne uprave naloge iz pr vega odstavka tega člena opravlja, če izpolnjuje pogoj testi ranja, kadar zaposleni predloži potrdilo osebnega zdravnika, 
iz katerega izhaja, da se cepljenje odsvetuje iz zdravstvenih 
razlogov.
(4) Predstojnik organa državne uprave zaposlenim, ki ne 
izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja iz prvega odstav ka tega člena, in zaposlenim, ki zasedajo delovna mesta, za 
katera ni določena izjema iz prejšnjega odstavka, organizira 
delo na domu, če narava in vrsta dela ter delovni proces to 
omogočajo. Če dela na domu zaradi narave in vrste dela te
*
*
+
San Diego, Kalifornija - Odvetnik John Howard in odvetniška skupina Davillier Law Group sta ob podpori organizacije America's Frontline Doctors (AFLDS) v četrtek na okrožnem sodišču ZDA za severno okrožje Kalifornije vložila tožbo proti družbi Kaiser Permanente, eni največjih zdravstvenih organizacij v ZDA. Tožba izpodbija Kaiserjevo obveznost, da mora biti vseh 217.000 zaposlenih cepljenih do 30. septembra 2021 ali pa bodo morali oditi na neplačan dopust. Zaposleni imajo čas do 1. decembra 2021, sicer bodo odpuščeni. Več kot 4000 zaposlenih se je obrnilo na organizacijo America's Frontline Doctors (AFLDS) za pomoč pri uveljavljanju državljanskih pravic.
AFLDS odkrito poudarja, da so predpisi o cepljenju COVID nezakoniti z vidika prava in nevarni z vidika znanosti. Nezakonita so, ker cepiva ne ustavijo prenosa delta virusa in so zato le osebna izbira zdravljenja. Nevarna so, ker cepljeni postanejo superprenašalci z izredno visokim virusnim bremenom in ker cepljeni postanejo bolj kritično bolni z višjo stopnjo hospitalizacije in smrti kot necepljeni. Poleg tega se po vsem svetu uporabljajo veliko učinkovitejša in varnejša zdravljenja. Na primer, država Indija je svojo največjo zvezno državo z 240 milijoni prebivalcev razglasila za "prosto Covida" z zelo nizko stopnjo cepljenja, vendar zelo visoko stopnjo uporabe ivermektina.
Direktor AFLDS za sodne postopke Mike Hamilton pozdravlja današnjo jutranjo prijavo v Kaliforniji in pravi: "Skrajni čas je, da se zdravstvenim delavcem in vsem delavcem omogoči izbira glede njihovega telesa - obstajajo alternative." Dr. Richard Amerling, strokovni direktor AFLDS, je to podkrepil z besedami: "Cepljenje ne ustavi prenosa virusov in po vsem svetu je bilo dokazano, da obstajajo varne in učinkovite alternativne terapije."
Družba Kaiser Permanente trdi, da zgolj sledi smernicam Centra za nadzor bolezni (CDC). CDC nima pristojnosti, da bi vsem posameznikom predpisal cepljenje, kar je številnim organizacijam, kot je Kaiser, omogočilo grožnjo "brez cepljenja ni službe". Vendar ima Kaiser kot največji delodajalec v zdravstveni oskrbi v državi ogromno moč, zato se je izkazalo, da obstaja incestuozen odnos med Kaiserjem in političnimi odločevalci, ki naj bi delovali neodvisno. Pritožba razkriva, da CDC in FDA sodelujeta s Kaiserjem, da bi predpisali cepiva.
"Družba Kaiser ne more reči, da sledi CDC, ko pa je dejansko opravila večino odločitev za CDC," je dejal odvetnik George Wentz, glavni odvetnik v zadevi. Pritožba kaže, da ima podjetje Kaiser prevladujočo vlogo v skupini podatkov o varnosti cepiv (VSD), ki pripravlja priporočila za CDC, in v Svetovalnem odboru za prakso cepljenja (ACIP), ki pripravlja priporočila za FDA. Družba Kaiser zato deluje v imenu države in za njen račun ter zanjo veljajo ustavne in zakonske zahteve.
Kaiserjev mandat krši ustavo in kalifornijsko državno zakonodajo. Pritožba navaja kršitve 14. amandmaja, tako klavzule o pravilnem postopku kot klavzule o enakem varstvu, kalifornijske ustave, vdora v zasebnost, javnega razkritja zasebnih dejstev, kršitve varnosti računalniških osebnih podatkov in namerne povzročitve čustvene prizadetosti. V pritožbi je navedeno, da mandat krši več neodtujljivih ustavnih pravic, vključno s številnimi pravicami, ki jih je vrhovno sodišče priznalo kot temeljne, pravice do "življenja", "lastnine", "svobode", "telesne celovitosti" in pravice, povezane z zasebnostjo.
Odvetnika Howard in Wentz obravnavata ustavne argumente v zadevi Jacobson proti Massachusettsu in Jacobson razlikujeta na dva načina. Prvič, Jacobson je uporabil majhno enkratno denarno kazen, ne pa hude kazni, kot je brezposelnost ali nezaposljivost. In drugič, COVID ima 0,1-odstotno stopnjo smrtnosti okužbe (zdaj z Delto še nižjo), kar ni niti približno podobno izbruhu ošpic leta 1905, ko je bila stopnja smrtnosti 33-odstotna.
Dr. Simone Gold, ki je zdravnica in odvetnica ter ustanoviteljica organizacije za državljanske pravice America's Frontline Doctors, priznava, da je "Kaiserjev primer naš Alamo. Močni interesi bodo še naprej posegali v človekove svoboščine, če jim bomo dovolili, da teptajo človekove pravice in vsiljujejo cepljenje proti virusu, proti kateremu je večina prebivalstva že imuna in za katerega imajo delovno sposobni Američani več kot 99,98-odstotno sposobnost preživetja. Poleg tega je podjetje Kaiser ravnalo izredno sramotno. Naredili so veliko več kot to, da so zagrozili z brezposelnostjo. Z zvezno in državno vlado so se usklajevali, da bi delavce prisilili v popolno in trajno nezaposljivost v industriji."
Kaiser mora odgovor predložiti do 7. 11. 2021
*
Bill Gates, dr. Anthony Fauci, direktor Nacionalnega inštituta za zdravje in Peter Daszak, director EcoHealth so v sodni dokumentaciji obtoženi genocida
Justus R. Hope, doktor medicine 20. december, 2021
V osupljivi 46-stranski pravni vlogi Mednarodnemu kazenskemu sodišču v Haagu dne 6. decembra so neustrašni odvetnik in sedem vlagateljev obtožili Anthonyja Faucija, Petra Daszaka, Billa in Melindo Gates in dvanajst drugih oseb številnih kršitev nürnberškega zakonika. Med njimi so bili različni zločini proti človečnosti in vojni zločini, kot so opredeljeni v členih 6, 7, 8, 15, 21 in 53 Rimskega statuta.
Poleg štirih kraljev je bilo imenovanih še dvanajst drugih, vključno z direktorji vodilnih korporacij, ki proizvajajo cepiva, in vodilnimi v zdravstvu v Združenem kraljestvu.
Albert Bourla, izvršni direktor podjetja Pfizer
Stephane Bancel, generalni direktor družbe AstraZeneca
Pascal Soriot, generalni direktor podjetja Moderna
Alex Gorsky, generalni direktor družbe Johnson and Johnson
Tedros Adhanhom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije
Boris Johnson, predsednik vlade Združenega kraljestva
Christopher Whitty, glavni zdravstveni svetovalec Združenega kraljestva
Matthew Hancock, nekdanji državni sekretar Združenega kraljestva za zdravje in socialno varstvo
Sajid Javid, sedanji državni sekretar Združenega kraljestva za zdravje in socialno varstvo
June Raine, glavna izvršna direktorica Združenega kraljestva za zdravila in zdravstvene izdelke
Dr. Ravid Shah, predsednik Rockefellerjeve fundacije
Klaus Schwab, predsednik Svetovnega gospodarskega foruma
Dr. Ravid Shah, ki od leta 2001 dela za fundacijo Gates, je bil leta 2007 imenovan za mladega globalnega voditelja Svetovnega gospodarskega foruma. Zdaj vodi Rockefellerjevo fundacijo, ki skupaj s fundacijo Gates financira projekt ID2020.
Klaus Schwab, hudičevo inteligenten, Nemec z dvojnim doktoratom iz ekonomije in tehnike, je ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma, kluba najbogatejšega odstotka svetovne podjetniške in politične elite. Je posrednik moči, ki je vzgojil številne predsednike, predsednike vlad in direktorje tehnoloških podjetij, ki zdaj nanj gledajo s spoštovanjem in neomajno zvestobo.
Schwab, ekonomist in tehnokrat, se je spoprijateljil s številnimi voditelji narodov, med katerimi je najpomembnejši kitajski predsednik Xi Jinping, ki je imel v Davosu ključni govor. Pohvalil je njegovo vizijo novega svetovnega reda. Klaus Schwab je 25. januarja 2021 obljubil podporo Xi Jinpingu z naslednjimi besedami: "Gospod predsednik (Xi Jinping), verjamem, da je zdaj najboljši čas, da prenovimo naše politike in si skupaj prizadevamo za miren in uspešen svet. Zdaj vsi skupaj pozdravljamo njegovo ekscelenco Xi Jinpinga, predsednika Ljudske republike Kitajske."
Mnogi menijo, da je Schwab vodja sedanjega gibanja za kriptovaluto, univerzalno identifikacijo in enotno svetovno (fašistično) vlado, ki jo bo totalitarno vodila skupaj s Kitajsko.
Odvetnica Hannah Rose in sedem tožečih strank so vložili kazensko ovadbo zaradi kršenja načel Nürnberga v imenu žrtev, celotnega prebivalstva Združenega kraljestva. Postopek je vložila pri Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu. Haag je znan po svoji dolgi zgodovini pomoči žrtvam pri iskanju odškodnine za vojne zločine in opredelitvi ustreznih etičnih smernic za ravnanje med vojno.
Ostali tožniki so še:
Dr. Mike Yeadon - kvalificirani raziskovalec na področju znanosti o življenju z diplomo iz biokemije in toksikologije ter doktoratom iz respiratorne farmakologije, nekdanji podpredsednik in glavni znanstvenik za raziskave alergij in dihal pri družbi Pfizer
Piers Corbyn - astrofizik in aktivist
Mark Sexton - upokojeni policist
John O'Loony - direktor pogrebne dejavnosti
Johnny McStay - aktivist
Louise Shotbolt - medicinska sestra in borka za človekove pravice

Odpuščeni delavci tožijo mesto New York, zahtevajo 250 milijonov dolarjev in odpravo obveznosti cepljenja COVID Newyorški delavci, ki so izgubili službo, ker so zavrnili cepivo COVID-19, so v četrtek proti mestu in županu Ericu Adamsu vložili tožbo v vrednosti 250 milijonov dolarjev. Delavci zahtevajo tudi ponovno zaposlitev in preklic mandata. https://childrenshealthdefense.org/defender/lawsuit-covid-vaccine-mandate-new-york/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=e88f8790-6fc9-4345-9029-1d7f106be75f