Članek
Uvajanje globalistične medicinske diktature: Zakon o nalezljivih boleznih
Objavljeno Sep 10, 2021

Ob »padcu« ZNB D-ja nam je odleglo, vendar malokdo od nas ve, da je ZNB C v veljavi že od 30.5.2021 in bo ta zakon močno posegal v naša življenja!

1.) Z uveljavitvijo Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) C so nam odvzeli temeljne človekove pravice!

*

2.) ZNB C daje zakonsko podlago oblastem za izvajanje medicinskega terorja nad prebivalstvom.

*

3.) ZNB C uvaja zahtevo, da se MORA vsaka zdrava oseba, ki se ji preventivno odredi karantena, zaradi domnevno »visoko tveganega stika« podrediti obveznim zdravstvenim pregledom (testiranju). Karanteno odredi NIJZ ali policija. V zakonu ni opredeljeno, kaj je »visoko tvegan stik« in kako se ugotavlja, kar odpira možnost številnim zlorabam.

*

4.) Nosno-žrelni bris je invaziven poseg v telo, ki lahko povzroči bolj ali manj resne poškodbe tkiv.

*

5.) Sistematično izvajanje teh testiranj pri ljudeh, ki ne kažejo znakov bolezni je strokovno neutemeljeno.

*

6.) Postavljanje diagnoze zgolj na podlagi katerega koli testa, brez kliničnega pregleda osebe ali brez prisotnosti tipičnih znakov bolezni je STROKOVNA NAPAKA.

*

7.) ZNB C določa možnost izreka ukrepa karantene na domu ali v posebnih izolacijskih centrih zaradi »visoko tveganega stika«, ki se po medicinskih kriterijih sploh ne preverja.

*

8.) Z ukrepom karantene na domu se zdravemu posamezniku omeji svoboda gibanja.

*

9.) Namestitev zdravega posameznika v IZOLACIJSKI CENTER je še hujši poseg v temeljne človekove pravice, to je odvzem njegove osebne svobode. Izolacijski center je v resnici medicinsko naravnan zapor.

*

10.) V zakonu NI nobene varovalke, ki bi zagotavljala možnost, da bi se pred tovrstnim medicinskim terorjem bilo možno zaščiti.

*

11.) ZNB C celo dopušča izrek karantene tudi preventivnoko ni epidemije.

*

12.) Karanteno lahko izreče NIJZ ali policija tudi na podlagi anonimne prijave, brez kakršnega koli preverjanja dejstev. Policiji je nujno potrebno odvzeti to avtonomijo! Pri odločanju o karanteni bi morala biti policija podrejena soglasni odločitvi lečečega zdravnika in NIJZ, ki skupaj ugotavljata upravičenost izreka karantene.

*

13.) Rezultat Hitrega ali PCR testa ni zanesljiv! Pozitiven izvid testa ima pomen le ob jasni prisotnosti kliničnih znakov bolezni, o čemer presoja zdravnik. Odredba karantene osebi le na podlagi pozitivnega testa ali domnevnega stika z osebo, ki je bila na testu pozitivna, je zloraba medicine!

*

14.) Spremembe ZNB uvajajo medicinsko diktaturo! Pri tem so izničeni temeljni aksiomi strokeGre za zlorabo medicine v represivne namene!

*

15.) Spremenjen ZNB grobo krši temeljne človekove pravice pod pretvezo skrbi za javno zdravje.

*

Zdravja brez svobode NI.

Ministrstvo za zdravje je dne 12.4.2021 poslalo okrožnico Javnim zdravstvenim zavodom ter Ministrstvu za notranje zadeve, z navodili za izvajanje ukrepa osamitve (izolacije) v izolacijskih centrih ali karantene za osebe, ki imajo s testom potrjeno okužbo ali za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s pozitivnim izvidom na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

97% pozitivnih PCT testov je lažno pozitivnih pri številu ciklov nad 35. V teh primerih so potrjeni le koščki razpadlega virusa in ni prisotnosti virulentnega (“živega”) virusa, ki bi lahko povzročil okužbo oz. bolezen. Na podlagi tako nezanesljivih testov NI dopustno izrekati ukrepa odvzema pravice svobodnega gibanja, še manj pa izrekati ukrepa osamitve v posebnem izolacijskem centru (medicinskem zaporu), kar pomeni odvzem osebne svobode!

Z izvajanjem določb spremenjenega ZNB-ja za oblast ljudstvo postaja le »biomasa«, ki nima več pravic odločanja o svojem zdravju in življenju.

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je stopila v veljavo 23.8.2021, v kateri vsem, ki potrebujemo kakršno koli zdravstveno storitev, pomoč ali oskrbo predpisuje obvezno testiranje. To pomeni, da bo za necepljene pogoj za vsak (tudi načrtovan) obisk zdravnika (pri osebnem zdravniku, lečečem specialistu, zobozdravniku, fizioterapevtu….) negativen rezultat testa, kljub temu, da oseba ne kaže nobenih znakov kužne bolezni?!? To je strokovno neutemeljeno in je v nasprotju z dosedanjo medicinsko prakso.

Po vladnem odloku to velja »dokler ne bo dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje SARS-CoV-2«.

Sedaj že vemo, da polno cepljeni ravno tako kot necepljeni zbolevajo z okužbo SARS-CoV-2 in jo tudi prenašajo na druge, kar pomeni, da ta formulacija oblasti omogoča, da ukrepe ohranja poljubno dolgo, namreč cepljenje NE bo zamejilo širjenje tega virusa. Ta bo ostal z nami in se bomo morali naučiti živeti z njim, brez teh hudih omejevalnih ukrepov, ob fokusirani pozornosti na zaščiti ranljivih in ukrepih, ki ne omejujejo normalno funkcioniranje človeka in družbe.

Ta odlok je nedopusten pritisk na tiste, ki se iz kakršnega koli razloga ne odločijo za cepljenje! To je DISKRIMINACIJA necepljenih, kar prepoveduje tudi Resolucija Sveta Evrope z dne 27.1.2021.

Moramo se zavedati, da se oblast svojim namenom ne bo odpovedala in bo poiskala načine, da svoje težnje po uvedbi medicinske diktature uresniči po svojih načrtih. Predlog novih sprememb Zakona o Nalezljivih Boleznih, ki bo nadomestil ZNB D je že v medresorskem usklajevanju. Sprejemal se bo spet po nujnem postopku in brez širše javne razprave!

https://www.slovenskizdravniki.si/zakon-o-nalezljivih-boleznih-aktualno-stanje/?fbclid=IwAR0oOIYNfmPJ13Y9_xiPiUh8PClHo6-1VgW0GKXpu0mNryK8rJGA8Rr9Aas

*

Magister prava Martina kos razlaga spremembe ZND-d: https://www.cisp.si/2021/pravnica-mag-martina-kos-razlaga-nov-predlog-dopolnitve-zakona-znb-d/

https://www.youtube.com/watch?v=Hw360P8ALoE

https://moja-dolenjska.si/boleca-napoved-sprememb-zakona-o-nalezljivih-boleznih/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR0lVNvJalVJnrsQ-MRnWM27uAis8P_9dFmesLMNjehWaLF2kx5T_026nOA

Koalicijski poslanci strank Gibanje Svoboda, SD in Levica so včeraj v državni zbor vložili predlog sprememb Zakona o nalezljivih boleznih (ZBO), podpisali so se pod predlog, ki so ga pripravili pred volitvami znani poulični protestniki, znani kot Glas ljudstva, kjer je bila vodilna Nika Kovač iz zasebnega inštituta Levice, poimenovanega 8. marec.

Obstoječi Zakon o nalezljivih boleznih je bil iz leta 1995 in zastarel, prejšnja Janševa vlada ga je v času epidemije poskušala posodobiti, vendar so pouličnjaki z roko v roki s takratno opozicijo iz vrst KUL temu nasprotovali.

Spomnimo se zgolj silnih petkovih protestov in vpitja na ta račun. Zato je Janševa vlada morala sprejemati uredbe. Dodajmo še, da se okužbe s covidom v Sloveniji ponovno povečujejo, v tem tednu je bilo od 463 do 562 novih okužb dnevno, jeseni pa se pričakuje šesti val.

In kaj so zdaj naredili v KUL z dodatkom Golobovih?

Iz predloga zakona je razvidno, da so povzeli bistvene stvari iz vladnih odredb iz časa Janševe vlade. Zakon nameravajo sprejemati po hitrem postopku, brez širše razprave. Prav to je bil tudi eden največjih očitkov prejšnji vladi, češ da javnosti odreka pravico do razprave in predlogov izboljšav. Spomnimo se tega vpitja.

Golobova vlada pa zdaj dela prav to, kar so očitali drugim. Zato se včeraj pod predlog zakona niso podpisali nekateri člani iz vrst stranke SD, in sicer Meira Hot, Bojana Muršič in Damijan Zrim, med podpisniki ni niti poslanca Gibanja Svoboda Bojana Čebele (pred tem župan občine Borovnica), ki je v parlamentu nasledil Roberta Goloba.

Kakšne spremembe nameravajo sprejeti Golobovi?

Spreminjajo in dopolnjujejo obstoječi 39. člen ZBO, ki med drugim določa prepovedano oz. omejeno gibanje prebivalstva, prepoveduje zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih in omejuje ali prepoveduje promet posamezni vrst blaga in izdelkov.

Spreminjajo in dopolnjujejo tudi 57. člen ZBO, ki določa kazni za prekrške posameznika.

Kdor se ne bo osamil, če ne bo spoštoval navodil v karanteni, če ne bo omejih fizičnih stikov s svojci v času karantene, če se ne bo zdravil, se bo izmikal obveznemu cepljenju, bo zavračal ali se izmikal zaščiti z zdravili, onemogočal dezinfekcijo, zavrača ali se izmikal obveznim higienskim pregledom s svetovanjem, zdravstvenim pregledom in podobno bo plačal od 400 do 4000 evrov kazni.

Kazen od 400 do 4000 evrov je zagrožena tudi staršem ali skrbnikom otroka, če bodo opustili skrbi in obveznosti.

In še. Za zbiranje ljudi v času nevarnosti širjenja nalezljive bolezni, ko bo to prepovedano, se posameznik kaznuje z globo od 1200 do 12.000 evrov.

Vse to so pripravili zunanji sodelavci in »svetovalci« Golobove vlade, prav tisti, ki so bili doslej največji nasprotniki tovrstnih ukrepov, da o kaznih in globah ne govorimo. Bili so zelo glasni, naj Janševa vlada umakne tožbe in zahtevke za vračilo stroškov neprijavljenih in nezakonitih shodov. Nato je najprej nova notranja ministrica Tatjana Bobnar, nato še vlada, sprejela sklep o umiku vseh tožb zoper organizatorja Jaše Jenulla, stroške policijskega varovanja v višini okoli 850 tisoč evrov pa so prevalili na davkoplačevalce. Padajo tudi vse globe.

Ironično pa je, da so novi oblastniki zdaj pripravili spremembe zakona, po katerih bodo kazni bistveno višje, kot smo jim bili kadarkoli priča doslej.

Mediji poročajo, da je Golobova vlada pripravila spremembe, ki so jih pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije. Dejansko pa je to zgolj poimenovanje za Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Amnesty International Slovenija (AI), Danes je nov dan (DJND) in Zavod za kulturo raznolikosti Open (Open). Vsi ti so bili del skupine Glas ljudstva.

Iz predloga na spletni strani državnega zbora je še razvidno, da je pri pripravi zakona sodelovala tudi Odvetniška pisarna Senica (Miro Senica in Katarina Kresal).

Predvidene kazni (globe):

*

*

https://andraz-tersek.si/zakaj-v-sloveniji-tega-nikakor-ne-zmoremo/?fbclid=IwAR1rVhQ9Ca8CMAsVyZdME4bZgvIoySDeHX5NlaKMgfDM3anOfmo32FCYKqQ

*

Dr Teršek: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/287394?fbclid=IwAR38ySA4p6MmFjFu63t0H2zIzwDeiX7PxgrU7EF2AUO59LL4RlN5aTbA2C0

*

Poziv za kandidate za prisilno izolacijo v zbirnih centirh: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Javne-objave/Javni-pozivi/1_Javni_poziv_P.pdf?fbclid=IwAR0O7pNEw2IXN4ej1AcLCDxEAF7eVEV--kO3_MWfcQGdYKWbEVjDcXDItLI

*

Hrvaški EU poslanec Kulakašič o COVID medicinskem fašizmu: https://www.facebook.com/bojana.pustinek/videos/896099634373567

*

Dr Nada Jurinič o pharma fašistični diktaturi: https://www.facebook.com/jasminka.podvez.9/videos/565489448086499

*

Dr. Vladimir Pirnat na predavanju o pandemiji dne 18.9. 2021 v Ljubljani: Gre za medicinski fašizem:

https://www.facebook.com/Clarsy1/videos/339272677981284

*

Srečko Prislan: FB 19.9. 2021 Spoštovani gospodje, tovariši in prijatelji, ko postane egoizem dominantna vrednota v oblasti odtujene od ljudi je teror in diktatura osnovna metoda delovanja vsake oblasti!

Skozi zgodovino človeštva se je potrdilo, da oblast odtujena od ljudi, kot jo definira obstoječi zločinski družben sistem razredne družbe, po naravni poti ustvarja pogoje za negativni družbeni proces od slabega na slabše! Zločinski družben sistem nima nobene druge možnosti za obstoj, saj svoj genocidni pohod mora graditi in razvijati represivni aparat, ki s silo in nasiljem uveljavlja negativne moralne etične vrednote po meri podivjane človeške pameti! Posledično vse formalne institucije oblasti postanejo v službi zla, zato ni druge rešitve za svobodnega človeka in razvoj resnične demokratične družbe, kot nov družben sistem neposredne demokracije s katerim se menja vse institucije zla in uveljavi osebna odgovornost ter ustvarjalno sodelovanje vseh članov vsake družbene skupnosti na pozitivnih vrednotah življenja.

https://www.slovenskizdravniki.si/komentar-predloga-in-dopolnitev-znb-z-dne-16-6-2021/?fbclid=IwAR2AMjbPb3RSlmh_q6x10vQflLBkg-MyB2aSAeB-vD0bgBzoWlKMKbrbM64

Avtor:Iniciativa slovenskih zdravnikov19. 09. 2021

Ustavno sodišče je vladi naložilo, da v 39. člen ZNB-ja vgradi varovalo, ki bi omejilo oz. zožilo vladi preširoko polje proste (politične) presoje, z vključitvijo drugih strok (medicinske, epidemiološke, psihološke, sociološke in drugih) v odločanje.

*Če bi se pri sprejemanju dopolnitve ZNB-ja ta zahteva Ustavnega sodišča zares upoštevala, bi se lahko ukrepi za obvladovanje epidemije sprejemali s širšim družbenim konsenzom, posledično bi bili bolj sorazmerni in bremena v skupnosti bolj enakomerno razdeljena. S tem bi se izognili ukrepom in omejitvam, ki ljudem in družbi kot celoti kratkoročno in dolgoročno škodujejo bolj kot bolezen sama.

»Vlada se je odločila za obravnavo zakona po nujnem postopku, brez sodelovanja javnosti pri pripravi tega predloga.«

*Menimo, da je pri oblikovanju tako pomembnega dokumenta nujna vključitev širše strokovne javnosti. Ta zakon namreč (lahko) pomembno posega v temeljno svobodo posameznika in tudi v funkcioniranje širše družbe kot celote.

 1. člen

»39. člen se spremeni tako, da se glasi:

V drugem odstavku med ostalim uvaja:

– …….

– omeji oz. prepove gibanja v določeni razdalji od prebivališča posameznika

– omeji oz. prepove gibanje ob določenih urah v dnevu

– …….«

*»Lockdown« ukrepi za obvladovanje epidemij in pandemij do leta 2020 nikoli niso bili del strokovnih priporočil, podanih s strani WHO. Epidemiološka stroka jih celo izrecno odsvetuje, ker ti ukrepi na noben način ne vplivajo pozitivno na omejevanje epidemije. Ravno nasprotno.

»Lockdown« ukrepov niso podprti z nobenim strokovnim (medicinskim) argumentom. Leta 2020 se je ta usmeritev spremenila, brez kakršnih koli pojasnil strokovni javnosti. Poudariti moramo, da je ni sprejela širša in neodvisna strokovna skupnost, kar je jasen dokaz, da za njo zares ne stoji noben s strani stroke podprt argument.

Zgoraj izpostavljena ukrepa sta še posebej izstopajoča, ker sta prekomeren represiven poseg v temeljne človekove pravice in nikakor ne sodita v ZNB.

»(6) Pri pripravi strokovne ocene, predloga in izdaji odloka iz tega člena, se upoštevajo naslednji kazalniki in merila:

1. način in hitrost prenosa okužbe z upoštevanjem vloge presimptomatskega in asimptomatskega prenosa«

*Asimptomatski in presimptomatski prenos (nekaj ur pred pojavom kliničnih simptomov), ima po strokovnih podatkih neznaten vpliv na širjenje epidemije (1%). To sta potrdila Kitajska študija, ki je vključevala 10 milijonov ljudi in dr. Fauchi v svoji izjavi javnosti. Takšna formulacija žal vladi omogoča določanje bistveno bolj obsežnih ukrepov, kot bi bilo strokovno (medicinsko) utemeljeno.

 1. člen

»Za 39. členom se doda nov, 39.a člen, ki se glasi:

Kadar Vlada Republike Slovenije v primeru nove nalezljive bolezni ali novih epidemioloških spoznanj ali okoliščin v zvezi z nalezljivo boleznijo iz 8. člena tega zakona, po preučitvi mnenja medicinske in epidemiološke stroke oceni, da ukrepi, določeni s tem zakonom, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za zagotavljanje zadostnega varstva pred širjenjem oziroma za preprečevanje nalezljivih bolezni ter varovanja zdravja in življenja ljudi, z odlokom lahko odredi tudi ukrepe, ki jih ta zakon ne določa, vendar najdlje skupaj za en mesec. Za določanje ukrepov iz tega člena se smiselno uporablja prejšnji člen.«

*S členom 39.a se naredi obvod prejšnjim omejitvam, ki so na zahtevo Ustavnega sodišča vnešene v 39. člen. Edina omejitev v 39.a členu je časovna omejitev, ki pa se lahko tudi zaobide z navajanjem novih »dejstev« ali novih epidemioloških spoznanj ali okoliščin, ki znova vladi omogočajo uvedbo ukrepov po svoji presoji za novo »omejeno« časovno obdobje. Dejansko 39.a člen vladi daje vsebinsko in časovno neomejena pooblastila.

Glede na to, da v 39. členu ni nikjer opredeljena sestava in obseg strokovnega posvetovalnega tima (ožjega-medicina in epidemiologija, ter širšega-medicina, epidemiologija, psihologija, sociologija in druge stroke), tega kdo in na kakšen način bi jo ustanovil in na kakšen način bi ta funkcioniral, se dobi vtis, da predlagatelj tega zakona ni imel resnih namenov, da zares zoži svoja pooblastila, ter medicinski in širši stroki da večjo moč vplivanja na odločanja glede ukrepov. Dobi se vtis, da je šlo le za »kozmetične« popravke 39. člena tega zakona, da bi se formalno ugodilo zahtevi Ustavnega sodišča.

Pri sestavi ožjega (različni profili medicinske strokae) in širšega posvetovalnega tima (tudi strokovnjaki z drugih področji) bi morali zagotoviti nabor strokovnjakov od politike neodvisne stroke, ki bi sproti spremljala pozitivne in negativne učinke posameznih ukrepov in svoja stališča oblikovala predvsem na strokovnih temeljih in ne po nareku politike.

Obrazložitve:

K 1. členu

»…….. Predlog spremenjenega 39. člena ZNB v celoti naslavlja vse v odločbi Ustavnega sodišča izpostavljene ustavno problematične vidike dosedanje zakonske ureditve in bistveno zoži polje proste presoje Vlade pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov, saj med drugim po novem nalaga Vladi RS obvezno pridobitve strokovne ocene…«

*Formalno je to morda res, vendar nikjer v zakonu ni določeno, kdo in kako bo sestavil posvetovalno skupino, ki bo podajala strokovne ocene. Nikjer ni opredeljena njena sestava, način funkcioniranja, način kako bo zagotovljena strokovna neodvisnost od politike oz. vladnega vpliva, ……, kar bi bilo nujno, če bi Vlada imela resen namen upoštevati zahteve Ustavnega sodišča.

»…….. V 5. točki je dodan ukrep odreditve higiensko varnostnih in drugih specifičnih ukrepov glede na način prenosa nalezljive bolezni, kot so fizična razdalja, nošenje mask, razkuževanje rok in površin, prezračevanje itd.«

*Higiensko varnostni ukrepi, kot so nošenje mask ter neselektivno in prekomerno razkuževanje rok in površin, zagotovo ne temeljijo na strokovnih (medicinskih) argumentih. Gre le za uzakonitev ukrepov, ki jih je Vlada do sedaj predpisovala in tudi sankcionirala brez pravne podlage. S to definicijo so si te zagotovili.

Sistematična uporaba mask pri zdravi populaciji nikoli ni bil ukrep, ki bi imel resno podporo pri stroki. To je jasno povedal tudi »glasnogovorec« Vlade g. Jelko Kacin v izjavi medijem maja 2020. Povedal, je, da se za obvezno uporabo mask ni odločila stroka, o tem so se le pogovarjali. Ta zahteva bi bila strokovno (medicinsko) upravičena le pri ljudeh, ki kažejo znake prehladne ali druge kužne bolezni in to takrat, ko so v stiku z zdravimi osebami.

Maske namenjene za široko uporabo, tudi pri pravilni uporabi, ustavljajo le velike kapljice sline pri govorjenju, kašljanju ali kihanju, nikakor pa ne širjenja virusa z aerosoli. Ukrep nošenja mask pri zdravi populaciji torej ni podkrepljen z medicinskimi argumenti.

Sistematično in obvezno nošenje mask pri zdravi populaciji prinaša kopico tveganj, kot so:

1. Slabša oskrba organizma s kisikom, predvsem pri gibanju, ko so potrebe po vnosu kisika in izločanju ogljikovega dioksida povečane.

2. Ko se maska po 20-30 minutah uporabe navlaži, postane gojišče za razmnoževanje bakterij in glivic, ki se na površino nakopičijo na zunanji strani pri vdihavanju zraka iz okolice, ali na notranji strani pri izdihavanju zraka. To izrazito poveča tveganje za razvoj pljučnic, povzročenih z bakterijami in/ali gljivami, ter pri govorjenju v okolje razprši še mikroorganizme, ki so se na vlažni maski namnožili.

3. Pri tem ukrepu je prisoten tudi ekonomski problem. Večina ljudi si ne more privoščiti finančnega bremena, da bi masko menjavali na 2 uri. Masko pravilno uporablja manj kot 1% ljudi. Nepravilna uporaba mask v skupnosti, ki smo ji množično priča, le povečuje tveganje za širjenje okužb.

4. Maske sprožajo tudi psihološke probleme:

– težave pri psihosocialnem zorenju otrok; manjkajo jim številni neverbalni izrazi iz okolja, ki so nujni za razumevanje čustvenih sporočil, ki so nujna za orientacijo v socialnih stikih.

– maske sprožajo psihološke reakcije alarma v možganih, ki se kažejo kot psihomotorni nemir, tesnoba, občutek utesnjenosti in motnje koncentracije.

– preko izločanja stresnih hormonov to vpliva tudi na telesno zdravje; med ostalim oslabi imunski sistem ter pospeši razvoj številnih resnih bolezni.

Tako maske predvsem ogrožajo zdravje tistih, ki jim je predpisana redna in dolgotrajna uporaba mask.

Zapovedana fizična in socialna distanca je za zdrave ljudi prav tako nesmiseln ukrep, ki pomembno ovira funkcioniranje družbe na vseh ravneh, brez ustrezne strokovne podlage. Največ trajne škode povzroča predvsem otrokom in mladostnikom. Ovira jih v normalni socializaciji, kar bo pustilo dolgotrajne (ali celo trajne) posledice na njihovo zmožnost funkcioniranja v skupnosti.

Namesto tega, z zakonom predpisanega ukrepa za preprečevanje širjenja okužb, ki se prenašajo kapljično, bi bil bolj smiseln ukrep preventivnega delovanja. Izobraževanje ljudi o simptomih respiratornih okužb, da bi se lahko samoiniciativno in pravočasno izolirali, ter o higieni kašlja in kihanja, da ne bi širili okužbe na druge. Nujno bi bilo potrebno zakonsko zavarovati zaposlenega, ki zaradi tovrstne okužbe potrebuje bolniški stalež (znano je, da delodajalec pritiska na zaposlenega, da se udeleži delovnega procesa navkljub temu, da je zbolel).

Sistematično razkuževanje površin je nepotreben in škodljiv ukrep. Vsesplošno razkuževanje na javnih mestih se ni izkazalo za smiselno in nima medicinsko strokovne podlage. Ta ukrep ne sodi v ZNB. Za področja, kjer je razkuževanje površin potrebno, to urejajo drugi predpisi in protokoli.

Pogosto razkuževanje rok je medicinsko gledano izrazito škodljiv ukrep, razen če gre za zaposlene v storitvenih dejavnostih, ker se z razkuževanjem rok prepreči prenos katere koli kontaktne okužbe z ene osebe na drugo. V splošni populaciji ga je potrebno nadomestiti z rednim umivanjem rok z milom in toplo vodo. Pogosto razkuževanje rok omogoča razvoj sojev mikroorganizmov, ki so odporne na razkužila, kar lahko ima resne dolgoročne posledice, razen tega pa poškoduje vrhnjico kože in jo naredi bolj dovzetno za okužbe.

Ukrep, na katerega številni strokovnjaki opozarjajo že eno leto, je nujnost ureditve ustreznega prezračevanja prostorov, kjer se zadržuje več ljudi (zdravstvene ustanove, šole, vrtci, domovi starejših občanov, trgovine, delovni prostori…..), vendar država ne kaže nobenega interesa, da bi v tej smeri karkoli naredila. Realizacija tega ukrepa bi lahko pomembno zmanjšalo tveganje širjenja okužb.

Iz opisanih dejstev je jasno, da Vlada z dosedanjimi ukrepi ni pokazala pravega interesa za investicijo v tiste ukrepe, ki bi bili nujni, tisti ukrepi na katerih vztraja in ne temeljijo na resnih strokovnih argumentih, pa bolj služijo nadzoru populacije, kot njeni zaščiti pred širjenjem okužb.

»……sedaj v 4. točki izrecno določamo, da Vlada lahko prepove tudi izvajanje storitev…..«

*Točka 4. je bila prej v ZNB-ju strokovno utemeljeno namenjena varovanju zdravja prebivalstva pred možnostjo širjenja okužb z izdelki, preko katerih bi se lahko okužba širila na ljudi (npr. z okuženimi mesnimi izdelki, mlečnimi izdelki….). V osnovi ni bila namenjena kakršnemu koli omejevanju izvajanja storitev. Širitev te točke na možnost prepovedi izvajanja določenih storitev, ki je sicer smiselno namenjena le prepovedi prometa z okuženim blagom, je v nasprotju z zahtevo Ustavnega sodišča po omejitvi preširokih pooblastil Vlade v poseganje funkcioniranje družbe.

»……je Vlada RS pred izdajo odloka, s katerimi se sprejemajo potrebni ukrepi iz 1. do 5. točke prvega odstavka 39. člena, dolžna pridobiti strokovno oceno, ki jo pripravi Inštitut za varovanje zdravja RS. Strokovna ocena zajema epidemiološke, medicinske, ter družbene vidike predlaganih ukrepov…..

……v luči dodatne presoje učinkovitosti utrjuje zahtevo, da je vsak ukrep podvržen tehtanju sorazmernosti.«

*Če bo strokovno oceno podal le Inštitut za varovanje zdravja in pretehtal sorazmernost ukrepov, kot je v obrazložitvi člena navedeno, bo (morda) mnenje ustrezno le iz zornega kota epidemiološke stroke, ne pa tudi širše (medicinske, psihološke, sociološke in drugih), kot je zakonodajalcu naložilo Ustavno sodišče. Iz tega bi se dalo sklepati, da za oblikovanje širše posvetovalne strokovne skupine s strani Vlade ni resnega interesa in gre le za formalno zadovoljitev zahtevi Ustavnega sodišča.

»Sedmi odstavek 39. člena določa………, da lahko Vlada glede na strokovna izhodišča odredi tiste ukrepe, ki pomenijo najmanjši možen poseg v človekove pravice in svoboščine. Pri tem je še določeno, da mora Vlada pri odreditvi ukrepa upoštevati socialne, gospodarske in širše družbene učinke posameznega ukrepa in sicer tako z vidika njihovega vpliva na posameznega člana družbe, kot tudi na družbo kot celoto…..«

*Zgoraj navedeni zahtevi Ustavnega sodišča, da se ukrepi pretehtajo iz vseh teh zornih kotov, pomembnih za funkcioniranje družbe, Inštitut za varovanje zdravja sam zagotovo ne bo moglo slediti. Za takšen obseg presoje, kot ga je naložilo Ustavno sodišče, je potreben bistveno širši krog strokovnjakov iz različnih področij, ki bi lahko večplastno pretehtali posledice ukrepov in Vladi podalo realno oceno. Tovrstno multidisciplinarno posvetovalno telo v členih predlaganega zakona žal ni predvideno.

K 2. členu

»S predlogom novega 39.a člena se ureja situacija, ko Vlada RS v primeru nove nalezljive bolezni ali novih epidemioloških spoznanj ali okoliščin v zvezi z nalezljivo boleznijo iz 8. člena, po preučitvi mnenja medicinske in epidemiološke stroke oceni, da ukrepi, določeni s tem zakonom, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za zagotavljanje zadostnega varstva pred širjenjem oz. za preprečevanje nalezljivih bolezni, ter varovanja zdravja in življenja ljudi, z odlokom lahko odredi tudi ukrepe, ki jih ta zakon ne določa, vendar za najdalj za en mesec.«

*Ta člen naredi obvod okoli 39. člena, ki je na zahtevo Ustavnega sodišča postalo za Vlado nekoliko bolj omejujočo, a ji daje še večja in širša pooblastila, kot jih je imela do sedaj; dejansko popolno svobodo v izbiri ukrepov. Formulacija člena glede časovne omejitve ne izključuje neskončne ponovitve ciklusov teh ukrepov ob navedbi novih dejstev in okoliščin.

Če bi rekli po domače, se predlagatelj tega dodatnega člena »posmehuje« Ustavnemu sodišču in njegovim zahtevam po omejitvi preširokih Vladnih pooblastil. S tem obvodom imamo namesto zaščite temeljnih človeških pravic in svoboščin, ki jih je Ustavno sodišče imelo namen zagotoviti, pravzaprav »le strel v koleno«.

K 4. členu

»……. ali prepoved prometa pa se po novem nanaša tudi na storitve in ne samo na posamezne vrste blaga.«

*Za pridružitev prepovedi posameznih storitev členu, ki regulira prepoved prometa z blagom, ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi, ni navedenega nobenega argumenta. Ta formulacija oz. širitev omejitev, ki jih lahko Vlada izreče, kaže na povsem nasproten namen Vlade v tem predlogu ZNB-ja, kot ga je definiralo Ustavno sodišče.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

54. člen

»Z globo od 4.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:

1. če ne omogoči opravljanja higienskih pregledov…….., kot tudi odvzem potrebnega materiala in izvajanja drugih ukrepov za varstvo pred nalezljivimi boleznimi,….

1.a če ravna v nasprotju s programi za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, ki se nanašajo na cepljenje v času razglašene epidemije nalezljivih bolezni«

*Izraz »odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni« ne sodi v realna pričakovanja epidemiološke stroke pri kapljičnih okužbah. So nerealno postavljeni cilji mimo stroke, ki bi Vladi omogočila ohranjanje statusa »kronične epidemije« in s tem upravičila trajno ohranitev omejevalnih in represivnih ukrepov nad prebivalstvom.

1. in 1. a člen tega zakona dejansko uvajata zahtevo po podreditvi zaposlenih obveznemu testiranju (čeprav so zdravi) ter obveznemu cepljenju, kot pogoj za opravljanje pridobitnega dela in pravice do zagotavljanja svoje eksistence in eksistence svojih družinskih članov. Ta določba zakona človeka povsem oropa pravice odločanja o posegih v svoje telo, izniči njegovo pravico do spoštovanja njegove telesne integritete in nedotakljivosti, kar mu sicer zagotavljajo številne mednarodne konvencije. To je zelo grob in NEDOPUSTEN poseg v temeljne človekove pravice.

*Zaradi uvedbe 39.a člena ter 1. in 1.a določila iz 54. člena je ta zakon v popolnem nasprotju z zahtevo Ustavnega sodišča po omejitvi Vladnih pristojnosti in upoštevanja sorazmernosti pri določanju ukrepov v primeru pojava epidemij.

Ta predlog sprememb posameznih členov ZNB-ja je še bolj v nasprotju z Ustavo RS, kot je bil prejšnji in je zato popolnoma nesprejemljiva za uveljavitev v pravni državi, v kateri velja Ustava.

*

Avstralski senator malcom Roberts o diktaturi pod krinko skrbi za zdravje: sep 2021: https://www.facebook.com/100008156225108/videos/3939961339446547

*

Centri za karanteno za necepljenje: https://www.naturalnews.com/2021-09-21-washington-state-government-stealth-edits-job-posting-to-remove-strike-team-from-covid-quarantine-camp-ad.html

*

Primož Siter, Poslanec v Državnem zboru, Levica: o novem predlogu ZNB 24.9. 2021:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4411912138902724&set=a.141629642597683

*

https://andraz-tersek.si/o-novem-znb-ki-bo-predvidoma-kmalu-v-zakonodajni-proceduri-v-dz/

komentar dr. Sabine Senčar

*

https://www.delo.si/novice/slovenija/zdravstveni-minister-v-iskanju-glasov/

*

https://www.slovenskizdravniki.si/komentar-predloga-znb-eva-2021-2711-0159/?fbclid=IwAR27pzSDOk1IppHizWZiCE36G78vHrbIr43ep06PLyoAXIyttW3BrSxdXsc

Komentar predloga ZNB (EVA: 2021-2711-0159)

Avtor:Iniciativa slovenskih zdravnikov29. 09. 2021

Ustavno sodišče je vladi naložilo, da v 39. člen ZNB-ja vgradi varovalo, ki bi omejilo oz. zožilo vladi preširoko polje proste (politične) presoje, z vključitvijo drugih strok (medicinske, epidemiološke, psihološke, sociološke in drugih) v odločanje.

*Če bi se pri sprejemanju dopolnitve ZNB-ja ta zahteva Ustavnega sodišča zares upoštevala, bi se lahko ukrepi za obvladovanje epidemije sprejemali s širšim družbenim konsenzom, posledično bi bili bolj sorazmerni in bremena v skupnosti bolj enakomerno razdeljena. S tem bi se izognili ukrepom in omejitvam, ki ljudem in družbi kot celoti kratkoročno in dolgoročno škodujejo bolj kot bolezen sama.

2. člen

»Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev, lahko Vlada Republike Slovenije odloči, da se zanje uporabijo ukrepi, določeni s tem zakonom, glede na lastnosti teh nalezljivih bolezni. O odločitvi mora Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestiti Državni Zbor Republike Slovenije.«

*S tem členom je Vlada Republike Slovenije sebi dodelila neomejeno pravico odločati o vrsti in obsegu ukrepov v primeru pojava nove nalezljive bolezni. V tem členu za oceno narave in teže nove nalezljive bolezni in oceno sorazmernosti potrebnih ukrepov nikjer ni vključena stroka. Nedopustno je in je v nasprotju z zahtevo Ustavnega sodišča, da Vlada RS sama odloča o tako pomembnem strokovnem vprašanju, ki vpliva na življenje posameznika in družbe kot celote, brez presoje širše neodvisne stroke. Odločitev Vlade Republike Slovenije na podlagi takšne formulacije bi temeljila le na njenih političnih interesih, kar je pravno, strokovno in moralno nedopustno. Ustavno sodišče je od Vlade zahtevalo oženje njenih pooblastil glede obvladovanja nalezljivih bolezni in ji naložilo, da mora dati bistveno večjo moč odločanja stroki (epidemiologiji in širši medicinski stroki). S sprejetjem tega člena se doseže ravno nasprotno.

3. člen

»39. člen se spremeni tako, da se glasi:

(1) V tretjem odstavku med ostalim uvaja:

 • omeji oz. prepove gibanje v določeni razdalji od prijavljenega prebivališča oz. naslova posameznika
 • omeji oz. prepove gibanje ob določenih urah v dnevu

V četrtem odstavku:

 • omeji ali prepove zbiranje oseb v zaprtih oz. odprtih javnih krajih……«

*»Lockdown« ukrepi za obvladovanje epidemij in pandemij do leta 2020 nikoli niso bili del strokovnih priporočil, podanih s strani WHO. Epidemiološka stroka jih celo izrecno odsvetuje, ker ti ukrepi na noben način ne vplivajo pozitivno na omejevanje epidemije. Ravno nasprotno.

»Lockdown« ukrepi niso podprti z nobenim strokovnim (medicinskim) argumentom. Leta 2020 se je ta usmeritev spremenila, brez kakršnih koli pojasnil strokovni javnosti. Poudariti moramo, da je ni sprejela širša in neodvisna strokovna skupnost, kar je jasen dokaz, da za njo zares ne stoji noben s strani stroke podprt argument.

Zgoraj izpostavljena ukrepa sta še posebej izstopajoča, ker sta prekomeren represiven poseg v temeljne človekove pravice in nikakor ne sodita v ZNB.

»(2) Pred izdajo odloka iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije pridobi strokovno oceno, ki jo pripravi Inštitut za varovanje zdravja RS (v nadaljnjem besedilu: strokovna ocena). Strokovna ocena zajema epidemiološke in medicinske vidike predlaganih ukrepov…«

*Vlada je s to formulacijo zelo zožila krog strokovnjakov, s katerim bi se naj posvetovala. Ustavno sodišče Republike Slovenije je zahtevalo posvetovanje in presojo s strani epidemiološke, medicinske, psihološke, sociološke in drugih strok. NIJZ lahko poda oceno le iz epidemiološkega zornega kota in nikakor ne iz zornega kota širše medicinske stroke ter ostalih strok. Ta formulacija za posvetovalno telo Vlade določi le NIJZ, kar je v popolnem nasprotju z zahtevo Ustavnega sodišča.

»…….

– določitev okuženega oz. ogroženega območja in ciljne populacije

……..«

*To je formulacija, iz katere ni jasno razvidno, kaj pomeni ciljna populacija. Takšne formulacije epidemiologija kot stroka ni nikoli uporabljala v strategijah obvladovanja nalezljivih bolezni. Takšna formulacijaomogoča številne zlorabe v smislu diskriminacije posameznih segmentov ali skupin prebivalstva. Npr. da se ukrepi nanašajo le na osebe, ki se niso podredile cepljenju….

»(3) Pri pripravi strokovne ocene, predloga in izdaji odloka iz tega člena, se upoštevajo naslednji kazalniki in merila:

 1. način in hitrost prenosa okužbe z upoštevanjem vloge presimptomatskega in asimptomatskega prenosa
 2. bazično in efektivno reprodukcijsko število

…….

7. delež okuženih oseb glede na število opravljenih testiranj……«

*Asimptomatski in presimptomatski prenos (nekaj ur pred pojavom kliničnih simptomov), ima po strokovnih podatkih neznaten vpliv na širjenje epidemije (manj kot 1%). To sta potrdila Kitajska študija, ki je vključevala 10 milijonov ljudi in dr. Fauchi v svoji izjavi javnosti.

Uporaba matematičnih algoritmov v medicini, kot je bazično in efektivno reprodukcijsko število, ki ju/jih Vlada uporablja za napovedovanje poteka epidemije ter za načrtovanje uvajanja ukrepov je model, ki omogoča veliko zlorab. Že v prejšnjih (npr. epidemija prašičje gripe) in tudi sedanji epidemiji so se takšna predvidevanja velikokrat pokazala kot neustrezna (pretirana) in so oblastem omogočili uvedbo nesorazmernih ukrepov, ki so neupravičeno grobo posegali v funkcioniranje posameznika in družbe kot celote. Tovrstne matematično-statistične kalkulacije nikakor ne smejo biti podlaga za uvajanje ukrepov. Le pozorno spremljanje dejanskega poteka epidemije omogoča uvedbe ustreznih in sorazmernih ukrepov, ki so dejansko podprti s strokovnimi argumenti.

Sistematično testiranje zdrave populacije, z namenom obvladovanja epidemije, prav tako ne sodi v epidemiološko prakso. Tako testiranje nima (medicinske) strokovne podlage. Od politike neodvisna stroka je vedno zagovarjala le testiranje obolelih oseb, z namenom pridobitve diagnoze, zaradi odločitev glede izbire zdravljenja.

Takšne formulacije Vladi omogočajo odrejanje bistveno bolj obsežnih in nesorazmernih ukrepov, kot bi bilo strokovno (medicinsko) utemeljeno.

4.člen

»Za 39. členom se doda nov, 39.a člen, ki se glasi:

Kadar Vlada Republike Slovenije v primeru nove nalezljive bolezni ali novih epidemioloških spoznanj ali okoliščin v zvezi z nalezljivo boleznijo iz 8. člena tega zakona in ob preučitvi strokovne ocene oceni, da ukrepi, določeni s tem zakonom, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za zagotavljanje zadostnega varstva pred širjenjem oziroma za preprečevanje nalezljivih bolezni ter varovanja zdravja in življenja ljudi in je ob razglašeni epidemiji za celotno območje države nujno takojšnje ukrepanje, z odlokom lahko odredi tudi ukrepe, ki jih ta zakon ne določa. Ukrepi se določajo v skladu s prejšnjim členom. O odločitvi mora nemudoma obvestiti Državni zbor Republike Slovenije.«

*S členom 39.a se naredi obvod prejšnjim omejitvam, ki so na zahtevo Ustavnega sodišča vnešene v 39. člen. Edina omejitev v 39.a členu je časovna omejitev, ki pa se lahko tudi zaobide z navajanjem novih »dejstev« ali novih epidemioloških spoznanj ali okoliščin, ki vladi omogočajo uvedbo ukrepov po svoji presoji ponovno za »omejeno« časovno obdobje. 39.a člen vladi daje vsebinsko in časovno neomejena pooblastila.

Če želimo, da medicinska stroka odloča o smiselnih, ustreznih in sorazmernih ukrepih, ki bodo namenjeni zares in izključno varovanju zdravja prebivalstva ob pojavu epidemije nalezljivih bolezni, je NUJNO člen 39.a povsem črtati in odstraniti. Ta člen omogoča Vladi uvedbo MEDICINSKE DIKTATURE, kar je huda zloraba medicine.

V 39.a členu se pomen in sestava strokovnega posvetovalnega tima celo reducira le na formulacijo: »…. Vlada ob preučitvi strokovne ocene oceni, da ukrepi…..«. V pogojih, ko Vlada meni, da je potrebno hitro ukrepati, s to formulacijo minimizira pomen medicinske in epidemiološke stroke in si znova jemlje preširoka pooblastila za izrekanje ukrepov, ki jih ta zakon sploh ne predvideva. Nedopustno je, da si Vlada jemlje pravico do izrekanja praktično neomejenih ukrepov oz. odloča po svoji presoji. Tako pomembne odločitve MORAJO temeljiti izključno na strokovni presoji in morajo biti jasno in tehtno podprte z medicinskimi in epidemiološkimi argumenti.

39. členu ni nikjer opredeljena:

 • sestava in obseg strokovnega posvetovalnega tima (ožjega-medicina in epidemiologija, ter širšega-medicina, epidemiologija, psihologija, sociologija in druge stroke)
 • tega kdo in na kakšen način bi jo ustanovil in na kakšen način bi ta funkcioniral

Posledično se dobi vtis, da predlagatelj tega zakona ni imel resnih namenov, da zares zoži svoja pooblastila, ter medicinski in širši stroki da večjo moč vplivanja na odločanje glede ukrepov. Takšna skupina bi morali zagotoviti nabor strokovnjakov od politike neodvisne stroke. Ona bi morala sistematično in sproti spremljati pozitivne in negativne učinke posameznih ukrepov in svoja stališča oblikovati izključno na strokovnih argumentih in ne po nareku politike. Dobi se vtis, da je šlo le za »kozmetične« popravke 39. člena tega zakona, da bi se formalno ugodilo zahtevi Ustavnega sodišča.

OBRAZLOŽITEV

K 2. členu

»S predlogom uvrstitve nalezljive bolezni COVID-19 na seznam v prvem odstavku 8. člena se ureja ugotovitev, da COVID-19 po enem letu ne predstavlja več nove nalezljive bolezni, temveč predstavlja takšno nalezljivo bolezen, ki ogroža zdravje prebivalcev Republike Slovenije, za katero je potrebno predpisati ukrepe za preprečevanje in obvladovanje….«

*Trditev, da je bolezen COVID-19 bolezen, za katero bi bilo potrebno predpisati ukrepe za preprečevanje in obvladovanje, NE temelji na nobenem strokovnem argumentu.

Stopnja ogroženosti in smrtnosti te bolezni ne presega tistih, ki jih je (do sedaj) desetletja medicinska in epidemiološka stroka kompetentno obvladovala brez tovrstnega vmešavanja politike. Strokovno gledano je ta bolezen povsem obvladljiva brez uvedbe posebnih in tako nesorazmernih ukrepov, ki jih Vlada uvaja že leto in pol. S tem zakonom skušajo to prakso trajno uzakoniti.

Nujno je potrebno vrniti vsa pooblastila stroki, zdravnikom pa strokovno avtonomijo.

Z ohranitvijo te formulacije, Vlada ustvarja zakonsko podlago za PODREDITEV in ZLORABO MEDICINSKE STROKE, za potrebe podrejanja in kontrole prebivalstva ter uvedbo represije.

»…..S tem predlogom zakon Vladi Republike Slovenije začasno podeli možnost, da sprejema ukrepe za obvladovanje nalezljive bolezni določene v tem zakonu, tudi če je ni na seznamu iz prvega odstavka 8. člena.«

*S tem si je Vlada dodelila popolno svobodo pri določanju ukrepov, pri čemer je pomen medicinske in epidemiološke stroke povsem obroben in nepomemben.

Nujno je potrebno politiki odvzeti pooblastila, ki si jih je od medicinske in epidemiološke stroke prisvojila in jih skuša na podlagi teh členov ZNB-ja prenesti nase za nedoločen čas. S sprejetjem takšnega zakona se oblasti omogoča uvajanje in ohranjanje nestrokovnih in nesorazmernih ukrepov dejansko za neomejeno obdobje.

Od jeseni do pozne pomladi se vsako leto pojavljajo prehladne bolezni in gripa, kar pomeni, da bo tako formuliran ZNB Vladi omogočil dolgotrajno in grobo poseganje v naša življenja, našo svobodo, naše temeljne pravice in tudi v funkcioniranje celotne družbe brez utemeljenega razloga.

»…predlog novega 39. člena ZNB zasleduje cilj, da se z odlokom, ki ga v zvezi s posameznim ukrepom sprejme Vlada, v najmanjši možni meri posega v svobodo gibanja in zbiranja, ter druge človekove pravice in temeljne svoboščine…«

*Na deklarativni ravni je to morda res, vendar nikjer v zakonu ni določeno, kdo in kako bo sestavil posvetovalno skupino, ki bo podajala strokovne ocene, nikjer ni opredeljena njena sestava, način funkcioniranja, način kako bo zagotovljena strokovna neodvisnost od politike oz. vladnega vpliva, ……, kar bi bilo nujno, če bi Vlada imela resen namen upoštevati zahteve Ustavnega sodišča.

»…v 5. točki izrecno določamo, da Vlada lahko prepove tudi izvajanje storitev……… saj izraz izdelek vključuje tudi storitev (tako je namreč določeno v Zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami).«

*Sklicevanje na Zakon o varstvu potrošnikov, ki med izdelke vključuje tudi storitve in ki potrošnike varuje pred nepoštenimi poslovnimi praksami, kot argumenta za vključitev prepovedi izvajanja storitev med prepoved prometa z izdelki, za potrebe varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi (ZNB) je povsem neustrezen. Ta dva zakona se nikakor (po nobeni logiki) ne moreta povezati. Takšna argumentacija predstavlja nesmisel in zlorabo, ter na noben način ne sodi v ZNB.

»…V 6. točki je kot pogoj za gibanje, zbiranje, opravljanje dela, promet blaga ali izvajanje storitev določeno upoštevanje higiensko varnostnih in drugih specifičnih zaščitnih ukrepov glede na način prenosa nalezljive bolezni, kot so fizična razdalja, nošenje mask, razkuževanje rok in površin, prezračevanje itd …….. in predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil (PCT-prebolevnost, cepljenje, testiranje)……. Vsi navedeni pogoji iz 6. točke prvega odstavka pomenijo način izvrševanja pravice do gibanja in zbiranja ter svobodne gospodarske pobude in ne poseg v navedene pravice.«

*Takšna formulacija zakona znova uvaja hudo zlorabo medicine in grobo poseganje v temeljne človekove pravice! Zahteva, da morajo zdravi ljudje za gibanje in normalno življenjsko funkcioniranje predložiti dokazila da so zdravi, je v popolnem nasprotju s temeljnimi aksiomi medicine. Niti v času epidemij epidemiološka znanost nikoli ni uvajala takšnih ukrepov, ker ti nimajo nobene strokovne osnove. Takšno pogojevanje vodi v popolno medikalizacijo družbe oz. je s strani države s tem uveden medicinski teror.

Higiensko varnostni ukrepi, kot so nošenje mask ter neselektivno in prekomerno razkuževanje rok in površin, zagotovo ne temeljijo na strokovnih (medicinskih) argumentih. Gre le za uzakonitev ukrepov, ki jih je Vlada do sedaj predpisovala in tudi sankcionirala brez pravne podlage. S to definicijo so si te zagotovili.

Sistematična uporaba mask pri zdravi populaciji nikoli ni bil ukrep, ki bi imel resno podporo pri stroki. To je jasno povedal tudi »glasnogovorec« Vlade g. Jelko Kacin v izjavi medijem maja 2020. Povedal, je, da se za obvezno uporabo mask ni odločila stroka, o tem so se le pogovarjali. Ta zahteva bi bila strokovno (medicinsko) upravičena le pri ljudeh, ki kažejo znake prehladne ali druge kužne bolezni in to takrat, ko so v stiku z zdravimi osebami.

Maske namenjene za široko uporabo, tudi pri pravilni uporabi, ustavljajo le velike kapljice sline pri govorjenju, kašljanju ali kihanju, nikakor pa ne širjenja virusa z aerosoli. Ukrep nošenja mask pri zdravi populaciji torej ni podkrepljen z medicinskimi argumenti.

Sistematično in obvezno nošenje mask pri zdravi populaciji prinaša kopico tveganj, kot so:

1. Slabša oskrba organizma s kisikom, predvsem pri gibanju, ko so potrebe po vnosu kisika in izločanju ogljikovega dioksida povečane.

2. Ko se maska po 20-30 minutah uporabe navlaži, postane gojišče za razmnoževanje bakterij in glivic, ki se na površino nakopičijo na zunanji strani pri vdihavanju zraka iz okolice, ali na notranji strani pri izdihavanju zraka. Posledično se na navlaženi maski hitro namnožijo številni mikroorganizmi, ki jih nosilec maske vdihuje in tvega okužbo dihal (bronhitis, pljučnico), z govorjenjem, kihanjem in kašljanjem pa te mikroorganizme širi tudi v svoje okolje in s tem izpostavlja druge tveganju okužbe. Tako nošenje mask daljši čas (več kot dve uri) izrazito poveča tveganje za razvoj pljučnic, povzročenih z bakterijami in/ali gljivami, ter pri govorjenju v okolje razprši še mikroorganizme, ki so se na vlažni maski namnožili.

3. Pri tem ukrepu je prisoten tudi ekonomski problem. Večina ljudi si ne more privoščiti finančnega bremena, da bi masko menjavali na 2 uri. Masko pravilno uporablja manj kot 1% ljudi. Nepravilna uporaba mask v skupnosti, ki smo ji množično priča, le povečuje tveganje za širjenje okužb.

4. Maske sprožajo tudi psihološke probleme:

 • težave pri psihosocialnem zorenju otrok; manjkajo jim številni neverbalni izrazi iz okolja, ki so nujni za razumevanje čustvenih sporočil, ki so nujna za orientacijo v socialnih stikih.
 • maske sprožajo psihološke reakcije alarma v možganih, ki se kažejo kot psihomotorni nemir, tesnoba, občutek utesnjenosti in motnje koncentracije.
 • preko izločanja stresnih hormonov to vpliva tudi na telesno zdravje; med ostalim oslabi imunski sistem ter pospeši razvoj številnih resnih bolezni.

Tako maske predvsem ogrožajo zdravje tistih, ki jim je predpisana redna in dolgotrajna uporaba mask.

5. Ni zanemarljivo dejstvo, da so maske, ki so dostopne na trgu zdravstveno oporečne. Vsebujejo različne toksične snovi (kemikalije), ter drobne delce plastičnih vlaken, ki z vdihovanje dražijo dihalne poti, povzročajo vnetja ter lahko posledično tudi razvoj malignih bolezni.

Zapovedana fizična in socialna distanca je za zdrave ljudi prav tako nesmiseln in škodljiv ukrep, ki pomembno ovira funkcioniranje posameznika in družbe na vseh ravneh, brez ustrezne strokovne podlage. Največ trajne škode povzroča predvsem otrokom in mladostnikom. Ovira jih v normalni socializaciji, kar bo pustilo dolgotrajne (ali celo trajne) posledice na njihovo zmožnost funkcioniranja v skupnosti.

Namesto tega, z zakonom predpisanega ukrepa za preprečevanje širjenja okužb, ki se prenašajo kapljično, bi bil bolj smiseln ukrep preventivnega delovanja. Izobraževanje ljudi o simptomih respiratornih okužb, da bi se lahko samoiniciativno in pravočasno izolirali, o higieni kašlja in kihanja, ter o pomenu rednega umivanja rok z milom, da ne bi širili okužbe na druge. Nujno bi bilo potrebno zakonsko zavarovati zaposlenega, ki zaradi tovrstne okužbe potrebuje bolniški stalež (znano je, da delodajalec pritiska na zaposlenega, da se udeleži delovnega procesa navkljub temu, da je zbolel).

Sistematično razkuževanje površin je nepotreben in škodljiv ukrep. Vsesplošno razkuževanje na javnih mestih se ni izkazalo za smiselno in nima medicinsko strokovne podlage. Ta ukrep ne sodi v ZNB. Za področja, kjer je razkuževanje površin potrebno, to urejajo drugi predpisi in protokoli.

Pogosto razkuževanje rok je medicinsko gledano izrazito škodljiv ukrep, razen če gre za zaposlene v storitvenih dejavnostih, ker se z razkuževanjem rok prepreči prenos katere koli kontaktne okužbe z ene osebe na drugo. V splošni populaciji ga je potrebno nadomestiti z rednim umivanjem rok z milom in toplo vodo. Pogosto razkuževanje rok omogoča razvoj sojev mikroorganizmov, ki so odporne na razkužila, kar lahko ima resne dolgoročne posledice, razen tega pa poškoduje vrhnjico kože in jo naredi bolj dovzetno za okužbe.

Ukrep, na katerega številni strokovnjaki opozarjajo že eno leto, je nujnost ureditve ustreznega prezračevanja prostorov, kjer se zadržuje več ljudi (zdravstvene ustanove, šole, vrtci, domovi starejših občanov, trgovine, delovni prostori…..), vendar država ne kaže nobenega interesa, da bi v tej smeri karkoli naredila. Realizacija tega ukrepa bi lahko pomembno zmanjšalo tveganje širjenja okužb.

Iz opisanih dejstev je jasno, da Vlada z dosedanjimi ukrepi ni pokazala pravega interesa za investicijo v tiste ukrepe, ki bi bili nujni, tisti ukrepi na katerih vztraja in ne temeljijo na resnih strokovnih argumentih, pa bolj služijo nadzoru populacije, kot njeni zaščiti pred širjenjem okužb.

»……je Vlada RS pred izdajo odloka, s katerimi se sprejemajo potrebni ukrepi iz 1. do 6. točke prvega odstavka 39. člena, dolžna pridobiti strokovno oceno, ki jo pripravi Inštitut za varovanje zdravja RS. Strokovna ocena zajema epidemiološke, medicinske vidike predlaganih ukrepov…..

……v luči dodatne presoje učinkovitosti utrjuje zahtevo, da je vsak ukrep podvržen tehtanju sorazmernosti.«

*Če bo strokovno oceno podal le Inštitut za varovanje zdravja in pretehtal sorazmernost ukrepov, kot je v obrazložitvi člena navedeno, bo (morda) mnenje ustrezno le iz zornega kota epidemiološke stroke, ne pa tudi širše (medicinske, psihološke, sociološke in drugih), kot je zakonodajalcu naložilo Ustavno sodišče. Pri tej formulaciji je povsem zanemarjeno upoštevanje družbenih vidikov predlaganih ukrepov, kot jih med ostalim Vladi naložilo Ustavno sodišče. Iz tega bi se dalo sklepati, da za oblikovanje širše posvetovalne strokovne skupine s strani Vlade ni resnega interesa in gre le za formalno zadovoljitev zahtevi Ustavnega sodišča.

»….je bistven tretji odstavek 39. člena ZNB, ki našteva kazalnike in merila….

To pomeni, da navedeni kazalniki in merila v celoti zavezujejo tudi Vlado RS….«

*Takšna formulacija zakona Vladi omogoča, da o ukrepih odloča na podlagi matematičnih modelov in kalkulacij (bazično in efektivno reprodukcijsko število), deleža okuženih oseb na število opravljenih testiranj……

Potek epidemije je odvisen od velikega števila različnih faktorjev (nekateri od njih so povsem nepredvidljivi…..), ki jih zato noben matematičen model ne more zajeti v celoti. Sklicevanje na to, da predvidevanja na podlagi teh matematičnih modelov zavezujejo Vlado pri ukrepanju, je povsem neustrezno, omogoča številne manipulacije in posledično zlorabe. Vsem, ki smo že dolgo v stroki je znano, da je v medicini dva plus dva le redko štiri. Ta kazalnik (bazično in efektivno reprodukcijsko število) mora vsekakor biti črtan iz teh meril, ki dajo podlago vladi za odločanje.

Dosedanje izkušnje s temi matematičnimi predvidevanji pri pandemijah SARS-a, MERS-a ter prašičje gripe dokazujejo to trditev. V primeru prašičje gripe (leta 2009) so bili ukrepi, ki so temeljili na takšnih predvidevanjih, primer za prebivalstvo škodljivih ukrepov. Forsirana uporabo cepiv, ki so odobritev dobila po hitrem postopku, je za seboj pustila veliko število prizadetih, predvsem otrok s trajno invalidnostjo (predvsem poškodbe centralnega živčevja-narkolepsija). Niso bili redki niti smrtni primeri. Takšna praksa se nikakor ne sme več ponoviti.

Sistematično testiranje zdravih ljudi ter uvajanje ukrepov na podlagi števila »okuženih« oseb je povsem v nasprotju z medicinsko stroko. S testom dokazan mikroorganizem ali njegov delček še ne pomeni okužbe, namreč na koži in sluznicah vsi zdravi ljudje nosimo izjemno veliko število različnih mikroorganizmov. Njihova prisotnost ne pomeni, da bo oseba zbolela ali da je kužna. Uporaba tega kazalnika je še dodaten argument, ki se je v tej epidemiji obsežno zlorabljal in ga je iz seznama kazalnikov, ki predstavljajo podlago za uvedbo ukrepov mora umakniti. Očitno se v ZNB ta »kazalnik« namerava uvesti prav zaradi dejstva, da se tako zlahka manipulira ter posledično lahko uvajajo ukrepi po željah oblasti, brez realnih strokovnih-medicinskih argumentov.

»Deveti odstavek podrobneje ureja, da ….. lahko Vlada Republike Slovenije odredi tiste ukrepe iz prvega odstavka tega člena, za katere ocenjuje, da glede na strokovno oceno, socialne, gospodarske in širše družbene učinke posameznega ukrepa najmanj posegajo v človekove pravice in svoboščine in dosegajo namen iz prvega odstavka člena….«

*Zgoraj navedeni zahtevi Ustavnega sodišča, da se ukrepi pretehtajo iz vseh teh zornih kotov, pomembnih za funkcioniranje družbe, Inštitut za varovanje zdravja sam zagotovo ne bo moglo slediti. Za takšen obseg presoje, kot ga je naložilo Ustavno sodišče, je potreben bistveno širši krog strokovnjakov iz različnih področij, ki bi lahko večplastno pretehtali posledice ukrepov in Vladi podalo realno oceno. Tovrstno multidisciplinarno posvetovalno telo v členih predlaganega zakona žal ni predvideno.

K 4. členu

»Z novim 39.a členom……. lahko ZNB določi tudi ureditev, po kateri bi lahko Vlada…… izjemoma predpisala tudi drugačne ukrepe…. ….in obveznosti posvetovanja s stroko.«

*Ta člen naredi obvod okoli 39. člena, ki je na zahtevo Ustavnega sodišča postalo za Vlado nekoliko bolj omejujočo, a ji daje še večja in širša pooblastila, kot jih je imela do sedaj; dejansko popolno svobodo v izbiri ukrepov. Pavšalno navajanje obveznosti posvetovanja s stroko, pri čemer ni jasno, KDO sestavlja to stroko, daje Vladi možnost, da poljubno izbere »stroko«, ki bo le nekritično, brez širšega strokovnega (medicinskega) konsenza potrjevala zahteve oblasti, ter ji dajala podlago za nesorazmerne in škodljive ukrepe. Zaradi tega je nujno potrebno jasno definirati posvetovalno telo, ki ga bo sestavljala od politike NEODVISNA stroka.

Če bi rekli po domače, se z uvedbo 39.a člena predlagatelj spremenjenega in dopolnjenega ZNB-ja »posmehuje« Ustavnemu sodišču in njegovim zahtevam po omejitvi preširokih Vladnih pooblastil. S tem obvodom imamo namesto zaščite temeljnih človeških pravic in svoboščin, ki jih je Ustavno sodišče imelo namen zagotoviti, pravzaprav »le strel v koleno«.

»…. sedaj v 5. točki izrecno določamo, da Vlada lahko prepove tudi izvajanje storitev…..«

»…. prepoved prometa pa se po novem nanaša tudi na storitve in ne samo na posamezne vrste blaga.«

*Ta točka ZNB-ja je bila prej strokovno utemeljeno namenjena varovanju zdravja prebivalstva pred možnostjo širjenja okužb z izdelki, preko katerih bi se lahko okužba širila na ljudi (npr. z okuženimi mesnimi izdelki, mlečnimi izdelki….). Nikoli ni bila namenjena kakršnemu koli omejevanju izvajanja storitev. Za pridružitev prepovedi posameznih storitev členu, ki regulira prepoved prometa z blagom, ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi, ni navedenega nobenega strokovnega (medicinskega) argumenta. Ta formulacija je dejansko širitev omejitev, ki jih lahko Vlada izreče, ki kaže na povsem nasproten namen Vlade v tem predlogu ZNB-ja, kot ga je zahtevalo Ustavno sodišče.

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

»Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje.«

*WHO je leta 2009 (neposredno pred izbruhom prašičje gripe) brez kakršne koli strokovne utemeljitve in širšega strokovnega konsenza iz definicije epidemije oz. pandemije črtala argumenta »veliko število težko obolelih in izjemno visoko smrtnost«. Tako sta kot merilo za razglasitev epidemije ter ukrepanje ostala le »visoka nalezljivost in obolevnost«.

To je HUDA ZLORABA medicinske STROKE! Na podlagi te je možno ob vsaki sezoni prehladnih obolenj, za katere so značilne velika kužnost in veliko število obolelih, uvesti nesorazmerne ukrepe, ki pretirano posegajo v življenja ljudi in družbe. Za obvladovanje teh okužb zadošča ozaveščanje ljudi ter osebni zaščitni ukrepi, brez sistemskega poseganja v delovanje družbe. Do sedaj smo živeli s temi sezonskimi virusnimi okužbami, brez kakršnekoli nuje po posegih politike v področje medicine, ki je brez tovrstnih posegov sposobna obvladovanja epidemij. Nedopustno je, da bi si katerakoli oblast na podlagi ZNB-ja prilastila popolno moč kontrole nad prebivalstvom, pod pretvezo skrbi za javno zdravje. Ukrepi, ki so predvideni s tem predlogom ZNB-ja bi se smeli, po argumentiranih strokovnih merilih, uporabiti le v primeru pojava bolezni iz prve skupine nalezljivih boleznih, kamor sodijo bolezni z velikim številom hudo obolelih in izjemno visoko stopnjo smrtnosti kot so: kuga, hemoragične mrzlice…. (Ebola, Marburg, rumena mrzlica….). Bolezen COVID-19 po nobenem strokovnem merilu ne sodi v to skupino. Odrejanje ukrepov, ki smo jim priča že leto in pol pomeni popolno podreditev medicine politiki in nedopustno zlorabo le-te za tiranijo prebivalstva.

»Nalezljive bolezni…… se glede na njihovo naravo in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in obvladovanje, razvrstijo v skupine s pravilnikom, ki ga izda minister, pristojen za zdravje.«

*Za takšno razvrstitev nalezljivih bolezni je potreben strokovni konsenz epidemiološke in širše medicinske stroke. Ta razvrstitev mora biti skrbno pretehtana strokovna odločitev, še posebej iz zornega kota, katere od teh bolezni zares nujno terjajo sistemske ukrepe in katere ne. Ni dopustno, da je to v pristojnosti ministra za zdravje, namreč to je politična in ne strokovna funkcija.

54. člen

»Z globo od 4.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:

1. če ne omogoči opravljanja higienskih pregledov…….., kot tudi odvzem potrebnega materiala in izvajanja drugih ukrepov za varstvo pred nalezljivimi boleznimi,….

1.a če ravna v nasprotju s programi za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona, ki se nanašajo na cepljenje v času razglašene epidemije nalezljivih bolezni«

*Izraz »odstranitev in izkoreninjenje nalezljivih bolezni« ne sodi v realna pričakovanja epidemiološke stroke pri kapljičnih okužbah. So nerealno postavljeni cilji mimo stroke, ki bi Vladi omogočila ohranjanje statusa »kronične epidemije« in s tem upravičila trajno ohranitev omejevalnih in represivnih ukrepov nad prebivalstvom.

1. in 1. a člen tega zakona dejansko uvajata zahtevo po podreditvi zaposlenih obveznemu testiranju (čeprav so zdravi) ter obveznemu cepljenju, kot pogoj za opravljanje pridobitnega dela in pravice do zagotavljanja svoje eksistence in eksistence svojih družinskih članov. Oba posega (testiranje in cepljenje) sta invazivna posega v telo, ki nosita tudi tveganja za poškodbe, kot tudi za trajno invalidnost in smrt posameznika, ki se temu podredi.

Ta določba zakona človeka povsem oropa pravice do odločanja o posegih v svoje telo, izniči njegovo pravico do spoštovanja njegove telesne integritete in nedotakljivosti, kar mu sicer zagotavljajo številne mednarodne konvencije. To je zelo grob in NEDOPUSTEN poseg v temeljne človekove pravice.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA SKRAJŠANEM POSTOPKU

»Predlaga se obravnava predloga zakona po nujnem postopku. V zadnjem času se soočamo s ponovnim povečanjem števila obolelih za nalezljivo boleznijo COVID-19 in tudi tako ocene za jesen predvidevajo še bolj strmo krivuljo povečanja reprodukcijskega števila….«

*Zakoni se sprejemajo s predvidevanjem, da bodo v uporabi za daljše obdobje. Ker ti lahko pomembno posegajo v naša življenja, njihova obravnava terja poglobljeno preučitev in tudi tehten premislek, ter širšo strokovno razpravo. Ob tem je nujno omogočiti tudi laični javnosti, da opozori na nepremostljive težave, ki jih posameznim skupinam prebivalcev lahko ti povzročijo.

Prav argument, katerega je zakonodajalec navedel kot podlago za sprejetje tega zakona po nujnem postopku, in sicer predvidevanja na podlagi matematičnih modelov, je dejansko že implementirana zloraba zakonskih členov, na katerega smo v zgornjem besedilu že večkrat opozorili.

Matematični modeli nikakor ne smejo biti podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov za obvladovanje nalezljivih bolezni. Temeljna medicinska načela nam narekujejo, da se moramo ravnati v skladu z realnim stanjem. V zadnjih dveh desetletji je že bilo več zlorab v obvladovanju epidemij in pandemij, ki so temeljile prav na teh matematičnih modelih. Zaradi tega jih je treba nujno umakniti iz tega predloga ZNB-ja.

Menimo, da je pri oblikovanju tako pomembnega dokumenta nujna vključitev širše strokovne javnosti. Ta zakon namreč (lahko) dolgoročno in pomembno posega v temeljno svobodo posameznika in tudi v funkcioniranje širše družbe kot celote.

*Zaradi uvedbe 39.a člena ter 1. in 1.a določila iz 54. člena je predlog tega zakona v popolnem nasprotju z zahtevo Ustavnega sodišča po omejitvi Vladnih pristojnosti in upoštevanja sorazmernosti pri določanju ukrepov v primeru pojava epidemij.

Pri tem predlogu gre za »kozmetične« popravke zakona, ki le formalno sledijo zahtevam Ustavnega sodišča, vsebinsko in dejansko pa tako formuliran ZNB Vladi daje povsem neomejena pooblastila za podrejanje posameznika in družbe kot celote pod pretvezo varovanja zdravja skupnosti. V primeru sprejetja takšnega zakona, bi se z njim uzakonil medicinski teror in popolna državna diktatura nad prebivalstvom.

*

Kršenje Nuremberških zakonov in načrt depopulacije: https://www.bitchute.com/video/PfCj4X2EHc9K/

*

POLJSKI POSLANCI: Konferenca Confederation of Freedom and Independence pred avstralsko ambasadov Varšavi :
Jakub Kulesza, poslanec v poljskem parlamentu: Vidimo pojav totalitarizma v Avstraliji (zlasti v Melbournu v državi Victoria), kjer policija nadleguje, napada in zatira miroljubne prebivalce in jim jemlje temeljne svoboščine in človekove pravice. Vse hujši ukrepi lockdowna niso nič drugega, kakor totalitarizem.
Število pozitivnih "primerov" narašča, kar kaže na neučinkovitost drastičnih Covid ukrepov v Avstraliji. Dve avstralski državi imata policijsko uro od 21.00, kazen 1682 AUD dobijo ljudje, ki so brez razloga izven hiše, ni dovoljen obisk sorodnikov in prijateljev, na prostem lahko telovadijo 1 uro na dan, samo eni osebi v gospodinjstvu je dovoljeno iti v trgovino, omejitev gibanja je 5km od doma, policija lahko vstopa v dom brez sodneg naloga.
Tako se totalitarizem rojeva pred našimi očmi in to ni teorija zarote. Mi bomo naredili vse, da preprečimo takšno stanje tudi na Poljskem, zato organiziramo proteste, kot je današnji pred ambasado Avstralije.
Michael Zdunski: Avstralci protestirajo, ker so jim odvzete temeljen človekove svoboščine in pravice. Policija zelo agresivno in brutalno obračunava s protestniki in jih s palicami tepe po glavi, kar ni dovoljeno. Tega ne želimo videti na Poljskem, Avstralija pa je že šla čez mejo dopustnega. Pri lockdownih gre za manipulacijo podatkov testiranja PCR. Pokazalo se je, da več je ukrepov, manj so učinkoviti. Glasoval bom za Witolda Tumanowicza, člana Sveta Konfederacije za svobodo in neodvisnost.
Če se ne bomo uprli, se situacija v Avstraliji lahko zgodi tudi na Poljskem in bomo tudi mi morda zaprti na svojem domu. Smo tudi proti nezakoniti segregaciji necepljenih ljudi. Ukrepi vlade ne prinašajo nobenih pozitivnih rezultatov. Ne želimo totalitarizma iz Melbourna v Varšavi in zahtevamo, da se v Avstraliji takoj prenehajo takšna dejanja in se ljudem vrnejo človekove pravice in civilizacijski standardi. Od vlade Poljske pričakujemo, da obsodi dogajanja v Avstraliji. Ponujamo tudi pravno pomoč in evakuacijo poljskih državljanov iz Avstralije, v kolikor bo potrebno. kajti vemo, da Poljaki, ki imajo dvojno državljanstvo, imajo težave pri odhodu iz Avstralije. Poljska bi se morala nemudoma odzvati in zahtevati spoštovanje temeljnih svoboščin in človekovih pravic

https://www.bitchute.com/video/3m5obC2HAmfI/?fbclid=IwAR1UwcqXqNfX2XhUP_t42-_lnII7FY3agySJqcIP2_oAXCw0lQ_ehyy63jg

*

Upam, da se najde tudi med našimi poslanci kdo osveščen in sposoben aktualna dejstva predstaviti v hramu oblasti, kot je Nizozemski poslanec Thierry Baudet na naslednjem posnetku:

https://www.bitchute.com/embed/RLcZPONU4KT7/?fbclid=IwAR1k-R4frLX1_CbFIsk7JfnH8dN-lIGfVlJjtvG5tPmrtwOaoQRiIZbBxHA

*

Odlična analiza načrtov in ciljev pandemije COVID-19: https://www.facebook.com/enver.iseni.520/videos/2903069863304183/?sfnsn=mo

*

Pandemija Covid je bila skrbno načrtovana - Event 201 oktober 2019: https://dokumentarac.hr/novosti/kontroverzna-simulacija-pandemije-izvrsena-krajem-2019-g-dogadaj-201-event-201/

*

Nasilje Rockefellerjeve globalistične pokicije v "pametnem mestu" Melbourne v Avstraliji: https://www.bitchute.com/video/3vdDmN1HutGP/?fbclid=IwAR2vI-pultuXmCvMr8QqGAd-03e33wXrPe4oTqlkZ-RFRAD7_0D8_QIAGAM

*

http://www.paraf.hr/video-odvjetnik-knezovic-o-berosu-grupa-bandita-je-srusila-ustavni-poredak-i-preuzela-svu-vlast/?fbclid=IwAR23xZN6yv8NZaiWq2zIWRm0e8poQzm9GX0QMXOeHlv1bIQl108mMQLDiRA

*

Eržen, bivši direktor NIJZ: V strokovnem odboru za epidemijo ni bilo epidemiologov: https://www.facebook.com/rtvslo.si/videos/596389288067411/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

*

Zdravnik dr. Damir Škripec in ustavni pravnik dr. Andraž Teršek o Zakonu o nalezljivih boleznih na TV Vaš kanal:

https://www.bitchute.com/video/yfbzVefjJ96K/?list=notifications&randomize=false

*

Ivan Soče, FB 7.10. 2021: Minister za zdravje naj odstopi

Minister za zdravje je politična funkcija. Civilizacijski napredek in demokratičen standard je, da minister za obrambo ni vojak, minister za policijo ni policist, minister za pravosodje ni sodnik, minister za zdravje ni zdravnik... Aktualni minister za zdravje je zdravnik, ki še vedno dela v ambulanti. Hkrati je del medicinskega establišmenta, ki z zdravniško aroganco in s pomočjo terapevtske države, ki glumi, da dela za naše dobro, komentira in ocenjuje vedenje državljanov. Ena njegovih izjav, ki jo je ponovila Beovićeva, je, da so necepljeni manj izobraženi ljudje. Janšizem v vsem razkošju žaljivosti in primitivizma. Pred kratkim je izjavil, da epidemija traja, ker ni medgeneracijske enotnosti in enotnosti do cepljenja.
Razumem zdravnika, ki verjame, da rešitve za vse zdravstvene težave prihajajo edino s tekočih trakov pohlepne in goljufive farmacevtske industrije, ki si je popolnoma podredila medicino in zdravnike ponižala v distributerje svojih kemikalij, ki jih ekskluzivno imenujejo zdravila. V nobenem meni znanem nastopu ni pozval ljudi k drugačni človeški solidarnosti, kot z nastavljanjem leve roke. Niti enega samega nasveta, kako bi lahko prebivalci jačali svoj obrambni sistem, kako skrbeli za svoje zdravje, posebej v primeru okužbe. Vse se je zreduciralo na pozive, naj zaupamo stroki.
Kateri stroki? Tisti, ki je prisegala na cepivo AstraZeneca in ga potem umaknila? Ki je favorizirala Janssen in ga zdaj umaknila? Ki je svetovala, potem odsvetovala in ponovno svetovala nošenje mask? Stroke, ki je svetovala razkuževanje stopnišč, dvigal, a potem ugotovila, da je to nekoristno? Stroke, ki z napačnim zdravljenjem covid bolnikov ubila tisoče ljudi? Stroki, ki je prisegala na zdravilo remdesivir, a se potem premislila? Stroki, ki ne dovoli uporabe ivermektina? Stroki je trdila, da cepiva ščitijo 96% eno leto, zdaj pa je ta odstotek padel na približno 60% in to kratek čas? Stroki, ki trdi, da prebolevnost ščiti 6 mesecev, pa 8 mesec, pa spet 6 mesecev, a v sosednji Hrvaški pa 12 mesecev? Naj bi verjeli stroki zato, ker le-ta verjame farmaciji?
Kot član vlade je minister za zdravje podprl sramotno odločitev vlade, da za promocijo cepiva Janssen povabi in cepi tudi tiste, katerim vsa stroka tega sveta odsvetuje cepljenje. In za nameček je pristal na vladin odlok, da cepljeni z Janssenom izpolnjujejo PCT pogoj v trenutku, ko iglo izvlečejo iz mišice. Kako neumen in prav zločinski je ta odlok, priča dejstvo, da bodo tisoči v 14-ih dneh, kolikor je potrebno, da cepivo začne delovati, imeli občutek zaščitenosti, obiskovali bodo vse lokale, trgovine in prireditve, kamor zdravi necepljeni ne smejo. Tako so izpostavili resnemu tveganju na tisoče drugih, ki so bili v stiku z Janssenovci. Tudi molk posvetovalne skupine ob takšnem ukrepu vlade, ki deluje pod okriljem njegovega ministrstva, je že razlog za njegov odstop in odstavitev vodje skupine.
In morda najvažnejše: na nepošten način je vlada uvedla prikrito obvezno cepljenje. Tako se je izognila vsaki moralni in materialni odgovornosti, enako kot proizvajalci cepi. Posledično, nobeden cepljen nima nobene možnosti izterjati kakršnokoli odškodnino za posledice cepljenja, saj je cepljenje uradno prostovoljno. Upoštevati je treba, da so skoraj brez izjeme vsi cepljeni brez opozoril na morebitne škodljive učinke in brez opozoril, da cepiva ščitijo le delno in da so cepljeni lahko prenašalci virusa. Nekateri so podpisovali soglasja brez prave vsebine. Prevara in hinavščina brez primere. In brez odgovornosti.
*

Sankcije zaradi neuporabe zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih brez zakonske podlage

datum: 08.10.2021
vir: Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče RS je presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi opustitve nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage.

Vrhovno sodišče je odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo okrajnega sodišča, s katero je bil storilcu prekrška izrečen opomin zaradi prekrška po Zakonu o nalezljivih boleznih (14. točka 57. člena, v zvezi z 2. točko prvega odstavka 39. člena istega zakona). Presojalo je, ali je mogoče ob upoštevanju temeljnih načel kaznovalnega prava v opustitvi nošenja zaščitne maske prepoznati prekršek, določen v že omenjeni 14. točki prvega odstavka 57. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Vrhovnemu sodišču se pri tem ni bilo treba opredeljevati do vprašanja razumnosti glede zapovedi nošenja mask niti do upravnopravnih ali drugih razsežnosti takšne zapovedi.

Odločilno vprašanje pri presoji je bilo, ali je mogoče kršitev zapovedi nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih opredeliti kot kršitev ukrepov, s katerimi se “prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih” na podlagi 39. člena ZNB. Ker odlokov Vlade RS ni mogoče šteti za predpis, s katerim se določa vsebina prekrškov, je Vrhovno sodišče odgovor iskalo v razlagi zakonske določbe. Svojo odločitev je oprlo na ustavnosodno presojo posegov v svobodo gibanja (32. člen Ustave) in sistematično razlago besedila ZNB.

Sodni senat je ugotovil, da se zapoved nošenja zaščitne maske po svoji vsebini odločilno razlikuje od posegov v svobodo gibanja. Te zapovedi ni mogoče razumeti kot oblike prepovedi ali omejitve gibanja prebivalstva na določenih območjih, ampak kvečjemu kot samostojen poseg v svobodo ravnanja (35. člen Ustave), ki zahteva samostojno pravno podlago. To ugotovitev podpira tudi razlaga drugih določb ZNB, s katerimi je zakonodajalec posebej predvidel uporabo zaščitne opreme, a le za zaščito zdravstvenih delavcev in sodelavcev zaradi preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ne pa tudi širše za celotno prebivalstvo.

V tej zadevi je odločal sodni senat, ki so ga sestavljali vrhovna sodnica in sodnika Branko Masleša kot predsednik ter dr. Primož Gorkič in Barbara Zobec kot člana. Odločitev ni bila sprejeta soglasno.

*

Infowars : Dr Anthony Fauci in Peter Daszak sta načrtovala in napovedala plandemijo. Sedaj umirajo cepljeni, zlasti starejši, ki imajo pridružene bolezni: https://freeworldnews.tv/watch?id=615ba50fbaf9982cf581138c&fbclid=IwAR3b45Ax8hdTh85EGGLZ54hxT9rQbWdI4TWmGQF7AxRPsi1DDla5ywVDZlo

*

https://andraz-tersek.si/hydroxychloroquine-and-its-friends-in-opazka-o-opozicijski-antipolitiki/?fbclid=IwAR11Q3ZKqFajOXYewRXvFm0wXW3pIt7BuGGDR1KtJ9z4Sy0Yf1FlNLwjyUs

*

Totalitarni nadzor z AI pod krinko medicinskega fašizma: https://www.redvoicemedia.com/2021/10/receipts-patent-proves-vaxx-is-obedience-training-platform-the-final-variant/

*

Farmacevtsko medicinska mafija in razvoj nepotrebnih in nevarnih cepiv proti navadnemu prehladu RSV virusa: https://rumble.com/vnbtdz-pfizers-inside-man.html

*

Odvetnik Robert F Kennedy o medicinskem totalitarizmu: https://www.bitchute.com/video/hQ2UIjtt12uP/

Govor odvetnika Roberta F. Kennedy-a 2021 na konferenci Ron Paul Instituta v Washingtonu o "Pandemiji in poti v totalitarizem."
Hitlerja so demokratično izvolili izobraženi in strpni ljudje v Nemčiji, ki je dobil večino glasov na volitvah zaradi manipulacije s statistiko. Ta manipulacija s podatki se dogaja tudi danes kot osnova za politične odločitve zaklepanja, ne glede na dejstvo, da je umrljivost zaradi COVID-19 le 0,15% na globalni ravni. Dogaja se načrtna manipulacija z mrliškimi listi, vse z namenom, da bi prebivalstvo prestrašili, kajti prestrašeni možgani ne morejo kritično razmišljati.
Prestrašeni ljudje vidijo rešitev v močnem voditelju, ubogljivosti in poslušnosti nerazumnim ukrepom vlade. Abraham Lincoln je poskušal ukiniti korporativni fašizem. Med revolucijo so imeli epidemijo malarije in črnih koz, vendar nikoli niso kršili Ustave in pravnega reda, kot se to dogaja danes.
Sedaj uvajajo cenzuro, da bi preprečili razpravo. Zaprli so cerkve, čeprav so zaščitene z Ustavo. Korporacije, ki proizvajajo strupena zdravila so zaščitene pred tožbami. Kršijo lastninske pravice in zaprli so srednja in majhna podjetja. Uradniki, ki jih nismo izvolili, odločajo o ukrepih in sprejemajo zakonodajo v korist velikih korporacij.
Zaslišali so dr. Anthony Faucija, ki ni mogel dati nobene znanstvene podlage za ukrepe. Uvajajo nadzor nad prebivalstvom in tudi s tem kršijo Ustavo. To vodi v totalitarizem.
Napisal sem knjigo o dr. Anthony Fauciju, kjer sem skušal pojasniti, kaj se dogaja v ZDA in v svetu. Dogaja se nam totalitarizem po celem svetu in vidimo da izginjajo naše ustavne in človekove pravice.
Oktobra 2019 so imeli globalni mediji, PR agencije, Bill Gates, CIA, uradniki itd...simulacijo pandemije koronavirusa Event 201, vendar niso govorili o medicinskih rešitvah, temveč o militariziranem odzivu.
Govorili, so, kako bi izkoristili pandemijo, da bi uvedli globalno cenzuro in preprečili ljudem, da govorijo o laboratorijskem izvoru koronavirusa SARS CoV-2, kako bi zaustavili gospodarstvo, kako bi prisilili ljudi, da nosijo maske in se uklonijo ukrepom. Ničesar pa niso povedali o pravilnem zdravljenju COVID-19 in razvoju zdravil, čeprav vemo, da se COVID-19 lahko zdravi doma in ambulatno, preden pride to težjih zapletov. pač pa so priporočili terapijo, s katero ubijajo bolnike: ventilator in Remdesivir.
Dr Anthonmy Fauci je vedel, da je Remdesivir smrtonosno zdravilo, ki so ga prenehali uporabljati med epidemijo Ebole zaradi smrtonosne odpovedi ledvic. Priporočil je uporabo tega nevarnega zdravila, kar je naklepni umor COVID-19 bolnikov. In zavestno je preprečil ljudem dostop do učinkovitih zdravil, kot sta Ivermectin in Hidroksiklorokin, za katere na stotine študij dokazuje, da so varna in učinkovita zdravila proti COVID-19.
V Event 201 simulaciji so sodelovale obveščevalne agencije, kot je CIA in vlade sveta so bile seznanjene, da ne bo šlo za zdravljenje ljudi, ampak za cenzuro in nadzor ljudi. Ne želijo pravilno zdraviti ljudi, temveč želijo uvesti totalitarno diktaturo pod pretvezo skrbi za zdravje ljudi. (op. prev. diktaturo znano kot sprememba družbenega reda The Great Reset). Želijo ustvariti kaos, ki bi omogočil centralizirani nadzor in prihod tujih oboroženih sil v državo. To so vadili leta dolgo in načrt je objavljen v CIA dokumentih že pred desetletji. Razvili so metode za manipulacijo ljudi na individualni in masovni ravni. Ena teh tehnik je izolacija ljudi s karanteno. S tem po določenem času dosežejo absolutno ubogljivost ljudi, ker smo ljudje družabna bitja.
Druga tehnika, ki jo uporabljajo, je Stockholm sindrom, ko žrtve slepo ubogajo navodila teroristov v veri, da jih bo to rešilo.
Govorijo nam, da verujemo in zaupamo stroki, kar ni znanost ampak verska dogma. Preprečujejo diskusijo in druga mnenja. Imel sem več kot 500 sodnih procesov in korporacije so pripeljale svoje znanstvenike, mi pa smo pripeljali svoje, prav tako ugledne znanstvenike, kot na primer iz Harvarda. In smo dobili tožbe, ker je to normalno kritično mišljenje in drugo znanstveno mnenje. Tudi v tej pandemiji imamo znanstvenike in ugledne zdravnike, ki uspešno zdravijo COVID-19 bolnike, o čemur dr. Anthony Fauci lahko samo sanja. In za te pogumne zdravnike in znanstvenike pravijo, da so družbi nevarni in jih je treba utišati in cenzurirati.
Potrebno je da BOLJ LJUBIMO SVOJO SVOBODO, KOT SE BOJIMO KATEREKOLI BOLEZNI.
Trajalo je veliko časa in mnogi so dali svoja življenja, da smo dobili človekove svoboščine in pravice in ne smemo se jim tako zlahka odpovedati. Potrebno je da skupaj vstanemo, zdaj ko nas silijo v cepljenje in želijo cepiti tudi dojenčke in se boriti za svojo svobodo in izvajati državljansko nepokorščino.
Več čas ponavljajo svoja lažna sporočila in propagando preko medijev, da bi uničili človekovo kritično razmišljanje. Zato je potrebno odkriti resnico. Povejmo tudi drugim, zlasti osebnemu zdravniku to resnico in sčasoma jo bodo razumeli.

Globalisti nam skušajo odvzeti vse, kar nam je pri srcu, našo svobodo in naše dostojanstvo. Vendar obstaja veliko ljudi, več kot 40 %, ki se niso cepili in se niso upognili. Lahko smo ponosni na to. In ponosen sem na to, da sem z vami zdaj, ko se bojujemo v drugi ameriški revoluciji. Če bom umrl za svobodo, bom umrl kot pokončen človek!

*

Izraelski zdravnik dr. Zelenko o medicinskem fašizmu: https://www.bitchute.com/video/6TxFeJui1sil/

*

Fauci je epitop zla: https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/dr-stella-immanuel-whole-pandemic-trojan-horse-vaccines-fauci-epitome-evil/

*

https://www.portalplus.si/4551/poraz-levice/?fbclid=IwAR0HsPPZE60HEO_lxeNX6l3PWixPiIbBdiZLnGMP8P60mjf9av1fMnnvyzw

*

Odvetnik Domen Gorenšek: https://domengorenseklaw.com/2021/10/12/varnost-ucinkovitost-in-odgovornost/?fbclid=IwAR2lirU9IeCunpvLxB7RfCUcTW1yWqjUiDhRJZS2camZ9J7yuZQQOm7ETfU

*

http://vrabecanarhist.eu/jure-vuga-diskriminacija-necepljenih/?fbclid=IwAR3VUpeIX8Dbx9uwtjK1JUc8TP_ljbAAgGM8vTguNt0hJYw_Nqv3jE-NYvc

*

https://www.odpriteoci.si/post/dr-mike-yeadon-bli%C5%BEamo-se-5-fazi-ve%C4%8Dina-ljudi-pa-%C5%A1e-vedno-misli-da-se-bomo-vrnili-v-normalnost

*

https://www.24ur.com/novice/slovenija/sazu.html?fbclid=IwAR0iW-Y3dPKa8hj408Gv6HSeVFO_kHUV4V70iLh8IhcbiwXYKN6I-M8Y1WA

Iz vrst SAZU: Vladno vodenje države prehaja v totalitarno obliko oblasti

*

https://www.delo.si/novice/slovenija/prihaja-zakon-ki-siri-represivna-pooblastila-oblasti/

*

https://www.technocracy.news/australia-covid-hysteria-bank-accounts-raided-property-seized/

*

https://www.abc.net.au/news/2021-11-09/qld-coronavirus-covid-restrictions-eased-vaccination/100591604

*

Elvisa Narobe: Spoštovani!

Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) v 32. členu drugi odstavek določa, da kriterije za obstoj neposredne nevarnosti za širjenje nalezljivih bolezni določi minister, pristojen za zdravje, s posebnim pravilnikom.
-Prosim, da mi posredujete pravilnik ministra, kjer so ti kriteriji določeni in,
- Prosim, da mi posredujete definicijo izraza Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem iz 31. člena prvega odstavka istega zakona.
Mimi Zajc: Neki mednarodni pravilnik ni pravilnik iz zadnjega odstavka 32. odstavka ZNB. Torej minister ni nikoli izdal pravilnika, ki je zahtevan, očitno od 2006, če sem prav razumela.
*
Neobjavljeno | 18.11.2021
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2021:U.I.793.21
Akt:
Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (ZNB), 2. in 3. tč. 39. čl.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21)
Izrek:
Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) ter Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) se zavrne.
Pravna podlaga:

Člen 39.2 , Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]

https://www.us-rs.si/odlocitev/?q&caseId&df&dt&af&at&pri=1&vd&vo&vv&vs&ui&va&page=1&sort=date&order=desc&id=117014

*

https://www.24ur.com/novice/korona/vlada-uvaja-povracilo-skode-za-stranske-ucinke-po-cepljenju.html

https://www.odvetnik-grebenc.si/odskodnina-zaradi-obveznega-cepljenja/?fbclid=IwAR3bEqVo64-QskcagGbGG1gMlNlrpkGPQJLcSMIIRn42xv8JIYtI-rquHek

*

Hrvaški odvetnik Gordan Marovič: zakaj so ukrepi vlade nezakoniti in proti ustavni: https://www.facebook.com/PromijenimoHrvatsku/videos/438318824397262

*

Avstralija: covid-19 pozitivne primere vojska transportira v koncentracijska taborišča: https://www.youtube.com/watch?v=vQok3GMMSAI

Premijerka Qeenslanda, Australia, Annastacia Palaszczuk, najavila je pred kamerama da će se nevakcinisani smestiti u "karantinske kampove"- to je novi izraz za LOGORE!!!. Ovo ne samo da podseća na mračna vremena, već je još jedna teorija zavere koja se obistinila!

https://www.logicno.com/politika/u-australiji-vojska-pocela-odvoditi-ljude-kamionima-u-logore.html

*

KNJIGA; KI RAZKRIVA KRIMINAL FARMACEVTSKE INDUSTRIJE

To je ena tistih izjemno pomembnih knjig, ki smo jih pri Sanjah dolgo imeli na seznamu ... tako pomembnih, da brez nje preprosto NI MOGOČE razumeti »stroke« in »znanosti«, ki se je zadnje leto povzpela na vrh sveta, iz katerega je izgnala vse druge, za zajtrk pa zraven pogoltnila 15 deklaracij in konvencij o človekovih pravicah ter ustave vseh ljudstev sveta.

Knjiga je obvezno branje predvsem za tiste, ki se danes prizadevno, zvito in nestrpno izmikajo soočanju s stvarnostjo in udrihajo po tistih, ki z njimi ne delijo navdušenja nad najnovejšimi izumi »stroke« in »znanosti« farmacije. Obvezno branje za špalir intelektualcev in akademikov »leve«, »desne«, »skrajno leve« in »skrajno desne« provenience, ki pomagajo iz prostorov »javnosti« izganjati zavedanje o zaroti drhali, ki deluje izza zastave »biznis«.

Žal pa lahko predvidevamo, da so se pripravljeni močno potruditi, da knjige ne bodo prebrali, še bolj pa, da je ne bomo prebrali mi, saj se tu dogaja soočanje s stvarnostjo kakršna je in kakršno je treba spet in spet brisati iz zavedanja in iz vseh »civiliziranih« ekranov sveta.
Gøtzschejeve obtožbe so takšni »stroki« navkljub dobile številne potrditve v javnosti in tudi v sodnih dvoranah.
Iskrene čestitke in poklon Andreju Pozniču in založbi Ciceron za prevod in objavo knjige!
----
Peter C. Gøtzsche: Smrtonosna zdravila
Kako vsemogočne farmacevtske korporacije spodkopavajo javno zdravstvo
»Srhljivo je, koliko podobnosti najdemo med to industrijo in mafijo. Mafija pobira nespodobne dobičke, prav tako farmacija. Stranski učinki delovanja mafije so uboji in smrti, enaki so stranski učinki industrije zdravil.«
- Peter Rost, nekdanji globalni podpredsednik Pfizerja za marketing
»… šokantna je ta knjiga: razgalja nam medicinsko znanost, ki se pusti maličiti in v zameno za denar, dobičke, službe in ugled služi kapitalskim interesom namesto javnosti.«
- Dr. Richard Smith, nekdanji urednik revije British Medical Journal
»V čem je torej ta knjiga posebna in vredna pozornosti? Odgovor je preprost: zaradi izjemnih znanstvenih in raziskovalnih sposobnosti, integritete, moralne drže in poguma avtorja.«
- Dr. Drummond Rennie, nekdanji urednik revije JAMA
Profesor Peter C. Gøtzsche je specialist interne medicine, raziskovalec in predavatelj ter eden od soustanoviteljev globalne raziskovalne organizacije The Cochrane Collaboration, ki je leta 1993 na pobudo sira Laina Chalmersa nastala zaradi zavedanja odgovornih znanstvenikov o globoki krizi farmacevtskih raziskav in preizkušanja učinkovitosti in varnosti novih zdravil. Gøtzsche je dolga leta vodil nordijsko podružnico Cochrana. Do jeseni 2018 je bil tudi član upravnega odbora Cochranove organizacije, potem pa so ga po dolgotrajnih lobističnih pritiskih farmacevtskih gigantov izključili zaradi 'nenehnega motečega in neprimernega vedenja …'.

Gøtzschejeva kritika farmacevtske industrije je brutalna. Njen poslovni model brez dlake na jeziku primerja s poslovnim modelom mafijskih združb – z eno samo razliko: farmacevtska industrija v imenu svojih kapitalskih interesov ubije veliko več ljudi. Težava farmacevtskih gigantov, ki so vajeni kritike tako ali drugače utišati s pomočjo denarja, v zvezi z Gøtzschejem ni preprosta: ne samo, da imajo pred seboj trmastega nasprotnika, soočeni so s pikolovsko natančnim znanstvenikom, ki govori in piše na temelju dejstev. Resda gre za petelina, ki pogosto zapoje prezgodaj, toda doslej so se njegove kritike izkazale kot preroške. Znamenito je bilo nasprotovanje mamografiji, o čemer je leta 2012 napisal knjigo Mamografija: resnice, laži in dileme. Takrat zelo popularne presejalne teste je kritiziral, češ da vodijo v pretirano diagnosticiranje in nepotrebno invazivno zdravljenje nenevarnih oblik raka. Pri zagovornikih mamografije se je dvignil vihar ogorčenja … danes pa so njegova stališča splošno sprejeta.

Podobno je s kritiko industrije zdravil, ki s profitnim modelom poslovanja in z mafijskimi prijemi spodkopava temeljne cilje javnega zdravstva. Seznam grehov je neskončen: nestrokovne in ponarejene klinične raziskave učinkovitosti in varnosti zdravil, podkupovanje javnih agencij, ki odločajo o prihodu zdravil na trg, podkupovanje zdravnikov, spodbujanje nedovoljene oziroma neodobrene rabe zdravil, podkupovanje ali izsiljevanje politikov in urednikov strokovnih revij, izmišljanje novih bolezni, uničevanje konkurence, kartelno dvigovanje cen, prikrivanje škodljivih, tudi usodnih stranskih učinkov zdravil. Posebej oster je Gøtzsche do psihiatrije in psihoaktivnih zdravil, o čemer je napisal posebno knjigo, ki bo v kratkem prav tako izšla v slovenskem prevodu. Po dolgi in pikolovsko natančni analizi je njegov sklepni komentar zelo jedrnat: teh zdravil sploh ne potrebujemo!

Pričujoča knjiga je stara dobrih pet let. V tem času so dobile številne Gøtzschejeve obtožbe potrditev v javnosti in v sodnih dvoranah. Kaže, da se slonokoščeni stolp farmacevtske industrije počasi vendarle krha, toda njeni kapitalski interesi so velikanski. Strašljivo veliki!

https://www.sanje.si/smrtonosna-zdravila.html?fbclid=IwAR0tNLpfbvvBZMOiRSJxzZYrNKnkc-FTDNh9IT9Lh1-Lz3jp71kl9Z7xg3w#yt_tab_products2

*

*

https://www.logicno.com/politika/australski-aboridzini-uputili-hitan-poziv-u-pomoc-zbog-prisilnih-cijepljenja-i-odvodenja-u-logore.html

*

Austrian Medical Association President Thomas Szekeres told the ORF press hour on November 14, that compulsory vaccination must be “forced on” the population: “I mean, it’s a question of whether you tie someone down and then give them the injection.” During the press hour, he once again excelled as a model propagandist. He explicitly advocated “that unvaccinated people also have massive disadvantages in their job”.                                                                                                                                                                                                    https://freewestmedia.com/2021/11/16/austrian-sports-legend-says-he-is-ashamed-of-the-government/

*

https://www.neodvisnimediji.si/slovenija/179-slovenija-se-pripravlja-na-obvezno-cepljenje-vseh-drzavljanov

*

https://pravda.si/post/612302/interventni-zakon-pkp-10-bo-omejil-temeljne-clovekove-pravice-in-omogocil-uzakonitev-obveznega-cepljenja-v-sloveniji

*

Tjaša Vuzem FB 29.11. 2021

Vlada želi spraviti skozi PKP 10 to, kar ji ni uspelo julija 2021 v ZNB-d.

V poglavju tega zakona lahko vlada mimo zakona o nalezljivih boleznih predvidi določene ukrepe, ki jih ZNB ne pozna, v primeru grožnje širjenja korone in pogojuje zbiranje ljudi, opravljanje dela, promet blaga in opravljanje storitev.
S tem nastane zakonska podlaga za sprejemanje določenih ukrepov, ki jih ZNB ne predvideva.
Ti ukrepi so:
a. obvezno nošenje maske
b. razkuževanje in ostali higienski ukrepi
c. legitimiranje- posredovati bi morali osebne podatke vsem, ki
bi to zahtevali
d. obvezno izkazovanje PCT pogojev
Širši in poostren nadzor izvajanja teh ukrepov- nadzor bodo izvajali vsi inšpektorati. Poleg teh še policija, javni redarji, javne agencije, uradi…
Utemeljen je tudi premislek- se pripravlja podlaga za obvezno cepljenje proti Kovidu-19?
Pozivamo civilne iniciative in ostale, da se odločno zoperstavite sprejetju tega skrajno škodljivega zakona.
Hvala mag. Martina Kos za pojasnilo.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Odločba Ustavnega sodišča, da je pogoj PC za zaposlene v državni upravi v neskladju z Ustavo, ponovno dokazuje, da z odloki brez zakonske podlage ni moč vladati! A Vlada RS se požvižga nad tem, njeni ministri pa modrujejo o zdravi kmečki pameti in vrhunskih političnih navijačih (Aleš Hojs) ter o stopnjevanju ukrepov v tujini (Boštjan Koritnik). Pravice ljudi, pravna država in Ustava RS, so zanje zgolj deveta briga. 

Kdor se zavzema za pravico do svobode odločanja o lastnem živenju in telesu, zapisanih v členih 14. do 18. Ustave RS, je lahko upravičeno zaskrbljen nad stališči ustavnih sodnikov, kljub temu, da so ti Vladni PC odlok razveljavili. Skrbi namreč mnenje, da bi, v kolikor bi bila urejena »ustrezna« zakonska podlaga, podobno, kot je to urejeno v Avstriji, tudi obvezno cepljenje vseh državljanov in državljank, lahko bilo skladno z Ustavo RS. Čeprav o tem dejansko ustavni sodniki sploh niso odločali.

Ustavno sodišče RS je s hokejskim rezultatom 6:3 odločilo, da je bil pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC), ki ga je vlada 1. vinotoka letos hotela uvesti za zaposlene v državni upravi, v neskladju z Ustavo. Ustavni sodniki so zapisali, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih.

Ustavno sodišče se svojo odločbo ni opredelilo do vprašanja, ali bi bil presojani ukrep, v kolikor bi bil odrejen na ustrezni zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom. Na Ustavnem sodišču zato opozarjajo, da njihova odločitev ne pomeni, da je cepljenje zaposlenih kot pogoj za opravljanje določenih dejavnosti ali poklicev nesorazmeren ukrep, pač pa pomeni, da bi bilo treba ta ukrep urediti v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB), ki za cepljenja določa pravila in postopek.

"Ustavno sodišče je zelo lepo razložilo razliko med avstrijskimi in slovenskimi ukrepi. Povedali so, da je v Avstriji sprejet poseben zakon, ki ministru omogoča, da sprejema ukrepe na podlagi odredb oz. odlokov, naša zakonodaja pa seveda ni takšna," je v Odmevih na TV Slovenija pojasnila pravnica Nataša Pirc Musar. Ustavno sodišče RS je tudi jasno povedalo, da je treba spoštovati Zakon o nalezljivih boleznih, ki bi ga slovenski Državni zbor moral po eni izmed prejšnjih odločb Ustavnega sodišča popraviti že poleti, pa tega ni sposoben, ali pa noče narediti.

Izpodbijana določba 10.a člena Vladnega odloka tudi ne omogoča primerjave s pogojem PC, kakršen je uveden v Avstriji. Avstrijski zakonodajalec je namreč sprejel zakon, s katerim je ustvaril izrecno in posebno zakonsko podlago za sprejemanje tovrstnih pogojev, medtem ko v Sloveniji zakonodajalec tega ni storil. Kot kaže poskuša sedaj slovenska Vlada s pomočjo poslancev DZ, podobno podlago uzakoniti z zakonom PKP 10, čeprav tudi to ni ravno primerljivo z avstrijskim modelom.

Avstrijska ureditev je namreč tudi po vsebini bistveno drugačna, kot je bila izpodbijana slovenska ureditev. Uvedba pogoja PC v Avstriji omejuje predvsem določeno javno življenje, v Sloveniji pa so poskusili uvesti pogoj PC z ukrepom izvršilne veje oblasti – z odlokom – in izključno za dostop do dela, pa še to samo za zaposlene v državnih organih.

Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je šlo za določitev delovnopravnega pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zato za položaj, ki je bil v bistvenem primerljiv s položaji, ko je cepljenje določeno kot delovnopravni pogoj za opravljanje različnih vrst del oziroma poklicev.

Da je pogoj PC v neskladju z Ustavo, so glasovali ustavni sodniki Rajko Knez, Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik in Katja Šugman Stubbs. Proti so glasovali Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli. 

Sodnika Jaklič in Svetlič sta dala odklonilni ločeni mnenji. Pritrdilna ločena mnenja pa so dali sodnici Mežnarjeva in Šugman Stubbsova ter sodniki Čeferin, Knez in Pavčnik. To pomeni, da se je v celoti z Odločbo Ustavnega sodišča strinjal zgolj ustavni sodnik Matej Accetto. O tovrstni stalni praksi odločanja ustavnih, pa tudi vrhovnih sodnikov smo na našem portalu že pisali.

Celotno odločbo Ustavnega sodišča lahko preberete tukaj.

Vojko Pogačnik, 07. 12. 2021

*

Državni svetniki in poslanci vodboru, ki odloča o sprejemu PKP-10: 

9.12. 2021

https://www.facebook.com/simontic73/videos/696908234548030

*

https://pravda.si/post/614236/predlog-prof-gamsa-za-spremembo-zakona-temelji-na-lazeh-obtozevanju-in-na-prikrivanju-znanstvenih-dejstev?fbclid=IwAR0pvcKVy9KVAKreAKuNHBp9ENZq0TC27o-VC1QDEaz9bO4OHAAomUd3AGw

*

https://www.rtvslo.si/slovenija/nepovezani-poslanci-napovedali-vlozitev-predloga-novele-zakona-o-nalezljivih-boleznih/604963

*

https://n1info.si/novice/slovenija/v-dveh-dneh-5000-sporocil-kdo-in-zakaj-je-poslance-zasul-z-elektronsko-posto/?fbclid=IwAR1YV5XTAH8Da2O_gPiohuHHeNM1gBG6kzD21HVsKLnOPVfMcL15GS7JaiM

*

https://www.lifesitenews.com/news/former-pfizer-vp-warns-of-permanent-totalitarian-health-tyranny-and-shares-advice-on-how-to-stop-it/

Former Pfizer VP warns of ‘permanent’ ‘totalitarian’ health tyranny … and shares advice on how to stop it. Dr. Michael Yeadon provides four simple ways to convince others that the COVID-19 gene-based vaccine and passport enterprise is a government ‘con’ for establishing a ‘totalitarian … control system.’

*

https://www.logicno.com/politika/upozorenje-zvizdaca-njemacka-uskoro-planira-kaos-i-izvodi-40-000-vojnika-na-ulice.html

*

V torek 21.12.2021 bo ob 13.00 potekal kolegij predsednika Državnega zbora, na katerem bodo odločali (na predlog 39 poslank in poslancev) o sklicu izredne seje Državnega zbora DNE 27.12.2021, na kateri bi obravnavali po nujni proceduri tudi #NEDOPUSTEN, #NEUSTAVEN in #FAŠISTIČEN predlog #INTERVENTNEGA #ZAKONA #PKP10!
Do 13.00 zgolj vodje poslanskih skupin() nagovorimo zakaj nasprotujemo sklicu kakršne koli seje, ki bi obravnavala tovrsten predlog zakona. Na predlog zakona Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora sploh še ni podala mnenja!
danijel.krivec@dz-rs.si
brane.golubovic@dz-rs.si
matjaz.han@dz-rs.si
matej.tasner-vatovec@dz-rs.si
jozef.horvat@dz-rs.si
gregor.peric@dz-rs.si
masa.kociper@dz-rs.si
franc.jursa@dz-rs.si
janja.sluga@dz-rs.si
zmago.jelincic-plemeniti@dz-rs.si
felice.ziza@dz-rs.si
ferenc.horvath@dz-rs.si
Je pa Vlada Republike Slovenije od Državnega zbora že zahtevala, da na NEDOPUSTEN, NEUSTAVEN in FAŠISTIČNI predlog interventega zakona NE DOPUSTI IZVEDBE ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA
Kar je dokončni #državniudar izvršilne veje oblasti na zakonodajno in nad državljankami in državljani

KDOR ŠE NI ODPRL OČI, ZDAJ JE SKRAJNI ČAS
Popravnih izpitov ne bo
*
https://www.dnevnik.si/1042979517/objektiv-nova/kaj-drzavljanom-prinasa-predlog-novega-interventnega-zakona-pkp-10

Kaj državljanom prinaša predlog novega interventnega zakona PKP 10?

Pravkar je v zakonodajni proceduri nov predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladanje in odpravo posledic covida-19 (PKP 10). Predlog interventnega zakona posega v vrsto – kar dvajset! – obstoječih zakonov, tako da jih spreminja in dopolnjuje ter ponekod odstopa od njihovih določb. Državljanom prinaša številne »pozitivne«, všečne rešitve, kot so sofinanciranje nabave hitrih testov, izenačitev samozaposlenih glede nadomestila za karanteno, varstveni dodatek in razni drugi dodatki, plačilo prostovoljcem, odškodnine za poškodbe po cepljenju, spremembe čakalnih seznamov za paciente, podaljšanje veljavnosti bonov in še kaj bi se našlo. A če ga malo pobliže pogledamo, hitro ugotovimo, da se v tem predlogu skrivajo tudi določbe z ukrepi, ki grobo posegajo v pravice in svoboščine državljanov ter neupravičeno dajejo vladi zakonodajna pooblastila.

Predlog zakona PKP 10 je svojevrstna lepljenka, katere (morda osrednji?) namen je uzakonitev nesprejemljivih vsebin iz propadlega predloga za spremembo zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D). Predlog predpisuje obvezne higienske varnostne ukrepe, med katere spadajo obvezno nošenje mask, razkuževanje in socialna distanca, pogojevanje osnovnih življenjskih aktivnosti z izpolnjevanjem pogoja PCT in osebnim legitimiranjem vsakogar praktično na vsakem koraku. Vlada bi na podlagi tega zakona lahko vse te ukrepe, ki jih zakon o nalezljivih boleznih sploh ne pozna, še nadalje sprejemala z odloki kar mimo zakona, kljub jasnemu sporočilu ustavnega sodišča, da s tem krepko presega pooblastila izvršilne veje oblasti. Tako vladanje izvršilnega organa z odloki očitno kaže na to, da ni več treh neodvisnih vej oblasti, saj bi vlada s tem prevzela vlogo tako izvršilne kot zakonodajne veje oblasti. Sprašujemo se, ali vse to ne spominja že na totalitarizem? Poleg tega predlog PKP 10 pooblašča tudi neprimerno širok krog organizacij javnega sektorja za nadzor nad upoštevanjem spornih omejitev. Poleg policije in mestnega redarstva pooblašča še vse inšpektorate, urade, uprave in javne agencije. Tako široka pooblastila za nadzorovanje vladnih ukrepov so prav tako značilnost totalitarnih sistemov.

PKP 10 med drugim pooblašča Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), da lahko začasno dovoli promet z zdravilom za profilakso ali za zdravljenje covida-19, tudi če zdravilo nima dovoljenja za promet. Za to naj bi zadostovalo že mnenje Evropske agencije za zdravila (EMA). Interventni zakon bi s tem členom posegel v sedanji zakon o zdravilih in uvedel pri nadzoru nad varnostjo zdravil izjemo od običajnega postopka, ki pa prav gotovo ne zagotavlja varnosti državljank in državljanov pred poškodbami in okvarami zdravja, ki bi jih ljudem utegnila povzročiti eksperimentalna zdravila, ki še niso v zadostni meri preizkušena in zaradi tega nimajo rednega dovoljenja za promet. Poleg tega bi bil pri tem proizvajalec odvezan kakršnekoli odgovornosti za nastalo škodo. Takšno določilo je kršenje osnovne etike in zloraba zaupanja državljanov.

V predlogu zakona je še mnogo vsebin, ki niso združljive s slovenskim pravnim redom, ustavo, mednarodnimi predpisi in splošnimi demokratičnimi normami. Predlagani zakon je še eden v vrsti interventnih zakonov, ki jih je vlada v zadnjem letu in pol predlagala in ki pomenijo zlasti nove finančne obveznosti ter dodatno zadolževanje države, ne prinašajo pa pravih rešitev in ukrepov, ki bi učinkovito in zadovoljivo reševali covidno krizo. Prav nasprotno, namesto učinkovitih ukrepov vsebuje tokratni predlog tudi določbe, ki posegajo v pravice delavcev, omejujejo in odvzemajo ljudem temeljne človekove pravice in svoboščine, čezmerno pooblaščajo določene organe in institucije pri izvajanju nadzora, Vladi RS – torej izvršilni veji oblasti – pa podeljujejo status »zakonodajalke« in s tem omogočajo nadaljevanje samovolje izvršilne oblasti ter rušenje temeljev pravne in demokratične države. Hkrati se z vsem tem očitno zanika osnovno dostojanstvo vsakega posameznika in celotne družbe.

Zelo pereče je tudi dejstvo, da želi z interventnim zakonom vlada urejati problematiko, ki je nikakor ne gre reševati z interventnim zakonom, saj se tako pomembni ukrepi in posegi v temeljne pravice in svoboščine ljudi ne bi smeli sprejemati po nujnem, skrajšanem postopku. Interventni zakoni so namenjeni reševanju izrednih, nepričakovanih pojavov, ne morejo pa postati ustaljen način reševanja katerekoli dalj časa trajajoče situacije. S tem, ko predlog interventnega zakona posega v vsebino različnih zakonov, v pravni red na dolgi rok vnaša zmedo in nepreglednost. Bolje bi bilo, da bi zakonodajalec različne materije uredil v področnih zakonih, v zakonodajne postopke pa bi morala biti nujno vključena tudi strokovna in širša javnost. Pa vendar so poslanci na seji državnega zbora sprejeli in podprli odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog zakona sprejme po nujnem, skrajšanem postopku.

Iz vseh omenjenih razlogov, zaradi katerih ostro nasprotujemo sprejemu predloga PKP 10, smo v imenu Civilne iniciative slovenskih pravnikov skupaj z gibanjem Zdrava družba v sredo, 8. decembra, poslali državnemu zboru mnenje k predlogu zakona in nekaterim njegovim najbolj spornim členom, v katerem smo jasno izrazili svoja negativna stališča in nestrinjanje s takim načinom urejanja pomembnih družbenih tematik in področij. Srčno upamo, da bodo poslanci našim pozivom in opozorilom prisluhnili in za državljane škodljivega predloga zakona ne bodo podprli. Verjamemo, da se zavedajo, da jih državljani, ki smo jih izvolili za svoje predstavnike, budno spremljamo pri njihovih odločitvah in potezah.

Mag. MARTINA KOS, Civilna iniciativa slovenskih pravnikov

*

Obstrukcija opozicije seje odbora za finance, kjer naj bi razpravljali o PKP-10, dne 23.12. 2021

https://www.24ur.com/novice/slovenija/odbor-za-finance.html?fbclid=IwAR2Rm407cw2bw0fwgzVza2LCRVdNrTOeercR6pDvJvYQ1QXsGq3XS5MdrTo

https://www.youtube.com/watch?v=KREeDwApisc

*

https://pravna-mreza.si/izjava-za-javnost-predlog-pkp-10-ne-odpravlja-neustavnosti-zakona-o-nalezljivih-boleznih/?fbclid=IwAR0RxsIgEXvk02s5jVfRmYj5ggmpYNedY2QWxYdYSfNvzHd9M8IRKVQ5tQw

*

Varšavska deklaracija proti novemu totalitarizmu:

https://doctors4covidethics.org/warsaw-declaration-against-the-new-totalitarianism/

Podpisniki: Grzegorz Braun – Member of the Parliament of the Republic of Poland, President of the Confederation of the Polish Crown.

Viviane Fischer – Lawyer.
Dr. Reiner Fuellmich – lawyer.
Prof. Dr. Ryszard Zajączkowski – lecturer at the Catholic University of Lublin.
Roman Fritz – Vice President of the Confederation of the Polish Crown.
Beata Marchewicz – coordinator of the German delegation and translator of the German language.
Adam Kania – coordinator of the Nuremberg 2.0 project.
Paweł Wołoszczuk – Confederation of the Polish Crown.
Sławomir Sala – Confederation of the Polish Crown.
*
Nacizem v ZDA
*
Generali na čelu kriznih štabov na Portugaleskem, v Italiji, Avstriji in Nemčiji: https://superradio-minhen.de/generali-na-celu-stozera-u-njemackoj-italiji-portugalu-i-austriji/
*
*
Jutri ob 10.00 uri se bo začela seja Državnega sveta RS, na kateri bodo odločali o včeraj sprejetem zakonu PKP-10. Civilna iniciativa slovenskih pravnikov poziva civilno družbo, da državnim svetnikom v zvezi s tem pošlje naslednji dopis (ki se nahaja v prilogi in med dokumenti skupine) danes, ali najkasneje jutri do 9.00 ure.
Naslovi državnih svetnikov so: gp@ds-rs.si
igor.antauer@ds-rs.si; dejan.crnek@ds-rs.si; rajko.fajt@ds-rs.si; matjaz.gams@ds-rs.si; franc.golob@ds-rs.si; mitja.gorenscek@ds-rs.si; tomaz.horvat@ds-rs.si; tone.hrovat@ds-rs.si; lidija.jerkic@ds-rs.si; branka.kalenic.ramsak@ds-rs.si; franc.kangler@ds-rs.si; danijel.kastelic@ds-rs.si; bojan.kekec@ds-rs.si; janos.kern@ds-rs.si; samer.khalil@ds-rs.si; oskar.komac@ds-rs.si; alojz.kovsca@ds-rs.si; marija.lah@ds-rs.si; marjan.maucec@ds-rs.si; franjo.naralocnik@ds-rs.si; srecko.ocvirk@ds-rs.si; milan.ozimic@ds-rs.si; boris.popovic@ds-rs.si; bojana.potocan@ds-rs.si; peter.pozun@ds-rs.si; bojan.rezun@ds-rs.si; miroslav.ribic@ds-rs.si; franci.rokavec@ds-rs.si; ladislav.rozic@ds-rs.si; joze.smole@ds-rs.si; dusan.strnad@ds-rs.si; branimir.strukelj@ds-rs.si; branko.sumenjak@ds-rs.si; boris.sustarsic@ds-rs.si; matjaz.svagan@ds-rs.si; davorin.tercon@ds-rs.si; branko.tomazic@ds-rs.si; igor.velov@ds-rs.si; bogomir.vnucec@ds-rs.si; zeljko.vogrin@ds-rs.si; marko.zidansek@ds-rs.si; cvetko.zupancic@ds-rs.si
Republika Slovenija
Državni svet
Šubičeva 4
1000 Ljubljana
gp@ds-rs.si
Spoštovani,
Vlada RS je pripravila besedilo predloga Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic po epidemiji Covid-19 (t.i. »PKP 10«), ki se je obravnaval po nujnem postopku in ki so ga dne 27.12.2021 poslanci Državnega zbora izglasovali. Menimo, da sprejemanje zakonodaje, ki tako invazivno posega v različna področja človekovega življenja in pravice državljanov, po hitrem postopku in brez sodelovanja javnosti NI dopustno.
Sprejeti zakon je svojevrstna lepljenka, ki posega v kar dvajset obstoječih zakonov, tako da jih spreminja in dopolnjuje ter ponekod odstopa od njihovih določb. S tem, ko posega v vsebino različnih zakonov, v pravni red na dolgi rok vnaša zmedo in nepreglednost. Bolje bi bilo, da bi zakonodajalec različne materije uredil v področnih zakonih, v zakonodajne postopke pa bi morala biti nujno vključena tudi strokovna in širša javnost.
Kot je opozorila tudi že zakonodajno-pravna služba (ZPS) DZ, je bilo do sedaj uveljavljenih že najmanj 16 zakonov, ki so po vsebini povezani s problematiko širjenja COVID-19 (ki so bili tudi večkrat spremenjeni oziroma dopolnjeni z različnimi zakonodajnimi pristopi), s tem, da so bili sprva oblikovani samostojno po področjih, nato pa je bilo več področij združenih v okviru enega zakona (t.i. »PKP« zakoni). V zvezi z zakonodajnim pristopom, uporabljenim pri sprejemanju interventnih zakonov, povezanih s problematiko širjenja COVID-19 in njenih posledic, je ZPS že večkrat opozorila na razdrobljenost pravnega urejanja, podvajanje vsebin, kopičenje nekaterih ukrepov v več interventnih zakonih in pogostost njihovega noveliranja, kar vpliva na preglednost in jasnost pravne ureditve. Omenjeni zakon »PKP-10« v tem pogledu ni izjema. Posega namreč v številne interventne zakone, povezane z omilitvijo posledic COVID-19, kakor tudi v določeno področno in sistemsko zakonodajo, vzporedno pa ureja ista vprašanja, kot jih urejajo že nekateri drugi zakoni, kar preglednost in jasnost ureditve še dodatno zmanjšuje. Pravni naslovljenci svoj pravni položaj vse težje razberejo. Tako ZPS v svojem mnenju ponovno opozarja na načelo pravne države iz 2. člena Ustave, katerega bistvena elementa sta načeli varstva zaupanja v pravo in pravne varnosti, ki zavezuje tudi zakonodajalca. Načelo prilagajanja prava družbenim razmeram, ki je eno izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave, je treba uresničevati ob hkratnem zagotavljanju varstva zaupanja v pravo in pravne varnosti.
PKP-10 med drugim posega tudi v Zakon o zdravilih in pooblašča Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), da lahko začasno dovoli promet z zdravilom za profilakso ali za zdravljenje Covid-19, tudi če zdravilo nima dovoljenja za promet. Za to naj bi zadostovalo že mnenje Evropske agencije za zdravila (EMA). Interventni zakon s tem členom posega v obstoječi postopek nadzora nad varnostjo zdravil in uvaja izjemo od običajnega postopka, ki pa prav gotovo ne zagotavlja varnosti državljank in državljanov pred poškodbami in okvarami zdravja, ki bi jih ljudem utegnila povzročiti eksperimentalna zdravila, ki še niso v zadostni meri preizkušena in zaradi tega nimajo rednega dovoljenja za promet. Poleg tega bi bil pri tem proizvajalec odvezan kakršnekoli odgovornosti za nastalo škodo. Takšno določilo je kršenje osnovne etike in zloraba zaupanja državljanov.
Sprejeti zakon je torej še eden v vrsti interventnih zakonov, ki jih je vlada v zadnjem letu in pol predlagala in ki predstavljajo zlasti nove finančne obveznosti in dodatno zadolževanje države, ne prinašajo pa pravih rešitev in ukrepov, ki bi učinkovito in zadovoljivo reševali t.i. Kovid krizo. Ne le to – ogromno določb zakona sploh ni namenjeno odpravljanju ali omilitvi in preprečevanju posledic, ki jih je povzročil Covid-19. Interventni zakoni, ki so v prvi vrsti namenjeni reševanju izrednih, nepričakovanih pojavov, nikakor ne morejo in ne smejo postati ustaljeni način reševanja katerekoli dalj časa trajajoče situacije!
Zato vas pozivamo, da k sprejetemu zakonu izglasujete veto in zahtevate od poslancev ponovno odločanje o njem.
Civilna iniciativa slovenskih pravnikov
*
*
*
*
cepivo je zdravilo (imunološko zdravilo): 5. člen Zakona o zdravilih
(definicija zdravila)
(1) Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih.
(2) Za zdravilo velja tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja pri ljudeh ali živalih ali se daje ljudem ali živalim z namenom, da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije prek farmakološkega, imunološkega ali presnovnega delovanja ali da bi se določila diagnoza.
*
Tjaša Vuzem FB 4.1. 2022:
LETNO POROČILO UKC RAZKRIVA MARSIKAJ
V letu 2020, ko je divjala strašna corona in je grozila preobremenjenost bolnic, zaradi česar so nas prisilili v lockdown in še kaj, se iz letnega poročila za 2020 UKC Ljubljana bere, da so prav takrat zmanjšali število postelj za 25.
Hospitaliziranih je bilo 14.085 bolnikov manj kot leto poprej, zasedenost postelj je bila za skoraj 8% manjša.
Ampak celoten prihodek je bil za 102.396.137 EUR višji. Drži, za 102 milijona pri tem, da je bilo ca. 14.000 bolnikov manj. Kako so prišli do takšnih zneskov? Prihodek na bolnika je bil višji za 2.143 EUR. Splačalo se je imeti kovid bolnike, še najbolj tiste na intenzivni negi, intubirane. Vsak dan je pomenil veliko več cekinčkov kot pri nekoronskih bolnikih.
In obremenjenost zdravnikov? Garali so. Na vsakega je bilo za 12,4% manj bolnikov.
Plače gor, dela manj. Ni čudno, da si zdravniki želijo, da bi časi debelih krav trajali in trajali.
stran 23

https://www.kclj.si/dokumenti/UKCL_POSLOVNO_POROCILO_2020_0311.pdf?fbclid=IwAR0HlXBnrj3H86a8Tbtgf1RKLWp-8G2v0b9p6T0rPnaS_Sb-s7dZ_M0WvhI

*

Ministrstvo za pravosodje je analiziralo pravno podlago za prekrškovne postopke proti posameznikom, ki so kršili covidne odloke Janševe vlade. Sledila naj bi priprava predlogov za ustavitev postopkov oziroma za odpravo glob, ki so bile izrečene na osnovi neustavnih oziroma nezakonitih odlokov. Rešitev za povrnitev glob in ustavitev postopkov bodo na ministrstvu pripravili do konca januarja 2023. https://n1info.si/novice/slovenija/60-000-prekrskovnih-postopkov-proti-krsiteljem-covidnih-ukrepov/

Ministrstvo za pravosodje je analiziralo pravno podlago za prekrškovne postopke proti posameznikom, ki so kršili covidne odloke Janševe vlade. Sledila naj bi priprava predlogov za ustavitev postopkov oziroma za odpravo glob, ki so bile izrečene na osnovi neustavnih oziroma nezakonitih odlokov. Rešitev za povrnitev glob in ustavitev postopkov bodo na ministrstvu pripravili do konca januarja 2023. https://n1info.si/novice/slovenija/60-000-prekrskovnih-postopkov-proti-krsiteljem-covidnih-ukrepov/

https://moja-dolenjska.si/boleca-napoved-sprememb-zakona-o-nalezljivih-boleznih/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR0lVNvJalVJnrsQ-MRnWM27uAis8P_9dFmesLMNjehWaLF2kx5T_026nOA

https://www.logicno.com/politika/u-australiji-vojska-pocela-odvoditi-ljude-kamionima-u-logore.html

Medicinski fažizem: https://www.pandata.org/medical-fascism-in-the-lancet/?fbclid=IwAR2SM20JBfDxhJHfMuyaIUJ3jUqITjBxuRzpccefKE-Z0Gsirpk9xw7pj2E

Tjaša Vuzem FB DELIM IZVRSTEN ČLANEK DR. ANTONA KOMATA, ki je bil ponovno cenzuriran. Ursula Van der Leyen, predsednica komisije EU, je v sredo dne 01. 12. 2021, izjavila novinarjem, da bi bilo dobro v celoti ignorirati že predolgo veljavni Nürnberški kodeks iz leta 1947, ker bi s tem omogočili državam, da brez zadržkov uvedejo prisilno cepljenje za vse, ki cepljenje zavračajo. Pomnimo, da je bil Kodeks sprejet, da se ne bi ponovila grozodejstva, ki so jih v koncentracijskih taboriščih počeli nacistični zdravniki. Ali potrebujete še boljši dokaz za vznik fašizma v EU? Obdobja se napovedujejo, a pridejo nenapovedana, ker ljudje premalo opazujemo znamenja časa. Vendar za pozorne opazovalce prihajajoči dogodki vnaprej mečejo svoje dolge sence. Rimljani so ločili duh kraja - Genius Loci od duha časa – Genius Saeculi, ki mu danes pravimo Zeit Geist. Tisti, ki smo ohranili sposobnosti intuicije, zaznamo neznosen smrad, ki se širi iz smeri Davosa (sedež WEF) in Bruslja (sedež komisije EU). To je duh časa, ki zaudarja po fašizmu. Priče smo večnemu vračanju enakega, kot je pisal Nietzsche in kot lahko beremo v Zatonu zahoda Oswalda Spenglerja: »Vse zgodovinsko temelji na biografskih praformah (otrok – mladenič – moški – starec). Prav tako v ciklih poteka vsaka kultura (zametek – vzpon – vrh – zaton - propad).« Tudi v Bibliji v Pridigarju beremo: »Kar je bilo, bo spet; kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo; nič ni novega pod soncem.« Sedaj si poglejmo novejše zgodovinske dogodke v Evropi, v katerih zaznamo cikličnost: liberalizem (pred 1. sv. vojno) – novi liberalizem (po 1. sv. vojni) – fašizem (kot posledica finančne krize 1929) – liberalizem (po 2. sv. vojni) – neoliberalizem (od 70 tih let) – fašizem (po finančni krizi 2008). V teh dveh ciklih vidimo, da fašizem vedno sledi veliki finančni krizi z nalogo, da rešuje polom kapitalističnega sistema. Tem ciklom sledi znanost s svojo koruptivnostjo, ki jo prepoznamo kot kolaboracijo znanstvenikov. Vedno je bilo dovolj tistih, ki so brez kančka vesti kolaborirali, za prostituiranje pa bili bogato plačani. Možje skorumpirane znanosti hitro postanejo najljubši služabniki oblasti, kajti oblast dobro ve, da njihovo delovanje prodre globlje od udarcev gumijevk, prh solzivca in curkov vodnih topov. Duhovni propad Zahoda ima znanstveno osnovo. Da bi zlomili uporne duhove, oblast uvede ukrepe, ki omajajo varnost zaposlitev ter položajev v izobraževalnih in univerzitetnih institucijah. Vse se dopolni z blokado svobode govora in mišljenja, s popolno cenzuro. Sledi sistemska okrepitev državnega represivnega aparata. Pogoj je seveda absolutna prevlada izvršilne oblasti nad zakonodajno, pri kateri vladanje z odloki vodi v čisto tiranijo. Država postane sredstvo stalne državljanske vojne. Reorganizira se v terapevtsko državo, ki začne komercializirati posege v človeška telesa tako, da jih zaseže kot zasebno lastnino. Loteva se tudi človeških duš. Inkvizicija je pogubljala telo, da bi rešila dušo; sedaj pogubljajo duše, da bi »rešili« telo. Na pohodu je »politična« medicina. Tako delujejo sile, ki jih drži pokonci »skupna zarota proti življenju«. Te sile se hranijo s trupli nekdanjih nacionalnih držav. Zaredi se ogabna zalega nekrofilov, ki sovražijo mladost, lepoto, življenjsko radost in ljubezen. Pisatelj Umberto Eco, eden zadnjih polihistorjev je izjavil, da zgodovino ustvarjajo velike laži in da glavnino zgodovinskega dogajanja tvorijo obstranski dogodki. »Glavni« dogodki v zgodovini (predmet poučevanja v šolah) imajo le nalogo, da človeka speljejo proč od bistvenega. Eco je imel izjemno izostren pogled v bistveno, kar mu je dalo veličino moža, ki je »vedel več«. Njegovo pronicljivost si oglejmo na primeru sijajnega eseja, ki govori o osnovnih značilnostih fašizma – Esej o večnem fašizmu (New York Review of Books, 1995). Navajam najpomembnejše od njih: 1. Kult tradicije. Izpostavlja se ob restavracijah padlih režimov. Pogosto je potvarjanje zgodovine. Ampak zgodovino potvarjajo le revčki, ki je niso sposobni ustvarjati. Tudi pri nas imamo mnogo zagnanih restavratorjev: po padcu socializma so izpričani ateisti čez noč postali goreči katoliki, prej zvesti komunisti pa vneti neoliberalci. Po letu 2008 pa propadli neoliberalizem spet rešuje fašizem, kamufliran v maskirno obleko »borbe proti pandemiji« 2. Zanikanje tradicij razsvetljenstva (svoboda, enakost, bratstvo) in znanstvene (medicinske) etike. Ljudstvo priklenjeno k delu za golo preživetje, ne opazi, da je izgubilo svobodo. Na udaru sta kultura in umetnost, kajti to sta nosilca kritičnih misli in novih zamisli. Poslušamo blebetanje, ki kritične mislece enačijo s FB doktorji, z lenuhi in delomrzneži: »Delat naj grejo! Naj kopljejo jarke!« Najbolj popularni orodji sta kramp in lopata, za »težje primerke« pa macola v kamnolomu Golega otoka. 3. Vsako oporekanje je izdaja. Kritični duh temelji na razlikah, toda fašistoidna politika ne prenaša nobene kritike. Tako delujeta tudi ekspertokracija v znanosti in »politična« medicina. Resnica je samo ena, zato vsak ugovor spremlja kanonada falange enoumnih in golide gnojnice s strani plačanih spletnih trolov. Brez sovražnikov ni fašizma, obstoj sovražnika pa zahteva boj proti njemu. Družba vse bolj tone v brezumje, v norišnico brez zidov, kjer nori vladajo, pametni pa norijo. 4. Individualna in socialna frustracija sta neusahljiv vir fašizma. Ta se sedaj rekrutira tudi iz ljudi propadajočega srednjega sloja, ki jih mori nenehni strah pred brezposelnostjo in krediti. Perverzno je, da prav povzročitelji propada teh ljudi sedaj rekrutirajo te iste ljudi. Ko parlament ne predstavlja več volje naroda, pride čas za velikega vodjo. 5. Prezir šibkih. Volja do premoči se prenaša tudi na spolno raven. Razvrednotene ženske so le še stroji za rojevanje prihodnjih fašistov. Moški fašist se zadovolji z orožjem kot surogatom falusa pod geslom: »Bolje puška v roki kot ženska v postelji!« Umberto Eco je genialno pokazal elemente fašizma, ki jih sedaj prepoznavamo v EU in v Sloveniji. Če ne bomo doumeli delovanja te zlohotne moči, bomo postali žrtve te moči. Pozorno opazujte in premislite, premislite in delujte, dokler je še čas. Država, kot javna oblast je demontirana, deluje le še represivni aparat za ohranjanje propadajočega sistema. Edina intenzivna terapija zanj je permanentno izredno stanje, ki postaja »nova normalnost«. To je nova verzija fašističnega modela kot neposredna oblast multinacionalk nad socialno razbitim in politično likvidiranim ljudstvom. Po finančni krizi 2008 ni prišlo do nikakršnih sprememb, so pa za ohranitev svoje globalne oblasti iznašli covid krizo, ki naj bi prinesla »Big Reset« kot »novo novo normalnost. Toda »dvakrat novo« je le prakticiranje fašizma. Spet smo se znašli na točki, ko fašistično nasilje z »ustvarjalno destrukcijo« rešuje neoliberalizem. To naj bi bila zmaga politike brez ljudstva in proti ljudstvu. Kako pomenljivo je, da so najbolj fašistoidne države tiste, ki nikoli niso dokončno obračunale s fašizmom, torej Avstrija in Italija in tiste, ki imajo predsednike prej šolane v WEF v Davosu (Nemčija, Francija, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija). Toda ljudstvo se tako kot skozi vso zgodovino bori za svoje preživetje. Oblikuje se zavest o tem, kaj moramo storiti. Ker je potrošniška ekonomija propadla, se sistem poskuša rešiti s kreditno ekonomijo, ki nas bo dokončno zasužnjila. Zatorej ne jemljite nobenih kreditov, ampak se raje odrecite vsemu, kar ni nujno potrebno. Živimo pristno, čim bolj naravno in preprosto, jejmo malo in zdravo, čim več se gibajmo v naravi, krčimo svoje potrebe, omejimo porabo in širimo meje samostojnosti in svobode. Veselimo se s prijatelji in znanci in smejmo se norostim oblasti v obraz. Podpirajmo vse, kar omogoča samozaposlovanje in preživetje avtonomne lokalne skupnosti. Kupujmo pri lokalnih obrtnikih, rokodelcih, malih trgovcih in malih kmetih, odpovejmo se potrošništvu in ne kupujmo korporativnega blaga. Dobro je imeti nekaj zemlje, vsaj vrt in zaloge hrane. Prednost nas svobodnjakov je, da oblast ne zna razmišljati na naš način. Svoboden si, če si sam krojiš usodo. Zato živite svobodo, obnovite skupnost in skupaj zakričite NE! To so pogoji, da vrnemo svet nazaj v tirnice človečnosti. Ko so posegli v svobodo ljudi, so tudi največji imperiji do sedaj propadli. Tudi to nasilje bomo skupaj premagali.

https://www.logicno.com/politika/australski-aboridzini-uputili-hitan-poziv-u-pomoc-zbog-prisilnih-cijepljenja-i-odvodenja-u-logore.html

KNJIGA; KI RAZKRIVA KRIMINAL FARMACEVTSKE INDUSTRIJE To je ena tistih izjemno pomembnih knjig, ki smo jih pri Sanjah dolgo imeli na seznamu ... tako pomembnih, da brez nje preprosto NI MOGOČE razumeti »stroke« in »znanosti«, ki se je zadnje leto povzpela na vrh sveta, iz katerega je izgnala vse druge, za zajtrk pa zraven pogoltnila 15 deklaracij in konvencij o človekovih pravicah ter ustave vseh ljudstev sveta. Knjiga je obvezno branje predvsem za tiste, ki se danes prizadevno, zvito in nestrpno izmikajo soočanju s stvarnostjo in udrihajo po tistih, ki z njimi ne delijo navdušenja nad najnovejšimi izumi »stroke« in »znanosti« farmacije. Obvezno branje za špalir intelektualcev in akademikov »leve«, »desne«, »skrajno leve« in »skrajno desne« provenience, ki pomagajo iz prostorov »javnosti« izganjati zavedanje o zaroti drhali, ki deluje izza zastave »biznis«. Žal pa lahko predvidevamo, da so se pripravljeni močno potruditi, da knjige ne bodo prebrali, še bolj pa, da je ne bomo prebrali mi, saj se tu dogaja soočanje s stvarnostjo kakršna je in kakršno je treba spet in spet brisati iz zavedanja in iz vseh »civiliziranih« ekranov sveta. Gøtzschejeve obtožbe so takšni »stroki« navkljub dobile številne potrditve v javnosti in tudi v sodnih dvoranah. Iskrene čestitke in poklon Andreju Pozniču in založbi Ciceron za prevod in objavo knjige! ---- Peter C. Gøtzsche: Smrtonosna zdravila Kako vsemogočne farmacevtske korporacije spodkopavajo javno zdravstvo »Srhljivo je, koliko podobnosti najdemo med to industrijo in mafijo. Mafija pobira nespodobne dobičke, prav tako farmacija. Stranski učinki delovanja mafije so uboji in smrti, enaki so stranski učinki industrije zdravil.« - Peter Rost, nekdanji globalni podpredsednik Pfizerja za marketing »… šokantna je ta knjiga: razgalja nam medicinsko znanost, ki se pusti maličiti in v zameno za denar, dobičke, službe in ugled služi kapitalskim interesom namesto javnosti.« - Dr. Richard Smith, nekdanji urednik revije British Medical Journal »V čem je torej ta knjiga posebna in vredna pozornosti? Odgovor je preprost: zaradi izjemnih znanstvenih in raziskovalnih sposobnosti, integritete, moralne drže in poguma avtorja.« - Dr. Drummond Rennie, nekdanji urednik revije JAMA Profesor Peter C. Gøtzsche je specialist interne medicine, raziskovalec in predavatelj ter eden od soustanoviteljev globalne raziskovalne organizacije The Cochrane Collaboration, ki je leta 1993 na pobudo sira Laina Chalmersa nastala zaradi zavedanja odgovornih znanstvenikov o globoki krizi farmacevtskih raziskav in preizkušanja učinkovitosti in varnosti novih zdravil. Gøtzsche je dolga leta vodil nordijsko podružnico Cochrana. Do jeseni 2018 je bil tudi član upravnega odbora Cochranove organizacije, potem pa so ga po dolgotrajnih lobističnih pritiskih farmacevtskih gigantov izključili zaradi 'nenehnega motečega in neprimernega vedenja …'. Gøtzschejeva kritika farmacevtske industrije je brutalna. Njen poslovni model brez dlake na jeziku primerja s poslovnim modelom mafijskih združb – z eno samo razliko: farmacevtska industrija v imenu svojih kapitalskih interesov ubije veliko več ljudi. Težava farmacevtskih gigantov, ki so vajeni kritike tako ali drugače utišati s pomočjo denarja, v zvezi z Gøtzschejem ni preprosta: ne samo, da imajo pred seboj trmastega nasprotnika, soočeni so s pikolovsko natančnim znanstvenikom, ki govori in piše na temelju dejstev. Resda gre za petelina, ki pogosto zapoje prezgodaj, toda doslej so se njegove kritike izkazale kot preroške. Znamenito je bilo nasprotovanje mamografiji, o čemer je leta 2012 napisal knjigo Mamografija: resnice, laži in dileme. Takrat zelo popularne presejalne teste je kritiziral, češ da vodijo v pretirano diagnosticiranje in nepotrebno invazivno zdravljenje nenevarnih oblik raka. Pri zagovornikih mamografije se je dvignil vihar ogorčenja … danes pa so njegova stališča splošno sprejeta. Podobno je s kritiko industrije zdravil, ki s profitnim modelom poslovanja in z mafijskimi prijemi spodkopava temeljne cilje javnega zdravstva. Seznam grehov je neskončen: nestrokovne in ponarejene klinične raziskave učinkovitosti in varnosti zdravil, podkupovanje javnih agencij, ki odločajo o prihodu zdravil na trg, podkupovanje zdravnikov, spodbujanje nedovoljene oziroma neodobrene rabe zdravil, podkupovanje ali izsiljevanje politikov in urednikov strokovnih revij, izmišljanje novih bolezni, uničevanje konkurence, kartelno dvigovanje cen, prikrivanje škodljivih, tudi usodnih stranskih učinkov zdravil. Posebej oster je Gøtzsche do psihiatrije in psihoaktivnih zdravil, o čemer je napisal posebno knjigo, ki bo v kratkem prav tako izšla v slovenskem prevodu. Po dolgi in pikolovsko natančni analizi je njegov sklepni komentar zelo jedrnat: teh zdravil sploh ne potrebujemo! Pričujoča knjiga je stara dobrih pet let. V tem času so dobile številne Gøtzschejeve obtožbe potrditev v javnosti in v sodnih dvoranah. Kaže, da se slonokoščeni stolp farmacevtske industrije počasi vendarle krha, toda njeni kapitalski interesi so velikanski. Strašljivo veliki! https://www.sanje.si/smrtonosna-zdravila.html?fbclid=IwAR0tNLpfbvvBZMOiRSJxzZYrNKnkc-FTDNh9IT9Lh1-Lz3jp71kl9Z7xg3w#yt_tab_products2

Avstralija: covid-19 pozitivne primere vojska transportira v koncentracijska taborišča: https://www.youtube.com/watch?v=vQok3GMMSAI