Članek
Pobuda za ustavno presojo cepljenja za COVID-19 in preverjanje PCT pogoja
Objavljeno Oct 31, 2021

POBUDNIK: JOŽEF HORVAT (ekološka kmetija Horvat)

Gažon, 37 d, 6274 Šmarje

USTAVNO SODIŠČE RS (US)

USTAVNA POBUDA (PROSIM ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO)

Pobudnik p r e d l a g a m Ustavnemu sodišču :

 1. Da US v najkrajšem možnem času (po možnosti v 5 – 10 dneh) izda začasno odredbo o takojšnjem zadržanju cepljenja z vsemi spornimi netestiranimi nepregledanimi nevarnimi cepivi proti COVID -19 v RS (Pfeizer-Bionteck, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen &Jansen…) od katerih je umrlo neuradno v RS že več kot 1.000 ljudi – pojasnilo nerazsodnih oblastnikov pa je: da je »korist večja od škode«).

 2. Da US enako izda odredbo oz. sklep o nujnem pregledu teh cepiv v NL ZOH: glede sestave teh cepiv – kompletni pregled vseh snovi- do podrobnosti in glede varnosti za zdravje ljudi po teh cepivih ter glede kakovosti teh cepiv.

 3. Da US določi vsaj eno strokovno osebo kot nadzornika po pooblastilu sodišča, ki bo vse te preglede strokovno nadzirala sproti ves čas.

 4. Da US nato po prejetih rezultatih (ti pregledi predpisano trajajo 60 – 67 dni) ponovno odloča o nadaljevanju ali o definitivnem koncu cepljenja s temi cepivi.

 5. Da US razveljavi oz. odpravi sporne odloke (oz. člene) Vlade RS, ki dopuščajo preverjanja PTC in PC pogojev … zaradi kršitev mnogih predpisov RS in mnogih mednarodnih konvencij in drugih aktov (za nekatere je US že ugotovilo spornost v avgustu letos, nekatere pa je zadržalo 30.9.2021.

 6. Da US zadrži uporabo PCR testov na višjih ciklusih od 28 za sporne namene ugotavljanja okužb oz. bolezni s korona virusi.

 7. Da US prepove ugotavljanje – diagnosticiranje diagnoz s korona virusi, samo s PCR testi ali z genskimi hitrimi testi… ali z drugimi virusi… brez istočasnega kliničnega pregleda zdravnika in da prepove javno sporočanje o številu okuženih ali obolelih s korona virusom (KV), če vsakega od njih ni pregledal pristojni zdravnik ker sicer gre za manipulacije in za zavajanje z zlonamernimi cilji.

 8. Da US prepove ugotavljanje mrtvih: »zaradi KV, s korona virusom, za KV, po KV, od KV…«, če ni bila opravljena predhodna obdukcija mrtve osebe, ker gre sicer lahko za manipulacije in zlonamerno zavajanje.

 9. Da US zadrži tudi uporabo raznih netestiranih in nepregledanih v RS… mask za obraz in palčk za PCR in za genske teste, ker vsebujejo zdravju nevarne snovi.

O b r a z l o ž i t e v :

Spoštovane ustavne sodnice in sodniki RS !

Najprej vam iskreno čestitamo v imenu vseh, ki so upali, želeli in pričakovali takšno vašo edino pravilno odločitev, da je vsaj začasno lahko manj strahu in skrbi zaradi groženj s temi nevarnimi in še vedno nepregledanimi »cepivi« v RS.

Predsednik US dr. Rajko Knez je na TVS v četrtek 30.9.21 povedal, da bo sedaj v kratkem sledila tudi vsebinska odločitev US o predmetu ustavnih pobud (že cca 1.000).

V zvezi s tem vam posredujem tudi dokaze o vsebinskih spornosti pri teh cepivih tudi pri PCR manipulacijah… skozi predmet te ustavne pobude:

 1. POGOJ PC, PCT: Izumitelj PCR testa je to napravo izdelal za potrebe raznih znanstvenih raziskav. Povedal je javno in na tej napravi tudi piše, da ni namenjena za diagnostiko pri boleznih itd. Tudi sama Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je javno sporočila po celem svetu, da ta naprava ne zadošča za diagnostiko bolezni ali okužbe pri človeku, ker je za potrditev okužbe ali bolezni potreben klinični pregled pri zdravniku, da ta ugotovi znake oz. simptome bolezni.

SZO je javno opozorila, da v mnogih državah članicah delajo s PCR testi na previsokih ciklusih, na celo 40 ali več ciklusih, kar povzroči 90-95 odstotkov nezanesljivost teh testov. Dopustno je po SZO, največ 28 ciklusov, potreben pa je torej tudi klinični pregled zdravnika.

V naši državi pa izvajajo PCR teste na 40 ciklusih, kot izhaja iz dokumenta, ki ga je izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani in kot izhaja tudi iz drugih listin – dokazov, ki so jih verjetno predložili tudi drugi pobudniki na US v zvezi s temi primeri. Ko so se naši prijatelji pisno obrnili na NIJZ o številu ciklusov za PCR v RS, so prejeli odgovor, da naj se obrnejo na Medicinsko fakulteto, ta pa jim je torej odgovorila: 4o ciklusov.

To je absolutno preveč (torej 40 namesto do 28) in pomeni medicinsko prevaro nad ljudmi, še posebej, ker PCR test v nobenem primeru ni potrjen z zdravnikovim kliničnim pregledom in diagnozo o okužbi ali o bolezni s korona virusom (KV).

Ta PCR-ova prevara pa je glavna podlaga za praktično vse ukrepe in za stopnjevanje teh, tudi za uvajanje novih spornih ukrepov (PCT, PC itd.) in je istočasno tudi vse večji posredni ter vse bolj tudi neposredni pritisk v sporno pogubno cepljenje, saj brez PCR testa ali brez cepljenja nobena zdrava oseba – ki ni »prebolevnik« - ne more skoraj več nikamor, tudi sam pobudnik- ekološki kmet in drugi podobni kmetje ne moremo niti več nabaviti: goriva za traktorje in za vozila za prevoz naših pridelkov, niti semen, gnojil, sadik itd., kar redno potrebujemo za kmetovanje in za pridelavo hrane za naše sodržavljane v mestih po RS.

Hudoben dr. Drosden iz Nemčije je to originalno raziskovalno PCR napravo malo predelal – na še slabše za ljudi, sporno vodstvo SZO je to »potrdilo« in je sedaj v uporabi za »lažno sporno diagnosticiranje… za politične potrebe« skoraj v vseh državah sveta, čeravno nima niti zakonitega uporabnega dovoljenja za diagnostiko, istočasno pa je vse brez pregleda zdravnikov, celo sedečim v avtu skozi okno na vratih opravljajo ekspres testiranje tudi v RS.

Zaradi vseh navedenih spornosti predlagamo, da US zadrži tudi PCR testiranje s to nadvse sporno uporabljeno PCR napravo – če ni potrjeno s kliničnim pregledom zdravnika.

Hitri genski testi so še bolj nezanesljivi, saj je njihove pozitivne izvide »treba potrjevati« s spornimi PCR testi – ponovno brez pregleda zdravnika, ker je tudi sporno.

Na testnih palčkah se pa zelo pogosto nahaja tudi za zdravje zelo nevaren grafen oksid itd., tudi zato je treba zadržati njihovo uporabo za PCR teste, saj jih po uvozu iz tujine pri nas sploh predpisano ne pregledajo ustanove RS.

TOREJ JE POGOJ PCR TEST PO SEDANJI PRAKSI V RS POPOLNOMA SPOREN IN NEUTEMELJEN.

 1. POGOJ »PREBOLEVNIK« je tudi popolnoma v nasprotju z veljavnimi predpisi v RS, ki varujejo te zaupne podatke vsake osebe v RS, kot predmet komuniciranja samo med pacientom in njegovim zdravnikom, razen če sodišče v izjemnih predpisanih primerih določi drugače. Pobudnik in vsi drugi tudi nismo dolžni tega podatka o »prebolevnosti«, niti o »testiranju«, niti o »cepljenju« kazati nikomur drugemu, kaj šele varnostnikom, trgovcem, delavcem na bančnih okencih, celo študentom pred trgovskimi centri itd.

ZDRAVNIKI-CE V DELOVNIH TELESIH VLADE ALI MINISTRA NA MZ, SAM MINISTER NA MZ, TUDI VSI V VLADI, NA ČELU S PREMIEROM NIMAJO POJMA O POZITIVNIH PREDPISIH RS, KO SPREJEMAJO TAKO ZELO (TUDI) VSEBINSKO SPORNE UREDBE VLADE RS (o PCT in o PC), KI JIH JE NUJNO TAKOJ ODPRAVITI.

 1. POGOJ »CEPLJENI« pa pomeni celo serijo kršitev predpisov RS, saj v tej »korona prevari« sploh ne gre za cepiva, kot jih opredeljuje medicinska doktrina in tudi podrobnejši predpisi in pravilniki ter drugi akti s področja zdravstva RS. Ti določajo za cepiva primerno pripravljene prave viruse določenih bolezni katere nato v minimalnih – mikrokoličinah vbrizgajo z injekcijo v telo, telo človeka oz. imunski sitem pa nato v nekaj tednih ustvari protitelesa, za bolj proti tem virusom. Postopek priprave, izdelave in testiranja takšnih »klasičnih« cepiv traja 5 – 10 let. V konkretnem primeru izredno spornih »cepiv«, ki sploh niso cepiva, pač pa neke hudo sporne »nove genske tehnologije –mRNA« itd, ter jih predpisi oz. akti zdravstva RS sploh ne predpisujejo in bi njihova priprava… morala trajati vsaj 5 – 10 let, pa priprava teh nevarnih materialov ni trajala niti pol leta, kaj šele 5 – 10 let oz. več, ker je vse na novo.

Hudo vsebinsko kršeni so bili tudi pozitivni predpisi RS (ZNB in drugi), ki določajo strogo kontrolo varnosti in učinkovitosti cepiv, ki traja od 60 – 67 dni. Hudo je kršila te predpise RS, saj njene ustanove sploh niso pregledale vsebnosti teh cepiv in niso preverile varnosti in učinkovitosti, niti kakovosti teh cepiv.

Te naše predpise pa je še huje kršila Komisija EU, ki je enostavno s svojim skrajno spornim sklepom lani jeseni odvzela članicam EU njihovo državno suvereno pristojnost in dolžnost kontrole cepiv.

Nato se je ista komisija EU javno zlagala, da je ona sama »opravila« predpisane kontrole cepiv (npr. Pfeizer-Biontech) v enem samem popoldnevu (v pisarni – na mizi…), namesto v laboratoriju v 60 – 67 dneh. Tudi sama RS, te prevare ni preverila.

TO JE TAKO HUDA KRŠITEV TEMELJNE SUVERENOSTI RS, DA SAMA PREVERI VARNOST TEH NEVARNIH NEPREVERJENIH »CEPIV«, KATERE KOMISIJA EU NIKOLI NE BI SMELA DOVOLITI – ABSOLUTNA PROTIPRAVNOST… - RS JI PA TEGA NIKOLI NE BI SMELA DOPUSTITI. TO JE VSEKAKOR ABSOLUTNI RAZLOG ZA ZADRŽANJE SPORNEGA »CEPLJENJA«, DO POLNEGA PREDPISANEGA PREGLEDA VSEBNOSTI IN VARNOSTI… V NAŠI DRŽAVI – RS.

Torej tudi pogoja cepljeni ne sme nihče v RS od nikogar zahtevati, ker je vse pri teh Covid »cepivih« popolnoma sporno: OD POSTOPKA PA DO VSEBINE. DA JE RES VSE SPORNO, STA DOKAZALI URADNO ŽE DVE UMRLI OZ. UBITI NAŠI SODRŽAVLJANKI: Veleposlanikova žena (cca 40 let) v Belgiji s cepivom Astra-Zeneca in mlado dekle KATJA iz LJ v cvetu mladosti (20 let), ki si je HOTELA KUPITI SVOBODO GIBANJA – KUPILA PA JE SVOJO SMRT s cepivom Jansen & Jansen. Vse pa zato, ker so pristojni – Komisija EU in vlada RS ter JAZMP, tudi NIJZ, tudi NL ZOH v RS hudo kršili predpise o kontroli cepiv in so s tem odgovorni za smrt obeh in še nad 1000 prikritih umrlih od teh cepiv.

Pobudnik iskreno upam, da US RS ne bo opustilo svoje dolžnosti in bo kot zadnji najvišji pristojni organ v naši državi, že po Načelu previdnosti (8/1 člen ZVO) nujno prednostno zadržalo v najkrajšem možnem času sporno nadaljevanje smrtno nevarnega cepljenja s temi spornimi nepregledanimi snovmi, ki ubijajo ljudi z zamikom in tako ne bo soodgovorno za nadaljnje nič slabega sluteče smrtne žrtve in poškodovance teh »cepiv«, ki so bili nepoučeni in zavedeni, z edino lastno napako, da so verjeli prevarantom na oblasti in v belih haljah v RS.

 1. NAČELO PREVIDNOSTI – ZVO – člen 8/ 1 jasno in natančno določa: »Uvajanje novih tehnologij (tu gre za novo gensko mRNA tehnologijo – to poudarjajo vsi na oblasti in v belih haljah v RS, ki je absolutno premalo preverjena in že dokazana smrtno nevarna vsaj 2 ženski iz RS, dejansko pa nad 1000 ljudi, vse prikrito…), proizvodnih postopkov in izdelkov (v tem primeru torej »cepiv) je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov, ni pričakovati škodljivih učinkov na okolje ali zdravje ljudi«.

V primeru teh spornih nepreverjenih »cepiv« pa je ravno obratno:

TU SO PRIČAKOVANI NEPREDVILJIVI ŠKODLJIVI UČINKI CEPIV NA ZDRAVJE LJUDI, SAJ JE TUDI PREDPISANO OBVEZNO SPREMLJANJE IN EVIDENTIRANJE TAKŠNIH ŠKODLJIVIH UČINKOV NA ZDRAVJE LJUDI VSE DO 2023 IN SE TUDI ŽE OD ZAČETKA DOGAJAJO, TUDI CELO SMRTI LJUDI !

KO SO LJUDJE PRIZADETI S POSLEDICAMI TEH NEVARNIH CEPIV – IZDELKOV NOVE TEHNOLOGIJE… PO CEPLJENJU, POTEM SO POSLEDICE POŠKODOVANEGA ALI UMRLEGA IN NJIHOVI UČINKI ŠKODLJIVI TUDI ZA NJIHOVE SVOJCE V OKOLJU – V BLIŽINI, SAJ SO SVOJCI PO TEM NAJMANJ ŽALOSTNI, NESREČNI, TUDI VSE BOLJ BESNI NA NEVARNA CEPIVA IN NA NEPOŠTENO OBLAST, VSA TA NEGATIVNA ČUSTVA PA SO ŠKODLJIVA TUDI ZA ZDRAVJE SVOJCEV V OKOLJU, TUDI V DOMU.

TAKO JE TUDI ABSOLUTNO PODAN RAZLOG ZA TAKOJŠNJE UKREPANJE US – ZA ZADRŽANJE UPORABE TEH CEPIV IN NOVIH NEVARNIH NEPREVERJENIH TEHNOLOGIJ.

TUDI ZATO, DA US PREPREČI NOVIH NAJMANJ 400 TISOČ PRISILNO CEPLJENIH V RS, KAR NAČRTUJEJO KOT NUJNO – ČIMPREJ V OKT. – NOV. NERAZSODNI OBLASTNIKI V RS, DA BI DOSEGLI TA NAJBOLJ UMAZANI IN ŠE BOLJ KRVAVI POGOJ ZA 5 MILIJARD »POMOČI« IZ »COVID PAKETA EU«. KOLIKO OD TEH 400 TISOČ BI ALI BO ŠE UMRLO, K ŽE »PRIZADETEMU« 1 MILIJONU, PA NE VE NIHČE !!! SEDAJ SE »SPRAVLJAJO« VSE BOLJ NA OTROKE, SAJ NIJZ ŽE OD 4.10.21 JAVNO PO RADIU »PRIPOROČA« CEPLJENJE OTROK NAD 12 LET S TO SMRTONOSNO PREVARO, ENI NEPOUČENI STARŠI, PA SVOJE TAKO MLADE POPOLNOMA ZDRAVE OTROKE TUDI ŽE CEPIJO PO NADVSE SPORNIH IN NEODGOVORNIH NAVODILIH NIJZ.

ISKRENO PRIČAKUJEMO, DA BO US V NAJKRAJŠEM ČASU – V NEKAJ DNEH OBVEZNO ZAČASNO ZADRŽALO TO POGUBNO MORIJO S »CEPIVI«, KI SPLOH NISO CEPIVA IN SO NETESTIRRANA TER NEPREVERJENA (EKSPERIMENTALNA), TOREJ, DA VSAJ US RS, KOT NAJVIŠJI ORGAN PRAVICE V RS, NE BO SODELOVALO PRI NADALJNJI DEPOPULACIJI OZ. IZTREBLJENJU NIČ SLABEGA SLUTEČIH LJUDI – CELO VSE MLAJŠIH OTROK … V RS !!! SPREJET JE ŽE LANI POLETI NA SZO PEKLENSKI NAČRT ZA CEPLJENJE VSEH OTROK NAD 6 MESECEV STAROSTI – TOREJ PRAVI OTROKOMOR OZ. DEPOPULACIJA NAJMLAJŠIH. ZATO SEDAJ ZLOČINCI V BELIH HALJAH VSE BOLJ GROZLJIVO Z BESEDAMI PRIKAZUJEJO IN NAPIHUJEJO BOLEZNI DIHAL PRI OTROCIH, DA BI NAIVNE STARŠE PREPRIČALI SPORNO IN ZLOBNO V CEPIVA »PROTI COVID« ŽE ZA NAJMLAJŠE OTROKE, KI PA IMAJO ŽE PO NARAVI NAJMOČNEJŠI IMUNSKI SISTEM.

 1. ZELO UMAZAN IN AROGANTEN NAČIN IN DOKAZ O NEVARNOSTIH ZA VSE V RS (ZA US) JE TUDI JAVNA IZJAVA HENRIJA K. S 25.2.2009 (SODIŠČE GA IMA V PRIPONKI) O IZTREBLJENJU ČLOVEŠTVA… KATERO OD 27.12.2020 GLADKO – NEMOTENO POTEKA SKOZI DOMAČE KOLABORANTE NA OBLASTI V RS v sodelovanju s SZO IN TUDI odlomek o »10 korakih do velikega RESETA« iz knjige avtorja Klausa Schwaba JE NESPORNI DOKAZ – v priponki, ki zelo jasno nalaga kako naj oblasti in prodani zdravniki v državah – članicah SZO izvajajo vso to operacijo (KORONA FAŠIZEM) od PCR testov – prevar, do zavajanja z informiranjem, do ustrahovanja, do javnih laži, do zapiranja oz. karanten…, do cepljenja (v 7 korakih od 10 skupno je navedeno cepivo), v 10. koraku pa celo govori o »novi normalnosti z mnogimi smrtnimi primeri po cepivih«. Oba ta dokumenta sta kot dokaz v priponki, četudi sta na prvi pogled skoraj neverjetna, se v resnici že od marca 2020 gladko uresničujeta, tudi v RS, le »mnogi smrtni primeri od cepiv« se bodo začeli uresničevati pozimi 2021 /2022 in v naslednji zimi. Podrobneje je razvidno v priponkah in oboje je treba, tudi na US, vzeti skrajno resno in tudi zato zadržati cepljenje s to prevaro čimprej, četudi le na podlagi NAČELA PREVIDNOSTI - ZVO člen 8/1.

 1. BREIZHODNO POLITIČNO STANJE V DZ RS IN VLADI RS nakazuje, da zakonodajna oblast ne more več »prilagoditi« ZNB v smeri še večjega politično – medicinskega terorja oz. diktature nad državljani RS. Tako vladi ostanejo le sporni odloki za te in podobne namene, kar je pa lahko družbeno zelo nevarno (to se že predolgo vidi v RS od marca 2020) kot je pravilno javno povedala tudi odvetnica N.P. Musar.

DZ RS ne more več odpoklicati ali razrešiti nobenega »zoprnega« funkcionarja, tudi sodnika ali predsednika sodišča ne, ker več ni sklepčen za umazane načrte J.J. in Z.P.

US je torej edini zakoniti organ v RS, ki lahko in ima tudi še edino možno pravno sredstvo, da vse te sporne odloke (o CPT in o CP…) takoj zadrži oz. odpravi in takoj po tem ali že pred tem zadrži vsa sporna cepiva ter, da tako limitira možne in pričakovane poškodovane ter umrle po cepivih v RS na cca polovico od vseh v RS, kar je tudi APOKALIPTIČNO IN GOMOZANSKO PREVEČ, če vemo, da je vse nepotrebno in je le posledica nepoštenosti oblasti in neukrepanja DT RS. Upajmo, da vsaj US ne bo padlo v takšno slepoto, kot drugi organi RS in bo vsaj ono zares hitro pravilno in zakonito odločilo o celi tej »korona prevari… in cepivih« nad ljudmi v RS.

 1. V priponki je tudi link o skupini pravnikov – odvetnikov in zdravnikov patologov v Nemčiji, katero vodi zelo ugleden dr. prava odvetnik g. Rainer Fuelmich iz Nemčije. V 6 minutnem video posnetku oni povedo in pokažejo, kaj vse sporno in neznano so odkrili v laboratorijih, po pregledu ostankov cepiva Pfeizer – Biontech v stekleničkah in v krvi cepljene osebe – ženske po 3 in po 6 mesecih: vlakna iz grafen oksida, čipi, nečistoče – kovine in drugi neznani predmeti in snovi, ki nimajo kaj iskati v cepivih za človeka. TUDI ZATO JE NUJNA TAKOJŠNJA USTAVITEV CEPIV IN ANALIZA OZ. KONTROLA VSEBINE TER VARNOSTI ZA ZDRAVJE LJUDI V RS.

TAKŠNA PREDPISANA POŠTENA ANALIZA IN PREGLED NI BILA OPRAVLJENA NIKJER V SVETU IN PREDSTAVLJENA LJUDEM – JAVNOSTI. ŠE SLEPA KOKOŠ BI VIDELA, KOT SE VIDI NA TEM KRATKEM VIDEO POSNETKU, DA JE MARSIKAJ ZELO NAROBE V TEH CEPIVIH – NAJBOLJ »PRILJUBLJENA« OD PFEIZERJA…, KI JE NAJBOLJ KRIMINALEN, SAJ JE PLAČAL DOSLEJ ŽE ZA 4,3 MILIJARDE USA $ KAZNI, GLOB, PORAVNAV… ZARADI KRIMINALA RAVNO S SPORNIMI CEPIVI PO SVETU. VSE TO SMO ŽE DAVNO POSLALI NA DT, CELO NA VDT IN NA GDT OSEBNO – PA SO SE POŽVIŽGALI NA VSE TO !

ZATO NI DRUGE MOŽNOSTI VEČ KOT SAMO US, DA HITRO ZADRŽI SPORNA CEPIVA, NALOŽI ANALIZO IN PREGLED VARNOSTI… IN TAKO USTAVI KONČNO NADALJNJO POGUBO IN MORIJO TEH ZLOČINCEV NAD LJUDMI V RS. KOT JE JAVNO POVEDAL G. PREDSEDNIK US, ŠELE TAKRAT BOSTE LAHKO NA US BREZ SLABE VESTI IN TAKO BO TUDI RES.

 1. ZELO POMEMBNA PREVARA IN PRIKRIVANJE TRAGIČNE RESNICE V RS JE TUDI ORGANIZIRAN KRIMINAL NAD UMRLIMI LJUDMI V BOLNIŠNICAH V RS, KO NIJZ ENOSTAVNO SPOROČI: UMRLO JE 8 KOVIDNIH BOLNIKOV, NIHČE PA NE OPRAVI Z ZAKONOM PREDPISANE OBDUKCIJE, KI JE EDINI DOKAZ O VZROKU SMRTI. TAKO POSLUŠALEC MISLI, DA SO UMRLI OD COVIDA. V RESNICI PA JE, KOT SMO ZAUPNO IZVEDELI, TEH 8 UMRLO ZARADI CEPIV PROTI COVID, KOT JE UMRLA TUDI 20 LETNA KATJA ŽE PREJ. TEH 8 PA JE UMRLO MENDA V SOBOTO 2.10.21. KDO PA BO TO PREVERIL POŠTENO V TEJ DRŽAVI, KO JE SAM MINISTER NA MZ IN CELA VLADA ŽE S TEMI SPORNIMI ODLOKI PROTI LJUDEM V RS ?

TUDI ZATO PRIČAKUJEMO, PREDLAGAMO IN PROSIMO VSI POŠTENI V RS OZ. ZA NJIH JAZ POBUDNIK, DA US TUDI ODREDI, DA SE PRI UMRLIH V BOLNIŠNICAH MORA UGOTAVLJATI VZROK SMRTI PO ZAKONU – Z OBDUKCIJO, DA SE KONČA TO ZLONAMERNO ZAVAJANJE PRI UMRLIH, KI TUDI DRAMATIČNO SILI LJUDI V SPORNO CEPLJENJE (KI JE PROSTOVOLJNO) ALI V PONOVNO SPORNO CEPLJENJE, ŽE TRETJIČ.

ČE NI OBDUKCIJE, NIHČE NE SME JAVNO GOVORITI O VZROKIH SMRTI TEH HUDO NEČLOVEŠKO PREVARANIH IN S CEPIVI UBITIH LJUDI.

 1. Tudi te moje ustavne pobude po priporočeni pošti ne morem vložiti pobudnik na US, ker nimam PCT pogoja. Tudi zato je kršena moja ustavna pravica do pobude ali pritožbe na US oz. na sodišča in druge organe, le v poštni zbiralni predal lahko vržem pismo, pri tem pa nimam nobenega dokaza, da sem to oddal. Tudi zato je torej pogoj oz. odlok o PCT in PC vsebinsko sporen, ostane mi samo oddaja po E-pošti, kot jo imam, če jo imam, vsak pa je nima. Če bom našel koga s PCT pogojem ga bom prosil, da pošlje zame priporočeno to pobudo na US.

 1. Pobudnik sem slišal in videl na omrežju, da naj bi predsednik RS Pahor in takratni premier dr. Cerar podpisala neko popolnoma sporno korporacijsko pogodbo, po kateri naj bi RS postala »Korporacija – podjetje Slovenija…« in da naj v RS ne bi več veljala Ustava RS in zakoni RS itd., kadar gre za tuje interese.

Jasno nam je vsem – vam na US in nam v CD – da bi morebitna takšna izdaja suverenosti RS in najvišjih nedotakljivih interesov, svoboščin ter pravic državljanov RS bila neveljavna in nična.

Pišejo tudi nekateri, da sodišča ne smejo soditi, DT in Policija RS pa ne smejo delovati v nasprotju s temi tujimi interesi. V primeru, da bi kdorkoli podpisal ali kako drugače potrdil tako sporno nično škodljivo pogodbo za veliko večino v RS, bi moralo US v postopku na predlog ali na lastno pobudo ugotoviti in razsoditi v korist suverene RS in v najvišjem interesu ljudi o ničnosti vseh tovrstnih aktov. Seveda tudi US mora soditi po veljavnih predpisih RS in v najvišjem interesu državljanov RS, tudi javnega zdravja. Tako menim pobudnik in o tem nimam nobenega dvoma, enako velika večina ljudi v RS.

Če pa so Pahor, Cerar, vlada z ministri in s premierom, morda tudi poslanci v DZ RS ali še kdo tretji »za« takšno tujo korporacijo, pa naj čim prej gredo tja in naj zapustijo tla oz. teritorij RS.

Takšnih izdajalskih funkcionarjev državljani v RS ne potrebujemo in so nezaželeni na naših tleh, povrh pa jih še čaka sojenje za morebitno veleizdajo.

Spoštovane ustavne sodnice in ustavni sodniki !

Na koncu tega dopisa na Vas vam bom osebno predstavil širše stanje v sedanjosti na planetu Zemlja, kot sem sam osebno obveščen že v 2009. Ker smo v RS že drugo leto v vse bolj izrednih in nečloveških razmerah, bom vam napisal več, kot bi sicer v normalnih razmerah, ker je tako nujno potrebno, saj se nam vsem čas izteka, če ne bo hitro STOP iz US RS za ta smrtno sporna »cepiva«.

Marsikomu je že znano, da človeške duše pred rojstvom človeka, glede na njihovo do takrat doseženo duhovno razvojno stopnjo, skupaj s svojimi duhovnimi vodniki izberejo načrt življenja v naslednjem utelešenju na Zemlji, Pri tem je duši predstavljeno kaj jo čaka, kako lahko izbira dogajanja, kateri sopotniki na eni ali na drugi strani jo čakajo (dobri in slabi), katere pasti… itd., kako lahko najbolje gre skozi vse to v fizičnem življenju. Duša se torej sama odloči »za«.

Vsi smo torej bolj ali manj vedeli kaj nas čaka, sam osebno kot aktivist civilne družbe (CD) in tudi kot ekološki kmetovalec … s svojimi sodelavci oz. sopotniki, tudi vas devet, ki ste danes v vlogi ustavnih sodnic – oz. sodnikov in smo na to prostovoljno pristali. Seveda moramo sedaj, brez nepotrebnega sprenevedanja to že pred rojstvom sprejeto nalogo, tudi čim bolj pravilno in človeško – duhovno izpeljati, saj je od tega odvisen tudi naš duhovni padec ali napredek in obstoj Slovenije. Kar pa je odločilno pomembno, prišli smo v življenje pred vrhom najusodnejše prelomnice v zgodovini človeštva:

V času sedmega (šest jih je negativnim silam uspelo) poskusa uničenja človeške civilizacije oz. človeka na tem planetu, od strani človeku sovražnih nečloveških civilizacij, uničevalcev človeka, katerih predstavniki so tudi tokrat utelešeni v človeških telesih in zasedajo praktično vse najpomembnejše institucije na tem planetu. Z njimi so povezani in sodelujejo tudi mnogi v ostalih pomembnih institucijah RS, tudi mnogi odgovorni v gospodarskem sektorju, tudi v mnogih medijih itd. (podobno je tudi v skoraj vseh državah sveta).

Mi v CD v vlogi aktivistov, ki opozarjamo, pišemo, zahtevamo …pošteno in zakonito itd., kot tudi vi na US, v najvišji pozitivni družbeni vlogi – nadzorniki nad zakonodajno in izvršno oblastjo, smo dolžni čim bolj pravilno in pravočasno izpeljati vse potrebno, pogumno in samozavestno, »brez vsake slabe vesti«, kot je zelo pravilno povedal predsednik US, dr. Rajko Knez v Odmevih na TVS dne 30.9.21.

Sedaj moramo mi v CD in Vi na US vztrajati pri svojih vlogah in vse nujno čim bolj pravilno ter zakonito izpeljati (čeravno tudi vam in nam posebno včasih izgleda zelo težko – navidezno, v resnici pa sploh ni tako), saj smo v resnici vse to že prej prostovoljno sami izbrali, sicer bi sledil za labilne, tudi na US, hud padec in veliko trpljenje, če bi ravnali oportunistično, uničujoče bi bilo tudi za vse v RS.

Tokrat smo pri že sedmem poskusu uničenja človeštva, ki se izvaja od marca 2020; zelo intenzivno, z napadom z nevarnimi uničujočimi nepreverjenimi biološko-kemičnimi sredstvi v teh sovražnih cepivih v vlogi orožja… pa od 27.12.2020. Vendar je v tem sedmem že uresničujočem se uničenju (cca polovica ljudi v RS je že »zadetih« s »cepivi«) predvideno in napovedano tudi, da »bodo pozitivne sile v uničenju uničile negativne sile«.

To in tako je zapisano v presenetljivem sporočilu enega duhovnega bitja zame v novembru 2009. Torej istega leta, ko je H. Kissinger zelo arogantno javno napovedal »iztrebljenje človeštva« (simbolično ovc) že 25.2.2009 na sedežu SZO na sestanku Sveta evgenikov, kot izhaja iz dokumenta, ki smo vam ga poslali v pismu 29.9.21 zvečer v priponki je govoril tudi o cepivih in o iztrebljenju ovc oz. človeštva.

Vse iz mojih rok in ust je čista resnica, pa četudi lahko komu ta depopulacija – iztrebljenje ljudi izgleda kot najhujša, najbolj negativna znanstvena fantastika. Ravno zato, ker to izgleda tako neverjetno, nesprejemljivo za velikansko večino ljudi, torej ravno zato, to uničenje s pomočjo domačih kolaborantov v RS, teče do sedaj tako gladko naprej, tudi zato, ker so vse bolj uničujoči učinki cepiv načrtovani z zamikom ! Sicer bi, v primeru, da bi ljudje začeli umirati masovno že po nekaj dneh ali tednih, morali uničevalci (iz SZO, milijarderji, tudi BG) svoj napad – nenapovedano, zahrbtno vojno zoper človeštvo… s temi nepregledanimi smrtonosnimi cepivi (tako je umrlo oz. bilo ubito tudi 20 letno dekle v LJ in še vsaj 1000 ljudi do sedaj v RS, masovno pa je predvideno v 1. in v 2. zimi) zelo hitro ustaviti.

Oni računajo na pasivnost sodišč, tudi US RS, da bo jih izvršna oblast tako ali drugače onesposobila ali nevtralizirala, premier je že napadalno »tvitnil«, da bo »krivih« za bolezni in smrti 7 sodnikov na US.

Kako velika je ta »korona prevara« pove tudi dejstvo, da ves čas od marca 2020 izvršna oblast, na čelu s premierom, ki vnaprej samo US krivi za bolezni in smrti v prihodnje umrlih (seveda največ umrlih je zaradi njihove korona prevare) v RS, hudo in prehudo krši torej tudi predpise o določanju vzrokov smrti pri umrlih v bolnišnicah.

Kot že navedeno, zakon namreč določa, da se vzrok smrti ugotovi z obdukcijo umrlega. Tega pa niti v RS od marca 2020 ne izvaja nihče več, ker je tako »priporočal » SZO oz. BG, da se zdravniki pri obdukciji slučajno ne bi okužili. Vsi odgovorni (tudi minister na MZ) pri tem zavestno kršijo zakon in zavajajo ljudi.

Vendar na to prevaro mi v CD in vi na US ne moremo in ne smemo nasesti, to je del prebrisanega arogantnega načrta, uničevalcev.. sicer bi razjarjeni ljudje v času vse večjega števila umrlih – ki je že zelo blizu, obračunali sami z vsemi odgovornimi, na grd način. To je jasno, saj nekdo nekako mora ustaviti to korona – cepilno morilsko prevaro, najbolj zakonita in poštena ter pravična je zato odločitev US o zadržanju PCT in PC ter odpravo teh odlokov. NUJNO tudi zadržanja spornega »cepljenja« do popolne strokovne predpisane vsebinske analize vseh teh cepiv in obvezna obdukcija umrlih v bolnišnicah do nadaljnjega.

Tudi sam premier je pomladi letos javno izjavil, da RS ima vso potrebno opremo, da sama lahko pregleda varnost in učinkovitost teh cepiv v lastnih laboratorijih, kot je to storila tudi Madžarska za Sputnik iz Rusije. In tudi to je vse res, le ukazati je treba, ker pa je na naše pobude – predloge za to… vse že zatajilo v RS, je še edino možno zaradi zagotovitve ustavno varovanih človekovih pravic do zdravja, tudi na podlagi 18. člena Ustave, tudi na podlagi 8. člena ZVO, za to pristojno v RS še samo US RS.

Nihče vam spoštovane sodnice in sodniki tega ne more in ne sme oporekati, saj so naša ustava in naši zakoni nad nezavezujoči priporočili SZO, nad BG in nad njihovimi domačimi kolaboranti.

Ta predpisani pregled traja vsaj 2 meseca, treba pa je pregledati vsa cepiva v rabi v RS. Med tem se bodo tudi pričakovano že videle hujše masovne posledice teh »cepiv« po vsem svetu, tudi v RS in se bo tehtnica vse bolj nagibala na stran ljudi in US RS.

SPOŠTOVANEMU USTAVNEMU SODIŠČU TOREJ POBUDNIK ISKRENO IN NESEBIČNO PREDLAGAM IN PROSIM – ZA DOBRO VSEH – DA ODLOČI KOT JE V IZREKU, ČIMPREJ, KER SE NAM VSEM ČAS NAGLO IZTEKA.

Pobudnik torej tudi nesebično prosim in predlagam ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO TE POBUDE, KER JE POBUDA V NAJVIŠJEM, NAJŠIRŠEM, NAJBOLJ VITALNEM INTERESU VELIKANSKE VEČINE LJUDI IN ŠE POSEBEJ NEDOLŽNIH, TUDI NAJMLAJŠIH OTROK V RS IN BO ODLOČITEV SODIŠČA USODNEGA POMENA ZA VSE, POPRAVNEGA IZPITA PO NJEJ PA NI.

Gažon, 6.10.2021 Pobudnik: Jožef Horvat

* * *

Spoštovani na US.
V priponki tega dopisa je Dopolnitev moje ustavne pobude z dne 6.10.21 (po E pošti) oz. z dne 8.10.21 (po priporočeni pošti). Pravilno ime cepiva v Dopolnitvi...je Pfizer, prosim za razumevanje...
Sledi link z video posnetkom (ena ura in 14 minut) z nemškimi patologi na tiskovni konferenci z dne 8.10.21 po opravljenih prvih obdukcijah na umrlih od cepiv proti Covid-19,  torej zelo sveže oz. najnovejše in izredno pomembno za odločitev US, ugotovitve patologov so namreč drugačne od uradnih trditev oblastnih zdravnikov in politikov v Nemčiji in pri nas. Takoj za njim pa sledi v istem linku samodejno pogovor novinarja z dr. Carrie Madej iz ZDA, katera pove srhljive stvari pri pregledu cepiva...iz ostankov v steklenički. Oboje ima slovenske podnapise.
Čisto spodaj pa je priponka s knjigo slovenskega avtorja patra Karla Gržana, z mnogimi usodno pomembnimi podatki, tudi o nevarnih cepivih.. (poudarek- dokaz o spornih cepivih je na straneh 66-70), skratka o celi tej korona prevari..z imenom Covid-19. Zelo kritičen je tudi do Slovenske škofovske konference in do Vatikana ter do papeža zaradi njihovih pozivov vernikom k spornemu cepljenju.

Pobudnik:  Jožef Horvat, Gažon 37D, Koper. 

JOŽEF HORVAT, GAŽON 37 d, 6274 ŠMARJE – ustavni pobudnik

USTAVNO SODIŠČE RS (US)

Beethovnova – 10

1000 LJUBLJANA

DOPOLNITEV USTAVNE POBUDE Z DNE 6.10.21 OZ. Z DNE 9.10.21 Z NOVIMI DOKAZI IN S KONKRETIZACIJO AKTA O ZADRŽANJU SPORNEGA CEPLJENJA LJUDI IN OTROK V RS (Prosim za absolutno prednostno obravnavo tudi te dopolnitve moje pobude).

 1. Pobudnik na US zaradi izredno – izrednih nevarnih varnostnih in zdravstvenih razmer v RS: pošiljam oz. prilagam še nekatere nove dokaze o spornosti in grozljivo veliki nevarnosti za obstoj oz. za preživetje velike večine državljanov RS, zaradi navedenih nadvse spornih »cepiv«.

 1. Prvi dokaz je skoraj cel video posnetek s tiskovne konference pogumnih odvetnikov in zdravnikov iz Korona odbora v Berlinu, katerega vodi zelo ugledni in svetovno znani pogumen dr. prava odvetnik Reiner Fuellmich (pobudi je bil priložen le en 6 minut dolg posnetek s tega odbora o odkritih kovinskih in nekaterih kemičnih nevarnih snoveh v teh cepivih), sedaj pa je ta večji del preveden v sl. jezik in ima slovenske podnapise – to so pa opravile naše zveste pro- bono sodelavke, katere tesno sodelujejo s tem nemškim strokovnim odborom). Iz tega posnetka je razvidno, da so trije nemški dolgoletni patologi – s 40 letnim strokovnimi izkušnjami pri usodnem pregledovanju in ugotavljanju vzrokov smrti ljudi (tudi v zelo uglednih ustanovah so bili zaposleni na delih patologov, eden je celo bil dolgo pooblaščena oseba za izdajanje dovoljenj za ustanove v katerih se potem opravlja patologije) umrlih z določeno diagnozo v drugih ustanovah, opravili v tem konkretnem primeru nadzor vzrokov v 10 primerih z diagnozami korona virus (KV) oz. Covid-19, podrobno je jasno razvidno iz posnetka.

V vseh 10 primerih so ugotovili zelo nenavadne pojave: celice ubijalke, oz. T-celice oz. limfociti… so izvedle invazijo na vse vitalne organe v umrlih v ogromnem številu so se nahajale tudi v organih ljudi, v katerih po naravi sploh nimajo kaj iskati itd. Te celice – limfociti so torej napadle praktično vse vitalne organe pri umrlih in za takšne primere je nato diagnoza avtoimunska bolezen oz. napad znotraj človeka, ki povzroči smrt zaradi odpovedi teh organov oz. funkcij v človeku.

Ravno to pa je cilj oz. temeljna metoda »zdravljenja« (po naše… in v praksi že vidno tudi v RS ubijanje cepljenih ljudi) s temi cepivi: da mRNA – genski zapis s cepivom v človeka vnese ukaz za neomejeno neskončno izdelavo teh T-celic oz. limfocitov oz. teh protiteles, ki naj bi nato »ubile« viruse oz. »sovražnika« v telesu človeka. Ukaz: »ubijaj« pride umetno v telo in deluje mimo ukazov človekovega imunskega sistema. Ne pride pa tudi umetni ukaz: »končaj ubijanje sovražnika, ko več ni potrebno«. Zato te umetno sprožene celice – ubijalke, T-celice oz. limfociti, katere se sprožijo s prihodom naravnega virusa v telo jeseni – pozimi ali tudi izven tega časa, kar nadaljujejo z napadi na zdrave vitalne organe, povzročajo tudi strdke v krvi, ovirajo delovanje vitalnih organov… vse bolj povzročajo torej sindrom avtoimunske bolezni, ki prej ali slej pokonča cepljeno osebo.

To je poenostavljeno povzeto, kar so povedali ti trije zelo ugledni nemški patologi, ki niso podkupljeni in so že v letih upokojencev, da ne morejo »izgubiti službe« itd. Na koncu povedo, da kaj takšnega še niso doživeli, da to ni lahko odkriti, da se prvič običajno spregleda, da je treba pregledovati zelo sistematično in počasi.

Povedo tudi, da so našli v telesih umrlih razne kovinske predmete iz nerjavečih materialov, ki nimajo kaj iskati v človeku.

Povedo še, da bodo še 6 mesecev vse primere podrobno pregledovali, tudi z drugimi metodami in nato izdali še bolj popolno in natančno poročilo. Povedo pa na koncu tudi, da je že to do sedaj ugotovljeno neverjetno in se že zaradi tega naj ljudje raje ne cepijo s temi »cepivi«.

ŽE TO POSNETO POVEDANO IN ZAPISANO JE NEIZPODBITNI RAZLOG ZA ABSOLUTNI DVOM V VARNOST TEH CEPIV V RS IN JE NESPORNA PODLAGA ZA ZADRŽANJE IN ZA TEMELJITO ANALIZO TE NEVARNOSTI V RS, ZA KAR SMO PROSILI DT RS ŽE VSAJ 5 KRAT NEUSPEŠNO, TOKRAT PA PROSIM OSEBNO, V IMENU VELIKANSKE VEČINE V RS, TUDI POBUDNIK OSEBNO JE US RS, KOT NAJVIŠJI ORGAN, KI VARUJE IN NADZIRA V RS. TUDI SPORNE AKTE DZ IN VLADE RS, S TEM PA VARUJE TUDI ZDRAVJE IN ŽIVLJENJA VSEH LJUDI, TUDI OTROK.

 1. Še en dokaz o grozljivi nevarnosti, ki se že uresničuje – robotizacija in razčlovečenja ljudi je tudi video posnetek (cca 20 minut) s slovenskimi podnapisi na katerem znova borba zoper to »korona prevaro«, specialistko interne medicine v ZDA, dr. Carry Madey zelo odkrito pove, pokaže ter predstavi, kaj je kot pogumna medicinska raziskovalka odkrila v laboratoriju v teh »cepivih« proti Covid- 19. (Ta video je takoj za nemškim – isti LINK)

Tekočino iz ostankov cepiva je ona v nekaj nekaj kapljicah kapnila na čisto steklo in opazovala. Po krajšem času, ko se najprej ni videlo nič, se nato pojavijo čudne močne barve, nato pa se opazijo kovinski predmeti. Čez malo časa se pojavi (ko se ta stvar sama odrine od tal na steklu) ena naprava v obliki večkrake zvezde o. kot neke vrste hobotnica z več kraki – nogami, ki se sama premika in se ustavi ter »opazuje« elektronski mikroskop oz. svoje okolje.

Deluje kot neka inteligentna naprava ali robot, kot neko umetno bitje, ki se zaveda, da je opazovano in sama zato opazuje opazovalca. Raziskovalko je čez nekaj časa prevzel srh oz. strah, ko je videla ta prizor in ni mogla več opazovati ter je zapustila laboratorij, z grozljivimi mislimi, kaj vse in koliko vsega takšnega neverjetnega, nevarnega za zdravje človeka in za človekovo nadaljnjo svobodo se lahko nahaja v polni steklenički cepiva. Prejela je pozneje še stekleničke z ostanki cepiva iz še dveh serij in jih tudi pregledala z običajnim elektronskim mikroskopom. Tudi tam je našla enake predmete in enako inteligentna umetna – bitja oz. naprave – robote.

Njeno mnenje je (zelo dobro je raziskala pošastne načrte B. + M. G. že prej), da gre za tehnično opremo vbrizgano s tem cepivom v telo človeka, z namenom vzpostavitve računalniškega sistema v človeku (za nek elektronski paralelni živčni sistem) s ciljem nadzora človeka oz. ljudi in za upravljanje z ljudmi preko centrov umetne inteligence.

 1. Še en dokaz o nevarnostih pri teh cepivih je knjiga patra Karla Gržana z naslovom: DRAMILO SLOVENSKEMU NARODU. Ta avtor je zelo skrbno preučil skoraj vse potrebno s to korona prevaro v svetu. Na straneh od 66 do 70 zelo podrobno citira resnične podatke o teh nevarnih »cepivih« iz ust dr. Boscheja in pove na povsem jasen način, tudi podrobno podprto s konkretnimi navedbami in dejstvi o tem za kako veliko prevaro gre.

Pobudnik predlagam, da US vpogleda po potrebi še teh 5 strani iz te knjige , saj nihče v RS, noben zdravnik, noben pravnik, noben kulturnik ni v tako kratkem času preučil toliko gradiva… toliko virov itd. nam državljanom Slovenije brezplačno, v opozorilo – dramilo – da se prebudimo iz iluzije oz. prevare s korona virusom ter se rešimo kot narod. V nasprotnem primeru nam grozi suženjstvo in popolni nadzor ter razčlovečenje človeka. Pri tem je pogumni avtor tudi zelo kritičen celo do Slovenske škofovske konference in do Vatikana ter do samega papeža. Zasluži si vso čast in čestitke vseh v RS.

 1. DA BODO TUDI NEDOPUSTNA SREDSTVA ZA NADZOR LJUDI V TEH CEPIVIH, SE JE VEDELO ŽE VELIKO PREJ. CELO SAM B.G. JE VELIK DEL TEGA VNAPREJ NAPOVEDAL . NA ŽALOST SE PA VSE TO ŽE SEDAJ URESNIČUJE IN SO TO ODKRILI ŽE NEMŠKI PATOLOGI TER DR. MADEYEVA, PA TUDI ŽE VEČ DRUGIH…

ISTA VARIANTA »CEPIV« JE V RABI TUDI V RS ŽE 1,5 LETA.

DEJSTVO, DA SE JE ŽE PRECEJ PREJ VEDELO O NEVARNOSTIH TEH CEPIV IN KLJUB TEMU NI NIHČE NIČ UKRENIL V RS- ČERAVNO SMO NA DT RS MI (V ZSKS) ŽE JUNIJA 2020 POSLALI KAZENSKO OVADBO IN PRVE DOKUMENTE O SPORNOSTI TEH CEPIV Z MNOGIMI PRILOŽENIMI KREDIBILNIMI DOKAZI, POZNEJE ŠE VEČKRAT DODALI DOKAZE IN VSAJ PETKRAT PREDLAGALI DT, DA VLOŽI PREDLOG SODIŠČU ZA ZADRŽANJE TEH CEPIV IN ZA PREDPISANO ANALIZO, PA NIHČE NI NIČ UKRENIL… JE TOREJ SRAMOTNO OBREMENJUJOČE ZA VSE PRISTOJNE V RS IN JE DODATNI 4. DOKAZ, KI POTRJUJE, DA JE TOREJ ŽE SKRAJNO, SKRAJNI ČAS, PA ČETUDI ŠELE Z AKTOM US, ZA NUJNI BREZPOGOJNI URADNI PREGLED TEH CEPIV IN ZA ODKRITJE TEH MOREBITNIH NAPRAV ZA OBVLADOVANJE LJUDI PREKO MIKRO OZ. NANO TEHNOLOGIJ, TUDI V RS, TUDI ZA PREGLED OSTALIH NEVARNIH KEMIKALIJ (GRAFEN OKSID, PEG – POLIETILEN GLIKOL, KOVINSKE NEČISTOČE, OBROČKI, NITKE ITD.), KAKOR TUDI ZA DRUGE NEVARNE GENSKE SNOVI… ITD. TO NI NOBENO CEPIVO, TO JE BIOLOŠKO OROŽJE IN PSIHOTRONIČNA OPREMA …KOT TRDIJO MNOGI VISOKI IN POUČENI STROKOVNJAKI V SVETU.

NOBENA ŽIVAL NE GRE PROSTOVOLJNO V SUŽENJSTVO IN NA SVOJ ZAKOL V KLAVNICO (to je v RS možno doslej samo zaradi prevare oblastnikov in oseb v belih haljah) . ŠE BOLJ PA NE SMEJO ITI V TO LJUDJE.

ZATO JE NUJNO POTREBNO V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU SPORNE PRAVNE AKTE – ODLOKE VLADE RS, KATERI SO PODLAGA ZA TO PREVARO – ZADRŽATI, ŽE ZADRŽANE PA ODPRAVITI, ENAKO TUDI ŽE URADNO POTRJENE ODLOKE NA US KOT NEUSTAVNE IN NEZAKONITE.

DVOM V VARNOST VSEGA TEGA JE ŽE DALEČ PREVELIK – NUJNA JE UPORABA NAJMANJ NAČELA PREVIDNOSTI PO ČLENU 8/1 ZVO.

NAŠA DRŽAVA IN LJUDJE SMO V VOJNI – NAPADANI OD IZVRŠNE OBLASTI. TA VOJNA PA JE NENAPOVEDANA, ZAHRBTNA IN PREDSTAVLJA TOTALNO IZDAJO DRŽAVLJANOV RS.

Spoštovani predsednik US, spoštovane sodnice in sodniki, že cepljeni ali necepljeni !

Gre tudi za vašo varnost, zdravje, življenje in svobodo.

Še necepljene med vami namerava prevara v Izvršni oblasti cepiti. Že cepljene nameravajo cepiti še letos tretjič, nato pa vsaj 4 x v letu 2022, enako v 2023 (to je javno izjavil sam dr. Bosche, ki je več let delal v fundaciji B jn M G in je iz nje izstopil letos, ko je končno spoznal za kaj gre in, da ne more tega preprečiti), seveda če kdo do takrat preživi.

Enako nameravajo tudi z vašimi zakonskimi partnerji, enako z vašimi otroci, enako z vašimi in našimi vnuki, če ta prevara še letos ne bo ustavljena, pravnukov, niti vaših in mojih sploh ne bo.

POPRAVNEGA IZPITA PRI TEH PREVERANTIH – UNIČEVALCIH ČLOVEKA… NI IN NE BO. PO ODLOČITVI US NI VEČ ČASA ZA PRAVNO POT, OSTANE SAMO BOJ ZA PREŽIVETJE Z VSEMI SREDSTVI.

TO VESTE TUDI VI, TEMU SE REČE SILOBRAN… SAMOOBRAMBA. TO DOPUŠČAJO PREDPISI, TUDI ZAKON O OBRAMBI. PRAVILNA JE SAMO PRAVNA IN PRAVIČNA POT. TA PA JE V VAŠI PRISTOJNOSTI IN DOLŽNOSTI.

Ker imamo v RS izredne in vojne razmere , brez uradne javne razglasitve teh od strani pristojnega organa – DZ RS oz. predsednika RS ( zato je namreč potrebna dvotretjinska večina, ta sporna koalicija pa nima niti absolutne večine pri koronskih aktih, kaj šele dve tretjine glasov…) SO PRI NAS TOREJ IZREDNO IZREDNE RAZMERE ! Zato je v takšnem primeru treba napisati in poudariti v ustavni pobudi ter ji priložiti za dokaze… precej več, kot je potrebno v normalnih mirnih razmerah. Pobudnik tudi prosim za razumevanje US, če katerega dejanja nisem opravil dovolj formalno ali na kakšen drugače predpisan način..npr. dokazov- video posnetkov z dramatičnimi vsebinami ne morem posredovati sodišču drugače kot po E pošti..tudi ker sem pošto poslal na konkretne naslove posameznih sodnikov in sodnic…ne smemo si dovoliti kakršne koli nepotrebne zamude ali formalnih preprek, ker gre za zdravje in življenja nepredvidljivega števila cepljenih ljudi- naših sodržavljanov, tudi vse mlajših otrok, vsaka zamujen dan lahko pomeni več tisoč po nepotrebnem ogroženih, tudi veliko mrtvih, saj nihče ne ve dovolj, kako velike grozote in nevarnosti so v teh vsebinah odmerkov…nekaj malega smo že do sedaj videli, tudi kar je na teh video posnetkih že odkritega je že hudo zaskrbljivo, zastrašujoče in pošastno…če gre to v nepoučenega prevaranega in zavedenega nič slabega slutečega človeka ali celo otroka. GROZLJIVO…

Najbolj temni na oblasti v RS ne upoštevajo niti sklepov Vrhovnega sodišča, niti sklepov Upravnega sodišča, če jim zaradi njihove sebičnosti ali samovolje ne ustrezajo, ne upoštevajo pa niti sodb oz. aktov US… Saj bi normalni in razsodni oblastniki v normalni človeški družbi sami odpravili akt oz. uredbo vlade, za katero je US (PCT) ugotovilo neskladje z Ustavo in protizakonitost. Enako tudi pri PC odloku. Pa tega niso storili, ker so nerazsodni.

US NE MORE IN NE SME VEČ DOPUŠČATI NJIHOVE SAMOVOLJE, KATERA JE VSE BOLJ GROZLJIVA IN GRE V UNIČUJOČO IN NEPOPRAVLJIVO ŠKODO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJ NEPOUČENIH NEDOLŽNIH LJUDI. ŽE NAD 1 MILIJON ZADETIH Z CEPIVI ITD. CEPILNO VOJNO JE TREBA TAKOJ USTAVITI V RS, ŽE IZ FORMALNO PRAVNIH RAZLOGOV, KER NI PODLAGE V ZNB, KOT JE ŽE UGOTOVILO US, ŠE BOLJ PA TOREJ ZARADI NEVARNE NEPREVERJENE IN NETESTIRANE VSEBINE V TEH ODMERKIH, KER JE Z VSAKIM NOVIM ODMERKOM (npr. 3., 4., 5…) MANJŠA MOŽNOST OZDRAVITVE IN PREŽIVETJA CEPLJENIH, PO MNENJU POŠTENIH NEODVISNIH ZELO KREDIBILNIH STROKOVNJAKOV, TUDI ŽE VSE VEČ NAŠIH ZDRAVNIKOV- DR. PIRNAT...IN ŠE VSAJ 14 DRUGIH, KI TUDI JAVNO NASTOPAJO, SEVEDA JIH MNOŽIČNI IN GLAVNI URADNI MEDIJI POPOLNOMA IGNORIRAJO, KAR JE TUDI BEDA NAŠE DRUŽBE.

DVOM V VARNOST JE VELIKANSKI IN POPOLN, ABSOLUTEN, PODEL JE NEČLOVEŠKI ODGOVOR TEMNIH: DA JE KORIST VEČJA (SEVEDA ZA MILIJARDERJE) OD ŠKODE NA CEPLJENIH. ZA VSAKEGA UMRLEGA JE ŠKODA NAJVEČJA MOŽNA – TOREJ SMRT. PODOBNO JE ZA POŠKODOVANCA NJEGOVA POŠKODBA NAJTEŽJA.

US MORA TUKAJ NA TEJ VISOKI USODNI PRELOMNICI ZA VSE NAS V RS, KO JE ŽE NAD 1 MILIJON ZADETIH S CEPIVI – S PREVARO, Z LAŽMI, S PRIREJANJEM PODATKOV UMRLIH ITD… NAJHITREJE USTAVITI TO POGUBNO PREVARO, NALOŽITI POPOLNO ANALIZO VSEBIN IN POSTOPKOV PRI TEH CEPIVIH… TER NATO DEFINITIVNO ODLOČITI PO PREJETIH REZULTATIH ANALIZE, DA REŠIMO KAR SE REŠITI DA.

PCR teste brez kliničnega pregleda zdravnika je treba takoj ukiniti. Vsakega prehlajenega (korona ali gripa…) naj pregleda njegov osebni zdravnik, kot je že desetletja in stoletja in bo stanje pri necepljenih približno enako kot vsako zimo, teh umetno okuženih s KV – s PCR testi pa bo takoj konec, kakor tudi vseh manipulacij v zvezi s tem.

NATO PA JE TREBA POSVETITI VSO SKRB ŽE CEPLJENIM, POVZETI V SVETU ŽE ZNANE IN DOSEGLJIVE NAČINE NJIHOVEGA ZDRAVLJENJA ALI VSAJ LAJŠANJA NAJHUJŠIH TEŽAV.

VELIKANSKA VEČINA ZDRAVNIKOV JE OSTALA POŠTENA IN BO HUMANO SODELOVALA PRI TEM, KOT JE PRISEGLA PO HIPOKRATU.

TEMNI OBLASTNIKI BODO NATO KMALU PADLI, KO NE BO VEČ STRAHO-VLADE Z MEDICINSKIM TERORIZMOM NAD NEPOUČENIMI LJUDMI IN OTROCI.

KO SE BO ISTOČASNO vse bolj videlo (z nastopom zime), kako zelo poškodovani ali uničeni bodo že nekateri cepljeni s to prevaro, pa bodo lažje stekli tudi postopki za sojenje najvišjim odgovornim v RS in njihovim pomagačem v belih haljah.

PRIPOROČILA SZO so pa vsekakor zločinsko sporna (vodi jih depopulant BG) in so nezavezujoča za članice SZO, tudi za RS.

V RS bodo zato tem kmalu sledile volitve v DZ RS, kjer bo moralo priti do nujnih pomembnih pozitivnih sprememb, da bomo počasi lahko umirili razmere in vzpostavili človeško družbo, ki mora biti vsaj toliko humano, kot je bil naš socializem do 1990, ko so takratni kratkovidni oblastniki od 1991 dalje z iz zahoda vsiljeno prevaro z imenom »parlamentarna demokracija« začeli uničevati vse dobro in pravilno – pridobljeno v tisočletjih do takrat. Po tem so pa nas tudi brez vsake potrebe katastrofalno preveč zadolžili. Dolg je bil že pred marcem 2020 cca 40 milijard (pri istih milijarderjih…, bankirjih – farmacevtih – medijskih lastnikih – depopulantih). Istočasno pa so oblastniki dopustili odlive spornega denarja iz RS v tuje davčne oaze v znesku nad 100 milijard evrov, kot navajajo celo tuje inštitucije. Zaradi tega nepotrebnega visokega dolga pri tej milijarderjih pa sedaj oblastniki RS mislijo, da »morajo« poslušati njihove zahteve za cepljenje vsaj 70% vseh državljanov s temi prevarantskimi cepivi in njihove zahteve za postavitev nevarnih mikrovalovnih 5G mobilnih omrežij za namene nadzora nad ljudmi v RS.

 1. KONKRETIZACIJA 1. TOČKE DOPOLNITVE …

Pobudnik predlagam, da US po pregledu zadrži akt vlade RS z imenom »NACIONALNA STRATEGIJA CEPLJENJA PROTI COVID-19«…VERZIJA IX. Z 22.9.2021.

Svoj predlog utemeljujem z dejstvom, da ta »cepiva« povzročajo preveč že do sedaj povzročenih smrti na cepljenih ljudeh, tudi v RS in preveč zdravstvenih organskih in psihičnih poškodb in težav na istih ljudeh, saj so tudi lečeči zdravniki potrdili, da je na pacientih prišlo do nevarnih posledic po cepljenju, tudi mnogi zdravniki, tudi v svetovalnih telesih vlade in ministra na MZ so že potrdili, da je bila smrt 20 letnega dekleta posledica cepiva, tudi poškodbe s strdki na 22 letnemu pacientu Žigi…in drugih podobnih primerih so po izjavah lečečih zdravnikov posledica cepiva, pa tudi dejstvo, da jih je sama svetovalna komisija…odsvetovala že za dva proizvajalca…Vse to dokazuje, da gre za nezadostno testirana, preverjena in daleč premalo varna »cepiva«, ki sploh niso cepiva. Tudi dokazi- priloženimi moji pobudi dokazujejo še večji dvom v varnost vseh 4 ali več vrst cepiv v rabi v RS.

Zato pobudnik menim, da je absolutno treba čim prej ustaviti izvajanje te že preveč smrtno nevarne (tudi za zelo mlade ljudi in otroke) strategije vlade RS za cepljenje ljudi v RS- do končane analize oz. vseh pregledov vseh 4 vrst teh cepiv, tudi zato, da bomo vedeli kaj vse so mimo uradno znanega prejeli ti izigrani ljudje s temi »cepivi«.

Mi državljani RS vsekakor teh nevarnih cepiv ne potrebujemo, tudi nevarnih mikrovalovnih 5G omrežij ne, da bi nas hudobni na oblasti v RS in v tujini zahrbtno nadzirali in nas uničili kot človeka-duhovno bitje.

ZATO BOMO PO USTAVITVI TE CEPILNE PREVARE IN VSEGA V ZVEZI Z NJO (PTC, PC, PCR…) NA US RS, ZAINTERESIRANI IZ CIVILNE DRUŽBE LAŽJE V NAŠI DRŽAVI, KOT KANDIDATI NESTRANKARSKE LISTE S PODPISI PODPORE VOLIVCEV (45. ČLEN ZAKONA O VOLITVAH…), Z VSTOPOM ZADOSTNEGA ŠTEVILA KANDIDATOV V DZ RS, PO NESPORNIH VOLITVAH, POSTOPOMA IZPELJALI NUJNE POZITIVNE DRUŽBENE SPREMEMBE, NAMESTO »VLADE«, KI VLADA OZ. OBVLADUJE LJUDSTVO IN DZ RS KATERIH INTERESE BI MORALA URESNIČEVATI, BO UVEDEN IZVRŠNI ORGAN DRŽAVNEGA ZBORA, KI BO URESNIČEVAL NJEGOVE SKLEPE IN URESNIČEVAL VOLJO LJUDSTVA, UVEDEN BO SPET NAŠ TOLAR TER POVRNJENA UKRADENA SUVERENOST RS. PO TEM SE BOMO POGOVORILI Z DRUGIMI O DEJANSKEM DOLGU RS.

BANKIRJI SI LAHKO SVOJ OBOJESTRANSKO DOGOVORJEN REALNI DOLG POPLAČAJO IZ UKRADENEGA IN ODTUJENEGA DENARJA RS V TUJIH BANKAH- OAZAH, SAJ SO TUDI TE BANKE V GLAVNEM V NJIHOVIH ROKAH. SLOVENIJA PA BO SUVERENA, PREJ ALI SLEJ, DRUGE IZBIRE NIMAMO….

Samo tako ali zelo podobno lahko kot narod in kot država preživimo.

Ko US opravi svojo zakonito nalogo v zvezi s celo to korona prevaro, nesporno je kaj mora po veljavnih predpisih RS na koncu slediti, saj je že samo US ugotovilo pravno- formalne razloge spornosti, kot je povedal v Odmevih pogumen predsednik US in napovedal nato obravnavo tudi vsebinskih razlogov. Le poguma bo tokrat potrebnega malo več (videli smo nazadnje, da je bilo celo 7 ustavnih sodnic in sodnikov dovolj pogumnih za zakonito odločitev), po zakonitih odločitvah US bomo torej tudi ostali državljani (brez grozeče državljanske vojne- kot morda načrtujejo nekateri temni…, da bi si še bolj sporno podaljšali svojo že tako nelegalno oblast) lažje opravili ostalo potrebno po Ustavi in pozitivnih nespornih zakonih RS.

Tako pričakujem in delujem tudi pobudnik, skupaj s svojimi somišljeniki v RS…izgubljene in ogrožene pravice in svoboščine morajo biti državljanom RS čim prej povrnjene.

Koper, 12.10.21 Ustavni pobudnik: Jožef Horvat.

Opomba naknadno:

1.US bo, kot sem pobudnik izvedel naknadno, imelo lažje delo pri odreditvi zadržanja nadaljnjega cepljenja s temi nevarnimi »cepivi«, saj ni bilo predvideno, da bodo prodani v belih haljah sami tako iznenada »strokovno odsvetovali« nadaljnjo uporabo prevare z imenom Astra Zeneca in Jansen@Jansen, seveda zaradi že vse bolj javno vidnih poškodovanj in celo smrtnih žrtev, med sporno cepljenimi, kar ni več možno prikrivati…ker so tudi nekateri mediji vse bolj pripravljeni razkrivati te nečloveške krivice nad nepoučenimi ljudmi. (zelo dobro je to bilo vidno v oddaji Tednik na TVS v ponedeljek 11.10.21 ob 20,00, ko je 22 letni Žiga, ki je že nad mesec dni v bolnišnici po cepljenju z Jansen… »cepivom« javno povedal kako mu je nastal strdek v nogi…itd, tudi, da so zdravniki njemu povedali, da gre za posledice cepljenja, takoj po prejetem cepivu in dodal, da se nikoli več v življenju ne bo cepil z nobenim cepivom….ker je bil očitno zaveden od strani prodanih »strokovnjakov« v medijih v belih haljah (to o nastajanju strdkov je podrobno opisano tudi v mojem dokaznem gradivu k tej pobudi). Vse to je slišalo nad pol milijona gledalcev TVS, verjetno naknadno tudi v drugih medijih…seveda vsi pričakujejo tudi uradno ustavitev…

Hudobni in zlonamerni v belih haljah so torej pred kratkim vsem ljudem v RS odsvetovali ti dve »cepivi«, s pojasnilom, ki je vrhunec njihove pokvarjenosti in sicer: »cepijo se s tema cepivoma lahko sami tisti, ki to sami želijo«. Pobudnik menim, da se niti ena vsaj prištevna oz. razsodna oseba v RS ne bi cepila s temi »odsvetovanimi« cepivi, če bi ji kdo objektivno povedal, kako nevarna so, že glede na do sedaj odkrite poškodbe in smrti. Seveda bodo kršitelji nadaljevati to prevaro s temi že zelo dokazano »spornimi cepivi«, če US ne bi takoj ustavilo uporabe tudi teh 2 proizvodov, ker so nakupili preveč tega nevarnega materiala. Podobno kritični so bili tudi ostali poškodovani s to prevaro v tej oddaji, tudi zaradi strdkov itd. Gospa Sanela Štadler pa je zelo ogorčeno povedala o hitri smrti njenega očeta po prejetem spornem odmerku…tudi, da so zdravniki v bolnišnici jasno povedali, da gre za posledico cepiva.

Po ustavitvi teh dveh nevarnosti… kot je predlagano v moji pobudi, pa je treba seveda enako nujno pregledati sodno vsebino teh dveh proizvodov, da bo čim bolj razvidno kaj je v njih ter, da bo lažje opredeliti kakršnokoli nadaljnje zdravljenje teh že cepljenih ljudi. Če bi US to po nepotrebnem odlašalo, bi si nakopalo veliko breme in zelo konkretno odgovornost, saj je praktično vse v zvezi s to korona prevaro brez podlage v ZNB ali v drugih višjih predpisih, kot je že ugotovilo tudi samo US v spornih odlokih o PTC in o PC pogojih…problem ZNB je na poslancih, nikakor ni naloga US, da jim pokriva »luknje«. Je pa cela ta prevara tudi vsebinsko še bolj sporna, saj zaradi nje že umira vse več ljudi, ker ni javno in uradno znano,kaj je vse je v resnici v teh odmerkih…in ker oni nič ne odgovarjajo za nobene posledice pri tem, naša oblast pa je na to neodgovornost tudi neupravičeno pristala. Vsi pa dobro vemo že davno, da farmacevtski bankirji milijarderji niso dobro delna ustanova za zdravje ljudi, pač pa so ravno obratno, uničevalci zdravja ljudi, tudi že desetletja z dosedanjimi zdravili, cepivi in tabletami, kar je tudi splošno znano, ko preberemo o stranskih učinkih pri njih… Tako je tudi prav, da ni več zadostnega števila kimajočih v DZ RS za umazane načrte temnih sil v vladi RS. Protesti najbolj nezadovoljnih so že svoje naredili pri poskusih spremembe ZNB v škodo ljudi in bodo po potrebi še hujši…to je popolnoma naravno…del samoobrambe državljanov..seveda je tudi grobo občasno, saj je groba tudi oblast do ljudi, še neprimerljivo bolj…s to cepilno pogubno prevaro…tudi zato, ker verjetno US že precej zamuja… JH.

2. KAKO POMEMBNA JE ODLOČITEV US ZA ZADRŽANJE TEH SPORNIH CEPIV POTRJUJEJO TRAGIČNI IN PRIKRITI , TUDI ABSOLUTNO NERAZISKANI NEDOPUSTNI DOGODKI PRI CEPLJENJU DRŽAVLJANOV RS Z NEPREGLEDANIMI CEPIVI VAXIGRIP TETRA PROTI GRIPI PREJŠNJO ZIMO. NIJZ JE NAMREČ ODREDIL, MINISTER NA MZ G. GANTAR PA SPREJEL PROGRAM..IN SO IZPELJALI CEPLJENJE NEPOUČENIH LJUDI S TEMI CEPIVI, Z 290 TISOČ ODMERKI, TOLIKO LJUDI SO TUDI CEPILI.

MI SMO JIM POSLALI OSTRO JAVNO PISNO OPOZORILO, DA NAJ TAKOJ USTAVIJO TO SPORNO CEPLJENJE, KER MEDNARODNE ŠTUDIJE DOKAZUJEJO, DA SO TA CEPIVA NEVARNA ZARADI SPORNIH VSEBIN V NJIH, KAR SO UGOTOVILI TUJI STROKOVNJAKI, TE ŠTUDIJE SMI JIM PREVEDENE TUDI PRILOŽILI. SEVEDA SO VSE IGNORIRALI IN CEPILI NAPREJ…DO KONCA. DNE 19.10.20 SO ZAČELI CEPITI. ŽE TAKOJ V NASLEDNJIH DNEH SE JE UMRLJIVOST V RS ZAČELA NAGLO DVIGATI, VSE BOLJ RASTI…TAKO JE V NOVEMBRU IN V DECEMBRU UMRLO NA DAN OD 30 DO 6O LJUDI…POLITIKI IN PRODANI ZDRAVNIKI SO TAKRAT NA VSA USTA JAVNO GOVORILI, DA NA DAN UMRE V RS ZA EN AVTOBUS LJUDI…IN RES JE BILO TAKO. VENDAR NISO UMRLI OD KORONE, KOT SO LAGALI ONI, PAČ PA OD TEH SPORNIH CEPIV. KO SO INKUBACIJSKI UČINKI PO TEM CEPLJENJU SREDI JANUARJA 21 POPUSTILI, SE JE ŠTEVILO UMRLIH SPET ZNIŽALO NA NORMALO… KO JE V VSEH MESECIH KORONE PREVARE OD MARCA OA DO 19.10.20 UMRLO SKUPNO CCA 210 LJUDI, TOREJ CCA 20 NA MESEC. TAKO SE IZ STATISTIKE, KI JO JE OBJAVILA VLADA RS, S PRIMERJANJEM ŠTEVILA UMRLIH V RS V PREJŠNJIH LETIH (NPR. V ZADNJIH TREH PRED TEM), JASNO IZHAJALO, DA JE TEGA LETA OZ. V TEJ ZIMI 2020/2021 V RS UMRLO ZA DOBRIH 3.700 LJUDI VEČ KOT V ZELO ENAKOMERNEM POVPREČJU PREJŠNJIH LET IN CELO PREJŠNJIH DESETLETIJ.

TAKO SMO LAHKO VIDELI NA TVS V ZAČETKU JANUARJA 2021 (MENDA 7.1.21) OBJAVO PRESENETLJIVE DRAMATIČNE NOVICE O ŠTEVILU UMRLIH TO ZIMO V RS, SAJ SO POVEDALI, DA JE TE ZIME UMRLO DALEČ NAJVEČ LJUDI V ENI ZIMI , OD LETA 1945 NAPREJ. PA KLJUB TEMU NOBEN ORGAN NA OSNOVI NAŠIH PRITOŽB (ZSKS) IN KO…NI NIČESAR UKRENIL, ČERAVNO SO BILE PRILOŽENE RAZNE STATISTIKE IN PRIMERJAVE TUDI S TUJINO. TE NESPORNO UMRLE ZARADI TEH CEPIV…SO HUDOBNI OBLASTNIKI- BREZ PREVERJANJA PRIKAZOVALI, KOT UMRLE OD COVIDA, A NIKOLI PRI NOBENI OSEBI, NITI PRI MNOGIH UMRLIH V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV ALI UMRLIH V BOLNIŠNICAH NISO OPRAVILI OBDUKCIJE O VZROKU SMRTI. DT JE NEZASLIŠANO OPUSTILO SVOJE URADNE DOLŽNOSTI PREGONA…SAMO 3.700 VEČ UMRLIH TE ZIME SE JIM NI ZDELO VREDNO NITI MALO OBRAVNAVATI..NITI ENEGA PREDPISANEGA DEJANJA V ZVEZI S TEMI NEDOLŽNIMI ŽRTVAMI NISO OPRAVILI, TUDI GDT G. ŠKETA JE VSE PREJEL IN JE NAPREJ »MIRNO SPAL«. KO BO V NAŠI DRUŽBI POŠTENO UPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV…BODO ODGOVORNI V KP…TA DEJANJA DOLGO NE ZASTARAJO.

NAJHUJE JE PA NASLEDNJE NEDOPUSTNO TRAGIČNO GROZEČE DOGAJANJE:

ISTI NEODGOVORNI NA NIJZ, CELO ISTI DIREKTOR MILAN KREK, SO PONOVNO ŽE NABAVILI…TOKRAT CELO 300 TISOČ TEH SPORNIH CEPIV PROTI GRIPI, TUDI JIH NISO PREGLEDALI PREDPISANO IN JIH NAMERAVAJO UPORABITI SPORNO ZA PONOVNO CEPLJENJE TO ZIMO 2021/2022. TOKRAT PA BODO POSLEDICE BISTVENO HUJŠE, ČE DO TEGA PRIDE…CELO PO LEKARNAH V RS SO NAPOVEDALI TO CEPLJENJE. BISTVENO VEČ LJUDI BO PREDVIDOMA UMRLO, PO MNENJU POUČENIH STROKOVNJAKOV, KER GRE ZA DVOJNO CEPOJENJE Z HUDI TEŽKIMI SNOVMI, KATERIH SINERGIČNIH UČINKOV ŠE NIHČE NI PRVERIL…PA TUDI ZAKAJ BI ŠE CEPILI PROTI GRIPI, ZA KATERO SO OD ZAČETKA LETA 2021 ŽE GOVORILI, DA JE VEČ NI V SVETU, NITI V RS ??? MOŽNO JE, DA LAHKO ZARADI TAKO NEVARNIH TEŽKIH NEPREGLEDANIH CEPIV…V BISTVU OD ISTIH NEPOŠTENIH PROIZVAJALCEV KOT ZA COVID CEPIVA, S KOMBINIRANIMI UČINKI…UMRE TOKRAT TUDI VEČ 10 TISOČ LJUDI NAD LETNIM POVPREČJEM VRS…KDO BO PA TO UGOTOVIL STROKOVNO, POŠTENO IN OBJEKTIVNO V TAKŠNI POLITITČNO- MEDICINSKI DIKTATURI, KOT VLADA V RS ŽE 18 MESECEV ??? KDO BO IZPELJAL POSTOPEK ZA ODGOVORNOST V TAKŠNEM PRIMERU, KO PA IMAMO »MRTVO DRŽAVNO TOŽILSTVO IN MRTVEGA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC..ZA TAKO MNOŽIČNE PRIMERE S SUMOM MASOVNEGA ZLOČINA ???

ZARADI VSEGA NAVEDENEGA POD 2. V OPOMBAH APELIRAM NA US , DA JE ZARES SKRAJNO NUJNO USTAVITI VSA NADALJNJA CEPLJENJA Z NEPREVERJENIMI CEPIVI V RS, KAKOR ZA SPORNA PRI COVID, TAKO TUDI ZA SPORNA PROTI GRIPI. TO OPOMBO SEM NAVEDEL, KER SMO ZAHTEVALI PREGLEDE OZ. REZULTATE PREGLEDOV SPORNIH CEPIV PRI NIJZ, PRI JAZMP, PRI NL ZOH, PRI MINISTRU NAMZ, PRI PREMIERJU…PA NISMO NIČESAR PREJELI ALI DOSEGLI…VLAK UNIČENJA…CEPILNA VOJNA SE NADALJUJE IN CELO STOPNJUJE VSE BOLJ V RS…ŽRTEV BO VSE VEČ…ČE US NE ODREDI TAKOJ ZADRŽANJA SPORNIH CEPIV. KAJ NAJ ŠE NAREDIM (O), DA PREPREČIMO UPORABO TE NOVE SERIJE CEPIV PROTI GRIPI…KI SO ZAGOTOVO ŠE BOLJ NEVARNA OD PREJŠNJIH, ŽE SAMA PO SEBI PO VSEBINI, KAJ ŠELE V KOMBINACIJI S COVID CEPIVI ??? ODGOVORA OSEBNO ŠE NIMAM, VESEL BOM, ČE MI GA POSREDUJE KDO IZ US RS, DA ZAUSTAVIMO TO NOVO PREVARO S 300 TISOČ NEVARNIMI CEPIVI PROTI GRIPI…KI LAHKO NAREDI VELIKO VEČJE ŠTEVILO PO NEPOTREBNEM UMRLIH NEPOUČENIH LJUDI…SAMO ZATO KER VERJAMEJO LAŽLJIVIM POLITIKOM IN PRODANIM V BELIH HALJAH.… TEMNI PA BODO GOVORILI..VIDITE KAJ JE NAREDILA KORONA ALI COVID, KER SE NEKATERI ŠE NISO CEPILI PO NJIHOVIH SPORNIH KOMANDAH…

NA US JE TOREJ ZELO POMEMBNA IN USODNA, PRELOMNA ODLOČITEV ZA »BITI ALI NE BITI« ZA VEČINO V RS. POBUDNIK JH.

JOŽEF HORVAT, GAŽON 37 D, 6274 ŠMARJE – USTAVNI POBUDNIK (pobudnik)

I-U-773/21

USTAVNO SODIŠČE RS,

BEETHOVNOVA 10, 1000 LJUBLJANA

DRUGA DOPOLNITEV MOJE USTAVNE POBUDE Z 8.10.21

I. ALARMANTNI NOVI DOKAZI IN DOGODKI ZA DOPOLNITEV MOJE USTAVNE POBUDE Z DNE 8.10.21 IN

NOVI IZREDNO URGENTNI RAZLOGI ZA ABSOLUTNO PREDNOSTNO OBRAVNAVO ISTE POBUDE, TUDI

ZARADI HUDO SPORNEGA POSEGA KOMISIJE EU V SUVERENOST RS NA PODROČJU VARSTVA PRAVIC

DRŽAVLJANOV DO ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA TER DO KONTROLE CEPIV V RS… V JESENI 2020- ZARADI

KRŠITEV VSAJ 17., 18. IN 34. ČLENA USTAVE RS, tudi 154. Člena zakona o zdravilih, o kontroli cepiv v RS,

saj je Komisija EU absolutno sporno, mimo veljavne pogodbe o članstvu v EU, suspendirala stroge

predpise o kontroli cepiv v vseh državah članicah (60-67 dni kontrolnih postopkov), z izgovorom, da se

»zelo mudi« in izjavila, da je sama opravila vse potrebne kontrole (v enem popoldnevu v pisarni na

računalniku), teh »cepiv« pa ni pregledal noben pooblaščen nacionalni laboratorij in nihče ni objavil v

celoti vsebine teh cepiv, celo sami proizvajalci so sporočili, da Varnostnih študij ne bo do 2023, dokler je

poskusno cepljenje, a morali bi jih predložiti pred začetkom uporabe oz. že pred kontrolo.

II. PREDLOG ZA RAZŠIRITEV PREDLOGA ZA ZADRŽANJE RABE VSEH 4 SPORNIH CEPIV PROTI COVID-19 IZ

MOJE USTAVNE POBUDE Z DNE 8.10.21… ŠE S PREDLOGOM ZA ZADRŽANJE RABE SPORNIH CEPIV VAXI-

GRIP TETRA PROTI GRIPI (TUDI ABSOLUTNO NEPREGLEDANIH) V RS, S KATERIMI JE OBLAST ŽE 18.10.21

ZAČELA HUDO- SPORNO CEPITI LJUDI, ČERAVNO JE BILA ŽE LANI OPOZORJENA, DA SO TA ZELO

NEVARNA IN JE LANI OD TAKŠNIH CEPIV, KOT SUMIMO V 90 DNEH V RS PRESEŽNO UMRLO VSAJ 3.700

LJUDI. OBLAST PA JE NATO ZAVAJALA, DA SO »UMRLI OD KORONA VIRUSA« - ZARADI KRŠITEV VSAJ

17., 18. IN 34. ČLENA USTAVE RS, tudi 154. Člena Zakona o zdravilih….

III. PREDLOG ZA ZADRŽANJE SKLEPA AKOS S 4.11.2021 O DODELITVI FREKVENC ZA T-2 PO RAZPISU IZ

MARCA LETOS…ZA MOBILNA OMREŽJA IZREDNO NEVARNE 5G TEHNOLOGIJE V RS, NAMENJENE TUDI

ZA POTREBE COVID-19.

PREDLOG ZA ZADRŽANJE OZ. USTAVITEV DELOVANJA WI-FI NAPRAV V VRTCIH, V OSNOVNIH ŠOLAH IN

V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV (DSO)-OBOJE ZARADI KRŠITEV VSAJ 17., 18. IN 72. ČLENA USTAVE RS.

IV. PREDLOG ZA UGOTOVITEV POTREBNE OPRAVILNE SPOSOBNOSTI ZA ZELO ODGOVORNE FUNKCIJE

PREMIERA IN VSEH ČLANOV VLADE RS OZ. MINISTROV PRI OSEBAH, KI SO OD 13.3.2020 NA TEH

FUNKCIJAH-ZARADI KRŠITEV MNOGIH USTAVNO VAROVANIH PRAVIC DRŽAVLJANOV ( 17., 18., 32, 34…)

V. UMIK PREDLOGA ZA UGOTOVITEV SPORNOSTI ODLOKOV VLADE O …PCT IN O PC IZ MOJE USTAVNE

POBUDE Z DNE 8.10.21 (TOČKA 5.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ALARMANTNI NOVI DOKAZI

1. Odkritje poljskega strokovnjaka trikratnega dr. znanosti in neodvisnega raziskovalca dr. Franca

Zalewski pri pregledu ostankov cepiva proti Covid-19 v stekleničkah – odmerkih cepiva

proizvajalca Pfizer je izredno šokantno, kot je razvidno iz video posnetka o njegovih ugotovitvah (cca

20 minut), posnetek ima tudi slovenske podnapise in je v prilogi tega dopisa na US in ustavnim

2

sodnikom, poslanega tudi po E-pošti zaradi izredno izrednih razmer v RS. Tekst s tega posnetka v

slovenskem jeziku pa je v prilogi današnje dopolnitve k pobudi z 8.10.21.

Dr. Zalewski je ugotovil, da je v nekaterih stekleničkah Pfizer cepiva tudi samo solna raztopina

(placebo). V drugih pa je po temeljitih raziskavah našel neverjetne, nepričakovane, nedopustne

grozljive snovi in stvari. Našel je nekaj presenetljivega in nepojmljivega za »zdravilo«, kar naj bi bilo

to »cepivo«. To najdeno je imenoval STVAR. Na izgled je imelo glavo in tri noge. Po testiranju je

ugotovil, da je glava iz aluminija in ogljika, noge pa tudi iz bora. Povedal še je, da je glava bila velika

20 mikronov, noge – trakovi pa 2,5 mm. Primerjalno še pove, da to pomeni: če je glava 2 mm, potem

so noge – trakovi dolge 25 m, torej izredno dolge. Na koncu nog – trakov oz. tipal pa je čisti ogljik, ne

aluminij. V grafenu (v teh cepivih Pfizer in Moderna, tudi Janssen, kot je ugotovila tudi dr. Carrie

Madej iz ZDA, se nahaja največ grafen oksida), pa je odkril jajčeca iz katerih se ob povišani

temperaturi (kot je ta tudi v človeku vsaj 36 C) izležejo nato ta alu-ogljikova bitja oz. roboti s svojo

inteligenco. Izležejo se v cca 4 dneh in nato začnejo rasti, je še povedal. Dokler pa ni zadostne

toplote, pa jajčeca mirujejo oz. spijo. Grafen je njihova hrana v startu. Ogorčeno še doda, da ta

»stvar« ni prišla v človeka, da bi »spala«, pač pa, da bi živela in se razmnoževala. Se hranila seveda

tudi in opravljala svoje delo – dodajam sam pobudnik: njeno delo pa je vzpostavitev paralelnega

umetnega živčevja oz. inteligence, ki je predvidena za nadzor in za upravljanje človeka. Zato je tudi

ogromno nanočipov v teh »cepivih«, kot pravijo drugi neodvisni znanstveniki – raziskovalci (od nekaj

stotisoč do nekaj milijonov nanočipov v vsaki dozi, veliki oz. majhni so torej samo za 1 milijoninko

milimetra).

SKRATKA MILIJON RAZLOGOV ZA TAKOJŠNJO USTAVITEV - ZADRŽANJE VSEH TEH CEPIV – PREVARE

NAD ČLOVEŠTVOM … IN ZA TAKOJŠNJO PODROBNO ANALIZO VSEBIN… S STRANI US RS, kot je v

predlogu pobude… tudi v PALČKAH ZA TESTE JE ALUMINIJ, TITAN, OGLJIK POVE ON IN TUDI NISO

PREGLEDANE V RS !!!

Da spomnim, tudi dr. Carrie Madej iz ZDA je našla v ostankih cepiva Moderna in Janssen majhna bitja

v obliki zvezde s kraki, ki so tudi kazala znake inteligence in samozavesti, ter so se samostojno gibala…

in še mnoge druge kovinske predmete, enako grozljive stvari, ki nikakor ne spadajo v »zdravilne

učinkovine«, kot nam na velika usta in na vse medije laže izvršna oblast RS in tudi prodane duše v

belih haljah v RS. Enaka groza je torej odkrita tudi v Nemčiji, kot izhaja iz poročila nemških patologov

v prilogi pobude že prej, video dolžine cca 6 minut s slovenskimi podnapisi.

Tekstualni slovenski zapis v formatu A4 prilagam danes, k tej dopolnitvi pobude (delno tudi podčrtan

oz. poudarjen) za dokaze – video posnetke dr. Zalewski, dr. Carrie Madej in treh doktorjev - nemških

patologov itd., da bo US imelo na papirju vse kar oni povedo, kar so spornega odkrili pri tej cepilni

prevari… doslej.

2. Zelo dramatična je tudi ugotovitev nemškega dr. BURGHARDO, patologa, ki jasno predstavi, pokaže

in pove, da so oni pri vseh 10 primerih že prej obduciranjih umrlih oseb pod diagnozo Covid-19

ugotovili avtoimunsko bolezen, katero so po njihovem vmesnem mnenju oz. poročilu povzročili

spike proteini oz. spike-bodice, ki se nahajajo v mRNA cepivih.

Človekovi limfociti oz. celice ubijalke, ki so del človekovega naravnega imunskega sistema in v

obrambi človeka ubijejo vse okužene celice, da bi preprečile napredovanje bolezni oz. virusa –

sovražnika v zdravem delu telesa, so pri vseh teh desetih umrlih, oni so pa bili cepljeni proti Covid-

19, napadle v bistvu vse vitalne organe teh ljudi, celo pljuča (v njih pa nikoli ne pridejo limfociti – do

teh »cepiv«) in so se zato po vsem telesu pojavili strdki oz. avtoimunska bolezen. Celice so torej po

njihovem mnenju okužili ravno spike-proteini iz teh mRNA cepiv. Torej ta nova »genska

tehnologija« nikakor ni genska »terapija«, kot lažejo prodane duše, pač pa je gensko uničevalo oz.

3

orožje depopulantov, kot se že kaže tudi v praksi v RS, katero predlagam pobudnik, da US takoj

ustavi oz. da zadrži to cepilno prevaro v RS do popolne preiskave cepiva.

Ta zelo ugledni nemški profesor dr. Burghard, (sodni) patolog že nad 40 let, nad 40.000 obdukcij,

opravljal je tudi ogromno zelo častnih funkcij in predaval na več tujih univerzah, je še povedal, da

smo še nedolgo nazaj imeli po en primer smrti zaradi avtoimunske bolezni… na 100 tisoč ali na več

umrlih.

Ta bolezen pa se je pojavila sedaj pri vseh teh 10 cepljenih proti Covid-19 in obduciranih. To pa se

opazi šele pri zelo podrobnem pregledu zelo izkušenega patologa, še pove on in da cepiva okužijo

človeka s KORONA VIRUSI, tudi pove on.

Ker pa je SZO (oz. BG) »odsvetovala« obdukcije, »da se ne bi kdo okužil«, nihče v RS ne opravi nobene

predpisane obdukcije lažno umrlega »zaradi Covid-19« v bolnišnicah v RS, kot to nesporno nalaga

zakon. Tudi tu torej predlagam, da US ustavi to prevaro.

3. Mimogrede še javno znano dejstvo, da je tudi naša zelo pogumna zdravnica dr. Hitijeva letos poleti

izvedla analizo vsebin v teh »cepivih« in tudi našla v njih ogromno prepovedanih snovi, tudi težkih

kovin, celo radioaktivni uran, to so kontrolno potrdili tudi v enem nemškem laboratoriju, vse pa je

objavila na svetovnem omrežju. Pa jo je Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS), kateri sedaj predseduje

dr. Beočeva, hotela poklicno takoj uničiti, saj so ji hoteli odvzeti celo licenco za delo. To je splošno

znano v RS. Nato so jo prisilili, da je delno ublažila svoje ugotovitve. To je svobodna Slovenija, pod

politično – medicinsko diktaturo JJ in njegovih, tudi v ZZS.

4. Italijanska statistika o številu oz. odstotku smrti, ki jih je povzročil Covid-19 tudi zelo jasno razkrije

laži naših prevarantov na oblasti, tudi v Italiji seveda. ISS oz. Višji inštitut za zdravje v Italiji je

21.10.21 na tiskovni konferenci sporočil, da je ta virus v letu in pol ubil veliko manj ljudi, kot

navadna gripa. Namesto do sedaj napačno zatrjevanih 130.468 smrti, le 3.783, torej le 2,9 % od

vseh teh smrti. Ostalih nad 126.000 ljudi pa ni umrlo zaradi Covid-19 bolezni, pač pa zato, ker so

imeli od ene do petih glavnih že prej pridobljenih bolezni, ki so jim že puščale malo upanja za

preživetje, že pred tem dihalnim virusom. TOREJ PRI VELIKANSKI VEČINI UMRLIH NI BIL VZROK

COVID-19.

Zelo podobno je tudi že lani objavila ameriška ustanova CDC (kot naš NIJZ), da je le 6 % od takrat

enega milijona umrlih »za Covid-19« v resnici umrlo od dihalne bolezni, vsi ostali so pa imeli eno ali

več težjih bolezni že od prej. (Kopija tega poročila o smrti za Covid-19 v Italiji je v prilogi).

Tudi naši prevaranti v belih haljah so že večkrat javno priznali, da so tudi mnoge umrle od drugih

bolezni, tudi mnoge iz prometnih nesreč in druge podobne primere, registrirali kot umrle »za Covid-

19«, ker je tako »naročila« ali »priporočala« SZO oz. BG, že od 13. Marca 2020 naprej. PREVARA JE

PRI ŠTEVILU UMRLIH OD COVID-19 TUDI V RS. TE LAŽI SO PA PODLAGA SILJENJA OBLASTI K CEPILNI

PREVARI ŠE NECEPLJENIH… TUDI S PCT IN S PC… ODLOKI !

5. Prispevek sc. Danijela Klaića o neverjetnih odkritjih oz. dosežkih na področju manipulacij s

človeškimi celicami. Avtor je odkril članek v Guardianu iz leta 2016, z naslovom: »GENSKO

SPREMENJENI MAGNETNI PROTEIN LAHKO NA DALJAVO NADZORUJE MOŽGANE IN VEDENJE«,

ŽIVALI, PA TUDI ČLOVEKA SEVEDA….

Že takrat so pisali o mehanizmu podobnem mRNA iz teh spornih cepiv…,ki je že takrat poročal o

uspehih »znanstvenikov« v ZDA, ki so z genskimi spremembami pripravili živčne celice živali, da so

postale bolj občutljive na radijske valove in na magnetna polja (od zunaj…) in sicer tako, da so na

4

protein- feritin, ki shranjuje železo v telesu, vstavili tudi Magneto DNK itd. kot je podrobno opisano

v prispevku, so nato manipulirane celice postale veliko bolj občutljive na radijske in magnetne

valove….z živalmi so nato izvajali poskuse upravljanja in reagiranja na vzpodbude od zunaj….živali

so se odzvale pričakovano…

To raziskavo pa je avtor začel, ker se je pri mnogih »proti Covid 19« cepljenih ljudeh pojavil velik

magnetni odziv po cepljenju, saj so se jim razni kovinski predmeti in magneti lepili na kožo po

telesu, najbolj pa okrog vbodnega mesta injekcije, celo še po 3 mesecih od cepljenja. Tako je prišel

do člankov iz 2016 in ugotovil, da je velika možnost, da so tudi v teh cepivih mRNA snovi, ki so

vplivale na spremembo lastnosti celic cepljenega, saj je postal naenkrat zelo magneten. Avtor tudi

logično sklepa, da gre za načrt uporabe 5G tehnologije (enako trdijo tudi mnogi avtorji…) za potrebe

nadzora in upravljanja z ljudmi, preko spremenjenih- magnetno zelo aktivnih celic v človeku.

Ugotavlja tudi, kar vemo tudi mi v RS, da so v prvem letu »Korona prevare« zelo hitro postavljali

nove 5G postaje na Hrvaškem, tudi pri nas je bilo enako, takrat ljudje niso mogli biti »zraven«, ker

je bilo gibanje precej omejeno, da bi protestirali proti 5G. Tudi v Zemljino atmosfero dve ameriški

podjetji zelo pospešeno izstreljujeta satelite Starlink, ki so namenjeni za 5G omrežje okrog

Zemlje…na višini samo cca 500 km, seveda tudi za nadzor nad vsemi ljudmi. S tem se hvalijo sami

investitorji- milijarderji v ZDA. Tudi ta prispevek govori o velikanski nevarnosti za »predelavo« ljudi

v nadzirane sužnje in potrjuje velikanski dvom v varnost in dobronamernost teh »cepiv«, katera je

treba najhitreje zadržati in analizirati vso vsebino.

6. Tudi dokument – SKLEP Ministrstva za zdravje RS (MZ) s 14.10.21 (v prilogi) trikrat jasno pokaže in

potrdi, da je MZ letos med 5.10. in 14.10. trikrat prosilcu za IJZ pisno odgovorilo, da »nima oz. da

ne razpolaga z dokumenti, ki bi dokazovali izolacijo oz. obstoj virusa SARS – COV-2 in z dokumenti,

ki bi dokazovali povezavo med tem virusom in med boleznijo Covid-19« oz. »da ti dokumenti ne

obstajajo«.

Vsak vsaj malo prišteven človek ima posledično po tako jasnem trikratnem odgovoru najbolj

pristojnega organa RS – pristojnega za zdravje ljudi v RS naslednja usodna vprašanja:

a) Kako so lahko izdelali v tujini cepivo proti Covid-19 bolezni, ki naj bi jo povzročil virus SARS- CoV-2,

če ta nedokazani virus niti ni izoliran oz. če ni dokumentov oz. dokazov o njegovem obstoju ?

b) Kako je lahko nekdo (EMA, komisija EU, RS) odobril uporabo tako spornega »cepiva« (ki sploh ni

cepivo) proti bolezni Covid-19, če ni dokumentov oz. dokazov o vzročni povezavi med virusom

SARS-CoV-2 in med boleznijo Covid-19, katero naj bi torej povzročal virus, ki ni niti izoliran oz. ni

dokumentov – dokazov o njegovem obstoju ?

c) Zakaj še ni v RS nihče na MZ ustavil te zelo nevarne cepilne prevare, če za njo ni nobene

znanstvene in pravne podlage in ki že povzroča smrti in poškodbe pri neugotovljeno velikem

številu cepljenih, s to smrtno nevarnostjo so pa prevaranti cepili tudi že več tisoč otrok v RS ?

d) Zakaj še ni nihče na MZ in v vladi RS za to odgovarjal ?

e) Kaj čakajo organi pregona: policija, NPU, DT in sodišča, ki še niso nič ukrenili, oz. o ničemer

zakonito – za obvarovanje zdravja in življenja ljudi pred smrtno nevarnimi in nepreverjenimi

cepivi »proti Covid-19« in »proti gripi« - odločili ?

f) Ali naj državljani sami opravijo, kar je dolžna, plačana in pristojna oblast oz. inštitucije – ali naj

sami državljani RS aretirajo, sodijo in zaprejo, tudi doživljensko, v zapore odgovorne krive osebe

ali pa jih naj morda še huje kaznujejo sami, ker organi pregona RS »spijo« ?

Vsaj povprečno razumnemu človeku je ta prevara s temi cepivi popolnoma jasna in prozorna.

Pobudnik verjamem, da bo vsaj enako jasna ta prevara tudi večini na US, da bo odrejeno takojšnje

zadržanje te cepilne prevare in sodna analiza vsebin ter pregled varnosti teh »cepiv« za zdravje ljudi.

5

Preveč ljudi je že umrlo kmalu po spornem cepljenju. Že ena sama po nepotrebnem umrla oseba bi

bila preveč.

Nerazsodni oblastniki in nekateri prodani v belih haljah pa sovražno cepijo množično celo vse zdrave

ljudi, tudi že celo zdrave otroke z 12 let starosti. Takšne osebe na oblasti, ki tako sistematično kršijo

ustavo RS in zakone RS, tudi skoraj vse medicinske predpise, tudi stoletja oz. tisočletja veljavno

medicinsko doktrino (ki določa najprej blage načine zdravljenja, nato pa vse močnejše… postopoma,

šele na koncu, če ni nič predhodnega zaleglo, pa morda cepivo, če je predpisano izdelano in testirano,

pregledano… in varno, v nobenem primeru pa cepljenje zdravih ljudi in otrok – vseh po vrsti, tudi vse

tiste brez simptomov in brez diagnoze bolezni), tudi Hipokratovo prisego, tudi vsa moralna in etična

pravila… takšne osebe torej nikakor nimajo več opravilne sposobnosti za tako odgovorne družbene

funkcije v RS, na katerih so že povzročili neverjetne škode ljudem in gospodarstvu v RS !!!

VSE NJIHOVE SPORNE ODLOKE IN DRUGE NIŽJE AKTE JE NUJNO – USODNO POMEMBNO –

POTREBNO TAKOJ ODPRAVITI, NJIHOVA SPORNA RAVNANJA NA LJUDEH, NAJPREJ PA VSA

SOVRAŽNA CEPIVA PROTI COVID-19 IN TUDI NEVARNA CEPIVA PROTI GRIPI… PA JE ENAKO NUJNO

TUDI TAKOJ USTAVITI OZ. ZADRŽATI DO KONCA PREDPISANIH PREGLEDOV.

KAR JE PREVEČ, JE PREVEČ IN MORA BITI USTAVLJENO V ZAKONITIH INŠTITUCIJAH RS, ČETUDI ŠELE

V NAJVIŠJI – NA US RS. SICER BO SLEDIL POPOLNI RAZPAD VSEH INŠTITUCIJ IN NORM, POPOLNI

KAOS… IN KOT EDINA POT ZA PREŽIVETJE… TUDI OBRAČUN DRŽAVLJANOV Z VSEMI UNIČEVALCI IN

PREVARANTI NA OBLASTI IN V BELIH HALJAH, KOT ZAKONITA SAMOOBRAMBA LJUDI !

Razpad zdravstvenega sistema in skoraj popolni kolaps je že vse bolj viden in bo v kratkem stanje

popolnoma neobvladljivo, kot sem pobudnik v pismu odgovornim v RS, že to pomlad napovedal.

Popolnoma vse sporno so oblastniki RS začeli in nadaljevali brez vsake potrebe, brez kakršnekoli

utemeljene medicinske podlage… prodani oblastniki in prodani v belih haljah… po hudobem načrtu

spornega vodstva SZO.

Pobudnik iskreno upam in verjamem, da bo večina na US v kratkem zmogla dovolj moči, volje in

poguma… in bo ustavila to prevaro ter preprečila popolno katastrofo, da bo konec tega politično-

medicinskega udara na pravno državo RS in konec tega terorja in uničevanja ljudi ter otrok in seveda

najbolj spornega siljenja vseh v to cepilno pogubo nad ljudmi in otroki v RS, ki so predolgo slepo

verjeli prevarantom na oblasti. Sedaj smo že blizu polovice ljudi prevaranih s cepivi od skupnega

števila državljanov RS. NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA ZARES VEČ NE SME BITI, KER NI VEČ ČASA.

7. Sodba oz. odločba Vrhovnega sodišča RS (VS) št. IV Ips 10/2021 o spornosti zapovedovanja

obveznega nošenja mask s spornim odlokom vlade in posledično tudi o spornosti kaznovanja

»kršiteljev«, ki sploh niso kršitelji… tudi jasno pove, da v ZNB (v členih 57. ali 39. ali drugih…) ni

podlage za tovrstne odloke vlade RS (podobno je tudi US že v avgustu 2021 ugotovilo za PTC odlok in

pozneje 30.9.21 za PC… odlok vlade RS, a teh aktov oz. členov še ni odpravilo…) in je VS zato akte

nižjih sodišč in upravnega organa – inšpekcije… ustavilo. To pa pomeni, da ni obveznih mask v RS in

ni kazni.

Vse čestitke pogumni večini v senatu VS, ker ni podlegla političnemu terorju izvršne oblasti. Ker pa

odlok še ni odpravljen, pa vlada še naprej sili škodljive maske, celo najmlajšim, pa imamo veliko več

okuženih in obolelih v RS, kot v državah kjer ni obveznih mask !

8. Politično – pravno – medicinske zlorabe zavajanja, laži, prikrivanja resnice, obračanja dejstev z

namenom doseganja prevare, še bolj nevarnih učinkov in posledic na nepoučene ljudi ter otroke in

nekatere druge spornosti pri tej »korona prevari« od marca 2020 dalje…

6

- Od 13. marca 2020 pa do 18.10.20 je po statistiki vlade RS »od Covid-19« umrlo mesečno po cca

30 ljudi oz. v cca 7 mesecih 210 ljudi.

- Nato pa je od 19.10.20, ko so začeli cepiti ljudi s cepivi VAXIGRIP TETRA, (katero so spet nabavili

na NIJZ, cca 290 tisoč nepregledanih cepiv v laboratorijih RS, namesto le 85 tisoč, kot so že veliko

let običajno naročali pri njih zdravstveni zavodi, torej 3x toliko so naenkrat samovoljno nabavili

na NIJZ, kot je bilo zaprošeno od uporabnikov) in, ko so zdravniki – prodane duše pri tem javno

za medije lagali, da cepiva proti gripi pomagajo tudi proti Covid-19 in je premier JJ istočasno

javno povedal, da bo cepljenje proti gripi brezplačno, kar do 2020 nikoli ni bilo (po vseh teh

lažeh zdravnikov, po zlonamernimi obljubi premiera o brezplačnih cepivih in po izpeljanem tako

spornem cepljenju zavedenih naivnih ljudi s temi nepreverjenimi cepivi…) TOREJ JE OD 19.10.20

PA DO SREDINE JANUARJA 2021 UMRLO NAENKRAT CCA 4.000 LJUDI V SAMO 3 MESECIH, PRED

TEM PA TOREJ V 7 MESECIH SAMO 210 LJUDI. TOREJ JE BILO CCA 3.700 PRESEŽNIH SMRTNIH

ŽRTEV V NEPOSREDNI POVEZAVI S TEMI NEVARNIMI CEPIVI VAXGRIP TETRA, NEPREGLEDANIMI

IN SAMOVOLJNO OD STRANI NIJZ ZA 200 % PREVEČ NAROČENIMI !!!!!

- Po mednarodni dolgoletni statistiki o umrlih od gripe v RS umre že veliko let vsako zimo od 140-

360 ljudi od gripe, te podatke v tujino pošilja MZ RS vsako leto..

- Pobudnik sem v vlogi predsednika društva ZSKS poslal KO o sumu KD po 314. členu KZ RS na

VDT RS in na direkcijo policije RS, pa je še do danes nihče ni vsebinsko obravnaval in nam

zakonito odgovoril. CCA 3.700 LJUDI JE NIJZ, KOT SUMIM, LANSKO ZIMO POSLAL S TEMI

SPORNIMI CEPIVI, NAJMANJ ZARADI MALOMARNOSTI, NA DRUGI SVET. Torej smo imeli

prejšnjo zimo v RS cca 3.700 presežnih smrti »od gripe«, oblastniki so pa lagali, da je to bilo zaradi

Covid-19 oz. zaradi korona virusa. Nihče do danes še ni za to odgovarjal, pa tudi niti ene obdukcije

ni bilo niti pri umrlih v bolnicah, ki bi dokazovale smrt od Covid-19. Poslali smo dopis – KO – tudi

na vsaj 25 medijev, pa nihče ni ničesar objavil.

- Ker torej nihče ni za nič odgovarjal, kljub cca 3.700 presežnih umrlih, so isti osumljenci na NIJZ

(najvišje odgovorna oseba je direktor Milan Krek) tudi letos začeli ponovno z isto organizirano

operacijo, menda celo s 360 tisoč cepivi proti gripi – iste znamke VAXIGRIP TETRA, ponovno

nepreverjenimi v RS. Že lani v začetku novembra smo od njih pisno zahtevali takojšnjo ustavitev

tega cepljenja, priložili smo strokovne mednarodne študije oz. dokaze o smrtni nevarnosti teh

cepiv, ker uničujejo interferone – nosilce obrambe v človeku.

- Letos pa bodo takšna cepiva proti gripi (za katero je SZO že v začetku 2021 objavilo, da je ni več,

naši nerazsodni in hudobni v belih haljah, pa ponovno hočejo uporabiti ista cepiva, ki so pa vsako

leto hujša, saj imajo cepiva na splošno vsako leto več strupov in manj koristnih učinkovin – kot

je javno povedala v Državnem zboru RS, letos na odboru za zdravje v samo 9 minutah zalo

pogumna naša zdravnica – pediatrinja dr. Biserka Ilin) ubila predvideno veliko več ljudi, kot je

bilo lani cca 3.700. Veliko več cepljenih proti gripi bodo ubila tudi zato, ker je, kot že lani v njih

tudi korona virus, poleg strupov za interferone v človeku, ki bo človeka okužil in obremenil njegov

imunski sistem za celih cca 6 tednov. Če pa je bila oseba že prej cepljena za Covid-19, bo pa

obremenitev še hujša. Ker so pa hudobni in prodani v belih haljah v RS javno pozivali tudi k

istočasnemu cepljenju z VAXIGRIP TETRA (VT) in s cepivi »proti Covid-19«, bo pa obremenitev

imunskega sistema osebe trojna zaradi treh virusov: gripinega iz VT, starega korona virusa iz VT

in starega korona virusa iz cepiva »proti Covid-19«. Zaradi mnogih drugih nedopustnih kovinskih

delcev v genskih cepivih, zaradi še mnogih drugih kemičnih nedopustnih snovi in zaradi mRNA,

mehanizma, pa bodo reakcije imunskega sistema tako cepljene osebe podivjane. Proti telesa oz.

limfociti bodo ob prihodu zime in novih prehladnih – gripinih in korona virusov, ob že prisotnih

starih virusih iz obeh cepiv, ob spike proteinih iz mRNA cepiv v celicah po vsem telesu, kot je

lepo pojasnil nemški patolog prof. dr. Burkhard (v prilogi), uničevali vse okužene celice po vrsti,

ustvarjali bodo mnoge strdke v žilah, uničevali bodo tudi srčne mišice itd. Uradno pa bodo

rekli, da je avtoimunska bolezen. Skratka po trditvah mnogih pogumnih najpomembnejših

medicinskih neodvisnih strokovnjakov – znanstvenikov iz sveta bo sledilo to zimo množično

7

umiranje cepljenih ljudi proti Covid-19. Naši nerazsodni pa hudo sporno dodajajo še cepiva VT

povrh, proti gripi, SZO pa je zapisala, da gripe NI ! KDO VSE TU LAŽE IN VARA NEPOUČENE

LJUDI ?

(Tisti cepljeni, ki imajo v potrdilu o cepljenju proti Covid-19 v zapisu kode cepiva na prvem mestu

številko ena (1), so pa verjetno prejeli placebo cepivo, ki nima nič nevarnega, le solna raztopina,

koliko jih je s takšno srečo ne vemo).

- Za kako veliko in kako nevarno politično – medicinsko prevaro gre, pove dejstvo, da je celo sam

direktor NIJZ osebno pred kratkim, (ko so že začeli organizirano dvigati prirejeno število okuženih

ljudi s Covid-19) večkrat javno poudaril, kako je on že v avgustu letos večkrat javno povedal, da

prihaja 4. val jeseni. On namreč dobro ve kako so se lani okužili s KV cepljeni po 19.10.20 s cepivi

proti gripi (VT) in kako veliko ljudi je umrlo (cca 3.700) po cepivih V.T., za katere je on osebno

odgovoren, kot sumim, kot direktor NIJZ, ki je nabavil za 200 % prekoračeno število cepiv V.T. in,

ki je tudi ukazal cepljenje s temi sovražnimi cepivi lani, iz naših študij pa je vedel za nevarnost.

Tako seveda on osebno tudi dobro ve, ker je po izobrazbi zdravnik, da bodo ta cepiva V.T., ki

vsebujejo tudi korona virus (KV), povzročila močan porast okužb s KV in tudi močan porast

umrlih, za kar je prvi in najbolj odgovoren NIJZ in on osebno, kot direktor, ker je bil že lani od

nas torej opozorjen za smrtno nevarnost cepiv V.T., pa ni zahteval pregleda varnosti in

vsebnosti teh cepiv v RS. Zato tudi tako vnaprej »napoveduje črne čase« in sili k cepljenju…

In je kljub temu NIJZ ponovno naročil ista sporna nevarna cepiva V.T., spet nepregledana v RS,

seveda absolutno prekomerno število in tudi formalno absolutno nepotrebno, saj je celo sama

SZO razglasila (njo pa on zelo posluša), da gripe več ni, on pa je odredil cepljenje proti gripi, ki

teče že od 18.10.21, SZO pa še ni objavila, da gripa je ali da bo !!!

Torej je sam NIJZ pripravil in zorganiziral, tudi za letos, kot sumim, velik porast okuženih s KV,

že zaradi 360 tisoč novih cepiv V.T.

- Še večja in največja ter najbolj smrtonosna politično – medicinska prevara pa je cepljenje

zdravih ljudi s cepivi proti Covid-19, tudi zato ker nerazsodni in zlonamerni, celo zdrave ljudi

najprej s temi cepivi, ki tudi vsebujejo korona virus, cepijo in okužijo s KV, nato pa se lažno

»čudijo«, kako je naraslo število okuženih s KV oz. s Covid-19, ta porast pa trdijo, da so

povzročili necepljeni oz. je na necepljenih, zato pa silijo, da »je treba« vse necepljene čimprej

cepiti »proti Covid-19« !!!!!

TA PREVARA POPOLNOMA JASNO POVE KAKO OPRAVILNO NESPOSOBNI IN KAKO ZELO ZELO

NEVARNI ZA JAVNO ZDRAVJE SO TAKŠNI POLITIKI IN PRODANI V BELIH HALJAH.

- Visoke številke lažno okuženih (ker je PCR v 90-95 % nezanesljiv) in organizirano zlonamerno

okuženih s cepivi, ki vsebujejo KV (oz. Covid-19), oboje pa zrežirano in prisilno z lažmi ter z

goljufijami (o »grozni« epidemiji in »pandemiji«, ki je sploh ni in je samo umetna v besedah in v

režiji prevarantov) uporabljajo, s pomočjo hudobnih medijev, za nadaljnje sporno siljenje v

sovražno cepljenje še necepljenih ljudi ali celo otrok (z istočasnim in ves čas prisotnim

množičnim kršenjem ustavnih človekovih pravic velikanske večine ljudi in otrok v RS), kakor

tudi za sporno siljenje v že tretje in četrto cepljenje že cepljenih s temi smrtno nevarnimi

biološko – kemičnimi – psihotroničnimi sredstvi oz. orožjem. SKRATKA, PREVARA, KI JI V ZNANI

ZGODOVINI NI PARA.

Istočasno in ves čas pa prevaranti na oblasti in v belih haljah tudi organizirano uničujejo

gospodarstvo RS in proračun RS, skratka vso našo prihodnost.

- Vse to pa na podlagi samo »nezavezujočih priporočil » SZO.

8

- Skrivajo se, pa za 3. a členom Ustave RS, katera govori o mednarodnih pogodbah ipd. Nobena

mednarodna pogodba med RS in SZO pa absolutno ne more in ne sme kršiti Ustave RS in

zakonov RS.

- Kako neverjetne primitivne grobe, podle, nevarne …, tudi pravne prevare si prevaranti na

oblasti pri tej korona prevari dovolijo, pa povedo naslednja dejstva:

a) ZNB torej zlorabljajo z napačnimi razlagami in uporabami 39. in 57. člena za sprejemanje

totalno spornih »odlokov vlade«, s katerimi politično, pravno, zdravstveno ter gospodarsko…

tiranizirajo ter terorizirajo ljudi, otroke, skupine, posameznike, podjetja, cele ustanove…,

skratka interese velikanske večine ljudi in otrok v RS, zmanjšujejo tudi denarna sredstva za DT,

SODSTVO, VČP in celo za US.

b) V primeru, ko sodišče nekaj ugotovi ali zadrži… kar njim nerazsodnim ni pogodu, obtožujejo

vnaprej korektne in poštene sodnike, da bodo oni sodniki odgovorni za vse v prihodnje umrle,

zaradi njihovih sodnih odločitev, v resnici pa ljudje zbolevajo in umirajo zaradi prevar, zlorab

itd. izvršne oblasti s pomočjo nadvse spornih odlokov vlade RS. Obnašajo se, kot, da bi bili

NADBOGOVI, ker jih US RS še ni postavilo na trdna in realna tla s svojimi neizbežnimi

zakonitimi usodno nujnimi odločitvami.

NOBEN POŠTEN IN OBJEKTIVEN SODNIK ALI SODNICA V RS NE SME NASESTI NA TAKŠNE NAČRTOVANE

PRIMITIVNE POSKUSE DISKREDITACIJE, SAJ SODSTVO MORA BITI IN OSTATI NEODVISNO. APSOLUTNO,

MORA BITI ČIMPREJ DOSLEDNO ZAKONITO IN ODLOČNO, KER BO GA SICER NIZKOTNA POLITIČNA VEJA

– PREVARA ZMLELA NA BEDEN IN NEUSMILJEN NAČIN.

(OD SZO OZ. OB BG IMAJO NAMREČ NAVODILA , DA NAJ ČIMPREJ RAZGLASIJO IZREDNE OZ. VOJNE

RAZMERE IN OBRAČUNAJO Z OPOZICIJO (priloga o »fazah« poteka operacije COVID-19 oz. velikega

reseta…) itd. Načrt bolestnih umov, vendar teče gladko naprej, za nas v RS je že prišel zelo predaleč !

SAMO ZAKONITOST, ODLOČNOST, DOSLEDNOST, NEPRISTRANSKOST IN PRAVOČASNOST BODO

OHRANILE SODSTVO IN PRAVNI RED ŽIV IN MOČAN… ZA OBRAMBO NAJVIŠJIH IN NAJŠIRŠIH

INTERESOV VELIKANSKE VEČINE DRŽAVLJANOV RS.

Ta obramba – ugleda sodišča (tudi ustavnega) je pa naloga predsednika sodišča, ki mora biti tudi močan,

odločen in seveda naprej pošten. To pa je možno, ko je večina sodnikov tudi takšna pri delu. Le v

takšnih pogojih je lahko sodišče in njegov predsednik, tudi avtoritativno, ker ima ugled, ker je pošteno

in pravično, zato pa tudi močno in lahko doseže vse potrebno. V takšnem primeru ga bodo tudi mnogi

državljani spoštovali in tudi branili, ko bo treba.

Če pa sodišče ne bo takšno, vsaj večina sodnic in sodnikov, potem pa sodišča kmalu več ne bo, ker ni

koristno za večino ljudi. Nikoli ni prepozno za pravilne korake, k pravi poti.

Vse nevarne, zlasti medicinske, zlorabe izvršne oblasti z odloki vlade je treba v najkrajšem času ustaviti

in odpraviti, druge izbire nimamo v RS, samo tako bodo lahko sodišča obstala in ne bo nasilja množic

nad prevaranti na oblasti. To vemo vsi pošteni in to moramo v celoti upoštevati. Sodnice in sodniki

morajo biti odločni in polno samozavestni in dosledno ravnati po zakonih in po Ustavi RS.

Po sodno končani uničujoči »korona prevari« v RS se bo šele videlo kako velikansko škodo je naredila na

ljudeh, na gospodarstvu in v celi družbi.

Tudi zdravstvo se bo potem vrnilo na ravnanje po veljavnih nespornih predpisih, pravilih… medicinski

uveljavljeni doktrini – kot pred marcem 2020. Vendar se bo moralo veliko bolj posvetiti vzrokom za

nastanek bolezni, ne le posledicam, potem bomo rabili veliko manj nevarnih zdravil in cepiv !

9

Sedaj zdravstvo samo po diktatu prevarantov v tujini in doma ustvarja mnoge okužene, obolele,

umirajoče, nesrečne in trpeče ljudi, po zlobnih »priporočilih« SZO. To je treba takoj končati, ter ustaviti

začaran krog vse večjega uničevanja in začeti sanacijo pri obolelih, zlasti pri sovražno cepljenih

prevaranih ljudeh, katerim je še možno pomagati. Razmere so že sedaj neobvladljive – absolutno samo

zaradi politično načrtovane zlorabe medicine in zdravstva v RS !!!

Če pa te v tujini načrtovane »korona prevare« ne bo konec čimprej, pa bo stanje v zelo kratkem času še

to zimo, v totalnem razpadu in kolapsu in bo nepredstavljivo težje rešljivo.

Odločilo vlogo igrajo dnevi do ustavitve spornih cepiv in vseh spornih odlokov brez podlage v ZNB in v

nasprotju z zakoni in Ustavo RS. Čas se izteka naglo !!!

Dokaz o zlonamernem načrtu hudobnih v tujini in njihovih kolaborantov v RS je poleg izjave H.

Kisingerja iz 2009 tudi dokument »Deset korakov do velikega reseta« - (sodišče ga ima od mene) avtorja

Klausa Šwaba – depopulanta brez duše in danes priložen načrt – program – rokovnik dogajanja … v 7 delih

oz. fazah, ki je očitno iz knjige istega zlobnega avtorja… z naslovom »Četrta industrijska revolucija«.

Do sedaj skoraj vse nesrečno točno teče po teh vnaprej napisanih scenarijih in navodilih uničevalcev

človeštva, ki hočejo 90-95 % ljudi ubiti, ostale pa predelati v svoje sužnje –robote.

Glede na dejstvo, da je na območju bivše SFR Jugoslavije cepljenih najmanj ljudi v EU (v RS do 40 %, ko

se odbijejo placebo odmerki, v R Hrvaški malo nad 35 %, v BIH pod 20 %, v ČG cca 5% in v Srbiji ter

Makedoniji tudi pod 50 %), tudi v Bolgariji je pod 30 % in Romuniji pod 20 %, povprečje zahodnih držav

EU, pa je med 70 – 90 %, imamo torej na Balkanu največ necepljenih ljudi in največ možnosti ter

dolžnosti, da se prvi osvobodimo od te zahodne »korona prevare« in od njenih načrtov za depopulacijo

človeštva. Za 90-95 % manj preživelih, je načrt milijarderskih elit, ki so kupile tudi SZO in jo seveda

zlorabile za svoj »čistilni« načrt-depopulacijo.

Tudi glede na dejstvo, da bo od 19.12.21 naprej na US nov predsednik, nova sveža pozitivna energija…

imamo v RS veliko možnost in dolžnost, da kmalu ustavimo te uničujoče sporne »korona odloke« vlade

RS in normaliziramo družbene razmere čimprej, kolikor je pač možno, da se čimprej začne sanacija cele

družbe.

Staremu predsedniku US se bomo zahvalili za njegove napore predsednika US in bo lahko kot ustavni

sodnik čimveč prispeval k sanaciji uničujočih razmer v pravni državi RS.

II. PREDLOG ZA TAKOJŠNJE ZADRŽANJE TUDI CEPIV PROTI GRIPI – VAXIGRIP TETRA, V RABI ZA 360 TISOČ

LJUDI OD 18.10.21, TUDI NEVARNIH IN NEPREGLEDANIH V RS, LANI SO POZIMI V RS ISTA CEPIVA

VERJETNO POVZROČILA PRESEŽNO CCA 3.700 MRTVIH V 90 DNEH.

1. Podrobnejši opis zelo spornega smrtno nevarnega dogajanja oz. manipulacije s temi cepivi lansko zimo

(2020/2021) v RS je v poglavju rimska I. v 8. točki, v prvih 9 alinejah, kjer je konkreten potek z vsemi

spornostmi na kratko opisan.

Zaradi vsega navedenega, tudi zato, ker noben organ RS, kljub našim prijavam na pristojne, opozorilom,

tudi kljub KO pri tem… ni nič ukrenil za obvarovanje javnega zdravja, tudi cepljenja takrat z istimi cepivi VT

niso ustavili, takratnih 290 tisoč cepiv niso niti prej, niti naknadno pregledali predpisano, povrh pa so za

letos ponovno naročili ista oz. enako sporna cepiva VT, v vsaj 2x prekoračeni količini, tudi pregledali jih

niso po zakonu.

2. Še bolj utemeljeno, pa predlagam zadržanje teh cepiv proti gripi zaradi neizpodbitnega dejstva, da je

SZO že v prvem delu 2021 objavila, da virusov gripe v svetu ni več, tega pa še do danes ni preklicala oz.

10

spremenila. NIJZ pa trdi, da gripa to zimo bo. Ali laže SZO ali laže NIJZ RS, dvoma in nevarnosti je preveč

še od prejšnje zime, s sumom za 3.700 presežno mrtvih od cepiva VT v RS. Sum torej ni raziskan v RS,

gripe uradno ni v svetu, posledično je ni niti v RS, cepiva niso pregledana v RS, nihče ne ve uradno kaj je v

njih, ker je za RS ta podatek že leta nedostopen v laboratorijih EU, kot so nam pisno odgovorili iz NL ZOH,

neodvisne strokovne študije, katere smo poslali na MZ in na DT RS že jeseni 2020 pa dokazujejo, da ta

cepiva VT pogosto povzročijo smrt, ker napadejo interferone – nosilce imunosti oz. obrambe v človeku.

TUDI ZATO POBUDNIK PREDLAGAM ZADRŽANJE TEH CEPIV TAKOJ V RS, DA NE BO SPET MORDA VEČ

TISOČ ALI VEČ DESETTISOČ UMRLIH ZARADI NJIH V RS TO ZIMO.

Upoštevajoč istočasno cepljenje tudi s »cepivi proti Covid-19« je nevarnost najmanj dvojna ali celo

večkratna. Ko se ne ve kaj vse je narobe in kako nevarno je za ljudi, je treba takšna cepiva takoj ustaviti že

po načelu previdnosti EU in RS, po členu 8/1 ZVO1.

III. PREDLOG ZA TAKOJŠNJE ZADRŽANJE AKTIVACIJE NEVARNE NEPREVERJENE MOBILNE MIKROVALOVNE

TEHNOLOGIJE 5. GENERACIJE (OZ. KRAJŠE 5G) V RS OZ. ZA ZADRŽANJE SKLEPA AKOS S 4.11.21 O

DODELITVI TOVRSTNIH FREKVENC OPERATERJU T-2 in

PREDLOG ZA ZADRŽANJE OZ. USTAVITEV DELOVANJA WI-FI NAPRAV V VRTCIH, V ŠOLAH IN V DSO V RS-

ZARADI KRŠITEV 18. IN 72. ČLENA USTAVE RS V OBEH ZDRAVSTVENO NEPREVERJENIH TEHNOLOGIJAH.

1. Agencija RS za komunikacijske storitve (AKOS) je marca letos z javnim razpisom sporno ponudila

operaterjem mobilne telefonije razdelitev frekvenc za zelo nevarno nepreverjeno mikrovalovno

telefonijo 5G. Sporno tudi zato, ker je v RS moratorij na 5G od 5.12.2019 naprej !

S sklepom na AKOS je dne 4.11.21 takšne frekvence dodelila operaterju T-2, da bi ta nato lahko

nadgradil in aktiviral omrežje nevarne 5G v zelo kratkem roku. Tehnologija ni zdravstveno preverjena

in je zelo nevarna za zdravje ljudi, živali in rastlin, saj gre v bistvu za velikanske mikrovalovne peči z

zelo visokimi frekvencami, vendar brez zaščitnih vrat, kot pa je v kuhinji, kjer so na pečici vrata za

zaščito človeka. Gre za frekvence od 3,5 pa do 15o ali celo do 300 milijard Herzov, ki bi tudi na ljudeh

v okolju povzročile uničenje celic itd.

2. Kako zelo nevarna za zdravje ljudi je 5G pa dokazuje tudi španska študija s tabelami umrlih od

Covid-19 v Španiji v zimi 2019/2020. V 7. točki študije (v prilogi) je razvidno, da so v regijah z že

postavljenimi 5G omrežji imeli tisto zimo od 5-10 krat več umrlih, kot v regijah brez 5G, saj 5G zelo

močno in hitro uniči človekov imunski sistem, virusi so pa potem še bolj uničujoči in smrtonosni. Že

zaradi te študije in zaradi mnenja strokovne službe Parlamenta EU iz februarja 2020 (v prilogi) pa je

treba 5G v RS ustaviti in začeti raziskave… ter nato javne razprave, kot je začel prejšnji minister na

MJU g. Rudi Medved, ko je umaknil strategijo … za 5G dne 5.12.19 s seje vlade, uporabil torej Načelo

previdnosti in povzročil moratorij na 5G. Po odstopu premiera M. Šarca, pa je novi minister na MJU iz

SMC sporno ignoriral predpise EU in RS o Načelu previdnosti in je sporno nadaljeval s postopki za 5G

(tako kot dela ta vlada že od začetka tudi pri korona prevari z odloki itd.), namesto, da bi razpisal

raziskave o vplivih 5G na živa bitja itd., kot določajo predpisi.

3. Še bolj usodno nevarna pa je ta 5G za vse ljudi, še zlasti za cepljene »proti Covid-19«, saj so po

trditvah mnogih svetovno kredibilnih znanstvenikov v teh cepivih nanodelci (nanočipi…), ki so

namenjeni mikrovalovni informacijski povezavi, med cepljenim človekom (tudi njegovo okolico) in

med centri umetne inteligence (UI). Ta povezava pa je načrtovana, da poteka preko 5G omrežja in

telefonov, namenjena pa je nadzoru in upravljanju cepljene osebe iz centrov UI.

Tako sta bila že pred dobrima dvema letoma postavljen centra UI v LJ in MB. Človek bi tako postal oz.

(če ne bo na US RS pravočasno zadržana 5G) bo postal BIO ROBOT oz. POSLUŠNI SUŽENJ. Načrt NWO

11

oz. novega svetovnega reda je: NA TEM PLANETU BO ŽIVELO 500 MILIJONOV LJUDI, KI BODO NAŠI

SUŽNJI.

Točno te besede so bile jasno zapisane na veliki kamniti plošči v 12 jezikih v ameriški državi Georgiji,

veliko let, pred cca 2 letoma ali kaj prej pa je bil ta spomenik depopulantov umaknjen iz javnega

mesta, ker je postajalo vse bolj očitno, vidno in prozorno za kaj gre v resnici.

TOČNO TA DEPOPULACIJA (za 90-95 odstotkov zmanjšanje prebivalstva na planetu Zemlja) SE IZVAJA

SEDAJ V SVETU, TUDI V RS, PREKO SZO, V SODELOVANJU Z DOMAČIMI KOLABORANTI !

PA SPOMNIMO SE TUDI STAVKOV IZ UST DEPOPULANTA HENRIJA KISSINGERJA DNE 25.2.2009 NA

SEDEŽU SZO NA SEJI SVETA EVGENIKOV, KO JE ŽE V PRVEM STAVKU (NA) POVEDAL: KO ČREDO

ENKRAT CEPIMO, BOMO KONTROLIRALI UM OVC (priloga z 8.10.2021).

Načrt za cepljenje in vnos nanočipov za 5G in za centre UI je očitno bil že takrat znan oz. pripravljen,

finalno se pa uresničuje že od 27.12.2020 v celi EU in tudi v RS, cepljenje s prvotno lažjo, »da sta dva

odmerka dovolj«, se pa gladko nadaljuje, tudi v RS je do 11.11.21 že cca 15 tisoč ljudi prejelo že 3.

odmerek, četrtega so tudi že pripravili, načrtovano pa je vsaj 7 odmerkov za vsako osebo, torej še v

2022 cepljenje naprej, v 2023 pa je načrtovano vzpostavitev in povezava ljudi - robotov s centri UI

preko 5G na celi Zemlji, seveda samo za cca 500 milijonov, ostali pa v smrt, to pa se lahko opravi tudi s

5G na daljavo. To funkcijo – ubij – imajo že sedaj nekateri »pametni« telefoni 4G, kaj šele 5G !

4. WI-FI Podobno nevarna s ciljem poškodovati čim bolj človeka pa je tudi mikrovalovna

»komunikacijska« tehnologija WI-FI, katera deluje na 2,45 GHz, lahko pa tudi na 5,6 GHz (VLAN) in je

podobno zlobno načrtovano nameščena največkrat na stropu prostorov v že skoraj vseh slovenskih

vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, tudi v zdravstvenih ustanovah (bolnišnicah…), na žalost

pa tudi v domovih starejših občanov (DSO).

To nevarnost so v naštetih ustanovah namestili v večini primerov že jeseni 2019. Da je bilo bolj

»vabljivo«, je komisija EU vsaki ustanovi za WI-FI nudila celo 15 tisoč € nepovratnih sredstev, s

pogojem, da se ne sme WI-FI izključiti, razen s soglasjem upravljavca (ARNES d.o.o.), tega pa

praktično ni.

Za tarče so uničevalci (tudi za to operacijo z WI-FI je priporočilo in vsa navodila ter logistika… celo

večji del opreme prišlo iz ZDA od istih milijarderjev – lastnikov…) z WI-Fijem izbrali torej najstarejše v

državah – v DSO, ki so po njih nepotreben javni strošek in najmlajše v vrtcih in osnovnih ter srednjih

šolah – torej otroke v rasti in v razvoju, da bi lažje in hitreje uničili tudi naš rod oz. narod.

Starejšim v DSO v RS, katere vsako leto cepijo proti gripi z VT, ki zelo oslabi imunski sistem človeka,

cepivo nato lažje »opravi svoje«, z vse bolj nevarnimi vsebovanimi snovmi, kot je jasno povedala tudi

pogumna poštena zdravnica dr. Biserka Ilin na seji odbora za zdravje v DZ RS, torej prej umrejo, kot bi

sicer.

Ravno zaradi součinkovanja WI-FI in nevarnega VT JE V DSO V RS prejšnjo zimo umrlo nad 90 % od

vseh umrlih starejših ljudi v RS. Vlada to dobro ve, kot dobro ve tudi pri 5G in pri vseh spornih

cepivih.

Enako hude učinke na zdravje otrok iz vrtcev in osnovnih šol v RS so imele pred prejšnjo zimo

(2019/2020) iste WI-FI naprave, ko je bila zares huda epidemija pri otrocih na dihalih, ko so bile

bolnišnice res polne otrok z gripo s: hudimi pljučnicami, vrtoglavicami, visokimi temperaturami,

bruhanji, glavoboli, komplikacijami, kot so takrat še po pravici in pošteno povedali javno zdravniki.

Šole in vrtci so pa bili skoraj prazni. O tem so poročali takratni mediji (dokaz je študija v prilogi dr.

Butler).

12

Našteti simptomi so pa zelo značilni ravno pri poškodbah na glavi z WI-FI napravami ali z nevarno

5G. Prejšnjo zimo so pa bili otroci veliko doma, ne pa pod WI-FI v šolah in vrtcih in ni bilo tako

masovnih okvar na njih.

Letos se zgodba ponavlja v šolah, WI-FI uničuje imunski sistem otrok, virusi dihal pa imajo takrat hujše

učinke na zdravje otrok.

Ko pa pri otrocih pridejo bolezni dihal, bodo pa uničevalci in njihovi kolaboranti v RS ukazali cepljenje

otrok »proti Covid-19«, ker so gripo »ukinili« že v zločinski SZO in so vse normalne bolezni dihal po

»komandi« SZO postale Covid-19, da bi nato otroke »lažje« oz. bolj prevarantsko cepili s temi

nevarnimi Covid-19 »cepivi«.

WI-FI, maske, tudi testne paličice (včasih so tudi že nove okužene z virusi, kot potrjujejo neodvisni

znanstveniki v tujini in doma) so samo zahrbtna »priprava« na cepilno prevaro, saj znižujejo naravno

imunost otrok oz. ljudi in pripomorejo k okužbam z virusi. Cepiva so pa zadnje sredstvo, ki z nano čipi

in z nano roboti vzpostavi notranji računalniški sistem oz. prejemnik – oddajnik v cepljenem človeku.

5G pa nato preko centrov UI upravlja s človekom in ga nadzira, ubija. Takšen je torej peklenski načrt

uničevalcev človeka, s ciljem razčlovečenja človeka – duhovnega bitja ter s »predelavo« v biorobota –

sužnja milijarderskih elit in depopulantov. H. Kissinger pove celo, da bo čreda sama plačala stroške

svojega iztrebljenja. Komu še to ni jasno ?

Do sedaj poteka ta načrt relativno gladko, ker je neverjetno pokvarjen, povprečni ljudje pa te

grozljive uničujoče operacije »covid-19«, kot jo imenuje avtor načrta Klaus Schwab, ne morejo

razumeti in je niso sposobni niti dojeti kot možno, kaj šele kot resnično… čeravno je vse vsak dan

bolj narobe za veliko večino državljanov.

Zato ni druge zakonite poti, kot odločitev US RS, da »cepiva«, WI-FI, 5G, PCR in HAG teste,

objavljanje smrti brez obdukcije … v najkrajšem možnem času ustavi. V RS mora veljati pravni red,

sicer kmalu države, državljanov in US več ne bo, to mora biti vsem poštenim in razsodnim čimprej

jasno !

Zato tudi država oz. družba ima USTAVO in USTAVNO SODIŠČE, KER STA TO NAJVIŠJA DELA OBLASTI

LJUDSTVA, KI SINERGIČNO IN KOMPLEMENTARNO VARUJETA DRUŽBO: USTAVA DOLOČI KAJ JE

DOPUSTNO IN KAJ NE, USTAVNO SODIŠČE PA OHRANJA DOPUSTNO IN ODPRAVLJA NEDOPUSTNO,

BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA !

Če pa bi zatajila Ustava in Ustavno sodišče, potem pa mora družba oz. izdano ljudstvo samo opraviti

potrebno, kar pa je običajno grd scenarij, ki si ga mi državljani RS ne želimo.

Osebno pobudnik še zaupam veliki večini ustavnih sodnic in sodnikov na US RS, da so pošteni in

sočutni do soljudi.

Zato tudi vsekakor pričakujem, da bo US na tej najbolj usodni družbeni prelomnici v vsej dosedanji

zgodovini Slovencev (še nikoli niso oblastniki v naši znani zgodovini izvajali zahrbtni nenapovedani

genocid nad lastnimi sodržavljani, kot se to dogaja že od marca 2020) hitro in pravočasno ter zakonito

opravilo svojo nalogo ter opravičilo moje in naše zaupanje, le tako bomo skupaj premagali to

neverjetno nevarno prevaro na naših tleh, v naši domovini Sloveniji. Le tako bomo obstali in

postopoma ponovno obnoviti družbo ter napredovali kot človeštvo, tudi v našem duhovnem

razvoju.

Mi v ZSKS smo torej že jeseni 2020 na VDT predlagali naj vložijo na sodišče sklep o zadržanju 5G,

tudi WI-FI in o zadržanju pričetka cepljenja s 27.12.20, do preiskave spornih cepiv, vendar DT tega ni

storilo, ker je pravno (tudi GDT) mrtvo za 5G tudi za zelo nevarno WI-FI mikrovalovno tehnologijo

13

in za vse v zvezi s korona prevaro. Večkrat smo do aprila 2021 (vsaj 3 krat) tudi po začetku cepljenja

»predlagali na DT zadržanje cepiv«, pa spijo naprej !

IV. POBUDNIK PREDLAGAM TOREJ US-U TUDI, DA NALOŽI PRISTOJNEMU ORGANU V RS, DA PREVERI

POTREBNO OPRAVILNO SPOSOBNOST ZA TE NAJODGOVORNEJŠE NALOGE V RS PRI CELI VLADI, KER

IZVAJAJO TAKO UNIČUJOČO POLITIKO IN DEJANJA S TAKO HUDIMI KRŠITVAMI TEMELJNIH USTAVNIH

PRAVIC DRŽAVLJANOV- TUDI NAJMLAJŠIH OTROK S HUDIMI POSLEDICAMI ZA ZDRAVJE IN ŽIVLJENJA

VELIKE VEČINE NEDOLŽNIH, IZIGRANIH LJUDI IN OTROK V RS, TUDI S HUDIMI POSLEDICAMI NA

GOSPODARSTVU TER NA PRORAČUNU RS, CELO SAMO S HUDO SPORNIMI ODLOKI, KAR PA JE ŠE BOLJ

SPORNO, SAMO NA OSNOVI NEZAVEZUJOČIH »PRIPOROČIL SZO«, KATERA SO OČITNA V NASPROTJU Z

USTAVO IN Z MNOGIMI ZAKONI RS.

V. UMIK TOČKE 5 (SPORNI PCT IN PC ODLOKI VLADE) IZ PREDLOGA SKLEPOV… POBUDE Z DNE 8.10.21, KER

JE POBUD NA TO TOČKO VLOŽENIH VELIKO ŽE PREJ, DA VSAJ MALO V TEM DELU RAZBREMENIM

SODIŠČE.

Pobudnik umikam ta del pobude, ker je od strani drugih pobudnikov že prej bilo vloženih veliko

tovrstnih pobud, povrh pa vlada nepošteno sprejema kar naprej tovrstne nove sporne odloke in tako

poskuša izigrati US, saj bi tako US obravnavalo neke odloke, ki so že zastareli oz. nadomeščeni z novimi

spornimi odloki. V zvezi s tem sodniku poročevalcu (tudi predsedniku US) predlagam, DA NAJBOLJ

ZARES IN POSEBEJ ABSOLUTNO PREDNOSTNO obravnava preostale točke oz. predloge iz ustavne

pobude z 8.10.21, NADVSE PREDNOSTNO PA PRVE TRI TOČKE iz moje pobude ((zadržanje vseh spornih

Covid cepiv in cepiv Vaxigrip Tetra, ki so sedaj v rabi, celostna analiza snovi v teh cepivih zaradi

velikanskih že izkazanih škodljivih posledic po teh cepivih (v 1 letu več umrlih in poškodovanih ljudi, kot

v vseh 52 letih z vsemi dosedanjimi cepivi skupaj…to je objavila tudi SZO), imenovanje enega ali več

zares politično in nasploh neodvisnih strokovnjakov- nadzornikov sodišča za nadzor celega postopka

analiz snovi v spornih cepivih - v NL ZOH…)). DVOMOV V VARNOST TEH CEPIV JE PREVEČ, DOKAZOV ŠE

VEČ, NUJNA JE UPORABA NAJMANJ NAČELA PREVIDNOSTI EU IN RS. NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA NE

SME BITI. PROSIM IN PREDLAGAM, DA US IZDA SKLEP O ZADRŽANJU NAJKASNEJE DO 20.12.21. Ostale

točke lahko nato bolj mirno obravnava in o njih odloči VSAJ DO KONCA LETA 21.

US NAJ ZELO ZELO POHITI IN ZARES ODLOČI O ZADRŽANJU VSEH TEH CEPIV, TUDI 3. ODMERKA, KER JE

»EMA« DANES ŽE »ODOBRILA« CEPLJENJE OTROK STARIH 5 LET IN NAPREJ S TO PREVARO, CEPIVA ZA

OTROKE PA BODO PRIPRAVLJENA DO 20.12.21. MINISTER NA MZ PA JE ŽE PREJŠNJI TEDEN NAMENSKO

GOVORIL, DA SO OTROCI SEDAJ »OSREDNJE« TOČKE OKUŽB IN, DA BO EMA KMALU ODOBRILA CEPIVA

ZA NJIH. TO PA POMENI, DA IMA PODLA IN ZAHRBTNA IZVRŠNA OBLAST RS ŽE PO 20.12.21 NAMEN

NAPASTI S TEMI CEPIVI TUDI TAKO MLADE OTROKE. ŠE PRED KONCEM ZIME PA BODO »ODOBRILI«

CEPLJENJE TUDI ZA OTROKE OD 6 MESECOV STAROSTI NAPREJ. TO »CEPLJENJE« S TO PREVARO JE ŽE

TAKO ZLOČIN, NAJVEČJI ZLOČIN PA JE CEPITI OTROKE S 5 LETI, ŠE VEČJI PA TISTE POD 5 LET OZ. OD POL

LETA NAPREJ. USTAVNE SODNICE IN SODNIKI MORATE IMETI IN UPOŠTEVATI SOČUTJE NAJMANJ ZA

VSA TE ZELO MLADOLETNA BITJA, MED NJIMI SO TUDI VAŠI OTROCI ALI VNUKI IN MORATE DO 20.12.21

NAJKASNEJE ZADRŽATI TA ZLOČINSKI EKSPERIMENT NAD ČLOVEŠKIMI BITJI, TUDI NAD STAREJŠIMI IN

NAJSTAREJŠIMI, KI SO ZGRADILI SKORAJ VSE, KAR IMAMO IN SMO IMELI, SEDAJ PA JIH TA MLAJŠA

PREVARA NA OBLASTI S SOVRAŽNIMI NEPREVERJENIMI CEPIVI, TUDI Z WI-FI JI SPRAVLJA NEČLOVEŠKO

NA ONI SVET.

Če sta Pahor in Cerar podpisala škodljivo pogodbo za RS o preobrazbi v Korporacijo Slovenija in

obljubila s svojim podpisom, da v RS ne bo kazenskega pregona zoper tuje korporacije, tudi

farmaceutske, tudi zoper tiste v RS, ki ljudem »dajejo« njihove produkte, da ne bo odškodninskih tožb

zoper te farmaceutske proizvajalce itd. je vse to sporno, hudo nezakonito, tudi, če je DZ RS karkoli od

tega s spornimi sklepi »potrdil«, takšne izdaje najvišjih nacionalnih interesov državljanov RS ne dopušča

niti Ustava RS, niti zakoni RS…in so vsi tovrstni akti nični.

14

Določeni dokumenti pa dokazujejo, da bodo vsi cepljeni, s tem ko so prejeli svojo registrsko številko s

tem cepivom »proti Covid-19«, postali, kot gensko spremenjeni organizmi, lastništvo oz. last

farmaceutov, enako vsa njihova lastnina, da ne bodo imeli več človekovih pravic itd.

Na prvi pogled zveni to nemogoče, vendar se tudi že od marca 2020 dogaja skoraj vse

nemogoče…Informacije so, da bodo kmalu po cepljenju, že v 2022 ali 2023, razglasili »lastniki« kdo vse

in kaj vse je njihova »last«. Videli smo lahko tudi sodbo vrhovnega sodišča v ZDA, ki je odločilo o

takšnem nečloveškem lastništvu gensko spremenjenih organizmov, tudi ljudi, menda že v 2013, enako

velja za ljudi, ki so prejeli gensko tehnologijo mRNA. Tega niti mi državljani, niti US RS ne sme dovoliti.

US RS nima nobene ovire za svoje pravilne ustavne in zakonite odločitve v zvezi s čimer koli pri tem. DT

RS in VČP RS sta popolnoma propadla pri vodenju postopkov na tem področju, do sodišč tako pride zelo

malo, le malo pomembno..

TAKO JE VSEM NAM DRŽAVLJANOM V RS OSTALO SAMO ŠE US RS, KOT ZADNJI BRANIK SVOBODE IN

ŽIVLJENJA ČLOVEKA V RS DANES. VSE OSTALO, TUDI VČP, DT, POLICIJA… NAS JE IZDALO !

Vsi vemo koliko je minus 90 – 95 % ljudi v RS …. Ostalo bi cca 150 tisoč biorobotov oz. sužnjev – podrejenih

nečloveški eliti milijarderjev in domačih kolaborantov… (npr. JJ, ZP, MT itd). Ne poznam nikogar, ki bi to želel,

(razen morda nerazsodnih v izvršni oblasti …?) pa vseeno teče vse gladko in hitro v to načrtovano apokalipso.

US RS MORA TO MOJO POBUDO Z OBEMI DOPOLNITVAMI VZETI V ZARES PREDNOSTNO OBRAVNAVO, PRED

VSEMI OSTALIMI … O PTC IN O… PC ODLOKIH IPD. VSAK DAN POZIMI BO VSE VEČ POŠKODOVANIH IN UMRLIH

OD TE ZUNAJ RS ORGANIZIRANE PODLE ZAHRBTNE KORONA – CEPILNE PREVARE… ČE BO US PREDOLGO PO

NEPOTREBNEM ODLAŠALO Z NJENIM ZADRŽANJEM IN Z NJENO ODPRAVO. VSE ŽRTVE V TEJ PREVARI SO PA

NEPOTREBNE IN SO V NAJVEČJI PREVARI POSLEDICA PASIVNOSTI DT RS IN VČP RS. NEKDO BO ZA VSE TO

ODGOVARJAL, PREJ ALI SLEJ.

GRE RESNIČNO ZA UNIČENJE ALI ZA PREŽIVETJE NARODA !!! SEDAJ JE ZARES SKRAJNI ČAS ZA HITRO, JASNO IN

ZAKONITO ODLOČITEV US RS IN ZA OHRANITEV POZITIVNE PRAVNE DRŽAVE, KI MORA ČIMPREJ OBVAROVATI

SVOJE LJUDI PRED TEM ZAHRBTNIM NAPADOM IN POGUBO V NENAPOVEDANI VOJNI OBLASTI PROTI SVOJIM

SODRŽAVLJANOM. Ne pozabite besed Henrija Kissingerja s 25.2.2009: »ČREDA BO SAMA PLAČALA STROŠKE

SVOJEGA IZTREBLJENJA«. Izrečene in zapisane so v prvi prilogi k moji pobudi z 8.10.21, in se že uresničujejo !!!!!

Koper, 25.11.2021 Ustavni pobudnik: Jožef Horvat.

Opomba: Navedene dokazne listine, dokumenti in ostalo potrebno sledi v kuverti.