Odločba španskega sodišča o cepljenju otroka proti Covid-19

Objavil/a naravno zdravje, dne 2022-01-14 ob 14:16:16
ODLOČBA PRVOSTOPENJSKEGA SODIŠČA
SAN AUGUSTIN 85
ICOD DE LOS VINOS 
SANTA CRUZ
TENERIFE
XXXXX je 13. septembra 2021 podal pisno izjavo, v katerem je navedel, da se mati njegovega najmlajšega otroka ne strinja s cepljenjem njenega otroka za covid 19 in da se s tem mnenjem ne strinja, saj meni, da je škodljivo za otrokovo zdravje.
Tej zahtevi ni bilo priloženo nobeno zdravniško poročilo ali kakršen koli dokument v podporo njegovi zahtevi, ampak le dopis, ki ga je poslala gospa XXX in sicer z utemeljitvijo, da je cepljenje škodljivo za zdravje njenega sina. Navedla razloge za nasprotovanje cepljenju svojega otroka.
Ta spor med staršema je treba rešiti na podlagi predloženih dokazov in dokazov in tistega, kar je bilo ugotovljeno v tem spisu, pri čemer je treba pustiti ob strani osebna mnenja ali pomisleke, ki jih ima vsakdo v zvezi s spornim vprašanjem cepljenja otrok.V tem smislu moramo poudariti, da je na zaslišanju starš predložil obsežno medicinsko in znanstveno dokumentacijo o cepivu, ki sta jo starš in državno tožilstvo posredovala drugim strankam.
Državno tožilstvo pa ni predložilo ali predlagalo nobenih dokazov, razen zaslišanja obeh staršev. Otrok je bil zaslišan in je izjavil, da se želi cepiti, predvsem zato, ker meni, da je cepivo zanesljivo in ker meni, da se tisti, ki so cepljeni, težje okužijo z virusom.
Očetovi argumenti za cepljenje mladoletnega otroka temeljijo na dejstvu, da je po njegovem mnenju to najboljša rešitev, ker verjame, da je kovidno cepivo dobro in ga bo zaščitilo, medtem ko materini argumenti, s katerimi nasprotuje cepljenju temeljijo na načelu previdnosti in na dejstvu, da srednjeročni učinki cepiva niso znani.
 
Najprej si oglejmo pogostost pojava kovida pri mladoletnikih, saj gre za vpliv covida na mladoletnike. V zvezi s tem je zadnje poročilo Inštituta Carlos III (avtonomni javni organ pri Ministrstvu za gospodarstvo in finance, ki ga vodi Ministrstvo za znanost in tehnologijo), ki razkriva, da je bilo od 22. junija 2020 do 9. junija 2021 ugotovljeno, da je bilo v Španiji 22 umrlih zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2 do 19. leta starosti, ter 229 tistih, ki so bili sprejeti v enoto intenzivne terapije.
 
Stopnja umrljivosti zaradi COVID-19 v Španiji med otroki, mlajšimi od 19 let, je v 1 letu znašala 0,00023861 %, stopnja hospitalizacije na oddelku intenzivne terapije v istem obdobju pa 0,002484 %.
 
Eden od dokumentov, ki jih predloži starš, je tako imenovana "analiza"- neodvisno znanstveno poročilo", ki ga je pripravil doktor kemijskih znanosti Sergio Pérez Olivero, ki se lahko šteje za izvedensko mnenje, saj vsebuje zahtevano obljubo ali prisego izvedenca, da bo to storil in njegov podpis, in so po mnenju tega sodišča izpolnjene vse zahteve iz zakona o civilnem postopku, da se ta dokument lahko šteje za izvedensko poročilo, ne da bi bilo potrebno, da se izvedenec udeleži obravnave in ga potrdi, in brez poseganja v dejstvo, da se lahko, tudi če se ne šteje za izvedensko poročilo, njegova dokazna vrednost kot dokumentarni dokaz uporabi pri sojenju.
V tem poročilu so bile navedene enake ugotovitve kot v prej omenjenem poročilu Inštituta Carlos III o stopnji umrljivosti mladoletnikov zaradi kovida v Španiji, kot tudi o stopnji sprejema takih mladoletnikov na oddelek intenzivne terapije, pri čemer sta oba odstotka neznatna.
 
Med staršema ni sporno dejstvo, da lahko cepivo povzroči škodljive učinke na dolgi rok. En starš je izjavil, da je "če vse to pretehtamo, pomembneje, da zaščitimo, tudi če je težko, če ne celo nemogoče, pretehtati srednje- ali dolgoročne škodljive učinke cepiv proti kovidu, ki so trenutno neznani.
 
To je vprašanje, na katerega doslej nihče ne more ponuditi dokončnega odgovora, saj nihče še ni bil več let cepljen proti kovidu. V zvezi s tem ne moremo prezreti obsežne obstoječe sodne prakse o obsodbi farmacevtskih podjetij in javnih uprav zaradi neželenih učinkov cepiv ali zdravil, ki so se pojavili nekaj časa po njihovem zaužitju ali da je bilo leta kasneje ugotovljeno, da obstaja vzročna povezava z zdravilom, ki ga je nekdo zaužil pred leti.
Tako na primer sodba 377/2003, ki jo je izdal oddelek 2a senata za sporne zadeve Višjega sodišča Castilla y León v Španiji z dne 7.10. 2003 in jo je potrdilo Vrhovno sodišče, potrjuje zahtevek za denarno odgovornost za poškodbe, ki jih je utrpel moški (rojen leta 1971) zaradi obveznega cepljenja proti noricam leta 1975, ko je kot 4 leta star otrok zbolel za encefalitisom po cepljenju. Stanje se je sčasoma poslabšalo in je povzročilo bolezni, ki jih ima trenutno in zaradi katerih ne more opravljati poklica, za katerega se je usposabljal kot turistični tehnik.
 
Omeniti velja tudi znani primer talidomida, zdravila, ki so ga v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Španiji dajali nosečnicam v prepričanju, da je zanje koristno. Petdeset let pozneje je bilo zaradi deformacij otrok, katerih matere so zaužile zdravilo med nosečnostjo, z objavo kraljevega odloka 1006/2010 z dne 5. avgusta 2010, urejen postopek dodeljevanja pomoči osebam, ki jih je prizadel talidomid v Španiji v obdobju 1960-1965. (Sodba št. 426/2014 Višjega sodišča Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Contencioso Sección 10, izdana 6. junija 2014).
 
Zato želimo s poudarkom na tej sodni praksi poudariti, da se tveganja in škodljivi - neželeni učinki cepiva covid, tako kot pri vsakem zdravilu, lahko pojavijo več let po zaužitju ali cepljenju in da dejstvo, da se pojavijo pozno, še ne pomeni, da bo cepivo imelo blage učinke oz. posledice, saj ni mogoče preprečiti pojava resnih bolezni.
 
Poleg tega in čeprav ne vemo, kaj se bo zgodilo srednjeročno in dolgoročno, kot je razvidno v dokumentaciji, ki jo je predložil starš, so bili v kratkem času že dokumentirani resni neželeni učinki, kot sta miokarditis in perikarditis, zaradi česar je treba biti pri cepljenju otrok s tem cepivom zelo previden.
Druga točka, ki je bila obravnavana v tej zadevi, je soglasje o cepljenju po poučitvi o informiranem soglasju, ki po materinih trditvah ne obstaja. Pravzaprav je uprava dolžna pred uvedbo zdravila pretehtati možna tveganja in pričakovane koristi, to tehtanje pa mora opraviti zdravnik (za določitev "terapevtskega recepta ali indikacije"), sama zdravstvena uprava in seveda uporabnik zdravstvenih storitev. (v tem primeru starši mladoletne osebe).
 
V tem primeru te ocene tveganja ni opravil, noben zdravnik, saj cepljenje proti kovidu ni obvezno. ( zato ni treba nobenemu zdravniku izdati ali podobno predpisati ocene tveganja )
Uporabnik, ki so v tem primeru, kot smo že povedali, starši, morajo biti predhodno obveščeni, preden dajo ali odrečejo privolitev v kakršno koli dejanje na področju zdravja (členi 8 do 10 zakona 41/2002 z dne 14. novembra, temeljni zakon, ki ureja avtonomijo pacientov ter pravice in obveznosti v zvezi s kliničnimi informacijami in dokumentacijo),
V primeru kampanj cepljenja ne gre za posamično medicinsko ali kirurško zdravljenje, temveč za obsežno dejanje, pri katerem je pravica do informacij/obveščenosti vsebovana vsebovana v sami kampanji in v promociji kampanje s strani javne uprave.
 
V teh okoliščinah so uporabniki tisti, ki se zavedajo kampanje cepljenja in se z javno podporo promocije cepljenja odločijo, ali se bodo cepili ali ne, in v prvem primeru prevzamejo tveganja, ki so neločljivo povezana s cepljenjem.
 
V zvezi s stanjem razvoja cepiv ali zdravil proti kaviidu je znano, da do zdaj nobeno od teh cepiv ni bilo odobreno kot cepivo, ki je zaključilo klinična preizkušanja. Tako je Evropska komisija na priporočilo Evropske agencije za zdravila (EMA) več farmacevtskim družbam ali subjektom izdala pogojno dovoljenje za promet, kar pomeni, da Evropa in s tem torej tudi Španija, ima pogojno dovoljenje.
V skladu z zakonom o ustanovitvi Španske agencije za zdravila in zakonom o razširitvi njenih pristojnosti, Španska agencija za zdravila ni odgovorna za odobritev cepiv, temveč le za načrtovanje in pripravo cepiv, če jih je odobrila Evropska unija. Glede na to je odobritev zadevnega cepiva v Španiji odvisna od Evropske komisije na podlagi poročila Evropske agencije za zdravila (EMA).
 
Nazadnje, glede na razloge solidarnosti, na katere se sklicujejo mladoletniki, ki naj bi bili cepljeni, je treba upoštevati dva vidika. Prva od teh je, da je cepljenje otrok, med katerimi se kovid skoraj ne pojavlja, pod pretvezo zaščite njihovih starih staršev, etično vprašljivo oz sporno, zlasti če obstajajo mehanizmi, ki so se izkazali za učinkovite pri preprečevanju širjenja virusa, kot so maske ali drugi varnostni ukrepi. V skoraj dveh letih pandemije (eno leto brez dovoljenja za promet s cepivi) ni podatkov o tem, da bi se XXXXXX okužil z virusom ali ga prenesel na koga drugega.
 
Drugi vidik, ki ga je treba upoštevati, je, da kot je navedeno v dokumentaciji, ki jo je predložila mati, in je znano celo samemu XXXXX, kot je izjavil na zaslišanju, ki mu je bilo omogočeno,  da nobeno od cepiv, ki so trenutno na voljo v Španiji, ne imunizira proti virusu- da cepijo proti virusu, vendar nobeno od cepiv ne preprečuje okužbe ali prenosa. Zato bodo cepljeni težko imeli koristi od imunosti, ki ne preprečuje prenosa.
V skladu s poročilom Sergia Péreza Olivere iz oktobra 2021 izhaja, da če primerjamo podatke iz Španije izpred enega leta s trenutnimi podatki, je kumulativna incidenca leta 2020 bila osemkrat manjša kot je danes; število smrti zaradi Covida je bilo 15-krat manjše; število hospitalizacij je bilo 9-krat manjše, število sprejemov v bolnišnico je bilo 9-krat manjše, število sprejemov na oddelek intenzivne terapije pa 14-krat manjše.
Če poleg tega poročila pogledamo javne podatke Nacionalnega centra za epidemiologijo, ugotovimo, da je bilo število smrti zaradi Covida pred cepljenjem 15-krat manjše in število dnevnih okužb veliko višje kot pred letom dni.
Tako se pred letom dni kampanja za cepljenje proti Covid-19 v Španiji še ni začela, a zdaj, po skoraj enem letu zagotavljanja cepiva in ob visoki stopnji cepljenja, ki znaša 80 %, podatki o okužbah niso nič boljši. To nas vodi k potrditvi že znanega, da cepiva ne imunizirajo, in tudi k potrditvi, da se gibljemo na zelo nevarnem območju znanstvene negotovosti.
Pred dajanjem cepiva je treba opraviti oceno tveganja in koristi in v tem postopku je bilo dokazano, da mladoletniki skoraj ne trpijo zaradi posledic Covid-19, ob upoštevanju nizke umrljivosti (0,00023861 %) in majhnega števila hospitalizacij z resno prognozo na oddelku intenzivne terapije (0,002484 %) pri otrocih, mlajših od 19 let, tako da je potencialna
možna korist cepljenja za mladoletnega XXXXXXXX zelo, zelo majhna.
In kar zadeva tveganje, ki je zaradi opaženih resnih škodljivih učinkov v kratkem času in ki je popolnoma neznano v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju, razumemo, da so po našem vedenju možni škodljivi učinki cepiva na mladoletne otroke lahko veliko večji in imajo lahko večje škodljive posledice za zdravje otrok, v primerjavi z okužbo s Covid-19, ko cepivo proti Covid-19 ni bilo dano.
Ta vprašanja se štejejo za akreditirana z oceno dokumentarnih dokazov, ki jih je predložila mati. Potrebno je opozoriti, da so bili dokazni postopki, ki sta jih izvedla oče in državno tožilstvo, nični. Poleg tega je na obravnavi bila mati tista, ki je pokazala boljše poznavanje tematike cepiv, saj je imela na svojem položaju direktorice XX, celo dostop do znanstvenih poročil in informacij, ki niso na voljo v medijih ali ki jih ponujajo uradni kanali. Ko prihajajo od javnih organov, ni nujno, da so podatki nujno pravilni. Spomnimo se na primer, da so na začetku pandemije zdravstveni organi odsvetovali uporabo maske, ki je zdaj obvezna v zaprtih prostorih.
DRUGO.- Pri izvajanju starševske avtoritete se srečujemo z neskladjem. Člen 156. civilnega zakonika določa, da "starševsko oblast skupaj izvajata oba starša ali eden od staršev le z izrecnim ali molčečim soglasjem drugega" in dodaja, da so veljavna "dejanja, ki jih opravi eden od staršev opravi v skladu z družbenimi običaji in okoliščinami ali v nujnih
okoliščinah. " V drugem odstavku predvideva primer nesoglasja pri izvajanju starševske oblasti in navaja, da se v takem primeru " lahko kateri koli od njiju obrne na sodnika, ki po zaslišanju obeh in otroka, če ima dovolj razsodnosti, in  če je otrok starejši od dvanajst let, lahko brez nadaljnje pritožbe podeli pooblastilo za pravico odločanja očetu ali materi".
Vendar pa se mora omenjena možnost nanašati na neskladja pri izvajanju starševske oblasti, ki vplivajo na zadeve, ki so določenega pomena ali so pomembne v zvezi z izobraževanjem in celostnim razvojem otrok, saj dodelitev skrbništva nad mladoletnimi otroki enemu od staršev daje pravico, da ta sprejema vsakodnevne odločitve v zvezi z varstvom mladoletnih otrok, kar je znano kot običajna starševska oblast, sicer bi ločitev staršev preprečila sprejetje kakršne koli odločitve, ki bi vplivala na otroke, če bi bilo v vsakem primeru potrebno soglasje obeh staršev, in po potrebi sodna odločba.
Poleg tega je treba upoštevati, da je zakonodajalec želel, da starši v vsakem primeru  sprejmejo ustrezno odločitev, in ne sodnik, saj sodniku ne podeljuje pooblastila, da sam sprejme odločitev, temveč da se pristojnost za odločanje prenese na starša, tako da sodnik ni pristojen za odločanje ( tako da je odločitev vedno na strani enega od staršev).
Po drugi strani pa člen 156. CC predvideva tudi, da "če se nesoglasja ponovijo ali če se pojavi kakršen koli drug razlog, ki resno ovira izvajanje starševske oblasti, sodnik lahko v celoti ali delno dodeli starševsko oblast enemu od staršev ali razdeli te funkcije med njiju.
TRETJIČ - 156. člen civilnega zakonika je predviden kot sredstvo za reševanje sporov, ki lahko nastanejo med starši v zvezi s starševsko oblastjo nad njunimi mladoletnimi otroki. V obravnavanem primeru pa se pojavlja neskladje glede tega, ali naj  mladoletni otrok cepi s cepivom proti Covid-19 ali ne. V tem primeru, kot smo navedli v prvi obrazložitvi te odločbe, in v skladu s 156. členom civilnega zakonika se ta pristojnost za odločanje dodeli materi  za obdobje dveh let.
Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Ni komentarjev
naravno zdravje
naravno zdravje
Objavil/a 2022-01-14 14:16:16 (Jan 14, 2022)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Tožba proti Billu Gatesu in indijski vladi zaradi smrti najstnika po cepljenju s cepivom Astra Zeneca
Odločba španskega sodišča o cepljenju otroka proti Covid-19
Ali so v bolnišnicah cepljeni ali necepljeni? Statistično zavajanje NIJZ
Kako (ne)varna so cepiva za COVID-19?
OMICRON= BREZPLAČNA IMUNIZACIJA, KI USTVARJA KOLEKTIVNO IMUNOST
Zakoni ne omogočajo obveznega cepljenja za Covid-19
Patologizirani covid-19 totalitarizem in poziv Nadškofa Vignana k anti-globalističnemu odporu
Dr. Rainer Fuellmich: pričanje o ugotovitvah odbora za Corono v zvezi s pandemijo COVID-19
MEDNARODNA PETICIJA: Spoštovanje, spodbujanje in zaščita svobode informiranega soglasja za cepljenje po vsej Evropi.
Cepilni fanatik Bill Gates napoveduje možnost bioterorističnega napada z virusom črnih koz. Ali je to naključje?
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2022
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj